คำถามบ่อย

การตั้งค่า L2TP over IPSec

  • สำหรับระบบปฏิบัติการ WINDOWS 10
  • สำหรับระบบปฏิบัติการ WINDOWS 8
  • สำหรับระบบปฏิบัติการ MAC
  • สำหรับระบบปฏิบัติการ Ubuntu
  • สำหรับระบบปฏิบัติการ iOS
  • สำหรับระบบปฏิบัติการ Android

หมายเหตุ: สามารถดูคู่มือการตั้งค่าได้ที่ คลิก 

การตั้งค่า proxy สามารถดูวิธีการได้ที่คลิก