e - Journal

วารสารวิชาการเสพติด

เผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการ ตีพิมพ์บทความคุณภาพสูงในด้านวิชาการยาเสพติด โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ นักวิจัย นักวิชาการและนักศึกษาทั้งในและนอกสถาบัน

วารสารราชรถ

เผยแพร่บทความ เกร็ดความรู้ด้านโลจิสติกส์ การขนส่งสาธารณะ ภาระกิจของหน่วยงาน รวมทั้งข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมขององค์การ มีคอลัมน์เกร็ดความรู้ ประจำฉบับที่น่าสนใจ ได้แก่ ราชรถ Knowledge Voice& Vision MOT Focus บทสัมภาษณ์บุคคลสำคัญในวงการคมนาคม และคอลัมน์ Safety Tips

วารสารกองทัพไทย

เผยแพร่บทความ ความรู้เชิงสารคดี ทางด้านการปฏิบัติงานของหน่วยงานกองทัพไทย ให้ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมของไทยและบทความเกร็ดความรู้ทั่วไปทางด้านสุขภาพ เสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับประเทศเพื่อนบ้าน และองค์การค้าระหว่างประเทศ