กิจกรรม “Starting AI: Smart Agricultural Robot”

สถานที่: ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 สำนักหอสมุด มจธ.
วันที่จัดงาน : 17-มี.ค.-2019 ถึง 19-มี.ค.-2019

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม “Starting AI: Smart Agricultural Robot”

IMG_6347

Image 1 of 20