คำถามบ่อย

ต้องการหนังสือที่อยู่ต่างพื้นที่การศึกษา (บางมด บางขุนเทียน ราชบุรี) ต้องทำอย่างไร

1.สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ที่เคาน์เตอร์บริการยืมคืนได้ทุกพื้นที่การศึกษา

2.กรอกแบบฟอร์มขอใช้หนังสือระหว่างพื้นที่การศึกษา

3.รอ 1-2 วันทำการ เจ้าหน้าที่จะแจ้งให้เข้ามารับหนังสือตามที่ท่านระบุไว้

หมายเหตุ : บริการนี้ไม่ครอบคลุมหนังสือที่จัดเก็บภายใต้หน่วยงาน JGSEE, KX และ Policy Innovation Center หากประสงค์ใช้บริการหนังสือของหน่วยงาน JGSEE, KX และ Policy Innovation Center กรุณาติดต่อด้วยตนเอง

ยืมหนังสือ ได้กี่เล่ม กี่วัน

ดูรายละเอียดการยืมทั้งจำนวนเล่มและจำนวนวัน ที่นี่  

ต้องการยืมต่อออนไลน์ (Renew) ทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุดต้องทำอย่างไร

  1. เข้าเว็บไซด์สำนักหอสมุด www.lib.kmutt.ac.th 
  2. คลิกที่ OPAC หรือ URL : http://opac.lib.kmutt.ac.th 
  3. คลิก Login -พิมพ์ Username : Password ของผู้ใช้บริการ แล้วคลิกที่ปุ่ม Login -คลิก เมนู “Checked out Item” จะปรากฏข้อมูลรายการยืมของผู้ใช้บริการ
  4. คลิก Renew หลังรายการที่ต้องการยืมต่อ
  5. จะปรากฏ วันกำหนดส่งเปลี่ยนแปลงจากเดิม ตามสิทธิ์การยืม เพิ่มจากเดิม 15 วัน หรือ 30 วัน นั้นหมายถึง ยืมต่อได้สำเร็จ โดยสังเกตว่าระบบจะแสดงคำว่า “การทำงานเสร็จสมบูรณ์”

ถ้าหอสมุดปิดคืนหนังสือได้ที่ไหน

สำนักหอสมุดมีบริการ ช่องคืนหนังสือนอกเวลา บริเวณด้านข้างสำนักหอสมุด ตรงทางเดินลงที่จอดรถตึกสำนักหอสมุด ใกล้ร้าน Cafe Amezon

หนังสือเกินกำหนดต้องทำอย่างไร

นำหนังสือมาส่งคืนสำนักหอสมุดพร้อมดำเนินการชำระค่าปรับ

ต้องการยืมหนังสือจากสถาบันฯ / มหาวิทยาลัยอื่น ต้องทำอย่างไร

สำนักหอสมุดบริการยืมระหว่างห้องสมุด (Interlibrary Loan Service) เป็นบริการที่มีค่าใช้จ่าย รายละเอียดดังนี้

1. หน่วยงานมีตัวเล่ม ใช้บริการถ่ายสำเนา บริการได้เฉพาะส่วนหรือบท ค่าถ่ายเอกสารแผ่นละ 2 บาท + อัตราค่าบริการ (ขึ้นอยู่ที่สถาบันที่ให้บริการจะคิดราคา)

2. หน่วยงานมีตัวเล่ม ค่า scan แผ่นละ 5 บาท (ไม่เกิน 10 หน้า)

3. หน่วยงานมีเอกสารออนไลน์ (eBook+ePaper) ค่าเอกสาร 50 บาท/ บทความ + อัตราค่าบริการ (ขึ้นอยู่ที่สถาบันที่ให้บริการจะคิดราคา)

4. หากมีตัวเล่ม แล้วสถาบันนั้นๆ ให้บริการยืม จะมีค่าจัดส่งเล่ม + ค่าบริการ 300 + โดยประมาณ (ไม่รวมค่าจัดส่งเล่มคืน)

ติดต่อได้ที่ บริการยืมระหว่างห้องสมุด