ระเบียบการยืมและค่าปรับ

ประเภท จำนวน ระยะเวลา ค่าปรับ
(ต่อเล่ม/วัน)
นักศึกษา
10 เล่ม
15 วัน
5 บาท
อาจารย์, นักวิจัย
20 เล่ม
30 วัน
5 บาท
พนักงาน, ข้าราชการ,
นักวิจัยโครงการ
และผู้ช่วยนักวิจัยโครงการ
10 เล่ม
15 วัน
5 บาท
ลูกจ้าง
5 เล่ม
15 วัน
5 บาท

หมายเหตุ : ระเบียบการยืมและค่าปรับนี้ใช้ในช่วงปิดพื้นที่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019