FAQs

จากสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 มีรูปแบบให้บริการอย่างไรบ้าง

ให้บริการ 4 รูปแบบ ดังนี้

ระดับ 04 – Online (สีแดง) : ปิดพื้นที่สำนักหอสมุด : จัดส่งทางไปรษณีย์ / Delivery : SCB หน้า มจธ. เฉพาะวันอังคาร : จัดส่งทางไปรษณีย์เฉพาะวันอังคาร

ระดับ 03 – Delivery (สีส้ม) : ให้บริการเฉพาะเคาน์เตอร์ยืม-คืน : ผู้ใช้มารับหนังสือที่เคาน์เตอร์ยืม-คืนได้ / จัดส่งทางไปรษณีย์ / Delivery : คอนโดสวนธน, ตลาด 61

ระดับ 02 – First Floor (สีเหลือง) : เปิดบริการพื้นที่ชั้น 1 เท่านั้น จำกัดจำนวนผู้ใช้ไม่เกิน 200 คน : ผู้ใช้มารับหนังสือที่เคาน์เตอร์ยืม-คืนได้ / จัดส่งทางไปรษณีย์ / Delivery : คอนโดสวนธน, ตลาด 61

ระดับ 01 – Full Service (สีเขียว) : เปิดให้บริการทุกชั้น รักษามาตรการคัดกรองและ social distancing จำกัดจำนวนผู้ใช้ไม่เกิน 600 คน : ผู้ใช้เข้ามายืม-คืน หนังสือได้ตามปกติ

ยืมหนังสือต้องทำอย่างไร (COVID-19 )

สามารถยืมหนังสือได้โดยกรอกแบบฟอร์ม Resource Request (Book) ที่นี่

คืนหนังสือได้ช่องทางไหนบ้าง (COVID-19 )

1. ส่งคืนได้ทางบริษัท ไปรษณีย์ไทยฯ (เท่านั้น) โดยจ่าหน้าถึง สำนักหอสมุด (คืนหนังสือ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140

2. ฝากคืนกับเจ้าหน้าที่ส่งหนังสือ Grab ‘n Go ทุกวันอังคาร ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ หน้า มจธ. เวลา 13.30-13.45 น.  (แจ้งล่วงหน้าพื่อนัดหมายกับเจ้าหน้าที่)

3. ช่องคืนหนังสือนอกเวลา กรณีที่สามารถเข้าพื้นที่ใน มจธ. ได้ตามปกติ

ยืมหนังสือไป แต่เลยกำหนดวันส่ง มีค่าปรับทำอย่างไง และต้องการยืมต่อด้วย (COVID-19)

หากหนังสือมีค่าปรับ ไม่สามารถทำการยืมต่อได้ ต้องคืนหนังสือและชำระค่าปรับก่อน จึงสามารถดำเนินการยืมอีกครั้งได้ (รอ 5 วัน หลังจากคืนหนังสือแล้ว)