November-2016

November

ข่าวประจำวันที่ 28 พฤศจิกายน 2559        ||อ่านข่าวย้อนหลังประจำเดือนพฤศจิกายน ฉบับวันที่  |27 พ.ย.|21 พ.ย.|20 พ.ย.|11 พ.ย.|10 พ.ย.|3 พ.ย.|1 พ.ย.|

ข่าวการศึกษา

 วิทยานิพนธ์ ป.เอก ชี้ คนญี่ปุ่นจดจำเวลาดีกว่าคนไทย วัดด้วยคำถามจาก “การ์ตูน” 3 เรื่อง
วารสารดำรงวิชาการ คณะโบราณคดี ม.ศิลปากร ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 ประจำปี 2559 มีการตีพิมพ์บทความเรื่อง “อิทธิพลของภาษาต่อความคิด : ความแตกต่างระหว่างภาษาไทยกับภาษาญี่ปุ่น” โดย ชุติชล เอมดิษฐ นิสิตปริญญาเอก สาขาวิชาภาษาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยส่วนหนึ่งมีการสรุปผลการทดสอบเกี่ยวกับการจดจำเวลา ซึ่งพบว่าคนญี่ปุ่นจดจำได้ดีกว่าคนไทย จากวิธีให้คนไทยและคนญี่ปุ่นชมการ์ตูนสั้น 3 เรื่อง และตอบคำถามที่หลากหลาย ผลที่ได้คือ คนญี่ปุ่น 33 คน สามารถตอบได้ถูกต้อง 140 ข้อ คิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ 60.61 ในขณะที่คนไทย 33 คน ตอบได้เพียง 99 ข้อ คิดเป็นค่าเฉลี่ย 42.86 เท่านั้น
ที่มา : มติชนออนไลน์.  2559.  วิทยานิพนธ์ ป.เอก ชี้ คนญี่ปุ่นจดจำเวลาดีกว่าคนไทย วัดด้วยคำถามจาก “การ์ตูน” 3 เรื่อง.  (ออนไลน์).  URL: http://www.matichon.co.th/news/375407.  28 พฤศจิกายน 2559. 
 เร่งแก้ก่อนสาย “เด็กเสมือนยุค4.0” WEFชี้ยุคนี้ต้องมีความฉลาดทางดิจิทัล
บทความกล่าวถึง วาระ “วันประถมศึกษาแห่งชาติ” ซึ่งตรงกับวันที่ 25 พ.ย.ของทุกปี สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) ได้ประมวลข้อมูลจากเวิลด์อิโคโนมิคฟอรั่มที่ระบุถึงคุณลักษณะและทักษะชีวิตในโลกยุคดิจิทัลหรือ “ความฉลาดทางดิจิทัล” (Digital Intelligence : DQ) ที่จำเป็นสำหรับเด็กในศตวรรษที่ 21 ซึ่งแบ่งออกได้เป็น 3 ระดับ คือ ระดับการเป็นพลเมือง เป็นความสามารถที่ใช้เทคโนโลยีและสื่อได้เกิดประโยชน์ มีความรับผิดชอบและปลอดภัย, ระดับสร้างสรรค์ สามารถผนวกทักษะการสร้างสรรค์ข้อมูลและเปลี่ยนความคิดใหม่ๆให้เห็นเป็นความจริงด้วยเครื่องมือดิจิทัล และ ระดับผู้ประกอบการ สามารถใช้สื่อดิจิทัลและเทคโนโลยีแก้ปัญหาที่ท้าทายใหม่ๆ สร้างโอกาสใหม่ได้
ที่มา : โพสต์ทูเดย์.  2559.  เร่งแก้ก่อนสาย “เด็กเสมือนยุค4.0” WEFชี้ยุคนี้ต้องมีความฉลาดทางดิจิทัล.  (ออนไลน์).  URL: http://www.posttoday.com/digital/467554.  28 พฤศจิกายน 2559. 
 นำร่องเด็กจบป.6เรียนเตรียมอาชีวะ
ที่ประชุมคณะทำงานกำหนดแนวทาง”เตรียมอาชีวะ” ได้หารือถึงแนวทางการเพิ่มผู้เรียนสายอาชีพตามนโยบายรัฐบาลที่ระบุว่า ในอีก 15 ข้างหน้าที่ต้องการเพิ่มสัดส่วนผู้เรียนระหว่างสายสามัญร้อยละ 40 และสายอาชีพร้อยละ 60 ซึ่งส่วนหนึ่งได้มีการรื้อฟื้นโครงการอาชีวศึกษาเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนในชนบท สำหรับประชาชนวัยทำงานด้านอาชีพทุกสาขาด้วย โดยจะรับผู้จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พิเศษ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
ที่มา : ไทยโพสต์.  2559.  นำร่องเด็กจบป.6เรียนเตรียมอาชีวะ.  (ออนไลน์).  URL: http://www.thaipost.net.  28 พฤศจิกายน 2559. 

ข่าววิทยาศาสตร์ / เทคโนโลยี

 FingerprintID set to be mandatory
Cause of Thailand has 14 million who use mobile banking. Therefore, Mobile operators will develop an application that verifies customer’s fingerprints. The NBTC’s telecom committee approved the plan to use a fingerprint registration system in September. The NBTC adopted the fingerprint system which was developed by the Engineering Faculty of Kasetsart University. The school won an auction held by the NBTC. Although, the fingerprint system will complement the existing registration system, the regulator will not force all mobile users to register with the new system. Banks and mobile operators have increasingly been urged to boost the standards.
ที่มา : Komsan Tortermvasana.  2016.  FingerprintID set to be mandatory.  (online).  URL: http://www.bangkokpost.com/news/general/1146145/fingerprint-id-set-to-be-mandatory.  November 28, 2016.

ข่าววิจัย/พัฒนา

 เปิดประชุม “นาโนไทยแลนด์ ครั้งที่ 5” ดันงานวิจัยไทยลงวารสารอินเตอร์
ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) , และสมาคมนาโนเทคโนโลยีร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) เปิดประชุมวิชาการและนิทรรศการนานาชาติทางนาโนเทคโนโลยี ครั้งที่ 5 (Nano Thailand 2016) ระหว่างวันที่ 27-29 พ.ย.59 ภายใต้กรอบแนวคิด “นาโนเทคโนโลยี ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืน” ซึ่งเป็นปีแรกที่ผลงานภายในการประชุมจะได้รับการคัดเลือกเพื่อตีพิมพ์ลงวารสารวิชาการนานาชาติ 2 เล่ม คือ Advanced in Natural Sciences: Nanoscience and Nanotechnology และวารสาร Material Today :Proceedings
ที่มา : MGR Online. 2559.
เปิดประชุม “นาโนไทยแลนด์ ครั้งที่ 5” ดันงานวิจัยไทยลงวารสารอินเตอร์. (ออนไลน์). URL: http://manager.co.th/Science/ViewNews.aspx?NewsID=9590000118533. 28 พฤศจิกายน 2559. 

ข่าวทั่วไป

 กทม.ได้สัมผัสอากาศเย็นอุณหภูมิลดลง1-3องศา
ในวันนี้ กรมอุตุนิยมวิทยารายงานลักษณะอากาศทั่วไปว่า พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ประเทศไทยตอนบนมีอากาศเย็น และอุณหภูมิลดลง 2-4 องศาเซลเซียส ส่วนภาคใต้ยังคงมีฝนฟ้าคะนอง สำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑล อุณหภูมิจะลดลง 1-3 องศาเซลเซียส
ที่มา : โพสต์ทูเดย์.  2559.  กทม.ได้สัมผัสอากาศเย็นอุณหภูมิลดลง1-3องศา.  (ออนไลน์).  URL: http://www.posttoday.com/social/env/467547.  28 พฤศจิกายน 2559. 
 Dutch kill 190,000 ducks to contain bird flu outbreak
Dutch officials have culled 190,000 ducks on a central Netherlands farm where inspectors have confirmed the presence of a highly infectuous strain of bird flu. Tests indicated that the birds were killed by an H5N8 variant of the disease “which is highly infectuous” for poultry — killing about 30 percent of infected birds — but not “very dangerous to humans”, public newscaster NOS said. In the western port of Rotterdam, a park closed its animal section after several aquatic birds were found to have died from the H5N8 virus. Others still not affected have been penned in.
ที่มา : AFP.  2016.  Dutch kill 190,000 ducks to contain bird flu outbreak.  (online).  URL: http://www.bangkokpost.com/news/world/1145921/dutch-kill-190-000-ducks-to-contain-bird-flu-outbreak.  November 28, 2016.

 


ข่าวประจำวันที่ 27 พฤศจิกายน 2559 

ข่าวการศึกษา

 ไทยได้รางวัลติดมือ”The 5 – Min VDO Challenge”
โครงการ “The 5 – Min VDO Challenge” ในประเทศไทย ภายใต้โจทย์หัวข้อ Connecting Live-เชื่อมโลกให้ใกล้ เชื่อมใจให้กว้าง เปิดโอกาสให้ผู้สนใจในการสร้างสรรค์วิดีโอคอนเทนต์เข้าร่วมประกวดผลงาน ซึ่งประเทศไทยได้มีสองทีมที่เป็นตัวแทนในการประกวดครั้งนี้ในระดับภูมิภาค คือ ทีม Dauther of god และทีม Gorgeousway ผลการแข่งขันทีมที่ชนะเลิศได้แก่ Rotasi จากประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งได้รางวัลพีเพิลช้อยส์ อวอร์ด ด้วย ส่วนทีมรองชนะเลิศ คือ Pagnakaw(Stealing) จากประเทศฟิลิปปินส์ ส่วนทีมของไทย Gorgeousway สามารถคว้ารางวัลรองชนะเลิศ พีเพิลช้อยส์ อวอร์ด มาครองได้
ที่มา : เดลินิวส์.  2559.  ไทยได้รางวัลติดมือ”The 5 – Min VDO Challenge”.  (ออนไลน์).  URL: http://www.dailynews.co.th/it/537955.  27 พฤศจิกายน 2559.
 เด็กชั้นประถม 2 ตากใบ สปีคอิงลิช ปร๋อ
นักเรียนโครงการเบรนคลาวด์ Braincloud ประถมศึกษาปีที่2 (Grade 2) ที่โรงเรียนบ้านหัวคลอง อ.ตากใบ จ.นราธิวาส ชนะเลิศการประกวด Impromptu Speech ในระดับเขต และ รองชนะเลิศอันดับ 1 ในระดับภูมิภาค
ที่มา : มติชนออนไลน์.  2559.  เด็กชั้นประถม 2 ตากใบ สปีคอิงลิช ปร๋อ.  (ออนไลน์).  URL: http://www.matichon.co.th/news/359892.  27 พฤศจิกายน 2559.
 2 นศ.ม.กรุงเทพ ได้รับรางวัลนักศึกษาดีเด่นจากสสอท.
นายปพนชัย  ฮกชุน นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิศวกรรมมัลติมีเดียและระบบอินเตอร์เน็ต คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ได้รับรางวัลนักศึกษาดีเด่น ประเภทวิชาการ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนางสาวมาตา สินดำ นักศึกษาปริญญาโท สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ได้รับรางวัลนักศึกษาดีเด่น ประเภทวิทยานิพนธ์ดีเด่น กลุ่มสาขาสังคมศาสตร์ จากที่ปรึกษาสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (สสอท.)
ที่มา : แนวหน้า.  2559.  2 นศ.ม.กรุงเทพ ได้รับรางวัลนักศึกษาดีเด่นจากสสอท.  (ออนไลน์).  URL: http://www.naewna.com/local/245757.  27 พฤศจิกายน 2559.
 อาชีวะพังงาหนุนนวัตกรรมคนรุ่นใหม่
วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า และวิทยาลัยเทคนิคพังงา จัดกิจกรรมประชารัฐร่วมพัฒนาสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ปี 2559 ซึ่งพบว่า มีการนำข้าวไร่ดอกข่า ข้าวพื้นถิ่นของจังหวัดพังงามาแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าของข้าว กิจกรรมนี้ถือเป็นการแสดงพัฒนาการเรียนการสอนให้นักเรียน นักศึกษา ให้สามารถนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์ มาบูรณาการต่อยอดความรู้ STEM Education ไปประยุกต์ใช้ในอาชีพสอดคล้องกับฐานนวัตกรรม
ที่มา : แนวหน้า.  2559.  อาชีวะพังงาหนุนนวัตกรรมคนรุ่นใหม่.  (ออนไลน์).  URL: http://www.naewna.com/local/245688.  27 พฤศจิกายน 2559.
 ซูเปอร์บอร์ดคลอดแผนศึกษาชาติ15ปี
ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาการศึกษา หรือซูเปอร์บอร์ดด้านการศึกษา เห็นชอบในหลักการแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2574 แต่มีข้อสังเกตให้ศธ.นำกลับไปปรับปรุงในรายละเอียดให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น เช่น เรื่องของความต้องการกำลังคนในปัจจุบันกับอีก 5 ปีข้างหน้า เพื่อรองรับยุทธศาสตร์ในการผลิตกำลังคน เป็นต้น และจะเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อให้ความเห็นชอบต่อไป ซึ่งหลังจากที่ ครม.อนุมัติแผนฉบับนี้แล้วภายใน 30 วัน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องทำแผนรองรับแผนการศึกษาแห่งชาติ
ที่มา : ไทยโพสต์.  2559.  ซูเปอร์บอร์ดคลอดแผนศึกษาชาติ15ปี.  (ออนไลน์).  URL: http://www.thaipost.net.  27 พฤศจิกายน 2559.
 ศธ.รับลูกนายกฯ ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
นายกรัฐมนตรี สั่งการให้หน่วยงานราชการต่างๆ จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการออกกำลังกาย ทุกวันพุธ ช่วงเวลา 15.00-16.30 น.โดยให้เริ่มตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายนเป็นต้นไป ซึ่งในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) มีนโยบายว่าการจัดกิจกรรมของเจ้าหน้าที่ ศธ. ควรมีความหลากหลาย และงดประชุม หรือการทำงานทุกประเภทในเวลาดังกล่าว เพื่อทุกคนได้ไม่ต้องนั่งอยู่โต๊ะทำงาน สามารถมาร่วมออกกำลังกายได้อย่างเหมาะสม
ที่มา : เดลินิวส์.  2559.  ศธ.รับลูกนายกฯ ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ.  (ออนไลน์).  URL: http://www.dailynews.co.th/education/538546.  27 พฤศจิกายน 2559.

ข่าววิทยาศาสตร์ / เทคโนโลยี

 เอทีซีไอ ประกาศผลซอฟต์แวร์แห่งชาติ 2016
สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย (ATCI) ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ ซิป้า  และธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ( SME Bank) ประกาศผลและมอบรางวัล โครงการประกวดผลงานด้านซอฟต์แวร์แห่งชาติประจำปี 2016 หรือ “THAILAND ICT AWARDS (TICTA) 2016″ โดยแบ่งประเภทการประกวดออกเป็น 17 หมวด และมีผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ 16 ผลงาน และรองชนะเลิศ 18 ผลงาน  ยกตัวอย่างเช่น ผลงาน  Zeeme จาก บริษัทคอมพิวเตอร์ซายน์  ชนะเลิศประเภทซอฟต์แวร์เกี่ยวกับเครื่องมือและโครงสร้างพื้นฐานแอพพลิเคชั่น  ผลงานกระดานเศรษฐีเกษตรกรมีโอกาส ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ชนะเลิศประเภทซอฟต์แวร์โครงการของหน่วยงานรัฐบาล  ผลงาน QueQ  ของบริษัทวายเอ็มเอ็มวาย ชนะเลิศรางวัลสตาร์ทอัพด้านไอซีที และ ผลงาน Provocation in Virtual World   ของนักเรียนโรงเรียนปรินส์รอแยลส์วิทยาลัย จ.เชียงใหม่  ชนะเลิศประเภทนักเรียนระดับมัธยมศึกษา เป็นต้น
ที่มา : เดลินิวส์.  2559.  เอทีซีไอ ประกาศผลซอฟต์แวร์แห่งชาติ 2016.  (ออนไลน์).  URL: http://www.dailynews.co.th/it/537946.  27 พฤศจิกายน 2559.
 นาซาทดสอบ ‘เจมส์เวบบ์’ เตรียมปล่อยสู่อวกาศ
12องค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติ (นาซา) ของสหรัฐอเมริกากำลังทดสอบความเรียบร้อยในห้องทดลองภาคพื้นดิน ก่อนเตรียมส่งกล้องโทรทรรศน์อวกาศ “เจมส์เวบบ์” ซึ่งเป็นกล้องโทรทรรศน์ขนาดใหญ่ที่สุดในโลกขึ้นสู่ห้วงอวกาศภายใน 2 ปี โดยเจมส์เวบบ์นั้นมีความสามารถในการอ่านค่าอินฟาเรด สามารถตรวจสอบการก่อกำเนิดระบบดาวเคราะห์ใหม่ๆได้ ซึ่งอาจหมายถึงความสามารถค้นหาสิ่งมีชีวิตนอกระบบสุริยะได้ โดยนาซาเชื่อว่าเจมส์เวบบ์จะทำงานได้โดยสมบูรณ์อย่างน้อย 5 ปี แต่มีพลังงานใช้งานไปได้ถึง 10 ปี และถ้าหากโชคดีพอ ไม่เจอขยะอวกาศขนาดใหญ่เข้าก็อาจมีอายุการใช้งานได้นานกว่า 10 ปีได้
ที่มา : มติชนออนไลน์.  2559.  นาซาทดสอบ ‘เจมส์เวบบ์’ เตรียมปล่อยสู่อวกาศ.  (ออนไลน์).  URL: http://www.matichon.co.th/news/367862.  27 พฤศจิกายน 2559.
 ‘สเปซเอ็กซ์’ ก้าวไปอีกขั้น (ใหญ่) เตรียมปล่อยดาวเทียม 4,425 ดวง
“สเปซเอ็กซ์” บริษัทเอกชนด้านการบินและอวกาศสหรัฐอเมริกา ยื่นเรื่องต่อคณะกรรมาธิการสื่อสารแห่งรัฐ (เอฟซีซี) ของสหรัฐอเมริกา เพื่อขอปล่อยดาวเทียมมากถึง 4,425 ดวง โดยจะแบ่งการปล่อยดาวเทียมออกเป็น 2 ระยะด้วยกัน แรกเริ่มจะส่งดาวเทียม 1,600 ดวงไปที่ระดับวงโคจรแรกก่อน แล้วตามด้วยดาวเทียมอีก 2,825 ดวง ที่จะกระจายไปตามชั้นวงโคจรทั้งหมด 4 ระดับที่แตกต่างกันไป เมื่อการปล่อยดาวเทียมครบทั้งหมด ระบบจะสามารถให้บริการด้วยแบนด์วิดธ์ที่สูง ในระดับ 1 กิกะบิตต่อวินาทีซึ่งถือเป็นความเร็วที่สูงมาก
ที่มา : มติชนออนไลน์.  2559.  ‘สเปซเอ็กซ์’ ก้าวไปอีกขั้น (ใหญ่) เตรียมปล่อยดาวเทียม 4,425 ดวง.  (ออนไลน์).  URL: http://www.matichon.co.th/news/370336.  27 พฤศจิกายน 2559.
 ‘นาซา’ให้นักประดิษฐ์แข่งออกแบบห้องน้ำอวกาศ ใช้งานในภารกิจสำรวจดาวอังคาร

In this one second exposure NASA photograph, the Soyuz MS-03 spacecraft is seen launching from the Baikonur Cosmodrome with Expedition 50 crewmembers NASA astronaut Peggy Whitson, Russian cosmonaut Oleg Novitskiy of Roscosmos, and ESA astronaut Thomas Pesquet from the Baikonur Cosmodrome in Kazakhstan, on November 18, 2016, (Kazakh time) (November 17 Eastern time). Whitson, Novitskiy, and Pesquet will spend approximately six months on the orbital complex. / AFP PHOTO / (NASA/Bill Ingalls) / NASA/Bill Ingalls / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT AFP PHOTO /NASA/BILL INGALLS - NO MARKETING - NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS

องค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติ (นาซา) ของสหรัฐอเมริกา เปิดให้นักประดิษฐ์แข่งขันในการคิดค้นวิธีแก้ปัญหาความไม่สะดวกสบายในการขับถ่ายบนอวกาศ จนถึงวันที่ 20 ธันวาคมในการยื่นแบบระบบการกำจัดของเสียส่วนบุคคลที่จัดการทุกสิ่งทุกอย่างได้โดยไม่ต้องใช้มือในช่วงระยะเวลานาน 6 วัน ซึ่งทางนาซาจะนำไปทดลอง 1 ปี และสร้างเพื่อให้สามารถใช้งานจริงได้ภายใน 3 ปี หนึ่งในวิธีการเดิมที่ใช้กันอยู่คือผ้าอ้อม แต่ไม่ได้เป็นทางเลือกที่ดีในการปกป้องสุขภาพ

ที่มา : มติชนออนไลน์.  2559.  ‘นาซา’ให้นักประดิษฐ์แข่งออกแบบห้องน้ำอวกาศ ใช้งานในภารกิจสำรวจดาวอังคาร.  (ออนไลน์).  URL: http://www.matichon.co.th/news/372182.  27 พฤศจิกายน 2559.
 “สตีเฟ่น ฮอว์กิ้ง” เตือนโลก เร่งหา “ดาวอาณานิคม”
ศาสตราจารย์สตีเฟ่น ฮอว์กิ้ง กล่าวต่อที่ประชุม “ออกซ์ฟอร์ด ยูเนี่ยน โซไซตี้” ว่า มนุษยชาติในเวลานี้กำลังเผชิญอยู่กับภัยคุกคามต่อการอยู่รอดจำนวนหนึ่ง ซึ่งหลายๆ ภัยคุกคามเหล่านั้นกำลังจะกลายเป็นปัญหาร้ายแรงในช่วงศตวรรษที่ 21 นี้ โดยยกตัวอย่างภัยคุกคามต่อความอยู่รอดของสายพันธุ์มนุษย์เอาไว้ว่า มีอาทิ ภัยคุกคามจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ, ภัยคุกคามจากการเกิดและพัฒนาการของปัญญาประดิษฐ์หรือเอไอ, ภัยคุกคามจากอาวุธนิวเคลียร์ล้างโลก และภัยคุกคามจากลัทธิก่อการร้าย เป็นต้น โดยทางออกเพื่อแก้ปัญหา คือ การออกไปสำรวจอวกาศและหาทางสร้างอาณานิคมขึ้นในต่างดาวให้เร็วที่สุดเท่าที่สามารถจะทำได้ โดยย้ำเอาไว้ว่า จำเป็นต้องดำเนินการให้เป็นไปได้ภายในระยะ 1,000 ปีข้างหน้านี้
ที่มา : มติชนออนไลน์.  2559.  “สตีเฟ่น ฮอว์กิ้ง” เตือนโลก เร่งหา “ดาวอาณานิคม”.  (ออนไลน์).  URL: http://www.matichon.co.th/news/372316.  27 พฤศจิกายน 2559. 
 GOES-R ดาวเทียมพยากรณ์อากาศสหรัฐฯ ส่งภาพ HD กลับโลกได้ทุก 30 วินาที
559000012093302GOES-R ดาวเทียมอุตุนิยมวิทยาดวงใหม่ของสหรัฐอเมริกา ถูกออกแบบให้พยากรณ์สภาพอากาศโดยสามารถส่งภาพความละเอียดสูงกลับมาได้ถี่ ทุกๆ 30 วินาที จนถึง 5 นาที ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ ทั้งนี้ ผู้เชี่ยวชาญระบุว่า การพัฒนาการพยากรณ์อากาศนี้ จะช่วยจับตาและเตือนภัยสภาพอากาศที่รุนแรง ซึ่งทำให้ประชาชนมีเวลามากขึ้นที่จะอพยพก่อนที่พายุเฮอริเคนหรือพายุขนาดใหญ่จะเข้าถล่ม
ที่มา : MGR Online . 2559.
GOES-R ดาวเทียมพยากรณ์อากาศสหรัฐฯ ส่งภาพ HD กลับโลกได้ทุก 30 วินาที. (ออนไลน์). URL: http://manager.co.th/Science/ViewNews.aspx?NewsID=9590000116852. 27 พฤศจิกายน 2559. 
 นาซา “เล่นกับไฟ” ในอวกาศ (อีกครั้ง)
โครงการ “แซฟไฟร์” (Saffire) หรือโครงการทดลองความปลอดภัยเรื่องไฟบนยานอวกาศ (Spacecraft Fire Experiment) เป็นการทดลองจุดไฟในครั้งที่ 2 บนยานขนส่งภาคเอกชน“ซิกนัส” (Cygnus) เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงมาตรฐานด้านความปลอดภัยสำหรับมนุษย์อวกาศที่อาศัยอยู่ในอวกาศ โดยข้อมูลจากการทดลองจะช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญเข้าใจได้ดีขึ้นว่า “ไฟ” มีพฤติกรรมอย่างไรเมื่ออยู่ในสภาพที่มีแรงโน้มถ่วงต่ำ และการทดลองครั้งต่อไปของโครงการแซฟไฟร์นั้นมีกำหนดในช่วงต้นปี 2017
ที่มา : MGR Online .  2559.  นาซา “เล่นกับไฟ” ในอวกาศ (อีกครั้ง).  (ออนไลน์).  URL: http://manager.co.th/Science/ViewNews.aspx?NewsID=9590000116878.  27 พฤศจิกายน 2559.  

ข่าววิจัย/พัฒนา

 ‘บิล เกตส์ จับมือบ.สวิสพัฒนา ‘น้ำหอมดับกลิ่นสุขา’
นายบิล เกตส์ ร่วมมือกับบริษัทเฟิร์มเมนนิช บริษัทผลิตน้ำหอมในสวิตเซอร์แลนด์ หาวิธีขจัดกลิ่นไม่พึ่งประสงค์ของห้องน้ำ ซึ่งค้นพบว่า กลิ่นไม่พึงประสงค์ของห้องสุขาเกิดจากสารประกอบทางเคมี 4 ชนิดคืออินโดลกรดบิวทิริก พี-ครีซอล และไดเมทิลไตรซัลเฟต ดังนั้นนักวิทยาศาสตร์จึงทดลองใช้สารประกอบเคมี เพื่อสกัดกั้นไม่ให้ประสาทรับกลิ่นไม่พึงประสงค์ของโมเลกุลต่างๆ ดังนั้นสมองก็จะไม่ได้รับสัญญาณที่บ่งบอกว่า เป็นการรับกลิ่นเหม็นให้รับเพียงกลิ่นน้ำหอมเท่านั้น
ที่มา : กรุงเทพธุรกิจออนไลน์.  2559.  ‘บิล เกตส์ จับมือบ.สวิสพัฒนา ‘น้ำหอมดับกลิ่นสุขา’.  (ออนไลน์).  URL: http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/728578.  27 พฤศจิกายน 2559.
 ญี่ปุ่นพัฒนาระบบยิง ‘ฝนดาวตก’ จากดาวเทียมเล็งใช้แทนดอกไม้ไฟใน ‘โตเกียว โอลิมปิก 2020’
บริษัทญี่ปุ่นที่มีชื่อว่า ALE.co วางแผนการสร้าง “ฝนดาวตกเทียม” สำหรับการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกในปี 2020 ด้วยการส่งดาวเทียมขึ้นสู่วงโครจรผ่านทางโครงการริเริ่มที่มีชื่อว่า “โปรเจค สกาย แคนวาส” โดยดาวเทียมดวงเล็กดวงดังกล่าวจะทำหน้าที่ยิง วัตถุเข้าสู่ชั้นบรรยากาศก่อนที่วัตถุดังกล่าวจะเกิดประกายไฟและกลายเป็นดาวตกบนท้องฟ้า ซึ่งวิธีการดังกล่าวจะสามารถสร้างฝนดาวตกได้ในสถานที่ที่ต้องการ
ที่มา : มติชนออนไลน์.  2559.  ญี่ปุ่นพัฒนาระบบยิง ‘ฝนดาวตก’ จากดาวเทียมเล็งใช้แทนดอกไม้ไฟใน ‘โตเกียว โอลิมปิก 2020’.  (ออนไลน์).  URL: http://www.matichon.co.th/news/372241.  27 พฤศจิกายน 2559. 
 เม็กซิโกทำสวนแนวตั้งต้านควันพิษ
รัฐบาลเม็กซิโก จัดทำโครงการ เวีย เวอเด้ หรือทางสีเขียว ในกรุงเม็กซิโก ซิตี้ ที่เป็นเมืองหลวงที่มีระดับมลพิษทางอากาศสูง ด้วยการนำพืชหลากหลายประเภทมาปลูกตามแนวเสาค้ำทางยกระดับบางสาย ต้นไม้ที่นำมาปลูกจะปลูกภายในถุงผ้า ซึ่งทอขึ้นมาเป็นพิเศษ มีความหนาพอเหมาะให้รากของพืชชอนไชเติบโตได้เหมือนการปลูกต้นไม้บนดิน และป้องกันไม่ให้รากของต้นไม้ทำอันตรายต่อโครงสร้างเสาคอนกรีตที่พวกมันแขวนอยู่ ซึ่งการปลูกนี้จะเน้นทางหลวงที่ติดขัดมากที่สุดเป็นอันดับแรก
ที่มา : กรุงเทพธุรกิจออนไลน์.  2559.  เม็กซิโกทำสวนแนวตั้งต้านควันพิษ.  (ออนไลน์).  URL: http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/729210.  27 พฤศจิกายน 2559.  
 ‘กรีนพีซ’ จี้อังกฤษห้ามใช้ ‘ไมโครบีดส์’
กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม “กรีนพีซ” เรียกร้องให้งดใช้เม็ดพลาสติกขนาดเล็กไมโครบีดส์ ในผลิตภัณฑ์ชำระล้างที่ต้องมีน้ำเสียลงท่อระบายน้ำ เนื่องจากไมโครบีดส์มีขนาดเล็กเกินกว่าจะกรองออกมาได้ โดยรัฐบาลอังกฤษเตรียมทบทวนแผนห้ามใช้ไมโครบีดส์ในเดือน ธ.ค. ซึ่งเทสโก ซุปเปอร์มาร์เก็ตในอังกฤษเตรียมเลิกใช้เม็ดพลาสติกชนิดในเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ในครัวเรือนแบรนด์ของเทสโกภายในสิ้นปีนี้
ที่มา : กรุงเทพธุรกิจออนไลน์.  2559.  ‘กรีนพีซ’ จี้อังกฤษห้ามใช้ ‘ไมโครบีดส์’.  (ออนไลน์).  URL: http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/729132.  27 พฤศจิกายน 2559. 
 นักวิจัย มธ.สังเคราะห์ผลึกนาโนใช้ดูดซับแก๊ส-สารเคมี มูลค่า กก.ละ 1 ล้านบาท

559000012159603

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) เปิดตัว “ทีมอฟ (TMOFs)” วัสดุผงนาโนมหัศจรรย์ดูดซับแก๊ส – สารเคมี ที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย ทีมอฟ หรือ Thammasat Metal-Organic Frameworks (TMOFs) เป็นสารประกอบรูปผสมที่เกิดจากการรวมตัวกันระหว่างสารอนินทรีย์ (โลหะ) และสารอินทรีย์ (ลิแกนด์) มีลักษณะทางกายภาพเป็นของแข็งผลึกขนาดเล็กกว่าเกลือแกง มีสีสันที่เปลี่ยนแปลงไปตามสารตั้งต้นที่ใช้ หากส่องด้วยกล้องจุลทรรศน์จะเห็นเป็นผลึกคริสตัลที่มีความวาวสวยงามและมีรูปร่างที่แน่นอน คุณสมบัติพิเศษ  คือ โครงสร้างที่มีลักษณะเป็นโพรง สามารถดูดซับแก๊สหรือโมเลกุลของสารต่างๆ คัดแยกโมเลกุลที่มีขนาดและรูปร่างต่างกันได้ ทั้งนี้ในต่างประเทศสารดังกล่าวมีราคาสูงถึง กิโลกรัมละ 1 ล้านบาท จากการวิจัยเองสามารถถลดต้นทุนการนำเข้าได้ราว 30-50 เปอร์เซ็นต์

ที่มา : MGR Online .  2559.  นักวิจัย มธ.สังเคราะห์ผลึกนาโนใช้ดูดซับแก๊ส-สารเคมี มูลค่า กก.ละ 1 ล้านบาท.  (ออนไลน์).  URL: http://manager.co.th/Science/ViewNews.aspx?NewsID=9590000117491.  27 พฤศจิกายน 2559.  
 พร้อมใช้แล้ว…โรงรมลำไยส่งออกผลงานนักวิจัยไทย
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยียืดอายุลำไยเพื่อการส่งออกดำเนินการจัดสร้างโดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ตามนโยบายรัฐบาล ซึ่งภายในศูนย์มี 3 ระบบ คือ ระบบรมควันควบคุมปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ที่ตกค้างในเนื้อลำไย ระบบป้องกันการรั่วไหลของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์จากกระบวนการทำงานและในพื้นที่ทำงาน และระบบควบคุมก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ที่ปล่อยออกนอกโรงงาน ภายในระบบไม่ระบายน้ำทิ้งแต่หมุนเสียกลับมาใช้ใหม่ โดยมียิปซั่มเป็นผลพลอยได้ที่นำไปใช้เป็นวัสดุปรับปรุงสภาพดินได้ นอกจากนี้ศูนย์ฯยังทำหน้าที่ถ่ายทอดองค์ความรู้ของ วว.ด้านเทคโนโลยีการจัดการสวน เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวลำไยสด และเทคโนโลยีการรมควันลำไยด้วยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์
ที่มา : MGR Online .  2559.  พร้อมใช้แล้ว…โรงรมลำไยส่งออกผลงานนักวิจัยไทย.  (ออนไลน์).  URL: http://manager.co.th/Science/ViewNews.aspx?NewsID=9590000118346.  27 พฤศจิกายน 2559.  

ข่าวทั่วไป

 อีจีเอ ชี้ จ.พะเยา มีความพร้อมสุดเพื่อเข้าสู่รัฐบาลดิจิตอล
สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ อีจีเอ (EGA) ได้ดำเนินงานตามแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จึงจัดทำโครงการสำรวจระดับความพร้อมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐระดับจังหวัดประจำปี 2559 โดยพบว่า คะแนนระดับความพร้อมในภาพรวมได้ 53.3 คะแนน ซึ่งจังหวัดพะเยา ถือเป็นจังหวัดที่มีความพร้อมด้านการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์มากที่สุด มีช่องทางติดต่อกับประชาชนที่หลากหลาย และการประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ จึงมีความเข็มแข็งที่จะขับเคลื่อนการพัฒนาระดับความพร้อมรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ของจังหวัดในทุกหน่วยงาน
ที่มา : เดลินิวส์.  2559.  อีจีเอ ชี้ จ.พะเยา มีความพร้อมสุดเพื่อเข้าสู่รัฐบาลดิจิตอล.  (ออนไลน์).  URL: http://www.dailynews.co.th/it/538092.  27 พฤศจิกายน 2559.
 สคท.โชว์สุดยอดสื่อสอนความพอเพียง
สมาคมพัฒนาวิชาชีพครูแห่งประเทศไทย(สคท.) ร่วมกับ ศูนย์สร้างสรรค์ครูมืออาชีพ และฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดกิจกรรม “รวมพลังครูไทย สร้างเด็กรุ่นใหม่ ตามรอยพ่อ สู่ความพอเพียง” ในวันที่ 29-30 พ.ย.นี้ ที่หอประชุมรักตะกนิษฐ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยจะมีการนำเสนอสื่อนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนที่สร้างจุดเปลี่ยนทางการศึกษาของไทยที่นำไปสู่ความพอเพียง ซึ่งได้รับสื่อนวัตกรรมชั้นยอดเหรียญทอง เงิน และทองแดง จำนวน 50 ผลงาน
ที่มา : เดลินิวส์.  2559.  สคท.โชว์สุดยอดสื่อสอนความพอเพียง.  (ออนไลน์).  URL: http://www.dailynews.co.th/education/538128.  27 พฤศจิกายน 2559.
 “พิเชฐ” คว้ารางวัลผู้นำนโยบายสตาร์ทอัพระดับชาติ
วันที่ 20 พ.ย. ที่ผ่านมา มีการประกาศผลผู้ได้รบรางวัล ในงาน Startup NationsSummit ประจำปี 2559 ใน 3 สาขา ได้แก่ 1) สาขาผู้ขับเคลื่อนสตาร์ทอัพระดับชุมชนเมือง 2) สาขาผู้นำด้านนโยบายสตาร์ทอัพระดับชาติ และ 3) สาขาผู้ริเริ่มกิจกรรมสตาร์ทอัพใหม่ๆ ผลปรากฏว่า ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทย ได้รับการประกาศให้เป็นผู้ได้รับรางวัลในสาขาผู้นำด้านนโยบายสตาร์ทอัพระดับชาติด้วย
ที่มา : เดลินิวส์.  2559.  “พิเชฐ” คว้ารางวัลผู้นำนโยบายสตาร์ทอัพระดับชาติ.  (ออนไลน์).  URL: http://www.dailynews.co.th/it/537805.  27 พฤศจิกายน 2559.
 ชง”พระธาตุพนม”ขึ้นบัญชีมรดกโลก
ที่ประชุมคณะอนุกรรมการมรดกทางวัฒนธรรม มีมติเห็นชอบเสนอพระธาตุพนมวรมหาวิหารเพื่อขึ้นทะเบียนมรดกโลกในบัญชีเบื้องต้น (Tentative List) โดยตรงกับคุณสมบัติในการขึ้นทะเบียนของยูเนสโกของยูเนสโก 3 เกณฑ์ ได้แก่  เกณฑ์ที่ 1 เป็นตัวแทนที่แสดงถึงผลงานชิ้นเอกที่ทำขึ้นด้วยอัจฉริยภาพในการสร้างสรรค์ของมนุษย์ เกณฑ์ที่ 2 เป็นสิ่งที่มีอิทธิพลยิ่งในการผลักดันให้เกิดการพัฒนาสืบต่อในด้านการออกแบบสถาปัตยกรรม อนุสรณ์สถาน ประติมากรรม ตลอดจนการพัฒนาศิลปกรรมที่เกี่ยวข้อง หรือการพัฒนาการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ และเกณฑ์ที่ 3 มีความคิดหรือความเชื่อที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับเหตุการณ์หรือบุคคลที่มีความสำคัญหรือความโดดเด่นในประวัติศาสตร์ และจะมีการเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการมรดกโลกต่อไป
ที่มา : ไทยโพสต์.  2559.  ชง”พระธาตุพนม”ขึ้นบัญชีมรดกโลก.  (ออนไลน์).  URL: http://www.thaipost.net.  27 พฤศจิกายน 2559.
 สุดเก๋!ไอติมรสไข่เค็มไชยา หวานมันอร่อย-รายได้งาม
นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพไชยา จ.สุราษฎร์ธานี นำไข่เค็มไชยามาแปรรูปทำของหวาน โดยนำไปผสมกับไอศกรีม จนไอศกรีมรสไข่เค็ม เพียงใช้ไข่แดงของไข่เค็มมาเป็นส่วนผสมในการทำไอศกรีม
ที่มา : เดลินิวส์.  2559.  สุดเก๋!ไอติมรสไข่เค็มไชยา หวานมันอร่อย-รายได้งาม.  (ออนไลน์).  URL: http://www.dailynews.co.th/regional/538725.  27 พฤศจิกายน 2559.
 ถอดบทเรียนพระราชดำรัส ร.9เป็นแนวทางดำเนินชีวิต
ที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ครั้งที่ 6/2559 มีมติเห็นชอบให้กองทุนพัฒนาสื่อฯ ไปจัดทำกรอบยุทธศาสตร์และทิศทางการขับเคลื่อนงาน ระยะ 5 ปี ว่า ต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ให้จัดทำให้เสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2560 และยังเห็นชอบให้กองทุนพัฒนาสื่อฯ รวบรวมทุกเรื่องราวที่เผยแพร่เกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ซึ่งเป็นแนวทางที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตของประชาชน ให้สามารถนำมาใช้อ้างอิง หรือปรับใช้ในปัจจุบันได้เป็นอย่างดี
ที่มา : เดลินิวส์.  2559.  ถอดบทเรียนพระราชดำรัส ร.9เป็นแนวทางดำเนินชีวิต.  (ออนไลน์).  URL: http://www.dailynews.co.th/education/538533.  27 พฤศจิกายน 2559.
 สทอภ.ผนึก 30 หน่วยงานประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศจัดการสิ่งแวดล้อม-ดูแลชายฝั่ง
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) หรือ จิสด้า จัดงานลงนามว่าด้วยความร่วมมือด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในการบริหารการจัดการสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โครงการพัฒนาระบบเรดาร์ชายฝั่งเพื่อการเตือนภัยทางบกและทางทะเล  ตรวจวัดกระแสน้ำและคลื่นในลักษณะ Real Time สามารถบริหารจัดการน้ำในภาพรวมของประเทศได้ดียิ่งขึ้น
ที่มา : MGR Online . 2559.
สทอภ.ผนึก 30 หน่วยงานประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศจัดการสิ่งแวดล้อม-ดูแลชายฝั่ง. (ออนไลน์). URL: http://manager.co.th/Science/ViewNews.aspx?NewsID=95900001168817 พฤศจิกายน 2559.
 อาจารย์ฟิสิกส์ไขข้อข้องใจ “ขนมพ่นควัน” เสี่ยงกระเพาะทะลุจริงไหม?
ดร.วรวรงค์ รักเรืองเดช อาจารย์ประจำภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ไขข้อข้องใจ “ขนมควันทะลัก” ที่เพิ่มอรรถรสในการกินด้วยการพ่นควันด้วยไนโตรเจนเหลว ทำกระเพาะทะลุอย่างที่เป็นกระแสหรือไม่ ซึ่งอาจารย์อธิบายว่า ไนโตรเจนเหลว คือก๊าซที่ถูกทำให้อยู่ในรูปแบบละอองน้ำที่มีโมเลกุลขนาดใหญ่พอสมควร ทำให้แสงผ่านไม่ได้จึงทำให้เห็นเป็นหมอก เมื่อสัมผัสแล้วจะรู้สึกเย็นๆ จะเปลี่ยนของเหลวเป็นไอที่อุณหภูมิ -196 องศาเซลเซียส คุณภาพของไนโตรเจนเหลวที่ร้านค้าควรเลือกซื้อมาใช้ บริสุทธิ์จริงๆ คือ 99.99 % ราคาจะสูงและไม่มีสิ่งเจือปนสำหรับการทานอาหารที่มีส่วนผสมของไนโตรเจนเหลวสิ่งสำคัญคือต้องรอให้ควันของไนโตรเจนเหลวระเหยหมดไปเสียก่อนแล้วจึงรับประทาน พร้อมเตือนผู้จำหน่ายและผู้บริโภคขนมในลักษณะดังกล่าว ใน 2 ประเด็น คือ การสัมผัสโดยตรงกับไนโตรเจนเหลวในขณะที่ยังเป็นของเหลว และการสูดดมก๊าซไนโตรเจน อีกทั้งร่างกายของมนุษย์สร้างขึ้นมาให้รับไนโตรเจนในอากาศได้มากถึง 80 % และรับออกซิเจนเพียง 20 %เท่านั้น ซึ่งหากยิ่งสูดดมไนโตรเจนเข้าไปมากขึ้นอีกจะส่งผลให้ร่างกายขาดออกซิเจน หมดสติและเป็นอันตรายต่อสมองได้
ที่มา : MGR Online .  2559.  อาจารย์ฟิสิกส์ไขข้อข้องใจ “ขนมพ่นควัน” เสี่ยงกระเพาะทะลุจริงไหม?.  (ออนไลน์).  URL: http://manager.co.th/Science/ViewNews.aspx?NewsID=9590000117134.  27 พฤศจิกายน 2559.  
 นักประชากรฯห่วงอัตราเกิดไทยต่ำเกิน
งานประชุมวิชาการ “กึ่งศตวรรษประชากรไทยและประชากรโลก” มีการเสวนาเรื่อง “ประชากรไทย : เรามาถึงจุดนี้ได้อย่างไร…เราจะไปทางไหนดี” โดยนายนิพนธ์ เทพวัลย์ ศาสตราภิชาน ได้เปิดเผยข้อมูลการคาดประมาณประชากรของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พบว่า ในปี 2559 มีประชากรไทยทั้งหมด 65.3 ล้านคน และผลจากการที่ภาวะเจริญพันธุ์ลดสู่ระดับต่ำต่อเนื่อง ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างประชากร สัดส่วนประชากรวัยเด็กลดลงเหลือร้อยละ 17.82 วัยแรงงานร้อยละ 65.67 เริ่มลดลงตั้งแต่ปี 2558 และประชากรผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นร้อยละ 16.90 ทำให้ภาวะเจริญพันธุ์ของประเทศไทยอยู่ในระดับต่ำกว่าการเกิดทดแทน ซึ่งคิดว่าเพิ่มอัตราการเกิดอย่างน้อย 1 ครอบครัวต้องมีลูกสองคน อาจช่วยลดประชากรสูงอายุได้ด้วย ซึ่งในอนาคตอาจมีปัญหาเรื่องแรงงานขาดแคลนที่จะต้องมีการขยายอายุการเกษียณงานออกไป
ที่มา : ไทยโพสต์.  2559.  นักประชากรฯห่วงอัตราเกิดไทยต่ำเกิน.  (ออนไลน์).  URL: http://www.thaipost.net.  27 พฤศจิกายน 2559.  
 Cuba mourns Fidel Castro
Cuba mourned revolutionary leader Fidel Castro who died at age 90, Sunday was set to be a day of calm preparations, with no official activities planned. A series of memorials will begin Monday, when Cubans are called to converge on Havana’s iconic Revolution Square. Castro’s ashes will then go on a four-day procession through the country, before being buried in the southeastern city of Santiago on December 4.
ที่มา : AFP.  2016.  Cuba mourns Fidel Castro.  (online).  URL: http://www.bangkokpost.com/news/world/1145717/cuba-mourns-fidel-castro.  November 27, 2016.

 


ข่าวประจำวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559

ข่าวการศึกษา

 เคลียริงเฮาส์ลงตัว”มทร.-มรภ.”ยอมร่วม
การประชุมหารือเรื่องการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561  ที่ประชุมมีมติให้คัดเลือกเด็กในระบบเดียวกัน ซึ่งจะยึดหลักการให้เด็กอยู่ในห้องเรียนจนจบการศึกษา ไม่เกิดปัญหาการวิ่งรอกสอบ ไม่เป็นภาระค่าใช้จ่ายกับผู้ปกครอง ในช่วงเดือนตุลาคม 2560 ทุกมหาวิทยาลัยจะเริ่มรับนักศึกษาผ่านระบบโควตาที่ไม่มีการสอบ เมื่อมหาวิทยาลัยประกาศผลการคัดเลือกและเด็กยืนยันสิทธิ์เรียบร้อย ทุกมหาวิทยาลัยจะต้องส่งรายชื่อให้ทางที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ภายในเดือนธันวาคม เพื่อทำการตัดสิทธิ์ในระบบเคลียริงเฮาส์ต่อไป จากนั้นในช่วงเดือนมีนาคมจะเป็นการคัดเลือกโดยใช้ข้อสอบกลาง GAT PAT ONET รวมถึงกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย หรือ กสพท. เมื่อหมดช่วงสอบจะเข้าสู่ระบบเคลียริงเฮาส์ ครั้งที่ 1 ต้นเดือนพฤษภาคม จากนั้นแต่ละมหาวิทยาลัยจะไปดำเนินการรับตรงเอง กลุ่ม ทปอ.จะเคลียริงเฮาส์ ครั้งที่ 2 ในเดือนมิถุนายน หากมหาวิทยาลัยยังไม่สามารถคัดเลือกเด็กได้ตามจำนวนที่ต้องการ ก็สามารถไปรับตรงในช่วงเดือนกรกฎาคมได้ แต่จะต้องไม่มีการไปจัดสอบ
ที่มา : ไทยโพสต์.  2559.  เคลียริงเฮาส์ลงตัว”มทร.-มรภ.”ยอมร่วม.  (ออนไลน์).  URL: http://www.thaipost.net.  21 พฤศจิกายน 2559.
 เรื่องของพ่อที่เยาวชนนำมาเป็นแรงบันดาลใจ
ตัวอย่างกลุ่มคนรุ่นใหม่ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่น้อมนำพระบรมราโชวาทของรัชกาลที่ 9 มาเป็นหลักปฏิบัติในชีวิตจริง เช่น นายธนภัทร์ สุวัฒนพรชัย น้อมนำการเสียสละทำงานเพื่อส่วนรวม มาทำกิจกรรมค่ายอาสา และตั้งใจว่าจะเดินหน้าทำกิจกรรมเหล่านี้ต่อไปในอนาคตจนกว่าจะหมดแรง เพื่อสานต่อแนวพระราชดำริของพระองค์ในการช่วยพัฒนาประเทศ, นายกนกพล บุญเสริม น้อมนำการส่งเสริมให้ชุมชนพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน จากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน ให้คนเห็นคุณค่าของตนเอง คุณค่าของทรัพยากรในชุมชน ผนวกเข้ากับองค์ความรู้ ตามรอยแนวพระราชดำริ เศรษฐกิจพอเพียง  เป็นต้น
ที่มา : มติชนออนไลน์.  2559.  เรื่องของพ่อที่เยาวชนนำมาเป็นแรงบันดาลใจ.  (ออนไลน์).  URL: http://www.matichon.co.th/news/366139.  21 พฤศจิกายน 2559.
 นักเรียนพังงา รวมพลังทำดีถวายพ่อหลวง รัชกาลที่ 9 จัดทำหนังสืออีบุ๊ค “ในหลวงในความทรงจำ”
นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ สพป.พังงา รำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยการจัดทำหนังสือเล่มเล็กบันทึกเนื้อหาความพอเพียงตามพระราชดำริของพ่อหลวง รัชกาลที่ 9 พร้อมนักเรียนปกติระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ร่วมสร้างหนังสืออีบุ๊คภายใต้หัวข้อ “ในหลวงในความทรงจำ” ในการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ที่มา : มติชนออนไลน์.  2559.  นักเรียนพังงา รวมพลังทำดีถวายพ่อหลวง รัชกาลที่ 9 จัดทำหนังสืออีบุ๊ค “ในหลวงในความ     ทรงจำ”.  (ออนไลน์).  URL: http://www.matichon.co.th/news/365890.  21 พฤศจิกายน 2559.
 สพฐ.เร่งทำคลอดแนวคัดกรองเด็กพิเศษ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จัดทำระบบการคัดกรองเด็กที่มีความต้องการศึกษาพิเศษ โดยไม่จำเป็นต้องรอให้มีใบรับรองแพทย์มายืนยันก่อนเหมือนที่ผ่านมา โดยสพฐกำหนดเป็นนโยบายให้ทุกโรงเรียนดำเนินการคัดกรอง เพราะเชื่อว่า ในทุกโรงเรียนจะมีเด็กที่มีความต้องการพิเศษซ่อนอยู่ และไม่อาจเป็นถึงขั้นเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ เพียงแต่ต้องจัดการให้เหมาะสมตามความต้องการของเด็กแต่ละคน เริ่มตั้งแต่ครูประจำชั้น จำแนกเด็ก ตามลักษณะการเรียนรู้ช้าเร็ว แจ้งหัวหน้าสายชั้น หัวหน้ากลุ่มสาระ และผู้อำนวยการศึกษา คาดว่าใช้เวลาไม่นานก็จะสามารถรวบรวมข้อมูลผลการคัดกรองเด็กของแต่ละสถานศึกษาได้ ซึ่งข้อมูลนี้จะทำให้สถานศึกษา และสพฐ.สามารถวางแผนจัดสรรเงินอุดหนุนเพิ่มเติมพิเศษ หรือ เงินท็อปอัพ ให้แก่สถานศึกษา
ที่มา : เดลินิวส์.  2559.  สพฐ.เร่งทำคลอดแนวคัดกรองเด็กพิเศษ.  (ออนไลน์).  URL: http://www.dailynews.co.th/education/536335.  21 พฤศจิกายน 2559.

ข่าววิทยาศาสตร์ / เทคโนโลยี

 ‘โซยุซ’ ถึงไอเอสเอสแล้ว’

640x390_728267_1479615719

องค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติสหรัฐหรือนาซา ทีวี เผยแพร่ภาพจรวดโซยุซ ซึ่งมีนางเป็กกี วิธสัน นักบินอวกาศหญิงที่อายุมากที่สุดวัย 56 ปี นายโอเล็ก โนวิตสกี วัย 45 ปี ชาวรัสเซีย และนายโธมัส เปสเกต์ วัย 38 ปี ชาวฝรั่งเศส เดินทางถึงสถานีอวกาศนานาชาติ หรือไอเอสเอสได้สำเร็จเมื่อเวลา 04.58 น.ของวันที่ 20 พ.ย. ตามเวลาประเทศไทย ลูกเรือกลุ่มนี้

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจออนไลน์.  2559.  ‘โซยุซ’ ถึงไอเอสเอสแล้ว’.  (ออนไลน์).  URL: http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/728267.  21 พฤศจิกายน 2559.

ข่าววิจัย/พัฒนา

 นักวิจัยสหรัฐชี้เอทีเอ็มแหล่งเชื้อโรค
ผลการศึกษาของสมาคมจุลชีววิทยาอเมริกันที่เผยแพร่ในวารสาร “เอ็มสเฟียร์” (mSphere) พบว่า ตู้เอทีเอ็มหลายตู้ในนครนิวยอร์กประกอบด้วยเชื้อโรคจำนวนมากทั้งแบคทีเรียที่พบบนผิวหนังมนุษย์, จุลินทรีย์ที่พบบนก้างปลา, สัตว์ทะเลประเภทหอยหรือปลาหมึกรวมถึงขนมอบต่าง ๆ ปะปนอยู่บนบนแป้นกดของตู้เอทีเอ็ม นักวิจัยชี้ว่า ในทุก ๆชั่วโมง มนุษย์แต่ละคนจะผลัดเซลล์ผิวหนังจำนวนหลายหมื่นเซลล์อยู่แล้ว แต่ที่น่ากลัวก็คือ แบคทีเรียที่นักวิจัยพบเหล่านี้จะติดตัวผู้ใช้ตู้เอทีเอ็มไปด้วย เมื่อกินข้าวหรือไปยังสถานที่อื่นๆ
ที่มา : กรุงเทพธุรกิจออนไลน์.  2559.  นักวิจัยสหรัฐชี้เอทีเอ็มแหล่งเชื้อโรค.  (ออนไลน์).  URL: http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/728316.  21 พฤศจิกายน 2559.
 นักประดิษฐ์สหรัฐพัฒนาหมวกกันน็อครีไซเคิล

640x390_728317_1479680472

นางสาวไอซิส ชิฟเฟอร์ คิดค้นหมวกกันน็อคสำหรับจักรยานที่เรียกว่า “อีโคเฮลเมต” ซึ่งทำจากกกระดาษรังผึ้ง ประกอบด้วยวัสดุกันน้ำ และเพิ่มคุณสมบัติดูดซับแรงกระแทก ผลงานนี้รับรางวัลชนะเลิศรางวัลเจมส์ ไดสัน ด้านการออกแบบและนวัตกรรม จะสามารถวางจำหน่ายหมวกกันน็อครีไซเคิลนี้ได้ภายในระหว่างเดือนมีนาคมถึงสิงหาคมปีหน้า

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจออนไลน์.  2559.  นักประดิษฐ์สหรัฐพัฒนาหมวกกันน็อครีไซเคิล.  (ออนไลน์).  URL: http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/728317.  21 พฤศจิกายน 2559.

ข่าวทั่วไป

 Regime to cut utility bills for poor
The government plans to roll out electricity and water subsidies for low income families to mark the coming New Year. Mr Apisak Tantivorawong, finance minister said the government would provide help, anticipated to be in the form of rebate, to cover electricity and water bills for people who earn less than 100,000 baht a year. This move is meant as a New Year’s gift. The package will aim to reduce the cost of living for low-income residents, and is part of a series of welfare measures such as free rides on public buses and trains. People must first register with the government to be entitled to the benefits, which can be done via the national e-payment service.
ที่มา : Wichit Chantanusornsiri.  2016.  Regime to cut utility bills for poor.  (online).  URL: http://www.bangkokpost.com/news/politics/1140337/regime-to-cut-utility-bills-for-poor.  November 21, 2016.
 The power to light up minds
Nortis Group has decided to launch the Solarlaa smartphone app in the e-commerce market. It would like to encourage people to save energy by partly using energy from solar cells. The company has subsequently developed the application Solarlaa in order to provide integrated information for those who are interested in installing solar cells or just want to learn about them. The app aims to educate the public, house owners or small businesses about the functions and benefits of the solar cell system. Solarlaa can be downloaded from www.solarlaa.com as well as from the App Store and Google play.
ที่มา : Sasiwimon Boonruang.  2016.  The power to light up minds.  (online).  URL: http://www.bangkokpost.com/tech/local-news/1136561/the-power-to-light-up-minds.  November 21, 2016
 Chinese smartphones lead growth in Thailand, world
Chinese manufacturers are driving growth in the smartphone market. The survey by Gartner Inc. showed the third quarter, three Chinese vendors — Huawei, Oppo and BBK Communication equipment — together accounted for 21% of the smartphones sold worldwide, and were the only vendors in the top five to increase sales. Sales of smartphones in China grew by 12.4%, and the vendors who most successfully exploited the sales opportunities there were Oppo and BBK.
ที่มา : AFP.  2016.  Chinese smartphones lead growth in Thailand, world.  (online).  URL: http://www.bangkokpost.com/tech/world-updates/1137893/chinese-smartphones-lead-growth-in-thailand-world.  November 21, 2016
 สสส.ประชุมใหญ่หาทางสกัด”เหล้าหลอกเด็ก”
การประชุมวิชาการสุราระดับชาติ จัดขึ้นเป็นปีที่ 9 ภายใต้หัวข้อ “สานพลังพิทักษ์สิทธิเด็กและเยาวชนให้พ้นภัยสุรา”  โดยภาพรวม มีการกล่าวถึง Social media ที่เป็นสื่อหรือเครื่องมือสำคัญที่สามารถใช้เป็นช่องทางธุรกิจได้ เพื่อให้ได้ผลตอบรับที่รวดเร็วและกระจายในวงกว้าง มีการศึกษาพบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่ติดตามงานเบียร์หรือปาร์ตี้ที่จัดผ่านทางสื่อเฟซบุ๊ก ส่งข้อมูลต่อกัน มีการใช้กลยุทธ์  lifestyle marketing หรือการสร้างพฤติกรรมต้นแบบให้เกิดการเลียนแบบและจูงใจผ่านวิธีการต่างๆ เช่น การติด hashtag ส่วนหนึ่งของผลงานวิจัยเรื่อง “เมื่อร้านเหล้าและธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายโดยตรง : สื่อ Social media คือเครื่องมือสำคัญ” ของ  ดร.ศรีรัช ลอยสมุทร
ที่มา : ไทยโพสต์.  2559.  สสส.ประชุมใหญ่หาทางสกัด”เหล้าหลอกเด็ก”.  (ออนไลน์).  URL: http://www.thaipost.net.  21 พฤศจิกายน 2559.
 โปรเมคว้ารางวัลนักกอล์ฟยอดเยี่ยมแห่งปี

s__47842791

“โปรเม” เอรียา จุฑานุกาล คว้ารางวัลนักกอล์ฟยอดเยี่ยมแห่งปี Rolex Player of the Year Award และโบนัส Race to CME Globe มูลค่า 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (35 ล้านบาท) รางวัลปิดท้ายฤดูกาลแข่งขันของปี 2016

ที่มา : บ้านเมือง.  2559.  โปรเมคว้ารางวัลนักกอล์ฟยอดเยี่ยมแห่งปี.  (ออนไลน์).  URL: http://www.banmuang.co.th/news/golf/68548.  21 พฤศจิกายน 2559.
 ชาวนิวยอร์กแห่ใช้บริการ ‘ส้วมทองคำ’

640x390_728130_1479465014

พิพิธภัณฑ์กุกเกนไฮม์ จัดแสดงโถส้วมทองคำ 18 กะรัต โดยใช้ชื่อว่า “อเมริกา” ผลงานของศิลปิน มอริซิโอ แคทเคิลแลน แรงบันดาลใจที่สร้างผลงานชิ้นนี้ออกมานั้นคือการแสดงออกถึงความไม่เท่าเทียมกันทางเศรษฐกิจ มีผู้คนจำนวนมากต่อคิวนานหลายชั่วโมง เพื่อเข้าส้วมทองคำ

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจออนไลน์.  2559.  ชาวนิวยอร์กแห่ใช้บริการ ‘ส้วมทองคำ’.  (ออนไลน์).  URL: http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/728130.  21 พฤศจิกายน 2559.
 ประมูลภาพวาดต้นฉบับ ‘ตินติน’ ทะลุ 58 ล้านบาท

640x390_728275_1479617902

ภาพวาดลายเส้นต้นฉบับหายากจากหนังสือการ์ตูน “การผจญภัยของตินติน ชุด พิชิตดวงจันทร์ (Explorers on the Moon)” ถูกประมูลขายในกรุงปารีสของฝรั่งเศสด้วยราคาสูงถึง 1.55 ล้านยูโร (ราว 58.3 ล้านบาท) ต้นฉบับวาดด้วยปากกาหมึกจีนเป็นผลงานของนักวาดการ์ตูนชาวเบลเยี่ยม “แอร์เช่” หรือชื่อจริงว่า จอร์จ เรมี่ การประมูลในวันเดียวกัน โดยบริษัทคริสตี ภาพวาดต้นแบบจากชุดพิชิตดวงจันทร์ ในหน้าที่ 59 ซึ่งเป้นภาพจรวดลำหนึ่งกำลังเดินทางถึงโลก แต่ไม่มีภาพของตินตินและคณะ มีผู้ซื้อไปด้วยราคา 600,000 ยูโร (ราว 22.6 ล้านบาท)

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจออนไลน์.  2559.  ประมูลภาพวาดต้นฉบับ ‘ตินติน’ ทะลุ 58 ล้านบาท.  (ออนไลน์).  URL: http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/728275.  21 พฤศจิกายน 2559.
 หงอกในวัยโจ๋ ผมดำจะกลับคืนมาไหม
บทความกล่าวถึง เรื่องผมหงอกหรือผมขาวในเด็กวัยมัธยม ซึ่งจากคำแนะนำของ แพทย์หญิงปุณยพัศฐิช์ ศิริธนบดีกุล แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านตจวิทยา(โรคผิวหนัง) โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท กล่าวโดยสรุปได้ว่า คนเอเชีย ถ้าผมขาวก่อนวัย 30 เรียกว่า ผมหงอกก่อนวัย มีสาเหตุหลักจากกรรมพันธุ์ เด็กมีโอกาสผมขาวก่อนวัยเหมือนคุณพ่อคุณแม่ ถัดมาคือ สาเหตุจากการขาดสารอาหารเฉพาะบางกลุ่ม เช่น กลุ่มวิตามินบี 12 กลุ่มโปรตีน แร่ธาตุบางชนิด เช่น สังกะสี เหล็ก ทองแดง และความเครียดสะสม จะกลับมาดำได้หรือไม่ ขึ้นอยู่กับสาเหตุ ในวิทยาการทางการแพทย์ขณะนี้ ยังไม่มีวิธีการที่จะเปลี่ยนผมขาวเป็นดำ ยกเว้นการย้อมปิดสีผม ซึ่งในบางคนแพ้ และความเชื่อที่ว่า การถอนผมขาวนั้นจะทำให้แพร่กระจายมากขึ้น ถือว่าไม่เป็นความจริง
ที่มา : กรุงเทพธุรกิจออนไลน์.  2559.  หงอกในวัยโจ๋ ผมดำจะกลับคืนมาไหม.  (ออนไลน์).  URL: http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/727032.  21 พฤศจิกายน 2559.

ข่าวประจำวันที่ 20 พฤศจิกายน 2559  

ข่าวการศึกษา

 อาชีวะดึงครูต่างชาติมาช่วยสอน
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ดำเนินการตามนโยบายพัฒนาภาษาอังกฤษให้ผู้เรียนสายอาชีพ โดยนำครูต่างชาติเข้ามาจัดการเรียนการสอนแก่นักศึกษาอาชีวะ เพื่อเป็นการเสริมความแข็งแกร่งในวิชาภาษาอังกฤษมากขึ้น นอกจากการรวบรวมคำศัพท์วิชาช่างแล้ว แต่ควรสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้มากขึ้นด้วย
ที่มา : เดลินิวส์.  2559.  อาชีวะดึงครูต่างชาติมาช่วยสอน.  (ออนไลน์).  URL: http://www.dailynews.co.th/education/536333.  20 พฤศจิกายน 2559.
 พลิกโฉมกศน.รูปแบบใหม่
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ร่วมกับสถาบันการส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) พัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษาในรูปแบบใหม่ จากที่อ่านจากหนังสือ สามารถเปิดดูคลิปวีดีโอผ่านทางยูทูป (YouTube) ได้ โดยสถานศึกษาจะจัดทำคิวอาร์โค้ดของคลิปไว้ด้านหลังหนังสือเรียน เพื่อคนทำงานที่ไม่มีเวลาอ่านหนังสือ ได้เปิดดูคลิปได้ทุกที่ทุกเวลา ทั้งนี้เบื้องต้นได้จัดทำคลิประดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย ใน 4 วิชาหลัก ได้แก่ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ความยาวคลิปละ 4-8 นาที
ที่มา : เดลินิวส์.  2559.  พลิกโฉมกศน.รูปแบบใหม่.  (ออนไลน์).  URL: http://www.dailynews.co.th/education/536552.  20 พฤศจิกายน 2559.
 ชูแนวทางในหลวงร.9แก้ปัญหาการศึกษาไทย
การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสขององค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งชาติอาเซียนตะวันออกเฉียงใต้ (ซีมีโอ) ครั้งที่ 39 มีการยืนสงบนิ่งแสดงความอาลัยถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ก่อนเข้าร่วมประชุม และพล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้กล่าวถึง แนวทางการแก้ไขปัญหาการศึกษาอย่างยั่งยืนของไทย ที่มีการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางพัฒนาประเทศ รัฐบาลได้ยึดถือเป็นแนวทางในการส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตและการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติต่อไป
ที่มา : เดลินิวส์.  2559.  ชูแนวทางในหลวงร.9แก้ปัญหาการศึกษาไทย.  (ออนไลน์).  URL: http://www.dailynews.co.th/education/536815.  20 พฤศจิกายน 2559.
 “บิ๊กหนุ่ย”อนุมัติตั๋วครูตลอดชีพแล้ว
พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ ได้เห็นชอบข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู พ.ศ 2559 อนุมัติให้ข้าราชการครูให้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูตลอดชีพ แต่ต้องเป็นข้าราชการครูที่ขอต่ออายุรอบที่ 3 ในปี 2562 รวมระยะเวลาการทำงาน 15 ปี เพราะถือว่ามีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญ สำหรับการได้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูตลอดชีพตามเงื่อนไขใหม่ คือ ต้องมีการตรวจสอบประวัติ ซึ่งผู้ขอต้องไม่ถูกดำเนินคดีทางวินัยหรือทำผิดจรรยาบรรณวิชาชีพครู ซึ่งแม้ว่าจะได้ใบอนุญาตฯตลอดชีพแล้ว แต่กระทำความผิดในภายหลังใ บอนุญาตฯตลอดชีพก็จะสิ้นสุดทันที และเริ่มเข้าสู่กระบวนการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพใหม่
ที่มา : เดลินิวส์.  2559.  “บิ๊กหนุ่ย”อนุมัติตั๋วครูตลอดชีพแล้ว.  (ออนไลน์).  URL: http://www.dailynews.co.th/education/536606.  20 พฤศจิกายน 2559.
 ทุนราชกุมารี เพิ่มสัดส่วน อาชีวะ50%
ที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ได้พิจารณากรอบการทำงานและวิธีการคัดเลือกเด็กที่จะมาเข้าโครงการนี้ ในระยะที่ 2 ที่จะเริ่มในปีการศึกษา 2560  ว่าจะเริ่มในเดือน พฤษภาคม 2560 ปรับสัดส่วนการให้ทุนจากเดิมในระยะแรกที่ สพฐ.ได้รับร้อยละ 50 สอศ.ร้อยละ 30 และ พศ.ร้อยละ 20 ปรับเป็น สพฐ.ลดเหลือร้อยละ 35 สอศ.เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 50 และ พศ.ลดเหลือร้อยละ 15 ส่วน ตชด.ก็จะแทรกอยู่กับ สพฐ.และ สอศ. เนื่องจากต้องการให้น้ำหนักการเรียนในสายอาชีพมากขึ้น และได้มีการเพิ่มอัตราทุนการศึกษาดังนี้ ะดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 25,000 บาทต่อคนต่อปี ปวช. 30,000 บาทต่อคนต่อปี ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และปริญญาตรี 55,000 บาทต่อคนต่อปี และเพิ่มจำนวนผู้ได้รับทุนเป็น 600 คนต่อปี
ที่มา : ไทยโพสต์.  2559.  ทุนราชกุมารี เพิ่มสัดส่วน อาชีวะ50%.  (ออนไลน์).  URL: http://www.thaipost.net.  20 พฤศจิกายน 2559.
 Thai couch potatoes less active than Zimbabwe kids
Active Healthy Kids report card that Thai children scored a D- grade, comparing unfavorably to the rankings for children in Slovenea (A-), New Zealand (B-) and even Zimbabwe (C+). Thai children are being urged to exercise more after nearly receiving a failing grade on an international active health assessment. Countries were given evaluations from A to F based on nine indicators: overall physical activity; organised sport participation; active play; active transportation; sedentary behaviour; family and peers;school; community and the built enviroment; and government strategies and investments. The report suggests the Public Health Ministry increase the minimum hours of physical education at schools.
ที่มา : AFP.  2016.  Sale of Tintin drawings set to break records.  (online).  URL: http://www.bangkokpost.com/news/world/1139353/sale-of-tintin-drawings-set-to-break-records.  November 20, 2016.

ข่าววิทยาศาสตร์ / เทคโนโลยี

 เล็งรีไซเคิล ‘ขยะอวกาศ’ ใช้บนดาวอังคาร

%e0%b8%99%e0%b8%b3-4

ขยะอวกาศรอบโลก คือชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆในดาวเทียมที่หมดอายุแล้ว ขณะนี้โคจรอยู่รอบโลกมีจำนวนกว่าครึ่งล้านชิ้น  ดังนั้น ทอม มาร์คูซิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ซีอีโอ) ของบริษัท ไฟร์ฟลาย สเปซ ซิสเต็ม จึงเสนอแนวความคิดใหม่ ในการจัดการขยะเหล่านี้ โดยเสนอให้มีการนำกลับมาใช้ใหม่ ให้มนุษย์เป็นผู้คัดแยก นำเอาชิ้นส่วนที่ใช้งานได้ ติดตั้งโปรแกรม ให้ทำหน้าที่สำรวจพื้นผิวดาวอังคาร ตามภารกิจ พาธไฟน์เดอร์ ซึ่งเป็นโครงการส่งมนุษย์ไปสำรวจพื้นผิวดาวอังคารขององค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติ (นาซา) ในอนาคต

ที่มา : มติชนออนไลน์.  2559.  เล็งรีไซเคิล ‘ขยะอวกาศ’ ใช้บนดาวอังคาร.  (ออนไลน์).  URL: http://www.matichon.co.th/news/361201.  20 พฤศจิกายน 2559.
 ปีกเปลี่ยนรูป จุดเริ่มต้น การบินแบบนก
“นีล เกอร์เชนเฟลด์” นักฟิสิกส์ ตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์เพื่อบิทและอะตอม สังกัดสถาบันเทคโนโลยีแห่งแมสซาชูเซตส์ (เอ็มไอที) สหรัฐอเมริกา ได้พยายามในการสร้างปีกเครื่องบินให้มีความสามารถในการเปลี่ยนรูปได้ในตัว โดยไม่มีส่วนพื้นผิวของปีกแยกออกจากกัน เกอร์เชนเฟลด์ ใช้มอเตอร์ขนาดเล็ก 2 ตัว ทำหน้าที่สร้างแรงบิดขึ้นบริเวณปลายปีกทั้งสองข้าง บล็อกขนาดเล็กปกคลุมด้วยแถบวัสดุที่ทำหน้าที่เหมือนผิวหนัง ซ้อนเหลื่อมกันเป็นชั้นๆ เหมือนเกล็ดปลา แถบวัสดุไขว้ไปมาเมื่อเกิดแรงบิดให้ปีกเปลี่ยนรูปและพื้นผิวด้านบนยังคงราบเรียบช่วยให้มีคุณสมบัติเชิงแอโรไดนามิกเหมือนเดิม สำหรับเครื่องบินลำแรกที่ใช้เทคโนโลยีนี้สร้างขึ้นจะไม่ใช่เครื่องบินโดยสารแต่จะเป็นเครื่องบินอัตโนมัติไร้นักบิน ที่สามารถบินต่อเนื่องได้เป็นเวลานาน เพื่อช่วยกระจายสัญญาณอินเตอร์เน็ตหรือกระจายเวชภัณฑ์ให้กับหมู่บ้านในถิ่นทุรกันดารและยากจน เกอร์เชนเฟลด์ระบุ
ที่มา : มติชนออนไลน์.  2559.  ปีกเปลี่ยนรูป จุดเริ่มต้น การบินแบบนก.  (ออนไลน์).  URL: http://www.matichon.co.th/news/362210.  20 พฤศจิกายน 2559.
 พบ ‘มังกรโคลน’ ที่จีน โอวิแรปเตอร์สายพันธุ์ใหม่

%e0%b8%a1%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a5%e0%b8%992

โครงกระดูกไดโนเสาร์ถูกค้นพบบริเวณพื้นที่ก่อสร้างในเขตกั้นโจว มณฑลเจียงซี ตอนใต้ของประเทศจีน จากการวิเคราะห์พบว่าเป็นสายพันธุ์ใหม่ของไดโนเสาร์ในกลุ่มโอวิแรปเตอร์ ไดโนเสาร์ที่มีหงอนเป็นเอกลักษณ์ ทั้งนี้ โครงกระดูกไดโนสาร์ที่พบเกือบจะสมบูรณ์ โดยมีทั้งส่วนกระโหลก ขากรรไกรล่าง เรื่อยไปจนถึงโครงกระดูกตามลำตัว รวมไปถึงบริเวณปีกและคอ เชื่อว่ามันน่าจะตายเพราะติดอยู่ในหล่มโคลน เมื่อราว 66-72 ล้านปีก่อน ในช่วงยุคครีเทเชียส

ที่มา : มติชนออนไลน์.  2559.  พบ ‘มังกรโคลน’ ที่จีน โอวิแรปเตอร์สายพันธุ์ใหม่.  (ออนไลน์).  URL: http://www.matichon.co.th/news/361222.  20 พฤศจิกายน 2559.
 ‘มาร์เก็ตบัซซ’ เผยคนไทยใช้โมบายเพย์เมนต์เพิ่มขึ้น
%e0%b9%82%e0%b8%a1%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b9%80%e0%b8%9e%e0%b9%80%e0%b8%a1%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b9%8c
การสำรวจพฤติกรรมผู้บริโภคบนฐานข้อมูลของบัซซี่บีส์ในหัวข้อ “การใช้มือถือในการชำระเงินค่าสินค้าและบริการต่างๆ” ในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ผลสำรวจพบว่า 50% ของผู้ใช้สมาร์ทโฟนมีการใช้งาน Mobile Payments รูปแบบต่างๆ อยู่แล้ว และ Mobile Banking และ Mobile Shopping เป็นสองรูปแบบที่มีการใช้งานมากที่สุด เฉลี่ยใช้ Mobile Banking กว่า 6 ครั้งต่อเดือน เป็นต้น ทั้งนี้  55% ของผู้ใช้ยังเชื่อว่าระดับความปลอดภัยยังอยู่ในระดับสูง ซึ่งสำรวจจากคนไทยที่ใช้สมาร์ทโฟนจำนวน 2,000 คน
ที่มา : มติชนออนไลน์.  2559.  ‘มาร์เก็ตบัซซ’ เผยคนไทยใช้โมบายเพย์เมนต์เพิ่มขึ้น.  (ออนไลน์).  URL: http://www.matichon.co.th/news/363840.  20 พฤศจิกายน 2559.
 หุ่นยนต์ “ซับวัน รีโหลดเด็ด” ทุบสถิติโลก หมุนรูบิคได้ครบทุกสีในเวลาไม่ถึงวินาที

%e0%b8%ab%e0%b8%b8%e0%b9%88%e0%b8%99%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b9%8c%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b8%9a%e0%b8%b4%e0%b8%84

หุ่นยนต์ “ซับวัน รีโหลดเด็ด” สามารถสร้างสถิติใหม่สำหรับการทำให้รูบิคเป็นสีเดียวกันหมดทุกด้านได้เร็วกว่าที่มนุษย์ทำสถิติโลกไว้ถึง 10 เท่า โดยใช้เวลาเพียงแค่ 0.637 วินาที ทำลายสถิติก่อนหน้านี้ที่หุ่นยนต์รุ่นเดียวกันแต่เป็นเวอร์ชั่นก่อนหน้านี้ที่มีโปรเซสเซอร์ต่างกันทำไว้ที่ 0.887 วินาที “ซับวัน รีโหลดเด็ด” ควบคุมมอเตอร์จากไมโครคอนโทรลเลอร์ในตระกูล “ออริกซ์”ระบบการช่วยเหลือขับรถ และใช้แขนกลที่ควบคุมด้วยมอเตอร์ 6 ตัวในการหมุนรูบิคความเร็วสูงสุด

ที่มา : มติชนออนไลน์.  2559.  หุ่นยนต์ “ซับวัน รีโหลดเด็ด” ทุบสถิติโลก หมุนรูบิคได้ครบทุกสีในเวลาไม่ถึงวินาที.  (ออนไลน์).  URL: http://www.matichon.co.th/news/363858.  20 พฤศจิกายน 2559.
 สดร.เก็บภาพ “ซูเปอร์ฟูลมูน” เหนือพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท

559000011788701

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (สดร.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เผยภาพดวงจันทร์เต็มดวงเหนือพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในคืนดวงจันทร์เต็มดวงโคจรเข้าใกล้โลกที่สุดในรอบ 68 ปี น้อมแสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จากปรากฏการณ์ ซูเปอร์ฟูลมูน ในคืนวันที่ 14 พ.ย.59 ที่ผ่านมา โดยดวงจันทร์เต็มดวงปรากฏใกล้โลกมากที่สุดที่ระยะห่างประมาณ 356,511 กิโลเมตร

ที่มา : MGR Online.  2559.  สดร.เก็บภาพ “ซูเปอร์ฟูลมูน” เหนือพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท.  (ออนไลน์).  URL: http://manager.co.th/Science/ViewNews.aspx?NewsID=9590000113939.  20 พฤศจิกายน 2559.
 Russian spaceship delivers three astronauts to space station
Russia’s Soyuz spacecraft arrived at the International Space Station on Saturday, carrying a European, a Russian and an American astronaut for a four-month mission at the orbiting outpost. The trio – including Frenchman Thomas Pesquet, Russian cosmonaut Oleg Novitskiy and American astronaut Peggy Whitson.
ที่มา : AFP.  2016.  Russian spaceship delivers three astronauts to space station.  (online).  URL: http://www.bangkokpost.com/news/world/1139893/russian-spaceship-delivers-three-astronauts-to-space-station.  November 20, 2016.

ข่าววิจัย/พัฒนา

 นักวิจัยพบวิธีแก้ปัญหาอัมพาตในลิงทดลอง ปูทางสู่การรักษาผู้ป่วยอัมพาตในอนาคต
%e0%b8%99%e0%b8%b32-2-768x576ทีมวิจัยนานาชาติเผยแพร่รายงานความสำเร็จในการทดลองอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อแก้ปัญหาอัมพาตในลิงทดลอง โดยทำการผ่าตัดฝังอุปกรณ์ไร้สายติดตั้งลงไปในสมองของลิงทดลอง 2 ตัวที่อัมพาต ให้อุปกรณ์ทำหน้าที่รับและบันทึกสัญญาณจากสมองส่วนควบคุมการเคลื่อนไหว เชื่อมโยงข้อมูลกับอุปกรณ์ที่ติดตั้งไว้กับกลุ่มเส้นประสาทบริเวณไขสันหลัง เพื่อให้ลิงสามารถเคลื่อนไหวได้เป็นปกติ ข้อดีของเทคโนโลยีใหม่ในครั้งนี้ประการแรกสุดก็คือ ทั้งหมดเป็นการเชื่อมต่อกันแบบไร้สาย ทำให้ไม่จำเป็นต้องใช้สายระโยงระยางอีกต่อไป นับว่าความสำเร็จในการทดลองนี้ถือเป็นเพียงการพิสูจน์ความเป็นไปได้ของแนวคิดนี้เท่านั้น หากจะนำไปใช้เพื่อแก้ปัญหากับผู้ป่วยอัมพาตที่เป็นมนุษย์ยังจำเป็นต้องพัฒนาการเชื่อมโยงระหว่างสมองกับคอมพิวเตอร์ให้สมบูรณ์แบบมากขึ้น
ที่มา : มติชนออนไลน์.  2559.  นักวิจัยพบวิธีแก้ปัญหาอัมพาตในลิงทดลอง ปูทางสู่การรักษาผู้ป่วยอัมพาตในอนาคต.  (ออนไลน์).  URL: http://www.matichon.co.th/news/363831.  20 พฤศจิกายน 2559.
 ข่าวดีสำหรับบัณฑิต พสวท. แรกบรรจุ สสวท.ให้ทุนวิจัย 30 ทุน
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กระทรวงศึกษาธิการ ได้รับอนุมัติงบประมาณสนับสนุนทุนวิจัย (research fund) ประจำปี 2559 จำนวน 30 ทุน สำหรับบัณฑิตทุนโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) หรือทุน พสวท.
ผู้สนใจสามารถดาวโหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้องเพื่อศึกษารายละเอียด และดำเนินการ ดังนี้
1. เขียนบทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษของโครงการวิจัย (ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4)
2. เขียนข้อเสนอโครงการวิจัย โดยกรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม DPST.FR.01/1 เป็นภาษาอังกฤษ
3. เตรียมเอกสารประกอบการสมัครตามที่ระบุในประกาศทุนวิจัยฯ
จากนั้น จัดส่งเอกสารในข้อ 1- 3 ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ ส่งด้วยบริการด่วนพิเศษ EMS ไปยัง สสวท.
ที่มา : MGR Online.  2559.  ข่าวดีสำหรับบัณฑิต พสวท. แรกบรรจุ สสวท.ให้ทุนวิจัย 30 ทุน.  (ออนไลน์).  URL: http://manager.co.th/Science/ViewNews.aspx?NewsID=9590000114173.  20 พฤศจิกายน 2559.
 ร่วมยินดี “ศ.ดร.กาญจนา กาญจนสุต” คนไทยคนแรกรับรางวัลจากประชาคมอินเทอร์เน็ตโลก

559000011959601

ศ.ดร.กาญจนา กาญจนสุต  ได้รับการประกาศให้ขึ้นรับรางวัล “โจนาธาน บี โพสเทล เซอร์วิส อวอร์ด” ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้แก่ผู้กระทำคุณประโยชน์ต่อประชาคมอินเทอร์เน็ตอย่างโดดเด่น ระหว่างงานประชุมคณะทำงานด้านวิศวกรรมอินเทอร์เน็ต (Internet Engineering Task Force: IETF) ครั้งที่ 97 ทั้งนี้  ศ.ดร.กาญจนา เป็นผู้แรกที่นำอินเทอร์เน็ตมายังประเทศไทยตั้งแต่ พ.ศ.2529 โดยการสร้างการเชื่อมต่อทางอีเมลระหว่างสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซียกับภายนอกประเทศ และได้ขยายวงกว้างรองรับการใช้งานอีเมลออกไปยังสถาบันการศึกษาและองค์กรอื่นๆ

ที่มา : MGR Online.  2559.  ร่วมยินดี “ศ.ดร.กาญจนา กาญจนสุต” คนไทยคนแรกรับรางวัลจากประชาคมอินเทอร์เน็ตโลก.  (ออนไลน์).  URL: http://manager.co.th/Science/ViewNews.aspx?NewsID=9590000115576.  20 พฤศจิกายน 2559.
 2นักวิทย์อังกฤษ-แคนาดาคว้ารางวัลเจ้าฟ้ามหิดลปี59

20161117401

ผลการตัดสินผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ครั้งที่ 25 ประจำปี 2559 มีผู้ได้รับรางวัลสาขาการแพทย์คือ เซอร์เกรกอรี พอล วินเทอร์ (Sir Gregory Paul Winter) คณบดีวิทยาลัยทรินิตี มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ สหราชอาณาจักร นักชีวเคมี ผู้นำในการพัฒนาเทคโนโลยีสร้างและดัดแปลงโมเลกุลของแอนติบอดีให้มีประสิทธิภาพสูงและมีความเสี่ยงเป็นสิ่งแปลกปลอมลดลง และ ศ.นพ.วลาดิเมียร์ ฮาชินสกี (Professor Vladimir Hachinski) ศาสตราจารย์พิศิษฐ์ มหาวิทยาลัยเวสเทอร์น ออนตาริโอ แคนาดา ได้รับรางวัลในสาขาการสาธารณสุข จากผลงานการริเริ่มนำคำว่า “เบรนแอทแทค”(brain attack) มาใช้เพื่อสื่อถึงความฉุกเฉินของโรคเฉียบพลันที่ต้องได้รับการรักษาอย่างรวดเร็วแทนการรอดูอาการที่บ้าน จนกลายเป็นมาตรฐานสำหรับดูแลหลอดเลือดสมองทั่วโลก อีกทั้งยังเป็นผู้ค้นพบบทบาทที่สำคัญของสมองส่วนอินซูลาร์ ซึ่งมีผลต่อการเต้นผิดปกติของหัวใจ ซึ่งจะทำให้เสียชีวิตได้

ที่มา : ไทยโพสต์.  2559.  2นักวิทย์อังกฤษ-แคนาดาคว้ารางวัลเจ้าฟ้ามหิดลปี59.  (ออนไลน์).  URL: http://www.thaipost.net.  20 พฤศจิกายน 2559.
 Terminally ill teen won historic ruling to preserve body
A 14-year-old girl who wanted her body to be preserved, in case she could be cured in the future, won a historic legal fight shortly before her death. The girl wrote to the judge explaining that she wanted “to live longer” and did not want “to be buried underground”. The judge, Mr Justice Peter Jackson said It was not about the rights or wrongs of cryonics but about a dispute between parents over the disposal of their daughter’s body. She was supported by her mother in her wish to be cryogenically preserved – but not by her father. It was brought to court for the first time on 26 September and the judge made his decision on 6 October. Cryonics is the process of preserving a whole body in the hope that resuscitation and a cure are possible in the distant future.
ที่มา : BBC.  2016.  Terminally ill teen won historic ruling to preserve body.  (online).  URL: http://www.bbc.com/news/health-38012267.  November 20, 2016.
 Bagged salad is Salmonella risk, study finds
 The researchers revealed about bacteria that can thrive even in fridge. They advised people to eat bagged salad, despite their wholesome nature, fresh green leaves and salad foods are often involved in food poisoning. The research team showed the bag of salad that bring to carry bacteria. The study showed sugars, proteins and minerals escaped from the cut leaves into the water in the bag. The study, published in Applied and Environmental Microbiology, showed that an initial contamination of 100 Salmonella bacteria would increase to 100,000 within five days. The studies showed that Salmonella did especially well in bags containing spinach, while E. coli loved rocket leaves. The best way you should to buy the bag with sell- by date. Don’t keep bagged salad any longer than you need.
ที่มา : James Gallagher.  2016.  Bagged salad is Salmonella risk, study finds.  (online).  URL: http://www.bbc.com/news/health-38026695.  November 20, 2016.

ข่าวทั่วไป

 กรมศิลปากรเตรียมความพร้อม จัดสร้างพระโกศจันทน์
การเตรียมความพร้อมในการจัดสร้างพระโกศจันทน์ งานพระราชพิธี ถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในขณะนี้ กรมศิลปากรได้ร่างแบบพระโกศจันทน์เสร็จแล้ว ซึ่งได้รับมอบไม้จันทน์หอมจากกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช และได้รับผ้าทองย่นสำหรับใช้ในการประดับพระเมรุมาศ และอาคารประกอบ ที่นำเข้าจากประเทศจีน จำนวน 10,500 เมตร รวมน้ำหนัก 900 กิโลกรัม นอกจากนี้กรมศิลปากรได้เปิดให้ประชาชน นักเรียน นักศึกษาที่มีฝีมือ เข้ามามีส่วนร่วมในการเลื่อยฉลุลาย ที่อยู่ในการควบคุมของช่างสิบหมู่
ที่มา : เดลินิวส์.  2559.  กรมศิลปากรเตรียมความพร้อม จัดสร้างพระโกศจันทน์.  (ออนไลน์).  URL: http://www.dailynews.co.th/education/537335.  20 พฤศจิกายน 2559.
 สังคมไทยเลี้ยงลูกผิดทาง เน้น “อ่านเขียน” ลืมพัฒนาสมอง “EF” เพิ่มทักษะชีวิต อึ้ง! เด็กไทยบกพร่องถึง 30%
ภายหลังเปิดการประชุมวิชาการ EF Symposium 2016 ปลูกฝังทักษะสมอง บ่มเพาะเด็กไทยยุค 4.0 จัดโดย สสส. ร่วมกับภาคีเครือข่าย Thailand EF Partnership นพ.วีระพันธ์ สุพรรณไชยมาตย์ กล่าวโดยสรุปว่า ทักษะที่จำเป็นของคนไทยในยุค 4.0 ที่ทั่วโลกต้องการ คือ การเรียนรู้ที่จะปรับตัว โดยเฉพาะเด็ก เยาวชน และกลุ่มวัยแรงงานที่ต้องยอมรับการเปลี่ยนแปลงในยุคไอที ช่วงอายุ 0 – 6 ปี การพัฒนาทักษะสมองที่เรียกว่า Executive Function หรือ EF สามารถช่วยควบคุมอารมณ์ ความคิด และการกระทำ เพื่อกำกับตนเองให้เกิดพฤติกรรมที่มุ่งสู่เป้าหมาย ช่วยให้เด็กคิดเป็น ทำงานเป็น เรียนรู้เป็น แก้ไขปัญหาเป็น อยู่ร่วมกับผู้อื่นเป็น และหาความสุขเป็น นอกจากทักษะการอ่านออกเขียนได้ วุฒิภาวะทางอารมณ์ถือเป็นทักษะที่สำคัญด้วย ต้องปล่อยให้เด็กเรียนรู้ธรรมชาติของตนเอง มีอิสระ สอนให้คิด และแก้ปัญหาเองได้
ที่มา : MGR Online.  2559.  สังคมไทยเลี้ยงลูกผิดทาง เน้น “อ่านเขียน” ลืมพัฒนาสมอง “EF” เพิ่มทักษะชีวิต อึ้ง! เด็กไทยบกพร่องถึง 30%.  (ออนไลน์).  URL: http://manager.co.th/QOL/ViewNews.aspx?NewsID=9590000115758.  20 พฤศจิกายน 2559.
 รู้ไหมว่า…งูอะไรอยู่ในถ้ำ
กล่าวถึงงูในไทยที่อาศัยในถ้ำ หากินในถ้ำ และวางไข่ในถ้ำ จากผู้เชี่ยวชาญสัตว์เลื้อยคลาน องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) นายสัญชัย เมฆฉาย ที่ระบุว่า มีเพียง 2 ชนิดเท่านั้น คือ งูกาบหมากหางนิล” ซึ่งเป็นเป็นชนิดที่พบทางภาคเหนือและชนิดที่พบทางภาคใต้ โดยงูกาบหมากหางนิลที่พบทางภาคใต้จะมีตัวเป็นสีขาวและมีหางเป็นสีดำ ส่วนงูกาบหมากหางนิลที่พบทางภาคเหนือจะมีตัวสีออกเหลืองนวลๆ แต่มีหางสีดำเช่นเดียวกับชนิดที่พบทางภาคใต้ พฤติกรรมเด่นๆของงูชนิดนี้ คือ การกินค้างคาวเป็นอาหารและไม่กินอย่างอื่นเลย และจะออกมานอกถ้ำปีหนึ่งไม่กี่ครั้ง โดยแค่ออกมาผึ่งแดดแล้วก็กลับเข้าไป
ที่มา : MGR Online.  2559.  รู้ไหมว่า…งูอะไรอยู่ในถ้ำ.  (ออนไลน์).  URL: http://manager.co.th/Science/ViewNews.aspx?NewsID=9590000113967.  20 พฤศจิกายน 2559.
 สวทช. จับมือ “กลุ่มบริษัทสุพรีม” ต่อยอดงานวิจัยเสริมแกร่งธุรกิจ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และ บริษัท สุพรีม โพรดักส์ จำกัด ลงนามความร่วมมือการพัฒนาเทคโนโลยีด้านสุขภาพ การแพทย์ สาธารณสุข สิ่งแวดล้อมและการเกษตร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและความพร้อมของบริษัทฯ ในการแข่งขันสู่ระดับสากล ในความร่วมมือนี้จะมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีระหว่าง 2 หน่วยงาน เชื่อว่าจะมีส่วนช่วยในการเสริมสร้างนวัตกรรมทางด้านการแพทย์ของประเทศ
ที่มา : MGR Online.  2559.  สวทช. จับมือ “กลุ่มบริษัทสุพรีม” ต่อยอดงานวิจัยเสริมแกร่งธุรกิจ.  (ออนไลน์).  URL: http://manager.co.th/Science/ViewNews.aspx?NewsID=9590000114170.  20 พฤศจิกายน 2559.
 WHO แจงข่าวล่าสุดไวรัสซิกา
องค์การอนามัยโลก (WHO) ประกาศว่าไวรัสซิกาซึ่งมียุงเป็นพาหะ และมีความเชื่อมโยงกับภาวะศีรษะลีบและสมองฝ่อในเด็กทารกเกิดใหม่ ไม่เป็น “ภัยฉุกเฉินด้านสาธารณสุขของโลก” อีกต่อไป แต่สถานการณ์ด้านการแพร่ระบาดยังคงน่าเป็นห่วง สำหรับประเทศบราซิลที่พบผู้ติดเชื้อมากที่สุดยังปฏิเสธิที่จะลดระดับการเฝ้าระวัง นอกจากนี้ นักวิจัยได้ออกมาเตือนในปีนี้ว่ามีประชากรอย่างน้อย 2,600 ล้านคน หรือประมาณ 1 ใน 3 ของโลก อาศัยอยู่ในบางพื้นที่ของทวีปแอฟริกา เอเชีย และภูมิภาคแปซิฟิก อาจมีไวรัสซิกาแพร่ระบาดเข้าไปถึง
ที่มา : แนวหน้า.  2559.  WHO แจงข่าวล่าสุดไวรัสซิกา.  (ออนไลน์).  URL: http://www.naewna.com/inter/245491.  20 พฤศจิกายน 2559.
 แฉ 3 โรคฮิต“หวัด-ท้องเสีย-บาดแผล”หลงผิดใช้ยาปฏิชีวนะ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา (กพย.) และกระทรวงสาธารณสุข ในแผนยุทธศาสตร์ร์การจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพประเทศไทย พ.ศ.2560-2564 โดยตั้งเป้าหมายว่า ภายในปี 2564 จะลดการป่วยจากเชื้อดื้อยาลง 50% ลดปริมาณการใช้ยาต้านจุลชีพในคนลง 20% ลดปริมาณการใช้ยาต้านจุลชีพสำหรับสัตว์ลง 30% ประชาชนมีความรู้เรื่องเชื้อดื้อยาและตระหนักในการใช้ยาต้านจุลชีพอย่างเหมาะสมเพิ่มขึ้น 20% และระบบการจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพมีสมรรถนะตามเกณฑ์สากล ไม่ต่ำกว่าระดับ 4 โดย 3 โรคที่เป็นกันบ่อยและรักษาได้โดยไม่ต้องใช้ยาปฏิชีวนะได้แก่ โรคหวัด, ท้องร่วง อาหารเป็นพิเษ และ บาดแผลทั่วไป
ที่มา : บ้านเมือง.  2559.  แฉ 3 โรคฮิต“หวัด-ท้องเสีย-บาดแผล”หลงผิดใช้ยาปฏิชีวนะ.  (ออนไลน์).  URL: http://www.banmuang.co.th/news/bangkok/68397.  20 พฤศจิกายน 2559.
 การตรวจวินิจฉัยโรคเบาหวานด้วย “ฮีโมโกลบินเอวันซี”
วันที่ 14 พฤศจิกายนของทุกปี องค์การอนามัยโลกและสหพันธ์เบาหวานนานาชาติ กำหนดให้เป็น วันเบาหวานโลก ซึ่งธีมในปี 2559 คือ Eyes on Diabetes มุ่งให้ความสำคัญในการตรวจคัดกรองเบาหวาน จากสถิติพบว่า ในทุก 6 วินาทีมีผู้เสียชีวิตจากโรคเบาหวาน และพบว่า 1 ใน 2 ของผู้ป่วยยังไม่เคยรับการตรวจวินิจฉัย ซึ่งการตรวจค่าน้ำตาลสะสม หรือ ฮีโมโกลบินเอวันซี (HbA1c) สามารถวินิจฉัยเบาหวานได้เร็ว สะดวก ไม่ต้องงดอาหารก่อนตรวจ ผู้สนใจสามารถตรวจได้ที่โรงพยาบาลชั้นนำทั่วไป
ที่มา : บ้านเมือง.  2559.  การตรวจวินิจฉัยโรคเบาหวานด้วย “ฮีโมโกลบินเอวันซี”.  (ออนไลน์).  URL: http://www.banmuang.co.th/news/bangkok/68500.  20 พฤศจิกายน 2559.
 หมอเผยไทยมี5″โรคหายาก”
งานแถลงข่าว “โรคหายาก…ความท้าทายใหม่ ที่ต้องเร่งค้นหา” เผยว่า ขณะนี้ 5 โรคหายากที่พบบ่อยสุดในประเทศไทย คือ 1.โรคมีกรดในเลือด 2.โรคแอมโมเนียคั่งในสมอง 3.โรคแอลเอสดี 4.โรคพราเดอร์-วิลลี่ 5.โรคกล้ามเนื้อดูเชน โรคเหล่านี้จะส่งผลต่อระบบสมอง ซึ่งประเทศไทยมีปัญหาที่งบประมาณ แพทย์น้อย ยังไม่ได้รับความสนใจจากภาครัฐมากพอ หากวินิจฉัยเจอช้า จะกลายเป็นรักษาได้ยาก จึงมีการจัดสัมมนาเพื่อได้รับการช่วยเหลือที่ดีต่อไป
ที่มา : ไทยโพสต์.  2559.  หมอเผยไทยมี5″โรคหายาก”.  (ออนไลน์).  URL: http://www.thaipost.net.  20 พฤศจิกายน 2559.
 Sale of Tintin drawings set to break records
Two original Tintin comic strips are expected to break records Saturday when they go under the hammer in Paris. The first from “Explorers on the Moon”, widely regarded as one of the two best Tintin adventures, could fetch up to up to $1 million. The page from the unfinished story “Tintin and the Thermozero” — estimated at 250,000 euros — was the first ever to come to market.
ที่มา : AFP.  2016.  Sale of Tintin drawings set to break records.  (online).  URL: http://www.bangkokpost.com/news/world/1139353/sale-of-tintin-drawings-set-to-break-records.  November 20, 2016.

 

ข่าวประจำวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559

ข่าวการศึกษา

 ม.กรุงเทพคว้าชนะเลิศภาพถ่าย “โครงการพระราชดำริ”
009น.ส.บุญชนก ฉายชูวงษ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ รับรางวัลชนะเลิศ ระดับอุดมศึกษา/ปวส. พร้อมทุนการศึกษาจำนวน 13,000 บาท ในโครงการประกวดภาพถ่ายหัวข้อ “โครงการพระราชดำริ”
ที่มา : แนวหน้า.  2559.  ม.กรุงเทพคว้าชนะเลิศภาพถ่าย “โครงการพระราชดำริ”.  (ออนไลน์).  URL: http://www.naewna.com/local/244122.  11 พฤศจิกายน 2559.

ข่าววิทยาศาสตร์ / เทคโนโลยี

 ‘ซุปเปอร์แบตเตอรี่’ นวัตกรรมจากกองขยะ
3ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แครี พินท์ อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล และทีมนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยแวนเดอร์บิลท์ ในเมืองแนชวิลล์ รัฐเทนเนสซี สหรัฐอเมริกา ประสบความสำเร็จในการผลิตแบตเตอรี่ที่มีสมรรถนะสูงจากเศษชิ้นส่วนโลหะที่ได้จากกองขยะ กับสารเคมีที่ใช้กันอยู่ทั่วไปในครัวเรือน โดย พินท์ ได้รับแรงบันดาลใจในการผลิตแบตเตอรี่สมรรถนะสูงนี้จาก แบตเตอรี่แบกแดด เทคโนโลยียุคโบราณ ที่ประกอบด้วย หม้อ ดินเผา แผ่นทองแดง กับลวดเล็ก ทำให้ส่วนประกอบในการผลิตซุปเปอร์แบตเตอรี่ของพินท์ คล้ายคลึงกับแบตเตอรี่โบราณดังกล่าว เริ่มด้วยการเสาะหาแผ่นโลหะจากขยะหรือสิ่งของที่ไม่ใช้งานแล้ว แผ่นเหล็ก, แผ่นทองเหลือง, กับเหยือกแก้ว ใส่น้ำเกลือ จุ่มแผ่นโลหะลงน้ำใเหยือก เพื่อสร้างกระบวนการทำอโนไดซ์ จากนั้นทำฉนวน แผ่นกั้นระหว่างแผ่นโลหะทั้งสองที่ใช้เป็นขั้วไฟฟ้า และนำชุดอุปกรณ์จุ่มให้จมลงในสารละลายอิเล็กโทรไลต์ ที่ทำขึ้นเอง เป็นอันเสร็จสิ้นขึ้นตอน ชุดอุปกรณ์ที่ทดลองนี้มีขนาดเท่ากับขวดยา และใช้งานได้ถึง 13 ปี
ที่มา : มติชนออนไลน์.  2559.  ‘ซุปเปอร์แบตเตอรี่’ นวัตกรรมจากกองขยะ.  (ออนไลน์).  URL: http://www.matichon.co.th/news/355319.  11 พฤศจิกายน 2559.
 มาแล้ว!! เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ หัวข้อ“ วัสดุศาสตร์” ฉายฟรีถึง 16 ธ.ค.
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สสวท.) สถาบันเกอเธ่ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาทุกศูนย์ทั่วประเทศ และหน่วยงาน จัดเชิญชมภาพยนตร์ในเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 12 ในหัวข้อวัสดุศาสตร์ โดยจะจัดฉายระหว่างวันที่ 3 พฤศจิกายน- 16 ธันวาคม 2559 ในกรุงเทพ ปริมลฑลและภูมิภาค ประกอบด้วยเช่น นย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาตรัง อุบลราชธานี นครราชสีมา สระแก้ว พิษณุโลก นราธิวาส อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ และ อุทยานการเรียนรู้เมืองนครศรีธรรมราช เป็นต้น ผู้สนใจเข้าชมฟรี ดูคลิปตัวอย่างภาพยนตร์ที่จัดฉายทาง http://www.goethe.de/ins/th/prj/wif/flm/thindex.htm
ที่มา : มติชนออนไลน์.  2559.  มาแล้ว!! เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ หัวข้อ“ วัสดุศาสตร์” ฉายฟรีถึง 16 ธ.ค.  (ออนไลน์).  URL: http://www.matichon.co.th/news/355528.  11 พฤศจิกายน 2559. 
 Climate change affects nearly all life on Earth
The study in the journal Science found that 82 percent of key ecological processes — including genetic diversity and migration patterns — are being altered by global warming. These effects extend to land, oceans and freshwater environments, even though temperatures have risen just about 1.87 degrees Fahrenheit (1 degree Celsius) over pre-industrial times due to fossil fuel burning. By one degree, theserange from individual genes changing, significant shifts in species’ physiology and physical features such as body size, and species moving to entirely new areas, lead study author Brett Scheffers said.
ที่มา : AFP.  2016.  Climate change affects nearly all life on Earth.  (online).  URL: http://www.bangkokpost.com/news/world/1132857/climate-change-affects-nearly-all-life-on-earth.  November 11, 2016.

ข่าววิจัย/พัฒนา

 แนะนำ 2 เครื่องสีข้าวรุ่นเล็กจากสมาคมเครื่องจักรกลไทย

559000011569502

559000011569503

โครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีเครื่องสีข้าวระดับครัวเรือน ได้รับงบประมาณสนับสนุนในการพัฒนาจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีเครื่องสีข้าว 2 รุ่น คือ เครื่องสีข้าวระดับครัวเรือน รุ่นเอ็นดับเบิลยู 1000 เทอร์โบ (NW 1000 TURBO) และเครื่องสีข้าวระดับครัวเรือน รุ่นกรีนบี นาโน 3 โดยรุ่นเอ็นดับเบิลยู 1000 เทอร์โบ สีได้ทั้งข้าวขาวและข้าวกล้อง ประมาณ 50-70 กิโลกรัมต่อชั่วโมง สามารถเลือกปรับความขาวมากขาวน้อยของข้าวได้ตามต้องการ  ส่วนรุ่นกรีนบี นาโน 3 มีขนาดเล็กลงมา กะทัดรัด ไม่กินเนื้อที่ สามารถสีข้าวได้ครั้งละ 38-45 กิโลกรัมข้าวเปลือกต่อชั่วโมง เหมาะสำหรับใช้บริโภคในครัวเรือน ตลอดจนในชุมชน ที่สำคัญมีอุปกรณ์คัดแยกสิ่งเจือปน รวมถึงข้าวเมล็ดเต็มและข้าวหักออกจากกันได้

ที่มา : MGR Online.  2559.  แนะนำ 2 เครื่องสีข้าวรุ่นเล็กจากสมาคมเครื่องจักรกลไทย.  (ออนไลน์).  URL: http://manager.co.th/Science/ViewNews.aspx?NewsID=9590000111811.  11 พฤศจิกายน 2559. 

ข่าวทั่วไป

 ข่าวดีคนตกงาน-บัณฑิตจบใหม่ เปิดรับสมัครหลายอัตรา
สถานการณ์ด้านแรงงาน ขณะนี้มีผู้อยู่ในกำลังแรงงาน 38.28 ล้านคน ว่างงาน 330,000 คน คิดเป็นร้อยละ 0.9 ซึ่งถือเป็นการว่างงานในภาวะปกติ ผู้ที่กำลังตกงานหรือบัณฑิตจบใหม่ หรือต้องการหางานทำใหม่ เข้าร่วมงานตลาดนัดแรงงานตามภูมิภาคต่างๆได้หลายแห่ง เช่น วันนัดพบแรงงานย่อย ครั้งที่ 1/2560 ในวันที่ 15 พ.ย. 59 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย เขตดินแดง กรุงเทพฯ,  15 พ.ย. ที่ จ.แพร่, 18 พ.ย. ที่ จ.หนองคาย และ 22 พ.ย. จ.สุราษฎร์ธานี
ที่มา : เดลินิวส์.  2559.  ข่าวดีคนตกงาน-บัณฑิตจบใหม่ เปิดรับสมัครหลายอัตรา.  (ออนไลน์).  URL: http://www.dailynews.co.th/regional/535745.  11 พฤศจิกายน 2559.
 ค้นพบ “บ่อศักดิ์สิทธิ์” ใกล้ลิเวอร์พูล
%e0%b8%99%e0%b8%b3-2ทีมขุดค้นทางโบราณคดีของอังกฤษ ค้นพบบ่อน้ำจากยุคกลางของยุโรป ในพื้นที่เกษตรกรรมบริเวณเขตเชื่อมต่อระหว่างเมืองเรนฮิลล์กับเมืองซัตตัน เซนต์ เฮเลน ใกล้กับเมืองลิเวอร์พูล ในประเทศอังกฤษ เชื่อว่าในเวลานั้น บ่อน้ำนี้ สามารถล้างบาป, รักษาดวงตา และโรคผิวหนังได้ สร้างตามแบบบ่อในลัทธิเซนต์แอนน์โดยบ่อสร้างจากหินทรายนำมาสลักเป็นก้อนสี่เหลี่ยมจัดเรียงกั้นเป็นบ่อสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาด 6.5×6.5 ฟุต (1.98×1.98 เมตร) ความลึก 4 ฟุต (1.22 เมตร) มีบันไดหิน 2 ขั้นเพื่อก้าวเดินลงไปถึงก้นบ่อ บ่อนี้เคยถูกระบุไว้ในตำนานเมืองด้วยว่า เป็นบ่อต้องสาปที่ทำให้เกิดการเสียชีวิตปริศนามาแล้ว
ที่มา : มติชนออนไลน์.  2559.  ค้นพบ “บ่อศักดิ์สิทธิ์” ใกล้ลิเวอร์พูล.  (ออนไลน์).  URL: http://www.matichon.co.th/news/354741.  11 พฤศจิกายน 2559.
 เล็งสร้างแฟลตดินแดงหลังแรกติดสามเหลี่ยมดินแดงธันวาคมนี้
ที่ประชุมคณะกรรมการการเคหะแห่งชาติ (กคช.) ได้รับทราบในโครงการฟื้นฟูชุมชนดินแดง การก่อสร้างอาคารแปลงจี โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดงระยะแรก คาดว่าจะวางศิลาฤกษ์ได้ในช่วงเดือนธันวาคม 2559 และสามารถดำเนินการก่อสร้างได้ทันที ในส่วนของผู้แทนชาวชุมชนและชาวชุมชนดินแดงมีความมั่นใจในโครงการ และมีความเชื่อมั่นในการเคหะแห่งชาติมากขึ้น แม้จะมีผู้อยู่อาศัยบางกลุ่มออกมาคัดค้าน แต่การดำเนินโครงการยังคงเดินหน้าต่อไป
ที่มา : มติชนออนไลน์.  2559.  เล็งสร้างแฟลตดินแดงหลังแรกติดสามเหลี่ยมดินแดงธันวาคมนี้.  (ออนไลน์).  URL: http://www.matichon.co.th/news/355977.  11 พฤศจิกายน 2559. 
 สธ.ช่วยชาวนาซื้อข้าว สร้างรายได้ช่วงวิกฤต เผยคุณค่า ‘ข้าวไทย’ โภชนาการเพียบ!!
กระทรวงสาธารณสุข(สธ.) เปิดโอกาสช่วยชาวนา ให้ สามารถนำข้าวสารมาจำหน่ายในโรงพยาบาลสังกัดสธ. รวมทั้งภายในกระทรวงสาธารณสุข โดยให้ติดต่อกับสถานพยาบาลนั้นๆโดยตรง นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า ผู้สูงอายุ ผู้หญิงวัยทำงาน ควรกินข้าววันละ 7-8 ทัพพี ในผู้ชายวันละ 10-12 ทัพพี โดยการรับประทาน ควรเลือกข้าวขัดสีน้อย จำพวกข้าวกล้องหรือข้าวสีต่างๆ เพราะจะได้ใยอาหารเพิ่มขึ้น ย่อยช้า ทำให้รู้สึกอิ่มนาน ช่วยควบคุมน้ำหนักและการขับถ่ายให้ดีขึ้น ยกตัวอย่าง ข้าวหอมมะลิ เมล็ดข้าวยาวเรียว มีความใส แกร่ง เลื่อมมัน มีกลิ่นหอมคล้ายใบเตย ข้าวไรซ์เบอรี่ เป็นข้าวที่ได้รับการพัฒนาจากการผสมข้ามพันธุ์ระหว่างข้าวเจ้าหอมนิล กับข้าวขาวดอกมะลิ 105 เมล็ดมีลักษณะเรียวยาว สีม่วงเข้ม มีสารต้านอนุมูลอิสระสังกะสีและโฟเลตสูง ลดความเสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ต้านมะเร็ง ช่วยควบคุมน้ำตาล ช่วยบำรุงโลหิตสำหรับผู้ที่เป็นโรคโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก เป็นต้น
ที่มา : มติชนออนไลน์.  2559.  สธ.ช่วยชาวนาซื้อข้าว สร้างรายได้ช่วงวิกฤต เผยคุณค่า ‘ข้าวไทย’ โภชนาการเพียบ!!.  (ออนไลน์).  URL: http://www.matichon.co.th/news/356035.  11 พฤศจิกายน 2559. 

ข่าวประจำวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559   

ข่าวการศึกษา

 เผยผลสำรวจ 95% หนุนฟื้นตกซ้ำชั้น
จากการสำรวจลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องถึงการตกซ้ำชั้นแนวใหม่โดยให้ซ้ำชั้นป.3 ป.6 และม.3 ให้เรียนซ้ำเป็นรายวิชา หรือซ้ำชั้น กรณีไม่ผ่านรายวิชาเกินครึ่งหนึ่งของวิชาเรียน การสำรวจของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) พบว่า ผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น อาจารย์มหาวิทยาลัย ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ ครู นักจิตวิทยา และผู้แทนผู้ปกครอง ร้อยละ 95.18 เห็นด้วยกับการซ้ำชั้น และมีข้อสังเกตเรื่องกระทบจิตใจเพียงร้อยละ 4.82 ซึ่งในขั้นตอนการให้เรียนซ้ำชั้นควรมี 3 ขั้นตอน คือ 1. ตรวจสอบให้แน่นอนถึงการเรียนอ่อน 2. ใช้วิธีเพื่อนช่วยเพื่อน พี่ช่วยน้องก่อน และ 3. สร้างความเข้าใจกับผู้ปกครอง
ที่มา : เดลินิวส์.  2559.  เผยผลสำรวจ 95% หนุนฟื้นตกซ้ำชั้น.  (ออนไลน์).  URL: http://www.dailynews.co.th/education/534818.  10 พฤศจิกายน 2559.
 สพฐ.เดินหน้าพัฒนาครูผู้สอนวิทย์-คณิต
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จะดำเนินการทดสอบความรู้ครู โดยเริ่มจากครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษาปีที่ 1-3) ประมาณ 20,000 คนทั่วประเทศ ซึ่งขณะนี้ครูจำนวนดังกล่าวกำลังอยู่ในกระบวนการอบรมพัฒนาความรู้ ก่อนเข้าทดสอบวัดความรู้พร้อมกันในวันที่ 22 เม.ย. 2560 ในสนามสอบที่จัดขึ้นจังหวัดละ 2-3 สนามสอบ เมื่อได้ผลการทดสอบแล้ว สพฐ.จะเร่งพัฒนาครู เพื่อยกระดับการศึกษาให้เป็นภาพเดียวกันทั้งประเทศ
ที่มา : เดลินิวส์.  2559.  สพฐ.เดินหน้าพัฒนาครูผู้สอนวิทย์-คณิต.  (ออนไลน์).  URL: http://www.dailynews.co.th/education/534821.  10 พฤศจิกายน 2559.
 สพฐ.แจงเพิ่มชั่วโมงเรียนภาษาอังกฤษ
กระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.)ได้ออกประกาศ เรื่อง การบริหารจัดการเวลาเรียนภาษาอังกฤษ ชั้น ป.1-ป.3 ในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ให้เพิ่มเวลาเรียนชั่วโมงภาษาอังกฤษเป็น 5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ซึ่งพบว่า โรงเรียนหลายแห่งยังไม่มีความพร้อม และยังไม่ต้องรีบดำเนินการได้ และโรงเรียนสามารถดาวน์โหลดสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษจากเว็บไซต์ youtube และค้นหาคำว่า “Obectv” และ “ENG 24” ขณะเดียวกันสพฐ.จะจัดทำสื่อการเรียนการสอนลงวีซีดี จำนวน 30,000 ชุด แจกจ่ายไปยังโรงเรียนที่มีปัญหาเรื่องการดาวน์โหลดสื่อการสอนด้วย ส่วนในโรงเรียนขนาดเล็กที่ใช้สื่อการสอนจากโทรทัศน์ทางไกลผ่านดาวเทียม จะเริ่มให้มีการจัดการเรียนการสอนตามประกาศดังกล่าวในภาคเรียนที่ 1/2560 ด้วย
ที่มา : เดลินิวส์.  2559.  สพฐ.แจงเพิ่มชั่วโมงเรียนภาษาอังกฤษ.  (ออนไลน์).  URL: http://www.dailynews.co.th/education/535109.  10 พฤศจิกายน 2559.
 ฟังชัดๆ ปี 60 อาชีวะรัฐรับรอบเดียว
ปัญหาวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนรับเด็กได้ต่ำกว่าเป้าหมาย เบื้องต้นจะมีการกำหนดให้วิทยาลัยอาชีวศึกษาของรัฐเปิดรับเพียงรอบเดียว และหามาตรการสร้างแรงจูงใจให้เด็กสนใจเรียนอาชีวศึกษาเพิ่มขึ้น โดยจะมีการจัดหาทุนการศึกษาให้ และจัดหามาตรการรับรองคุณภาพการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้ความมั่นใจแก่ผู้เรียนว่า จบแล้วมีงานทำแน่นอนและมีรายได้ระหว่างเรียน โดยเพิ่มโครงการทวิภาคี อีกทั้งยังทำความตกลงร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เพื่อให้วิทยาลัยอาชีวศึกษาสามารถเข้าไปแนะแนวการเรียนต่อให้แก่นักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษาได้
ที่มา : เดลินิวส์.  2559.  ฟังชัดๆ ปี 60 อาชีวะรัฐรับรอบเดียว.  (ออนไลน์).  URL: http://www.dailynews.co.th/education/535134.  10 พฤศจิกายน 2559.
 ว.เพาะช่างปลื้ม! ยูเอ็นขอพระบรมสาทิสลักษณ์ 9 ภาพไปจัดแสดง พร้อมซื้อ 2 ภาพตั้งที่สหรัฐ
กระทรวงต่างประเทศ (กต.) ขอพระบรมสาทิสลักษณ์ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชที่วาดโดยนักศึกษาวิทยาลัยเพาะช่าง ไปจัดแสดงที่สหประชาชาติหรือยูเอ็น ประเทศสหรัฐอเมริกา จำนวน 9 ภาพ และยูเอ็นได้ขอซื้อ 2 ภาพ เพื่อนำไปตั้งที่สหรัฐอเมริกา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) รัตนโกสินทร์ เปิดเผยว่า ทางวิทยาลัยรู้สึกยินดี และปลาบปลื้มใจเป็นอย่างมากที่ผลงานของนักศึกษาได้รับความสนใจ
ที่มา : มติชนออนไลน์.  2559.  ว.เพาะช่างปลื้ม! ยูเอ็นขอพระบรมสาทิสลักษณ์ 9 ภาพไปจัดแสดง พร้อมซื้อ 2 ภาพตั้งที่สหรัฐ.  (ออนไลน์).  URL: http://www.matichon.co.th/news/351840.  10 พฤศจิกายน 2559.
 มร.สส.ยกระดับ ‘ทุนเพชรสุนันทา’ ปั้นม.6 หัวกะทิเรียนป.ตรีใน 21 สาขา ต่อ ‘โท-เอก’ ม.ชั้นนำโลก
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา(มร.สส.) เตรียมสร้างอาจารย์รุ่นใหม่ที่มีคุณภาพระดับชั้นนำเพื่อยกระดับมหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะตามวิสัยทัศน์ที่วางไว้ในอีก 15 ปีข้างหน้า มีมติให้ยกระดับทุนเพชรสุนันทาโดยจะคัดเลือกนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยตั้งแต่ 3.25 ขึ้นไป เข้ามาศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีใน 21 สาขาวิชา และจะส่งเสริมให้ศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกในมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก
ที่มา : มติชนออนไลน์.  2559.  มร.สส.ยกระดับ ‘ทุนเพชรสุนันทา’ ปั้นม.6 หัวกะทิเรียนป.ตรีใน 21 สาขา ต่อ ‘โท-เอก’ ม.ชั้นนำโลก.  (ออนไลน์).  URL: http://www.matichon.co.th/news/353749.  10 พฤศจิกายน 2559.

ข่าววิทยาศาสตร์ / เทคโนโลยี

 ‘ซีฮันเตอร์’ เรือโดรนกองทัพมะกัน

1

“ซีฮันเตอร์” ถือเป็นเรือลำแรกของโลกที่ถูกออกแบบมาเพื่อการปฏิบัติการทางทหารโดยอัตโนมัติหรือ “เรือโดรน” โดยสำนักงานโครงการวิจัยก้าวหน้าด้านกลาโหม (ดาร์ปา) และสำนักงานเพื่องานวิจัยกองทัพเรือ ของสหรัฐอเมริกาออกแบบ ให้เรือนี้ทำหน้าที่ลาดตระเวนอัตโนมัติในท้องทะเลเพื่อค้นหาเรือดำน้ำและทุ่นระเบิด ด้วยความยาว 132 ฟุต (ราว 40.23 เมตร) ติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอัลกอริธึมเฉพาะเพื่อการเดินเรือที่จะทำหน้าที่กำกับการเคลื่อนไหว ขณะนี้อยู่ระหว่างการทดลองปฏิบัติการจริงในทะเลหลวง คาดว่าจะประจำการได้ในปี 2018 นี้

ที่มา : มติชนออนไลน์.  2559.  ‘ซีฮันเตอร์’ เรือโดรนกองทัพมะกัน.  (ออนไลน์).  URL: http://www.matichon.co.th/news/346445.  10 พฤศจิกายน 2559.
 ภารกิจพิชิตดาวเคราะห์น้อย ปกป้องโลกจากอันตราย
องค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติ (นาซา) ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ “เนียร์ เอิร์ธ แอสเทอรอยด์ สเกาต์” หรือ นีสเกาต์ ทำหน้าที่ในการค้นหาภัยคุกคามใดๆ จากบรรดาก้อนหินอวกาศที่จะมาถึงโลก ซึ่งเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา ระบบสเกาต์พบดาวเคราะห์น้อยที่จะผ่านเฉียดโลก ด้วยระยะห่างจากโลกกว่า 300,000 ไมล์ และพบดาวเคราะห์น้อยที่ถูกตั้งชื่อว่า “2016 วีเอ” มีขนาดกว้างราว 23-72 ฟุต และวิ่งด้วยความเร็ว 48,000 ไมล์ต่อชั่วโมง ก่อนที่จะเฉียดโลกด้วยระยะห่างจากพื้นผิวโลกราว 50,000 ไมล์ นอกจากนี้นาซายังมีแผนที่จะลดความเสี่ยงจากมหันตภัยที่พุ่งชนโลกอย่างรุนแรงด้วย แอสเทอรอยด์ อิมแพคต์ แอนด์ ดีเฟลคชั่น แอสเซสเมนต์ มิชชั่น หรือ “ไอด้า” เทคนิคในการเปลี่ยนทิศทางของดาวเคราะห์น้อยบนอวกาศ ที่ตอนนี้ยังเป็นเพียงโครงการและจะเริ่มการทดสอบในช่วงปลายปี 2020 และจะมีการทดสอบกับเป้าหมายอีกครั้งในปี 2022
ที่มา : มติชนออนไลน์.  2559.  ภารกิจพิชิตดาวเคราะห์น้อย ปกป้องโลกจากอันตราย.  (ออนไลน์).  URL: http://www.matichon.co.th/news/351118.  10 พฤศจิกายน 2559.
 จีนรุกคืบภารกิจบนอวกาศ ยิงจรวด “ลองมาร์ช5”
chineseจีนยิงจรวดลองมาร์ช 5 จากฐานปล่อยจรวดในศูนย์ปล่อยจรวดเหวินชาง บนเกาะไหหลำ บริเวณชายฝั่งทางตอนใต้ของประเทศ เพื่อนำดาวเทียมเพื่อการทดลองที่ใช้ชื่อ “สือเจี้ยน-17” ขึ้นสู่ห้วงอวกาศ ทั้งนี้สือเจี้ยน-17 ถูกออกแบบมาสำหรับใช้ในการทดสอบเทคโนโลยีระบบขับเคลื่อนไฟฟ้าในห้วงอวกาศ สมรรถนะของจรวดลองมาร์ช 5 ถือเป็นความจำเป็นสำหรับโครงการอวกาศในอนาคตของจีน โดยเฉพาะอย่างยิ่งชิ้นส่วนที่เป็นโมดูลของสถานีอวกาศคาดว่าจะแล้วเสร็จสามารถใช้งานได้ภายในปี 2022 เพื่อทดแทนเทียนกง สถานีอวกาศเดิมของจีนที่จะตกกลับสู่ชั้นบรรยากาศในปี 2017 ที่จะถึงนี้ และจะส่ง “ฉางเอ๋อ 5” ยานหุ่นยนต์เพื่อการสำรวจ-เก็บตัวอย่างจากพื้นผิวดวงจันทร์เพื่อนำกลับสู่พื้นโลก ในปีหน้า
ที่มา : มติชนออนไลน์.  2559.  จีนรุกคืบภารกิจบนอวกาศ ยิงจรวด “ลองมาร์ช5”.  (ออนไลน์).  URL: http://www.matichon.co.th/news/352490.  10 พฤศจิกายน 2559.
 รู้จัก “โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ลอยน้ำ” ของรัสเซีย
“โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ลอยน้ำ” เป็นการต่อยอดจากความต้องการพัฒนาแหล่งพลังงานเคลื่อนที่ขนาดเล็กและขนาดกลางสำหรับพื้นที่ธุรกันดาร ที่การสร้างโรงไฟฟ้าเป็นเรื่องยากลำบากและสิ้นเปลือง เช่น พื้นที่ เขตขั้วโลกเหนือในแคนาดา พื้นทุรกันดารในชิลี และเขตอากาศหนาวรุนแรงในรัสเซีย โดยขณะนี้ “รัสเชียน อคาเดมิก โลโมโนซอฟ” โรงไฟฟ้านิวเคลียร์แบบลอยน้ำของรัสเซียกำลังอยู่ระหว่างก่อสร้าง และสร้างจากรากฐานกลไกหน่วยกำลังอนุกรมสำหรับเรือตัดน้ำแข็ง และยังไม่สามารถขับเคลื่อนได้ โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ลอยน้ำนี้ มีปริมาณการผลิตสูงสุดที่ 70 เมกะวัตต์ ประกอบด้วยเตาปฏิกรณ์ KLT-40S จำนวน 2 เตา แต่ละเตามีความจุความร้อน 150 เมกะวัตต์ ซึ่งในเดือนธันวาคม 2016 จะมีการผลิตพลังงาน “รอสอะตอม” ของรัฐบาลรัสเซีย ให้เริ่มบรรจุเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ลงในหน่วยผลิต “อคาเดมิก โลโมโนซอฟ” และให้เริ่มก่อสร้างโครงสร้างวิศวกรรมไฮดรอลิกบริเวณริมชายฝั่ง เพื่อเตรียมใช้ติดตั้งโรงไฟฟ้าเคลื่อนที่แล้ว
ที่มา : MGR Online. 2559. รู้จัก “โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ลอยน้ำ” ของรัสเซีย. (ออนไลน์). URL: http://manager.co.th/Science/ViewNews.aspx?NewsID=9590000110384. 10 พฤศจิกายน 2559.
 ญี่ปุ่นแปะภาพสี “มังงะ” ข้างจรวดส่งดาวเทียมจุดประกายเด็กสนใจเอกภพ

This undated handout picture released on November 2, 2016 by the Young Astronauts Club Japan shows manga, or comic art, on the H-2A rocket that will carry a Himawari-9 weather satellite into space at the Tanegashima Space Centre in Tanegashima Island in Kagoshima Prefecture. A Japanese rocket that fired a weather satellite into space on November 2 was decked out in colourful manga artwork originally drawn by Chuya Koyama, known for his comic book on two brothers who dream about becoming astronauts, in a bid to raise awareness among kids about the wonders of the universe. The H-IIA rocket carrying a Himawari-9 weather satellite blasted into a cloudy sky at the Tanegashima Space Center in southern Kagoshima prefecture at 3:20 pm (0620 GMT). / AFP PHOTO / Young Astronauts Club Japan / STR / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY MENTION OF THE ARTIST UPON PUBLICATION - TO ILLUSTRATE THE EVENT AS SPECIFIED IN THE CAPTION

ญี่ปุ่นส่งจรวดติดภาพมังงะ 2 ชิ้น การ์ตูนญี่ปุ่น ที่ผลงานหนึ่งต้นฉบับเป็นของ ชูยะ โคยามะ (Chuya Koyama) ผู้เขียนการ์ตูนเกี่ยวกับ 2 พี่น้องที่มีความใฝ่ฝันจะเป็นมนุษย์อวกาศ เชื่อว่าเป็นครั้งแรกของโลกที่ได้มีการปล่อยจรวดที่ติดภาพมังงะขึ้นไปด้วย โดย สร้างขึ้นจากภาพดิจิตอลของภาพถ่ายและภาพระบายสีร่วม 30,000 ภาพ ที่ส่งมาโดยเด็กๆ ทั่วญี่ปุ่น และหนึ่งในภาพมังงะเป็นภาพสูง 3 เมตร ที่แสดงภาพเด็ก 12 คนกำลังกระโดด ทั้งนี้ญี่ปุ่นนับเป็นประเทศที่มีโครงการอวกาศขนาดใหญ่ และยังเป็นประเทศที่ประสบความสำเร็จทั้งการปล่อยดาวเทียมเพื่อการศึกษาวิทยาศาสตร์ และดาวเทียมเพื่อใช้ในเชิงพาณิชย์ อีกทั้งยังได้ส่งมนุษย์อวกาศเข้าร่วมปฏิบัติภารกิจบนสถานีอวกาศนานาชาติด้วย

ที่มา : MGR Online.  2559.  ญี่ปุ่นแปะภาพสี “มังงะ” ข้างจรวดส่งดาวเทียมจุดประกายเด็กสนใจเอกภพ.  (ออนไลน์).  URL: http://manager.co.th/Science/ViewNews.aspx?NewsID=9590000110152.  10 พฤศจิกายน 2559.
 ชม “กระจก” ชิ้นส่วนสำคัญของ “กล้องเจมส์ เวบบ์” ทายาท “กล้องฮับเบิล”
 559000011514501กล้องเจมส์เวบบ์ เป็นกล้องโทรทรรศน์อวกาศรุ่นใหม่ของนาซา ที่ช่วยให้นักวิทยาศาสตร์มองย้อนกลับไปในยุคกำเนิดเอกภพเมื่อ 1.35 หมื่นล้านปีได้ละเอียดขึ้น โดยกล้องโทรทรรศน์นี้ประกอบด้วยกระจกหกเหลี่ยม 18 บานประกบกัน กระจกไม่ได้ผลิตจากแก้ว แต่ใช้โลหะเบอรีลเลี่ยม (Beryllium) ที่ไม่สึกกร่อน เบา และทรงรูปร่างได้ดี สะท้อนแสงเกือบ 100% แม้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิต่ำ -223.15 องศาเซลเซียส กล้องโทรทรรศน์เจมส์เวบบ์มีกำหนดส่งขึ้นสู่อวกาศในเดือน ต.ค.2018 และจะปฏิบัติหน้าที่แทนกล้องโทรทรรศน์อวกาศฮับเบิล และกล้องโทรทรรศน์อวกาศสปิตเซอร์
ที่มา : MGR Online.  2559.  ชม “กระจก” ชิ้นส่วนสำคัญของ “กล้องเจมส์ เวบบ์” ทายาท “กล้องฮับเบิล”.  (ออนไลน์).  URL: http://manager.co.th/Science/ViewNews.aspx?NewsID=9590000111284.  10 พฤศจิกายน 2559.
 Chemical clue to why seabirds eat plastic
About 90% of seabirds have eaten plastic and may keep some in their bellies, putting their health at risk. By the rate of plastic pollution is increasing around the world, with a quarter of a billion tonnes of plastic waste recorded in the oceans in 2014. Scientists think seabirds associate the smell of plastic with food – and are tricked into swallowing plastic waste. The chemical – dimethyl sulfide – has a characteristic sulphurous odour associated with boiling cabbage or decaying seaweed.
ที่มา : Helen Briggs.  2016.  Chemical clue to why seabirds eat plastic.  (online).  URL: http://www.bbc.com/news/science-environment-37926733.  November 10, 2016.

ข่าววิจัย/พัฒนา

 ฟอสซิล ‘สมองไดโนเสาร์’ ชิ้นแรกของโลก
dinofossilเดวิด นอร์แมน นักบรรพชีวินวิทยา จากคณะปฐพีวิทยา มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ วิเคราะห์ซากฟอสซิลสมองไดโนเสาร์ที่ถูกค้นพบเมื่อปี ค.ศ. 2004 ณ เมืองเซอร์เรย์ ประเทศอังกฤษ โดยนอร์แมน เผยว่า การค้นพบนี้ถือว่า น่าประหลาด เนื่องจากฟอสซิลสมองนั้นไม่น่าจะอยู่รอดมาได้ มันควรจะเน่าเปื่อยเร็วมาก ที่ยังคงอยู่ได้ในสภาพที่สมบูรณ์อาจจะเพราะตายอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีออกซิเจนต่ำ ทำให้ความเน่าเปื่อยเกิดขึ้นช้าลง เนื้อเยื่ออ่อนอยู่ได้นานมากขึ้น และสมองที่พบนี้ ขนาดเล็กเกินกว่าที่จะเป็นสมองของไดโนเสาร์กินพืชทั่วไป แต่อาจเกิดขึ้นได้เพราะเยื่อหุ้มสมองหดตัวให้เล็กลงจากแรงดึงดูดของโลก
ที่มา : มติชนออนไลน์.  2559.  ฟอสซิล ‘สมองไดโนเสาร์’ ชิ้นแรกของโลก.  (ออนไลน์).  URL: http://www.matichon.co.th/news/346215.  10 พฤศจิกายน 2559.
 ม.เกษตรฯเผยงานวิจัยไหมอีรี พร้อมถ่ายทอดวิชาการสู่ชุมชน
โครงการ “ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านไหม : การวิจัยและพัฒนาด้านไหมอีรี่ ที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) มีความร่วมมือการวิจัยและพัฒนา กับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยได้ขับเคลื่อนให้มีการรเลี้ยงไหมอีรี่ให้เป็นอาชีพเสริมสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรชาวไร่มันสำปะหลังในหลายพื้นที่ของประเทศไทย ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากศูนย์วิชาการและเทคโนโลยีสิ่งทอพื้นบ้าน (ฝ้ายแกมไหม) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และบริษัท สปัน ซิลค์ เวิลด์ จำกัด และลำดับต่อไปจะต่อยอดสร้างองค์ความรู้ด้านไหมอย่างครบวงจร ส่งเสริมการเลี้ยงระดับฟาร์ม และการใช้เทคโนโลยีสะอาดพัฒนาผลิตภัณฑ์ไหมอีรี่ ประสานงานกับภาคอุตสาหกรรมสิ่งทอ และถ่ายทอดองค์ความรู้สู่เกษตรกรและเอกชนต่อไป
ที่มา : แนวหน้า.  2559.  ม.เกษตรฯเผยงานวิจัยไหมอีรี พร้อมถ่ายทอดวิชาการสู่ชุมชน.  (ออนไลน์).  URL: http://www.naewna.com/local/243587.  10 พฤศจิกายน 2559.
 สวทช.พัฒนา นวัตกรรมใหม่ ไอศกรีม กระเจี๊ยบและข้าวกล้องงอก
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ภาคเหนือ ให้การสนับสนุนห้างหุ้นส่วนจำกัด ลูกจงรัก โดยประสานทีมผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พิษณุโลก ให้ผลิตภัณฑ์จากข้าวกล้องงอก เป็นผลิตภัณฑ์ไอศกรีมนวัตกรรมใหม่ ซึ่งมีมากกว่า 7 สูตร เช่น 1.ข้าวกล้องงอก 2.แตงไทย 3.ฟักทอง 4.อัญชัน 5.แครอท 6.กล้วยตาก 7.กระเจี๊ยบ 8.งาดำ และนมแพะ เป็นต้น นอกจากนี้ยังได้คิดไอศกรีมไขมันต่ำ-ไอศกรีมกระเจี๊ยบโยเกิร์ตเป็นอีกผลิตภัณฑ์แบบใหม่ล่าสุด และไอศกรีมข้าวกล้องงอก เป็นผลิตภัณฑ์ที่ขายดีที่สุด
ที่มา : มติชนออนไลน์.  2559.  สวทช.พัฒนา นวัตกรรมใหม่ ไอศกรีม กระเจี๊ยบและข้าวกล้องงอก.  (ออนไลน์).  URL: http://www.matichon.co.th/news/355057.  10 พฤศจิกายน 2559.
 ‘Brain wi-fi’ reverses leg paralysis in primate first
_92376439_paralysed_monkeyThe article said about Rhesus monkeys that were paralysed in one leg due to a damaged spinal cord. The team at the Swiss Federal Institute of Technology bypassed the injury by sending the instructions straight from the brain to the nerves controlling leg movement. The technology could be ready for human trials within a decade. In the study, a chip was implanted into the part of the monkeys’ brain that controls movement. The results, published in the journal Nature, showed the monkeys regained some control of their paralysed leg within six days and could walk in a straight line on a treadmill.
ที่มา : James Gallagher.  2016.  ‘Brain wi-fi’ reverses leg paralysis in primate first.  (online).  URL: http://www.bbc.com/news/health-37914543.  November 10, 2016.
 Dog’s dinner: DNA clue to how dogs became our friends
A study of DNA extracted from the bones and teeth of ancient dogs at archaeological sites in Europe and Asia that suggests their ability to eat starchy foods goes back millennia. Scientists are divided over how dogs became domesticated from wolves. The new research, published in the journal Royal Society Open Science, looked at ancient DNA from dog bones at eight archaeological sites in Europe and Turkmenistan. Dogs became domesticated when they crept into human settlements to steal food, gradually evolving the ability to thrive on a human diet.
ที่มา : Helen Briggs.  2016.  Dog’s dinner: DNA clue to how dogs became our friends.  (online).  URL: http://www.bbc.com/news/science-environment-37913860.  November 10, 2016.

ข่าวทั่วไป

 รู้จักช้าง11เชือกจากวังช้างอยุธยาฯ ร่วมถวายความอาลัย’พระบรมศพ’
012183ช้าง 11 เชือก จากวังช้างอยุธยา แล เพนียด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้เดินทางเข้าร่วมถวายความอาลัยและสักการะพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ 8 พ.ย.59 จากภาพนับจากซ้ายมาขวาได้แก่ พลายดัมโบ้, พลายเพื่อนแก้ว ทำหน้าที่นำช้างบริวารทั้งหมด, พลายงาทอง เป็นช้างกลอ, พลายสีดอบุญรอด, พลายสยาม, พลายวัง, พลายกิ่งแก้ว เป็นช้างนำแปรขบวน เป็นช้างทรงของพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ตอนเสด็จฯอยุธยา, พลายบิ๊ก, พลายยอดรัก, พลายมรกต และพลายปีเตอร์
ที่มา : แนวหน้า.  2559.  รู้จักช้าง11เชือกจากวังช้างอยุธยาฯ ร่วมถวายความอาลัย’พระบรมศพ’.  (ออนไลน์).  URL: http://www.naewna.com/local/243680.  10 พฤศจิกายน 2559.
 ปตท.สผ.ปลื้มบริษัทน้ำมัน-ผู้เชี่ยวชาญระดับโลก 50 ปท.ตอบรับร่วมประชุมมเทคโนโลยีปิโตรเลียมนานาชาติ’
การประชุมเทคโนโลยีปิโตรเลียมนานาชาติ(ไอพีทีซี) ครั้งที่ 10 จัดขึ้นที่ประเทศไทย ระหว่างวันที่ 14-16 พฤศจิกายน ได้รับการตอบรับเข้าร่วมงานจากบุคคลในวงการอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซกว่า 50 ประเทศทั่วโลก แนวคิดการจัดงานคือ “Innovation and  Efficiency Excellence for our Energy Future” และได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ เป็นองค์ประธานในพิธีเปิด
ที่มา : มติชนออนไลน์.  2559.  ปตท.สผ.ปลื้มบริษัทน้ำมัน-ผู้เชี่ยวชาญระดับโลก 50 ปท.ตอบรับร่วมประชุมมเทคโนโลยีปิโตรเลียมนานาชาติ’.  (ออนไลน์).  URL: http://www.matichon.co.th/news/354588.  10 พฤศจิกายน 2559.
 กสอ.ดันอุตฯ เครื่องสำอางไทยติดท็อป 10 โลกพ่วงตำแหน่งปารีสแห่งเอเชีย พร้อมจัดประกวดสุดยอดผลิตภัณฑ์ขึ้นชั้น 4.0
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม(กสอ.) มีแผนผลักดันให้กลุ่มธุรกิจเครื่องสำอางไทยก้าวเข้าไปติด 1 ใน 10 ของเมืองแห่งเครื่องสำอางโลกภายในระยะเวลา 3 – 5 ปีจากนี้ จากปัจจุบันไทยติดอันดับที่ 17 ของโลก กสอ. ได้ร่วมกับกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องสำอางไทยนำร่องจัดกิจกรรมไทยแลนด์ คอมเมติก คอนเทสท์ 2016 ถือเป็นครั้งแรกของไทยในการจัดกิจกรรมประกวดสุดยอดผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง เพื่อเฟ้นหางานต้นแบบผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้าไทย โดยแบ่งเป็น 10 สาขา ได้แก่ 1.รางวัล Cosmetic 4.0 2.รางวัล Thai Herb Cosmetic 3.รางวัล Thai Rice Cosmetic 4.รางวัล Cosmetic Science 5.รางวัล Global Green Cosmetic 6.รางวัล Biotech Cosmetic 7.รางวัล The Best Thai Graphic Design 8.รางวัล Social SME 9.รางวัล Popular Vote และ 10.รางวัล Thai Spa ที่มีความโดดเด่นและได้รับรางวัลในแต่ละสาขาจะได้รับการจดสิทธิบัตร พร้อมทั้งได้รับเงินทุน
ที่มา : มติชนออนไลน์.  2559.  กสอ.ดันอุตฯ เครื่องสำอางไทยติดท็อป 10 โลกพ่วงตำแหน่งปารีสแห่งเอเชีย พร้อมจัดประกวดสุดยอดผลิตภัณฑ์ขึ้นชั้น4.0.  (ออนไลน์).  URL: http://www.matichon.co.th/news/354970.  10 พฤศจิกายน 2559.
 ‘ซีพีเอฟ’ จับมือภาครัฐ ฟื้นฟูนิเวศ “ลุ่มน้ำป่าสัก เขาพระยาเดินธง”
กรมป่าไม้ ร่วมกับองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ลงนามบันทึกความร่วมมือโครงการซีพีเอฟรักษ์นิเวศลุ่มน้ำป่าสัก เขาพระยาเดินธง ภายใต้ โครงการเขาพระยาเดินธง “ศูนย์การเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” จ.ลพบุรี โดยจะเริ่มตามแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี ระหว่างปี 2559 – 2564 ตั้งแต่การคัดเลือกพันธุ์ไม้ การปลูก การดูแล บำรุงรักษา ติดตาม และประเมินผล เพื่อพัฒนาให้เป็นต้นแบบในการฟื้นฟูสภาพป่าไม้ต่อไป
ที่มา : มติชนออนไลน์.  2559.  ‘ซีพีเอฟ’ จับมือภาครัฐ ฟื้นฟูนิเวศ “ลุ่มน้ำป่าสัก เขาพระยาเดินธง”.  (ออนไลน์).  URL: http://www.matichon.co.th/news/355055.  10 พฤศจิกายน 2559.
 รถไฟใหม่เต็มจ้า11พ.ย.เปิดวิ่ง840คนลั้นลา
วันที่11พ.ย.นี้  รถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) จะเปิดให้บริการขบวนรถไฟรุ่นใหม่เที่ยวปฐมฤกษ์ 2 สาย แก่ประชาชนประกอบด้วย 1. รถด่วนพิเศษ”อุตราวิถี”เส้นทางกรุงเทพ–เชียงใหม่ 2. รถด่วนพิเศษ”อีสานวัตนา” กรุงเทพ-อุบลราชธานี ยอดจองล่าสุดกว่า  300 คนแล้ว  ส่วนอีก 2 เส้นทางคือ”อีสานมรรคา”กรุงเทพ-หนองคาย-กรุงเทพ และ”ทักษิณารัถย์” กรุงเทพ-หาดใหญ่-กรุงเทพ   เปิดวิ่งให้บริการวันที่ 2  ธ.ค. 59 ขณะนี้เปิดจองตั๋วแล้ว
ที่มา : เดลินิวส์.  2559.  รถไฟใหม่เต็มจ้า11พ.ย.เปิดวิ่ง840คนลั้นลา.  (ออนไลน์).  URL: http://www.dailynews.co.th/economic/535449.  10 พฤศจิกายน 2559.
 New Zealand immigration site traffic surges after US election
Immigration New Zealand (INZ) website was received 56,300 visits in a 24 hour period, an increase of almost 2,500%, as the results of the US election came in (Donald Trump won for US president). The site has a daily average of 2,300 visits. The website contains information about living, working, studying and investing in the country, also saw a similar spike in traffic.
ที่มา : BBC.  2016.  New Zealand immigration site traffic surges after US election.  (online).  URL: http://www.bbc.com/news/world-asia-37932921.  November 10, 2016. 
 North, Northeast to be colder, heavy rain predicted in South
According to a Meteorological Department announcement, Less rain and lower temperatures are expected this week in the North, Northeast and Central regions which temperature will drop by 1-3 degrees Celcius. During Nov 11-12, the South Region and the Gulf of Thailand will be 2-3 metres high.
ที่มา : Bangkok Post.  2016.  North, Northeast to be colder, heavy rain predicted in South.  (online).  URL: http://www.bangkokpost.com/news/general/1131876/north-northeast-to-be-colder-heavy-rain-predicted-in-south.  November 10, 2016.

ข่าวประจำวันที่ 3 พฤศจิกายน 2559

ข่าวการศึกษา

 มก.เตรียมเปิดพื้นที่ให้ชาวนามาขายข้าวในมหาวิทยาลัย
ดร. จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) กล่าวถึงกรณีช่วยเหลือชาวนา ถึงโครงการของ มก. โครงการ “ลูกชาวนา ได้เวลาช่วยพ่อ” เพื่อเป็นการเปิดพื้นที่ให้ลูกชาวนา และชาวนา ได้นำข้าวสารที่ขณะนี้มีราคาถูกกระจายสู่พื้นที่ต่างๆ ผ่านเครือข่ายเกษตร และสนับสนุนการสร้างแบรนด์สินค้าผลิตภัณฑ์ของตนเองในอนาคตด้วย ขณะนี้มก. เบื้องต้นได้เปิดพื้นที่ มก.บางเขน เพื่อให้ชาวนามาขายข้าว และกำลังประสานยังคณะต่างๆ ในการหาทางช่วยเหลือ
ที่มา : เดลินิวส์.  2559.  มก.เตรียมเปิดพื้นที่ให้ชาวนามาขายข้าวในมหาวิทยาลัย.  (ออนไลน์).  URL: http://www.dailynews.co.th/education/533831.  3 พฤศจิกายน 2559.
 ศธ.รื้อระบบตรวจแบบเรียน
ที่ประชุมผู้บริหารองค์กรหลักของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ได้มีมติให้ปรับปรุงระบบการตรวจหนังสือแบบเรียน ที่อนุญาตให้สำนักพิมพ์เอกชน องค์การค้าของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา(สกสค.) และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สสวท.)จัดพิมพ์และจำหน่าย ซึ่งการตรวจนี้จะปรับเป็นการตรวจอนุญาตที่ลงลึกถึงคู่มือครู แบบฝึกหัด แผนการเรียนรู้ และแผนการจัดประสบการณ์ด้วย โดยการปรับปรุงการตรวจหนังสือและคู่มือต่างๆนี้ จะเริ่มใช้ในปีการศึกษา 2561
ที่มา : เดลินิวส์.  2559.  ศธ.รื้อระบบตรวจแบบเรียน.  (ออนไลน์).  URL: http://www.dailynews.co.th/education/533830.  3 พฤศจิกายน 2559.
 ครู-นร.สพฐ.ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เตรียมจัดกิจกรรมถวายในหลวง รัชกาลที่ 9 ในวันพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาร ครบรอบ 50 วันที่จะมีขึ้นในวันที่ 1 ธันวาคม 2559 นี้  โดยโรงเรียนสังกัด สพฐ.ทั่วประเทศ จะร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีพร้อมกันหลังเคารพธงชาติ พร้อมทั้งมีการทำบุญเลี้ยงพระ และที่สำคัญจะจัดโครงการเข้าค่ายบวชสามเณร
ที่มา : เดลินิวส์.  2559.  ครู-นร.สพฐ.ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี.  (ออนไลน์).  URL: http://www.dailynews.co.th/education/533846.  3 พฤศจิกายน 2559.
 11 พ.ย.นักวิทย์ญี่ปุ่นร่วมไขความลับ “สิ่งมีชีวิตนอกโลก” ที่เชียงใหม่
สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (สดร.) จัดงานเสวนาดาราศาสตร์เอเชีย “ไขความลับ…สิ่งมีชีวิตนอกโลก” และดูดาวผ่านกล้องโทรทรรศน์ วันที่ 11 พ.ย.59 ตั้งแต่เวลา 15.00 น. ณ ห้องสัมมนา อาคาร SMEs2 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ โดย “ป๋องแป๋ง” อาจวรงค์ จันทมาศ จาก สดร.และวิทยากรพิเศษ ดร.โนบุฮิโกะ คุซาคาเบะ จากศูนย์ชีวิดาราศาสตร์ สถาบันวิทยาศาสตร์ธรรมชาติแห่งญี่ปุ่น
ที่มา : MGR Online.  2559.  11 พ.ย.นักวิทย์ญี่ปุ่นร่วมไขความลับ “สิ่งมีชีวิตนอกโลก” ที่เชียงใหม่.  (ออนไลน์).  URL: http://manager.co.th/Science/ViewNews.aspx?NewsID=9590000109979.  3 พฤศจิกายน 2559.

ข่าววิทยาศาสตร์ / เทคโนโลยี

 สดร.เปิดเทศกาลชมดาว ดู “ซูปเปอร์ฟูลมูนคืนลอยกระทง”

559000011309401

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สดร.กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัด 3 กิจกรรมหลักทุกปี ได้แก่ เปิดฟ้า…ตามหาดาว (NARIT Star Party) เปิดบ้านหอดูดาวแห่งชาติ (TNO Open house) และ ค่ายเยาวชนคนดูดาวและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม (NARIT Youth Camp) ซึ่งไฮไลท์ในวันที่ 14 พ.ย. 59 นี้ เป็นวันที่ดวงจันทร์เต็มดวงใกล้โลกที่สุดในรอบปี ตรงกับคืนวันลอยกระทง จึงเชิญชวนชาวเชียงใหม่ จุดเทียนแสดงความอาลัยใต้แสงจันทร์ถวายแด่พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ตั้งแต่ เวลา 19.09 น. ที่ ลานกิจกรรมหน้าเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่ ส่วนค่ายเยาวชนคนดูดาวและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนั้น ดูรายละเอียดและเงื่อนไขการสมัครได้ที่ http://www.narit.or.th/index.php/student/nyc

ที่มา : เดลินิวส์.  2559.  สดร.เปิดเทศกาลชมดาว ดู “ซูปเปอร์ฟูลมูนคืนลอยกระทง”.  (ออนไลน์).  URL: http://www.dailynews.co.th/it/533822.  3 พฤศจิกายน 2559.
 “เค3” หุ่นยนต์ยามประจำห้าง ที่ไม่มีวันหลับ

k3

เค 3 พัฒนาโดย บริษัทไนท์สโคป เป็นหุ่นยนต์ยามรักษาการณ์ ที่ทำงานอัตโนมัติสำหรับใช้เพื่อการตรวจสอบห้างสรรพสินค้า ลานจอดรถ โกดังเก็บสินค้า ในยามกลางคืน ใช้ระบบเซ็นเซอร์ ไลดาร์ (เซ็นเซอร์สำหรับวัดระยะห่างด้วยลำแสงเลเซอร์ซึ่งใช้กันอยู่ในระบบขับรถยนต์อัตโนมัติ) และเซ็นเซอร์อื่นๆ ในการสร้างแผนที่ภายในห้าง หรือสำนักงาน ต่างๆ ได้ด้วยตัวเอง ทำให้สามารถลาดตระเวนในทุกสภาพแวดล้อมได้ “เค3” ไม่มีจำหน่าย มีเพียงให้เช่าใช้ในอัตรา 7 ดอลลาร์สหรัฐ หรือราว 245 บาท ต่อชั่วโมงเท่านั้น

ที่มา : มติชนออนไลน์.  2559.  “เค3” หุ่นยนต์ยามประจำห้าง ที่ไม่มีวันหลับ.  (ออนไลน์).  URL: http://www.matichon.co.th/news/345049.  3 พฤศจิกายน 2559.
 DNA clues to how chipmunk earned its stripes
The articles said about scienctists, they have found the evolutionary gene change responsible for the distinctive markings of both the chipmunk and an African mouse. The gene normally makes the bellies of many rodents light in colour. The stripes may have helped the animals hide from daytime predators with keen eye sight, such as birds. Research of African striped mouse shows a gene change causes skin cells called melanocytes to stop making dark pigment in a particular area of the mouse’s back, causing a white stripe. That similar thing happens in the chipmunk. Chipmunks are part of the squirrel family, and split off from mice and rats about 70 million years ago. Scientists think they probably evolved their stripes. The research is published in the journal Nature. independently.
ที่มา : Helen Briggs.  2016.  DNA clues to how chipmunk earned its stripes.  (online).  URL: http://www.bbc.com/news/science-environment-37828673.  November 3, 2016.
Tim Peake schools seed experiment results released
The article said about result of a schools experiment led by Tim Peak who has explained how schoolchildren can grow rocket seeds with him space. Six hundred thousand school children have discovered that seeds that have been in space grow as well as that have stayed on Earth. For suggests vibrations during launch, temperature fluctuations, cosmic rays and microgravity do not prevent seeds from germinating and growing. The findings indicated that, on average, the space seeds grew less well than seeds that had remained on Earth – but only very slightly. More than 320,000 individual measurements were collected – making the experiment scientifically robust and one of the most detailed of its kind ever carried out. The results will be useful to scientists trying to find ways of growing food in space.
ที่มา : Pallab Ghosh.  2016.  Tim Peake schools seed experiment results released.  (online).  URL: http://www.bbc.com/news/science-environment-37826704.  November 3, 2016.

ข่าววิจัย/พัฒนา

 จับมือญี่ปุ่นผลักดันเศรษฐกิจบนฐานของระบบดาวเทียมนำทาง
ดร.อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) หรือ GISTDA และ ดร.ทาดาชิ ซาสะวะกะ(Dr.Tadashi Sasagawa) ประธานฝ่ายวิศวกรรมเทคโนโลยี จากบริษัทปาสโกคอร์ปอเรชัน (PASCO CORPORATION) ประเทศญี่ปุ่น หารือร่วมกันเกี่ยวกับการส่งเสริมเศรษฐกิจบนฐานของระบบดาวเทียมนำทาง (GNSS Economy) โดยจะมีการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ Space Inspirium และพื้นที่ภายในอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ในการแสดงความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและจัดนิทรรศการถาวรด้วย
ที่มา : MGR Online. 2559.
จับมือญี่ปุ่นผลักดันเศรษฐกิจบนฐานของระบบดาวเทียมนำทาง. (ออนไลน์). URL: http://manager.co.th/Science/ViewNews.aspx?NewsID=9590000109689. 3 พฤศจิกายน 2559.
 ก้าวแรกของชาวโลก “ถอดลำดับพันธุกรรม DNA” ในอวกาศ

559000011303101

เคท รูบินส์ (Kate Rubins) มนุษย์หญิงอวกาศในสังกัดองค์การบริหารการบินอวกาศสหรัฐฯ (นาซา) สร้างประวัติศาสตร์ด้วยการถอดลำดับพันธุกรรมดีเอ็นเอของสิ่งมีชีวิตบนอวกาศเป็นครั้งแรก ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการทดลอง “ไบโอโมเลกูลซีเควนเซอร์” (Biomolecule Sequencer) ภารกิจที่ช่วยพัฒนาเครื่องมือที่จะช่วยปกป้องมนุษย์อวกาศระหว่างปฏิบัติการท่องอวกาศที่ยาวนาน สามารถเดินทางสู่ดาวอังคารได้ โดยโครงการดังกล่าวได้ส่งตัวอย่างดีเอ็นเอของหนู ไวรัส และแบคทีเรีย สู่สถานีอวกาศ เพื่อทดสอบความเป็นไปได้ในเชิงพาณิชย์ของอุปกรณ์ถอดลำดับพันธุกรรมดีเอ็นเอที่ชื่อ “มิเนียน” (MinION)

ที่มา : MGR Online. 2559.
ก้าวแรกของชาวโลก “ถอดลำดับพันธุกรรม DNA” ในอวกาศ. (ออนไลน์). URL: http://manager.co.th/Science/ViewNews.aspx?NewsID=9590000109236. 3 พฤศจิกายน 2559.

ข่าวทั่วไป

 วธ.จัดมหกรรมการแสดงพื้นบ้านทั่วไทย
ตามที่คณะรัฐมนตรี(ครม.) มีมติให้ทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน ภาคประชาชน สามารถจัดกิจกรรมบันเทิงได้ตามปกติตั้งแต่วันที่ 14 พ.ย.เป็นต้นไป ซึ่งในส่วนของกระทรวงวัฒนธรรม( วธ.) ที่ได้มีการประชุมหารือกันนั้น เบื้องต้นจะจัดมหกรรมการแสดงพื้นบ้านตลอดเดือนพฤศจิกายน 2559 โดยจะเริ่มจากมหกรรมโนราในวันที่ 4 พ.ย.นี้ ซึ่งวันที่ 19 พ.ย. มหกรรม “พลังศิลปินรวมใจ แสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” ที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย มหกรรมลิเก วันที่ 25 พ.ย. จังหวัดนครสวรรค์ และอื่นๆ
ที่มา : เดลินิวส์.  2559.  วธ.จัดมหกรรมการแสดงพื้นบ้านทั่วไทย.  (ออนไลน์).  URL: http://www.dailynews.co.th/education/533827.  3 พฤศจิกายน 2559.
 7 พ.ย. เปิดลงทะเบียนรับแสตมป์รัชกาลที่9ผ่านเว็บไซต์
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) เปิดช่องทางการลงทะเบียนเพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนลงทะเบียนรับการ์ดที่ระลึกผนึกตราไปรษณียากรพระบรมฉายาลักษณ์ของรัชกาลที่ 9 จำนวน 9,999,999 ดวง โดยผู้ที่ลงทะเบียนจะต้องใช้หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมกรอกรายละเอียดชื่อ-นามสกุล ที่อยู่สำหรับการจัดส่งตามที่อยู่ที่ได้ลงทะเบียนไว้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย สามารถเข้าไปลงทะเบียนได้ ที่ www.stamprama9.thailandpost.com ตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2559 1 ท่านต่อ 1 ใบ
ที่มา : เดลินิวส์.  2559.  7 พ.ย. เปิดลงทะเบียนรับแสตมป์รัชกาลที่9ผ่านเว็บไซต์.  (ออนไลน์).  URL: http://www.dailynews.co.th/it/533782.  3 พฤศจิกายน 2559.
 เปิดหลุมศพ “พระเยซู” ครั้งแรกในรอบกว่า 400 ปี
1บทความกล่าวถึง ทีมบูรณะซ่อมแซม “วิหารศักดิ์สิทธิ์เอดิคูเล” ในนครเยรูซาเลม ประเทศอิสราเอล ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญจาก เนชั่นแนล เทคนิคอล ยูนิเวอร์ซิตี ออฟ เอเธนส์ ของประเทศกรีซ ได้รับมอบหมายให้บูรณะซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้างภายในวิหาร ซึ่งจำเป็นต้องเปิดหินปิดแท่นวางพระศพพระเยซู เพื่อเอาแผ่นหินใหม่มาปิด ซึ่งเชื่อว่าไม่เคยมีการเปิดแผ่นหินมานานตั้งแต่ ค.ศ. 1555 ทีมงานเผยว่า ในการบูรณะจำเป็นต้องยกแผ่นหินอ่อนปิดแท่นหินวางพระศพขึ้นเป็นชั้นๆ เริ่มจากชั้นบนสุดที่วางลงไปปิดทับเมื่อศตวรรษที่ 19 ถัดลงไปเป็นแผ่นหินที่วางปิดทับไว้เมื่อศตวรรษที่ 15 ซึ่งปิดทับแผ่นหินจากสมัยศตวรรษที่ 12 ไว้อีกต่อหนึ่ง จึงจะถึงแท่นหินวางพระศพเดิม
ที่มา : มติชนออนไลน์.  2559.  เปิดหลุมศพ “พระเยซู” ครั้งแรกในรอบกว่า 400 ปี.  (ออนไลน์).  URL: http://www.matichon.co.th/news/344994.  3 พฤศจิกายน 2559.
 10 พ.ย.ชมฟรีนิทรรศการจากทวีปอเมริกา “วัสดุประหลาด” และ “อัจฉริยะพลิกโลก”
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) เปิดให้เข้าชมฟรี 2 นิทรรศการจากทวีปอเมริกา “Strange Matter : วัสดุสุดประหลาด…วิทยาศาสตร์ยุคใหม่” และ “DaVinci The Exhibition : อัจฉริยะพลิกโลก” ในวันที่ วันที่ 10 พ.ย.59 ซึ่งตรงกับ “วันศูนย์วิทยาศาสตร์และพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์สากล” (International Science Center & Science Museum Day)
ที่มา : MGR Online.  2559.  10 พ.ย.ชมฟรีนิทรรศการจากทวีปอเมริกา “วัสดุประหลาด” และ “อัจฉริยะพลิกโลก”.  (ออนไลน์).  URL: http://manager.co.th/Science/ViewNews.aspx?NewsID=9590000109672.  3 พฤศจิกายน 2559.

ข่าวประจำวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559

ข่าวการศึกษา

 หนังสือเสริมทักษะวิทย์-คณิตสไตล์ญี่ปุ่น
559000011263601นานมีบุ๊คส์แนะนำแบบฝึกเสริมทักษะ One by One วิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์สไตล์ญี่ปุ่น โดยเนื้อหาเหมาะสำหรับเสริมทักษะนักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา และแบ่งขั้นตอนการเรียนรู้เป็นวงจร ทบทวน ทำความเข้าใจและฝึกฝน เหมือนเอาหนังสือแบบเรียนและแบบฝึกหัดมารวมกัน หน้าขวามีแบบฝึกหัดสั้นๆ หน้าซ้ายนำเสนอความรู้ เอาเรื่องยากมาทำย่อยๆทีละน้อยๆ ทำให้เด็กเกิดความเข้าใจมากขึ้น และเด็กพบวิธีทางเรียนลัด
ที่มา : MGR Online. 2559.
แนะนำ One by One หนังสือเสริมทักษะวิทย์-คณิตสไตล์ญี่ปุ่น. (ออนไลน์). URL: http://www.manager.co.th/Science/ViewNews.aspx?NewsID=9590000108851. 1 พฤศจิกายน 2559.
 กศน.ทำการบ้านใช้ประโยชน์โรงเรียนว่าง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ได้ดำเนินการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กภายใต้โครงการ “โรงเรียนดีใกลบ้าน” โดยมีการควบรวมโรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียนไม่เกิน 20 คน ให้มาเรียนร่วมกันในโรงเรียนที่อยู่ใกล้เคียง เพื่อเป็นการพัฒนาการศึกษาร่วมกัน ซึ่งการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย(กศน.) จะทำหน้าที่ประสานกับประชาชนและชุมชน รวมถึงคลังสมองและภูมิปัญญาในพื้นที่ เพื่อใช้พื้นที่ของโรงเรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของชุมชน เป็นการศึกษาตลอดชีวิต เป็นการสร้างความมีส่วนร่วมเพื่อให้ความเป็น “บ ว ร” บ้าน วัด โรงเรียน คงอยู่คู่กับสังคมไทย
ที่มา : เดลินิวส์.  2559.  กศน.ทำการบ้านใช้ประโยชน์โรงเรียนว่าง.  (ออนไลน์).  URL: http://www.dailynews.co.th/education/533402.  1 พฤศจิกายน 2559.
 สพฐ.นำพระราชดำรัส ร.9 สอนเด็กรุ่นใหม่
ผู้บริหารของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้หารือถึงการจัดกิจกรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ในวันที่ 13 พ.ย.2559 โดยจะระดมครูและนักเรียนสังกัด สพฐ.ทั่วประเทศ กว่า 7 ล้านคน จัดพิธีบำเพ็ญกุศลและทำบุญตักบาตรที่วัดในเขตพื้นที่รวมถึงทำกิจกรรมต่างๆ ด้วย และยังได้เตรียมดำเนินเรื่องพระราชดำรัสด้านต่างๆ มาเผยแพร่ให้นักเรียนนำเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต และให้ครูรุ่นใหม่นำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันและการเรียนการสอนด้วย
ที่มา : เดลินิวส์.  2559.  สพฐ.นำพระราชดำรัส ร.9 สอนเด็กรุ่นใหม่.  (ออนไลน์).  URL: http://www.dailynews.co.th/education/533365.  1 พฤศจิกายน 2559.
 วิจัยพบเด็กรุ่นใหม่ใช้หลักธรรมแก้ปัญหาชีวิตเพิ่มขึ้น
สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์  ได้ดำเนินการจัดทำหลักสูตรโครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรมขึ้น และได้ดำเนินการวิจัย เรื่อง การประเมินผลสัมฤทธิ์หลักสูตรโครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรมค่าย DEAR Camp ของกลุ่มเพื่อชีวิตดีงาม ปีงบประมาณ2559  จากกลุ่มตัวอย่างเยาวชนระดับประถม มัธยมต้นและปลาย จำนวน 587 คน พบว่า กลุ่มตัวอย่างพึงพอใจในโครงการดังกล่าวเป็นอย่างมาก มีการนำหลักธรรมไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ตามหลักไตรสิกขา ศีล สมาธิ ปัญญา โดยเฉพาะการควบคุมตนเอง จัดการกับปัญหาและความทุกข์ของตนเอง และอื่นๆ
ที่มา : เดลินิวส์.  2559.  วิจัยพบเด็กรุ่นใหม่ใช้หลักธรรมแก้ปัญหาชีวิตเพิ่มขึ้น.  (ออนไลน์).  URL: http://www.dailynews.co.th/education/533361.  1 พฤศจิกายน 2559.
 หอสมุดแห่งชาติทั่วประเทศทำมุมหนังสือรัชกาลที่ 9
กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ได้รวบรวมรายละเอียดที่ได้น้อมนำพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสของพระพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในมิติด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม มาใช้เป็นแนวทางขับเคลื่อนการดำเนินงานเกี่ยวกับการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และหลักธรรมทางศาสนาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการดำเนินโครงการต่างๆตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งขณะนี้หอสมุดแห่งชาติ กรุงเทพฯ และหอสมุดแห่งชาติส่วนภูมิภาคอีก 11 แห่งทั่วประเทศ ได้แก่ ชลบุรี สงขลา สงขลา (หาดใหญ่) สุพรรณบุรี เชียงใหม่ ตรัง นครราชสีมา นครศรีธรรมราช นครพนม จันทบุรีและกาญจนบุรี ได้รวบรวมหนังสือเกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้นำหนังสือดังกล่าวมาจัดเป็นมุมหนังสือเฉพาะ เพื่ออำนวยความสะดวกในการบริการเยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชน ได้ศึกษาค้นคว้าอย่างเต็มที่แล้ว
ที่มา : เดลินิวส์.  2559.  หอสมุดแห่งชาติทั่วประเทศทำมุมหนังสือรัชกาลที่ 9.  (ออนไลน์).  URL: http://www.dailynews.co.th/education/533326.  1 พฤศจิกายน 2559.
 สอศ.ปั้นExcellent Model School
คณะทำงานกรรมการอาชีวศึกษา (กอศ.) , บมจ. SCG และผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษารัฐ เอกชน 13 แห่ง ได้หารือถึงความร่วมมือในการพัฒนาสถานศึกษาสู่การเป็น Excellent Model School การยกระดับคุณภาพวิชาชีพอาชีวศึกษา ให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก โดยกรอบการพัฒนามี 14 ด้าน คือ 1. กำหนดทิศทางการผลิตและพัฒนากำลังคนทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ 2. การบริหารจัดการ 3. การพัฒนาครูและบุคลากร 4. สิ่งอำนวยความสะดวกและสิ่งแวดล้อม 5. 5.คุณธรรมจริยธรรมและยึดหลักธรรมาภิบาล 6.การพัฒนาหลักสูตร 7.การจัดการเรียนการสอน 8.การวัดผลประเมินผล 9.Hub ศูนย์ฝึกอบรมศูนย์ทดสอบระดับนานาชาติ Vocational Education 10.มาตรฐาน 11.คุณภาพผู้สำเร็จการศึกษา 12.เครือข่ายความร่วมมือ 13.การจัดความรู้(KM)และ 14.การพัฒนากองทุน
ที่มา : เดลินิวส์.  2559.  สอศ.ปั้นExcellent Model School.  (ออนไลน์).  URL: http://www.dailynews.co.th/education/533272.  1 พฤศจิกายน 2559.
 วธ.เปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมจัดสร้าง’พระเมรุมาศ’
หลังจากที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดชเสด็จสวรรคต กรมศิลปากร ได้มีการตรวจสภาพของพระมหาพิชัยราชรถ พระเวชยานตราราชรถ ราชรถน้อย 3 องค์ และพระยานมาศสามลำคาน 2 องค์ ก่อนที่จะบูรณะปฏิสังขรณ์ตามขั้นตอนเพื่อให้สามารถใช้งานได้ สำหรับการจัดสร้างพระเมรุมาศ พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบนั้นจะเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน เช่น การแทงหยวกกล้วย การฉลุลวดลาย การพับกระดาษ โดยจะอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร ซึ่งต้องใช้เวลาการจัดสร้างอย่างประณีตมากกว่า 1 ปี และใช้พื้นที่มากกว่าครึ่งของท้องสนามหลวงเพื่อรองรับคนจำนวนมาก ที่เข้าร่วมพิธีอย่างเหมาะสมและสมพระเกียรติ ทั้งนี้ประชาชนเข้าชมโรงราชรถฟรี เพื่อเรียนรู้ประเพณีศิลปวัฒนธรรม ของชาติไทยได้โดยแต่งกายอย่างสุภาพและเหมาะสม
ที่มา : เดลินิวส์.  2559.  วธ.เปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมจัดสร้าง’พระเมรุมาศ’.  (ออนไลน์).  URL: http://www.dailynews.co.th/education/532856.  1 พฤศจิกายน 2559.

ข่าววิทยาศาสตร์ / เทคโนโลยี

 ‘Bionic’ plants can detect explosives
The MIT (Massachusetts Institute of Technology) work is published in the journal Nature Materials. Scientists embedded tiny tubes in the plants’ leaves. They implanted nanoparticles and carbon nanotubes (tiny cylinders of carbon) into the leaves of the spinach plant. It takes about 10 minutes for the spinach to take up the water into the leaves. To read the signal, the researchers shine a laser onto the leaf, prompting the embedded nanotubes to emit near-infrared fluorescent light. This can be detected with a small infrared camera connected to a small, cheap Raspberry Pi computer. The signal can also be detected with a smartphone by removing the infrared filter most have.
ที่มา : Paul Rincon.  2016.  ‘Bionic’ plants can detect explosives.  (online).  URL: http://www.bbc.com/news/science-environment-37823909.  November 11, 2016.
 Growth of city trees can cut air pollution, says report
A study by US-based The Nature Conservancy (TNC) reported planting trees is a cost-effective way to tackle urban air pollution. The average reduction of particulate matter near a tree was between 7% and 24%. Particulate matter (PM) is microscopic particles that become trapped in the lungs of people breathing polluted air. PM pollution could claim an estimated 6.2 million lives each year by 2050, the study suggests. The study of the use of trees in 245 cities around the world compared the cost-effectiveness of trees with other methods of cooling and cleaning air.
ที่มา : Mark Kinver.  2016.  Growth of city trees can cut air pollution, says report.  (online).  URL: http://www.bbc.com/news/science-environment-37813709.  November 11, 2016.
 พบโครงกระดูก “สุนัข” ฝังพร้อมศพมนุษย์ราว 2,000 ปีก่อน ที่เมืองศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์
%e0%b8%a8%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%9e05เฟซบุ๊กอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ เปิดเผยข้อมูลและภาพถ่ายเกี่ยวกับการขุดค้นทางโบราณคดีประจำปีงบประมาณ 2559 ซึ่งพบหลักฐานโครงกระดูก จำนวน 5 โครง ภาชนะดินเผา สิ่งของเครื่องใช้ โดยมีโครงกระดูกสุนัขถูกฝังร่วมกับศพ จากการวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์เพื่อหาค่าอายุ โดยวิธี AMS ได้ค่าอายุ 1,730 (-+ 30 BP.) ปีมาแล้ว นับเป็นหลักฐานทางโบราณคดีที่พบแสดงถึงพิธีกรรมการฝังศพสมัยก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลาย ของกลุ่มคนที่เข้ามาใช้พื้นที่และตั้งถิ่นฐานบริเวณเมืองศรีเทพในระยะแรกๆ
ที่มา : มติชนออนไลน์.  2559.  พบโครงกระดูก “สุนัข” ฝังพร้อมศพมนุษย์ราว 2,000 ปีก่อน ที่เมืองศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์.  (ออนไลน์).  URL: http://www.matichon.co.th/news/342685.  1 พฤศจิกายน 2559.

ข่าววิจัย/พัฒนา

 Landmark chronic fatigue trial could treat two-thirds
A therapy that successfully treats two-thirds of children with chronic fatigue syndrome is being trialled for NHS use. Chronic fatigue syndrome is disease that affects one in 50 children, leading to mental health problems and missing school. They drop is socialing and fun things in school, then they drop scholl, so this is very different to teenagers just being tired. Prof Crawley is leading the FITNET-NHS trial, offers behavioural therapy sessions to change the way children think of the disease and aims to reduce the time spent sleeping and sometimes cut activity levels.
ที่มา : James Gallaghe.  2016.  Landmark chronic fatigue trial could treat two-thirds.  (online).  URL: http://www.bbc.com/news/health-37822068.  November 11, 2016.
 นักวิจัยไทยพัฒนาสารชีวภาพ ใช้ยับยั้งเชื้อราใน “มันสำปะหลัง”
559000011259301ศ.ดร.ดุสิต อธินุวัฒน์ อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และนายศตรรฆ ใจซื่อ นักศึกษาปริญญาโท ได้รับทุนจากโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ชีวภาพจากสารพอลิแซคคาไรด์ของเชื้อ “ซูโดโมนาส ฟลูออเรสเซนส์” สำหรับควบคุมโรครากหรือหัวเน่าและเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลังอินทรีย์ และผลิตเป็นผลิตภัณฑ์พร้อมใช้ชนิดน้ำ โดยร่วมพัฒนากับ บริษัท บ้านเกษตรรุ่งเรือง จำกัด ผลจากการทดสอบประสิทธิภาพ พบว่าการแช่ท่อนพันธุ์ก่อนปลูกและพ่นใบมันสำปะหลังด้วยสารพอลิแซคคาไรด์ของเชื้อปฏิปักษ์ SP007s สามารถส่งเสริมการเจริญเติบโตมันสำปะหลังได้ดี นอกจากนี้ยังสามารถกระตุ้นให้มันสำปะหลังต้านทานโรคได้ ช่วยลดการระบาดของโรคได้ 65-77% ขณะนี้คณะทีมวิจัยและผู้ประกอบการอยู่ในระหว่างการพัฒนาสูตรทางการค้าและคาดว่าจะวางจำหน่ายได้ในต้นปี 2560
ที่มา : MGR Online.  2559.  นักวิจัยไทยพัฒนาสารชีวภาพ ใช้ยับยั้งเชื้อราใน “มันสำปะหลัง”.  (ออนไลน์).  URL: http://manager.co.th/Science/ViewNews.aspx?NewsID=9590000108832.  1 พฤศจิกายน 2559.

ข่าวทั่วไป

 อย.เตือนอย่ากิน!  ‘แมงลักแคปซูล’ อ้างลดอ้วน อันตรายต่อผู้บริโภค
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้รับการร้องเรียนจากผู้บริโภคและตรวจสอบพบผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Mangluk Power Slim เป็นแคปซูลสีชมพู-ขาว ฉลากระบุเลขที่ อย. 89-1-04151-1-0080 ว่า ไม่ได้รับอนุญาตผลิตหรือนำเข้าแต่อย่างใด และเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ดังกล่าวอยู่ระหว่างดำเนินคดี สามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วน อย. 1556   หรือผ่านทาง Oryor Smart Application หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ
ที่มา : มติชนออนไลน์.  2559.  อย.เตือนอย่ากิน!  ‘แมงลักแคปซูล’ อ้างลดอ้วน อันตรายต่อผู้บริโภค.  (ออนไลน์).  URL: http://www.matichon.co.th/news/342948.  1 พฤศจิกายน 2559.
 89ศิลปินแห่งชาติ โชว์ผลงานรำลึกรัชกาลที่ 9
ทางหออัครศิลปิน กรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) ได้ร่วมกับศิลปินแห่งชาติ จัดนิทรรศการ “อัครศิลปินเหนือเกล้า” โดยรวบรวมผลงานของศิลปิน 89 คน 3 สาขา สร้างสรรค์ใหม่และนำมาจัดแสดง เช่น ผลงานรังสวรรค์กวีนิพนธ์เนื้อหาสดุดีองค์อัครศิลปิน สาขาวรรณศิลป์ นายเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์, สาขาทัศนศิลป์ ผลงาน นาย กมล ทัศนาญชลี จิตรกรรม “Our Beloved King” โดยใช้เทคนิคหมึกดำ และน้ำบนกระดาษ เป็นต้น ซึ่งนิทรรศกาลดังกล่าวจะนำผลงานฝีพระหัตถ์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้านจิตรกรรม จำนวน 37 ภาพ เป็นภาพองค์จริง 4 ภาพ และภาพสำเนา 33 ภาพ มาจัดแสดง ที่หออัครศิลปิน จ.ปทุมธานี
ที่มา : เดลินิวส์. 2559. 89ศิลปินแห่งชาติ โชว์ผลงานรำลึกรัชกาลที่ 9. (ออนไลน์). URL: http://www.dailynews.co.th/education/532624. 1 พฤศจิกายน 2559.
 สมเด็จพระเทพฯทรงห่วงฤๅษีดัดตนวัดโพธิ์สูญหาย
คณะสงฆ์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม หรือวัดโพธิ์ กระทรวงสาธารณสุข และกรมศิลปากร จัดสร้างฤๅษีดัดตนถวายเป็นพระราชกุศลที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมายุครบ 5 รอบ โดยสมเด็จพระเทพฯ เสด็จเปิดงานสัปดาห์วันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ และทรงเจิมรูปหล่อฤๅษีดัดตน จำนวน 9 ตน ดังกล่าว ทั้งนี้ได้ทรงมีพระราชดำรัส ว่า “ท่าของฤๅษีดัดตนช่วยบรรเทาอาการปวดเมื่อยร่างกายได้ อยากให้ช่วยกันดูแลรักษาไว้ ให้รุ่นลูกรุ่นหลานได้ศึกษา” ครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกที่จัดสร้างขึ้นทั้งหมด 80 ตน 82 ท่า คาดว่าจะเสร็จครบทั้งหมดในปี 2560 ซึ่งเดิมถูกสร้างในสมัยรัชกาลที่ 3 และสูญหายไปจนเหลือเพียง 24 ตน
ที่มา : เดลินิวส์. 2559. สมเด็จพระเทพฯทรงห่วงฤๅษีดัดตนวัดโพธิ์สูญหาย. (ออนไลน์). URL: http://www.dailynews.co.th/education/533200. 1 พฤศจิกายน 2559.