What’s happen in 2017

สำนักหอสมุดจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ “เปิดประสบการณ์บรรณารักษ์ในห้องเรียน”
โดยคุณนันทยา พุฒแก้ว คุณพรพันธ์ ชื่นใจ และคุณอารยา ศรีบัวบาน
นักบรรณสารสนเทศผู้มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานบรรณารักษ์ในห้องเรียน
มาถ่ายทอดบทบาท หน้าที่ และประสบการณ์จากการมีส่วนร่วมสนับสนุนการเรียนการสอนในห้องเรียน มจธ.
โดยมี ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ เตีย อาจารย์ธนิตสรณ์ จิระพรชัย แล ะอาจารย์พิชัย โฆษิตพันธวงศ์
ได้ให้คำแนะนำและโอวาทเนื่องในโอกาสที่จะเริ่มปีใหม่ ปี พ.ศ.2561 เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ชาวสำนักหอสมุด มจธ.

Building : สำนักหอสมุด
Location : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
Date of event : --To--

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
เยี่ยมชมสำนักหอสมุด มจธ.

Building : สำนักหอสมุด
Location : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
Date of event : --To--

อบรมการสืบค้นฐานข้อมูล+EndNote นศ. ป.ตรี ปี4 ภาควิชาเทคโนโลยีการพิมพ์ฯ คณะครุศาสตร์

Building : สำนักหอสมุด
Location : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
Date of event : --To--

สำนักหอสมุดขอเชิญนักศึกษาและบุคลากรตกแต่งต้นไม้จิ๋ว
และนำกลับบ้านเพื่อเป็นของขวัญสำหรับพ่อในช่วงวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2560
ในงานมีอุปกรณ์ในการตกแต่งต้นไม้จิ๋วให้ ฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
กิจกรรมจัดระหว่างวันที่ 4 – 8 ธันวาคม 2560
เชิญมากันเยอะๆนะค่ะ ณ บริเวณ หน้าพื้นที่ให้บริการ ชั้น 1

Building : สำนักหอสมุด
Location : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
Date of event : --To--

กลับมาอีกครั้งกับกิจกรรมดีๆให้นักศึกษาทุกคนบอกรัก ” พ่อ ”
กับกิจกรรม ” ส่งรักถึงพ่อ 2560 ” บอกรักพ่อผ่านเราส่งตรงถึงมือพ่อ โดยการส่งโปสการ์ดแทนใจ ณ ชั้น1 สำนักหอสมุด ในระหว่างวันที่ 27-30 พฤศจิกายน 2560 งานนี้ฟรี!!
พลาดไม่ได้แล้วกับกิจกรรมดีๆอย่างนี้ ช้าหมด อดนะจ๊ะ… รีบมาด่วนจ้า

Building : สำนักหอสมุด
Location : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
Date of event : --To--

กลับมาอีกครั้งกับกิจกรรมดีๆ โครงการ KMUTT Tutoring (Tue Freshy) โดยสำนักหอสมุดร่วมกับ Tutorial Club – Kmutt จัดการติวก่อนสอบปลายภาค 1/2560 ในรายวิชา MTH101 และ MTH111
ในวันที่ 20-24 พฤศจิกายน 2560 

Room : LIB108
Building : สำนักหอสมุด
Location : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
Date of event : --To--

ต้อนรับ ผู้บริหารจาก บ.อายิโนะโมะโต๊ะ เบทาโกร ไฟรเซนฟู้ดส์ (ประเทศไทย)
เยี่ยมชม สำนักหอสมุด

Building : สำนักหอสมุด
Location : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
Date of event : --To--

การบรรยายหัวข้อ “เบื้องหลังการออกแบบก่อสร้างการวางผังและภูมิสถาปัตยกรรมพระเมรุมาศ”

Room : LIB114
Building : สำนักหอสมุด
Location : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
Date of event : --To--

มาแล้วกับนิทรรศการและกิจกรรมดีๆ ที่จะให้นักศึกษาร่วมกันออกแบบโดยใช้นวัตกรรม 3D Scan&Printer
กับนิทรรศการ “Ergonomics Design สู่ชนชรา”
คุณพร้อมที่เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุกันหรือยัง??
ในงานมีนิทรรศการให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการออกแบบ และให้นักศึกษาออกแบบสิ่งของเพื่อคนชราอีกด้วย
งานนี้ฟรี!! และได้รับชิ้นงาน 3D กลับบ้านทุกคน

Room : ณ ลานกิจกรรม
Building : สำนักหอสมุด
Location : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
Date of event : --To--

ด้วยสำนักงานกิจการต่างประเทศ จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนสำหรับนักศึกษา เพื่อส่งเสริม
ความตระหนักรู้ถึงข้อดีและประสบการณ์ในการเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนในต่างประเทศ โดยกิจกรรมครั้งนี้สำนักงานกิจการต่างประเทศ
ได้เชิญเจ้าหน้าที่จาก Jycaskyla University of Applied Sciences (JAMK) ประเทศฟินแลนด์เป็นวิทยากรบรรยายครั้งนี้

Room : ณ ลานกิจกรรม
Building : สำนักหอสมุด
Location : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
Date of event : --To--
1 2 3 6