October-2016

October

ข่าวประจำวันที่ 30 ตุลาคม 2559 ||อ่านข่าวย้อนหลังประจำเดือนตุลาคม ฉบับวันที่ 21 ต.ค.|17 ต.ค.|16 ต.ค.|13 ต.ค.|11 ต.ค.|9 ต.ค.|4 ต.ค.2 ต.ค.|

ข่าวการศึกษา

 เปิดพจนานุกรมราชบัณฑิตสถานฉบับออนไลน์
สำนักงานราชบัณฑิตยสภา ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค)  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดทำพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ฉบับออนไลน์ขึ้น โดยจะเปิดให้ใช้งานผ่านเว็บไซต์ที่ www.royin.go.th และเปิดตัวแอปพลิเคชั่น “ชื่อบ้านนามเมือง” สำหรับค้นหาชื่อประเทศ เมืองหลวง ดินแดนการปกครองกว่า 9,000 แห่งทั้งในและต่างประเทศ ผ่านสมาร์ทโฟนในระบบไอโอเอสและแอนดรอยด์
ที่มา : เดลินิวส์.  2559.  เปิดพจนานุกรมราชบัณฑิตสถานฉบับออนไลน์.  (ออนไลน์).  URL: http://www.dailynews.co.th/it/532457.  30 ตุลาคม 2559.
 ศธ.เล็งใช้เทคโนฯตรวจลอกผลงาน
การประเมินบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ กำลังอยู่ในขั้นตอนพิจารณาหลักการตรวจสอบเอกสารโดยให้เพิ่มเติม การใช้เทคโนโลยีเข้ามาตรวจสอบการลอกเลียนผลงานทางวิชาการ  เช่น TURNITIN เครื่องมือตรวจสอบการคัดลอกผลงานสิ่งพิมพ์ออนไลน์ พร้อมชี้แหล่งข้อมูลที่ปรากฏซ้ำ และแสดงรายการเป็นแถบสี ใช้กันมากในระดับสากล ส่วนของไทยพิจารณาระบบอักขราวิสุทธิ์ที่ใช้ตรวจจับการคัดลอกวิทยานิพนธ์ ซึ่งจะหารือเรื่องนี้ต่อในการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ในวันที่ 27 ต.ค.นี้
ที่มา : เดลินิวส์.  2559.  ศธ.เล็งใช้เทคโนฯตรวจลอกผลงาน.  (ออนไลน์).  URL: http://www.dailynews.co.th/education/531895.  30 ตุลาคม 2559.
 เปิดโอกาสครูวิทย์ไทยเรียนรู้เทคโนโลยีแสงขั้นสูง
สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมค่ายซินโครตรอน เพื่อครูวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 7 ระหว่างวันที่ 11 – 14 ต.ค.59 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ครูวิทยาศาสตร์ไทยระดับมัธยมศึกษา ได้มีโอกาสเรียนรู้ และพัฒนาศักยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์ ตลอดจนบูรณาการความรู้สาขาต่างๆ เข้าด้วยกัน ในการถ่ายทอดความรู้มีทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของครูตัวแทนประเทศไทยที่และครูฟิสิกส์ภาคฤดูร้อนเซิร์นด้วย
ที่มา : MGR Online.  2559.  เปิดโอกาสครูวิทย์ไทยเรียนรู้เทคโนโลยีแสงขั้นสูง.  (ออนไลน์).  URL: http://manager.co.th/Science/ViewNews.aspx?NewsID=9590000106813.  30 ตุลาคม 2559.

ข่าววิทยาศาสตร์ / เทคโนโลยี

 รู้จัก “เครื่องลดความชื้นข้าวเปลือก” สำหรับเกษตรกร
ทีมพัฒนาจากฝ่ายเทคโนโลยีอาหาร สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ได้ออกแบบและพัฒนาเครื่องลดความชื้นข้าวเปลือกสำหรับใช้งานระดับเกษตรกร โดยมีส่วนประกอบสำคัญ คือ ชุดกระจายลมร้อน ใช้หลักการของไซโคลน ในการทำกระแสลมหมุนวน ให้ลมร้อนกระจายออกสม่ำเสมอ, ถังบรรจุข้าวเปลือก มีส่วนด้านล่างติดตะแกรงรองรับข้าวเปลือก และ ชุดใบกวน ทำหน้าที่กลับกองข้าวเปลือก ลดความชื้นได้ พบค่าความชื้นข้าวเปลือกที่สามารถลดได้ เริ่มต้น 20% เหลือ 14% โดยใช้เวลา 3 ชั่วโมง สามารถทำงานได้สูงสุดครั้งละ500 กิโลกรัม และมีกำลังผลิตสูงสุดต่อวัน 2 ตัน
ที่มา : MGR Online.  2559.  รู้จัก “เครื่องลดความชื้นข้าวเปลือก” สำหรับเกษตรกร.  (ออนไลน์).  URL: http://manager.co.th/Science/ViewNews.aspx?NewsID=9590000106847.  30 ตุลาคม 2559.
 พบ “ไดโนเสาร์คอยาว” สปีชีส์ใหม่ในออสเตรเลีย

A handout photo released by Nature shows an artist's impression of life restoration of the Savannasaurus elliottorum based on the type specimen (“Wade”) and comparisons with titanosaurs from around the world. Scientists unveiled on October 20, 2016 fossils from a new species of giant, long-necked dinosaur discovered in northeastern Australia, speculating that it may have traversed Antarctica from South America some 105 million years ago. / AFP PHOTO / NATURE PUBLISHING GROUP / Travis TISCHLER / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / NATURE / Australian Age of Dinosaurs Museum of Natural History TRAVIS TISCHLER" - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS

นักวิทยาศาสตร์เผยถึงฟอสซิลไดโนเสาร์คอยาวที่ขุดพบทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของออสเตรเลีย ว่าเป็นสปีชีส์ใหม่ โดยไดโนเสาร์กินพืชนี้มีชื่อว่า “สวันนาซอรัส เอลลิออตโตรัม” (Savannasaurus elliottorum) และเป็นสมาชิกของกลุ่มไดโนเสาร์ซอโรพอด (sauropod group) กลุ่มสมาชิกสัตว์บกขนาดใหญ่ที่สุดของโลก การค้นพบครั้งนี้ยังพบร่วมกับชิ้นส่วนตัวอย่างของไดโนเสาร์ซอโรพอดอีกกลุ่มที่ชื่อว่า “ไดอาแมนทินาซอรัส มาทิลเด” (Diamantinasaurus matildae) ซึ่งรายละเอียดอยู่ในรายงานวารสารวิชาการไซแอนทิฟิกรีพอร์ทส์ (Scientific Reports) ทั้งนี้ นักบรรพชีวินวิทยาตั้งชื่อเล่นให้ไดโนเสาร์ทั้งสองชนิดว่า “เวด” (Wade) และ “มาทิลดา” (Matilda) ซึ่งเชื่อว่าเป็นสปีชีส์เฉพาะถิ่นที่พบแค่ในออสเตรเลีย

ที่มา : MGR Online.  2559.  พบ “ไดโนเสาร์คอยาว” สปีชีส์ใหม่ในออสเตรเลีย.  (ออนไลน์).  URL: http://manager.co.th/Science/ViewNews.aspx?NewsID=9590000106565.  30 ตุลาคม 2559.
 World’s largest marine protected area declared in Antarctica
Delegates from 24 countries and the European Union have agreed that the Ross Sea in Antarctica will become the world’s largest marine protected area (MPA). Environmentalists have welcomed the move to protect what’s said to be the Earth’s most pristine marine ecosystem. They hope it will be the first of many such zones in international waters. At this meeting in Hobart, Australia, the Commission for the Conservation of Antarctic Marine Living Resources (CCAMLR) agreed unanimously to designate the Ross Sea as an MPA, after years of protracted negotiations, New Zealand Foreign Minister Murray McCully announced.
ที่มา : Matt McGrath.  2016.  World’s largest marine protected area declared in Antarctica.  (online).  URL: http://www.bbc.com/news/science-environment-37789594.  October 30, 2016.
 Gut instinct drives battery boost
Scientists have designed a new prototype battery that mimics the structure of the human intestines. It’s a type of battery called lithium-sulphur, which – in theory – could have five times the energy density of the lithium-ion forms in wide use today. Details appear in the journal Advanced Functional Materials. One of the problems hindering the commercial development of lithium-sulphur-based devices has been the degradation of the batteries caused by the loss of active materials within. To overcome this problem, the researchers developed a lightweight layer with nano-scale structure which resembles the villi – finger-like protrusions which line the small intestine.
ที่มา : BBC.  2016.  Gut instinct drives battery boost.  (online).  URL: http://www.bbc.com/news/science-environment-37788436.  October 30, 2016.
 เผยรายงานสัตว์ป่าจะหายไปถึง 2 ใน 3 ภายในปี 2563
 WWF เผยรายงานประจำปี 2559 ระบุว่า ภายในปี 2563 ประชากรสัตว์ป่าถึง 2 ใน 3 สายพันธุ์ จะสูญพันธุ์ไปจากโลก ซึ่งรวมถึงสัตว์ในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงด้วย เช่น โลมาอิรวดีและเสือโคร่ง  ซึ่งสาเหตุสำคัญเกิดจากการใช้ทรัพยากรอย่างไร้ความรับผิดชอบของมนุษย์ ข้อตกลงปารีส (Paris Agreement) จะเริ่มมีผลบังคับใช้ในปี 2563 ให้ทุกชาติช่วยกันรักษาความหลากหลายทางชีวภาพของโลกไว้ เป็นมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรมตามแผนการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งนักวิจัยเรียกยุคสมัยนี้ว่า  “แอนโทรโพซีน” (Anthropocene) ซึ่งหมายถึง ยุคที่มนุษย์ได้ทิ้งร่องรอยแห่งความหายนะไว้ให้ระบบนิเวศทางธรรมชาติซ้ำแล้วซ้ำอีก จนอาจกล่าวได้ว่า “ไม่มีแห่งหนใดบนโลกที่ไม่เคยเปื้อนมือมนุษย์” ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดรายงานดังกล่าวได้ที่ http://www.panda.org/lpr_mekong_2016
ที่มา : MGR Online.  2559.  WWF เผยรายงานสัตว์ป่าจะหายไปถึง 2 ใน 3 ภายในปี 2563.  (ออนไลน์).  URL: http://manager.co.th/Science/ViewNews.aspx?NewsID=9590000107982.  30 ตุลาคม 2559.
 ตั้ง “แอสการ์เดีย” ประเทศใหม่ในห้วงอวกาศ
“อิกอร์ อาชูร์เบย์ลี” นักวิทยาศาสตร์และนักธุรกิจชาวรัสเซีย ประกาศสถาปนา “แอสการ์เดีย” ประเทศใหม่ในห้วงอวกาศขึ้นเป็นครั้งแรก และเริ่มรับสมัครบุคคลเป็นพลเมืองของ “ชาติอวกาศ” ชาติแรกในประวัติศาสตร์ ยื่นใบสมัครขอรับการคัดเลือกเป็นพลเมือง 100,000 ผ่านทางเว็บไซต์ของประเทศ asgardia.space ทีมงานโครงการแอสการ์เดียจะยื่นขอรับรองสถานะความเป็นชาติรัฐอย่างเป็นทางการจากสหประชาชาติ โดยย้ำว่า ชาติอวกาศแห่งแรกในประวัติศาสตร์นี้ก่อตั้งขึ้นเพื่อ “รับใช้มนุษยชาติ” และ “สร้างสรรค์สันติภาพ” ขึ้นในห้วงอวกาศ
ที่มา : มติชนออนไลน์.  2559.  ตั้ง “แอสการ์เดีย” ประเทศใหม่ในห้วงอวกาศ.  (ออนไลน์).  URL: http://www.matichon.co.th/news/334877.  30 ตุลาคม 2559.
 เผยโฉม “นักเทคโนโลยีดีเด่น” รางวัลพระราชทาน
รางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่นประจำปี 2559 คือ รศ.ดร.มัลลิกา อิ่มวงศ์ ภาควิชาชีวโมเลกุลและพันธุศาสตร์โรคเขตร้อน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล เจ้าของผลงานการพัฒนาการตรวจเชื้อมาลาเรียที่มีความไวสูง (ultra-sensitive qPCR) เพื่อค้นหาผู้ที่ติดเชื้อแต่ไม่แสดงอาการของโรค และ รศ.ดร.วีระศักดิ์ สุระเรืองชัย คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี และสถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เจ้าของผลงานเซ็นเซอร์เคมีไฟฟ้าเพื่องานในอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม และรางวัลนักเทคโนโลยีรุ่นใหม่ประจำปี พ.ศ.2559 ได้แก่ รศ.ดร.พานิช อินต๊ะ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เจ้าของผลงานเครื่องวัดปริมาณมวลฝุ่นละออง PM10 และ PM2.5 ในอากาศด้วยเทคนิคไฟฟ้าสถิต ซึ่งสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย หรือ TMA ร่วมกับมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ ประกาศผลรางวัลพระราชทานนี้ เพื่อเชิดชูเกียรตินักเทคโนโลยีไทยที่มีผลงานด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอย่างเป็นรูปธรรม สามารถที่จะนำไปใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมในระดับประเทศได้
ที่มา : มติชนออนไลน์.  2559.  เผยโฉม “นักเทคโนโลยีดีเด่น” รางวัลพระราชทาน.  (ออนไลน์).  URL: http://www.matichon.co.th/news/335013.  30 ตุลาคม 2559.
 ยานสำรวจดาวอังคาร ของอีซา ลงจอดพลาด ตกกระแทกพื้น
เมื่อวันที่ 20 ตุลาคมที่ผ่านมา ยานมาร์สเทรซแก๊สออร์บิเตอร์ขององค์การอวกาศยุโรป(อีซา)ได้ส่งสัญญาณกลับมายังโลก เป็นการแจ้งว่ายานได้ปรับทิศทางเข้าสู่วงโคจรรอบดาวอังคารได้เป็นผลสำเร็จ หลังจากการเดินทางนานเจ็ดเดือน และมีข่าวไม่น่ายินดีจากภารกิจนี้ด้วย เนื่องจาก ยานสกียาปาเรลลี ซึ่งเป็นยานลูกได้แยกตัวออกเพื่อเบนทิศทางเข้าสู่ดาวอังคาร ตามแผนที่วางไว้ แต่ระหว่างที่เข้าสู่ชั้นบรรยากาศ การสื่อสารขาดหายไปก่อนเวลาที่คาดว่ายานจะสัมผัสพื้น หลังจากนั้นยานสำรวจดาวอังคารก็ได้ส่งภาพถ่ายพื้นผิวดาวอังคาร ณ ตำแหน่งที่คาดว่าเป็นจุดตก พบจุดขาวสว่าง คาดว่าเป็นแอ่งขนาด 15 x 40 เมตร ที่เกิดจากการพุ่งชนของยานสกียาปาเรลลี และคาดว่า ยานได้ปลดร่มและฝาครอบก่อนเวลาที่กำหนด ยานจึงตกลงสู่พื้นผิวด้วยความเร็วสูงจนทำให้เสียหาย และอาจระเบิดเมื่อกระแทกพื้น
ที่มา : มติชนออนไลน์.  2559.  ยานสำรวจดาวอังคาร ของอีซา ลงจอดพลาด ตกกระแทกพื้น.  (ออนไลน์).  URL: http://www.matichon.co.th/news/335097.  30 ตุลาคม 2559.
 เผยบอทเน็ทโจมตีโลกไซเบอร์เมื่อช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมา
บริษัท ไดนามิก เน็ตเวิร์ก เซอร์วิสเซส หรือดีน ของสหรัฐอเมริกา ตกเป็นเป้าของการโจมตีบนโลกไซเบอร์เมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมา และยังไม่สามารถระบุได้ว่าใครเป็นผู้ก่อเหตุ ซึ่งบอทเน็ทที่ใช้มีชื่อว่า มิราอิŽ เป็นเครื่องมือในการยึดการทำงานของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตจำนวนมาก ทั้งบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ พรินเตอร์และกล้องวงจรปิด เพื่อก่อเหตุโจมตีบนโลกไซเบอร์
ที่มา : มติชนออนไลน์.  2559.  เผยบอทเน็ทโจมตีโลกไซเบอร์เมื่อช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมา.  (ออนไลน์).  URL: http://www.matichon.co.th/news/337490.  30 ตุลาคม 2559.

ข่าววิจัย/พัฒนา

 ใช้ “สาหร่ายเขากวาง” วิเคราะห์สารทำให้คลื่นไส้ในอาหารหมักดอง

559000011169701

ผศ.ดร.จิรศักดิ์ คงเกียรติขจร อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีชีวเคมี คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) นำสาหร่ายเขากวางที่พบได้ในน่านน้ำทางภาคใต้ของไทยมาทดลอง แล้วพบสารสำคัญที่นำไปใช้วิเคราะห์สารที่มีฤทธิ์ต่อระบบประสาทในอาหารหมักดองได้ จากการศึกษาพบว่า ในสาหร่ายเขากวางมี “เอนไซม์โบรโมเปอร์ออกซิเดส” และเมื่อนำไปใช้ร่วมกับ “เอนไซม์เอมีนออกซิเดส” ที่สกัดได้จากถั่วเหลืองด้วยวิธี Enzyme Cropping Assay จะได้สารประกอบที่ไม่มีสีออกมา นำไปวิเคราะห์หาสารประกอบเอมีนทันที จะสามารถบอกคุณภาพของอาหารหมักดองได้ง่ายและเร็ว สารสกัดที่ได้จากสาหร่ายเขากวางนี้ สามารถทำเป็นชุดตรวจวัดแบบพกพามีเครื่องรู้อ่านผลได้ทันที ถ้าอาหารหมักดองชนิดใดมีสารประกอบเอมีนจะเกิดสีขึ้นเป็น “สีชมพูม่วง” และหากมีปริมาณมากก็จะให้ผลเป็น “สีน้ำเงินม่วงเข้ม” ขั้นตอนและกระบวนการเพื่อตรวจวัดสารประกอบเอมีนในอาหารหมักดองนั้นอยู่ในระหว่างยื่นจดอนุสิทธิบัตร และคาดว่าจะมีการต่อยอดเป็นชุดอุปกรณ์สำหรับการตรวจวิเคราะห์สารประกอบเอมีนในอาหารหมักดอง และสารประกอบตัวอื่นๆ ต่อไปอีกในอนาคต

ที่มา : MGR Online.  2559.  ใช้ “สาหร่ายเขากวาง” วิเคราะห์สารทำให้คลื่นไส้ในอาหารหมักดอง.  (ออนไลน์).  URL: http://www.manager.co.th/Science/ViewNews.aspx?NewsID=9590000107955.  30 ตุลาคม 2559.
 บำบัดน้ำเสียจากย้อมผ้าสีดำด้วยเทคนิคจากกรมวิทย์บริการ
กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) ได้เปิดศูนย์บริการบำบัดน้ำเสียจากการฟอกย้อมผ้าสีดำ ณ จุดให้บริการสนามราชตฤณมัยสมาคม (สนามม้านางเลิ้ง) โดยเผยแพร่เทคนิคการบำบัดน้ำเสียจากการฟอกย้อมผ้าสีดำ มีอุปกรณ์และสารเคมี ดังนี้ 1.ถังน้ำขนาด 20 ลิตร 2.ไม้สำหรับกวนผสม 3.ลังพลาสติก 4.กระดาษวัด pH 5.ทราย 6.ถ่านกัมมันต์ 7.ใยแก้วสำหรับตู้เลี้ยงปลา 8.สารส้ม 9.คลอรีนผง 10.ปูนขาว ขั้นตอนโดยสรุปดังนี้ 1) เทน้ำเหลือทิ้งลงถัง 2) เติมสารส้มผงและคลอรีน 3:1:1 กรัม/ลิตร คนให้ละลาย 3) ทิ้งตะกอนนอนก้นภาชนะ 4) นำลังมารองใยแก้ว ถ่านกัมมันต์ ทราย และใยแก้ว 5) วัดค่า pH เติมปูนขาวจนได้ pH 6.0-8.5 แล้วปล่อยทิ้งสู่สิ่งแวดล้อม สำหรับตะกอนให้ฝังกลบหรือเผา ทั้งนี้ควรใส่แว่นตาและถุงมือขณะปฏิบัติ
ที่มา : MGR Online. 2559. บำบัดน้ำเสียจากย้อมผ้าสีดำด้วยเทคนิคจากกรมวิทย์บริการ. (ออนไลน์). URL: http://www.manager.co.th/Science/ViewNews.aspx?NewsID=9590000107733. 30 ตุลาคม 2559.
 รัฐบาลทำแผนแม่บทพัฒนาสมุนไพรไทยฉบับแรก
กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ร่วมกับ 8 กระทรวงหลัก จัดทำแผนแม่บทว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทยฉบับที่ 1 ระหว่างปี 2560-2564 โดยมี 4 ยุทธศาสตร์ สรุปคือ 1) ส่งเสริมผลิตผลของสมุนไพรให้มีศักยภาพ 2) พัฒนาอุตาสาหกรรมและตลาดสมุนไพรไทยในระดับสากล 3) ส่งเสริมการใช้สมุนไพรเพื่อการรักษา และ 4) สร้างความเข้มแข็ง โดยใช้กลไกประชารัฐขับเคลื่อน
ที่มา : ไทยโพสต์.  2559.  รัฐบาลทำแผนแม่บทพัฒนาสมุนไพรไทยฉบับแรก.  (ออนไลน์).  URL: http://www.thaipost.net.  28 ตุลาคม 2559. 
 ทึ่งอาจารย์ ม.นเรศวร ค้นพบสารยับยั้งมะเร็งเติบโตจาก’ยางต้นรัก’เตรียมพัฒนาเป็นยาต้าน!
ดร.ภญ.สุภาวดี พาหิระ อาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร ศึกษาวิจัยจนสามารถสังเคราะห์สารบริสุทธิ์จากยางต้นรัก พบว่าสารดังกล่าวสามารถยับยั้งการทำงานของโปรตีนที่จำเป็นต่อการเติบโตของมะเร็งในภาวะที่ขาดออกซิเจน นอกจากนี้ยังมีฤทธิ์ต้านไวรัสไข้หวัดใหญ่ H1N1 ที่เฉพาะเจาะจงกับไวรัสไข้หวัดใหญ่ของมนุษย์ในช่วงเริ่มต้นของการติดเชื้อ และยังมีฤทธิ์ยับยั้งเอ็นไซม์ที่สำคัญต่อกระบวนการอักเสบ ซึ่งเกิดจากการติดเชื้อไวรัสได้อีกด้วย ซึ่งถือว่าเป็นผลงานวิจัยครั้งแรกที่ค้นพบในวงการแพทย์ของประเทศไทย
ที่มา : มติชนออนไลน์.  2559.  ทึ่งอาจารย์ ม.นเรศวร ค้นพบสารยับยั้งมะเร็งเติบโตจาก’ยางต้นรัก’เตรียมพัฒนาเป็นยาต้าน!.  (ออนไลน์).  URL: http://www.matichon.co.th/news/330578.  30 ตุลาคม 2559.

ข่าวทั่วไป

 “เนคเทค”เผยสถิติข้อความไว้อาลัยผ่านสื่อออนไลน์
S-Sense Watch (เอสเซนส์วอช) เว็บแอพพลิเคชั่นของเนคเทค ทำหน้าที่เก็บรวบรวมข้อมูลจากสังคมออนไลน์ เพื่อนำมาวิเคราะห์ และรายงานผล ซึ่งเนคเทครายงานว่า จากการแสดงความรู้สึกภายหลังการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ 13-25 ต.ค. 59 พบว่า มีการแสดงความคิดเห็นต่อเหตุการณ์ ดังนี้
1. ในวันที่ 13 ต.ค.2559 ในช่วงที่มีคำแถลงการณ์ของสำนักพระราชวัง มีการโพสต์ข้อความผ่านสื่อโซเชียลมีเดียมากถึง 2,700,000 ข้อความ
2. รวมการโพสต์ข้อความระหว่างวันที่ 13-25 ต.ค.มีการโพสต์ข้อความที่เกี่ยวกับเหตุการณ์ถึง 15,850,000 ข้อความ ผู้โพสต์ข้อความส่วนใหญ่เป็นคนไทยร้อยละ 90 ที่เหลือเป็นภาษาต่างประเทศโดยมีการโพสต์ข้อความถึง 50 ภาษา
ทั้งนี้ S-Sense Watch สามารถเลือกประเด็นที่น่าสนใจในสังคมออนไลน์และแสดงผลทุก 1 นาที จากแหล่งข้อมูล เช่น ทวิตเตอร์, แฟนเพจ, อินสตาแกรม, และพันทิป เป็นต้น
ที่มา : เดลินิวส์.  2559.  “เนคเทค”เผยสถิติข้อความไว้อาลัยผ่านสื่อออนไลน์.  (ออนไลน์).  URL: http://www.dailynews.co.th/it/532129.  30 ตุลาคม 2559.
 กรมวิทย์บริการช่วยบำบัดน้ำทิ้งจากการย้อมผ้าสีดำ
กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) ตระหนักถึงปัญหาน้ำทิ้ง จากการย้อมผ้าสีดำ จึงร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการ ในการจัดบูธติดตั้งเครื่องมืออุปกรณ์ของ วศ. ณ จุดให้บริการสนามราชตฤณมัยสมาคม (สนามม้านางเลิ้ง)
ที่มา : เดลินิวส์.  2559.  กรมวิทย์บริการช่วยบำบัดน้ำทิ้งจากการย้อมผ้าสีดำ.  (ออนไลน์).  URL: http://www.dailynews.co.th/it/532128.  30 ตุลาคม 2559.
 สดร. เปิดตัวหนังสือ ” เจ้าฟ้านักดาราศาสตร์ ” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ
สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)  หรือ สดร. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดทำหนังสือ “เจ้าฟ้านักดาราศาสตร์”เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสทรงมีพระชนมายุครบ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 โดยรวบรวมพระราชกรณียกิจด้านดาราศาสตร์ โครงการในพระราชดำริและคุณูปการที่พระองค์ทรงมีต่อวงการดาราศาสตร์ไทย  มาเก็บบันทึกไว้ในหนังสือ หนังสือชุด “เจ้าฟ้านักดาราศาสตร์” วางจำหน่ายแล้วที่ร้านหนังสือทั่วประเทศ ในราคา 240 บาท
ที่มา : เดลินิวส์.  2559.  สดร. เปิดตัวหนังสือ ” เจ้าฟ้านักดาราศาสตร์ ” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ..  (ออนไลน์).  URL: http://www.dailynews.co.th/it/531680.  30 ตุลาคม 2559.
 ‘ไปรษณีย์ไทย’เตรียมแจกแสตมป์ฟรี’9,999,999 ดวง’
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) เปิดเผยถึงความคืบหน้าในการจัดทำโปสการ์ดผนึกแสตมป์ที่ระลึกพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ว่า ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการออกแบบโปสการ์ดผนึกแสตมป์ซึ่งดำเนินการเสร็จไปกว่า 90% แล้ว ซึ่งรูปแบบนั้นจะเป็นลักษณะโปสการ์ดผนึกแสตมป์พระบรมฉายาลักษณ์ในเครื่องแบบทหารอากาศ มูลค่าหน้าดวง 1 บาท พร้อมตราประทับที่ระลึกพิเศษ ลงวันที่ 13 ต.ค. 2559 ในจำนวน 9,999,999 ดวง
ที่มา : เดลินิวส์.  2559.  ‘ไปรษณีย์ไทย’เตรียมแจกแสตมป์ฟรี’9,999,999 ดวง’.  (ออนไลน์).  URL: http://www.dailynews.co.th/it/531589.  30 ตุลาคม 2559.
 วธ.จัดแสดงภาพบันทึกเหตุการณ์ประวัติศาสตร์
กระทรวงวัฒนธรรม ได้รับมอบหมายให้รวบรวมภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวจากประชาชน สื่อมวลชน และหน่วยงานต่างๆ เพื่อบันทึกเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์แห่งความทรงจำ “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช” ซึ่งภาพส่งมาแล้วถึง 18,000 ภาพ และคลิปวิดีโออีก 53 คลิป ซึ่ง วธ.จะนำมาจัดนิทรรศการ “ทรงสถิตในดวงใจไทยนิรันดร์” วธ.จะคัดเลือกภาพของช่างภาพมีชื่อเสียงในประเทศไทย 9 ภาพ มาจัดพิมพ์เป็นโปสการ์ด ภาพละ 100,000 ใบ เพื่อแจกจ่ายให้ประชาชนที่เข้าร่วมนิทรรศการ ซึ่งจัดสองครั้ง ได้แก่ ระหว่างวันที่ 28 ต.ค.-30 พ.ย. 2559 วันครบรอบพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศล 15 วัน ปัณรสมวาร ครั้งที่สอง เนื่องในวันครบรอบพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศล 50 วัน ปัญญาสมวาร วันที่ 2 ธ.ค. 2559 – 21 ม.ค. 2560
ที่มา : เดลินิวส์.  2559.  วธ.จัดแสดงภาพบันทึกเหตุการณ์ประวัติศาสตร์.  (ออนไลน์).  URL: http://www.dailynews.co.th/education/532197.  30 ตุลาคม 2559.
 ส่งเยาวชนไทย 23 คนเข้าค่ายวิทยาศาสตร์-เทคโนโลยีที่ญี่ปุ่น
เยาวชนวิทยาศาสตร์ไทยระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน 23 คนจากทั่วประเทศ ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนระหว่างประเทศญี่ปุ่นและประเทศอาเซียนหรือ JENESYS 2016 จำนวน 9 วัน ระหว่างวันที่ 31 ต.ค. – 8 พ.ย.59 ณ กรุงโตเกียว และจังหวัดคานางาวะ ประเทศญี่ปุ่น เพื่อเรียนรู้และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างไทยและญี่ปุ่น พร้อมเสริมสร้างประสบการณ์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำหรับกิจกรรมในโครงการนี้ จะเริ่มต้นทัศนศึกษาที่มหาวิทยาลัยโตเกียว รับฟังบรรยายในเรื่องวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นวัตกรรมใหม่ล่าสุดของญี่ปุ่น อวกาศ หุ่นยนต์ พร้อมชมนิทรรศการบุคคลจากญี่ปุ่นที่ได้รับรางวัลโนเบล พักแรมโฮมสเตย์กับครอบครัวชาวญี่ปุ่น จบท้ายด้วยเทคโนโลยี Cutting-Edge Technology อุโมงค์ใต้ทะเล หรือที่เรียกว่า ยูมิโฮทารุ (Umihotaru) สะพานอุโมงค์ที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อเชื่อมต่อกับอุโมงค์ทางน้ำ เสมือนเกาะเทียม
ที่มา : MGR Online.  2559.  ส่งเยาวชนไทย 23 คนเข้าค่ายวิทยาศาสตร์-เทคโนโลยีที่ญี่ปุ่น.  (ออนไลน์).  URL: http://www.manager.co.th/Science/viewnews.aspx?NewsID=9590000105767.  30 ตุลาคม 2559.
 ห้ามขายบุหรี่แบ่งซอง ต่ำกว่า20ซื้อสูบไม่ได้
คณะรัฐมนตรี(ครม.) อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ซึ่งร่าง พ.ร.บ.นี้ ฉบับนี้ มีการแก้ไขเพิ่มเติมในคำนิยามว่า ”ผลิตภัณฑ์ยาสูบ” ให้ครอบคลุมไปถึงผลิตภัณฑ์ที่มีสารนิโคตินเป็นส่วนประกอบ และผลิตภัณฑ์ยาสูบรูปแบบใหม่ เช่น บารากู่ บุหรี่ไฟฟ้า และแก้ไขคำนิยามการสื่อสารการตลาดให้ครอบคลุมไปถึงการขาย การแสดง ณ จุดขาย การขายโดยการใช้บุคคล การสร้างภาพลักษณ์ และเพิ่มเติมคำนิยามฉลากให้ครอบคลุมถึงการแสดงฉลากผลิตภัณฑ์ยาสูบทุกรูปแบบ โดยหลักเกณฑ์การซื้อขายจะกำหนดอายุขั้นต่ำ ของผู้ที่จะซื้อ จากเดิมอายุ 18 ปี เป็น 20 ปี และห้ามขายในลักษณะจูงใจให้บริโภค หรือเข้าถึงได้ง่ายขึ้น ห้ามแจกจ่ายเป็นตัวอย่างให้ทดลอง ห้ามขายในสถานที่เข้าถึงง่ายของเด็กและเยาวชน ห้ามโฆษณา และห้ามแบ่งซองขายอีกด้วย
ที่มา : ไทยโพสต์.  2559.  ห้ามขายบุหรี่แบ่งซอง ต่ำกว่า20ซื้อสูบไม่ได้.  (ออนไลน์).  URL: http://www.thaipost.net.  30 ตุลาคม 2559.
 Bookings for 9.99m special stamps from Nov 7-30

c1

Thailand Post has urged people wanting to obtain free commemorative postcards affixed with a stamp bearing the image of King Bhumibol to register online or at post offices across the country from Nov 7 to 30. A total of 9,999,999 stamps will be distributed with a limit of one postcard for each person

ที่มา : Bangkok Post.  2016.  Bookings for 9.99m special stamps from Nov 7-30.  (online).  URL: http://www.bangkokpost.com/news/general/1122252/nov-7-30-registration-for-special-stamps.  October 30, 2016.
 ก้าวล้ำอีกขั้น!แพทย์มหาสารคามผ่าตัดไทรอยด์ไร้แผลเป็น ครั้งแรก รพ.ในกระทรวงสธ.!
โรงพยาบาลมหาสารคาม เผยความสำเร็จในการผ่าตัดไทรอยด์ผ่านกล้องทางช่องปาก ไร้แผลเป็นที่ผิวหนัง ถือเป็นครั้งแรกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และครั้งแรกของโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข โดยได้ผ่าตัดคนไข้ไปแล้ว 21 ราย ทุกรายประสบผลความสำเร็จ ขณะนี้กลุ่มงานศัลยกรรม รพ.มหาสารคาม ได้เตรียมจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้านการผ่าตัดผ่านกล้องศัลยกรรม (Minimally Invasive Surgery Excellent Center) เพื่อทำการตรวจรักษา วิจัย และผ่าตัดโดยใช้การผ่าตัดผ่านกล้องขั้นสูงให้แก่ประชาชนทั่วไป
ที่มา : มติชนออนไลน์.  2559.  ก้าวล้ำอีกขั้น!แพทย์มหาสารคามผ่าตัดไทรอยด์ไร้แผลเป็น ครั้งแรก รพ.ในกระทรวงสธ.!.  (ออนไลน์).  URL: http://www.matichon.co.th/news/337174.  30 ตุลาคม 2559.

ข่าวประจำวันที่ 21 ตุลาคม 2559

ข่าวการศึกษา

  ศธ.ยันไม่เลื่อนเปิดเทอม
 จากกรณีที่มีการแชร์กันในโลกโซเชียลว่ามีประกาศด่วนให้เลื่อนกำหนดเปิดเทอมทั่วประเทศ เป็นวันที่ 7 พ.ย. ซึ่งสร้างความสับสนให้กับผู้ปกครองและนักเรียน ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จึงยืนยันว่าข่าวดังกล่าวไม่เป็นความจริง การเปิดภาคเรียนที่ 2/2559 นี้ จะเปิดเรียนปกติในวันที่ 1 พ.ย. แต่เท่าที่ตรวจสอบสถานศึกษาจะทยอยเปิดเรียน เนื่องจากมีกิจกรรมที่ต้องทำจำนวนมาก หากปิดเรียนก็ต้องสอนชดเชยซึ่งจะกระทบทั้งครูและเด็ก อังนั้นไม่ได้มีการประกาศเลื่อนเปิดเทอมแต่อย่างใด ติดตามข้อมูลสังกัดกระทรวงศึกษาธิการได้ที่ www.opec.go.th
ที่มา : เดลินิวส์.  2559.  ศธ.ยันไม่เลื่อนเปิดเทอม.  (ออนไลน์).  URL: http://www.dailynews.co.th/education/531007.  21 ตุลาคม 2559.
 ประสานหอสมุดต่างชาติบันทึกเหตุการณ์สวรรคต
 กระทรวงวัฒนธรรม มอบหมายให้สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร รวบรวมข่าว ภาพข่าว บทความ สิ่งพิมพ์ต่างๆ ที่เกี่ยวกับเหตุการณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเสด็จสวรรคต ซึ่งขณะนี้ได้ส่งหนังสือประสานงานไปยังหอสมุดที่เป็นเครือข่ายกับสำนักหอสมุดแห่งชาติในประเทศต่างๆ แล้ว รวม 62 แห่ง ใน 50 ประเทศ เพื่อจัดทำเป็นจดหมายเหตุงานพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ฉบับราชการ และฉบับประชาชน  รวมทั้งจัดเก็บเป็นเอกสารสำคัญทางประวัติศาสตร์ เพื่อเป็นประโยชน์ให้ประชาชนศึกษาค้นคว้าต่อไป
 ที่มา : เดลินิวส์.  2559.  ประสานหอสมุดต่างชาติบันทึกเหตุการณ์สวรรคต.  (ออนไลน์).  URL: http://www.dailynews.co.th/education/531224.  21 ตุลาคม 2559.

ข่าววิทยาศาสตร์ / เทคโนโลยี

  ส.ค.ส.ฝีพระหัตถ์ พระอัจฉริยภาพด้านคอมพิวเตอร์
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดชฯ ทรงสนพระราชหฤทัยในด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์มายาวนาน พระองค์ทรงเป็นผู้จุดประกายในด้านคอมพิวเตอร์ให้แก่พสกนิกร พระองค์ทรงใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในงานส่วนพระองค์ทางด้านดนตรี พระอักษร และมีความสนพระราชหฤทัยศึกษาในการพัฒนาซอฟต์แวร์ต่างๆ ทรงใช้โปรแกรมฟอนทาสติก ประดิษฐ์แบบอักษรไทยและอังกฤษขึ้นหลายแบบ และทรงตั้งชื่อแบบตัวอักษรนั้นตามที่ประทับ เช่น ฟอนต์ภูพิงค์ ฟอนต์จิตรลดา เป็นต้น พระองค์ทรงศึกษาการใช้คอมพิวเตอร์แสดงตัวอักษรเทวนาครีบนจอภาพ ซึ่งน่าจะเป็นเพราะพระองค์ทรงมีพระราชประสงค์จะพิมพ์ตัวอักษรเทวนาครีกำกับภาษาบาลีในพระราชนิพนธ์เรื่อง พระมหาชนก ด้วยพระองค์เอง นอกจากนี้ “บัตร ส.ค.ส. พระราชทาน” พระองค์ก็ทรงปรุงด้วยพระองค์เองขึ้นใหม่ทุกปีติดต่อกันหลายปีนับแต่ปี พ.ศ. 2530 ซึ่งพระองค์จะลงท้ายว่า “ก.ส.9ปรุง” และพระองค์ทรงศึกษาพระไตรรปิฎกและอรรถกถาฉบับคอมพิวเตอร์ ทรงมีพระบรมราชวินิจฉัยและพระราชวิจารณ์ในการออกแบบโปรแกรม BUDSIR IV สำหรับใช้ในการสืบค้นพระไตรปิฎกและ อรรถกถาฉบับคอมพิวเตอร์ ซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกของโลกที่มีการบันทึกพระไตรปิฎกทั้งหมดลงในเครื่องคอมพิวเตอร์
ที่มา : เดลินิวส์.  2559.  ส.ค.ส.ฝีพระหัตถ์ พระอัจฉริยภาพด้านคอมพิวเตอร์.  (ออนไลน์).  URL: http://www.dailynews.co.th/it/531275.  21 ตุลาคม 2559.
 กท.วิทย์ถวายราชสดุดีเนื่องในวันเทคโนโลยีของไทย
 วันที่ 19 ตุลาคม 2559 ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ ฯ พร้อมด้วยข้าราชการ   และหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน  ร่วมพิธีถวายพุ่มดอกไม้และถวายราชสดุดีเพื่อเทิดพระเกียรติ  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในฐานะทรงเป็น “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย” เนื่องใน“วันเทคโนโลยีของไทย” ประจำปี 2559 และองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)  กำลังจัดสร้างพิพิธภัณฑ์พระรามเก้าขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯงานพระภารกิจงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยในพิพิธภัณฑ์นี้จะแบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลักๆ คือ 1. บ้านของมนุษยชาติ  2. วิถีชีวิตทั้งของคนไทยและคนประเทศต่างๆในโลก และ 3.พระราชาของเรา
ที่มา : เดลินิวส์.  2559.  กท.วิทย์ถวายราชสดุดีเนื่องในวันเทคโนโลยีของไทย.  (ออนไลน์).  URL: http://www.dailynews.co.th/it/530982.  21 ตุลาคม 2559.
 ผลวิจัยชี้ ‘กาแล็กซี’ มีมากกว่าที่คิด 20 เท่า
 คริสโตเฟอร์ คอนเซลีซ ศาสตราจารย์จากมหาวิทยาลัยนอตติงแฮม ประเทศอังกฤษ เผยแพร่ผลงานการคำนวณจำนวนกาแล็กซีโดยอาศัยพื้นฐานจากการเปลี่ยนภาพถ่ายที่ได้จากกล้องโทรทรรศน์อวกาศฮับเบิลให้เป็นแบบจำลอง 3 มิติ พบว่าปริมาณกาแล็กซีมีมากกว่าที่คิดกันไว้ก่อนหน้านี้ระหว่าง 10 ถึง 20 เท่าตัว ศาสตราจารย์คอนเซลีซ ระบุว่า ผลที่ได้จากงานวิจัยครั้งใหม่แสดงให้เห็นว่าในจักรวาลมีกาแล็กซีที่สังเกตได้อยู่ระหว่าง 100,000 ล้านกาแล็กซี ถึง 200,000 ล้านกาแล็กซี ซึ่งแสดงว่า แม้แต่ใน “จักรวาลส่วนที่สังเกตได้” เทคโนโลยีที่มนุษย์มีอยู่ในปัจจุบันก็สามารถตรวจสอบศึกษาได้เพียงแค่ 10-20 เปอร์เซ็นต์เท่านั้นเอง
ที่มา : มติชนออนไลน์.  2559.  ผลวิจัยชี้ ‘กาแล็กซี’ มีมากกว่าที่คิด 20 เท่า.  (ออนไลน์).  URL: http://www.matichon.co.th/news/325378.  21 ตุลาคม 2559.
 19 ต.ค. 15 “พ่อหลวงไทย” ทรงอำนวยการสาธิตฝนเทียมสูตรใหม่ครั้งแรกของโลก
 พระราชดำริเกี่ยวกับฝนหลวงเกิดขึ้นระหว่างพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ เสด็จพระราชดำเนินเพื่อทรงเยี่ยมพสกนิกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อวันที่ 14 พ.ย. 2498 และสังเกตว่ามีปริมาณเมฆมากปกคลุมเหนือพื้นที่ระหว่างเส้นทางบิน แต่ไม่รวมตัวเป็นฝนทั้งที่เป็นช่วงฤดูฝน จากนั้นได้มีการทดลองปฏิบัติการฝนเทียมเป็นครั้งแรก เมื่อ 1-2 ก.ค. 2512 บริเวณวนอุทยานเขาใหญ่ และได้รายงานยืนยันจากราษฎรว่าเกิดฝนตกลงสู่พื้นที่ทดลองดังกล่าว ซึ่งมีขั้นตอนหลัก 3 ประการ ได้แก่ ก่อกวน ใช้สารเคมีให้เมฆรวมตัวกัน, เลี้ยงให้อ้วน ใช้สารเคมีเพื่อให้เกิดแกนเม็ดไอน้ำ และใช้สารเย็นจัด ให้มีเม็ดน้ำที่มีขนาดใหญ่มากและกลายเป็นฝนได้ในที่สุด ซึ่งข้อควรระวังคือ ในทุกขั้นตอนต้องมีความรู้และประสบการณ์ในการตัดสินใจเลือกใช้สารเคมีในปริมาณที่พอเหมาะ พระองค์ทรงอำนวยการสาธิตฝนเทียมสูตรใหม่ครั้งแรกของโลก ณ เขื่อนแก่งกระจาน จ.เพชรบุรี วันที่ 19 ตุลาคม 2515 ดังนั้นเพื่อเทิดพระเกียรติพระองค์จึงได้กำหนดให้ในวันที่ 19 ตุลาคม เป็นวันเทคโนโลยีของไทย ตั้งแต่พ.ศ. 2543 เป็นต้นมา
ที่มา : MGR Online.  2559.  19 ต.ค. 15 “พ่อหลวงไทย” ทรงอำนวยการสาธิตฝนเทียมสูตรใหม่ครั้งแรกของโลก.  (ออนไลน์).  URL: http://manager.co.th/Science/ViewNews.aspx?NewsID=9590000105062.  21 ตุลาคม 2559.
 Mars: graveyard of broken dreams and landers
 Schiaparelli entered Mars’ outer atmosphere at 1442 GMT on October 19, as scheduled, for what should have been a six-minute dash to the surface. Schiaparelli separated from its Trace Gas Orbiter mothership on Sunday but signal was lost just seconds before it was to touch down on Mars three days later.
 From : AFP.  2016.  Mars: graveyard of broken dreams and landers.  (online).  URL: http://www.bangkokpost.com/news/world/1115245/mars-graveyard-of-broken-dreams-and-landers.  October 21, 2016.
 Long-necked dino species discovered in Australia
 Scientists unveiled fossils  from a new species of giant, long-necked dinosaur unearthed in northeast Australia. It has least 14 metres (45 feet) from head-to-tail. It’s a Savannasaurus elliottorum dinosaur, a newly discovered plant-chomping, barrel-chested member of the sauropod group. Speculating that its ancestors had trekked across Antarctica some 105 million years ago. The discovery, along with a specimen of another sauropod called Diamantinasaurus matildae, was detailed in the Nature journal Scientific Reports. Palaeontologists nicknamed the two dinos Wade and Matilda. Both species are thought to be unique to Australia.
From : AFP. 2016. Long-necked dino species discovered in Australia. (online). URL: http://www.bangkokpost.com/news/world/1115281/long-necked-dino-species-discovered-in-australia. October 21, 2016.

ข่าววิจัย/พัฒนา

 “เด็กเทคนิคนครนายก”เจ๋ง ทำเครื่องย้อมผ้าอัตโนมัติ
 วิทยาลัยเทคนิคนครนายก ได้ดำเนินการคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ “เครื่องย้อมผ้าอัตโนมัติ” เพื่อให้บริการย้อมผ้าสีดำแก่ประชาชนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยเครื่องมีหลักการทำงานคล้ายกับเครื่องซักผ้าทั่วไป มีถังสำหรับต้มผ้าที่ย้อม ระบบการหมุนเวียนน้ำที่ผสมสีย้อมและเกลือ ใช้เซนเซอร์ตรวจสอบความเข้มข้นของสี มีระบบการถ่ายเทน้ำและล้างสี โดยน้ำที่ทิ้งออกไปต้องไม่ทำลายธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1 ถัง ย้อมผ้าได้ 15-20 ตัว ในเวลา 50 นาที สามารถเข้ารับบริการและสอบถามเพิ่มเติมได้ และเปิดรับบริจาคเสื้อทุกสี เพื่อนำมาย้อมสีดำ อีกทั้งวิทยาลัยฯ ยังเปิดสอนการประดิษฐ์ “ริบบิ้นโบว์สีดำและสีขาว” สำหรับนำไปใช้เองหรือแจกจ่ายให้ผู้ที่ไม่มีเสื้อดำติดแสดงความอาลัยด้วย
ที่มา : เดลินิวส์. 2559. “เด็กเทคนิคนครนายก”เจ๋ง ทำเครื่องย้อมผ้าอัตโนมัติ. (ออนไลน์). URL: http://www.dailynews.co.th/education/531075. 21 ตุลาคม 2559.
 เผยหลักฐาน ‘ชิมแปนซี’ สอนลูกใช้ ‘เครื่องมือ’
 ทีมวิจัยทางด้านมานุษยวิทยาจากมหาวิทยาลัยวอชิงตัน ในนครเซนต์หลุยส์ รัฐวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา ลงทำงานภาคสนามในพื้นที่สามเหลี่ยมปากแม่น้ำกัวอาลูโก ประเทศคองโก เมื่อเร็วๆ นี้ ได้ระบุว่า ที่ผ่านมามีหลักฐานชี้ชัดมานานแล้วว่าชิมแปนซีสามารถใช้วัสดุต่างๆ เป็นเครื่องมือในการหาอาหารหรืออื่นๆ ได้ แต่แทบไม่มีหลักฐานเลย ดังนั้นทีมวิจัยจึงได้ถ่ายคลิปเก็บข้อมูลพฤติกรรมไว้ ซึ่งสามารถถ่ายภาพเคลื่อนไหวที่แสดงให้เห็นถึงวิธีการถ่ายทอดการใช้ “เครื่องมือ” ของลิงชิมแปนซีแม่-ลูกคู่หนึ่งได้สำเร็จเป็นครั้งแรก
ที่มา : มติชนออนไลน์.  2559.  เผยหลักฐาน ‘ชิมแปนซี’ สอนลูกใช้ ‘เครื่องมือ’.  (ออนไลน์).  URL: http://www.matichon.co.th/news/325389.  21 ตุลาคม 2559.
 ประชุมนักวิจัยไทย-จีนเผยสมุนไพรที่มีศักยภาพยับยั้งเซลล์มะเร็ง
 การประชุมเชิงปฏิบัติการ จีน-ไทย การวิจัยด้านสมุนไพรและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ครั้งที่ 6 ซึ่งจัดโดยฝ่ายวิชาการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และ National Natural Science Foundation of China (NSFC) ณ อ่าวนาง คลิฟบีช รีสอร์ท จ.กระบี่ ตัวอย่างผลงานวิจัยสำคัญในการนำเสนอครั้งนี้ ได้แก่ การค้นพบฤทธิ์การต้านมะเร็งใน 5-Acetyl goniothalamin (5GTN) จากต้นข้าวหลามหรือจำปีหิน ซึ่งสามารถฆ่าเซลล์มะเร็งเต้านมและยับยั้งการรุกรานของเซลล์มะเร็งโดยออกฤทธิ์ผ่านกลไกในเซลล์ต้นกำเนิดมะเร็ง wnt/β-catenin signaling pathway ซึ่งเป็นความร่วมมือกับคณะนักวิจัยจีนและไทย, การค้นพบสารออกฤทธิ์จากสมุนไพรจีนที่ฆ่าเซลล์มะเร็งในสมองโดย ศ.ยู่ เฉิน ที่ขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างการทดสอบระดับคลินิกกับมนุษย์ นอกจากนี้คณะวิจัยของตนยังได้ค้นพบสารออกฤทธิ์สำคัญจากพืชสมุนไพรต่าง ๆ ที่มีศักยภาพในการพัฒนาสู่ยารักษาโรค โรคของผู้สูงวัย เช่น โรคมะเร็ง โรคหลอดเลือด โรคที่เกิดจากการเสื่อมของเซลล์ประสาท อัลไซเมอร์ เป็นต้น ค้นพบว่าผลิตภัณ
ที่มา : MGR Online.  2559.  ประชุมนักวิจัยไทย-จีนเผยสมุนไพรที่มีศักยภาพยับยั้งเซลล์มะเร็ง.  (ออนไลน์).  URL: http://manager.co.th/Science/ViewNews.aspx?NewsID=9590000104588.  21 ตุลาคม 2559.

ข่าวทั่วไป

 หอจดหมายเหตุเปิดให้โหลดภาพในหลวง ร. 9
 ที่ประชุมสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ เห็นชอบให้เผยแพร่ภาพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ จำนวน 30,000ภาพ โดยเปิดให้สื่อมวลชน และประชาชน สามารถขอบริการทำสำเนาและดาวน์โหลดภาพ เพื่อนำไปใช้เผยแพร่หรือทำสารคดีได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ซึ่งขณะนี้สามารถให้บริการได้แล้วกว่า 1,400 ภาพ ส่วนที่เหลือทางสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติจะทยอยให้บริการวันละ 200 ภาพ จนครบ 30,000 ภาพ ในการนำภาพดังกล่าวไปใช้ห้ามดัดแปลงโดยเด็ดขาด เพราะถือว่าผิดพ.ร.บ.จดหมายเหตุแห่งชาติ และต้องมีการอ้างอิงด้วยว่าภาพมาจากสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ หากต้องการไปใช้ในเชิงธุรกิจต้องขออนุญาต สามารถดาว์นโหลดภาพได้ที่เว็บไซต์ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ www.nat.go.thได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ที่มา : เดลินิวส์.  2559.  หอจดหมายเหตุเปิดให้โหลดภาพในหลวง ร. 9.  (ออนไลน์).  URL: http://www.dailynews.co.th/education/531025.  21 ตุลาคม 2559.
 กรมศิลป์ให้เข้าชมพิพิธภัณฑ์แห่งชาติและอุทยานประวัติศาสตร์ฟรีทั่วประเทศถึง 31 ม.ค.ปีหน้า ถวายเป็นพระราชกุศล
 กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม ให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมเข้าชม พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติและอุทยานประวัติศาสตร์ทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2559 – 31 มกราคม 2560 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ธรรมเนียมค่าพาหนะเสียตามปกติ)
ที่มา : มติชนออนไลน์.  2559.  กรมศิลป์ให้เข้าชมพิพิธภัณฑ์แห่งชาติและอุทยานประวัติศาสตร์ฟรีทั่วประเทศถึง 31 ม.ค.ปีหน้า ถวายเป็นพระราชกุศล.  (ออนไลน์).  URL: http://www.matichon.co.th/news/329637.  21 ตุลาคม 2559.
 ใช้สารละลายธาตุอาหารในระบบ ‘ไฮโดรโพนิกส์’ ช่วยลดต้นทุน
 คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จัดงานฝึกอบรมการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดินรุ่นพิเศษ เรื่อง การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดินแนวใหม่ที่มีการใช้น้ำและปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพ ณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร สจล. และโรงเรือนทดลอง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านเทคโนโลยีการเกษตรให้กับเกษตรกร ผู้ประกอบการ
ที่มา : MGR Online.  2559.  ใช้สารละลายธาตุอาหารในระบบ ‘ไฮโดรโพนิกส์’ ช่วยลดต้นทุน.  (ออนไลน์).  URL: http://manager.co.th/Science/ViewNews.aspx?NewsID=9590000104619.  21 ตุลาคม 2559.

ข่าวประจำวันที่ 17 ตุลาคม 2559

ข่าวการศึกษา

 วิทยาลัยอาชีวะระดมผลิตริบบิ้นดำ 9 ล้านชิ้นแจกประชาชน
สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา (สอศ.) ดำเนินกิจกรรมถวายความอาลัย ได้ดำเนินการดังนี้
1.ให้สถานศึกษาอาชีวะทุกแห่งเป็นศูนย์กลางฝึกสอนและย้อมผ้าสีดำให้แก่ประชาชนในจังหวัดและท้องถิ่น
2. ให้สถานศึกษาทุกแห่งตั้งศูนย์การเรียนสอนการทำริบบิ้นสีดำ พร้อมแจกริบบิ้นสีดำให้แก่ประชาชนในการถวายความอาลัย
3.ให้ศูนย์ฟิกอิทเซ็นเตอร์ทุกวิทยาลัย เปิดบริการให้แก่ประชาชน เช่น ซ่อมยานพาหนะ เครื่องใช้ไฟฟ้า เป็นต้น  ทั้งนี้ มีเป้าหมายสอนและย้อมสีดำให้เป็นไปตามความต้องการของประชาชนในจังหวัด และสามารถผลิตริบบิ้นสีดำจำนวนเพียงพอกับประชาชนในจังหวัด และในภาพรวมของประเทศผลิตได้ไม่น้อยกว่า  9 ล้านชิ้นโดยจะเริ่มดำเนินกิจกรรมตั้งแต่วันที่ 17 ต.ค.นี้เป็นต้นไป
ที่มา : เดลินิวส์.  2559.  วิทยาลัยอาชีวะระดมผลิตริบบิ้นดำ 9 ล้านชิ้นแจกประชาชน.  (ออนไลน์).  URL: http://www.dailynews.co.th/education/530467.  17 ตุลาคม 2559.
 กศน.เปิดย้อมผ้าดำให้ปชช.ฟรีทั่วประเทศ เริ่ม17 ต.ค.นี้
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ดำเนินการจัดสอนและบริการย้อมผ้าฟรีให้แก่ประชาชนทั่วประเทศ โดย กศน.อำเภอจะจัดสอนวิชาชีพการย้อมผ้าตามเทคนิควิธีการในท้องถิ่น หรือวิธีการอื่น ให้ทำในลักษณะกลุ่มสนใจ หรือหลักสูตรระยะสั้น เพื่อแก้ปัญหาขั้นต้นในเรื่องราคาผ้าสีดำ และขาดตลาด ประชาชนสามารถไปใช้บริการย้อมผ้าและเรียนเทคนิควิธีการย้อมผ้า  รวมถึงซ่อมเสื้อผ้าเก่าได้ที่กศน.จังหวัด /กทม. และกศน.อำเภอ/เขต ทั่วประเทศตั้งแต่วันที่ 17 ต.ค.เป็นต้นไป
ที่มา : เดลินิวส์.  2559.  กศน.เปิดย้อมผ้าดำให้ปชช.ฟรีทั่วประเทศ เริ่ม17 ต.ค.นี้.  (ออนไลน์).  URL: http://www.dailynews.co.th/education/530429.  17 ตุลาคม 2559.

ข่าววิทยาศาสตร์ / เทคโนโลยี

 จีนส่งยานอวกาศพร้อมมนุษย์ “เสินโจว 11” สู่วงโคจร
จรวด “ลอง มาร์ช 2 เอฟ” ของสำนักงานอวกาศแห่งชาติของจีน ( ซีเอ็นเอสเอ ) ทะยานขึ้นจากฐานปล่อยจรวดภายในศูนย์อวกาศจิ่วเฉวียน เพื่อนำส่งยานอวกาศ “เสินโจว 11” พร้อมลูกเรือ 2 คน คือนายเฉิง ตง และนายจิ่ง ไห่เผิง ซึ่งนายเฉิงและนายจิ่งจะปฏิบัติการอยู่ภายในห้องทดลองเป็นเวลา 30 วัน เพื่อปูทางสู่โครงการก่อสร้างสถานีอวกาศถาวรให้สำเร็จภายในปี 2565 คลิป
ที่มา : เดลินิวส์.  2559.  จีนส่งยานอวกาศพร้อมมนุษย์ “เสินโจว 11” สู่วงโคจร.  (ออนไลน์).  URL: http://www.dailynews.co.th/foreign/530527.  17 ตุลาคม 2559.
 All set for Europe’s Mars lander separation
A European lander is to separate from its mothership Sunday for a million-kilometre descent to Mars, testing vital technology ahead of a mission to explore the Red Planet for signs of life. Separation is scheduled for 1442 GMT, with the landing due to take place on Wednesday, according to the ESA website. The operation is a testbed for the second chapter of the so-called ExoMars mission, a joint exploration with Russia. The second part will begin in 2020 with the launch of a rover designed to move around and drill into Mars in search of extra-terrestrial life — past or present.
ที่มา : AFP.  2016.  All set for Europe’s Mars lander separation.  (online).  URL: http://www.bangkokpost.com/news/world/1112057/all-set-for-europes-mars-lander-separation.  October 17, 2016.
 Google News launches fact check label
Google has launched a new feature, fact check, which will add a label next to news stories in search results. It  will appear with other news organisations in Google News and will, Google says, “shine a light on its efforts to divide fact from fiction”. Richard Gingras, Google’s head of news revealed fact check will help readers find fact checking in large news stories. And Google’s fact check comes in time for the final run-up to next month’s US presidential election.
ที่มา : BBC.  2016.  Google News launches fact check label.  (online).  URL: http://www.bbc.com/news/technology-37657524.  October 17, 2016.

ข่าวทั่วไป

 วธ.เปิดให้ชม-ดาวน์โหลดภาพยนต์พระราชกรณียกิจ 365 พระราชกรณียกิจในอดีต

11

กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) โดยหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ได้รวบรวมภาพยนตร์พระราชกรณียกิจพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ 365 พระราชกรณียกิจในอดีต ระหว่างปี 2503-2523 โดยเปิดให้สื่อมวลชน สถานศึกษาหน่วยงานต่างๆ สามารถชมที่ youtube และดาวน์โหลดภาพยนตร์พระราชกรณียกิจ เพื่อนำไปเผยแพร่สู่สาธารณชน สอบถามได้ที่หอภาพยนตร์ โทร. 02-4822013-14 ต่อ 111 หรือ 081-425-5289

ที่มา : มติชนออนไลน์. 2559. วธ.เปิดให้ชม-ดาวน์โหลดภาพยนต์พระราชกรณียกิจ 365 พระราชกรณียกิจในอดีต. (ออนไลน์). URL: http://www.matichon.co.th/news/323859. 17 ตุลาคม 2559.
 กรมอุตุฯออกประกาศฉบับที่ 3 เตือนเรื่อง พายุไต้ฝุ่น ‘ซาเระกา’ (SARIKA)
กรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศฉบับที่ 3 เตือนเรื่อง“พายุ “ซาเระกา”” โดยระบุว่า เมื่อเวลา 04.00 น. วันนี้ (17 ต.ค.59) พายุไต้ฝุ่น “ซาเระกา” (SARIKA) มีศูนย์กลางอยู่บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนทางตะวันออกของเกาะไหหลำ ในขณะนี้พายุนี้ยังไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทยและขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดในระยะนี้ กรมอุตุนิยมวิทยาจะออกประกาศฉบับต่อไปในวันที่ 17ตุลาคม พ.ศ. 2559 เวลา 11.00 น.
ที่มา : มติชนออนไลน์.  2559.  กรมอุตุฯออกประกาศฉบับที่ 3 เตือนเรื่อง พายุไต้ฝุ่น ‘ซาเระกา’ (SARIKA).  (ออนไลน์).  URL: http://www.matichon.co.th/news/324310.  17 ตุลาคม 2559.
 ดร.ธรณ์ เผย “ในหลวง รัชกาลที่ ๙” พูดถึงโลกร้อนไว้แล้วตั้งแต่ พ.ศ. 2532
ดร.ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ อดีตสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) นักสมุทรศาสตร์ ได้โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊ก “Thon Thamrongnawasawat” ถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ใจความสำคัญว่า น้อยคนนักที่รู้ว่า พระองค์พูดถึงโลกร้อนไว้แล้วตั้งแต่ พ.ศ. 2532 พูดก่อนอดีตรองประธานาธิบดีสหรัฐฯ Al Gore ในพ.ศ.2549 ไว้ถึง 17 ปี โดยพระองค์ใช้ความอดทน ความพยายาม ค้นหาความรู้เอง ซึ่งมีประมุขประเทศใดในโลกที่จะมีเวลามาหาข้อมูลเรื่องโลกร้อน และตั้งใจจะเล่าเรื่องโลกร้อนให้ประชาชนฟังในวันเกิดของตน ? พระองค์พิจารณา จนพบเห็นสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์ทั้งโลกมองไม่เห็น ไม่ใช่เพียงก๊าซเรือนกระจกที่แก้ปัญหาได้ ต้นเหตุแท้จริง คือ “ความโลภ” ไม่รู้จักพอ ท่ามกลางกระแสทุนนิยมหลั่งไหลเข้ามา และนำมาซึ่งความพินาศย่อยยับของธรรมชาติ พระองค์ใช้ “เนื้อแท้ของปรัชญา” จนก่อเกิด “เศรษฐกิจพอเพียง”
ที่มา : MGR Online.  2559.  ดร.ธรณ์ เผย “ในหลวง รัชกาลที่ ๙” พูดถึงโลกร้อนไว้แล้วตั้งแต่ พ.ศ. 2532.  (ออนไลน์).  URL: http://manager.co.th/HotShare/ViewNews.aspx?NewsID=9590000104115.  17 ตุลาคม 2559.
 ไทยคว้าชุดประจำชาติยอดเยี่ยมเวทีนางงามระดับโลก จากชุด “ทศพักตร์นารีศรีสยาม”

เวทีการประกวด Miss Intercontinental Thailand 2016 ที่กรุงโคลอมโบ ประเทศศรีลังกา ตัวแทนประเทศไทย อาร์ม – อาทิตยา คุณนะลาภัทร ได้รับรางวัลชุดประจำชาติยอดเยี่ยม จากชุด “ทศพักตร์นารีศรีสยาม”

s__19079332

ที่มา : MGR Online.  2559.  ไทยคว้าชุดประจำชาติยอดเยี่ยมเวทีนางงามระดับโลก จากชุด “ทศพักตร์นารีศรีสยาม” .  (ออนไลน์).  URL: http://manager.co.th/HotShare/ViewNews.aspx?NewsID=9590000104097.  17 ตุลาคม 2559.
 อพวช.จัดนิทรรศการวิทยาศาสตร์และการทรงงาน “ในหลวง รัชกาลที่ ๙”
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) จัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติ “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร” พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ เรื่องวิทยาศาสตร์และการทรงงาน ณ อาคารพิพิธภัณฑ์วิทยาศาตร์แห่งชาติ คลองห้า ปทุมธานี ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
ที่มา : MGR Online. 2559.
อพวช.จัดนิทรรศการวิทยาศาสตร์และการทรงงาน “ในหลวง รัชกาลที่ ๙”. (ออนไลน์). URL: http://manager.co.th/Science/ViewNews.aspx?NewsID=9590000103642. 17 ตุลาคม 2559.
 สกว.ประกวดสร้างสรรค์สื่ออินโฟกราฟิก ใช้ง่าย เข้าใจง่าย เพื่อประโยชน์แก่สาธารณะ 
ในปีนี้สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย หรือ สกว. จัดโครงการประกวด “วิจัยแปลงร่าง 2 ตอน กินอยู่” ด้วยเป้าหมายส่งเสริม สนับสนุน ให้ทุนงานวิจัย และต่อยอดผลงานสู่สาธารณะชนในวงกว้าง โดยให้แปลงงานวิจัยจากหนังสือเล่ม เป็นสื่อสร้างสรรค์ในรูปแบบอินโฟกราฟิก และโมชั่นกราฟิกที่สวยงาม นิสิตนักศึกษาระดับอุดมศึกษาดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://transform.trf.or.thโดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2559
ที่มา : แนวหน้า.  2559.  สกว.ประกวดสร้างสรรค์สื่ออินโฟกราฟิก ใช้ง่าย เข้าใจง่าย เพื่อประโยชน์แก่สาธารณะ.  (ออนไลน์).  URL: http://www.naewna.com/local/240368.  17 ตุลาคม 2559.

ข่าวประจำวันที่ 16 ตุลาคม 2559

ข่าวการศึกษา

 มก.พระราชทานปริญญาบัตรตามกำหนดการเดิม
ตามที่มีประกาศสำนักพระราชวัง เรื่อง พระบาทสมเด็จปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร สวรรคต ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2559 นั้น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) ได้รับทราบด้วยความโทมนัส จึงเห็นสมควรประกาศแนวปฏิบัติในการจัดกิจกรรมของ มก.ดังต่อไปนี้ 1.ให้บุคลากร นิสิต และนักเรียน แต่งกายไว้ทุกข์โดยทั่วกัน 2.ให้งดงานรื่นเริงทุกชนิด 3.ให้หน้าเว็บไซต์ทุกส่วนงานจัดถวายความอาลัย และ4.ให้ทุกส่วนงานจัดตั้งโต๊ะหมู่บูชา (หมู่ 9) ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ พร้อมประดับเครื่องทองน้อย แพรไว้ นอกจากนี้  ตามที่มีกำหนดการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 24-28 ตุลาคม ขอให้ดำเนินการตามที่กำหนดไว้ต่อไป แต่ขอให้งดการแสดงความยินดีทุกรูปแบบและเครื่องแต่งกายใช้เนคไทสีดำ
ที่มา : เดลินิวส์.  2559.  มก.พระราชทานปริญญาบัตรตามกำหนดการเดิม.  (ออนไลน์).  URL: http://www.dailynews.co.th/education/530149.  16 ตุลาคม 2559.
 ศธ.ออกแนวปฏิบัติแสดงความอาลัยในหลวงในพระบรมโกศ
ภายหลังการประชุมผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ที่ประชุมได้กำหนดแนวทางปฏิบัติเรื่องพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสวรรคต ให้ทุกหน่วยงานในสังกัดศธ. ดำเนินการโดยสรุปดังนี้ 1. ให้ลดธงครึ่งเสา 2. ให้แต่งกายและการไว้ทุกข์   สำหรับข้าราชการและหน่วยงานในกำกับในวันปกติทั่วไป สุภาพสตรีแต่งชุดผ้าดำ สุภาพบุรุษเสื้อขาวแขนยาวสีขาวหรือดำ ผูกเนคไทสีดำ กางเกงดำ หากสวมเสื้อสูทหรือเสื้อคลุมให้ใช้สีดำ  กรณีข้าราชการ แต่งชุดข้าราชการไว้ทุกข์ได้ทุกวัน สำหรับการแต่งชุดสีกากี แต่งตามปกติ ถือเป็นการไว้ทุกข์โดยปริยาย  สำหรับนักเรียน นักศึกษา ให้แต่งกายปกติทั้งชุดนักเรียน นักศึกษา ชุดกีฬา ชุดฝึกงานวิชาชีพ และชุดลูกเสือ  ส่วนผู้นับถือศาสนาอื่น การไว้ทุกข์ให้เป็นไปตามประเพณีของศาสนานั้นๆ งดงานรื่นเริงและให้มีการจัดการเรียนการสอนตามปกติ
ที่มา : เดลินิวส์.  2559.  ศธ.ออกแนวปฏิบัติแสดงความอาลัยในหลวงในพระบรมโกศ.  (ออนไลน์).  URL: http://www.dailynews.co.th/education/530139.  16 ตุลาคม 2559.

ข่าววิทยาศาสตร์ / เทคโนโลยี

 นาซาพบ ‘ลูกไฟ’ ลึกลับ เผยโฉมทุกๆ 8.5 ปี
องค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติ (นาซา) ของสหรัฐอเมริกา เปิดเผยว่าได้ตรวจสอบพบลูกไฟ ขนาดเป็นสองเท่าของดาวอังคาร มีอุณหภูมิสูงกว่าอุณหภูมิบนพื้นผิวดวงอาทิตย์ถึง 2 เท่าตัว เคลื่อนที่ผ่านอวกาศด้วยความเร็วสูงมาก ชนิดที่สามารถเคลื่อนที่จากโลกไปยังดวงจันทร์ได้ภายใน 30 นาที นักวิทยาศาสตร์ชี้ว่าลูกไฟเหล่านี้จะปรากฏออกมาในทุกๆ 8.5 ปี ตลอดระยะเวลาอย่างน้อย 4 ศตวรรษที่ผ่านมา
ที่มา : มติชนออนไลน์.  2559.  นาซาพบ ‘ลูกไฟ’ ลึกลับ เผยโฉมทุกๆ 8.5 ปี.  (ออนไลน์).  URL: http://www.matichon.co.th/news/321941.  16 ตุลาคม 2559.
 วันสำคัญทางวิทยาศาสตร์เนื่องในพระอัจฉริยภาพ “รัชกาลที่ ๙”
ด้วยพระปรีชาสามารถในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ หลายๆวันในประวัติศาสตร์จึงมีความสำคัญต่อวงการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2 กุมภาพันธ์ “วันนักประดิษฐ์” เนื่องจากเมื่อวันที่ 2 ก.พ. 2536 ทรงได้รับการทูลเกล้าฯ ถวายสิทธิบัตรการประดิษฐ์ “เครื่องกลเติมอากาศที่ผิวน้ำหมุนช้า แบบทุ่นลอย” หรือ “กังหันน้ำชัยพัฒนา” นับเป็นสิทธิบัตรในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์พระองค์แรกของไทยและของโลก
19 ตุลาคม “วันเทคโนโลยีของไทย” โดยในวันที่ 12 ธ.ค. 2543 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้เทิดพระเกียรติพระองค์ในฐานะพระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย ในปี 2515 ทรงอำนวยการสาธิตฝนเทียมสูตรใหม่ครั้งแรกของโลก ด้วยพระองค์เอง
5 ตุลาคม “วันนวัตกรรมแห่งชาติ” ทรงมีพระราชดำรัสแสดงถึงความเป็นนวัตกรรมของ “โครงการแกล้งดิน” โครงการทดลองเพื่อหาแนวทางแก้ปัญหาดินเปรี้ยวในพื้นที่พรุ หรือพื้นที่ราบลุ่มตามชายฝั่งทะเลของไทย
5 ธันวาคม “วันดินโลก” โดยองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) มีมติสนับสนุนให้เป็นวันนี้เป็นวันดินโลก สืบเนื่องจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเกี่ยวกับการพัฒนาที่ดินมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน และปรากฏผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ทั้งในและต่างประเทศ
ที่มา : MGR Online.  2559.  วันสำคัญทางวิทยาศาสตร์เนื่องในพระอัจฉริยภาพ “รัชกาลที่ ๙”.  (ออนไลน์).  URL: http://manager.co.th/Science/ViewNews.aspx?NewsID=9590000103883.  16 ตุลาคม 2559.
 China to launch manned spacecraft: Xinhua
Chinese astronauts will be on board the Shenzhou-11 spacecraft as it blasts off from the Jiuquan Satellite Launch Center in the Gobi desert, the official Xinhua news agency reported Sunday. They will carry out research projects related to in-orbit equipment repairs, aerospace medicine, space physics and biology, atomic space clocks and solar storm research, Xinhua reported earlier.
ที่มา : AFP.  2016.  China to launch manned spacecraft: Xinhua.  (online).  URL: http://www.bangkokpost.com/news/world/1111977/china-to-launch-manned-spacecraft-xinhua.  October 16, 2016.

ข่าววิจัย/พัฒนา

 ทดลองวิธีใหม่ หาทาง ‘รักษา’ เอดส์
ทีมนักวิทยาศาสตร์และผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์จาก 5 มหาวิทยาลัยชั้นนำของสหราชอาณาจักรคืบหน้าการรักษาโรคเอดส์ ด้วยวิธีการรักษาโรคเอดส์แบบใหม่ เป็นวิธีการผสมผสานวิธีมาตรฐานที่ใช้กันอยู่เดิม โดยให้ยาผสมที่เรียกว่า “แอนไทเรโทรไวรัล” กับการให้ยากระตุ้นเพื่อฟื้นการทำงานของเซลล์ที่ได้รับเชื้อขึ้นมาใหม่และวัคซีนที่จะทำหน้าที่เพิ่มการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายซึ่งจะทำหน้าที่ฆ่าเซลล์ที่ติดเชื้อ การทดลองนี้มีขึ้นเพื่อหาวิธีการในการรักษาด้วยการกำจัดเชื้อออกไปจากร่างกาย เพื่อไม่ให้กลับมาล้มป่วยอีกเมื่อหยุดยา โดยทดลองกับผู้ป่วยเอชไอวี/เอดส์จำนวน 50 ราย ไม่พบร่องรอยของเชื้อไวรัสเอชไอวีในเลือดของผู้ป่วยอีก แต่ทีมวิจัยยังไม่ถือเป็นความสำเร็จ เนื่องจากเคยมีผู้ป่วยที่เชื่อว่าหายขาดแล้วกลับมาป่วยใหม่ได้อีก
ที่มา : มติชนออนไลน์.  2559.  ทดลองวิธีใหม่ หาทาง ‘รักษา’ เอดส์.  (ออนไลน์).  URL: http://www.matichon.co.th/news/319542.  16 ตุลาคม 2559.
 ปลูกเซลล์ผิวจากลิงตัวเดียวให้หัวใจใหม่ลิงป่วยอีก 5 ตัว
นักวิจัยญี่ปุ่นปลูกเซลล์ผิวจากลิงตัวเดียวเพื่อให้ชีวิตใหม่ให้หัวใจลิงป่วยอีก 5 ตัว โดยเป็นงานวิจัยที่ลบความจำเป็นในการใช้เซลล์ต้นกำเนิดจากตัวอ่อนหรือจากผู้รับการปลูกถ่ายเอง เรียกเทคนิคนี้ว่า เทคนิคเหนี่ยวนำสเต็มเซลล์พลูริโพเทนต์ (induced pluripotent stem cells) หรือ iPSCs การทดลองในลิงนั้นทีมวิจัยได้เลือกโมเลกุลในเซลล์ระบบภูมิคุ้มกัน ซึ่งตรงกับทั้งของผู้บริจาคและของผู้ป่วย เพื่อหยุดระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายในการจำแนกและตอบสนองต่อ “เซลล์บุกรุก” อีกทั้งยังให้ยายับยั้งภูมิคุ้มกันระดับต่ำ แล้วเฝ้าดูอยู่นาน 12 สัปดาห์ ซึ่งทีมวิจัยพบว่า เซลล์ช่วยให้การทำงานของหัวใจดีขึ้น และสิ่งสำคัญคือเซลล์ใหม่ไม่ถูกปฏิเสธ งานวิจัยดังกล่าวตีพิมพ์ลงวารสารวิชาการเนเจอร์ (Nature)
ที่มา : MGR Online.  2559.  ปลูกเซลล์ผิวจากลิงตัวเดียวให้หัวใจใหม่ลิงป่วยอีก 5 ตัว.  (ออนไลน์).  URL: http://manager.co.th/Science/ViewNews.aspx?NewsID=9590000103274.  16 ตุลาคม 2559.

ข่าวทั่วไป

 สื่อนอกทึ่งโลกออนไลน์ไทยโศกเศร้าเป็นสีดำ ซึ้งคำพูดกินใจ “ไทยอาจไม่ใช่ประเทศที่ดีที่สุด แต่เรามีกษัตริย์ดีที่สุดในโลก”
ได้กล่าวถึงสำนักงานข่าวบีบีซีสื่อต่างประเทศ ที่รายงานข่าวในวันศุกร์ที่ 14 ต.ค. ระบุความเศร้าโศกในไทย ดั่งทะเลสีดำหลังจากการปรากฏข่าวการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ พระมหากษัตริย์ที่ครองราชย์นานที่สุดในโลก พร้อมอ้างข้อความหนึ่งที่โพสต์ถ้อยคำกินใจ ความว่า “เราอาจไม่ใช่ประเทศที่ดีที่สุด แต่เราเป็นประเทศที่มีกษัตริย์ที่ดีที่สุดในโลก” บีบีซีรายงานว่า แฮชแท็ก #LongLiveTheKing เป็นที่นิยมอย่างรวดเร็วในหมู่ผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ของไทย ที่เกือบทั้งหมดจะโพสต์พระบรมฉายาลักษณ์ และพระบรมสาทิสลักษณ์ หรือพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ  โดยเมื่อตอนที่พระอาการของพระองค์ทรุดลง มีข้อความ “รักในหลวง” ที่คำว่ารักปรากฏอยู่ในสีเหลืองและชมพู ถูกส่งกันอย่างกว้างขวางบนสื่อสังคมออนไลน์
ที่มา : MGR Online.  2559.  สื่อนอกทึ่งโลกออนไลน์ไทยโศกเศร้าเป็นสีดำ ซึ้งคำพูดกินใจ “ไทยอาจไม่ใช่ประเทศที่ดีที่สุด แต่เรามีกษัตริย์ดีที่สุดในโลก”.  (ออนไลน์).  URL: http://manager.co.th/Around/ViewNews.aspx?NewsID=9590000103679.  16 ตุลาคม 2559.
 กทม.ตั้งเต็นท์กันแดด-ฝนในสนามหลวง พร้อมทีวีจอยักษ์ให้ติดตามพระราชพิธี
ที่ประชุมศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดกระทรวงมหาดไทยได้หารือถึงการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในส่วนพื้นที่กทม. โดยจะเพิ่มเติมทั้งติดตั้งเต็นท์ที่ท้องสนามหลวงและประสานงานกับม.ธรรมศาสตร์ให้อำนวยความสะดวกกรณีฝนตกหนักให้ประชาชนสามารถเข้าไปหลบฝนในพื้นที่มหาวิทยาลัยได้  นอกจานี้กทม.ยังได้ติดตั้งกทม.เพิ่มเติมขนาด 4X6 เมตรจำนวน 6 จอเพื่อให้ประชาชนได้ติดตามการถ่ายทอดพระราชพิธีต่างๆ นอกจากนี้ยังเพิ่มไฟฟ้าส่องสว่างเพื่อความปลอดภัยในช่วงค่ำคืน ปัจจุบันยังมีปัญหาด้านการจราจรที่ต้องปรับแผนอยู่เล็กน้อย จึงขอความร่วมมือประชาชนที่จะเดินทางเข้าในพื้นที่ตรวจสอบเส้นทาง และยานพาหนะที่ให้บริการให้ชัดเจน
ที่มา : แนวหน้า.  2559.  กทม.ตั้งเต็นท์กันแดด-ฝนในสนามหลวง พร้อมทีวีจอยักษ์ให้ติดตามพระราชพิธี.  (ออนไลน์).  URL: http://www.naewna.com/local/240321.  16 ตุลาคม 2559.
 Bhutanese royals pay respects to King
King Jigme Khesar Namgyel Wangchuck and Queen Jetsun Pema of Bhutan with their son arrived at about 9.48 am. They entered the Grand Palace via the Wiset Chaisri gate. They paid respects to the royal urn of His Majesty the King. The Bhutanese king and queen left at 10.17 am. King Jigme Khesar Namgyel Wangchuck also ordered the Bhutan flags to fly at half-mast for three days in honour of the late King.
ที่มา : Bangkok Post.  2016.  Bhutanese royals pay respects to King.  (online).  URL: http://www.bangkokpost.com/news/general/1111988/bhutanese-royals-pay-respects-to-king.  October 16, 2016.

ข่าวประจำวันที่ 13 ตุลาคม 2559

ข่าวการศึกษา

 สอศ.ผุดโปรแกรมเรียนเตรียมอาชีวะ
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) มีการประชุมหารือถึงการจัดทำแผนปฎิบัติการประจำปีงบประมาณ 2560 ส่วนหนึ่งมีโครงการเตรียมอาชีวศึกษา (Pre-Vec) โดยนำเด็กที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มาเข้าเรียนพื้นฐานในวิทยาลัยอาชีวศึกษา เพื่อส่งเสริมให้เด็กเรียนอาชีวศึกษามากขึ้น แก้ไขปัญหาเด็กออกกลางคันจากโครงการทวิศึกษา(หลักสูตรร่วมม.ปลายและอาชีว) และผู้เรียนในโครงการนี้จะได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นต้น (ปวต.) และเมื่อจบการศึกษาจะได้รับเงินรายได้สูงกว่าผู้จบวุฒิมัธยมศึกษาปีที่ 3
ที่มา : เดลินิวส์.  2559.  สอศ.ผุดโปรแกรมเรียนเตรียมอาชีวะ.  (ออนไลน์).  URL: http://www.dailynews.co.th/education/529511.  13 ตุลาคม 2559.
มจพ.พัฒนาครูช่างขั้นสูงสนองประชารัฐ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ(มจพ.) ได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ “โครงการพัฒนาครูช่างเทคนิคขั้นสูงตามแนวทางมาตรฐานเยอรมัน” (Thai-German Highly Skilled Technical Trainer Development Program) เพื่อสร้างและพัฒนาแรงงานช่างเทคนิคให้มีความรู้ คุณลักษณะตามต้องการ ช่วยเหลือภาคอุตสาหกรรมในกระบวนการผลิตและบริการในการพัฒนาช่างเทคนิคขั้นสูงในสถานประกอบการตามแนวทางมาตรฐานเยอรมัน
ที่มา : เดลินิวส์.  2559.  มจพ.พัฒนาครูช่างขั้นสูงสนองประชารัฐ.  (ออนไลน์).  URL: http://www.dailynews.co.th/education/529748.  13 ตุลาคม 2559.
 74 ม.เอกชนจัด ป.ตรีต่อเนื่อง2ปี
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย(สวทอ.) ได้ทำการบันทึกความร่วมมือกับสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในราชูปถัมภ์ฯ(สสอท.) เพื่อให้ผู้ที่จบระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) สามารถเรียนต่อระดับปริญญาตรี(ต่อเนื่อง 2 ปี)ได้ ในมหาวิทยาลัยเอกชน 74 แห่งตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558  ที่อนุญาตให้สถาบันอุดมศึกษา  จัดหลักสูตรปริญญาตรี(ต่อเนื่อง) สำหรับปริญญาทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ ที่เน้นความรู้ ทักษะวิชาชีพ ซึ่งจะเป็นการเพิ่มความมั่นใจให้แก่ผู้ที่จบระดับ ปวส.สามารถเรียนต่อยอดระดับปริญญาตรีได้ โดยใช้เวลา 2 ปี แทนที่จะเป็นการเทียบโอนรายวิชาเหมือนในอดีต
ที่มา : เดลินิวส์.  2559.  74 ม.เอกชนจัด ป.ตรีต่อเนื่อง2ปี.  (ออนไลน์).  URL: http://www.dailynews.co.th/education/529749.  13 ตุลาคม 2559.

ข่าววิทยาศาสตร์ / เทคโนโลยี

 อาจมี “มหาสมุทร” บนดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะในเขตที่สิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ได้
(FILES) This handout file photo provided by the European Southern Observatory and taken on August 24, 2016 shows an artist's impression of a view of the surface of the planet Proxima b orbiting the red dwarf star Proxima Centauri, the closest star to the Solar System. A rocky planet discovered in the "habitable" zone of the star nearest our Sun may be covered with oceans, researchers at France's CNRS research institute said October 6. A team including CNRS astrophysicists have calculated the size and surface properties of the planet dubbed Proxima b, and concluded it may be an "ocean planet" similar to Earth. / AFP PHOTO / EUROPEAN SOUTHERN OBSERVATORY / M. Kornmesser / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / EUROPEAN SOUTHERN OBSERVATORY/ M. KORNMESSER " - NO MARKETING - NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS

This handout file photo provided by the European Southern Observatory.

“พรอกซิมา บี” (Proxima b) ชื่อดาวเคราะห์หินนอกระบบสุริยะ เคยถูกค้นพบเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ทีมนักวิจัยรวมถึงนักดาราศาสตร์ฟิสิกส์จากสถาบันซเอ็นอาร์เอส (CNRS research institute) ในฝรั่งเศส ได้ออกมาเผยเพิ่มเติมว่า จากการคำนวณพบว่า ดาวเคราะห์ดังกล่าวอาจจะมีมหาสมุทรบนพื้นผิวเหมือนโลก โดยดาวเคราะห์นี้มีมวลเป็น 1.3 เท่าของโลก โคจรห่างจากดาวฤกษ์ของตัวเอง 7.5 ล้านกิโลเมตร ระยะห่างวงโคจรถือว่าอยู่ในเขตอบอุ่น ที่อาจจะมีสิ่งมีชีวิตอยู่ได้ และที่พื้นผิวดาวเคราะห์อาจจะเหมาะสมสำหรับมีน้ำในรูปของเหลว

ที่มา : MGR Online.  2559.  อาจมี “มหาสมุทร” บนดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะในเขตที่สิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ได้.  (ออนไลน์).  URL: http://manager.co.th/Science/ViewNews.aspx?NewsID=9590000101640.  13 ตุลาคม 2559.
 พบถ้ำแห่งใหม่ ลึกที่สุดในโลก
ยานสำรวจใต้น้ำไร้คนควบคุม (อาร์โอวี) ค้นพบถ้ำแห่งใหม่ใน สาธารณรัฐเช็ก และได้รับการยืนยันความลึกอย่างเป็นทางการว่า ถ้ำดังกล่าวที่ชื่อ ฮรานิคกา พร็อพพาสท์ ลึกถึง 404 เมตร ทำลายสถิติลึกที่สุดในโลก ลักษณะกว้างใหญ่ของถ้ำ ทำให้เชื่อว่าน่าจะเป็นถ้ำที่เกิดจากคุณลักษณะของหินตามธรรมชาติ หรือไม่ก็เป็นรอยแยกของแผ่นเปลือกโลก ในส่วนลึกของก้นถ้ำนั้น ทีมสำรวจพบทั้งต้นไม้ที่โค่นล้มและจมลงไปใต้น้ำ ท่อนซุงและถ้ำแยกอีกมาก ซึ่งแสดงให้เห็นว่าถ้ำแห่งนี้ผ่านการเปลี่ยนรูปมาแล้ว
ที่มา : มติชนออนไลน์.  2559.  พบถ้ำแห่งใหม่ ลึกที่สุดในโลก.  (ออนไลน์).  URL: http://www.matichon.co.th/news/318562.  13 ตุลาคม 2559.
 Fossil sheds light on evolution of birdsong
The bird which investigation of the oldest-known fossil of a bird’s vocal organ – the syrinx – gives clues to how birdsong evolved. The bird, Vegavis iaai, lived in what is now Antarctica about 66-68 million years ago. It belongs to the group that includes ducks, geese and swans. Prof Clarke and her team made a 3D representation of the syrinx and then used another type of imaging that provides information on soft tissues to make comparisons with younger fossils and 12 living birds. This allowed them to reconstruct the evolution of the tiny bony organ.
ที่มา : Helen Briggs.  2016.  Fossil sheds light on evolution of birdsong.  (online).  URL: http://www.bbc.com/news/science-environment-37618314.  October 13, 2016.

ข่าววิจัย/พัฒนา

 วิธีใหม่รักษา ‘นิ่ว’ ด้วยการนั่งรถไฟเหาะตีลังกา!
ทีมวิจัยด้านการแพทย์จากมหาวิทยาลัยแห่งรัฐมิชิแกน สหรัฐอเมริกา ดำเนินการศึกษาวิจัยเพื่อยืนยันว่าการนั่งรถไฟเหาะตีลังกา “บิ๊ก ธันเดอร์ เมาเทน เรลโรด” ที่ดิสนีย์เวิลด์ ในรัฐฟลอริดา สามารถช่วยให้ก้อนนิ่วขนาดเล็กหลุดออกมาจากระบบไตได้ง่ายขึ้น จากการทดลอง ทีมวิจัยสร้างไตจำลอง 3 มิติขึ้น โดยอาศัยก้อนนิ่วจริงๆ 3 ขนาดพร้อมกับปัสสาวะจำนวนหนึ่งใส่ลงไว้ในระบบไตจำลอง พบว่า ถ้านั่งท้ายขบวนสุดจะส่งผลให้ก้อนนิ่วไม่ว่าจะขนาดไหน หรืออยู่ในตำแหน่งไหน เคลื่อนหลุดจากไตถึง 64 เปอร์เซ็นต์ของจำนวนครั้งทั้งหมด ต่างจากจุดนั่งบริเวณหัวขบวนที่เกิดการเคลื่อนที่เพียง 17 เปอร์เซ็นต์ เท่านั้น ดังนั้นในเบื้องต้นจึงกล่าวได้ว่า าการขี่รถไฟเหาะตีลังกาที่มีระดับความหวาดเสียวปานกลางสามารถช่วยผู้ป่วยบางคนที่มีก้อนนิ่วขนาดเล็กได้
ที่มา : มติชนออนไลน์.  2559.  วิธีใหม่รักษา ‘นิ่ว’ ด้วยการนั่งรถไฟเหาะตีลังกา!.  (ออนไลน์).  URL: http://www.matichon.co.th/news/318677.  13 ตุลาคม 2559.
 Sweet potato Vitamin A research wins World Food Prize
Since 1986, the World Food Prize aims to recognise efforts to increase the quality and quantity of available food. And three of the 2016 laureates – Drs Maria Andrade, Robert Mwanga and Jan Low from the CGIAR International Potato Center – have been recognised for their work developing the vitamin-enriched orange-fleshed sweet potato (OFSP). The researchers will receive their US $250,000 (£203,000) prize at a ceremony in Iowa, US, on Thursday. The fourth winner, Dr Howard Bouis who founded HarvestPlus at the International Food Policy Research Institute.
ที่มา : Mark Kinver. 2016. Sweet potato Vitamin A research wins World Food Prize. (online). URL: http://www.bbc.com/news/science-environment-37619154. October 13, 2016.

ข่าวทั่วไป

 “อ้วน” เสี่ยงมะเร็งเต้านม สธ.จัดตรวจแมมโมแกรมฟรี จังหวัดละ 84 คน
สถาบันวิจัยมะเร็งนานาชาติ องค์การอนามัยโลก (GLOBOCAN) สำรวจพบผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านมทั่วโลกปีละ 1.67 ล้านคน เสียชีวิตถึง 522,000 ราย และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น สำหรับประเทศไทยพบผู้ป่วยมะเร็งเต้านมอยู่ในอันดับที่ 126 ของโลก และอันดับที่ 6 ของอาเซียน องค์การอนามัยโลกจึงได้กำหนดให้เดือนตุลาคมของทุกปี เป็นเดือนแห่งการรณรงค์ต้านภัยมะเร็งเต้านมทั่วโลกโดยใช้สัญลักษณ์ในการรณรงค์เป็นโบว์ชมพู (Pink Ribbon)ในปีนี้กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ได้จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องโรคมะเร็งเต้านม สอนการตรวจมะเร็งเต้านมด้วยตนเอง และมีบริการตรวจเอกซเรย์เต้านมหรือ แมมโมแกรม (Mammography) ฟรี แก่สตรีที่อายุ 40 ปี ขึ้นไป จังหวัดละ 84 คน ซึ่งผู้ที่อายุ 40 ปีขึ้นไป ควรได้รับการตรวจมะเร็งเต้านมทุกปี ภาวะอ้วนก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เสี่ยง เนื่องจากไขมันมาก  จึงมีโอกาสร้างฮอร์โมนเอสโตรเจนขึ้นมาได้
ที่มา : MGR Online. 2559.
“อ้วน” เสี่ยงมะเร็งเต้านม สธ.จัดตรวจแมมโมแกรมฟรี จังหวัดละ 84 คน. (ออนไลน์). URL: http://manager.co.th/QOL/ViewNews.aspx?NewsID=9590000102712. 13 ตุลาคม 2559.

ข่าวประจำวันที่ 11 ตุลาคม 2559

ข่าวการศึกษา

 ม.ราชภัฏโคราช คว้ารางวัลชนะเลิศ 100 คลิปท่องเที่ยวนครราชสีมา
โครงการ 100 คลิปท่องเที่ยวนครราชสีมา เป็นโครงการที่ให้มีการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในรูปแบบคลิปวีดีโอ มีความยาว 3-5 นาที อัพโหลดลงในเว็บไซต์ YouTube เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์เผยแพร่สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ โดยมีผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ภายใต้ผลงานที่ชื่อว่า “พิพิธภัณฑ์เมือง นครราชสีมา”
ที่มา : แนวหน้า. 2559. ม.ราชภัฏโคราช คว้ารางวัลชนะเลิศ 100 คลิปท่องเที่ยวนครราชสีมา. (ออนไลน์). URL:
http://www.naewna.com/local/239269. 11 ตุลาคม 2559.
 เรื่อง’การบ้าน’เด็ก ที่ผู้ใหญ่ต้องเก็บเอาไปคิดเป็น การบ้าน?
บทความกล่าวถึง ประเด็นเรื่อง “การบ้าน” ในสหรัฐอเมริกาที่ยังเป็นข้อถกเถียงกันอยู่ว่า เป็นสิ่งที่ดีหรือไม่ดีสำหรับเด็ก เนื่องจากมีบางโรงเรียนในชั้นประถมศึกษา ที่ครูเริ่มไม่ให้การบ้านเด็กกลับไปทำหลังเลิกเรียน เพราะต้องการให้เด้กไปเล่น ทำกิจกรรมหรือมีเวลาอยู่กับครอบครัวมากกว่า ซึ่งบางโรงเรียนได้นำแนวคิดจากหนังสือชื่อ The Homework Myth ของ แอลฟี่ คอห์น นักการศึกษาชื่อดัง มาใช้ คอห์นมองว่า การบ้านเป็นความเหนื่อยล้า กดดัน และเสียเวลาที่จะไปทำอะไรที่สนใจหรืออยากเรียนรู้ แต่แฮร์ริส คูเปอร์ อาจารย์ด้านจิตวิทยาและประสาทวิทยา มหาวิทยาลัยดุ๊ก ไม่เห็นด้วย และเขาคิดว่า เด็กนักเรียนควรจะมีการบ้าน แต่ปริมาณของการบ้าน และชนิดของการบ้าน ควรจะขึ้นอยู่กับอายุ และระดับพัฒนาการของเด็ก แฮร์ริส ได้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับประเด็นเรื่อง “การบ้าน” กว่า 60 ชิ้น ระหว่างปี 2530-2546 และพบว่า การบ้านมีผลดีต่อความสำเร็จของเด็กนักเรียน และผลดียิ่งมีมากขึ้นสำหรับเด็กนักเรียนระดับชั้นเกรด 7-12 มากกว่าเด็กระดับชั้นประถมศึกษา
ที่มา : มติชนออนไลน์. 2559. เรื่อง’การบ้าน’เด็ก ที่ผู้ใหญ่ต้องเก็บเอาไปคิดเป็น การบ้าน?. (ออนไลน์). URL:
http://www.matichon.co.th/news/315468. 11 ตุลาคม 2559.
 สกศ.ยกระดับการศึกษาไทย
ปี 2560 สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) ได้กำหนดจุดเน้นการพัฒนางาน ว่า จะขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษาและแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560–2574 ให้เกิดผลในวงกว้างและเป็นที่ยอมรับของสังคม โดยภารกิจสำคัญ คือ การเร่งขับเคลื่อนตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) เพื่อยกระดับพัฒนาการศึกษาชาติทั้งระบบให้สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศไทยยุค 4.0 มีเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ SDGs ครอบคลุมเวลา 15 ปี(2558–2573) มุ่งพัฒนามิติทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งยกวิทยฐานะครูเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเด็กไทย
ที่มา : เดลินิวส์. 2559. สกศ.ยกระดับการศึกษาไทย. (ออนไลน์). URL:
http://www.dailynews.co.th/education/529269. 11 ตุลาคม 2559.
 ศธ.เป็นปลื้มจัดการศึกษาชายแดนใต้ดีขึ้น
การประชุมสรุปภาพรวมการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่ภาคใต้ ปี 2559 พบว่า มีการพัฒนาคุณภาพดีขึ้น โดยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(โอเน็ต) และการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา(ไอเน็ต) เพิ่มสูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา ขณะเดียวกันโรงเรียนมีการสอนแบบแจกลูกสะกดคำทำให้เด็กนักเรียน ชั้น ป.1 อ่านออกเขียนได้เพิ่มมากขึ้น อีกทั้งการนำระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเข้ามาช่วยเสริมการเรียนการสอนในห้องเรียน ก็ทำให้เด็กสนใจเรียนจนผู้ปกครองวางใจส่งบุตรหลานเข้าสู่ระบบการศึกษามากขึ้น สำหรับการดำเนินโครงการส่งเสริมพัฒนากีฬาชายแดนใต้ โดยจัดการศึกษาโปรแกรม วิทย์-กีฬา และศิลป์-กีฬา ในระดับ ม.ปลาย พบว่า เด็กให้ความสนใจเป็นอย่างดี
ที่มา : เดลินิวส์. 2559. ศธ.เป็นปลื้มจัดการศึกษาชายแดนใต้ดีขึ้น. (ออนไลน์). URL:
http://www.dailynews.co.th/education/529279. 11 ตุลาคม 2559.

ข่าววิจัย/พัฒนา

 ย้อนรอยกองทุนจากเศรษฐีไร้บุตรสู่ “รางวัลโนเบล” อันทรงเกียรติ
บทความกล่าวถึงที่มาของรางวัลโนเบล ที่มาจากพินัยกรรมของ อัลเฟร็ด โนเบล (Alfred Nobel) นักประดิษฐ์และนักปราชญ์ เขาได้สละทรัพย์ที่ได้จากการประดิษฐ์ไดนาไมต์ในปี 1866 โนเบลไม่มีลูกสืบสกุล ในพินัยกรรมเขาได้ระบุให้อสังหาริมทรัพย์ถูกนำไปใช้ในการลงทุนที่มั่นคง เพื่อตั้งมูลนิธิรางวัลโนเบล (Nobel Foundation) ขึ้น โดยมูลค่าทรัพย์สินเริ่มต้นในตอนนั้น 31.5 ล้านโครน หรือประมาณ 6.87 พันล้านบาท เงินรางวัลต้องเท่าเทียมกันและต้องมอบให้แก่ “การค้นพบที่สำคัญที่สุด” ในสาขาฟิสิกส์ เคมี การแพทย์ รวมถึงผลงานที่ชี้นำความคิดมากที่สุดในโลกของวรรณกรรม ส่วนรางวัลสาขาสันติภาพมอบให้แก่ “บุคคลที่ทำงานมากที่สุด หรือดีที่สุด เพื่อภราดรภาพระหว่างประเทศ มูลนิธิโนเบลถูกตั้งขึ้นเพื่อบริหารจัดการเงินทุนที่ใช้ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และสถาบัน 4 แห่งที่ไม่ขึ้นต่อกันได้เห็นพ้องที่จะมอบรางวัลให้สมความตั้งใจของโนเบล ได้แก่ สมัชชาโนเบลที่สถาบันแคโรลินสกา สถาบันโนเบลแห่งนอร์เวย์ สถาบันวิชาการสวีเดน และราชบัณฑิตสภาด้านวิทยาศาสตร์แห่งสวีเดน
ที่มา : MGR Online.  2559.  ย้อนรอยกองทุนจากเศรษฐีไร้บุตรสู่ “รางวัลโนเบล” อันทรงเกียรติ.  (ออนไลน์).  URL: http://manager.co.th/Science/ViewNews.aspx?NewsID=9590000101647.  11 ตุลาคม 2559.
 อีกไม่นานคงได้เห็นสร้าง “รากผมเทียม” ด้วยเทคโนโลยีเครื่องพิมพ์ชีวภาพ
ลอรีอัล ร่วมกับ พอยเอติส วิจัยสร้างปุ่มรากผมโดยใช้เครื่องพิมพ์ชีวภาพ สามารถสร้างเนื้อเยื่อชีวภาพที่สามารถจัดวางเซลล์แบบ 3 มิติ โดยมีความละเอียดของเซลล์สูง ประมาณ 10 ไมครอนและมีความอยู่รอดของเซลล์สูงกว่าร้อยละ 95 การวิจัยร่วมกันนี้จะก่อให้เกิดความก้าวหน้าใหม่ๆ ในวิทยาการด้านเส้นผม และยังทำให้สามารถพัฒนาการทดสอบประสิทธิภาพกับตัวอย่างเส้นผมที่ได้จากการพิมพ์ชีวภาพอีกด้วย
ที่มา : MGR Online.  2559.  อีกไม่นานคงได้เห็นสร้าง “รากผมเทียม” ด้วยเทคโนโลยีเครื่องพิมพ์ชีวภาพ.  (ออนไลน์).  URL: http://manager.co.th/Science/ViewNews.aspx?NewsID=9590000101569.  11 ตุลาคม 2559.

ข่าวทั่วไป

 “แกว่งแขนลดพุง” รุนแรงทำบาดเจ็บ แนะวิธีแกว่งแขนถูกต้อง
กรณีการเตือนแกว่งแขนออกกำลังกายว่า ไม่ดีต่อกล้ามเนื้อนั้น รศ.นพ.ปัญญา ไข่มุก คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ผู้เชี่ยวชาญทางด้านกระดูก ข้อ และวิทยาศาสตร์การกีฬา ได้กล่าวถึงการรณรงค์แกว่งแขน ผ่านแคมเปญ “ลดพุง ลดโรค” ที่มีมาตั้งแต่ปี 2556 ว่ามีผู้สนใจนำออกไปใช้ออกกำลังกายจำนวนมาก ซึ่งจากการวิจัยก็พบว่า สามารถเผาผลาญได้ถึง 230 แคลอรีต่อชั่วโมง ใกล้เคียงกับการเดิน และไม่เกิดผลเสียใดๆ และวิธีการแกว่งแขนที่ถูกวิธีคือ ยืนตรง งอเข่าเล็กน้อยเพื่อการทรงตัว เท้าสองข้างแยกออกจากกันให้มีระยะห่างเท่ากับหัวไหล่, ปล่อยมือทั้งสองข้างลงตามธรรมชาติไม่คว่ำหรือหงายมือ, จากนั้นแกว่งแขนเบา ๆ เหมือนลูกตุ้มนาฬิกา ควรทำต่อเนื่องสะสมครั้งละ 10 นาที ให้ได้ 30 นาทีต่อวัน เป็นประจำสม่ำเสมอ
ที่มา : MGR Online.  2559.  “แกว่งแขนลดพุง” รุนแรงทำบาดเจ็บ แนะวิธีแกว่งแขนถูกต้อง.  (ออนไลน์).  URL: http://manager.co.th/QOL/ViewNews.aspx?NewsID=9590000101611.  11 ตุลาคม 2559.
 Tax sugary drinks to fight obesity, says WHO
The World Health Organization’s recommendations on sweetened beverages came as the world seeks to bring down whopping obesity rates, with one in three adults overweight. “There is reasonable and increasing evidence that appropriately designed taxes on sugar-sweetened beverages would result in proportional reductions in consumption, especially if aimed at raising the retail price by 20 percent or more,” WHO concluded in a new report. “If governments tax products like sugary drinks, they can reduce suffering and save lives,” insisted Douglas Bettcher, who heads WHO’s prevention of non-communicable disease department.
ที่มา : AFP.  2016.  Tax sugary drinks to fight obesity, says WHO.  (online).  URL: http://www.bangkokpost.com/news/world/1107873/tax-sugary-drinks-to-fight-obesity-says-who.  October 11, 2016.

ข่าวประจำวันที่ 9 ตุลาคม 2559

ข่าวการศึกษา

 ศธ.เปิด18ศูนย์อบรมครูภาษาอังกฤษ
พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงนามบันทึกความเข้าใจร่วม (เอ็มโอยู) กับเอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทย ในความร่วมมือเพื่อจัดตั้งศูนย์อบรมครูภาษาอังกฤษ จำนวน 18 ศูนย์ ทั่วประเทศ ประกอบด้วย กรุงเทพฯ ชลบุรี นครราชสีมา อุบลราชธานี ขอนแก่น สกลนคร อุดรธานี พิษณุโลก เชียงใหม่ เชียงราย นครสวรรค์ ลพบุรี อยุธยา นครปฐม เพชรบุรี สุราษฎร์ธานี ตรัง และสงขลา โดยมีวิทยากรชาวต่างประเทศจากบริติช เคานซิล  อยู่ประจำศูนย์ละ 3 คน ร่วมกับครูแกนนำด้านการเรียนภาษาอังกฤษ(บูธ แคมป์) อีก 3 คน ตลอดระยะเวลาในการอบรม
ที่มา : เดลินิวส์.  2559.  ศธ.เปิด18ศูนย์อบรมครูภาษาอังกฤษ.  (ออนไลน์).  URL: http://www.dailynews.co.th/education/528175.  9 ตุลาคม 2559.
 สทศ.เปิดรับสมัครสอบ 9 วิชาสามัญ ปี60
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) .เปิดรับสมัครทดสอบวิชาสามัญ 9 วิชา ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อนำผลไปใช้ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาด้วยระบบรับตรง ซึ่งนักเรียนชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า หรือสูงกว่า ม.6 ขึ้นไป สามารถสมัครได้ทางเว็บไซต์ สทศ. www.niets.or.th โดยสมัครสอบและชำระเงินในวันที่ 5-24 ต.ค. 2559 ประกาศเลขที่นั่งสอบ สถานที่สอบวันที่ 15 พ.ย. 2559 สอบวันที่ 25-26 ธ.ค.2559 และประกาศผลสอบ วันที่ 25 ม.ค. 2560
ที่มา : เดลินิวส์.  2559.  สทศ.เปิดรับสมัครสอบ 9 วิชาสามัญ ปี60.  (ออนไลน์).  URL: http://www.dailynews.co.th/education/528123.  9 ตุลาคม 2559.
 อาชีวะเฟ้นหาสุดยอดฝีมือนักศึกษาไทย เปิดเวทีแข่งขันชิงถ้วยพระราชทาน
โครงการ “สุดยอดฝีมืออาชีวะไทย” Thailand’s Best Skills เป็นความร่วมมือของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) กับสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5  โดยจะรับสมัครนักศึกษาอาชีวศึกษาทุกสาขาวิชาจาก 5 ภาค ทั่วประเทศเข้าร่วมการแข่งขันในระดับภาค และคัดเลือกเข้าแข่งขันระดับชาติทั้งแบบทีม และบุคคล สำหรับโจทย์ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ได้กำหนดไว้ 5 โจทย์ด้วยกัน คือ 1) รถตุ๊กๆ ดับเพลิง 2) บ้านสร้างสรรค์คู่ครัวไทย 3) โรบอท มาย เฟรนด์  4) ห้องสมุดศตวรรษ 21” และ 5) เกษตรแปลงเล็กหัวใจใหญ่ จะเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม ถึงปลายเดือนพฤศจิกายน 2559
ที่มา : แนวหน้า.  2559.  อาชีวะเฟ้นหาสุดยอดฝีมือนักศึกษาไทย เปิดเวทีแข่งขันชิงถ้วยพระราชทาน.  (ออนไลน์).  URL: http://www.naewna.com/local/238851.  9 ตุลาคม 2559.
 นิสิตจุฬาฯคว้ารางวัลเทคโนโลยีด้านอาหาร นำหน้า 70 ทีมทั่วประเทศเข้ารอบชนะเลิศ
การจัดโครงการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารประจำปี “FoSTAT-Nestlé Quiz Bowl 2016” (โฟสแตท-เนสท์เล่ ควิซ โบลว์ 2016) เป็นเวทีสำหรับตัวแทนนิสิตนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา แบ่งออกเป็น 2 รอบคือ รอบคัดเลือกทุกทีมแข่งขันแบบพบกันหมดและคัดให้เหลือเพียง 20 ทีมเพื่อเข้าไปแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ ตอบคำถามด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารใน 4 หมวด ได้แก่ 1) หมวดเคมีอาหาร (Food Chemistry) 2) หมวดความปลอดภัยและจุลชีววิทยาอาหาร (Food Safetyand Microbiology) 3) หมวดการแปรรูปและวิศวกรรมอาหาร(Food Processing and Engineering) และ 4) หมวดทั่วไป(General) การแข่งขันในปีนี้มีสถาบันต่างๆ สนใจเข้าแข่งขันรวม 70 ทีมจากทั่วประเทศ และทีมชนะเลิศ ได้แก่ ทีมนิสิตจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศจากนายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี และเดินทางไปศึกษาดูงานที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาระดับภูมิภาคของเนสท์เล่ ประเทศสิงคโปร์
ที่มา : แนวหน้า.  2559.  นิสิตจุฬาฯคว้ารางวัลเทคโนโลยีด้านอาหาร นำหน้า 70 ทีมทั่วประเทศเข้ารอบชนะเลิศ.  (ออนไลน์).  URL: http://www.naewna.com/local/238480.  9 ตุลาคม 2559.  
 มรภ.สงขลา ชนะเลิศเดี่ยวดนตรีไทยเพลงพื้นบ้านอีสาน ครองถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ
โครงการประกวดเดี่ยวดนตรีไทยสร้างสรรค์จากเพลงพื้นบ้านอีสาน ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 1 ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม(มมส) ผลปรากฏว่า นายวรพล ธานีรัตน์ ได้รับรางวัลชนะเลิศเดี่ยวระนาดทุ้ม จากเพลงโบว์รักสีดำและ นายทวี เอี่ยมสอาด ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เดี่ยวฆ้องวงใหญ่ จากเพลงเดียวกัน นอกจากนี้ นักศึกษาโปรแกรมวิชาดนตรีไทยของ มรภ.สงขลา ยังได้รับรางวัลชมเชยติดมือกลับมาทุกคน ได้แก่ นายเทพธาดา สิทธิแพทย์ เดี่ยวระนาดเอก น.ส.สิรินดา พรหมสถิต น.ส.กิ่งกาญจน์ ถิกิจ เดี่ยวระนาดทุ้ม นายทนงศักดิ์ รัตนพันธ์ เดี่ยวฆ้องวงเล็ก นายสุรเชษฐ์ เปล่งประดับ กลองสองหน้า และ น.ส.ณิชกมล แก้วทอนช้าง ฉิ่ง
ที่มา : มติชนออนไลน์.  2559.  มรภ.สงขลา ชนะเลิศเดี่ยวดนตรีไทยเพลงพื้นบ้านอีสาน ครองถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ.  (ออนไลน์).  URL: http://www.matichon.co.th/news/314767.  9 ตุลาคม 2559.  

ข่าววิทยาศาสตร์ / เทคโนโลยี

 ภารกิจบนห้วงอวกาศ ครั้งแรกของ ‘ยูเอ็น’
การปฏิบัติการนอกโลก ที่จะเต็มไปด้วยการทดลองทางวิทยาศาสตร์จากหลายประเทศที่ไม่มีงบประมาณมากพอสำหรับโครงการอวกาศของตัวเอง ดังนั้น ยูเอ็นหรือสหประชาชาติจึงร่วมมือกับบริษัท เซียร์รา เนวาดา คอร์ปอเรชั่น (เอสเอ็นซี) ในการบุกอวกาศ โดยจะปล่อยยานดรีม เชสเซอร์ ขึ้นไปสู่วงโคจรของโลก ในปี ค.ศ.2021 ยานดังกล่าวพร้อมห้องปฏิบัติการ ต้องทดลองราว 20-25 การทดลองจากประเทศต่างๆ ที่ต้องการทดลองเกี่ยวกับสภาวะไร้น้ำหนัก โดยจะมุ่งเน้นไปที่กลุ่มประเทศกำลังพัฒนาที่เป็นสมาชิกของยูเอ็นที่ต้องการเข้าร่วมก็สามารถสมัครเข้าไปได้
ที่มา : มติชนออนไลน์.  2559.  ภารกิจบนห้วงอวกาศ ครั้งแรกของ ‘ยูเอ็น’.  (ออนไลน์).  URL: http://www.matichon.co.th/news/311184.  9 ตุลาคม 2559.
 สุดล้ำ! เฟซบุ๊กเปิดตัวระบบ’สังคมออนไลน์เสมือนจริง’ สร้างร่างอวตารผ่านแว่น’โอคูลัส ริฟต์’
มาร์ค ซัคเคอร์เบิร์ก ผู้ก่อตั้งบริษัทเฟซบุ๊ก ได้เปิดตัวระบบ “โลกสังคมออนไลน์เสมือนจริง” โดยใช้งานผ่าน “โอคูลัส ริฟต์” หรือแว่นวีอาร์ ในการสาธิตแสดงให้เห็นว่า ระบบสามารถให้อวตารเล่นเกมไพ่ หมากรุก และฟันดาบในโลกเสมือนได้ด้วย
ที่มา : มติชนออนไลน์.  2559.  สุดล้ำ! เฟซบุ๊กเปิดตัวระบบ’สังคมออนไลน์เสมือนจริง’ สร้างร่างอวตารผ่านแว่น’โอคูลัส ริฟต์’.  (ออนไลน์).  URL: http://www.matichon.co.th/news/312945.  9 ตุลาคม 2559.
 ‘มนุษย์ต่างดาว’ ในทรรศนะ ‘สตีเฟน ฮอว์กิ้ง’
บทความกล่าวถึงภาพยนตร์สารคดีแนววิทยาศาสตร์-ดาราศาสตร์ ที่ให้บริการผ่านเว็บไซต์ www.curiositystream.com ชื่อ “สถานที่ยอดนิยมของสตีเฟน ฮอว์กิ้ง” นักวิทยาศาสตร์ผู้ชาญฉลาดคนหนึ่ง ซึ่งได้สอดแทรกทัศนคติของ ฮอว์กิ้ง ต่อการมีอยู่ของมนุษย์ต่างดาวว่า วันหนึ่งเราอาจได้รับสัญญาณจากมนุษย์ต่างดาว และเราควรระมัดระวังการเผชิญหน้ากับอารยธรรมต่างดาวที่มีความก้าวหน้า เพราะอาจจะคล้ายกับกรณีของชนพื้นเมืองอเมริกันกับการเผชิญหน้ากับโคลัมบัส ในการค้นพบอเมริกาก็เป็นได้ ในสารคดีเมื่อปี 2010 สตีเฟนเคยให้เหตุผลไว้ว่า ถ้าหากสิ่งมีชีวิตทรงภูมิปัญญาในต่างดาวมีอยู่จริงในจักรวาลอันไพศาลนี้ มนุษย์ต่างดาวเหล่านั้นอาจ “ไม่เป็นมิตร” อย่างที่มนุษย์บนโลกเราคาดหวังไว้ก็เป็นได้ เพราะต่างดาวอาจสำรวจไปทั่วทั้งจักรวาลเพื่อแสวงหาวัสดุที่เป็นประโยชน์ต่ออารยธรรมของตนหลังจากที่บริโภคทรัพยากรธรรมชาติบนดาวของตนเองจนหมดสิ้นแล้ว เป็นต้น
ที่มา : มติชนออนไลน์.  2559.  ‘มนุษย์ต่างดาว’ ในทรรศนะ ‘สตีเฟน ฮอว์กิ้ง’.  (ออนไลน์).  URL: http://www.matichon.co.th/news/308390.  9 ตุลาคม 2559.
 จีนกำลังสำแดงฤทธิ์ด้วยการส่งดาวเทียมควอนตัมดวงแรกของโลก
112บทความกล่าวถึง จีนที่กำลังแสดงความก้าวหน้าด้านอวกาศ ตั้งแต่ปี 2004 ที่เริ่มโครงการ Double Star ร่วมกับองค์การอวกาศของยุโรป European Space Agency (ESA) เพื่อศึกษาธรรมชาติของลมสุริยะที่พัดสู่โลกในแนวขั้วเหนือ และขั้วใต้กับแนวเส้นศูนย์สูตร, ปี 2009 ได้ส่งยานอวกาศลำที่ 2 (Chang’e -2) ไปโคจรรอบดวงจันทร์เป็นครั้งที่ 2 เพื่อศึกษาและวิเคราะห์หาตำแหน่งดีที่สุด ในการส่งมนุษย์อวกาศจีนไปสำรวจ ต่อมาอีก 5 ปี จีนก็ประสบความสำเร็จในการส่งยาน Chang’e -3 ไปลงบนดวงจันทร์ได้เป็นครั้งแรกโดยยานหุ่นยนต์  และเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2016 ที่ผ่านมานี้ จีนก็ได้ส่งดาวเทียม Shijian-10 ขึ้นโคจรรอบโลกเป็นเวลานาน 2 สัปดาห์ แล้วนำดาวเทียมกลับสู่โลกอย่างปลอดภัย ซึ่งยานยังมีการทดลองเรื่องเทคโนโลยีชีวภาพด้วย, ในอนาคตปี 2017 จีนก็ได้วางแผนจะส่งกล้องโทรทรรศน์อวกาศชื่อ Hard X-ray Modulation Telescope (HXMT) ขึ้นโคจรรอบโลกเพื่อค้นหา และศึกษาธรรมชาติของหลุมดำที่มีมวลมหาศาลนับล้านเท่าของดวงอาทิตย์และจะส่งยาน Chang’e -5 ไปลงบนดวงจันทร์ ณ ตำแหน่งที่มีชื่อว่า มหาสมุทรแห่งพายุ (Ocean of Storms) เพื่อเก็บรวบรวมหิน และดินบนดวงจันทร์แล้วนำกลับมาวิเคราะห์บนโลก, ปี 2018 ยาน Chang’e -4 จะเป็นยานอวกาศลำแรกที่ถูกส่งไปลงจอดบนดวงจันทร์ด้านที่ไม่เคยหันสู่โลกเลย ปี 2020 เป็นต้นไป สถาบัน Chinese Academy of Sciences (CAS) ก็มีโครงการส่งยานอวกาศไปลงสำรวจดาวอังคาร เพื่อศึกษาระบบนิเวศ และเตรียมข้อมูลสำหรับมนุษย์อวกาศจีนที่จะไปสำรวจในอนาคต และอื่นๆ
ที่มา : สุทัศน์ ยกส้าน. 2559.
จีนกำลังสำแดงฤทธิ์ด้วยการส่งดาวเทียมควอนตัมดวงแรกของโลก. (ออนไลน์). URL: http://manager.co.th/Science/ViewNews.aspx?NewsID=9590000101201. 9 ตุลาคม 2559.
 เมื่อ “โตโยต้า” ขายหุ่นยนต์ เพื่อนที่รู้ใจมากกว่าคนจริง
คิโระโบะ มินิ เปิดตัวเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา มีขนาดเล็กเพียงวางบนฝ่ามือได้ ราคาคิดเป็นเงินไทยราว 13,500 บาท พัฒนาโดยบริษัทโตโยต้าเพื่อเป็นเพื่อนคู่ใจกับมนุษย์ มีกล้องถ่ายภาพที่ติดตั้งไว้ภายในที่สามารถดูการแสดงออกสีหน้าของมนุษย์ และสามารถทักทาย ล้อเล่น ปลอบใจ และให้กำลังใจได้ สามารถพูดคุยกับคนขับรถและกระทั่งเตือนคนขับรถให้ขับขี่อย่างปลอดภัย สามารถนำมาใช้งานในบ้านได้ด้วย เช่นการเตือนให้ล็อกประตูหน้าต่าง สามารถควบคุมผ่านโทรศัพท์สมาร์ทโฟนได้ โตโยต้าจะวางจำหน่าย “คิโระโบะ มินิ” ในกรุงโตเกียวและในจังหวัดไอชิภายในเดือนมีนาคมปีหน้า
ที่มา : MGR Online.  2559.  เมื่อ “โตโยต้า” ขายหุ่นยนต์ เพื่อนที่รู้ใจมากกว่าคนจริง.  (ออนไลน์).  URL: http://manager.co.th/Japan/ViewNews.aspx?NewsID=9590000101195.  9 ตุลาคม 2559.  
 Tech giants race for edge in artificial intelligence
Major technology firms are racing to infuse smartphones and other internet-linked devices with software smarts that help them think like people. The artificial intelligence (AI) is to be aim to make create a world in which everyone can have a virtual aide that gets to know them better with each interaction. Google by Google Home hub  similar to Amazon’s Echo which responds to voice commands to manage tasks and fetch information where people live. Samsung by Tizen mobile operating system, so how it may field its own virtual assistant technology remains to be seen. Microsoft by  Xbox console n its blockbuster game “Halo” — responds to conversationally spoken requests or commands, using insights gleaned from calendars, contact lists, online searches and other smartphone sources to respond in a manner akin to a real-life aide. etc.
ที่มา : AFP.  2016.  Tech giants race for edge in artificial intelligence.  (online).  URL: http://www.bangkokpost.com/news/world/1106237/tech-giants-race-for-edge-in-artificial-intelligence.  October 9, 2016.

ข่าววิจัย/พัฒนา

 จุลินทรีย์ป้องกันฟันผุ -ไข่ออกแบบได้ คว้าสุดยอดนวัตกรรมปีนี้
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สนช. กระทรวงวิทยาศาสตร์แห่งชาติและเทคโนโลยี จัดประกาศผลและมอบรางวัลนวัตกรรมเนื่องในวันนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2559 จัดขึ้นเป็นปีที่ 12 แล้ว ผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศด้านสังคม คือ การพัฒนาโพรไบโอติกแลกโตแบซิลลัสพาราเคซิอิเอสดีหนึ่ง เพื่อใช้ป้องกันฟันผุของคณะทันตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รางวัลชนะเลิศด้านเศรษฐกิจ คือ นวัตกรรมไข่ออกแบบได้ ของบริษัทคลีน กรีนเทค จำกัด เป็นการพัฒนาการผลิตไข่ไก่ให้มีคุณภาพสูงขึ้น นอกจากนี้ยังมีการประกาศผลรางวัลอื่นๆ เช่น ชนะเลิศการออกแบบเชิงนวัตกรรมด้านอาหาร ผลงานแป้งเบเกอรี่สำเร็จรูปปราศจากกลูเต็น ด้านสิ่งแวดล้อม ผลงานบีซ กระเบื้องผงแก้วรีไซเคิล เป็นต้น
ที่มา : เดลินิวส์.  2559.  จุลินทรีย์ป้องกันฟันผุ -ไข่ออกแบบได้ คว้าสุดยอดนวัตกรรมปีนี้.  (ออนไลน์).  URL: http://www.dailynews.co.th/it/528366.  9 ตุลาคม 2559.
 รายแรกของโลก ทารกชาย ‘พ่อแม่3คน’
นพ.จอห์น จาง แพทย์ชาวอเมริกันจากศูนย์เจริญพันธุ์ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา ดำเนินกระบวนการทางการแพทย์ในประเทศเม็กซิโก เนื่องจากในสหรัฐอเมริกามีกฎหมายห้ามใช้กรรมวิธี พ่อแม่ 3 คนเพื่อการเจริญพันธุ์Ž ให้กำเนิดทารก ซึ่งเขาได้ทำกรรมวิธีดังกล่าวให้กำเนิดทารกเพศชายที่สุขภาพดีให้กับคู่สามีภรรยาชาวจอร์แดนเป็นรายแรกของโลก เนื่องจากผู้เป็นแม่มีความผิดปกติทางพันธุกรรม เรียกว่า เลห์ซินโดรม เป็นอาการผิดปกติของระบบประสาท ที่ส่งผลให้เด็กที่เกิดจากไข่ของมารดารายนี้ป่วยหนักและเสียชีวิตได้ ดังนั้น นพ.จาง จึงใช้กรรมวิธีแยกเอานิวเคลียสจากไข่ของมารดาออกมาแล้วนำไปใส่ไว้ในไข่ที่ได้จากผู้บริจาค นำไปผ่านเทคนิค สปินเดิล นิวเคลียส ทรานสเฟอร์Ž นำไปสู่กระบวนการผสมกับสเปิร์มของผู้เป็นบิดานอกมดลูก ก่อนใส่กลับไปยังตัวผู้เป็นมารดา อย่างไรก็ตาม กรณีนี้ก็ได้รับเสียงวิพากวิจารณ์อย่างกว้างขวาง ว่า เด็กที่ได้จากกระบวนการใหม่นี้ จะสามารถถ่ายทอดข้อบกพร่องในไมโทคอนเดรียที่ได้รับมาอีกหรือไม่ ซึ่งกรณีเป็นเด็กชายมีส่วนกลายพันธุ์เพียง 1% จึงไม่อาจถ่ายทอดข้อบกพร่องเลห์ซินโดรมได้อีก
ที่มา : มติชนออนไลน์.  2559.  รายแรกของโลก ทารกชาย ‘พ่อแม่3คน’.  (ออนไลน์).  URL: http://www.matichon.co.th/news/310371.  9 ตุลาคม 2559.
 มอบโนเบลฟิสิกส์แก่ 3 ผู้เผยความลับของสสารอันแปลกประหลาด
Winners of the Nobel Prize in Physics (L-R) David J Thouless, F Duncan M Haldane and J Michael Kosterlitz are displayed on a screen during a press conference to announce the winner of the 2016 Nobel Prize in Physics at the Royal Swedish Academy of Sciences in Stockholm on October 4, 2016. David J. Thouless, F. Duncan M. Haldane and J. Michael Kosterlitz were awarded the 2016 Nobel Physics Prize "for theoretical discoveries of topological phase transitions and topological phases of matter". / AFP PHOTO / JONATHAN NACKSTRAND

Winners of the Nobel Prize in Physics (L-R) David J Thouless, F Duncan M Haldane and J Michael Kosterlitz are displayed on a screen during a press conference to announce the winner of the 2016 Nobel Prize in Physics at the Royal Swedish Academy of Sciences in Stockholm on October 4, 2016.

คณะกรรมการรางวัลโนเบล ประกาศผลรางวัลโนเบล สาขา ฟิสิกส์ ประจำปี 2016 เมื่อวันที่ 4 ต.ค.2016 เวลา 16.45 น. ตามเวลาประเทศไทย โดยรางวัลครึ่งหนึ่งมอบให้แก่ เดวิด เจ.ธูเลส (David J. Thouless) และอีกครึ่งหนึ่งแบ่งให้แก่ เอฟ.ดันแคน เอ็ม ฮัลเดน (F. Duncan M. Haldane) และ เจ. ไมเคิล คอสเตอร์ลิตซ์ (J. Michael Kosterlitz) “สำหรับการค้นพบเชิงทฤษฎีของการเปลี่ยนสถานะเชิงทอพอโลยีและสถานะเชิงทอพอโลยีของสสาร” ผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์ทั้ง 3 คน ได้เผยความลับของสสารอันแปลกประหลาด

ที่มา : MGR Online. 2559. มอบโนเบลฟิสิกส์แก่ 3 ผู้เผยความลับของสสารอันแปลกประหลาด. (ออนไลน์). URL: http://manager.co.th/Science/ViewNews.aspx?NewsID=9590000099925. 9 ตุลาคม 2559.
 โนเบลฟิสิกส์เผยความลับ “สสารประหลาด” แล้วยังไง?
รางวัลโนเบลฟิสิกส์ปี 2016 ที่เป็นของสามนักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษอันมีผลงานเชิงทฤษฎีที่เผยความลับของสสารแปลกประหลาด จากการค้นพบ “การเปลี่ยนสถานะเชิงทอพอโลยีและสถานะเชิงทอพอโลยีของสสาร” ซึ่งผลงานเกี่ยวข้องกับ “ทอพอโลยี” (Topology) ศาสตร์ทางคณิตศาสตร์ที่ใช้ศึกษาคุณสมบัติเชิงกายภาพของสสารและพื้นที่ ที่ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงภายในแรงที่เปลี่ยนรูปรวมถึงการยืดด้วย กล่าวได้ว่า ทอพอโลยีทำให้การคำนวณเชิงควอนตัมและการสร้างอุปกรณ์ควอนตัมขนาดจิ๋วนั้นเป็นไปได้ เนื่องจากสถานะเชิงทอพอโลยีสามารถขนส่งพลังงานและข้อมูลโดยไม่ทำให้เกิดความร้อนสูงเกินไป ซึ่งต่างจากเครื่องจักรกลควอนตัมแบบเดิมๆ คณะกรรมการรางวัลโนเบลระบุว่า “พวกเขาใช้วิธีการทางคณิตศาสตร์ขั้นสูง เพื่อศึกษาสภาวะที่ไม่ปกติ หรือสถานะของสสาร อย่างตัวนำยวดยิ่ง (superconductors) ของไหลยวดยิ่ง (superfluids) หรือฟิล์มแม่เหล็กบางๆ ต้องขอบคุณงานกรุยทางของพวกเขา ตอนนี้การค้นหาสถานะใหม่และแปลกประหลาดของสสารได้เดินหน้าแล้ว”
ที่มา : MGR Online. 2559. โนเบลฟิสิกส์เผยความลับ “สสารประหลาด” แล้วยังไง?. (ออนไลน์). URL: http://manager.co.th/Science/ViewNews.aspx?NewsID=9590000100046. 9 ตุลาคม 2559.
 “เฮเดล” จากอังกฤษตั้งศูนย์วิจัยกราฟีนที่รังสิตต่อยอดงานวิจัยไทย
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ร่วมกับ บริษัท เฮเดล กราฟีน อินดัสทรีส์ (Haydale Graphene Industries) จากอังกฤษลงนามความร่วมมือจัดตั้ง เฮเดลเทคโนโลยี (ประเทศไทย) หรือ HTT ศูนย์วิจัยกราฟีนแห่งแรกในภูมิภาคเอเชีย เพื่อวิจัยต่อยอดวัสดุกราฟีนผลงานนักวิจัยไทย สำหรับรองรับตลาดอุตสาหกรรมในภูมิภาค ศูนย์วิจัย HTT จะทำงานร่วมกับศูนย์นวัตกรรมการพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์และอิเล็กทรอนิกส์อินทรีย์ หรือศูนย์ TOPIC ซึ่งตั้งออยู่ภายในอาคารกลุ่มนวัตกรรม 2 ภายในอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย และมีเครือข่ายการทำงานร่วมกันระหว่างทีมงานวิจัยภาครัฐและภาคอุตสาหกรรม ที่สนใจพัฒนาและประยุกต์ใช้งานกราฟีนสำหรับอุตสาหกรรมทุกประเภท อีกทั้งมีห้องปฏิบัติการและเครื่องมือเทคโนโลยีขั้นสูงสำหรับการวิจัยประยุกต์ทางเคมี ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และชีวภาพ
ที่มา : MGR Online. 2559.
“เฮเดล” จากอังกฤษตั้งศูนย์วิจัยกราฟีนที่รังสิตต่อยอดงานวิจัยไทย. (ออนไลน์). URL: http://manager.co.th/Science/ViewNews.aspx?NewsID=9590000100786. 9 ตุลาคม 2559.
 เรียบง่าย “นักฟิสิกส์โนเบล” ฉลองรางวัลด้วยการสอนหนังสือตามปกติ
“เอฟ. ดันแคน ฮัลเดน” (F. Duncan Haldane) หนึ่งในผู้ได้รับรางวัลโนเบล สาขาฟิสิกส์ประจำปี 2016 เมื่อเขาได้รับแจ้งข่าวดีการได้รับรางวัลดังกล่าว สิ่งที่เขาทำ คือ การแต่งตัวไปสอนหนังสือซึ่งเป็นกิจวัตรประจำวันทุกวันอังคารอยู่แล้ว เมื่อฮัลเดนไปถึงห้องเรียนแจดวินฮอลล์ (Jadwin) ตอน 11.00 น. เพื่อสอนนักศึกษาระดับปริญญาตรีในวิชาแม่เหล็กไฟฟ้า นักศึกษาต่างตบมือและโห่ร้องแสดงความยินดี ฮัลเดนกล่าวว่า มันเป็นเรื่องของหน้าที่หรือความภาคภูมิที่ยังต้องกลับไปทำหน้าที่ และเขารู้สึกเป็นหนี้นักศึกษาที่จะต้องแสดงให้เห็นสิ่งเหล่านั้น แม้ว่าการได้รับรางวัลโนเบลจะเป็นวันสำคัญที่สุดในชีวิตของศาสตราจารย์ เขากล่าวอีกว่าหนึ่งในนักศึกษาเหล่านั้นอาจจะค้นพบอะไรที่ยิ่งใหญ่และเป็นเรื่องใหม่ แล้วได้รับรางวัลโนเบลเช่นกัน
ที่มา : MGR Online.  2559.  เรียบง่าย “นักฟิสิกส์โนเบล” ฉลองรางวัลด้วยการสอนหนังสือตามปกติ.  (ออนไลน์).  URL: http://manager.co.th/Science/ViewNews.aspx?NewsID=9590000100251.  9 ตุลาคม 2559.
 นักวิจัย 3 มหา’ลัยเจ๋ง คิดค้นนวัตกรรมแว่นตานำทางให้ผู้ป่วยตาบอด
พ.อ.นพ.อารมย์ ขุนภาษี ผู้อำนวยการกองเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ร่วมกับนายเดชฤทธิ์ มณีธรรม หัวหน้าสาขาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี, นางสาวเบญจลักษณ์ เมืองมีศรี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ และพ.อ.นพ.สุธี พานิชกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า คิดค้นนวัตกรรม “PMK Glasses Navigator” แว่นตานำทางให้ผู้ป่วยทางสายตาสำหรับผู้ที่ไม่ได้พิการแต่กำเนิด ซึ่งช่วยพัฒนาทักษะด้านการเดิน เช่น ช่วยฝึกเดินหลบหลีกสิ่งกีดขวาง ให้อำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิตประจำวัน แว่นตานำทางนี้สามารถวัดระยะได้ไกลถึง 2 เมตร น้ำหนักประมาณ 0.2 กิโลกรัมใช้แบตเตอรี่ขนาด 9 โวลต์ อยู่ได้ประมาณ 2 เดือน
ที่มา : มติชนออนไลน์.  2559.  นักวิจัย 3 มหา’ลัยเจ๋ง คิดค้นนวัตกรรมแว่นตานำทางให้ผู้ป่วยตาบอด.  (ออนไลน์).  URL: http://www.matichon.co.th/news/314853.  9 ตุลาคม 2559.  
 เพิ่มมูลค่า ‘ตู้เอกซเรย์เก่า’ ผลงานทันตะ ม.ขอนแก่น ลดต้นทุนกว่า 10 เท่า
นายสุกิจ โสดากุล สังกัดหน่วยอาคารสถานที่และซ่อมบำรุง คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น(มข.) ริเริ่มการนำ Film Viewer หรือ ตู้อ่านฟิล์มเอ็กซเรย์เก่าหรือที่ชำรุดแล้วมาดัดแปลงเพื่อเพิ่มมูลค่าและประสิทธิภาพ โดยการพัฒนาดัดแปลงตู้ที่ชำรุดมาใช้หลอด LED แบบเดียวกันกับที่ใช้ในโทรทัศน์ มาเป็นตัวนำแสงสว่างแทนหลอดไฟฟลูออเรสเซ็นต์ ซึ่งการใช้ LED ช่วยลดความร้อนและลดพลังงานของตู้อ่านฟิล์มเอ็กซเรย์ลงอย่างมาก ใช้งบประมาณ 1,000 บาทเท่านั้น ช่วยลดค่าใช้จ่ายในจัดซื้อตู้อ่านฟิล์มเอ็กซเรย์ใหม่ลงได้กว่า 10 เท่า ผลงาน LED Film Viewer ของนายสุกิจ โสดากุล ได้รับรางวัลชนะเลิศผลงานประเภทนวัตกรรม ในงาน The 7th Dent KKU Show and Share 2016
ที่มา : มติชนออนไลน์.  2559.  เพิ่มมูลค่า ‘ตู้เอกซเรย์เก่า’ ผลงานทันตะ ม.ขอนแก่น ลดต้นทุนกว่า 10 เท่า.  (ออนไลน์).  URL: http://www.matichon.co.th/news/314940.  9 ตุลาคม 2559.
 Omega-3 oils in farmed salmon ‘halve in five years’
Salmon is still one of the richest sources of these fatty acids. But the industry is exploring new ways to arrest the decline – which appears to be due to the type of feed given to the farmed fish. The study was carried out by researchers at Stirling University. Prof Douglas Tocher, who led the research, told “About five years ago, a portion of Atlantic salmon of 130g was able to deliver three-and-a-half grams of beneficial omega-3. This is actually our weekly recommended intake. Now, the level of omega-3 has halved,” He was concerned about what could happen to omega-3 levels in a few years’ time. If nothing was done, the level of the beneficial omega-3 can only really go down.
ที่มา : Pallab Ghosh.  2016.  Omega-3 oils in farmed salmon ‘halve in five years’.  (online).  URL: http://www.bbc.com/news/science-environment-37321656.  October 9, 2016.
 Breast cancer risk ‘not increased’ by night shifts
In 2007, a World Health Organization committee said shift work “probably” had a link to breast cancer, based on studies of animals and people. But this new work by leading UK cancer experts looked at data on 1.4m women and found there was no association with night shift work. The study looked at data from 10 different studies from the UK, USA, China, Sweden and the Netherlands. It compared with women who had never worked night shifts, those who had done some overnight work – even for 20 to 30 years – had no increased risk of breast cancer. The new research is published in the Journal of the National Cancer Institute.
ที่มา : BBC.  2016.  Breast cancer risk ‘not increased’ by night shifts.  (online).  URL: http://www.bbc.com/news/health-37574568.  October 9, 2016.

ข่าวทั่วไป

ปณท จัดงานฉลองที่ระลึกวันไปรษณีย์โลก
ไปรษณีย์ไทย ได้จัดงานที่ระลึกวันไปรษณีย์โลก 9 ตุลาคม ภายใต้แนวคิด “ไปรษณีย์ไทยร่วมคิด…เพื่อเศรษฐกิจดิจิทัล” ตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 11 ต.ค.59  ที่ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต บางใหญ่ โดยได้เปิดตัวแอพพลิเคชั่นพร้อมโพสต์ (Prompt Post) ให้บริการช่วยจัดการระบบฝากส่งสิ่งของทางไปรษณีย์ล่วงหน้าให้กับผู้ขายสินค้า ให้ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการหุ้มห่อสิ่งของ และแอพพลิเคชั่นแสตมป์อินเลิฟ ที่สามารถออกแบบแสตมป์ โปสการ์ดส่วนตัวที่ใช้ได้จริง เป็นต้น ในวันที่ 9 ต.ค.นี้  ไปรษณีย์ไทยยังเปิดให้ประชาชนส่งจดหมาย ไปรษณียบัตร หรือโปสการ์ดฟรี เนื่องในวันไปรษณีย์โลก
ที่มา : เดลินิวส์.  2559.  ปณท จัดงานฉลองที่ระลึกวันไปรษณีย์โลก.  (ออนไลน์).  URL: http://www.dailynews.co.th/it/528347.  9 ตุลาคม 2559.
 แคท เล็งเปิดแอพ “แคท แชท” จับเอกชน-สถานศึกษา
แคทได้พัฒนาแอพพลิเคชัน CAT chat  (แคท แชท) อีกหนึ่งบริการของกลุ่มอี-บิซิเนส (CAT e-Business)  เพื่อรองรับเทรนด์องค์กรปัจจุบันที่นิยมใช้การแชทแทนการโทรศัพท์มากขึ้น โดยมุ่งเป้าที่ธุรกิจภาคเอกชนโดยเฉพาะองค์กรด้านการศึกษา ฟีเจอร์หลักนอกจากการส่งข้อความ ไฟล์ภาพและเสียง แคท แชท ยังสามารถแสดงรายชื่อผู้อ่าน ห้องแจ้งข่าวสารการแจ้งเตือนเหตุเฉพาะพื้นที่ ห้องอีเว้นท์สำหรับกิจกรรมภายในองค์กรพร้อมฟีเจอร์แบบสำรวจความคิดเห็นและประมวลผลเป็นกราฟทันที การประชุมผ่านเสียงและวิดีโอมัลติ ปาร์ตี้ และลูกเล่นในการสร้างสติกเกอร์ขององค์กรได้เองโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เป็นต้น คาดว่าจะเปิดบริการเป็นทางการในวันที่ 11 ต.ค. นี้
ที่มา : เดลินิวส์.  2559.  แคท เล็งเปิดแอพ “แคท แชท” จับเอกชน-สถานศึกษา.  (ออนไลน์).  URL: http://www.dailynews.co.th/it/528501.  9 ตุลาคม 2559.
 “ไทยแลนด์ อี-คอมเมิร์ซ วีค” ติวเข้มนักขายออนไลน์
สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) หรือ เอ็ตด้า กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช) หน่วยงานภาครัฐและเอกชนอื่นๆ จัดงาน “Thailand e-Commerce Week” ระหว่างวันที่ 7-9 ตุลาคมนี้ ภายใต้แนวคิด “e-Commerce is all around you” เพื่อสนับสนุนการทำธุรกรรมทางออนไลน์ให้เติบโตอย่างแข็งแกร่งในเชิงรุก ยกระดับผู้ประกอบการไปถึงคนทั่วไปให้สามารถทำอีคอมเมิร์ซได้ดีและเก่ง ตลอดจนเพิ่มความเชื่อมั่นในการซื้อขายทางออนไลน์อย่างมั่นคงปลอดภัย เพื่อรองรับนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล และไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาล ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ผ่านกิจกรรม 3 โซน ได้แก่ การสัมมนาวิชาการ การสร้างร้านค้าออนไลน์ เคล็ดลับการตลาด ตลอดจนเน็ตไอดอลนักขาย
ที่มา : เดลินิวส์.  2559.  “ไทยแลนด์ อี-คอมเมิร์ซ วีค” ติวเข้มนักขายออนไลน์.  (ออนไลน์).  URL: http://www.dailynews.co.th/it/528735.  9 ตุลาคม 2559.
 ชี้พ่อแม่ต้องรู้เรื่องโภชนาการสำหรับลูก เพื่อการวางอนาคตในยุคประเทศไทย 4.0
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์พงษ์ศักดิ์ น้อยพยัคฆ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการและพฤติกรรม เด็ก และรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ให้ความเห็นในเรื่อง เตรียมลูกให้พร้อม ต้อนรับโลกและสังคมแบบ 4.0 ว่า การเตรียมสมองของลูกให้พร้อมสำหรับก้าวทันโลกนั้น ทำได้ทั้งผ่านการฝึกฝนทางความคิดและการเตรียมพร้อมผ่านโภชนาการ  4 ทักษะแห่งอนาคต ได้แก่ การคิดวิเคราะห์ ความคิดสร้างสรรค์ การร่วมมือกันทำงานและการสื่อสาร ช่วงเวลาที่เด็กจะพัฒนาสมองมากที่สุด คือ ตั้งแต่ปฏิสนธิจนถึงสามขวบปีแรกของชีวิต เพราะเป็นช่วงที่โครงสร้างของสมองจะมีการพัฒนาระบบการทำงานที่ซับซ้อน นั่นคือการพัฒนาสิ่งที่เราเรียกว่า ไซแนปส์ (synapse) การเชื่อมโยงระหว่างเซลล์สมองเกิดเป็นโครงข่ายเส้นใยประสาทนับล้านโครงข่าย ก่อให้เกิดการสื่อสารระหว่างเซลล์อย่างมีประสิทธิภาพ ตั้งแต่ขวบปีแรกอาหารหลักคือนมจากนั้นเพิ่มอาหารเสริมได้ตามวัย 1 ขวบเป็ต้นไป อาหารหลักคือ สารอาหารครบห้าหมู่ และมีนมเป็นอาหารเสริม
ที่มา : แนวหน้า.  2559.  ชี้พ่อแม่ต้องรู้เรื่องโภชนาการสำหรับลูก เพื่อการวางอนาคตในยุคประเทศไทย 4.0.  (ออนไลน์).  URL: http://www.naewna.com/local/238853.  9 ตุลาคม 2559.
 ส่งเสริมนักศึกษาวิทยาศาสตร์อาหาร ต่อยอดคุณค่าผลิตภัณฑ์จากรำข้าวไทย
โครงการ “การประกวดโครงร่างงานวิจัยกลุ่มน้ำมันรำข้าวคิง (King Rice Oil Group Award)” ถือเป็นโอกาสในวาระดำเนินธุรกิจครบรอบ 40 ปี เพื่อให้นักศึกษาทั้งระดับปริญญาตรี โท และเอก ในสาขาวิชาโภชนาการวิทยาศาสตร์อาหาร คหกรรมศาสตร์ และสาขาที่เกี่ยวข้อง มาร่วมสร้างสรรค์ผลงานด้านการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์จากรำข้าวไทย โดยมีเงินรางวัลเป็นทุนวิจัยรวม 4 แสนบาท แบ่งเป็น ระดับปริญญาโทและเอก 3 รางวัล จำนวนทุนวิจัยรวม 3 แสนบาท และระดับปริญญาตรี 5 รางวัลจำนวนทุนวิจัยรวม 1 แสนบาท สมัครได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง 31 ตุลาคม 2559 ที่เว็บไซต์ www.kingriceoilgroupaward.com”
ที่มา : แนวหน้า.  2559.  ส่งเสริมนักศึกษาวิทยาศาสตร์อาหาร ต่อยอดคุณค่าผลิตภัณฑ์จากรำข้าวไทย.  (ออนไลน์).  URL: http://www.naewna.com/local/238852.  9 ตุลาคม 2559.
 วช.ยิ้มรับคสช.ประกาศปฏิรูประบบวิจัย
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้มีประกาศเรื่องการปฏิรูประบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ โดยได้กำหนดให้มีสภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ เป็นเลขานุการร่วมกัน มีหน้าที่ในการกำหนดทิศทางและนโยบายการดำเนินงานของหน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศไปในทิศทางเดียวกัน กำหนดแผนที่นำทาง (Roadmap) เกี่ยวกับนโยบายและยุทธศาสตร์ระบบวิจัย และนวัตกรรมของประเทศทั้งในระยะสั้นระยะกลาง และระยะยาว รวมทั้งการปรับปรุงโครงสร้างหน้าที่ของหน่วยงานในระบบวิจัยให้เชื่อมโยงสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ
ที่มา : แนวหน้า.  2559.  วช.ยิ้มรับคสช.ประกาศปฏิรูประบบวิจัย.  (ออนไลน์).  URL: http://www.naewna.com/local/239033.  9 ตุลาคม 2559.  
 วธ.เผยรายชื่อขึ้นทะเบียน 25 มรดกภาพยนตร์ของชาติ ครั้งที่ 6
เมื่อเร็วๆ นี้ หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ได้ประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภาพยนตร์ของชาติ เนื่องในวันอนุรักษ์ภาพยนตร์ไทย โดยคัดเลือกภาพยนตร์ที่บันทึกประวัติศาสตร์ ความทรงจำ มีความเสี่ยงต่อการสูญเสีย บูรณภาพ ในปี 2559  มีภาพยนตร์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนอีก 25 เรื่อง ได้แก่ 1.รั้วใหม่ทางทะเล เรือดำน้ำ แห่งราชนาวีสยาม กิจวัตรของทหารเรือดำน้ำไทยในญี่ปุ่น (พิธีปล่อยเรืออันรุ่งเรืองสดใส) 2. [พระองค์เจ้าพีระพงศ์ภาณุเดชแข่งรถ ณ ถนนราชดำเนิน]  3.เสด็จประพาสภาคใต้ 4.พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ พ.ศ.2503 5.แพรดำ 6.[การเดินขบวนของประชาชน นักเรียน กรณีเขาพระวิหารในจังหวัดนราธิวาส] 7.ไม้สัก  8.พัฒนากร  9.เพลงเหย่อย  10.MISS UNIVERSE BEAUTY PAGEANT และอื่นๆ
ที่มา : มติชนออนไลน์.  2559.  วธ.เผยรายชื่อขึ้นทะเบียน 25 มรดกภาพยนตร์ของชาติ ครั้งที่ 6.  (ออนไลน์).  URL: http://www.matichon.co.th/news/313904.  9 ตุลาคม 2559.  
 Woman’s giant ‘Rapunzel syndrome’ hairball cut out of stomach
A 38-year-old woman in the US who had a giant 15cm hairball in her stomach. She is one of only a handful of documented cases of “Rapunzel syndrome”, which is caused by people plucking and eating their own hair. She had gone off food for a year, lost 15lb in the previous eight months, and by the time she reached hospital, was unable to keep down any food. When they performed abdominal surgery they uncovered a 6inx4in (15cmx10cm) ball of densely packed hair in the stomach and then another 1.5inx1in (4cmx3cm) hairball in the small intestines. The blockages were safely removed and the woman was given a diet high in protein to help her recover.
ที่มา : James Gallagher.  2016.  Woman’s giant ‘Rapunzel syndrome’ hairball cut out of stomach.  (online).  URL: http://www.bbc.com/news/health-37573343.  October 9, 2016.

ข่าวประจำวันที่ 4 ตุลาคม 2559

ข่าวการศึกษา

 น้อง”รวงข้าว”ครองถ้วยพระราชทานแข่งขันอ่านฟังเสียง
ด.ญ.รวงข้าว หะเทศ นักเรียนชั้น ป.3 ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการแข่งขันอ่านฟังเสียงครั้งที่ 45 ระดับ ป.1-3 ที่จัดโดยธนาคารธนชาต ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี การแข่งขันอ่านฟังเสียงนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมด้านภาษาของชาติ ให้เยาวชนสามารถอ่านออกเสียงภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน
ที่มา : เดลินิวส์.  2559.  น้อง”รวงข้าว”ครองถ้วยพระราชทานแข่งขันอ่านฟังเสียง.  (ออนไลน์).  URL: http://www.dailynews.co.th/education/527878.  4 ตุลาคม 2559.
 นิสิต ม.เกษตรแบบอย่างเยาวชนดีเด่น
นายสถิตชัย ศรีสุวรรณผไท นิสิตชั้นปีที่ 3 ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ได้รับการคัดเลือกเข้ารับพระราชทานรางวัลให้เป็นเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ สาขาการศึกษาและวิชาการ ประจำปี 2559 เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ วันที่ 20 กันยายน 2559ที่ผ่านมา โดยสถิตบัยเป็นเยาวชนที่มีความประพฤติดี พัฒนาตนเองตลอดเวลา นำความรู้ด้านภาษาอังกฤษไปช่วยเหลือกิจกรรมมาหวิทยาลัยและสังคม เช่น วิทยากรสอนและดูแลค่ายวิทย์-คณิต-อังกฤษ อาสาสมัครสอนหนังสือเด็กในชุมชน และนอกจากนั้นยังมีความสามารถพิเศษด้านอื่นๆ เช่น เป็นพิธีกร เป็นนักแสดงประกอบรายการสอนภาษาอังกฤษทางอินเตอร์เน็ต เป็นต้น
ที่มา : บ้านเมือง.  2559.  นิสิต ม.เกษตรแบบอย่างเยาวชนดีเด่น.  (ออนไลน์).  URL: http://www.banmuang.co.th/news/education/64107.  4 ตุลาคม 2559.
 สสวท. เปิดอบรม GSP 5.06 แบบออนไลน์ ฟรี
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรม GSP 5.06 แบบออนไลน์ฟรี  ภายใต้หัวข้อ “พื้นฐาน 1 (เรขาคณิต)” ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 – 31 มกราคม 2560  สามารถเลือกช่วงเวลา และจัดตารางเรียนด้วยตนเองได้
ที่มา : บ้านเมือง.  2559.  สสวท. เปิดอบรม GSP 5.06 แบบออนไลน์ ฟรี.  (ออนไลน์).  URL: http://www.banmuang.co.th/news/education/64157.  4 ตุลาคม 2559.

ข่าววิทยาศาสตร์ / เทคโนโลยี

 Toyota launches ‘baby’ robot for companionship

22

Toyota revealed Kirobo Mini, a palm-sized robot (4in) who could tailor conversations to include comments about journeys based on data from its owner’s vehicle.

ที่มา : Zoe Kleinman.  2016.  Toyota launches ‘baby’ robot for companionship.  (online).  URL: http://www.bbc.com/news/technology-37541035. October 4, 2016.
 Strange matter wins physics Nobel
The 2016 Nobel Prize in Physics has been awarded to three British-born scientists for discoveries about strange forms of matter. David Thouless, Duncan Haldane and Michael Kosterlitz used maths to explain strange physical effects in rare states of matter, such as superconductors, superfluids and thin magnetic films. Kosterlitz and Thouless focused on phenomena that arise in flat forms of matter – on surfaces or inside extremely thin layers that can be considered two-dimensional. Haldane also studied matter that forms threads so thin they can be considered one-dimensional.
ที่มา : BBC.  2016.  Strange matter wins physics Nobel.  (online).  URL: http://www.bbc.com/news/science-environment-37486373.  October 4, 2016.

ข่าววิจัย/พัฒนา

 ประกาศผล2 สุดยอดนวัตกรรมข้าวไทย 2559
มูลนิธิข้าวไทย  ในพระบรมราชูปถัมป์และสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือสนช. ประกาศผลรางวัลนวัตกรรมข้าวไทย ประจำปี 2559 มีเกณฑ์พิจารณา 4 ด้าน ได้แก่ ความเป็นนวัตกรรม สร้างมูลค่าเพิ่มแก่ข้าวไทย มีศักยภาพในการพัฒนาสู่เชิงพาณิชย์ และผลประโยชน์ที่ได้รับทางสังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม ในระดับอุตสาหกรรม ผลงานที่ชนะเลิศ คือ ขี้เถ้าแกลบเสริมฤทธิ์การชะลอการสุกของผลไม้ (AntiRipening Pack) ผลงานของ ดร.กิตติ เมืองตุ้ม จากอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  ร่วมกับบริษัท โรงสีข้าว ต.ประเสริฐ อุตรดิตถ์  จำกัด ชนะเลิศ ในระดับวิสาหกิจชุมชน  คือ “ไรซ์เบอร์รี่ช็อคโกครัน” อาหารเช้าจากข้าวไทย  ของวิสาหกิจชุมชน บ้านท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก และอื่นๆ
ที่มา : เดลินิวส์.  2559.  ประกาศผล2 สุดยอดนวัตกรรมข้าวไทย 2559.  (ออนไลน์).  URL: http://www.dailynews.co.th/it/527905.  4 ตุลาคม 2559.
 เจรจาญี่ปุ่นฉลุย “พิเชฐ” เผย 250 บริษัทยุ่นสนลงทุนเมืองนวัตกรรมอาหาร
คณะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าพบและหารือกับรัฐบาล เอกชน นักธุรกิจ นักลงทุน ของญี่ปุ่น โดยมีการสัมมนา “นวัตกรรมอาหารในประเทศไทย” ที่องค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่นจัดขึ้น ซึ่งผู้แทนของไทยได้ผลัดกันให้ข้อมูลถึงความพร้อมทางด้านบุคลากรวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องอาหาร กระบวนการผลิตและการแปรรูปวัตถุดิบด้านการเกษตร และความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานที่สามารถสนับสนุนบริษัทญี่ปุ่นในการทำวิจัยและพัฒนา รวมทั้งชี้ให้เห็นถึงโอกาสที่ประเทศไทยจะเป็นประตูเชื่อมสู่กลุ่มประเทศ CLMV (กัมพูชา ลาว เมียนมาร์ และเวียดนาม) และ 10 ประเทศอาเซียน ซึ่ง ดร.พิเชฐ กล่าวว่า บรรยากาศในการหารือเป็นไปด้วยดี ไทยได้ชี้แจงเรื่องการขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่สนับสนุน 2 โครงการหลักคือ สตาร์ทอัพและเมืองนวัตกรรมอาหาร ที่จะเป็นฐานเศรษฐกิจใหม่ของประเทศไทย ซึ่งทางญี่ปุ่นสนใจเป็นอย่างมาก
ที่มา : มติชนออนไลน์.  2559.  เจรจาญี่ปุ่นฉลุย “พิเชฐ” เผย 250 บริษัทยุ่นสนลงทุนเมืองนวัตกรรมอาหาร.  (ออนไลน์).  URL: http://www.matichon.co.th/news/307815.  4 ตุลาคม 2559.
 รู้จักไหม… “กลไกกลืนกินตัวเอง” ผลงานรางวัลโนเบลแพทย์
This photo taken on March 25, 2015 shows Japanese scientist Yoshinori Ohsumi speaking during a press conference at the Ministry Of Education in Tokyo. Yoshinori Ohsumi of Japan on October 3, 2016 won the Nobel Medicine Prize for his work on autophagy -- a process whereby cells "eat themselves" -- which when disrupted can cause Parkinson's and diabetes. / AFP PHOTO / JIJI PRESS / JIJI PRESS / Japan OUT

This photo taken on March 25, 2015 shows Japanese scientist Yoshinori Ohsumi speaking during a press conference at the Ministry Of Education in Tokyo.

จากการประกาศผลรางวัลโนเบลสาขาสรีศาสตร์ หรือการแพทย์ (3 ต.ค. 59) ประจำปี 2016 ผู้ที่ได้รับรางวัลนี้คือ โยชิโนริ โอซูมิ (Yoshinori Ohsumi) จากการค้นพบ “กลไกการกินตัวเองของเซลล์” (mechanism for autophagy) ที่เขานั้นได้สร้างชุดการทดลองเพื่ออธิบายกลไกที่ซ่อนอยู่ของกระบวนการกลืนกินตัวเองในเซลล์ยีสต์ แสดงให้เห็นกลไกอันซับซ้อนแบบเดียวกันที่เกิดขึ้นในเซลล์มนุษย์ การค้นพบของโอซูมินำสู่กรอบใหม่ให้เข้าใจว่า เซลล์รีไซเคิลส่วนประกอบของตัวเองอย่างไร การกลายพันธุ์ในยีนกลืนกินตัวเองนั้นเป็นสาเหตุของโรคได้ และกระบวนการกลืนกินตัวเองนี้ยังมีส่วนให้เกิดการเจ็บป่วยต่างๆ รวมถึงมะเร็งและโรคทางเส้นประสาทได้ คณะกรรมการโนเบลระบุ และจะมีการประกาศรางวัลโนเบลในสาขาอื่นๆ ต่อไป

ที่มา : MGR Online. 2559.
รู้จักไหม… “กลไกกลืนกินตัวเอง” ผลงานรางวัลโนเบลแพทย์. (ออนไลน์). URL: http://www.manager.co.th/Science/ViewNews.aspx?NewsID=9590000099603. 4 ตุลาคม 2559.
 มจธ.พบวิธีผลิตเอทานอลจากผักตบชวา ได้ปริมาณค่อนข้างสูง40-48เปอร์เซ็นต์
ผศ.ดร.จิรศักดิ์ คงเกียรติขจร อาจารย์สายวิชาเทคโนโลยีชีวเคมี คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) และหัวหน้าโครงการวิจัย “การพัฒนาการผลิตเอทานอลโดยกระบวนการทำให้เป็นน้ำตาลก่อนการหมักจากผักตบชวา” เปิดเผยถึงงานวิจัยดังกล่าวว่า เกิดจากการเริ่มหาพืชเพื่อทดแทนพืชอาหาร ให้สามารถผลิตเอทานอลได้ โดยพบว่า ผักตบชวา เป็นวัชพืชที่ใช้ประโยชน์ได้น้อยมากและสร้างปัญหามากมาย จึงนำผักตบชวามาทดสอบว่า แปรรูปเป็นน้ำตาลได้หรือไม่ เพื่อประกอบหลักการผลิตเอทานอลที่ต้องมีน้ำตาลเป็นตัวตั้งต้น ซึ่งพบว่า ผักตบชวามีสารตั้งต้นที่เหมือนต้นไม้ทั่วๆไป ที่ประกอบด้วยเซลลูโลสเป็นส่วนใหญ่ แป้งนั้นแทบไม่มีเลย จึงมีความยุ่งยากในการกระบวนการหมักผักตบชวาให้อยู่ในรูปของน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยว นำผักตบชวามาปรับสภาพให้อยู่ในรูปของโฮโมจีเนท  เอาโฮโมจีเนทมาย่อยด้วยเอนไซม์ ให้เป็นน้ำตาลโมเลกุลเล็ก และการหมักขั้นตอนสุดท้ายโดยคัดเลือกเชื้อจุลินทรีย์ที่เหมาะสม ตลอดระยะเวลา 3 ปี ผลลัพธ์ที่ได้คือ ผักตบชวาในประเทศไทย สามารถผลิตเอทานอลได้ปริมาณค่อนข้างสูง  โดยผักตบ 100 กรัม (ผักตบแห้งและทำให้เป็นผง) นำมาผ่านกระบวนการจนได้น้ำตาล 60 เปอร์เซ็นต์ และสามารถนำไปผลิตเอทานอลได้ราว 25 กรัม
ที่มา : แนวหน้า.  2559.  มจธ.พบวิธีผลิตเอทานอลจากผักตบชวา ได้ปริมาณค่อนข้างสูง40-48เปอร์เซ็นต์.  (ออนไลน์).  URL: http://www.naewna.com/local/238291.  4 ตุลาคม 2559.

ข่าวทั่วไป

 วธ.ประกาศยกย่อง287ผู้ทำคุณประโยชน์ ปี59
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ครบรอบ 14 ปี จึงได้มีการมอบโล่รางวัล “วัฒนคุณาธร” แก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อ วธ. โล่เชิดชูเกียรติแก่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด (สวจ) ดีเด่น และข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2559 ซึ่งในปีนี้มีผู้ได้รับรางวัลทั้งสิ้น 287 รางวัล แบ่งเป็นประเภทเด็กและเยาวชน, บุคคล, กลุ่มบุคคลด้านส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม เป็นต้น สวจ.ดีเด่น มี 6 จังหวัด ได้แก่ กาฬสินธุ์ ตราด แพร่ ยโสธร ลพบุรี สระแก้ว ข้าราชการพลเรือนดีเด่น 11 ราย เป็นต้น
ที่มา : เดลินิวส์.  2559.  วธ.ประกาศยกย่อง287ผู้ทำคุณประโยชน์ ปี59.  (ออนไลน์).  URL: http://www.dailynews.co.th/education/527838.  4 ตุลาคม 2559.
 สศร.สร้างมูลค่าเพิ่มศิลปะร่วมสมัย
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (สศร.) จะสร้างความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ เพื่อถ่ายทอดความรู้ทางศิลปะร่วมสมัยสาขาต่างๆ ให้แก่นิสิตนักศึกษา ซึ่งจะเปิดพื้นที่ให้เด็กได้แสดงออกถึงความสามารถตามความถนัด โดยได้หารือกับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นแห่งแรก
ที่มา : เดลินิวส์.  2559.  สศร.สร้างมูลค่าเพิ่มศิลปะร่วมสมัย.  (ออนไลน์).  URL: http://www.dailynews.co.th/education/527730.  4 ตุลาคม 2559.
 สุขกมล รัตนสุภา ครูผู้ทุ่มเทจิตวิญญาณ”เป็นแบบ มากกว่า บอก”
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้มอบรางวัลบุคลากรดีเด่น ด้านการเรียนการสอน ประจำปี 2559 ให้แก่ อาจารย์สุขกมล รัตนสุภา เพื่อเป็นเครื่องหมายเชิดชูเกียรติและเป็นแบบอย่างให้แก่ครูทุกคน โดยอ.สุขกมล ได้เผยว่า ตนรับราชการกว่า 30 ปี คิดถึงอาชีพครูว่าต้องมีพื้นฐานคือความเสียสละ และสิ่งแรกที่คิดและระลึกถึงเสมอ คือ ความสำเร็จและผลประโยชน์ของศิษย์ ซึ่งถือเป็นเป้าหมายอันสูงสุดของครู
ที่มา : บ้านเมือง.  2559.  สุขกมล รัตนสุภา ครูผู้ทุ่มเทจิตวิญญาณ”เป็นแบบ มากกว่า บอก”.  (ออนไลน์).  URL: http://www.banmuang.co.th/news/education/64160.  4 ตุลาคม 2559.

ข่าวประจำวันที่ 2 ตุลาคม 2559

ข่าวการศึกษา

 ‘มศว-กรมศาสนา’จัดหนังสั้น เผยแผ่พระพุทธศาสนา
นายสำรวย นักการเรียน เลขานุการกรมการศาสนา ร่วมกับ นายอภิวัฒน์ รัตนวัน ผู้จัดการศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ประกาศผลรางวัลชนะเลิศหนังสั้น หัวข้อ “สังเวชนียสถาน 4 ตำบล” ครั้งที่ 2 ภายใต้โครงการอบรมเชิงปฏิบัติ การผลิตสื่อวีดีทัศน์เพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ซึ่งเปิดโอกาสให้นักเรียนชั้นระดับมัธยมศึกษา จนถึงอุดมศึกษา ช่วยกันผลิตผลงานหนังสั้น รางวัลชนะเลิศได้แก่ ทีม “M2N” ทุนการศึกษา 30,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ทีม “อิ่มจัง” ทุนการศึกษา 20,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ทีม “Ai-lone Production” ทุนการศึกษา 10,000 บาท และรางวัลชมเชยอีก 5 รางวัล ทุนการศึกษา 5,000 บาท
ที่มา : เดลินิวส์.  2559.  ‘มศว-กรมศาสนา’จัดหนังสั้น เผยแผ่พระพุทธศาสนา.  (ออนไลน์).  URL: http://www.dailynews.co.th/education/527510.  2 ตุลาคม 2559.
 อาชีวะจับมือไมเนอร์โฮเต็ล พัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาสาขาการโรงแรม จบแล้วได้ประกาศนียบัตรจากออสเตรเลีย
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ทำความร่วมมือกับไมเนอร์โฮเต็ล จัดโครงการ The Explorers ที่มีระยะเวลา 1 ปี ให้นักศึกษาได้รับความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานงานบริการระดับสากลรรับรองคุณวุฒิจาก Australian Qualification Framework ประกอบกับการฝึกประสบการณ์กับครูฝึกในสถานประกอบการจริง และได้รับการฝึกพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษกับครูสอนภาษาโดยตรง เป็นหลักสูตรแบบผสมผสาน 70:20:10 การลงปฏิบัติ:ทฤษฎีจากระบบออนไลน์:การพบหัวหน้าโครงการเพื่อติดตามประเมินผล ซึ่งในรุ่นที่ 1 นี้ได้สำเร็จโครงการและรับมอบประกาศนียบัตรแล้ว
ที่มา : มติชนออนไลน์.  2559.  อาชีวะจับมือไมเนอร์โฮเต็ล พัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาสาขาการโรงแรม จบแล้วได้ประกาศนียบัตรจากออสเตรเลีย.  (ออนไลน์).  URL: http://www.matichon.co.th/news/303867.  2 ตุลาคม 2559.
 RUGBY SCHOOL ร.ร.ชั้นนำจากอังกฤษผุดสาขาใหม่ในไทย เปิดรับ ก.ย.60
Rugby School โรงเรียนเอกชนชั้นนำของสหราชอาณาจักร ได้เปิดโรงเรียนนานาชาติสหศึกษาแบบไป-กลับในไทย ที่ยังคงรักษาความเป็นเลิศในวิชาการ และรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมเก่าแก่ที่ดีงาม เพื่อการถ่ายทอดระบบการเรียนรู้ที่ดีที่สุดจากภาคโรงเรียนเอกชนระดับโลกในอังกฤษมาสู่ไทย ได้ใช้ชื่อว่า Rugby School Thailand ตั้งอยู่บนเนื้อที่กว่า 187 ไร่ ใน จ.ชลบุรี เปิดรับนักเรียนไป-กลับตั้งแต่ชั้น Pre-Nursery จนถึงชั้น Year 6 ในเดือนกันยายน 2560 และจะเปิดรับนักเรียนระดับชั้นเด็กโต Year 7 – 13 พร้อมเปิดบ้านพัก และสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับนักเรียนประจำ ในเดือนกันยายน 2561
ที่มา : มติชนออนไลน์.  2559.  RUGBY SCHOOL ร.ร.ชั้นนำจากอังกฤษผุดสาขาใหม่ในไทย เปิดรับ ก.ย.60.  (ออนไลน์).  URL: http://www.matichon.co.th/news/303918.  2 ตุลาคม 2559.
 ผู้ประกอบการวัยรุ่นคิดก่อนทำรับทุนเรียนฟรีม.กรุงเทพ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มอบทุนการศึกษา แก่ น.ส.รัญชิดา  กมลฉัตรนิธิ  เรียนฟรีในระดับปริญญาตรีตลอดหลักสูตรในคณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ (SEM) ซึ่งเป็นหลักสูตรเดียวในประเทศไทยที่พัฒนาหลักสูตรสร้างสรรค์ร่วมกับ Babson College มหาวิทยาลัยด้านการเป็นเจ้าของธุรกิจของอเมริกา ใน”โครงการสร้างผู้ประกอบการวัยรุ่น” ซึ่งรัญชิดาได้เป็นเจ้าของธุรกิจเครื่องสำอางออนไลน์เงินล้าน วัย 18 ปี
ที่มา : บ้านเมือง.  2559.  ผู้ประกอบการวัยรุ่นคิดก่อนทำรับทุนเรียนฟรีม.กรุงเทพ.  (ออนไลน์).  URL: http://www.banmuang.co.th/news/education/64056.  2 ตุลาคม 2559.

ข่าววิทยาศาสตร์ / เทคโนโลยี

 ภาพใกล้ชิดดาวหาง ของขวัญส่งท้ายภารกิจ 12 ปี “ยานโรเซตตา”
This handout picture released on September 30, 2016 by the European Space Agency (ESA) shows a view taken by Rosetta's OSIRIS wide-angle camera of Comet 67P/Churyumov-Gerasimenko at 02:17 GMT from an altitude of about 15.5 km above the surface during the spacecraft’s final descent on September 30, 2016. Europe's Rosetta spacecraft was headed for a mission-ending crash on the comet it has stalked for two years, a dramatic conclusion to a 12-year odyssey to demystify our Solar System's origins. / AFP PHOTO / ESA / HO / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO /ESA/Rosetta/MPS for OSIRIS Team MPS/UPD/LAM/IAA/SSO/INTA/UPM/DASP/IDA" - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS

This handout picture released on September 30, 2016 by the European Space Agency (ESA).

สำนักงานอวกาสยุโรป (อีเอสเอ) ยานโรเซตตา ยานสำรวจดาวหาง 67พี/ชูรูมอฟ-เกราซีเมนโค (67พี) ได้เริ่มการดิ่งตัวลงสู่พื้นผิวของดาวหางแล้ว หลังออกเดินทางเพื่อไปปฏิบัติภารกิจสำรวจดาวหางอยู่ยาวนานถึง 12 ปี ซึ่งออกเดินทางตั้งแต่ปี 2547 และยานสำรวจฟีเลผิวดาวหางได้สำเร็จ แต่เนื่องจากโรเซตตาไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อการลงจอด จึงคาดว่าการลงสู่พื้นผิวดาวหางจะทำให้ได้รับความเสียหายและไม่สามารถใช้งานได้อีก อีเอสเอจึงตัดสินใจสิ้นสุดภารกิจของยานโรเซตตา

ที่มา : มติชนออนไลน์.  2559.  ภาพใกล้ชิดดาวหาง ของขวัญส่งท้ายภารกิจ 12 ปี “ยานโรเซตตา”.  (ออนไลน์).  URL: http://www.matichon.co.th/news/304121.  2 ตุลาคม 2559.
 นาซาอธิบายที่มาของ ‘จุดแดง’ บน ‘ชารอน’ ดวงจันทร์ใหญ่สุดของพลูโต

%e0%b8%99%e0%b8%b3-5

วิลล์ กรันดี นักวิทยาศาสตร์ดาวเคราะห์จากหอสังเกตการณ์โลเวลล์ สหรัฐอเมริกา และทีมวิจัยอาศัยข้อมูลการตรวจวัดที่ได้จากยานสำรวจอวกาศนิวฮอไรซันส์ที่ได้บินเฉียดดาวพลูโต เพื่อศึกษาถึงที่มาของพื้นที่สีแดงขนาดใหญ่ของบริเวณขั้วเหนือ “ชารอน” ดวงจันทร์ที่ใหญ่ที่สุดของพลูโต โดยตั้งสมมุติฐานไว้ตั้งแต่ต้นว่า พื้นที่ดังกล่าวน่าจะเกิดขึ้นจาก “โธลิน” สารประกอบที่พบมากบนพื้นผิวของพลูโต โดยเชื่อว่าระหว่างดาวทั้ง 2 มีการส่งผ่านบรรยากาศสู่กันได้ กรันดีระบุว่า บรรยากาศของพลูโตหลุดออกสู่ห้วงอวกาศเป็นรัศมีวงกลมโดยรอบดวงดาว มีบางส่วนที่ถูกแรงโน้มถ่วงของชารอน ดึงดูดเข้าไปหาคิดเป็นสัดส่วนเพียงไม่กี่เปอร์เซ็นต์ของทั้งหมด และเชื่อว่าบรรยากาศดังกล่าวนี้เองที่เป็นที่มาของพื้นที่สีแดงบนชารอน

ที่มา : มติชนออนไลน์.  2559.  นาซาอธิบายที่มาของ ‘จุดแดง’ บน ‘ชารอน’ ดวงจันทร์ใหญ่สุดของพลูโต.  (ออนไลน์).  URL: http://www.matichon.co.th/news/302981.  2 ตุลาคม 2559.
 เผยภาพสเก็ตช์ “ไดโนเสาร์” เจ้าของรอยเท้าขนาดมหึมา
This handout illustration released by Okayama University of Science and Mongolian academy of sciences joint expedition on September 30, 2016 shows a restore image of the dinosaur that may have put a footprint in Gobi Desert. A Mongolia-Japan joint expedition has found four fossil footprints in a layer of earth that dates back 70-90 million years ago in Gobi Desert. / AFP PHOTO / Okayama University of Science an / HO

This handout illustration released by Okayama University of Science and Mongolian academy of sciences joint expedition on September 30, 2016.

ภาพร่างไดโนเสาร์ที่ทิ้งรอยเท้าไว้เมื่อ 70-90 ล้านปีก่อนในบริเวณที่กลายเป็นทะเลทรายโกบี (Gobi Desert) ในปัจจุบัน เผยแพร่เมื่อ 30 ก.ย. 2016 โดยมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์โอกายามา (Okayama University of Science) ในญี่ปุ่นและสถาบันวิทยาศาสตร์มองโกเลีย (Mongolian Academy of Science) ซึ่งร่วมกันสำรวจพบรอยเท้าไดโนเสาร์ดังกล่าว ทีมวิจัยระบุว่า เป็นหนึ่งในรอยเท้าไดโนเสาร์ที่ใหญ่ที่สุดที่เคยบันทึกมา และเป็นหลักฐานใหม่ของสิ่งมีชีวิตขนาดยักษ์ที่เคยอาศัยอยู่บนโลกหลายสิบล้านปีก่อน จากการวัดรอยเท้าดังกล่าวมีความยาว 106 เซ็นติเมตร และกว้าง 77 เซนติเมตร นักวิจัยคาดว่ารอยเท้าดังกล่าวเป็นของ “ไททาโนซอร์” (Titanosaur) ไดโนเสาร์คอยาว ซึ่งมีตัวยาวได้ถึง 30 เมตร และสูงได้ถึง 20 เมตร

ที่มา : MGR Online. 2559. เผยภาพสเก็ตช์ “ไดโนเสาร์” เจ้าของรอยเท้าขนาดมหึมา. (ออนไลน์). URL: http://manager.co.th/Science/ViewNews.aspx?NewsID=9590000098525. 2 ตุลาคม 2559.
 Europe must find another Rosetta
The article said about Rosetta mission, that had finally come to an end. “This is the end of the Rosetta mission. Thank you and goodbye,” the spacecraft operations manger Sylvain Lodiot announced. Next week, Esa will consider about two smaller comet proposals which will be submitted. One concept, called Castalia, would send a spacecraft to the asteroid belt between Mars and Jupiter to study an object that shows very comet-like behaviour. The other, known as Core (Comet Rendezvous Explorer), would attempt to put another lander on a comet. Even if Castalia or Core is chosen in this next competition round, they will not fly until the late 2020s.
ที่มา : Jonathan Amos.  2016.  Europe must find another Rosetta.  (online).  URL: http://www.bbc.com/news/science-environment-37529049.  October 2, 2016.

ข่าววิจัย/พัฒนา

 “ตะขาบน้ำตก-หอยนักล่า” จุฬาฯค้นพบสัตว์ชนิดใหม่ของโลก
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  แถลงข่าว  “ 100  ปี จุฬาฯ 100 การค้นพบสิ่งมีชีวิตชนิดใหม่ของโลกในประเทศไทย และความร่วมมืออาเซียนเพื่อการสร้างมูลค่าเพิ่มจากขุมทรัพย์ชีวภาพแห่งภูมิภาค” เผยล่าสุดได้มีการค้นพบ “ตะขาบน้ำตก” ประมาณ 15 เซนติเมตร ชอบอยู่ริมน้ำและว่ายน้ำได้ พบครั้งแรกในลาว ไทยพบที่เขาสก จ.สุราษฎร์ธานี, หอยนักล่า (Carnivorous Snail) พบอย่างต่อเนื่องในไทย ค้นพบมาแล้วกว่า 20 ชนิดว่าเป็นชนิดใหม่ของโลก เชื่อว่าหอยดังกล่าวมีส่วนควบคุมระบบนิเวศน์ให้สมดุล โดยเฉพาะบริเวณเขาหินปูน และอื่นๆ เช่น กิ้งกือมังกรสีชมพูภาคเหนือ ที่พบในจังหวัดลำปางและแพร่ กิ้งกือมังกรแดงตาก เป็นต้น
ที่มา : เดลินิวส์.  2559.  “ตะขาบน้ำตก-หอยนักล่า” จุฬาฯค้นพบสัตว์ชนิดใหม่ของโลก.  (ออนไลน์).  URL: http://www.dailynews.co.th/it/527096.  2 ตุลาคม 2559.
 วิจัยเผยคนยุคเจนวาย “รักอิสระ-กินแหลก”
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล จัดทำงานรายงานสุขภาพคนไทย ปี 2559 ว่าได้เน้นศึกษาความแตกต่างของคนแต่ละรุ่น เพราะมีหลากหลายมากขึ้น ซึ่งพบว่า เจนเอ็กซ์ (ปีเกิด 2504-2524) มีจำนวนสูงที่สุด,เจนวาย (ปีเกิด 2525-2548) และ เบบี้บูมเมอร์ (ปีเกิด 2486-2503) และหลังเจนวาย (มากน้อยตามลำดับ)  พบว่า กลุ่มยุคเบบี้บูมเมอร์เคารพกติกาทางสังคมมากที่สุด ยอมรับความหลากหลายได้น้อยกว่ารุ่นอื่นๆถึงร้อยละ 70-80 ส่วนใหญ่ใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อติดตามเรื่องสุขภาพ มีกิจกรรมทางกายเพียงพอถึง 77% ขณะที่เจนเอ็กซ์มีอัตราการแต่งงานที่ช้าลงและครองโสดเพิ่มขึ้นเป็นกลุ่มคนที่มีหลักประกันรายได้หลังเกษียณดีขึ้น พฤติกรรมทางสุขภาพเสี่ยงกว่าเบบี้บูมเมอร์ และสำหรัยยุคเจนวาย พฤติกรรมทางสังคม พบว่า แต่งงานช้า และไม่ต้องการมีบุตร เปลี่ยนงานบ่อย ชอบชีวิตอิสระ มากกว่า 1 ใน 3 ใช้ชีวิตอยู่ในคอนโดมิเนียม เป็นกลุ่มที่มีการใช้จ่ายด้านอาหารสูงสุดถึง 77% ของรายจ่ายทั้งหมด มีกิจกรรมพฤติกรรมทางกายน้อยที่สุดเพียง 1.14 ชั่วโมงต่อวัน เป็นต้น
ที่มา : ไทยโพสต์.  2559.  วิจัยเผยคนยุคเจนวาย “รักอิสระ-กินแหลก”.  (ออนไลน์).  URL: http://www.thaipost.net.  2 ตุลาคม 2559.

ข่าวทั่วไป

 เจ๋ง ! เด็กไทยชนะเอกฉันท์วาดปก “หนังสือต้องห้าม” ของสมาคมห้องสมุดสหรัฐฯ กรรมการยัน การอ่านคือหนึ่งใน ‘เสรีภาพ’

thanatcha03

วันที่ 25 ก.ย. – 1 ต.ค. ของทุกปี สมาคมห้องสมุดอเมริกัน หรือ American Library Assoication: ALA จะมีการจัดงานหรือนิทรรศการต่างๆตามห้องสมุดทั่วประเทศ โดยในปีนี้ห้องสมุดสาธารณะเมืองแชปเปิ้ลฮิล ได้จัดประกวดการวาดภาพจากหนังสือต้องห้าม เป็นปีที่ 4 ซึ่งนางสาวธนัชชา เลิศจรรยารักษ์ อายุ 17 ปี นักเรียนไทยซึ่งกำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในสหรัฐอเมริกาได้รับคัดเลือกเป็นหนึ่งในเจ็ดคน ผู้ชนะได้รับการผลิตผลงานเป็นโปสเตอร์ และโปสการ์ดขนาดเล็กสำหรับแจกจ่ายไปตามห้องสมุด รวมทั้งสำหรับขายให้คนทั่วไป

ที่มา : มติชนออนไลน์.  2559.  เจ๋ง ! เด็กไทยชนะเอกฉันท์วาดปก “หนังสือต้องห้าม” ของสมาคมห้องสมุดสหรัฐฯ กรรมการยัน การอ่านคือหนึ่งใน ‘เสรีภาพ’.  (ออนไลน์).  URL: http://www.matichon.co.th/news/305270.  2 ตุลาคม 2559.
 Thailand confirms two cases of Zika-linked microcephaly
It is the first time in South East Asia that the disease has been linked to the condition, which causes abnormally small brains and heads. “To summarise we have found two cases of small heads linked to Zika, the first cases in Thailand,” said Prasert Thongcharoen, from the Department of Disease Control. The WHO said these were first cases of Zika-linked microcephaly in South East Asia. Thailand has confirmed about 350 cases of Zika since January – including 25 pregnant women – one of the highest numbers in the region.
ที่มา : BBC.  2016.  Thailand confirms two cases of Zika-linked microcephaly.  (online).  URL: http://www.bbc.com/news/world-asia-37516465.  October 2, 2016.