ขอเชิญนักศึกษาและบุคลากร มจธ. ทดลองใช้งานฐานข้อมูลวารสารออนไลน์ JoVE (www.jove.com)

ขอเชิญนักศึกษาและบุคลากร มจธ. ทดลองใช้งานฐานข้อมูลวารสารออนไลน์ JoVE (www.jove.com)

ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 15 ก.พ. 61 

JoVE เป็นฐานข้อมูลวารสารในรูปแบบวีดิทัศน์ ประกอบด้วยวีดิทัศน์จำนวนกว่า 7,000 รายการ
สาธิตการทดลองที่ถ่ายทำห้องทดลองของสถาบันการศึกษาชั้นนำ เช่น MIT, Harvard University, Cambridge University,
Stanford University, Princeton University, The University Of Tokyo, Yale University, The University Of Melbourne,
Tsinghua University