สถิติการใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์

              สำนักหอสมุด มจธ. รวบรวมสถิติการใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์ เพื่อจัดทำเป็นแดชบอร์ดที่ใช้ในการหาแนวทางการบริการ และใช้ประกอบในการตัดสินใจต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว โดยแดชบอร์ดนี้สามารถโต้ตอบได้และจะอัปเดททุกวันที่ 10 ของเดือน