FAQs

ให้บริการ 4 รูปแบบ ดังนี้

ระดับ 04 – Online (สีแดง) : ปิดพื้นที่สำนักหอสมุด : จัดส่งทางไปรษณีย์ / Delivery : SCB หน้า มจธ. เฉพาะวันอังคาร : จัดส่งทางไปรษณีย์เฉพาะวันอังคาร

ระดับ 03 – Delivery (สีส้ม) : ให้บริการเฉพาะเคาน์เตอร์ยืม-คืน : ผู้ใช้มารับหนังสือที่เคาน์เตอร์ยืม-คืนได้ / จัดส่งทางไปรษณีย์ / Delivery : คอนโดสวนธน, ตลาด 61

ระดับ 02 – First Floor (สีเหลือง) : เปิดบริการพื้นที่ชั้น 1 เท่านั้น จำกัดจำนวนผู้ใช้ไม่เกิน 200 คน : ผู้ใช้มารับหนังสือที่เคาน์เตอร์ยืม-คืนได้ / จัดส่งทางไปรษณีย์ / Delivery : คอนโดสวนธน, ตลาด 61

ระดับ 01 – Full Service (สีเขียว) : เปิดให้บริการทุกชั้น รักษามาตรการคัดกรองและ social distancing จำกัดจำนวนผู้ใช้ไม่เกิน 600 คน : ผู้ใช้เข้ามายืม-คืน หนังสือได้ตามปกติ

สามารถยืมหนังสือได้โดยกรอกแบบฟอร์ม Resource Request (Book) ที่นี่

1. ส่งคืนได้ทางบริษัท ไปรษณีย์ไทยฯ (เท่านั้น) โดยจ่าหน้าถึง สำนักหอสมุด (คืนหนังสือ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140

2. ฝากคืนกับเจ้าหน้าที่ส่งหนังสือ Grab ‘n Go ทุกวันอังคาร ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ หน้า มจธ. เวลา 13.30-13.45 น.  (แจ้งล่วงหน้าพื่อนัดหมายกับเจ้าหน้าที่)

3. ช่องคืนหนังสือนอกเวลา กรณีที่สามารถเข้าพื้นที่ใน มจธ. ได้ตามปกติ

หากหนังสือมีค่าปรับ ไม่สามารถทำการยืมต่อได้ ต้องคืนหนังสือและชำระค่าปรับก่อน จึงสามารถดำเนินการยืมอีกครั้งได้ (รอ 5 วัน หลังจากคืนหนังสือแล้ว)

นักศึกษาและบุคลากร มจธ. เป็นสมาชิกของสำนักหอสมุดโดยอัตโนมัติ

สามารถดูระเบียบการยืมและค่าปรับ ได้ ที่นี่ 

ในสถานการณ์ปกติ บุคคลภายนอกสามารถเข้ามาใช้บริการได้ ไม่มีค่าใช้จ่าย แต่ไม่สามารถยืมหนังสือออกภายนอกสำนักหอสมุดได้

1.ติดต่อเจ้าหน้าที่ที่เคาน์เตอร์บริการยืมคืนได้ทุกพื้นที่การศึกษา

2.กรอกแบบฟอร์มขอใช้หนังสือระหว่างพื้นที่การศึกษา

3.รอ 1-2 วันทำการ เจ้าหน้าที่จะแจ้งให้เข้ามารับหนังสือตามที่ท่านระบุไว้

หมายเหตุ :

1. กรณีที่ไม่สะดวกติดต่อที่เคาน์เตอร์ สามารถแจ้งรายการหนังสือได้ ที่นี่(ใส่ลิ้งฟอร์มรีเควส) และระบุการรับเล่มเพิ่มเติมได้ที่ช่อง Note to Librarian

2.บริการนี้ไม่ครอบคลุมหนังสือที่จัดเก็บภายใต้หน่วยงาน JGSEE, KX และ Policy Innovation Center หากประสงค์ใช้งานกรุณาติดต่อด้วยตนเอง

ดูรายละเอียดการยืมทั้งจำนวนเล่มและจำนวนวัน ที่นี่  

เข้าเว็บไซด์สำนักหอสมุด www.lib.kmutt.ac.th แล้วคลิกที่ OPAC หรือ URL : http://opac.lib.kmutt.ac.th 

 1. คลิก Login -พิมพ์ Username : Password ของผู้ใช้บริการ แล้วคลิกที่ปุ่ม Login -คลิก เมนู “Checked out Item” จะปรากฏข้อมูลรายการยืมของผู้ใช้บริการ
 2. คลิก Renew หลังรายการที่ต้องการยืมต่อ
 3. จะปรากฏ วันกำหนดส่งเปลี่ยนแปลงจากเดิม ตามสิทธิ์การยืม เพิ่มจากเดิม 15 วัน หรือ 30 วัน นั้นหมายถึง ยืมต่อได้สำเร็จ โดยสังเกตว่าระบบจะแสดงคำว่า “การทำงานเสร็จสมบูรณ์”

ช่องคืนหนังสือนอกเวลา (บริเวณด้านข้างสำนักหอสมุดติดกับ Cafe Amezon)

ติดต่อสำนักหอสมุดเพื่อดำเนินการชำระค่าปรับ

บริการ InterLibrary Loan เป็นบริการที่มีค่าใช้จ่าย รายละเอียดดังนี้

1. หน่วยงานมีตัวเล่ม ใช้บริการถ่ายสำเนา บริการได้เฉพาะส่วนหรือบท ค่าถ่ายเอกสารแผ่นละ 2 บาท + อัตราค่าบริการ (ขึ้นอยู่ที่สถาบันที่ให้บริการจะคิดราคา)

2. หน่วยงานมีตัวเล่ม ค่า scan แผ่นละ 5 บาท (ไม่เกิน 10 หน้า)

3. หน่วยงานมีเอกสารออนไลน์ (eBook+ePaper) ค่าเอกสาร 50 บาท/ บทความ + อัตราค่าบริการ (ขึ้นอยู่ที่สถาบันที่ให้บริการจะคิดราคา)

4. หากมีตัวเล่ม แล้วสถาบันนั้นๆ ให้บริการยืม จะมีค่าจัดส่งเล่ม + ค่าบริการ 300 + โดยประมาณ (ไม่รวมค่าจัดส่งเล่มคืน)

ติดต่อได้ที่ สุพักตรา ยุทธภัณฑ์บริภาร

email : supaktra.yut@kmutt.ac.th

1. วิธีการสืบค้น KMUTT eThesis ผ่านหน้าจอ OPAC​ 📑

2​. วิธีการสืบค้น KMUTT eThesis ผ่านฐานข้อมูล TDC 📑

ติดต่อขอให้บริการช่วยค้นหาข้อมูลออนไลน์ (Online Open Access) ได้ที่นี่  

ให้บริการตัวเล่ม ชั้น 4 ของสำนักหอสมุด
สามารถสืบค้นข้อมูลข้อสอบเก่า โดยกรอกคำค้น รหัสวิชา ชื่อวิชา ปีการศึกษา  ได้ที่นี่

สามารถค้นหาหนังสือ ได้ ตามลิงค์นี้  

กรุณา ติดตั้ง Proxy ก่อนใช้งาน How to set proxy 

กรณีใช้บนโทรศัพท์ Android  กรุณา ติดตั้ง VPN KMUTT้ How to set VPN   

หนังสือมีให้บริการอยู่ 3 พื้นที่การศึกษา

 • บางมด ให้บริการชั้น 3-4
 • บางขุนเทียน ให้บริการ ชั้น 2 อาคาร A2 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
 • ราชบุรี ให้บริการ ชั้น 3

สามารถดูวิธีการค้นหาหนังสือ ได้ตามลิงค์นี้ https://opac.lib.kmutt.ac.th

ผู้ใช้บริการของ มจธ. สามารถดาวน์โหลดหรือสั่งพิมพ์เอกสารฉบับเต็มได้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด

หากต้องการใช้บริการพิมพ์บทความจากฐานข้อมูลออนไลน์ที่สำนักหอสมุด มจธ. คิดค่าบริการพิมพ์ หน้าละ 1 บาท (เครื่องพิมพ์เลเซอร์ขาว-ดำ)

วารสาร

open access ScienceDirect>> https://www.elsevier.com/about/open-science/open-access/open-access-journals
Emerald Insight>> https://www.emerald.com/insight/content/open-access
IEEE>> https://open.ieee.org/
JSTOR>> https://about.jstor.org/oa-and-free/
Project MUSE>> https://muse.jhu.edu/search?action=oa_browse
SAGE Journals>> https://uk.sagepub.com/en-gb/asi/pure-gold-open-access-journals-at-sage
Springer Open>> http://www.springeropen.com/
Taylor & Francis Group>> https://www.tandfonline.com/openaccess/openjournals
Wiley Online Library>> https://authorservices.wiley.com/open-research/open-access/browse-journals.html
World Scientific>> https://www.worldscientific.com/page/open#Open-Access-Journals

วิทยานิพนธ์
https://tdc.thailis.or.th/tdc/
ก่อนใช้งาน กรุณา ติดตั้ง Proxy  How to set proxy 
กรณีใช้บนโทรศัพท์ Android  กรุณา ติดตั้ง VPN KMUTT้ How to set VPN   

หนังสือ(ebook)
https://www.mdpi.com/
https://www.academia.edu/
https://www.iop.org/#gref

ฐานข้อมูลออนไลน์ (Online Database) ที่ให้บริการ คลิกที่นี่ 

จากนั้น เลือกฐานข้อมูลที่ต้องการ (สามารถดูจากคำอธิบาย)

ได้ แต่ผู้ใช้บริการต้องมี Account ที่ออกให้โดย มจธ. และกำหนดค่า Proxy ตามวิธีการนี้ 

เป็นฐานข้อมูลสำหรับช่วยตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการในรูปแบบของสิ่งพิมพ์ออนไลน์ หรือในกลุ่ม Anti-Plagiarism Software

ติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อแก้ไขข้อมูลได้ที่ คุณกรรณิการ์ แสงทอง

mail : kannigar.sae@kmutt.ac.th

แจ้งกลับมายัง email ของเจ้าหน้าที่ Turnitin หรือ กรอกได้ที่แบบฟอร์มขอใช้บริการ Turinitin  

ผู้ใช้บริการสามารถกรอกแบบฟอร์มขอใช้บริการจากหนัา Website สำนักหอสมุด

1.เข้า www.lib.kmutt.ac.th

2.เลือก Service >> Tools

3.เลือก Request ที่ Turnitin request service หรือคลิกที่นี่

โปรแกรมสำเร็จรูปที่ใช้ในการจัดการกับรายการทางบรรณานุกรม หรือรายการอ้างอิงที่ผู้ใช้ได้ไปสืบค้นมาจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ

ผู้ใช้บริการสามารถกรอกแบบฟอร์มขอใช้บริการจากหนัา Website สำนักหอสมุด

 1. เข้า www.lib.kmutt.ac.th
 2. เลือก Service >> Tools
 3. Download และ Install โปรแกรมตามอุปกรณ์ที่ท่านใช้งาน

การตั้งค่า L2TP over IPSec

 • สำหรับระบบปฏิบัติการ WINDOWS 10
 • สำหรับระบบปฏิบัติการ WINDOWS 8
 • สำหรับระบบปฏิบัติการ MAC
 • สำหรับระบบปฏิบัติการ Ubuntu
 • สำหรับระบบปฏิบัติการ iOS
 • สำหรับระบบปฏิบัติการ Android

หมายเหตุ: สามารถดูคู่มือการตั้งค่าได้ที่ https://www.cc.kmutt.ac.th/VPN.html

แนะนำหนังสือเข้าห้องสมุด ที่นี่  

ติดต่อเจ้าหน้าให้บริการ เพื่อกรอบแบบฟอร์มยืมหนังสือระหว่างพื้นที่การศึกษา โดยดูจาก location ดังนี้

 • Main, Circulation Dept. [บางมด]
 • Bangkhuntian, Circulation [บางขุนเทียน]
 • Ratchaburi, Circulation [ราชบุรี] 
 • KMUTT Archives [บางมด]

บุคคลาภายนอกสามารถเข้าใช้ได้ฟรีโดยใช้บัตรประชาชนยืนยันตัวตนก่อนเข้าใช้บริการ ระยะเวลาให้บริการ ตั้งแต่ 08.00-17.00 น.

โปรดติดต่อเคาน์เตอร์บริการชั้น 1

โทร : 024708223,8214

Line : @kmuttlibrary

FB : KMUTTLibrary

Website : www.lib.kmutt.ac.th

บุคคลภายนอกไม่สามารถยืมหนังสือได้ แต่สามารถนำเล่มเพื่อนำไปถ่ายเอกสารได้เท่านั้น

ช่วงเปิดภาคการศึกษา จันทร์ – อาทิตย์ เวลา 8.00 น. – 21.00 น. KLINICS3 ชั้น 5 จันทร์ – อาทิตย์ เวลา 8.00 น. – 17.00 น.

ช่วงปิดภาคฤดูร้อน จันทร์ – อาทิตย์ เวลา 8.00 น. – 17.00 น. *หมายเหตุ ช่วงก่อนการสอบ 1 สัปดาห์และสัปดาห์แรกของการสอบ พื้นที่ชั้น 1 เปิดให้บริการเวลา 08.00 – 24.00 น. ชั้น 3 และ 4 เปิดให้บริการ 08.00 – 21.00 น.

หรือสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คลิก