e - Journal

ทิศไท

วารสารทิศไท ส่งเสริมให้ประชาชนชาวไทยเกิดความรักชาติ และภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยยิ่งขึ้น สนับสนุนให้เยาวชนได้เรียนรู้แบบอย่างที่ดี อันเป็นเอกลักษณ์ที่จะพัฒนาตนเอง และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ

วารสารรถไฟสัมพันธ์

วารสารรถไฟฟ้าสัมพันธ์ เนื้อหาสรุปบทความข่าวสาร เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารของการรถไฟแห่งประเทศไทยและสาระเกร็ดความรู้ที่น่าสนใจ เช่น เหตุการณ์ระบาดของโรคโควิด 19 การท่องเที่ยวด้วยเส้นทางรถไฟ เกร็ดความรู้ประวัติความเป็นมาของการรถไฟ

New Life : The Modern Living Magazine

ประกอบด้วยคอลัมน์ด้านไลฟ์สไตล์ เกร็ดความรู้ในชีวิตประจำวัน และด้านสุขภาพ การท่องเที่ยว การพักผ่อน แนะนำการทำอาหารด้วยเมนูง่าย ๆ พร้อมคำแนะนำจากเชฟ ตลอดจนแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว

plook

เผยแพร่บทความทั่วไปของกลุ่มเยาวชน นักเรียนนักศึกษา ไลฟ์สไตล์ต่าง ๆ กิจกรรม เทรนด์ How to และทริคการใช้ชีวิตและการเรียน

delight magazine

นิตยสารในเครือเอสซีจี ดีเบนเจอร์คลับ เผยแพร่ข่าวสาร บทความวิเคราะห์ภาพรวมเศรษฐกิจต่างประเทศ บทความไลฟ์สไตล์ การดูแลสุขภาพ เรื่องเล่าในวันวาน และการท่องเที่ยว และคอลัมน์ประจำ เช่น Rebuild, Design space , Business Focus, Good health