testOnline-dbs

 a b c d e g h i j k L m
n o p q r s t u v w x y z

How to set Proxy   << Click here
คำแนะนำ : ผู้ใช้บริการควรใช้ Firefox ในการดาวน์โหลดฐานข้อมูล (คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดโปรแกรม Firefox)

 

 ab1 ABI/Inform*
Contains content from thousands of journals that help researchers track business conditions, trends, management techniques, corporate strategies, and
industry-specific topics worldwide
Subscription Period : November 2016 – October 2017
UserManual :  ABIInformComplete2014 
 acm ACM Digital Library*
Collection of Works published by ACM and bibliographies of more than 600,000 entries from major publishers in computing
Subscription Period : November 2016 – October 2017
UserManual : ACM Digital Library 2014 
 asce ASCE
Access to all of the online journals published by American Society of Civil Engineers (ASCE)
Subscription Period : January – December 2016
UserManual : ASCE 
 asme ASME
Access to online journals published by American Society of Mechanical Engineers (ASME)
Subscription Period : January – December 2016
UserManual : –
astm ASTM
1.ASTM International Standards Worldwide provides standards that are accepted and used in research and development, product testing, quality systems, and commercial transactions around the globe
2.ASTM Journals include: Cement, Concrete and Aggregates, Geotechnical Testing Journal, Journal of Composites Technology and Research, Journal of Forensic Sciences, and Journal of Testing and Evaluation.
Subscription Period : Febuary 2016 – January 31, 2017
More Detail : https://issuu.com/pooksungwan/docs/astm
UserManual : ASTM 
 EBSCO Academic Search Complete*
EBSCO provides more than 2,000 full text e-journal and e-book including Science, Engineering, Computer, Physic, Chemistry, Biology, Architecture, Psychology, Religion, History, Social Science, Education etc. since 1985
Subscription Period : January – December 2017
UserManual : EBSCO 
acs American Chemical Society Journal*
Access to almost 120 years of the most cited chemistry research published by American Chemical Society
Subscription Period : January 2016 – December 2017
UserManual : –
Books 24×7  e-Book new_icon
Subscription Period :  end December 31, 2017. Except: IT and Desktop videos and leadership channel end December 31, 2016.
UserManual : Books24x7-UserGuide 
Communication & Applied Sciences Complete*
Covers index and abstract for academic journal and printed matter by professional and other references etc from diverse resources for more than 2,000 items with documents and full-text journals for more than 1,000 titles.
Subscription Period : January – December 2017
UserManual : –
Communication & Mass Media Complete*
Covers index and abstract of the journals for more than 820 titles and full-text data of the journals for more than 500 titles with the data since 1951
Subscription Period : January – December 2017
UserManual : –
CRCnet CRCnetBASE e-Book
Over 6000 online books that span over 40 disciplines.
e-Books published under the imprint CRC Press, CRCnetBASE also includes online references from Auerbach and Chapman & Hall..

Subscription Period : Perpetual License
UserManual : –
 DesignIssue Design Issues
The first American academic journal to examine design history, theory, and criticism, Design Issues provokes inquiry into the cultural and intellectual issues surrounding design
Subscription Period : March 2016 – February 2017
UserManual : –
 drying Drying Technology An International Journal
Fluid Dynamics; Mechanical Engineering: Heat Transfer; Mechanics of Solids; Membrane Separations
Subscription Period : January 2016 – December 2016
UserManual : –
 ebs  EBSCO Discovery Service Plus Full Text*
The comprehensive database of disciplines such as Education, Education, Liberal Arts, and Management Science Management.
Subscription Period : January 2016 – December 2016
UserManual : EBSCO 
Education Research Complete*
e-journal of Education including Core journals, Books,monographs, and research
Subscription Period : January – December 2017
UserManual : –
 emerald EMERALD Management (EM92)*
Literature in the fields of Management, HRM, Marketing, Librarianship,Mechanical Engineering, Electronic and electrical engineering Training and Education published by MCB University Press
Subscription Period : January – December 2017
UserManual : emerald 
 EndNote EndNote
an online search tool for reference and full text organizer with a collaborative web tool, and a bibliography maker
Download EndNote
Download KMUTT Style and Connection
UserManual : วิธีการใช้โปรแกรม EndNote , การ Import ข้อมูล 
  Food Science Source
Subscription Period : January – December 2016
UserManual : –
 HW H.W.Wilson*
Wilson Omnifile Access to online Journals : Education Social Science Art Applied Science Information Science (12 Subjects)
Subscription Period : January – December 2017
UserManual : HWWilson 
 IEEE IEEE/IET Electronic Library (IEL)*
Provides full-text access to IEEE transactions, journals, magazines and conference proceedings published since 1988 and all current IEEE Standards
Subscription Period : November 2016 – October 2017
UserManual : IEL 2014 
 international International Journal of Cast Metals Research
Access available: all content up to 2011
International Materials Reviews
Access available: 2009 – 2010
Subscription Period : March 2015 – December 2016
UserManual : –
 iste ISTE
The International Society for Technology in Education (ISTE) is the trusted source for professional development, knowledge generation, advocacy, and leadership for innovation. ISTE provides leadership and service to improve teaching, learning, and school leadership by advancing the effective use of technology in PK–12 and teacher education
1. JRTE – Journal of Research on Technology in Education
2. L&L – Learning & Leading Technology
* Username and Password of ISTE are inside Customized Service *
Subscription Period : July 2015 – December 2016
UserManual : –
 kluwer Kluwer e-Book
eBook from SpingerLink consist of 3800 title in wide area of subject
Subscription Period : Perpetual License
UserManual : –
  Matichon e-Library
Clipping Online from Matichon e-Library
Subscription Period : July 2016 – June 2017
UserManual : –
 mcgraw McGraw-Hill : Access Engineering e-Book
Subscription Period : June 2016 – June 2017
UserManual : ACE_UserGuide 
 mcgraw McGraw-Hill : Business Collection e-Book
Subscription Period : November 30, 2016 – October 31, 2017
UserManual : –
 myilibrary MyiLibrary  e-Book
Subscription Period : Perpetual License
UserManual : MyiLibrary 
nature Nature Research

Provide information resources for the basic biological and physical sciences
Subscription Period : January – December 2016
UserManual : nature2553 

NetLibrary NetLibrary  e-Books
NetLibrary eBooks are digital full-text versions of books such as reference works, scholarly monographs, literature and fiction
Subscription Period : Perpetual License
UserManual : NetLibrary 
NationalGeo National Geographic Magazine
Covers the science and technology journal articles, books, VODs, maps, and images from 1888 to present.
Subscription Period : January – December 2016
UserManual : –
 projectEuclid Project Euclid
Access to theoretical and applied mathematics and statistics Published by Cornell University Library
Subscription Period : January – December 2016
UserManual : ProjectEuclid 
 dao ProQuest Dissertation Abstract Online
Abtract of dissertation form Several Universities
Subscription Period : November 2016 – October 2017
UserManual : DAO 
  ProQuest Dissertation & Theses Fulltext
International Collection of Dissertations & Theses
Subscription Period : November 2016 – October 2017
UserManual : PQD_Global2014 
 SciDirect ScienceDirect*
Access to 1500 journal titles and 32 electronic journals published by Elsevier Science since 1995
Subscription Period : January – December 2017
UserManual : ScienceDirect 
 sciOnline Science Online
Access to Science Magazine, ScienceNow and limited access to STKE, SAGEKE
Subscription Period : January – December 2016
UserManual : ScienceOnline 
 scopus Scopus
(IE Browser only )
Scopus is the most comprehensive scientific, medical, technical and social science point of access containing all relevant literature
Subscription Period : August 2016 – July 2017
UserManual : ScopusQuickReference 
 Springer Link SpringerLink – Journal
SpringerLink is one of the world’s leading interactive databases for high-quality STM journals (from 1997 – current), book series, books, reference works and the Online Archives Collection. SpringerLink is a powerful central access point for researchers and scientists
Subscription Period : November 2016 – October 2017
UserManual : lpSpringerLinkBrochure 
 SeedSci Seed Science and Technology
Cover journals featuring original papers and review articles on seed quality and physiology as related to seed production, harvest, processing, sampling, storage, distribution and testing
Subscription Period : January – December 2016
UserManual : –
 TDC Thai Digital Collection (TDC)
Collections of theses and research/reports in full-text version from various universities or institutes in Thailand
UserManual : –
Turnitin Turnitin
an internet-based plagiarism -prevention service
Subscription Period : in progress
UserManual : Turnitin 
 2e 2eBook
Online Thai e-Book
Subscription Period : Perpetual License
UserManual : –
 webofSci WEB Of Science*
Science citation, Social Science citation and Arts & Humanities citation from 2001 to current
Subscription Period : November 2016 – October 2017
UserManual :  WebofScience2014 
  WGSN LIFESTYLE & INTERIORS Database
Content : 2007 to present information covers future trends up to spring/summer 2017
* save, download and print
* How-To Videos: http://www.wgsn.com/content/help#/how-to
Subscription Period : September 2016 – October 2017
UserManual : –
 worldScinet Worldscinet
Access to 26 electronic journals published by World Scientific Publishing
Subscription Period : January 2016 – December 2016
UserManual : –
 WorldScientific World Scientific
Analysis and Applications
Communications in Contemporary Mathematics
International Game Theory Review
International Journal of Computational Geometry and Applications
International Journal of Humanoid Robotics
International Journal of Imaging and Graphics
International Journal of Innovation Management
International Journal of Information Technology & Decision Making
International Journal of Innovation and Technology Management
International Journal of Nanoscience
International Journal of Pattern Recognition and Artificial Intelligence
International Journal of Reliability, Quality and Safety Engineering
International Journal of Software Engineering and Knowledge Engineering
International Journal of Uncertainty, Fuzziness and Knowledge-Based Systems
International Journal of Wavelets, Multiresolution and Information Processing
Journal of Algebra and Its Applications
Journal of Bioinformatics and Computational Biology
Journal of Circuits, Systems and Computers
Mathematical Models and Methods in Applied Sciences
Nano
Research and Practice in Technology Enhanced Learning
Surface Review and Letters
Subscription Period : January – December 2016
UserManual : WorldScience2552 

หมายเหตุ   * หมายถึง ฐานข้อมูลที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาบอกรับ


ฐานข้อมูลที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาบอกรับ

 ab1 ABI/Inform*
Contains content from thousands of journals that help researchers track business conditions, trends, management techniques, corporate strategies, and
industry-specific topics worldwide
Subscription Period : November 2016 – October 2017
UserManual :  ABIInformComplete2014 
 acm ACM Digital Library*
Collection of Works published by ACM and bibliographies of more than 600,000 entries from major publishers in computing
Subscription Period : November 2016 – October 2017
UserManual : ACM Digital Library 2014 
 EBSCO Academic Search Complete*
EBSCO provides more than 2,000 full text e-journal and e-book including Science, Engineering, Computer, Physic, Chemistry, Biology, Architecture, Psychology, Religion, History, Social Science, Education etc. since 1985
Subscription Period : January – December 2017
UserManual : EBSCO 
acs American Chemical Society Journal*
Access to almost 120 years of the most cited chemistry research published by American Chemical Society
Subscription Period : January 2016 – December 2017
UserManual : –
Communication & Applied Sciences Complete*
Covers index and abstract for academic journal and printed matter by professional and other references etc from diverse resources for more than 2,000 items with documents and full-text journals for more than 1,000 titles.
Subscription Period : January – December 2017
UserManual : –
Communication & Mass Media Complete*
Covers index and abstract of the journals for more than 820 titles and full-text data of the journals for more than 500 titles with the data since 1951
Subscription Period : January – December 2017
UserManual : –
 ebs  EBSCO Discovery Service Plus Full Text*
The comprehensive database of disciplines such as Education, Education, Liberal Arts, and Management Science Management.
Subscription Period : January 2016 – December 2016
UserManual : EBSCO 
Education Research Complete*
e-journal of Education including Core journals, Books,monographs, and research
Subscription Period : January – December 2017
UserManual : –
 emerald EMERALD Management (EM92)*
Literature in the fields of Management, HRM, Marketing, Librarianship,Mechanical Engineering, Electronic and electrical engineering Training and Education published by MCB University Press
Subscription Period : January – December 2017
UserManual : emerald 
 HW H.W.Wilson*
Wilson Omnifile Access to online Journals : Education Social Science Art Applied Science Information Science (12 Subjects)
Subscription Period : January – December 2017
UserManual : HWWilson 
 IEEE IEEE/IET Electronic Library (IEL)*
Provides full-text access to IEEE transactions, journals, magazines and conference proceedings published since 1988 and all current IEEE Standards
Subscription Period : November 2016 – October 2017
UserManual : IEL 2014 
 SciDirect ScienceDirect*
Access to 1500 journal titles and 32 electronic journals published by Elsevier Science since 1995
Subscription Period : January – December 2017
UserManual : ScienceDirect 
 webofSci WEB Of Science*
Science citation, Social Science citation and Arts & Humanities citation from 2001 to current
Subscription Period : November 2016 – October 2017
UserManual :  WebofScience2014 

 

Trial Databases

สำนักพิมพ์ Cambridge เปิดให้ทดลองใช้วารสารออนไลน์ “Cambridge Journals Online (CJO)” ระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ – 15 เมษายน 2560
URL: https://www.cambridge.org/core
Expired:  April 15, 2017
ฐานข้อมูลฝึกภาษาอังกฤษ Access English ซึ่งเป็นโปรแกรมฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน เตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) สามารถเข้าใช้งานได้ทั้งสมาร์ทโฟน แทปเล็ต คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค ทั้งออนไลน์และออฟไลน์
URL: https://accessenglishnow.com/platform
Expired:  December 31, 2017