คำถามบ่อย

อยากทราบเวลา เปิด – ปิด ของสำนักหอสมุด มจธ.

สำนักหอสมุด มจธ. 

(เดือนพฤษภาคม 2567)

ชั้น 1 ห้อง KLINICS และลานกิจกรรม
เปิดให้บริการ วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.00 น. – 20.00 น.
วันเสาร์-วันอาทิตย์ เวลา 10.00 น. – 20.00 น.
ปิดบริการวันหยุดนักขัตฤกษ์

ชั้น 2-5
เปิดให้บริการ วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.00 น. – 17.00 น.
ปิดบริการวันเสาร์-วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

 

อาคารการเรียนรู้พหุวิทยาการ (LX) 

ชั้น 1 (Learning Common)  
เปิดให้บริการวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.00 น. – 20.00 น.  วันเสาร์-วันอาทิตย์ เปิดให้บริการ เวลา 08.00 น. – 20.00 น. ปิดให้บริการวันหยุดนักขัตฤกษ์

ชั้น 2 (Lego&Boardgame)
เปิดให้บริการวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 09.00 น. – 16.30 น.  

ชั้น 3 
เปิดให้บริการวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.00 น. – 20.00 น.  

ชั้น 2 และ ชั้น3  ปิดให้บริการวันเสาร์-วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์

สมัครเป็นสมาชิกห้องสมุดต้องทำอย่างไร

นักศึกษาและบุคลากร มจธ. เป็นสมาชิกของสำนักหอสมุดโดยอัตโนมัติ

ระเบียบการยืมและค่าปรับ

สามารถดูระเบียบการยืมและค่าปรับ ได้ ที่นี่

ยืมหนังสือ ได้กี่เล่ม กี่วัน

ดูรายละเอียดการยืมทั้งจำนวนเล่มและจำนวนวัน ที่นี่  

ต้องการยืมต่อออนไลน์ (Renew) ทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุดต้องทำอย่างไร

เข้าเว็บไซด์สำนักหอสมุด www.lib.kmutt.ac.th แล้วคลิกที่ OPAC หรือ URL : http://opac.lib.kmutt.ac.th 

 1. คลิก Login -พิมพ์ Username : Password ของผู้ใช้บริการ แล้วคลิกที่ปุ่ม Login -คลิก เมนู “Checked out Item” จะปรากฏข้อมูลรายการยืมของผู้ใช้บริการ
 2. คลิก Renew หลังรายการที่ต้องการยืมต่อ
 3. จะปรากฏ วันกำหนดส่งเปลี่ยนแปลงจากเดิม ตามสิทธิ์การยืม เพิ่มจากเดิม 15 วัน หรือ 30 วัน นั้นหมายถึง ยืมต่อได้สำเร็จ โดยสังเกตว่าระบบจะแสดงคำว่า “การทำงานเสร็จสมบูรณ์”
หนังสือเกินกำหนดต้องทำอย่างไร

นำหนังสือมาส่งคืนสำนักหอสมุดพร้อมดำเนินการชำระค่าปรับ

ต้องการหนังสือที่อยู่ต่างพื้นที่การศึกษา (บางมด บางขุนเทียน ราชบุรี) ต้องทำอย่างไร

1.สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ที่เคาน์เตอร์บริการยืมคืนได้ทุกพื้นที่การศึกษา

2.กรอกแบบฟอร์มขอใช้หนังสือระหว่างพื้นที่การศึกษา

3.รอ 1-2 วันทำการ เจ้าหน้าที่จะแจ้งให้เข้ามารับหนังสือตามที่ท่านระบุไว้

หมายเหตุ :

บริการนี้ไม่ครอบคลุมหนังสือที่จัดเก็บภายใต้หน่วยงาน JGSEE, KX และ Policy Innovation Center หากประสงค์ใช้บริการหนังสือของหน่วยงาน JGSEE, KX และ Policy Innovation Center กรุณาติดต่อด้วยตนเอง

ต้องการยืมหนังสือจากสถาบันฯ / มหาวิทยาลัยอื่น ต้องทำอย่างไร

สำนักหอสมุดบริการยืมระหว่างห้องสมุด (Interlibrary Loan Service) เป็นบริการที่มีค่าใช้จ่าย รายละเอียดดังนี้

1. หน่วยงานมีตัวเล่ม ใช้บริการถ่ายสำเนา บริการได้เฉพาะส่วนหรือบท ค่าถ่ายเอกสารแผ่นละ 2 บาท + อัตราค่าบริการ (ขึ้นอยู่ที่สถาบันที่ให้บริการจะคิดราคา)

2. หน่วยงานมีตัวเล่ม ค่า scan แผ่นละ 5 บาท (ไม่เกิน 10 หน้า)

3. หน่วยงานมีเอกสารออนไลน์ (eBook+ePaper) ค่าเอกสาร 50 บาท/ บทความ + อัตราค่าบริการ (ขึ้นอยู่ที่สถาบันที่ให้บริการจะคิดราคา)

4. หากมีตัวเล่ม แล้วสถาบันนั้นๆ ให้บริการยืม จะมีค่าจัดส่งเล่ม + ค่าบริการ 300 + โดยประมาณ (ไม่รวมค่าจัดส่งเล่มคืน)

ติดต่อได้ที่ บริการยืมระหว่างห้องสมุด

ถ้าหอสมุดปิดคืนหนังสือได้ที่ไหน

สำนักหอสมุดมีบริการ ช่องคืนหนังสือนอกเวลา บริเวณด้านข้างสำนักหอสมุด ตรงทางเดินลงที่จอดรถตึกสำนักหอสมุด ใกล้ร้าน Cafe Amezon

หากทำหนังสือหายต้องทำอย่างไร

กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ ที่เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน 

โทร. 02-4708214

ต้องการสืบค้นหนังสือ/ทรัพยากรสารนิเทศ ในห้องสมุดต้องทำอย่างไร

สามารถดูวิธีการค้นหาหนังสือ ได้ตามลิงค์นี้ https://opac.lib.kmutt.ac.th

หนังสือ (เล่ม) อยู่ชั้นไหน ของแต่ละพื้นที่ให้บริการ

สำนักหอสมุดให้บริการหนังสือ 3 พื้นที่การศึกษา

 • บางมด ให้บริการที่ชั้น 3-4
 • บางขุนเทียน ให้บริการที่ชั้น 2 อาคาร A2 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
 • ราชบุรี ให้บริการที่ชั้น 3 อาคารหอสมุด
ต้องการสืบค้นวิทยานิพนธ์ (eThesis) ​ทำอย่างไร

วิธีการสืบค้น e-Thesis, e-Project, KMUTT Research Report

ดูข้อสอบเก่าได้ที่ไหน

สำนักหอสมุดบริการ ข้อสอบเก่า (Past Exam Paper)

สามารถสืบค้นข้อมูลข้อสอบเก่า โดยกรอกคำค้น รหัสวิชา/ชื่อวิชา/ปีการศึกษา  

แนะนำบริการ : 

กรณีสืบค้นหน้าจอ opac ขึ้น locaction ที่ไม่ใช่ main ติดต่อยืมหนังสือได้อย่างไร

ผู้ใช้บริการสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อขอใช้บริการหนังสือระหว่างพื้นที่ โดยดูจาก location ดังนี้

 • Main, Circulation Dept. [บางมด]
 • Bangkhuntian, Circulation [บางขุนเทียน]
 • Ratchaburi, Circulation [ราชบุรี] 
 • KMUTT Archives [หอบรรณสารสนเทศและหอเฉลิมพระเกียรติ] 

หมายเหตุ : กรณีหนังสือที่จัดเก็บภายใต้หน่วยงาน JGSEE, KX และ Policy Innovation Center หากประสงค์ใช้บริการ กรุณาติดต่อด้วยตนเอง

สำนักหอสมุดให้บริการฐานข้อมูลออนไลน์ (Online Database) อะไรบ้าง

ฐานข้อมูลออนไลน์ (Online Database) ที่สำนักหอสมุดให้บริการ คลิกที่นี่ 

หากต้องการใช้ฐานข้อมูลจากนอกมหาวิทยาลัยได้หรือไม่

นักศึกษาและบุคลากร มจธ. สามารถใช้บริการฐานข้อมูลออนไลน์ (Online Database) ที่สำนักหอสมุดให้บริการได้จากภายนอกมหาวิทยาลัย

ผู้ใช้บริการโปรดยืนยันตัวตนด้วยบัญชีผู้ใช้ มจธ. ก่อนการเข้าใช้งาน

วิธีการตั้งค่า: 

Proxy

OpenAthens 

การดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากฐานข้อมูลออนไลน์ เสียค่าใช้จ่ายหรือไม่

ผู้ใช้บริการของ มจธ. สามารถดาวน์โหลดหรือสั่งพิมพ์เอกสารฉบับเต็มได้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ต้องการดาวน์โหลด ebook จากที่บ้านต้องทำอย่างไร

ผู้ใช้บริการสามารถใช้บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่สำนักหอสมุดให้บริการได้ 

คลิกที่นี่ / E-book shelves  

ผู้ใช้บริการโปรดยืนยันตัวตนด้วยบัญชีผู้ใช้ มจธ. ก่อนการเข้าใช้งาน

วิธีการตั้งค่า: 

Proxy

OpenAthens 

กรณีบทความที่อัพโหลดมีปัญหาเช็คซ้ำ (pa) ต้องทำอย่างไร

ติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อแก้ไขข้อมูลได้ที่ คุณกรรณิการ์ แสงทอง

mail : kannigar.sae@kmutt.ac.th

แหล่งค้นหาข้อมูลอื่นๆ ที่ให้ดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็ม (Full Text)

วารสาร

open access ScienceDirect>> https://www.elsevier.com/about/open-science/open-access/open-access-journals
Emerald Insight>> https://www.emerald.com/insight/content/open-access
IEEE>> https://open.ieee.org/
JSTOR>> https://about.jstor.org/oa-and-free/
Project MUSE>> https://muse.jhu.edu/search?action=oa_browse
SAGE Journals>> https://uk.sagepub.com/en-gb/asi/pure-gold-open-access-journals-at-sage
Springer Open>> http://www.springeropen.com/
Taylor & Francis Group>> https://www.tandfonline.com/openaccess/openjournals
Wiley Online Library>> https://authorservices.wiley.com/open-research/open-access/browse-journals.html
World Scientific>> https://www.worldscientific.com/page/open#Open-Access-Journals

วิทยานิพนธ์
https://tdc.thailis.or.th/tdc/
ก่อนใช้งาน กรุณา ติดตั้ง Proxy  How to set proxy 
กรณีใช้บนโทรศัพท์ Android  กรุณา ติดตั้ง VPN KMUTT How to set VPN   

หนังสือ(ebook)
https://www.mdpi.com/
https://www.academia.edu/
https://www.iop.org/#gref

มีบริการช่วยค้นหาข้อมูลออนไลน์ Online Open Access หรือไม่

สำนักหอสมุด ให้บริการแนะนำแหล่งข้อมูลที่เข้าถึงได้แบบเปิด (Online Open Access) ติดต่อขอให้บริการได้ที่นี่  

Turnitin คืออะไร?

เป็นฐานข้อมูลสำหรับช่วยตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการในรูปแบบของสิ่งพิมพ์ออนไลน์ หรือในกลุ่ม Anti-Plagiarism Software

การขอต่ออายุ Turnitin

กรุณาแจ้งกลับมายัง email ของเจ้าหน้าที่ ที่ส่ง e-mail แจ้งการเปิดบริการ Turnitin หรือ กรอกแบบฟอร์มฯ ที่นี่

ขอใช้บริการ Turnitin

ผู้ใช้บริการสามารถกรอกแบบฟอร์มขอใช้บริการ Turnitin ที่ Website สำนักหอสมุด

1. www.lib.kmutt.ac.th

2. เลือก บริการ (Our service) 

3. เลือก เครื่องมือ (Tools)

4. บริการ Turnitin request service เลือก Turnitin Request form หรือ กรอกแบบฟอร์ม ที่นี่

โปรแกรม EndNote คืออะไร?

โปรแกรมสำเร็จรูปที่ใช้ในการจัดการกับรายการทางบรรณานุกรม หรือรายการอ้างอิงที่ผู้ใช้ได้ไปสืบค้นมาจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ

“EndNote″ ใช้งานอย่างไร?
เข้าใช้โปรแกรม EndNote จากที่ไหนได้บ้าง

ผู้ใช้บริการสามารถกรอกแบบฟอร์มขอใช้บริการจากหนัา Website สำนักหอสมุด

 1. เข้า www.lib.kmutt.ac.th
 2. เลือก Service >> Tools
 3. Download และ Install โปรแกรมตามอุปกรณ์ที่ท่านใช้งาน
การตั้งค่า VPN

การตั้งค่า L2TP over IPSec

 • สำหรับระบบปฏิบัติการ WINDOWS 10
 • สำหรับระบบปฏิบัติการ WINDOWS 8
 • สำหรับระบบปฏิบัติการ MAC
 • สำหรับระบบปฏิบัติการ Ubuntu
 • สำหรับระบบปฏิบัติการ iOS
 • สำหรับระบบปฏิบัติการ Android

หมายเหตุ: สามารถดูคู่มือการตั้งค่าได้ที่ https://cc.kmutt.ac.th/VPN.html

หากต้องการแนะนำหนังสือเข้าห้องสมุด เพื่อให้ห้องสมุดจัดซื้อจัดหาต้องทำอย่างไร

แนะนำหนังสือเข้าห้องสมุด ที่นี่  

บุคคลภายนอกสามารถเข้าห้องสมุดได้ไหม

บุคคลภายนอกสามารถเข้าใช้บริการได้โดยใช้บัตรประชาชนยืนยันตัวตนก่อนเข้าใช้บริการ และไม่เสียค่าใช้จ่าย

บุคคลภายนอกสามารถเข้ามาใช้บริการได้หรือไม่ มีค่าบริการหรือไม่

บุคคลภายนอกสามารถเข้าใช้บริการได้ ไม่มีค่าใช้จ่าย แต่ไม่สามารถยืมหนังสือออกภายนอกสำนักหอสมุดได้

บุุคคลภายนอกสามารถยืมหนังสือได้ไหม

บุคคลภายนอกไม่สามารถยืมหนังสือได้ แต่สามารถนั่งอ่านภายในสำนักหอสมุด หรือถ่ายเอกสารได้ (ร้านถ่ายเอกสาร บริการที่ชั้น 3 สำนักหอสมุด)

ช่องทางการติดต่อห้องสมุด ติดต่อได้ทางใดบ้าง

สำนักหอสมุด มจธ.

เคาน์เตอร์บริการยืมคืน

โทร. 02-4708214

ติดต่อสอบถาม (Contact)

Line : @kmuttlibrary

FB : KMUTTLibrary

Website: www.lib.kmutt.ac.th