September-2017

September

ข่าวประจำวันที่ 26 กันยายน 2560     ||อ่านข่าวย้อนหลังประจำเดือนกันยายน ฉบับวันที่ 20 ก.ย.|18 ก.ย.|13 ก.ย.|7 ก.ย.

ข่าวการศึกษา

 อาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้รับรางวัล Ma Shi Huang Award

นายสัตวแพทย์วีรพงศ์ ตั้งจิตเจริญ อาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้รับรางวัล Ma Shi Huang Award จาก Association Professor Mushtaq Memon, Executive Director of The World Association of Traditional Chinese Veterinary Medicine (WATCVM) จากการเดินทางไปนำเสนอผลงานทางวิชาการในงานประชุมวิชาการ The 19th Annual International Traditional Chinese Veterinary Medicine (TCVM) Conference ณ เมืองโตรอนโต ประเทศแคนาดา

ที่มา : มติชนออนไลน์. 2560. อาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้รับรางวัล Ma Shi Huang Award. (ออนไลน์). URL: https://www.matichon.co.th/news/675589. 26 กันยายน 2560.
  5 นวัตกรรมอาชีวะคว้ารางวัล ‘แชมป์ ออฟ เดอะ แชมป์’จากงานตลาดนัดเปิดโลกงานวิจัยฯ

ผลงานสุดยอดนวัตกรรมระดับชาติ สายอาชีวศึกษา ประจำปี 2560 (Champ of the Champ) มีสถาบันที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ดังนี้
กลุ่มที่ 1 กลุ่มอาหารเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคสตูล เครื่องทำความสะอาดรังนกนางแอ่นด้วยลำโพง
กลุ่มที่ 2 กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ ได้แก่ วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา เครื่องช่วยฟังชนิดใส่หลังใบหู
กลุ่มที่ 3 กลุ่มเครื่องมืออุปกรณ์อัจฉริยะ ระบบเครื่องกลที่ใช้อิเล็กทรอนิกส์ควบคุมปัญญาประดิษฐ์ และใช้เทคโนโลยีสมองกลฝังตัว ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี เครื่องถอดและประกอบโช๊คอัพแมคเฟอร์สันสทรัทแบบถอดประกอบคู่กึ่งอัตโนมัติ
กลุ่มที่ 4 กลุ่มสร้างสรรค์วัฒนธรรมการศึกษาและสังคม ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ ชุดตรวจค้นต้นแบบเอนกประสงค์สำหรับผู้รักษาความปลอดภัย
กลุ่มที่ 5 กลุ่มสิ่งแวดล้อมและพลังงาน ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย เตาเผาพ่นไฟแบบเติมเชื้อเพลิงอัตโนมัติ

ที่มา : มติชนออนไลน์. 2560. 5 นวัตกรรมอาชีวะคว้ารางวัล ‘แชมป์ ออฟ เดอะ แชมป์’จากงานตลาดนัดเปิดโลกงานวิจัยฯ. (ออนไลน์). URL: https://www.matichon.co.th/news/675491. 26 กันยายน 2560.
 เนคเทค-ฟีโบ้คว้าแชมป์นวัตกรรม UAV

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สนช. ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ จิสด้า  จัดการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ โครงการประกวดธุรกิจนวัตกรรม ด้าน UAV Application ผลการแข่งขันผู้ชนะเลิศประเภทซอฟต์แวร์ คือ ทีมจากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) จากผลงาน: ระบบตรวจจับและแจ้งเตือนการเกิดไฟป่าด้วยอากาศยานไร้คนขับ และผู้ชนะเลิศประเภท ฮาร์ดแวร์ คือ ทีมจากสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม หรือฟีโบ้  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จากผลงาน: Coconut Garden Care

ที่มา : เดลินิวส์. 2560. เนคเทค-ฟีโบ้คว้าแชมป์นวัตกรรม UAV. (ออนไลน์). URL: https://www.dailynews.co.th/it/600348. 26 กันยายน 2560.

ข่าววิทยาศาสตร์ / เทคโนโลยี

 เปิดตัว 3 แอพพลิเคชัน จาก สกว.
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้จัดทำ 3 แอพพลิเคชัน คือ “สกว.” “แปลงร่าง” และ “สาระ” ภายใต้โครงการออกแบบและพัฒนาแอrพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของ สกว. โดยมี ผศ.ณัฐา  ฉางชูโต จากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เป็นหัวหน้าโครงการ แอพพลิเคชั่นนี้จะสามารถนำไปสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรม นโยบาย ทรัพย์สินทางปัญญาสนับสนุนการพัฒนาระบบวิจัยของประเทศ สนับสนุนการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
ที่มา : เดลินิวส์. 2560. เปิดตัว 3 แอพพลิเคชัน จาก สกว. (ออนไลน์). URL: https://www.dailynews.co.th/it/600647. 26 กันยายน 2560.
 สทน.ให้ “รอสอะตอม” สร้างเครื่องไซโคลตรอนไทย
บริษัทพลังงานนิวเคลียร์รอสอะตอม (รัสเซีย) และบริษัท ไคเนติคส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ร่วมก่อสร้างเครื่องเร่งอนุภาคแบบไซโคลตรอนและห้องปฏิบัติการวิจัยเคมีกัมมันตรังสีสำหรับสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (สทน.) โครงการนี้ช่วยการวิจัยและพัฒนาทางด้านการแพทย์นิวเคลียร์และการใช้เทคโนโลยีนิวเคลียร์ในด้านอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมไปพร้อมกัน เครื่องเร่งอนุภาคแบบไซโคลตรอน MCC-30/15 ที่มีกำลัง 30 MeV ที่รอสอะตอมก่อสร้าง เป็นสิ่งสำคัญในศูนย์วิจัยนิวเคลียร์ดังกล่าว สามารถใช้ผลิตไอโซโทป PET และ SPECT สำหรับการตรวจวินัยโรคหัวใจ เนื้องอก และระบบประสาทที่ถูกต้องในหลายๆกรณี
ที่มา : มติชนออนไลน์. 2560. สทน.ให้ “รอสอะตอม” สร้างเครื่องไซโคลตรอนไทย. (ออนไลน์). URL: https://www.matichon.co.th/news/671711. 26 กันยายน 2560.
 หุ่นยนต์หยิบจับชิ้นงานต้นทุนต่ำ ช่วยประกอบยานยนต์-เครื่องบิน
นายทองพูน ทองเปล่ง วิศวกร เปิดเผยว่า นักวิจัยของบริษัท นิปปอนคิไคเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ต้องการช่วยผู้ประกอบการลดต้นทุน ในการนำเข้าเครื่องจักรจึงประดิษฐ์คิดค้นหุ่นยนต์ต้นทุนต่ำที่ทำงานกับเครื่องจักรซีเอ็นซี (CNC) ใช้หยิบจักรชิ้นส่วนที่มีขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่ หยิบชิ้นงานที่มีน้ำหนักสูงสุดไม่เกิน 2 กิโลกรัม ความเร็วสูงสุดที่ 1.5 เมตรต่อวินาที แม่นยำคลาดเคลื่อนไม่เกิน 0.2 มิลลิเมตร ขับเคลื่อนด้วยระบบเซอร์โวมอเตอร์ (Servo Motor System)
ที่มา : MGRonline. 2560. หุ่นยนต์หยิบจับชิ้นงานต้นทุนต่ำ ช่วยประกอบยานยนต์-เครื่องบิน. (ออนไลน์). URL: https://mgronline.com/Science/detail/9600000098047. 26 กันยายน 2560.
 ดูไบเริ่มทดสอบ’แท็กซี่โดรน’อัตโนมัติ หวังบินรับส่งผู้โดยสารแห่งแรกของโลก

สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หวังเป็นผู้นำโลกในด้านนวัตกรรม พัฒนาแท็กซี่บินได้ลำนี้ โวโลคอปเตอร์ บริษัทอากาศยานไร้คนขับ(โดรน) สัญชาติเยอรมนี โดยมันมีลักษณะคล้ายเฮลิคอปเตอร์ขนาดเล็ก 2 ที่นั่ง ด้านบนเป็นตะแกรงทรงกลมสำหรับติดตั้งใบพัด 18 อัน โดรนแท๊กซี่บินได้นานสูงสุด 30 นาที ติดตั้งระบบป้องกันความผิดพลาดในกรณีที่เกิดปัญหารวมถึงระบบแบตเตอรี่สำรอง ใบพัดสำรอง และร่มชูชีพ 2 อัน ผู้ใช้บริการเพียงใช้สมาร์ทโฟนที่มีแอพพลิเคชั่น และออกคำสั่งให้โดรนเดินทางไปรับโดยอัตโนมัติ ปัจจุบันสามารถบินตามเส้นทางจีพีเอสได้แล้ว นักพัฒนามีเป้าหมายนำโดรนแท็กซี่เข้าสู่การบริการภายใน 5 ปี

ที่มา : MGRonline. 2560. ดูไบเริ่มทดสอบ’แท็กซี่โดรน’อัตโนมัติ หวังบินรับส่งผู้โดยสารแห่งแรกของโลก. (ออนไลน์). URL: https://mgronline.com/around/detail/9600000098377. 26 กันยายน 2560.
 ออสเตรเลียเล็งตั้งสำนักงานอวกาศ
ออสเตรเลียเป็นประเทศเดียวในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว ที่ไม่มีสำนักงานอวกาศแห่งชาติ ซึ่งนางมิเชเลีย แคช รักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม จะประกาศรายละเอียดเพิ่มเติมเรื่องสำนักงานอวกาศแห่งชาติออสเตรเลีย ในการประชุมการบินอวกาศระหว่างประเทศ ในเมืองแอดิเลดสัปดาห์นี้ ผู้นำทางการเมืองและภาคอุตสาหกรรมหวังว่า สำนักงานอวกาศแห่งชาติจะช่วยจ้างงานหลายพันอัตรา
ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ. 2560. ออสเตรเลียเล็งตั้งสำนักงานอวกาศ. (ออนไลน์). URL: http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/774249. 26 กันยายน 2560.

ข่าววิจัย / พัฒนา

 ปั้นนักเทคโนโลยีกลิ่นรสเสริมเมืองนวัตกรรมอาหาร
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ร่วมกับเครือข่ายมหาวิทยาลัย 6 แห่ง และภาคเอกชน ขับเคลื่อนโครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร โดยจัดหลักสูตรหลายระดับ ตั้งแต่ระดับพื้นฐานเพื่อสร้างบุคลากรที่มีความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับกลิ่นรสและสารปรุงแต่งกลิ่นรส เพื่อการนำไปใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร หลักสูตรระดับกลางจะเพิ่มพูนความรู้จนเป็นนักเทคโนโลยีด้านกลิ่นรส  ตลอดจนหลักสูตรระดับสูงเพื่อเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างผู้เชี่ยวชาญด้านกลิ่นรส โดยทาง  Flavor Academy จะเปิดอบรมหลักสูตรวิทยาศาสตร์พื้นฐานของกลิ่นรสเป็นครั้งแรกในประเทศไทย วันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2560
ที่มา : เดลินิวส์. 2560. ปั้นนักเทคโนโลยีกลิ่นรสเสริมเมืองนวัตกรรมอาหาร. (ออนไลน์). URL: https://www.dailynews.co.th/it/600413. 26 กันยายน 2560.
 สถาบันวิจัยฯมรส.พัฒนาเห็ดหลินจือแดง ช่วยชุมชนต่อยอดผลิตภัณฑ์ส่งออก
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (มรส.) ร่วมกับทีมนักวิจัยโครงการนวัตกรรมระบบการพัฒนาและการจัดการท่องเที่ยวบนฐานชุมชนเชิงสร้างสรรค์ ลงพื้นที่วิจัยเพื่อติดตามความก้าวหน้าโครงการ การยกระดับกระบวนการผลิตและการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์เห็ดหลินจืออบแห้งของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพาะเห็ดเทศบาล ณ ตำบลท่าขนอน อำเภอคีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี ซึ่งเร็วๆนี้ได้มีการส่งมอบตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ให้กับกลุ่มวิสาหกิจดังกล่าวด้วย
ที่มา : มติชนออนไลน์. 2560. สถาบันวิจัยฯมรส.พัฒนาเห็ดหลินจือแดง ช่วยชุมชนต่อยอดผลิตภัณฑ์ส่งออก. (ออนไลน์). URL: https://www.matichon.co.th/news/675554. 26 กันยายน 2560.
 พัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยาเปลี่ยน CO2เป็นเชื้อเพลิงและเคมีภัณฑ์มูลค่าสูง

ดร.ผุศนา หิรัญสิทธิ์ นักวิจัยจากศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (เนคเทค) กับผลงาน การพัฒนาปรับปรุงตัวเร่งปฏิกิริยา สำหรับปฏิกิริยาอิเล็กโทรเคมิคอลรีดักชันในการเปลี่ยนก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไปเป็นเชื้อเพลิงและเคมีภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูงขึ้น โดยตัวเร่งปฏิกิริยาระดับนาโนในงานวิจัยนี้ เป็นสารประกอบของตัวทองแดง เพราะราคาไม่สูงและประสิทธิภาพดี ให้ทองแดงเข้าไปทำปฏิกิริยากับคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ได้ คาร์บอนมอนอกไซด์(CO-) กับตัวไอออนของออกซิเจน (O2-)ออกมา จากนั้นให้คาร์บอนมอนอกไซด์ ไปทำปฏิกิริยาจับตัวกับไฮโดรเจน (H) ตัวเร่งปฏิกิริยาจะเข้าไปแยกออกซิเจนออกจากคาร์บอน และพาไฮโดรเจนเข้าไปทำปฏิกิริยากับคาร์บอน จนได้สารประกอบที่เสถียร นั่นคือ เมทานอล และเอทีลีน ใช้ในเรื่องของพลังงานและเป็นสารตั้งต้นในอุตสาหกรรมพลาสติกพอลีเมอร์ ผลงานนี้ทำให้ดร.ผุศนาได้รับทุนวิจัย “เพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์” For Women in Science ประจำปี 2560 ในสาขาวัสดุศาสตร์

ที่มา : MGRonline. 2560. พัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยาเปลี่ยน CO2เป็นเชื้อเพลิงและเคมีภัณฑ์มูลค่าสูง. (ออนไลน์). URL: https://mgronline.com/Science/detail/9600000098157. 26 กันยายน 2560.

ข่าวทั่วไป

 Drone flying ban during royal cremation ceremony
Drone users are prohibited from flying their craft near the Grand Palace, the royal cremation site at Sanam Luang and surrounding areas within a 19km radius, to ensure security during the ceremony from Oct 25-29.
ที่มา : Bangkok Post. 2017. Drone flying ban during royal cremation ceremony. (online). URL: http://www.bangkokpost.com/news/general/1331579/drone-flying-ban-during-royal-cremation-ceremony. September 26, 2017.
 Thai-Sino rail work to start in November
Construction of the Thai-Chinese rail development project linking Bangkok and Nakhon Ratchasima is expected to begin in November. The construction design should be passed to the State Railway of Thailand (SRT) in mid-October with construction work likely to begin in November. About 400 Chinese engineers are due to be trained and tested. They need a 60% score to past the tests.
ที่มา : Bangkok Post. 2017. Thai-Sino rail work to start in November. (online). URL: http://www.bangkokpost.com/news/general/1331219/thai-sino-rail-work-to-start-in-november. September 26, 2017.

 


ข่าวประจำวันที่ 20 กันยายน 2560

ข่าววิทยาศาสตร์ / เทคโนโลยี

 New app lets public dob in encroachers
The Royal Forest Department is developing a mobile application and website allowing the public to report forest trespassers and encroachment to the department. The system used by the application and website will involve people filing reports to the department based on satellite images from the Geo-Informatics and Space Technology Development Agency (GISTDA). Although both the application and website are still in the developmental process, the application can already be downloaded, while the website can be reached via URL https://change.forest.go.th. The application, available for free download, is called “Pitak Phrai”, translated as “Guarding the Forest”. The application’s testing phase is set to be complete by this year, and could be open by next year.
ที่มา : Om Jotika Sthira. 2017. New app lets public dob in encroachers. (online). URL: http://www.bangkokpost.com/news/general/1327375/new-app-lets-public-dob-in-encroachers. September 20, 2017.
 โรโบติสมินิหุ่นยนต์เลียนแบบมนุษย์

กลุ่มทรู เปิดตัวหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์ขนาดเล็กโรโบติส มินิ (ROBOTIS MINI) หุ่นยนต์ชุดประกอบขนาดเล็ก เคลื่อนไหวคล้ายมนุษย์ สามารถควบคุมผ่านแอพพลิเคชัน “ROBOTIS MINI” อีกทั้งสั่งงานด้วยเสียงบนสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตทั้ง Android / IOS  หรือผ่านโปรแกรมบนพีซี

ที่มา : เดลินิวส์. 2560. โรโบติสมินิหุ่นยนต์เลียนแบบมนุษย์. (ออนไลน์). URL: https://www.dailynews.co.th/it/599006. 20 กันยายน 2560.

ข่าววิจัย / พัฒนา

 ภาพศิลปะจาก “ถ่านเปลือกทุเรียน” แต่งบ้านได้ ดูดสารพิษด้วย

นายโชติวัฒน์ จันทรเกษม นายดนุวัศ สาระธนะ และนางสาวภัทรานิษฐ์ กุลทรัพย์ปรีดี นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ศึกษาและพัฒนาการนำเปลือกทุเรียนมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ ด้วยผลงาน ภาพศิลปะจากถ่านเปลือกทุเรียนที่ลดก๊าซอันตรายในบ้าน (Air Purification Art) ผศ.ดร.สุรวุฒิ ช่วงโชติ อาจารย์ที่ปรึกษาร่วมในโครงการ กล่าวว่า การเผาเปลือกทุเรียนภายใต้บรรยากาศที่ควบคุมปริมาณออกซิเจน ทำให้ได้ถ่านที่มีรูพรุนสูงและยังคงรูปร่างของเปลือกทุเรียนที่มีลักษณะสวยงามเฉพาะ สามารถนำมาเรียงต่อกันเพื่อทำเป็นผลงานศิลปะที่ประดับฝาผนังได้ เมื่อนำภาพศิลปะจากถ่านดังกล่าวมาชุบผิวด้วยตัวเร่งปฏิกิริยาเชิงแสง ทำให้ก๊าซมลพิษไม่ตันในรูพรุน ภาพศิลปะนี้จึงบำบัดอากาศได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่ต้องเปลี่ยนวัสดุใหม่ ผลงานนี้ได้รับรางวัล Gold Medal พร้อมถ้วยรางวัล และรางวัลพิเศษจาก KINEWS ในงานประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ The 3rd World Invention Innovation Contest (WiC 2017) ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี ในเดือนมีนาคมที่ผ่านมา

ที่มา : MGRonline. 2560. ภาพศิลปะจาก “ถ่านเปลือกทุเรียน” แต่งบ้านได้ ดูดสารพิษด้วย. (ออนไลน์). URL: https://mgronline.com/science/detail/9600000095774. 20 กันยายน 2560.
 ‘อยู่ไหน 3D’ ของหายก็เจอ คนหายก็พบ

“อยู่ไหน 3D” ช่วยตามหาทั้งของหายและคนหาย โดยนักวิจัยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้แนวคิดการติดตามตัวบุคคลและสิ่งของที่เคลื่อนที่ภายในอาคาร โดยดร.กมล เขมะรังสี อธิบายการทำงานว่า ทางทีมวิจัยได้ติดตั้งกล่องรับสัญญาณไร้สาย ที่เรียกว่า “Anchor” ไว้ภายในอาคารทุกชั้น จากนั้นกล่องรับสัญญาณจะรับสัญญาณจาก ตัวป้ายระบุตำแหน่งหรือแท็ก (Tag) ที่อยู่กับตัวบุคคลหรือสิ่งของ ซึ่งจะใช้เทคโนโลยีสมองกลฝังตัวขนาดเล็ก และระบบสื่อสารไร้สายบูลทูธพลังงานต่ำในการส่งสัญญาณออกไป โดยสามารถออกแบบแท็ก ให้มีรูปร่างเหมาะสำหรับการพกพาของแต่ละบุคคล เช่น สายรัดข้อมือ บัตร หรือจี้

ที่มา : MGRonline. 2560. ‘อยู่ไหน 3D’ ของหายก็เจอ คนหายก็พบ. (ออนไลน์). URL: https://mgronline.com/science/detail/9600000096068. 20 กันยายน 2560.

ข่าวทั่วไป

 นักบำบัดชาวสวิสคว้า “อิกโนเบล”

นายอเล็กซ์ ซัวเรซ นักบำบัดชาวสวิส วัย 50 ปี สามารถคิดค้นนวัตกรรมแปลกใหม่ในการรักษาโรคนอนกรนและภาวะหยุดหายใจชั่วคราวขณะนอนหลับให้หายขาดได้ โดยนำองค์ความรู้เกี่ยวกับหลักหยิน-หยาง มาประยุกต์สร้างวิธีการบำบัดของตนเอง จากเครื่องดนตรีพื้นบ้าน “ดิดเจอริดู” ของชาวอะบอริจินในออสเตรเลียเพื่อเสริมสร้างความแข็งแรง รวมถึงนวดและกระตุ้นเนื้อเยื่อและระบบกล้ามเนื้อบริเวณลำคอและปาก
ทำให้เขาได้รับเลือกให้ชนะรางวัล “อิกโนเบล” ที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด อิกโนเบลเป็นรางวัลแนวเสียดสีที่มอบเป็นเกียรติแก่ผลงานทางวิทยาศาสตร์ ที่ทำให้ผู้คนตลกขบขันในตอนแรก แต่ก็ทำให้พวกเขาได้ขบคิดในภายหลัง

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจออนไลน์. 2560. นักบำบัดชาวสวิสคว้า “อิกโนเบล”. (ออนไลน์). URL: http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/773342. 20 กันยายน 2560.
 2สารเคมีอันตรายซิกแซ็กขอต่ออายุอีก6ปี
กรมวิชาการเกษตรเตรียมยื่นข้อมูลขอคำปรึกษาเกี่ยวกับผลกระทบจากการใช้พาราครอต และคลอร์ไพริฟอส สารเคมีที่มีการเสนอเป็นนโยบายให้เลิกใช้เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560 ซึ่งต้องมีการเลิกใช้ภายใน 2 ปี หรือภายในปี 2562 ว่า ยังไม่ชัดเจนว่าทางกรมวิชาการเกษตรจะมีการต่อสัญญาให้มีการต่อสัญญาในสารเคมี 2 ดังกล่าวหรือไม่ ซึ่งสัญญาการนำเข้าจะหมดในเดือนตุลาคมนี้ และหากมีการต่ออายุจะมีผลบังคับใช้ไปอีก 6 ปี คาดว่าจะมีผลกระทบอย่างแน่นอน เพราะตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขได้เสนอว่า ต้องมีการพิจารณายกเลิกภายใน 2 ปี
ที่มา : ไทยโพสต์. 2560. 2สารเคมีอันตรายซิกแซ็กขอต่ออายุอีก6ปี. (ออนไลน์). URL: http://www.thaipost.net/?q=node/35651. 20 กันยายน 2560.

 


ข่าวประจำวันที่ 18 กันยายน 2560

ข่าวการศึกษา

 นิสิตเกษตร กำแพงแสน คว้า Best Presentation Award ขององค์การอาหารฯ สหประชาชาติ

โครงการ Model UN conference 2017 จัดขึ้นโดยองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) นำเสนอผลงานภายใต้หัวข้อ “What we can do to enhance better nutrition and food safety in Asia” ร่วมกับนิสิตนักศึกษาจาก Meiji University ญี่ปุ่น และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผลปรากฏว่า นิสิตชั้นปี 3 คณะเกษตรกำแพงแสนได้รับรางวัล Best Presentation Award ได้แก่ น.ส.ศศิกานต์ หาญพัฒนากิจ น.ส.วราภรณ์ วิจิตร น.ส.อริสร์ชยา ศรนรินทร์ นายพีระพันธุ์ วัฒนารมย์ และนายพิสิษฐ์ ชนะสงคราม

ที่มา : มติชนออนไลน์. 2560. นิสิตเกษตร กำแพงแสน คว้า Best Presentation Award ขององค์การอาหารฯ สหประชาชาติ. (ออนไลน์). URL: https://www.matichon.co.th/news/665009. 18 กันยายน 2560.

ข่าววิทยาศาสตร์ / เทคโนโลยี

 เปิดฟรี! NOSTRA Map API Service แผนที่สำหรับนิสิตและนักศึกษา
NOSTRA Map API Service เป็นบริการข้อมูลแผนที่ออนไลน์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่มาพร้อมฟังก์ชั่นการทำงานด้านแผนที่ นิสิตและนักศึกษามหาวิทยาลัยในประเทศ สามารถใช้พัฒนาแอพพลิเคชั่นสำหรับโครงงานระดับอุดมศึกษา ทั้งในรูปแบบ Web application และ Mobile application ภายใต้โครงการ “NOSTRA Map API for Education” ได้ Standard package เฉพาะข้อมูลแผนที่ในประเทศไทย เรียกใช้งานได้ 100,000 Transaction ระยะเวลาการใช้งาน 6 เดือน โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการใช้บริการ
ที่มา : มติชนออนไลน์. 2560. เปิดฟรี! NOSTRA Map API Service แผนที่สำหรับนิสิตและนักศึกษา. (ออนไลน์). URL: https://www.matichon.co.th/news/665028. 18 กันยายน 2560.
 อวสานภารกิจยานสำรวจอวกาศแคสซินี
เมื่อวันที่ 15 ก.ย. ยานแคสซินีปิดฉากภารกิจสำรวจดาวเสาร์ ด้วยการพุ่งเข้าสู่ชั้นบรรยากาศที่เต็มไปด้วยแก๊สของดาวเสาร์ ความเร็วที่ 122,000 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ยานดังกล่าวออกเดินทางจากโลกไปเมื่อวันที่ 15 ต.ค. 2540 และใช้เวลาเกือบ 7 ปีจึงเดินทางถึงจุดหมายวงโคจรรอบดาวเสาร์เมื่อวันที่ 1 ก.ค. 2547  นักวิทยาศาสตร์จำนวนมากกล่าวว่า ยานแคสซินีสอนเราเกือบทุกอย่างที่เรารู้เกี่ยวกับดาวเสาร์ในวันนี้ และสอนวิธีที่เราคิดเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตในที่อื่นๆ ในระบบสุริยะ ชมคลิป https://youtu.be/4d7ps7gIy6E
ที่มา : เดลินิวส์. 2560. อวสานภารกิจยานสำรวจอวกาศแคสซินี. (ออนไลน์). URL: https://www.dailynews.co.th/foreign/598558. 18 กันยายน 2560.
 มี 8 เครื่องมือเปิดทำงานระหว่าง “ยานแคสสินี” พุ่งชนดาวเสาร์
ระหว่างที่ยานแคสสินีพุ่งชนดาวเสาร์ในวันที่ 15 ก.ย.2017 นั้น มีเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ 8 ตัว ที่ติดตั้งบนยานเปิดใช้ เครื่องมือเหล่านี้จะให้ข้อมูลแก่นักวิทยาศาสตร์เพื่อนำไปวิเคราะห์องค์ประกอบของชั้นบรรยากาศดาวเคราะห์ เครื่องมือทั้ง 8 ได้แก่
– อุปกรณ์วัดสเปกตรัมก๊าซและเครื่องมือบันทึกภาพสนามแม่เหล็ก (Gas Spectrometer & Magnetosphere Imager: INMS & MIMI)
– เครื่องมือวัดสเปกตรัมอินฟราเรดและอัลตราไวโอเลต (Infrared & Ultraviolet Spectrometers: CIRS, UVIS)
– เครื่องส่งสัญญาณวิทยุ Radio Science (Rss)
– เสาสัญญาณคลื่นวิทยุและพลาสมา (Radio&Plasma Wave Antennas: RPWS)
– เครื่องวัดสนามแม่เหล็ก (Magnetometer)
– เครื่องวิเคราะห์ฝุ่น (Dust Analyzer: CDA)
ชื่อของยานแคสินีนั้นเป็นชื่อที่ตั้งขึ้นตามนักดาราศาสตร์ฝรั่งเศส-อิตาลีชื่อว่า จิโอวานนี โดเมนิโก แคสสินี (Giovanni Domenico Cassini) โดยเมื่อศตวรรษที่ 17 แคสสินีได้ค้นพบว่า ดาวเสาร์มีดวงจันทร์หลายดวงและระหว่างวงแหวนของดาวเสาร์ก็มีช่องว่าง
ที่มา : MGR online. 2560. มี 8 เครื่องมือเปิดทำงานระหว่าง “ยานแคสสินี” พุ่งชนดาวเสาร์. (ออนไลน์). URL: https://mgronline.com/Science/detail/9600000094957. 18 กันยายน 2560.
 New app lets blind enjoy movie nights out
“Pannana” application, which includes an Audio Description (AD) of movie scences. The application can be downloaded via the IOS and Android platforms, was developed by Klongdinsor Co. It describes scences in the movies, right down to what facial expression the actor was making. When the movie plays, visually impaired audience members can plug headphones into their mobile phones, where the application will relay an audio description of each scene.
ที่มา : Penchan Charoensuthipan. 2017. New app lets blind enjoy movie nights out. (online). URL: http://www.bangkokpost.com/news/general/1326251/new-app-lets-blind-enjoy-movie-nights-out. September 18, 2017.

ข่าวทั่วไป

 สุดเจ๋ง! รู้จักเด็กชายวัย 14 ปีผู้มีไอคิวสูงกว่า “ฮอว์คิง-ไอน์สไตน์”

เร็ตวิก ปาเตล (Rtvik Patel) ได้ทุนเข้าศึกษาต่อที่วิทยาลัยวินเชสเตอร์เมื่อปีที่แล้ว เขามีผลทดสอบไอคิวสูงถึง 162 ซึ่งอยู่ในกลุ่มคนสมองอัจฉริยะ 1% ของโลก โดยประชากรวัยผู้ใหญ่นั้นจะมีระดับไอคิวเฉลี่ยอยู่ที่ 100 ขณะที่ ฮอว์คิง และ ไอน์สไตน์ นั้นว่ากันว่ามีไอคิวอยู่ที่ 160 เร็ตวิกสนใจในการเข้าสมาคมคนอัจฉริยะ “เมนซา” คุณพ่อของ ปาเตล อดีตนายแพทย์ ให้ความเห็นว่า บททดสอบของเมนซาค่อนข้างหนักมาก คิดว่าลูกชายเจองานสุดหินเข้าแล้ว และลืมเรื่องนี้ไป จนกระทั่งมีจดหมายมาที่บ้าน ลูกชายเปิดอ่าน พร้อมบอกว่า “ผมทำได้แล้ว! ผมทำได้แล้ว!” เมื่อขอให้เร็ตวิกลองเปรียบเทียบตนเองกับศาสตราจารย์ ฮอว์คิง นักฟิสิกส์และนักจักรวาลวิทยาชื่อดัง เร็ตวิก ก็ให้คำตอบว่า “มันไม่สำคัญหรอกว่าคุณมีไอคิวเท่าไหร่ แต่คุณจะเลือกใช้ชีวิตอย่างไรต่างหาก”

ที่มา : MGR online. 2560. สุดเจ๋ง! รู้จักเด็กชายวัย 14 ปีผู้มีไอคิวสูงกว่า “ฮอว์คิง-ไอน์สไตน์”. (ออนไลน์). URL: https://mgronline.com/around/detail/9600000095032. 18 กันยายน 2560.
 Rhino horn smuggled as jewellery
Wildlife trade monitoring network Traffic revealed an “emerging trend” of making and smuggling beads, bracelets and bangles and rhino horn powder. The trade in rhino horn was now “morphing” into a market for luxury items. At least 7,100 rhinos are estimated to have been killed in Africa since 2007. Today, about 25,000 of the animals remain. The largest markets are in China and Vietnam. At the current rate of poaching, Save the Rhino says that rhinos could be extinct in the wild within the next 10 years.
ที่มา : Victoria Gill. 2017. Rhino horn smuggled as jewellery. (online). URL: http://www.bbc.com/news/science-environment-41269126. September 18, 2017.
 ศรีลังกาเตรียมปลูกกัญชา ส่งออกอเมริกา-ตลาดยาโบราณ
นายราชิธา เสนารัตน์ รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขศรีลังกา เผยว่า ฟาร์มปลูกกัญชา เนื้อที่ประมาณ 253 ไร่ ในเมืองอินกิริยา ประมาณ 60 กม. ทางตะวันออกเฉียงใต้ของกรุงโคลัมโบ จะผลิตกัญชาได้ปีละกว่า 25 ตัน และจะอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของกองทัพเพื่อรับประกันการจัดส่งผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงอย่างสม่ำเสมอ รัฐบาลคาดว่าจะส่งออกกัญชาส่วนเกินจากฟาร์มเมืองอินกิริยา ไปยังสหรัฐและอีกหลายประเทศ ที่มีความต้องการสูง กัญชาถูกใช้ในอุตสาหกรรมยา เพื่อผลิตยาสงบประสาทและยาแก้ปวด แต่การสูบและครอบครองกัญชาในศรีลังกาเป็นสิ่งผิดกฎหมาย
ที่มา : เดลินิวส์. 2560. ศรีลังกาเตรียมปลูกกัญชา ส่งออกอเมริกา-ตลาดยาโบราณ. (ออนไลน์). URL: https://www.dailynews.co.th/foreign/598108. 18 กันยายน 2560.

 


ข่าวประจำวันที่ 13 กันยายน 2560

ข่าวการศึกษา

 ชวนน้องๆ อาชีวะสร้างชาติเกษตรอัจฉริยะ Smart-Precision Farming
จิสด้า ร่วมกับมหาวิทยาลัยบูรพา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จัด “โครงการอาชีวะสร้างชาติเกษตรอัจฉริยะ หรือ Smart-Precision Farming” รับสมัครนักเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทั่วประเทศเข้ามาเรียนรู้ทางด้านการเกษตรกรรมโดยใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศและ GNSS จากนั้นจะคัดเลือกทีมผู้ผ่านเข้ารอบจำนวน 30 ทีม ทั่วประเทศให้มาแข่งขันในเชิงนวัตกรรมด้าน GNSS ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เป็นเวลา 3 คืน 4 วัน ทีมที่สนใจสามารถส่งใบสมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง 15 ตุลาคม 2560
ที่มา : MGRonline. 2560. ชวนน้องๆ อาชีวะสร้างชาติเกษตรอัจฉริยะ Smart-Precision Farming. (ออนไลน์). URL: https://mgronline.com/science/detail/9600000093795. 13 กันยายน 2560.
 ‘อังกฤษ-เทคโนฯ-วิเคราะห์’3ทักษะแรงงานที่นายจ้างยุค4.0ต้องการ
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของผู้ประกอบการ Startup และ SMEs จำนวน 952 คน เรื่อง “ความต้องการแรงงานสำหรับบัณฑิตจบใหม่ เพื่อรองรับ Thailand 4.0” ใน 4 ประเด็น ประกอบด้วย 1.ผู้ประกอบการต้องการบัณฑิตที่มีทักษะอะไรบ้าง พบว่า 3 อันดับแรก คือ อันดับ 1 ทักษะด้านภาษาอังกฤษ ร้อยละ 50.53 อันดับ 2 ด้านเทคโนโลยี ร้อยละ 45.57 และอันดับ 3 ด้านการวิเคราะห์ข้อมูล ร้อยละ 38.29 ทักษะสำคัญที่ผู้ประกอบการแนะนำว่านักศึกษาควรให้ความสนใจ คือด้านเทคโนโลยี/เว็บไซต์ ด้านอุปกรณือิเล็กทรอนิกส์ และด้านงานช่าง อุปนิสัยที่ให้ความสำคัญ คือ การเข้าสังคม การทำงานเป็นทีม การใส่ใจความรู้สึกผู้ร่วมงาน ความคิดสร้างสรรค์ และการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า และอื่นๆ
ที่มา : แนวหน้า. 2560. ‘อังกฤษ-เทคโนฯ-วิเคราะห์’3ทักษะแรงงานที่นายจ้างยุค4.0ต้องการ. (ออนไลน์). URL: http://www.naewna.com/local/291759. 13 กันยายน 2560.

ข่าววิทยาศาสตร์ / เทคโนโลยี

 ทึ่ง! โครงงานเกมยุ้งฉางแสนรักเรียนวิธีทำนา
โครงงานเรื่อง การพัฒนาเกม The Farmer’s Barn ยุ้งฉางแสนรัก โดย นักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์-มัลติมิเดีย สาขาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นางสาวเจนจิรา แก้วศรีเมือง นางสาวฐิติมา โค้ดารงค์ นางสาวธนาภรณ์ เพาะทรัพย์เจริญ นายพิสุทธิ์ อูปแก้ว
นายวุฒิชัย ปัญญาสูง และนายพีรพันธ์ แก่นสาร โดยมี ผศ. ดร. อาษา ตั้งจิตสมคิด เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อให้ผู้เล่นเข้าใจถึงขั้นตอนการทำนา และมีความรู้สึกที่จะหวงแหนอนุรักษ์การทำนาของไทย
ที่มา : เดลินิวส์. 2560. ทึ่ง! โครงงานเกมยุ้งฉางแสนรักเรียนวิธีทำนา. (ออนไลน์). URL: https://www.dailynews.co.th/it/597388. 13 กันยายน 2560.
 จีน-เกาหลี-ไทยซื้อโน้ตบุ้กเล่นเกมมากสุด
รายงานการวิเคราะห์จากจีเอฟเค ระบุว่า ผู้บริโภคชาวจีนซื้อโน้ตบุ๊กสำหรับการเล่นเกมมากที่สุด รองมาคือเกาหลีและประเทศไทย โดยมีปัจจัยสำคัญ คือ ความคลั่งไคล้ในกีฬาอีสปอร์ต
ที่มา : เดลินิวส์. 2560. จีน-เกาหลี-ไทยซื้อโน้ตบุ้กเล่นเกมมากสุด. (ออนไลน์). URL: https://www.dailynews.co.th/it/597413. 13 กันยายน 2560.

ข่าววิจัย/พัฒนา

 “ถ่านไม้หอม 2 in 1” เปลี่ยนเปลือกทุเรียนเป็นรายได้

งานวิจัย “การผลิตไม้หอมจากขยะเปลือกผลไม้ตลาดสด” จากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ในการใช้ประโยชน์จากของเสียภาคเกษตรกรรมให้เกิดมูลค่าสูงสุด ดร.เรวดี อนุวัฒนา นักวิจัยอาวุโสเปิดเผยว่า ในปี 2560 ทุเรียนมีเปลือกทิ้งสูงถึง 8 ตันต่อวันต่อจังหวัด จึงแปรให้เป็นชีวมวลด้วยการนำเปลือกไปเผาด้วยกรรมวิธีคาร์บอร์ไนซ์ร่วมกับการอบความร้อน จากนั้นนำไปกระตุ้นด้วยไอน้ำร่วมกับการเคลือบด้วยไอน้ำเพื่อไล่กลิ่นออก เพื่อให้ได้ถ่านเปลือกผลไม้ที่ใช้เป็นวัสดุดูดกลิ่น นำไปอัดแท่งและขึ้นรูปเพื่อให้ได้ถ่านเชื้อเพลิงอัดแท่งอีก โดยถ่านหอมนี้ปล่อยกลิ่นหอมได้ 30 วัน เพื่อหมดกลิ่นลงจะทำหน้าที่ซับกลิ่นแทน

ที่มา : MGRonline. 2560. “ถ่านไม้หอม 2 in 1” เปลี่ยนเปลือกทุเรียนเป็นรายได้. (ออนไลน์). URL: https://mgronline.com/science/detail/9600000093032. 13 กันยายน 2560.

ข่าวทั่วไป

 Ban on chemical sprays for farms ‘will take time’

The Ministry of Public Health’s proposal to ban the use of two chemicals agriculture by 2019 has an unrealistic timeframe. Suwit Chaikiattiyos, chief of the Department of Agriculture said authorities still lack enough information on the health impacts of using these chemicals, which means a ban on using them by then is not likely. The Ministry of Public Health suggested it should place a ban on the use of Paraquat and Chlorpyrifos by 2019 due to their harmful impacts on health and the fact that over 50 other countries around the world have agreed to ban them.

ที่มา : Apinya Wipatayotin. (2017). Ban on chemical sprays for farms ‘will take time’. (online). URL: http://www.bangkokpost.com/news/general/1323091/ban-on-chemical-sprays-for-farms-will-take-time. September 13, 2017.

 


ข่าวประจำวันที่ 7 กันยายน 2560

ข่าวการศึกษา

 ชวนนักศึกษา แข่งทำวีดีโออนุรักษ์น้ำบาดาล ใช้เวลา 3 วัน 2 คืน อบรมความรู้เรื่องน้ำบาดาลมีเงินรางวัล กว่าหนึ่งแสนบาท
กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ได้เปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษา ร่วมประกวดสร้างสรรค์ผลงานในรูปแบบคลิปวีดีโอ เสริมสร้างการมีส่วนร่วมให้ทุกภาคส่วนเห็นคุณค่าของน้ำบาดาล ทราบถึงความสำคัญของน้ำบาดาลและร่วมกันดูแล อนุรักษ์น้ำบาดาลอย่างถูกต้อง ผู้สมัครต้องเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี มีสมาชิกทีมละไม่เกิน 5 คน พร้อมส่งรายละเอียดบทสคริปต์ VDO หรือ Story Board หรือแผนการดำเนินงานจัดทำ VDO ความยาวไม่น้อยกว่า 3 นาที เพื่อให้คณะกรรมการได้คัดเลือกผลงานในรอบแรกซึ่งทีมที่ผ่านการคัดเลือกจำนวน 10 ทีม จะได้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายอบรม “เครือข่ายรักษ์น้ำบาดาล” เป็นระยะเวลา 3 วัน 2 คืน เพื่อเพิ่มพูนความรู้เรื่องน้ำบาดาล และเรียนรู้รูปแบบ เทคนิค วิธีการสร้างคลิป VDO ให้มีความโดดเด่นน่าสนใจมากยิ่งขึ้นสมัครและส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้-29 กันยายน 2560 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.groundwaterfund.go.th
ที่มา : แนวหน้า. 2560. ชวนนักศึกษา แข่งทำวีดีโออนุรักษ์น้ำบาดาล ใช้เวลา 3 วัน 2 คืน อบรมความรู้เรื่องน้ำบาดาลมีเงินรางวัล กว่าหนึ่งแสนบาท. (ออนไลน์). URL: http://www.naewna.com/local/288573. 7 กันยายน 2560.

ข่าววิทยาศาสตร์ / เทคโนโลยี

  จิสด้าเปิดตัวระบบผลิตแผนที่กลางออนไลน์
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือจิสด้า เปิดตัวระบบผลิตแผนที่กลางออนไลน์ หรือ G-MOS (GISTDA MAP ONLINE SERVICE) เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานให้กับหน่วยงานภาครัฐทั้งจากส่วนกลางและท้องถิ่นให้มีความถูกต้องและเป็นมาตรฐานเดียวกัน สำหรับใช้งานด้านการบริหารจัดการน้ำของประเทศไทยทั้งในภาวะปกติและวิกฤติ ผู้สนใจสามารถเข้าถึงระบบผลิตแผนที่กลางออนไลน์ ได้ที่ https://gmos.gistda.or.th
ที่มา : เดลินิวส์. 2560. จิสด้าเปิดตัวระบบผลิตแผนที่กลางออนไลน์. (ออนไลน์). URL: https://www.dailynews.co.th/it/596184. 7 กันยายน 2560.
 Pawbo เทคโนโลยีอัจฉริยะใช้ดูแลเพื่อนสี่ขา
ภายในงาน IFA 2017 ที่จัดประจำทุกปีในเยอรมนี บริษัทหนึ่งเปิดตัวผลิตภัณฑ์สำหรับสัตว์เลี้ยง 3 รุ่น ดังนี้ Pawbo iPuppyGo เครื่องติดตาม ทุกกิจกรรมและดูแลสุขภาพของสัตว์เลี้ยง Pawbo WagTag ปลอกคอสุนัขที่เชื่อมต่อด้วยระบบคลาวด์ ติดตามตำแหน่งและตรวจเช็คสภาพแวดล้อมโดยรอบของสัตว์เลี้ยง และ Pawbo Munch ฟีเจอร์ให้อาหารอัจฉริยะที่ใช้งานร่วมกับ Pawbo+ ช่วยให้เจ้าของสามารถโต้ตอบกับสัตว์เลี้ยงได้ไม่ว่าจะอยู่บ้านหรือห่างไกลกัน
ที่มา : เดลินิวส์. 2560. Pawbo เทคโนโลยีอัจฉริยะใช้ดูแลเพื่อนสี่ขา. (ออนไลน์). URL: https://www.dailynews.co.th/it/596260. 7 กันยายน 2560.
 นาซาเสนอวิธี นำหินดาวอังคารกลับโลก

ปี 2020 ส่วนหนึ่งในภารกิจสำรวจดาวอังคารของนาซาต้องส่งตัวอย่างที่เก็บได้จากพื้นผิวดาวอังคารกลับมายังโลกให้เร็วที่สุด แนวคิดอยู่ระหว่างการศึกษาและตรวจสอบรายละเอียด ประกอบด้วยแผนการส่งยานอวกาศ (มาร์ส แลนเดอร์) ไปลงบนดาวอังคาร ภายในยานจะบรรทุกยานโรเวอร์และจรวดส่งขนาดเล็ก เพื่อทำหน้าที่เก็บรวบรวมตัวอย่างและหินอื่นๆ ไปด้วย ในขณะเดียวกันก็จะมีการจัดส่งยานเพื่อเก็บตัวอย่างในวงโคจรขึ้นจากโลกอีกลำ เพื่อให้ทำหน้าที่ไปเชื่อมต่อกับจรวดดังกล่าว ขนถ่ายตัวอย่างก่อนออกเดินทางกลับโลก

ที่มา : มติชนออนไลน์. 2560. นาซาเสนอวิธี นำหินดาวอังคารกลับโลก. (ออนไลน์). URL: https://www.matichon.co.th/news/654569. 7 กันยายน 2560.
 เชื่อไหมว่า “น้ำตาล” เป็นเชื้อเพลิงส่งจรวดได้?

ค่ายวิทยาศาสตร์จรวดประดิษฐ์จัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (สทป.) และคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ระหว่างวันที่ 30 ส.ค.-2 ก.ย.60 ณ คณะวิทยาศาสตร์ ม.แม่โจ้ โดยมีนักเรียน ม.ปลาย 56 คนเข้าร่วม และได้แบ่งทีมเป็นทั้งหมด 11 ทีม แนวคิดหนึ่งน้ำตาลนำมาเป็นเชื้อเพลิงแข็งแทนเชื้อเพลิงแข็งชนิดคอมโพสิต ทีมที่ยิงจรวจได้สูงที่สุดเป็นผู้ชนะ นั้นคือ ทีม Euraka จรวดส้มซ่า ทะยานขึ้นฟ้าสูงถึง 161 เมตร และอื่นๆ

ที่มา : ผู้จัดการออนไลน์. 2560. เชื่อไหมว่า “น้ำตาล” เป็นเชื้อเพลิงส่งจรวดได้?. (ออนไลน์). URL: https://mgronline.com/Science/detail/9600000090171. 7 กันยายน 2560.
 มอบรางวัล 2 ทีมเยาวชนนักสื่อสารวิทยาศาสตร์ยอดเยี่ยม
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมกับ สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย บริษัท ทรู วิชั่น กรุ๊ป จำกัด และสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดโครงการทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทย ประจำปี 2560 หรือ Young Thai Science Ambassador (YTSA 2017) เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนมีทักษะในการสื่อสารทางด้านวิทยาศาสตร์ และสร้างเครือข่ายเยาวชนนักสื่อสารวิทยาศาสตร์ในระดับอุดมศึกษา ผลปรากฏรางวัลนักสื่อสารวิทยาศาสตร์ยอดเยี่ยม ทีมจากมหาวิทยาลัยนเรศวร ได้แก่ นายปรเมศวร์ ใครบุตร และนางสาวนูรนาเดีย หะยีมะเก๊ะ และทีมจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้แก่ นายนวพล เชื่อมวราศาสตร์ และนางสาวธนิตาภรณ์ เผื่อนพงษ์ ซึ่งทั้ง 2 ทีม จะได้เดินทางไปศึกษาดูงานการสื่อสารทางด้านวิทยาศาสตร์ ณ ประเทศเยอรมนี ในเดือนพฤษภาคม 2561 และรางวัลอื่นๆ
ที่มา : ผู้จัดการออนไลน์. 2560. มอบรางวัล 2 ทีมเยาวชนนักสื่อสารวิทยาศาสตร์ยอดเยี่ยม. (ออนไลน์). URL: http://www.manager.co.th/Science/ViewNews.aspx?NewsID=9600000088081. 7 กันยายน 2560.
 ฟลอเรนซ์ ดาวเคราะห์น้อยอันตรายเฉียดโลก คราวนี้มีดาวบริวารพ่วงมาด้วย อีก483ปีมาเฉียดใหม่

วันที่ 1 กันยายนที่ผ่านมา ดาวเคราะห์น้อย 3122 ฟลอเรนซ์ (3122 Florence) พุ่งเฉียดโลกไป 7 ล้านกิโลเมตร ซึ่งดาวเคราะห์นี้จัดเป็นดาวเคราะห์ที่มีโอกาสโคจรตัดผ่านโลกถือเป็นดาวเคราะห์อันตรายที่ขณะนี้พบแล้วว่ามีดาวเคราะห์กลุ่มนี้ที่พบแล้วเกือบสองพันดวง การโคจรผ่านครั้งนี้ทำให้เห็นดาวบริวารของฟลอเรนซ์ วัตถุหนึ่งคาบโคจร 22-27 ชั่วโมง อีกดวงหนึ่งคาบโคจรประมาณ 8 ชั่วโมง นับเป็นบริวารดาวเคราะห์น้อยใกล้โลกที่มีคาบโคจรสั้นที่สุดที่เคยมีการค้นพบ ฟลอเรนซ์จะโคจรใกล้โลกอีกทีในปี พ.ศ. 3043

ที่มา : มติชนออนไลน์. 2560. ฟลอเรนซ์ ดาวเคราะห์น้อยอันตรายเฉียดโลก คราวนี้มีดาวบริวารพ่วงมาด้วย อีก483ปีมาเฉียดใหม่. (ออนไลน์). URL: https://www.matichon.co.th/news/654772. 7 กันยายน 2560.

ข่าววิจัย/พัฒนา

 เนคเทคเตรียมจัด ” NECTEC ACE 2017 “
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) จะจัดให้มีงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ หรือเนคเทค เอซ ( NECTEC ACE) เพื่อนำเสนอผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานร่วมกับพันธมิตร รวมถึงเป็นเวทีในการพบปะ รับฟัง และหารือ เพื่อพัฒนาผลงานวิจัยให้ดียิ่งขึ้น ภายใต้แนวคิด “งานวิจัยใช้ได้จริง สปริงบอร์ดนวัตกรรม” ตามกรอบวิจัยมุ่งเน้น 5 ด้านของเนคเทคในปัจจุบัน คือ ด้านเกษตรและอาหาร ด้านอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ ด้านสุขภาพและการแพทย์ ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม และด้านการศึกษาการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ด้านนิทรรศการ มีการนำเสนอผลงาน NECTEC FAARM SERIES ชุดเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมด้านการเกษตรยุคใหม่ และอื่น ผู้สนใจสามารถเข้าชมงานได้ฟรี ในวันที่ 11 กันยายนนี้ ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
ที่มา : เดลินิวส์. 2560. เนคเทคเตรียมจัด ” NECTEC ACE 2017 “. (ออนไลน์). URL: https://www.dailynews.co.th/it/596485. 7 กันยายน 2560.
 นักวิจัยมะกันพบวิธีใช้ ‘ยีสต์’ เปลี่ยน’ ฉี่’ เป็น ‘อาหาร’

มาร์ค เบลนเนอร์ รองศาสตราจารย์ด้านวิศวกรรมเคมีและชีวโมเลกุล จากมหาวิทยาลัยเคลมสัน สหรัฐอเมริกา ประสบความสำเร็จในการใช้กรรมวิธีตัดต่อพันธุกรรม เปลี่ยนยีสต์สายพันธุ์หนึ่งให้กลายเป็นยีสต์ที่สามารถเปลี่ยนปัสสาวะให้กลายเป็นสารอาหารที่จำเป็นต่อสุขภาพของนักบินอวกาศได้ ทั้งยังสามารถใช้วิธีเดียวกันผลิตเม็ดพลาสติกในอวกาศ วิธีการนี้ใช้แก้ปัญหาขาดแคลนอาหารบนโลกได้เช่นกัน โดยยีสต์ “ยาร์โรเวีย ไลโปลิติกา” (Yarrowia lipolytica) บริโภคยูเรียเป็นอาหาร นำมาผ่านกระบวนการตัดต่อพันธุกรรมให้ผลิตกรดไขมัน โอเมก้า-3 ได้ และผลิตพลาสติกได้ 250 มิลลิกรัม นำเสนอการทดลองไปเมื่อการประชุมแห่งชาติครั้งที่ 254 ของสมาคมนักเคมีอเมริกัน เมื่อกลางเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา

ที่มา : มติชนออนไลน์. 2560. นักวิจัยมะกันพบวิธีใช้ ‘ยีสต์’ เปลี่ยน’ ฉี่’ เป็น ‘อาหาร’. (ออนไลน์). URL: https://www.matichon.co.th/news/649475. 7 กันยายน 2560.
 วิจัยพบอบสมุนไพร “ดอกปีบ” รักษาอาการหอบหืดได้
งานประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2560 มีการนำเสนอผลการศึกษา เรื่อง “ผลของการอบสมุนไพรด้วยดอกปีบต่อการดูแลผู้ป่วยโรคหืดโรงพยาบาลเชียงยืน จ.มหาสารคาม” จาก
น.ส.ธัญลักษณ์ เที่ยงทำ นักวิชาการสาธารณสุข โดยวิจัยแบบกึ่งทดลอง กลุ่มตัวอย่างสุ่มแบบเจาะจงคือ ผู้ป่วยโรคหืดที่มารับบริการที่คลินิกโรคหืด รพ.เชียงยืน อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป ไม่มีโรคร่วมอื่นใด มีอาการหืดจับสัปดาห์ละ 2 ครั้ง จำนวน 50 คน ผู้ป่วยเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชายร้อยละ 66 ส่วนใหญ่อายุมากกว่า 61 ขึ้นไป อาชีพแม่บ้านร้อยละ 70
ที่มา : ผู้จัดการออนไลน์. 2560. วิจัยพบอบสมุนไพร “ดอกปีบ” รักษาอาการหอบหืดได้. (ออนไลน์). URL: https://mgronline.com/qol/detail/9600000091405. 7 กันยายน 2560.
 Research grants ‘boost jobs and growth’
A national study shows that R&D grants to firms significantly boost growth and create jobs. The findings back the government’s policy of subsidising promising industrial research – the so-called practice of “picking winners”. A large proportion of the extra money will be for grants to invite collaborative projects between hi-tech firms and academic researchers. This will be partly funnelled through the so-called industrial strategy challenge fund, which aims to support key growth sectors including medicines, robotics and artificial intelligence (AI), clean energy and driverless vehicles.
ที่มา : Pallab Ghosh. 2017. Research grants ‘boost jobs and growth’. (online). URL: http://www.bbc.com/news/science-environment-41162534. September 7, 2017.
 Spiral drawing test detects signs of Parkinson’s
Australian researchers have trialled software that measures writing speed and pen pressure on the page. That could be used to diagnose early Parkinson’s disease by causes shaking and muscle rigidity.
ที่มา : BBC. 2017. Spiral drawing test detects signs of Parkinson’s. (online). URL: http://www.bbc.com/news/health-41176738. September 7, 2017.

ข่าวทั่วไป

 เผยภาพซองแสตมป์พระราชพิธีถวายพระเพลิงฯ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่ 5 ก.ย. 60 บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) เปิดภาพซองวันแรกจำหน่ายตราไปรษณียากรชุดพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 1 ชุด 4 ซอง 3 แบบ ประกอบด้วยซองแบบแรก พื้นภาพสีเทาประกอบลายเส้นหัวใจเรียงซ้อนกันผนึกดวงแสตมป์ภาพพระบรมสาทิสลักษณ์ ซองแบบที่ 2 เป็นภาพประชาชนร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีพร้อมจุดเทียนถวายความอาลัย ณ สนามหลวง และซองแบบที่ 3 เป็นภาพทิวเมฆครึ้มแสดงความอาลัย ผนึกแสตมป์ภาพพระเมรุมาศ ซองทุกแบบประทับตราประทับที่ระลึกเป็นอักษรพระปรมาภิไธยย่อ“ภปร”

ที่มา : เดลินิวส์. 2560. เผยภาพซองแสตมป์พระราชพิธีถวายพระเพลิงฯ. (ออนไลน์). URL: https://www.dailynews.co.th/it/596374. 7 กันยายน 2560.
 เว็บบุ้กกิ้งเผยไวไฟฟรีลดความกังวลนักเดินทาง
เว็บไซต์ Booking.com ได้สอบถามผู้เดินทางกว่า 18,000 คนจาก 25 ประเทศทั่วโลก เกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ที่ทำให้พวกเขาต้องสะดุดกับการปรับเข้าสู่โหมดพักผ่อน จากผลสำรวจ พบว่า นักเดินทางกว่าร้อยละ 21 มีความกังวลเรื่องบ้าน เพราะไม่มีใครอยู่ดูแลบ้านหรือเป็นห่วงสัตว์เลี้ยง ร้อยละ 16 ระบุว่า พวกเขาติดเทคโนโลยีหรือติดการสื่อสารกับครอบครัวหรือเพื่อนผ่านโซเชียลมีเดียมากจนเกินไป นักเดินทาง ร้อยละ 15 กังวลเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายของทริปวันหยุด ส่วนอีกร้อยละ 14 กังวลเรื่องงาน สำหรับผู้เดินทางชาวไทย ผลสำรวจพบความคล้ายคลึงกับผู้เดินทางทั่วโลก แต่คิดว่าเทคโนลยีมีส่วนสำคัญที่ทำให้โหมดพักผ่อนนั้นต้องสะดุดถึงร้อยละ 24 เพราะติดมากไปชอบใช้ระหว่างทริปวันหยุด ร้อยละ 55 กล่าวว่า สภาพอากาศที่ดีเยี่ยมนั้นถือเป็นปัจจัยต้นๆ ที่ช่วยให้ผู้เดินทางปรับสู่โหมดพักผ่อนได้ และที่พัก บริการ WiFi ฟรี จะทำให้นักเดินทางรู้สึกสบายใจขึ้น
ที่มา : เดลินิวส์. 2560. เว็บบุ้กกิ้งเผยไวไฟฟรีลดความกังวลนักเดินทาง. (ออนไลน์). URL: https://www.dailynews.co.th/it/596511. 7 กันยายน 2560.
 ชมชัดๆ ลักษณะบ่งบอก “เลพัง” เป็นจระเข้น้ำเค็ม

 

จระเข้ซึ่งหลบเข้าไปอยู่ในขุมน้ำหน้าหาดเลพัง จ.ภูเก็ต และได้รับการดูแลที่ บ่อพักฟื้นศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 5 (ภูเก็ต) ดร.ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ นักสมุทรศาสตร์ ระบุว่าเป็นเลพัง จระเข้น้ำเค็ม เพราะเมื่อสังเกตบริเวณหัวตรงส่วนคอของจระเข้ “เลพัง” นั้น ไม่เป็นเกล็ดเรียงตัวกันยาว 4 แถวเหมือนจระเข้น้ำจืด ส่วนตีนหลังนั้นมีแผ่นพังพืดขนาดใหญ่ติดตีน เพื่อช่วยในการว่ายน้ำ ซึ่งเป็นลักษณะที่บ่งบอกว่าเป็นจระเข้น้ำเค็ม

ที่มา : ผู้จัดการออนไลน์. 2560. ชมชัดๆ ลักษณะบ่งบอก “เลพัง” เป็นจระเข้น้ำเค็ม. (ออนไลน์). URL: https://mgronline.com/Science/detail/9600000090821. 7 กันยายน 2560.