ประกาศ สำนักหอสมุดปิดให้บริการในวันที่ 19 ก.พ. 2560 / Library will be closed on Feb 19, 2017.

สำนักหอสมุดปิดให้บริการวันที่ 19 ก.พ. 60 เนื่องจากปรับปรุงระบบไฟฟ้า ผู้ใช้บริการสามารถส่งคืนหนังสือได้ทางช่องคืนหนังสือนอกเวลาใกล้บันไดทางลงชั้นใต้ดิน จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ สำนักหอสมุด / 2 ก.พ. 60 ……………………………………………………………………………… KMUTT Library will be closed on Feb 19, 2017 for maintenance electrical systems. Student/Staff can return book(s) at the book drop near stairs to basement. We apologize for any inconvenience. KMUTT Library / Feb 2, 2017

ประกาศ สำนักหอสมุดปิดให้บริการในวันที่ 11-13 ก.พ. 2560 / Library will be closed on Feb 11-13, 2017.

สำนักหอสมุดปิดให้บริการวันที่ 11-13 ก.พ. 60 เนื่องจากเป็นวันมาฆบูชาและวันหยุดชดเชย ผู้ใช้บริการสามารถส่งคืนหนังสือได้ทางช่องคืนหนังสือนอกเวลาใกล้บันไดทางลงชั้นใต้ดิน จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ สำนักหอสมุด / 2 ก.พ. 60 ……………………………………………………………………………… KMUTT Library will be closed on February Feb 11-13, 2017 for Magha Puja Day and Substitution Holiday. Student/Staff can return book(s) at the book drop near stairs to basement. We apologize for any inconvenience. KMUTT Library / Feb 2, 2017

สำนักหอสมุดปิดให้บริการ/KMUTT Library will be closed

ประกาศ สำนักหอสมุดปิดให้บริการในวันที่ 10 – 12 ธันวาคม 2559 เนื่องในวันรัฐธรรมนูญและวันหยุดชดเชย จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ สำนักหอสมุด / 30 พ.ย. 59 Announcement KMUTT Library will be closed on Dec 10 – 12, 2016 for Constitution Day and Substitution We apologize for any inconvenience. KMUTT Library / Nov 30, 2016

สำนักหอสมุดปิดให้บริการ/KMUTT Library will be closed

วันที่ 3 – 5 ธันวาคม 2559 วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ สำนักหอสมุด / 30 พ.ย. 59 KMUTT Library will be closed on Dec 3 – 5, 2016  for King Bhumibol Adulyadej’s birthday KMUTT Library / Nov 30, 2016

ประกาศ สำนักหอสมุดปิดให้บริการวันที่ 18 ตุลาคม 2559 / Announcement KMUTT Library will be closed on October 18, 2016

สำนักหอสมุดปิดให้บริการในวันอังคารที่ 18 ตุลาคม 2559 เพื่อทำบุญประจำปีถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ สำนักหอสมุด / 23 ก.ย. 59 ———————————————————————- Due to the anniversary of King Mongkut’s Birthday, KMUTT Library will be closed on Oct 18, 2016 for making merit. We would like to apologize for any inconvenience. KMUTT Library / Sep 23, 2016

ประกาศ สำนักหอสมุดปิดให้บริการวันที่ 10 – 11 กันยายน 2559 / Announcement KMUTT Library will be closed on September 10-11, 2016

สำนักหอสมุดปิดให้บริการ วันที่ 10 – 11 ก.ย. 59 เพื่อเชื่อมต่อระบบปรับอากาศภายในอาคาร จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ สำนักหอสมุด / 8 ก.ย. 59 KMUTT Library will be closed on September 10-11, 2016 for connect the air conditioning system. Please apologize for the inconvenience. KMUTT Library / Sep 8, 2016