May-2017

May

ข่าวประจำวันที่ 27 พฤษภาคม 2560 ||อ่านข่าวย้อนหลังประจำเดือนพฤษภาคม ฉบับวันที่ 22 พ.ค.|15 พ.ค.|11 พ.ค.|9 พ.ค.|7 พ.ค.|

[seed_social]ข่าวการศึกษา

 มีผลแล้ว! บิ๊กตู่ ใช้ม.44 ไฟเขียวดึงมหา’ลัยชั้นนำโลก เปิดในไทย
 ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๙/๒๕๖๐ เรื่อง การส่งเสริมการจัดการศึกษาโดยสถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพสูงจากต่างประเทศ มีรายละเอียดส่วนหนึ่งระบุโดยสรุปว่า เพื่อให้การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก(Eastern Economic Corridor)
ให้การจัดการศึกษาโดยสถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพสูงจากต่างประเทศดําเนินการได้ในเขตพื้นที่ ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก เขตเศรษฐกิจพิเศษอื่นที่คณะรัฐมนตรีประกาศกําหนดให้
ให้มีคณะกรรมการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยสถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพสูง จากต่างประเทศ เรียกโดยย่อว่า “คพอต.” โดยมีอำนาจหน้าที่ ในการกำหนดศาสตร์วิทยาการ พิจาณาสรรหา ทำข้อตกลงกับสถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพสูงจากต่างประเทศ กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขในการจัดการศึกษา แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ บรรลุวัตถุประสงค์ตามคำสั่งนี้
โดยยกเว้นตามกฎของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ประกาศกระทรวงถึงเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา และหลักเกณฑ์ประกันคุณภาพระดับอุดมศึกษา รายละเอียดใน https://www.matichon.co.th/news/568043
ที่มา : มติชนออนไลน์.  2560.  มีผลแล้ว! บิ๊กตู่ ใช้ม.44 ไฟเขียวดึงมหา’ลัยชั้นนำโลก เปิดในไทย.(ออนไลน์).  URL: https://www.matichon.co.th/news/568043.  27 พฤษภาคม 2560. 
 TDRI urges govt to narrow education gap
 Speaking at a forum titled “Reforming Thailand’s Education System: Where to Start?” held yesterday at Chulalongkorn University by research director TDRI, said one of the current problems of the Thai education system is the disparity between rich and poor students in urban and rural areas, which can be seen in academic performance, literacy rates and student IQs. According suggestion that should merge small schools to combine their personnel (teaching staff) and resources but the government must do to narrow the education gap is to increase access to pre-school education among poor children and rich.
ที่มา : Dumrongkiat Mala.  2017.  TDRI urges govt to narrow education gap.  (online).  URL: http://www.bangkokpost.com/news/general/1257106/tdri-urges-govt-to-narrow-education-gap.  May 27, 2017.
 สอศ.จับมือ บริษัทต่างชาติยกระดับฝีมือเด็กช่าง
 บริษัท เซ็ค ทีเอสอี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือและเปิด “ศูนย์ฝึกอบรมงานติดตั้งและบำรุงรักษาระบบสายส่งไฟฟ้าแรงสูง” เพื่อดำเนินการฝึกอบรมให้กับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาไฟฟ้ากำลัง ใน 3 จังหวัดภาคตะวันออก ได้แก่ จังหวัดชลบุรี ฉะเชิงเทรา และระยอง กลุ่มนำร่อง โดยจะอบรมแนะนำเครื่องมือ-อุปกรณ์ การใช้งานควบคุมรถทำงานบนสายไฟฟ้า การใช้กว้าน และตรวจสอบป้องกันอุบัติเหตุ เป็นต้น
ที่มา : เดลินิวส์.  2560.  สอศ.จับมือ บริษัทต่างชาติยกระดับฝีมือเด็กช่าง.  (ออนไลน์).  URL: https://www.dailynews.co.th/education/576197.  27 พฤษภาคม 2560.

ข่าววิทยาศาสตร์ / เทคโนโลยี

 Agri-Map Mobile
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) และอื่นๆ เปิดตัวแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุกระบบโมบาย (Agricultural Map for Adaptive Management : Agri-Map Mobile) เพื่อช่วยในการบริหารจัดการเกษตรโดยใช้ระบบแผนที่ สามารถทราบได้ว่าพื้นที่จุดใดมีปัญหาในดิน เหมาะสมสำหรับปลูกพืชเศรษฐกิจได้ มีแหล่งรับซื้อผลิตผลในพื้นที่ของตนเอง เป็นต้น ในขั้นแรกรองรับระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
ที่มา : เดลินิวส์.  2560.  Agri-Map Mobile.  (ออนไลน์).  URL: https://www.dailynews.co.th/it/575841.  27 พฤษภาคม 2560.
 สวทช.-จิสด้าค้นหางานวิจัยไทยทดลองบนสถานีอวกาศ
 สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)  หรือจิสด้า จัดสัมมนา “อวกาศ : ขุมทรัพย์แห่งมวลมนุษยชาติ Space : Infinite Assets for All Humankind” เพื่อเผยแพร่โครงการทดลองในอวกาศและสภาวะไร้แรงโน้มถ่วงตามแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์อวกาศแห่งชาต ปี 2560-2579 โดยในงานนี้ผู้เข้าร่วมจะได้ทราบถึงประวัติความเป็นมาของการดำเนินกิจการด้านการศกึษาอวกาศในประเทศไทย ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน และเห็นการระดมสอมงเพื่อผลักดันการศึกและวิจัยในอวกาศเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนในประเทศต่างๆ สนใจรายละเอียด https://www.nstda.or.th/nse  ผลักดันวงการวิจัยไทยทดลองในอวกาศ
ที่มา : เดลินิวส์.  2560.  สวทช.-จิสด้าค้นหางานวิจัยไทยทดลองบนสถานีอวกาศ.  (ออนไลน์).  URL:  https://www.dailynews.co.th/it/576167.  27 พฤษภาคม 2560.
 ตามไปดู ‘นวัตกรน้อย’ แชมป์ฮอนด้าฯ 2016 ออกค่ายเยาวชนไทย-ญี่ปุ่น

 

โครงการ “ฮอนด้า ซูเปอร์ ไอเดีย คอนเทสต์ 2016” ภายใต้แนวคิด คิด(ส์) กระหึ่มโลก โดย บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด ผลปรากฏว่า ผู้ชนะเลิศคือ ด.ญ.ศุภสุตา สามัตถิยดีกุล ชั้น ป.5 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม ได้รับโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีนำไอเดีย สิ่งประดิษฐ์ “ปืนลงทะเบียนต้นไม้” มาแบ่งปัน จากแรงบันดาลใจปัญหาการตัดไม้ทำลายป่า โดยปืนนี้ใช้กระสุนฝังชิพยิงเข้าไปในต้นไม้เพื่อทราบว่า อายุและความสมบูรณ์ของต้นไม้เป็นอย่างไร และเก็บสถิติเข้ากรมป่าไม้ไว้ สำหรับผลงานของเยาวชนญี่ปุ่น เช่น ด.ญ.รินโกะ โคดามะ ผลงาน “แฮรี่ เม่นจิ๋ว ไม่กลัวหรอก!”  ช่วยแก้ปัญหาความกลัวต่อเหตุการณ์ฟ้าร้อง แผ่นดินไหว ให้จมูกเม่นส่องแสงจับความกลัวของเรา หากพบความกลัวหนามของเม่นจะแตกตัวออก กลายเป็นดวงดาวให้แสงสว่างปลอบใจ และผลงานอื่นๆ 

ที่มา : มติชนออนไลน์.  2560.  ตามไปดู ‘นวัตกรน้อย’ แชมป์ฮอนด้าฯ 2016 ออกค่ายเยาวชนไทย-ญี่ปุ่น.  (ออนไลน์).  URL: https://www.matichon.co.th/news/567900.  27 พฤษภาคม 2560.
 ปส.เตรียมเผยวิธีจัดการความเสื่อมเครื่องปฏิกรณ์อายุเกือบ 60 ปี
 สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้ความรู้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้รับทราบกลไกความเสื่อม และการจัดการความเสื่อมของเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัย หวังให้เข้าใจแนวทางการรักษาสภาพการทำงานของเครื่องปฏิกรณ์ฯ ให้มีประสิทธิภาพและปลอดภัยตามมาตรฐานสากล ในวันที่ 29-31 พ.ค.นี้ โดยการจัดฝึกอบรมเรื่อง “กลไกความเสื่อมและการจัดการความเสื่อมของเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัย”
ที่มา : MGR Online. 2560.
ปส.เตรียมเผยวิธีจัดการความเสื่อมเครื่องปฏิกรณ์อายุเกือบ 60 ปี. (ออนไลน์). URL: http://manager.co.th/Science/ViewNews.aspx?NewsID=9600000053668. 27 พฤษภาคม 2560.
 “PenguinT” แอปพลิเคชันจองตั๋วเครื่องบินชนะเลิศแผนธุรกิจในโครงการ “สปาร์ก”

 สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์มหาชน) หรือ สนช. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับเอจีดับเบิลยู กรุ๊ป (AGW Group) ดำเนินโครงการบ่มเพาะและเร่งสร้างวิสาหกิจเริ่มต้น “Global Accelerator Program” ภายใต้ชื่อ “สปาร์ค (SPARK)” เพื่อเร่งสร้างและพัฒนาสตาร์ทอัพให้มีความพร้อมและมีศักยภาพในเชิงพาณิชย์ จัดประกวดแผนธุรกิจรอบสุดท้าย ได้ผู้ชนะเลิศแล้ว คือ งบริษัทเอเชียวัน คลิก จำกัด ผู้ผลิตแอปพลิเคชันสำหรับมือถือ ในชื่อ “PenguinT” ช่วยในการบริหารจัดการหาตั๋วเครื่องบินราคาดีจากบริษัททัวร์ต่างๆ และนำไปขายผ่านแอปฯ 

ที่มา : MGR Online.  2560.  “PenguinT” แอปพลิเคชันจองตั๋วเครื่องบินชนะเลิศแผนธุรกิจในโครงการ “สปาร์ก”.  (ออนไลน์).  URL: http://manager.co.th/Science/ViewNews.aspx?NewsID=9600000053697.  27 พฤษภาคม 2560.

ข่าววิจัย / พัฒนา

 วิจัย’นวัตกรรมพัฒนาน้ำตาล’สุดเจ๋ง คว้าถ้วยพระราชทาน

 

โครงงานวิจัย PTTGC Open Innovation Challenge 2016: “Smart-Eco Innovation” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ผลปรากฏว่า รางวัลชนะเลิศ ประเภท Smart-Eco Products เป็นของ ทีม Photocat ผลงาน Upgrading Sugar to High Value Products and Chemicals by Green Technology จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ที่ใช้แสงเพิ่มมูลค่าสารทดแทนความหวานอย่างน้ำตาล, ทีม Carbon Dots จาก ม.ธรรมศาสตร์ เปลี่ยนของเสียจากโรงงานปิโตรเคมี ให้เป็นสารคาร์บอนที่มีมูลค่าสูง และประเภท Circular Thinking ทีม Graphenal ผลงาน Microporous Graphenal Polymers for Uptake and Transformation of CO2 Gas จากสถาบันวิทยสิริเมธี พัฒนาวัสดุที่เปลี่ยนคาร์บอนไดออกไซต์ ให้เป็นวัสดุที่มีมูลค่าสูง สามารถดักจับคาร์บอนฯในอุณหภูมิห้องได้ ต่อยอดเป็นสารในแบตเตอรี่ได้

ที่มา : เดลินิวส์.  2560.  วิจัย’นวัตกรรมพัฒนาน้ำตาล’สุดเจ๋ง คว้าถ้วยพระราชทาน.  (ออนไลน์).  URL: https://www.dailynews.co.th/education/576273.  27 พฤษภาคม 2560.
 ระวัง! อดนอนยิ่งเพิ่มโอกาสเสี่ยงตายด้วยโรคหัวใจ
 วารสารของสมาคมโรคหัวใจอเมริกัน ศึกษากลุ่มตัวอย่าง 1,344 คน เรื่องการนอนหลับของผู้ใหญ่ ติดตามดูอาการเฉลี่ย 16 ปี พบว่า ผู้ที่มีความเสี่ยงเป็นโรคหัวใจ ควรดูแลเรื่องการนอนหลับพักผ่อนให้ดี เพราะการนอนหลับไม่ถึง 6 ชั่วโมง ทำให้มีโอกาสเสียชีวิตด้วยโลกหัวใจถึง 2 เท่า ผู้ใหญ่ควรนอนหลับพักผ่อนให้ได้อย่างน้อยวันละ 7-8 ชั่วโมง เพื่อสุขภาพที่ดี
ที่มา : มติชนออนไลน์.  2560.  ระวัง! อดนอนยิ่งเพิ่มโอกาสเสี่ยงตายด้วยโรคหัวใจ.  (ออนไลน์).  URL: https://www.matichon.co.th/news/567176.  27 พฤษภาคม 2560.
 วิจัยชี้กลืน’บอลลูน’ รักษาโรคอ้วนได้

 โรเบอร์ตา เลนกา นักวิจัยทางการแพทย์จากมหาวิทยาลัยซาปิเอนซา ประเทศอิตาลี ได้ทดลองใช้ “บอลลูน” ที่สามารถกลืนลงไปได้โดยไม่ต้องใช้การผ่าตัดกับผู้ป่วยโรคอ้วนจำนวน 42 คน พบว่า ผู้ป่วยสามารถลดน้ำหนักได้มากถึง 15 กิโลกรัม คิดเป็น 31 เปอร์เซ็นต์ของน้ำหนักตัว แม้ไม่ใช่การลดน้ำหนักในระยะยาวแต่ก็เป็นผลดีกับคนไข้บางรายที่ไม่จำเป็นต้องผ่าตัด 

ที่มา : มติชนออนไลน์.  2560.  วิจัยชี้กลืน’บอลลูน’ รักษาโรคอ้วนได้.  (ออนไลน์).  URL: https://www.matichon.co.th/news/564623.  27 พฤษภาคม 2560.
 “หน้าหนังสืออายุ540ปี” บรรณารักษ์พบโดยบังเอิญ

 

เอริกา เดลเบค บรรณารักษ์แผนกหนังสือสะสมพิเศษของมหาวิทยาลัยเรดดิ้ง ประเทศอังกฤษ ค้นพบหน้าหนังสือที่เป็นส่วนหนึ่งของหนังสือ “คู่มือบาทหลวง” ซึ่งจัดพิมพ์ขึ้นในยุคแรกเริ่มของการมีแท่นพิมพ์ในประเทศอังกฤษโดยบังเอิญ คาดสิ่งพิมพ์หายากนี้มีอายุเก่าแก่ถึง 540 ปี กระดาษหนังสือหน้านี้เคยถูกใช้แปะทับสันหนังสือเล่มหนึ่งเพิ่มความแข็งแรง ต่อมาปี 1820 บรรณารักษ์ม.เคมบริดจ์นำมันออกมา และเก็บไว้ในกองหนังสือ ตกไปอยู่ในการครอบครองของเอกชนรายหนึ่ง ก่อนที่ทางหอสมุดมหาวิทยาลัยเรดดิ้งจะเหมาซื้อมา

ที่มา : มติชนออนไลน์.  2560.  “หน้าหนังสืออายุ540ปี” บรรณารักษ์พบโดยบังเอิญ.  (ออนไลน์).  URL: https://www.matichon.co.th/news/565636.  27 พฤษภาคม 2560.

ข่าวทั่วไป

  ‘จุฬาลงกรณ์ราชบรรณาลัย’

 

สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดนิทรรศการและเว็บไซต์ “จุฬาลงกรณ์ราชบรรณาลัย” (King Chulalongkorn Digital Archives) ในรูปแบบคลังข้อมูลดิจิทัล ผู้เข้าชมจะได้เรียนรู้เรื่องราวอันทรงคุณค่าในรัชสมัยรัชกาลที่ 5 ได้จากเส้นทางพระราชประวัติและตามรอยเสด็จ พระราชดำเนิน นำเสนอในรูปแบบแผนที่ digital อ่าน E-book และคลังภาพหายากได้ http://kingchulalongkorn.car.chula.ac.th

ที่มา : แนวหน้า.  2560.  ‘จุฬาลงกรณ์ราชบรรณาลัย’  .(ออนไลน์).  URL: http://www.naewna.com/local/271867.  27 พฤษภาคม 2560.
 Central Plains brace for floods
 The Interior Ministry has warned seven provinces in the lower Central Plains to brace for overflow from the Chao Phraya River.  This will increase water levels in the river, which runs through these provinces, by between 1 and 1.5 metres. People in riverside areas in Uthai Thani, Chai Nat, Sing Buri, Ang Thong, Suphan Buri, Lop Buri and Ayutthaya have been advised to closely monitor the situation.
ที่มา : Bangkok Post.  2017.  Central Plains brace for floods.  (online).  URL: http://www.bangkokpost.com/news/general/1257114/central-plains-brace-for-floods.  May 27, 2017.

 


ข่าวประจำวันที่ 22 พฤษภาคม 2560

ข่าวการศึกษา

 เด็กไทยคว้า 3 รางวัล โครงงานวิทย์ระดับโลก

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) และสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำทีมเยาวชนไทย 12 ทีมเข้าร่วมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมระดับโลก The Intel International Science and Engineering Fair 2017 (Intel ISEF 2017 ) ระหว่างวันที่ 14-19 พ.ค. ที่ผ่านมา ปรากฏว่า ทีมสามารถคว้า 3 รางวัล คือ 1. รางวัลที่ 4 สาขาสัตวศาสตร์ จากโครงงาน “การย่อยสลายโฟมโดยตัวอ่อนแมลงปีกแข็งชนิด Zophobasmorio (หนอนนกยักษ์)” 2. รางวัลที่ 4 สาขาเคมี จากโครงงาน “การพัฒนาเซลล์สารกึ่งตัวนำสำหรับกำจัดสีย้อมอุตสาหกรรมในสภาวะคลื่นแสงวิสิเบิลโดยกระบวนการโฟโตอิเล็กโตรคะตะไรซิส” 3. รางวัลสเปเชี่ยล อวอร์ด ด้านนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน สาขาพืชศาสตร์ ของ มอนซานโต้ โครงงานที่ได้รับรางวัล คือ “สารชีวภาพของสารสกัดหยาบจากหญ้าสาบแร้ง ควบคุมสาเหตุวงจรการเกิดโรคใบหงิกในมะเขือเทศพันธุ์สีดา”

ที่มา : เดลินิวส์.  2560.  เด็กไทยคว้า 3 รางวัล โครงงานวิทย์ระดับโลก.  (ออนไลน์).  URL: https://www.dailynews.co.th/it/574969.  22 พฤษภาคม 2560. 
 CHESแนะแนวทางพัฒนามาตรฐานครู
สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กำลังทบทวนมาตรฐานวิชาชีพครู โดย ผศ.ดร.พัทธนันท์ หรรษาภิรมย์โชค รองเลขาธิการศูนย์ประสานงานสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ หรือCHES มีความเห็นว่า ควรปรับระยะเวลาการเรียนในหลักสูตรวิชาชีพให้เหมาะสม การผลิตครูระดับปริญญาตรีบางประเทศใช้เวลาเพียง 3 ปี ซึ่งหลักสูตรควรจำแนกให้ชัดเจนว่า ครูนั้นจะสอนนักเรียนในระดับใด ซึ่งทักษะยุคนี้ที่สำคัญของครู คือ การคิดวิเคราะห์ การจัดเด็กพิเศษให้เรียนร่วมกับเด็กปกติ การบูรณาการ การแก้ปัญหาผู้เรียนตามความคิดเชิงวิทยาศาสตร์ และจิตวิญญาณความเป็นครู
ที่มา : เดลินิวส์.  2560.  CHESแนะแนวทางพัฒนามาตรฐานครู.  (ออนไลน์).  URL: https://www.dailynews.co.th/education/574395.  22 พฤษภาคม 2560. 
 อธิการบดี ม.มหิดล ประกาศลาออกทั้งน้ำตา
มหาวิทยาลัยมหิดล( มม.) ได้มีการประชุมสภา มม. ซึ่งในการประชุม ศ.นพ.อุดม คชินทร  อธิการบดี มม.ได้ประกาศลาออกจากตำแหน่ง และที่ประชุมสภาก็ได้พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติให้ลาออกโดยไม่มีกรรมการสภาคนใดคัดค้าน มีผลในวันที่ 1 ส.ค. 2560 สำหรับเหตุผลในการลาออกครั้งนี้ เนื่องจากไม่สามารถหาผู้มาดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายต่างๆ ของสำนักงานอธิการบดี มม. จำนวน 13 ราย ทดแทน 13 รองอธิการบดีที่ประกาศลาออกจากตำแหน่งไปก่อนหน้านี้ในกรณีที่ต้องยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินได้ และเหลือเวลาในการดำรงตำแหน่งเพียง 1 ปี 5 เดือนเท่านั้น
ที่มา : เดลินิวส์.  2560.  อธิการบดี ม.มหิดล ประกาศลาออกทั้งน้ำตา.  (ออนไลน์).  URL: https://www.dailynews.co.th/education/574521.  22 พฤษภาคม 2560. 
 สมาคมทปอ.ประกาศรับสมัครแอดมิชชั่นปี 2560
ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(ทปอ.) ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) กล่าวว่า การคัดเลือกแอดมิชชั่น ปีนี้มีสถาบันอุดมศึกษา เข้าร่วม 78 แห่ง นักเรียนสามารถเลือกคณะ/สาขาวิชาต่างๆ จำนวน 3,719 รหัส  จำนวน รับทั้งสิ้น 109,129 คน โดยแบ่งเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่เป็นสมาชิก ทปอ. 23 แห่ง  จำนวนรับ 55,386 คน มหาวิทยาลัยราชภัฎ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 17 แห่ง จำนวนรับ 17,129 คน สถาบันอุดมศึกษาเอกชน  34 แห่ง จำนวนรับ 36,385 คน และสถาบันสมทบ 4 แห่ง  วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ มหาวิทยาลัยนวมินทรทราธิราช และ สถาบันพลศึกษา จำนวนรับ 229 คน
ที่มา : เดลินิวส์.  2560.  สมาคมทปอ.ประกาศรับสมัครแอดมิชชั่นปี 2560.  (ออนไลน์).  URL: https://www.dailynews.co.th/education/574614.  22 พฤษภาคม 2560.
 ป.6อนุบาลจังหวัดเจ๋งทำโอเน็ต100เกือบพันคน
สมาคมผู้บริหารและครูโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด(ประเทศไทย)ได้มารายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือ โอเน็ต ของนักเรียนชั้น ป.6 โรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด ว่า ปีการศึกษา 2559 มีนักเรียนสามารถทำคะแนนเต็ม 100 ในบางวิชาได้กว่า 770 คน ซึ่งเป็นสถิติที่เพิ่มขึ้นมาอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 4 ปี ถือเป็นความสำเร็จของการสอนด้วยกระบวนการ Active Learning
ที่มา : เดลินิวส์.  2560.  ป.6อนุบาลจังหวัดเจ๋งทำโอเน็ต100เกือบพันคน.  (ออนไลน์).  URL: https://www.dailynews.co.th/education/574833.  22 พฤษภาคม 2560.
 เด็กไทยสุดยอดนำ”หญ้าสาบแร้ง”พิฆาตโรคใบหงิกในมะเขือเทศคว้าสเปเชี่ยล อวอร์ดโครงงานวิทย์โลก

งาน Intel ISEF ที่เยาวชนไทยคว้าผลงานด้านนวัตกรรม คือผลงาน  “สารชีวภาพของสารสกัดหยาบจากหญ้าสาบแร้ง ควบคุมสาเหตุวงจรการเกิดโรคใบหงิกในมะเขือเทศพันธุ์สีดา” สามารถลดต้นทุนและอันตรายจากการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช พร้อมเพิ่มผลผลิตให้เกษตรกรผู้ปลูกมะเขือเทศได้ ทำให้ได้รับรางวัล Special Award จากบริษัทข้ามชาติด้านเกษตรเคมี  Monsata Company ทีมเยาวชน ประกอบด้วย นส.นฤภร แพงมา นส.จรรยพร โกฏิมนัสวนิขย์ และนายวิชชากร นันทัยเกื้อกูล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฝ่ายมัธยมศึกษา) มอดินแดง

ที่มา : มติชนออนไลน์.  2560.  เด็กไทยสุดยอดนำ”หญ้าสาบแร้ง”พิฆาตโรคใบหงิกในมะเขือเทศคว้าสเปเชี่ยล อวอร์ดโครงงานวิทย์โลก.  (ออนไลน์).  URL: https://www.matichon.co.th/news/562578.  22 พฤษภาคม 2560.
 เด็ก ม.5 ไทย สุดยอด ใช้ตัวอ่อนแมลงปีกแข็งย่อยสลายโฟม คว้ารางวัล โครงงานวิทย์-วิศวกรรมโลก

งาน Intel ISEF ที่เยาวชนไทยคว้ารางวัลที่ 4 สาขาสัตวศาสตร์ จากโครงงาน “การย่อยสลายโฟมโดยตัวอ่อนแมลงปีกแข็งชนิด Zophobasmorio (หนอนนกยักษ์)” ผลงานของ นส.นุชวรา มูลแก้ว และนส.จิตรานุช ไชยราช นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จากโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จ.ลำปาง จากแนวคิดที่อยากกำจัดโพลีสไตรีนโฟมโดยการย่อยสลายด้วยกระบวนการทางชีวภาพ นอกจากนี้ผลงานรางวัลที่ 4 ยังมี สาขาเคมี จากโครงงาน “การพัฒนาเซลล์สารกึ่งตัวนำสำหรับกำจัดสีย้อมอุตสาหกรรมในสภาวะคลื่นแสงวิสิเบิลโดยกระบวนการโฟโตอิเล็กโตรคะตะไรซิส” ผลงานของ นส.ปรียาภรณ์ กันดี นส.ณิชากรณ์ เขียวขำ และนส.พิมพ์โพยม สุดเจริญ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จากโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี แรงบันดาลใจจากการกำจัดสีย้อมในโรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอ พัฒนาขั้วไฟฟ้าเซลล์สารกึ่งตัวนำช่วงคลื่นวิสิเบิล โดยกระบวนการโฟโตอิเล็กโตรคะตะไรซิส (Photoelectrocatalysis)

ที่มา : มติชนออนไลน์.  2560.  เด็ก ม.5 ไทย สุดยอด ใช้ตัวอ่อนแมลงปีกแข็งย่อยสลายโฟม คว้ารางวัล โครงงานวิทย์-วิศวกรรมโลก.  (ออนไลน์).  URL: https://www.matichon.co.th/news/562760.  22 พฤษภาคม 2560.
 Three quarters of universities ‘at risk of closure’
Arnond Sakworawich, a lecturer of NIDA said he is worried the government’s idea to allow institutes of higher education from overseas to create satellite campuses in Special Economic Zones (SEZs) along Thailand’s borders would put many Thai universities in danger of shutting down. The National Economic and Social Development Board also expects the number of Thais in the school-age group (0-21 years) will fall to 20% of the population in 2040. The numbers are a wake-up call for 170 universities nationwide that the higher education market in Thailand is getting smaller each year. 
ที่มา : Dumrongkiat Mala.  2017.  Three quarters of universities ‘at risk of closure’.  (online).  URL: http://www.bangkokpost.com/news/general/1253922/three-quarters-of-universities-at-risk-of-closure.  May 22, 2017.

ข่าววิทยาศาสตร์ / เทคโนโลยี

 จีนวางแผนส่งมนุษย์อยู่ดวงจันทร์นานขึ้น

โครงการอวกาศของสาธารณรัฐประชาชนจีน เตรียมให้มนุษย์ทดลองอาศัยในห้องโดยสารอวกาศเสมือนจริง เพื่อทดสอบการอาศัยบนดวงจันทร์ให้ยาวนานมากยิ่งขึ้น ทดสอบเป็นเวลา 60-200 วันภายในปี 2561 วางแผนส่งนักบินอวกาศสู่ดวงจันทร์ในปี 2579 โครงการอวกาศจีนจะสร้างสถานีอวกาศที่มีนักบินอวกาศอาศัยอยู่อย่างถาวรในปี 2565 นี้

ที่มา : มติชนออนไลน์.  2560.  จีนวางแผนส่งมนุษย์อยู่ดวงจันทร์นานขึ้น.  (ออนไลน์).  URL: https://www.matichon.co.th/news/559450.  22 พฤษภาคม 2560.
 ผวา! นักวิเคราะห์ พบ “วอนนาคราย” กลายพันธุ์พร้อมข้อความเรียกค่าไถ่ภาษาไทย

เว็บไซต์ “บล็อกนัน” รายงานว่า มีการค้นพบการกลายพันธ์ของมัลแวร์เรียกค่าไถ่ “วอนนาคราย” หรือ “วอนนาคริปต์ 4.0” ที่มีข้อความเรียกค่าไถ่เป็นภาษาไทยแล้ว โดยเป็นข้อความที่ระบุว่า โปรแกรม Wannacrypt 4.0 เป็นโปรแกรมที่จะเข้ารหัสไฟล์แพร่กระจายไวรัสไปยังข้อมูลของเหยื่อและลบเอกสารโดยอัตโนมัติหากไม่ชำระเงินภายใน 24 ชั่วโมง อีกทั้งยังมีข้อแนะนำในการซื้อ Bitcoin ด้วย

ที่มา : มติชนออนไลน์.  2560.  ผวา! นักวิเคราะห์ พบ “วอนนาคราย” กลายพันธุ์พร้อมข้อความเรียกค่าไถ่ภาษาไทย.  (ออนไลน์).  URL: https://www.matichon.co.th/news/559485.  22 พฤษภาคม 2560.
 นักวิจัยเกาหลีใต้เตือน โสมแดงจ่อโจมตีไซเบอร์ระลอกต่อไป
บริษัทด้านความปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์ของเกาหลีใต้เตือนเมื่อวันที่ 15 พฤาภาคมว่า การโจมตีทางไซเบอร์ระลอกต่อไปอาจกำลังมา หลังจากที่มีนักวิจัยของกูเกิลรายหนึ่งออกมาเปิดเผยว่า โค้ดหรือรหัสคำสั่งคอมพิวเตอร์ของแรนซัมแวร์ หรือโปรแกรมประสงค์ร้าย (มัลแวร์) ที่ใช้เรียกค่าไถ่ “วอนนาคราย” มีความคล้ายคลึงกับโค้ดที่ใช้ในความพยายามเจาะระบบหรือแฮกข้อมูลคอมพิวเตอร์ในอดีตที่เชื่อว่าเป็นฝีมือของลาซารัส กลุ่มแฮกเกอร์ของเกาหลีเหนือ 
ที่มา : มติชนออนไลน์.  2560.  นักวิจัยเกาหลีใต้เตือน โสมแดงจ่อโจมตีไซเบอร์ระลอกต่อไป.  (ออนไลน์).  URL: https://www.matichon.co.th/news/560166.  22 พฤษภาคม 2560.
 สมกับเป็นนักล่าจอมพลัง “ทีเรกซ์” มีแรงกัดเทียบเท่าน้ำหนักรถ 3 คัน

นักวิทยาศาสตร์ใช้แบบจำลองทางคอมพิวเตอร์ ศึกษากายวิภาคของกรามทีเรกซ์ (T. rex) หรือ ไทแรนนอซอรัสเรกซ์ (Tyrannosaurus rex) และศึกษาญาติที่ยังมีชีวิตมีอยู่อย่างจระเข้และนก พบว่า กรามทีเรกซ์มีแรงกัดประมาณ 3,630 กิโลกรัม หรือรถขนาดกลาง 3 คัน ถือว่าแรงกัดยังไม่ได้มากที่สุด เพราะการศึกษาปี 2012 พบว่า จระเข้ดึกดำบรรพ์ขนาดยักษ์ที่ชื่อ ไดโนซุชัส (Deinosuchus) อาศัยบนโลกก่อนทีเรกซ์หลายล้านปี มีแรงกัดมากถึง 10,400 กิโลกรัม

ที่มา : MGR Online. 2560.
สมกับเป็นนักล่าจอมพลัง “ทีเรกซ์” มีแรงกัดเทียบเท่าน้ำหนักรถ 3 คัน. (ออนไลน์). URL: http://manager.co.th/Science/ViewNews.aspx?NewsID=9600000050643. 22 พฤษภาคม 2560.

ข่าววิจัย / พัฒนา

 ผลวิจัยชี้ผู้ติดเชื้อเอชไอวีมีชีวิตยืนยาวขึ้น
ผลการศึกษาตีพิมพ์ลงในวารสาร “เดอะแลนเซท เอชไอวี” พบว่า ช่วงชีวิตของผู้ติดเชื้อ “เอชไอวี” ในยุโรปและสหรัฐอเมริกาเพิ่มขึ้นอีกราว 10 ปี นับตั้งแต่เริ่มมียาต้านไวรัสออกสู่ตลาด จากการศึกษาพบ ผู้ติดเชื้อเอชไอวีวัย 20 ปีที่เริ่มต้นรับยาต้านไวรัสนับตั้งแต่ปี 2551 เวลานี้มีอายุขัยยาวนานถึง 78 ปี ใกล้เคียงกับอายุขัยของผู้ที่ไม่ได้ติดเชื้อ 
ที่มา : มติชนออนไลน์.  2560.  ผลวิจัยชี้ผู้ติดเชื้อเอชไอวีมีชีวิตยืนยาวขึ้น.  (ออนไลน์).  URL: https://www.matichon.co.th/news/561191.  22 พฤษภาคม 2560.
 ชุดตรวจขนาดเล็กคัดกรองผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวีในพื้นที่ทุรกันดาร

ดร.ทัศนีย์วรรณ ลักษณะโสภิณ อาจารย์หลักสูตรวิศวกรรมชีวภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ได้รางวัลระดับดีเด่น ประเภทผลงานวิทยานิพนธ์ งาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2560 เรื่องการพัฒนาเทคโนโลยีระบบของไหลจุลภาคสำหรับการตรวจวินิจฉัยโรคในพื้นที่ทุรกันดาร เป็นชุดตรวจอย่างง่ายสำหรับตรวจวัดปริมาณแอนติบอดี้ต่อเชื้อเอชไอวีและซิฟิลิสในเลือดโดยใช้เทคนิคการทดสอบการคัดกรองแอนติบอดี (immunoassay) บนไมโครฟลูอิดิกชิพ (microfluidic chip) สามารถคัดกรองได้มากกว่า 1 โรคในเวลาเดียวกันจากเลือดปริมาณน้อย ทราบผลภายใน 15 นาที

ที่มา : MGR Online. 2560.  ชุดตรวจขนาดเล็กคัดกรองผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวีในพื้นที่ทุรกันดาร. (ออนไลน์). URL: http://manager.co.th/Science/ViewNews.aspx?NewsID=9600000050991. 22 พฤษภาคม 2560.

ข่าวทั่วไป

 เล็งบริหารพิพิธภัณฑ์ตามแนวญี่ปุ่น
การเดินทางไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เอกชน ที่เมืองนาโกย่า และเมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ของ นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รมว.วัฒนธรรม ทำให้นายวีระ ได้เห็นรูปแบบการจัดเก็บโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ที่เป็นมาตรฐานและทันสมัย ซึ่งในอนาคตอาจจะนำไปสู่ความร่วมมือแลกเปลี่ยนบุคลากรศึกษาเรื่องนี้ได้ ลักษณะพิพิธภัณฑ์ญี่ปุ่นที่แตกต่างจากของไทย คือ การยืมโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ จากพิพิธภัณฑ์รัฐบาลหลายรายการมาหมุนเวียนจัดแสดงให้ประชาชนได้ชม 
ที่มา : เดลินิวส์.  2560.  เล็งบริหารพิพิธภัณฑ์ตามแนวญี่ปุ่น.  (ออนไลน์).  URL: https://www.dailynews.co.th/education/574398.  22 พฤษภาคม 2560.
 วธ.สู้ทุกทางดันโบราณสถานไทยเป็นมรดกโลกในรัฐบาลนี้
ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “Culture Heritage: Protection and Promotion Policies in Thailand” โดย นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รมว.วัฒนธรรม มีเนื้อหาส่วนหนึ่งกล่าวถึงว่า รัฐบาลได้นำเสนอรายชื่อแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมขึ้นสู่บัญชีรายชื่อเบื้องต้นเป็นมรดกโลก เนื่องจากไทยห่างการได้รับพิจารณาแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมให้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกของยูเนสโกนานกว่า 20 ปีแล้ว วธ.หวังว่าจะเป็นการเพิ่มคุณค่าทางจิตใจ และดึงดูดนักท่องเที่ยว
ที่มา : เดลินิวส์.  2560.  วธ.สู้ทุกทางดันโบราณสถานไทยเป็นมรดกโลกในรัฐบาลนี้.  (ออนไลน์).  URL: https://www.dailynews.co.th/education/574423.  (ออนไลน์).  URL: https://www.dailynews.co.th/education/574423.  22 พฤษภาคม 2560.
 สธ.ออก4ข้อดูแลแพทย์-บุคลากรป้องกันงานโหลดเกินไป
ปัญหาความขาดแคลนแพทย์ของประเทศไทย ตามสัดส่วนดูแลคนไข้ 1:1,250 ในอีก 10 ปีข้างหน้า เบื้องต้นได้วางแนวทางการแก้ปัญหาในอนาคต 4 ข้อ ดังนี้ 1.มอบผู้บริหารร่วมหารือจัดเวลาทำงานให้เหมาะสม 2.ให้ผู้บริหารดูแลให้คำปรึกษาน้องๆ แพทย์จบใหม่ อย่าให้รู้สึกโดดเดี่ยว 3.เร่งรัดจัดทำระเบียบช่วยเหลือเบื้องต้นกับบุคลากรที่ได้รับผลกระทบจากการให้บริการ และเสนอให้มีระเบียบเยียวยาช่วยเหลือ 4.พัฒนาระบบฉุกเฉินให้มีแพทย์สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉินดูแลในห้องฉุกเฉิน
ที่มา : ไทยโพสต์.  2560.  สธ.ออก4ข้อดูแลแพทย์-บุคลากรป้องกันงานโหลดเกินไป.  (ออนไลน์).  URL: http://www.thaipost.net.  22 พฤษภาคม 2560.
 Indian woman ‘sets new Everest dual ascent record’
Anshu Jamsenpa is 37 years old. She reached the summit on 16 and 21 May tourism. She has climbed Mount Everest new woman’s record for the fastest double ascent. It’s the second time Ms Jamsenpa, who is from the Indian state of Arunachal Pradesh, has notched up an Everest double ascent. Her previous feat was in 2011, but those ascents came 10 days apart.
ที่มา : BBC.  2017.  Indian woman ‘sets new Everest dual ascent record’.  (online).  URL: http://www.bbc.com/news/world-asia-india-39996231.  May 22, 2017.

 


ข่าวประจำวันที่ 15 พฤษภาคม 2560

ข่าวการศึกษา

 ชงศธ.เพิ่มความสำคัญจัดเรียนร่วมเด็กพิเศษ
สภาการศึกษา (สกศ.) เร่งสนองนโยบายตามยุทธศาสตร์การศึกษาเพื่อสร้างความเท่าเทียมแหละเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ล่าสุดได้สรุปการดำเนินความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสกศ.และบริติช เคานซิลประเทศไทย เพื่อพัฒนานโยบายการศึกษาด้านการจัดการศึกษาแบบเรียนร่วม (Inclusive Education) โดยข้อเสนอแนะของ สกศ. มีประเด็นสำคัญ เช่น รัฐควรส่งเสริมสนับสนุนนโยบายการศึกษาเรียนร่วม มีประกาศยกย่องและให้รางวัลแก่สถานศึกษาที่สามารถจัดการศึกษาเรียนร่วมให้แก่เด็กที่มีความต้องการพิเศษและพิการได้เรียนร่วมกับเด็กปกติทั่วไปได้ประสบผลสำเร็จ เป็นต้น
ที่มา : เดลินิวส์.  2560.  ชงศธ.เพิ่มความสำคัญจัดเรียนร่วมเด็กพิเศษ.  (ออนไลน์).  URL: https://www.dailynews.co.th/education/573367.  15 พฤษภาคม 2560.
 Ovec tipped to miss target enrolment
The Office of the Vocational Education Commission (Ovec) will likely miss this academic year’s target enrolment of 196,000 students in 889 public and private vocational colleges nationwide. Ovec revealed only 134,461 students have signed up for vocational programmes — about 68% of targets. Ovec forecast a slight increase in the number of vocational students in Thailand for this year. The government also set a long-term target to increase the ratio of vocational to general education students to 60:40 over the next 20 years.
ที่มา : Bangkok Post.  2017.  Ovec tipped to miss target enrolment.  (online).  URL:  http://www.bangkokpost.com/news/general/1249618/ovec-tipped-to-miss-target-enrolment.  May 15, 2017.

ข่าววิทยาศาสตร์ / เทคโนโลยี

 WannaCry worm shuts Thai online game

Garena Online (Thailand) online gaming server in Thailand was attacked by the WannaCrypt ransomware programme.  The company said the online game developed by NCsoft in South Korea was closed temporarily because its server had been attacked by the ransomware. The entrance to the game was functioning on Sunday, including links to download the software for new players.

ที่มา : Bangkok Post.  2017.  WannaCry worm shuts Thai online game.  (online).  URL: http://www.bangkokpost.com/news/general/1249478/wannacry-worm-shuts-thai-online-game.  May 15, 2017.
 29,000 Chinese institutions hit by ‘ransomware’
Chinese state media reported that by Sunday evening, 29,372 institutions had been infected the global ransomware cyberattack. Universities and educational institutions were among the hardest hit, numbering 4,341, or about 15%. 
ที่มา : Associated Press.  2017.  29,000 Chinese institutions hit by ‘ransomware’.  (online).  URL: http://www.bangkokpost.com/news/world/1249927/29-000-chinese-institutions-hit-by-ransomware.  May 15, 2017.
 เตือนมัลแวร์เรียกค่าไถ่โจมตีอีกวันจันทร์
นักวิจัยด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ชาวอังกฤษผู้ใช้นามแฝงว่า “มัลแวร์เทค” (MalwareTech) ซึ่งเป็นผู้พบวิธีหยุดยั้งการแพร่ระบาดของ WannaCry กล่าวเตือนว่า อาจมีการแก้ไขรหัสมัลแวร์ตัวนี้เพื่อให้ทำสำเนาและแพร่กระจายตนเองได้อีกครั้ง ก่อนจะเริ่มการโจมตีทางไซเบอร์ครั้งใหม่ ซึ่งเร็วที่สุดน่าจะเป็นภายในช่วงเช้าวันจันทร์นี้ และยังไม่แน่ว่าจะสามารถค้นพบวิธีหยุดยั้งมัลแวร์แบบใหม่ได้
ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ.  2560.  เตือนมัลแวร์เรียกค่าไถ่โจมตีอีกวันจันทร์.  (ออนไลน์).  URL: http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/754790.  15 พฤษภาคม 2560.
 ก.ดีอี ชี้หากพบว่าติดมัลแวร์เรียกค่าไถ่ให้รีบปิดเครื่องทันที
จากกรณีที่มีมัลแวร์เรียกค่าไถ่ ชื่อ “WannaCry” ระบาดไปยังคอมพิวเตอร์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการไมโครซอฟต์ทั่วโลก เมื่อวันที่ 12 พ.ค.2560 เมื่อคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้คนใดกลายเป็นเหยื่อ หากต้องการที่จะปลดล็อก จะต้องจ่ายเงินประมาณ 300 ดอลลาร์ หรือประมาณ 10,500 บาท เพื่อเป็นการไถ่ข้อมูลคืน ในรูปแบบของ Bit Coin ซึ่งพบในหลายประเทศทั่วโลก สำหรับประเทศไทยกระทรวงดีอี เร่งติดตามเฝ้าระวังปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นอย่างใกล้ชิด ในไทยยังไม่พบความเสียหายดังกล่าว สิ่งที่ผู้ใช้ต้องทำในเบื้องต้นคือ การไม่เปิดไฟล์เอกสารแนบของอีเมลโดยไม่จำเป็น และควรตรวจสอบแหล่งที่มาของไฟล์ที่ถูกส่งเข้ามาในอีเมล หรือช่องทางต่างๆ ให้แน่ใจก่อนเปิดอ่าน
ที่มา : เดลินิวส์.  2560.  ก.ดีอี ชี้หากพบว่าติดมัลแวร์เรียกค่าไถ่ให้รีบปิดเครื่องทันที.  (ออนไลน์).  URL: https://www.dailynews.co.th/it/573855.  15 พฤษภาคม 2560.
 ‘ม.เทคโนโลยีสุรนารี’พัฒนาโปรแกรมป้องกันมัลแวร์ เปิดดาวน์โหลดฟรี
จากกรณีที่มีกลุ่มแฮคเกอร์ “เดอะ แชโดว์ โบรคเกอร์ส” ปฏิบัติการโจมตีทางไซเบอร์ด้วยมัลแวร์เรียกค่าไถ่ที่ชื่อ WannaCry ด้วยเทคนิคที่ชื่อว่า แรนซั่มแวร์ ล็อกไฟล์งานต่างๆ เพื่อไปเรียกค่าไถ่ ล่าสุดห้องปฏิบัติการวิจัยไอยราคลัสเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สามารถพัฒนาโปรแกรมสำหรับป้องกันมัลแวร์ WanaCry ได้แล้ว โปรแกรมนี้ไม่ได้เป็นการกำจัดมัลแวร์ถาวร เพียงเป็นการป้องกันการทำงานของมัลแวร์ WanaCry ทำให้คอมพิวเตอร์ในส่วนงานสำคัญได้รับการป้องกันไม่ตกเป็นเหยื่อของอาชญากรคอมพิวเตอร์
ที่มา : แนวหน้า.  2560.  ‘ม.เทคโนโลยีสุรนารี’พัฒนาโปรแกรมป้องกันมัลแวร์ เปิดดาวน์โหลดฟรี.  (ออนไลน์).  URL: http://www.naewna.com/local/270157.  15 พฤษภาคม 2560.
 เตรียมพร้อมถ่ายดวงจันทร์ในคืนวัน “ไมโครมูน”
ในเดือนมิถุนายนที่จะมาถึงนี้จะเกิดปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ที่น่าสนใจ คือ ไมโครมูน (Micro Moon) ซึ่งเป็นวันที่ดวงจันทร์ “เต็มดวงและโคจรอยู่ห่างจากโลกที่สุด” เกิดขึ้นในวันที่ 9 มิถุนายน 2560 ที่ระยะห่างประมาณ 406,401 กิโลเมตร (ดวงจันทร์เต็มดวงมากสุดในเวลาประมาณ 20.09 น. ตามเวลาในประเทศไทย) สำหรับการถ่ายภาพแนะนำให้เลือกใช้เลนส์เทเลโฟโต้ ที่มีทางยาวโฟกัสตั้งแต่ 300 mm. ขึ้นไป, ค่าความไวแสง (ISO) ตั้งแต่ 200-400, ปรับโฟกัสภาพ ระบบ Live view, รูรับแสงประมาณ f/4.0 – f/8.0 และปิดระบบกันสั่น 
ที่มา : ศุภฤกษ์ คฤหานนท์ .  2560.  เตรียมพร้อมถ่ายดวงจันทร์ในคืนวัน “ไมโครมูน”.  (ออนไลน์).  URL: http://manager.co.th/Science/ViewNews.aspx?NewsID=9600000048765.  15 พฤษภาคม 2560.
 พบไดโนเสาร์พันธุ์ใหม่ จากฟอสซิลเก่าเก็บ

ทีมวิจัยของ ดร.ฟิลิป แมนเนียน ศาสตราจารย์ภาควิชาโลกวิทยาและวิศวการ จากอิมพีเรียล คอลเลจ ลอนดอน พบว่าซากฟอสซิลเก่าแก่ซึ่งค้นพบเมื่อปี 1934 ที่ได้ถูกจัดเก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ไม่เพียงเป็นไดโนเสาร์พันธุ์ใหม่ที่ยังไม่เคยมีการค้นพบมาก่อนเท่านั้น ยังเป็นไดโนเสาร์ที่เก่าแก่ที่สุดในกลุ่มไดโนเสาร์กินพืชขนาดยักษ์อีกด้วย โดยชื่อวิทยาศาสตร์ใหม่ คือ “วีเวรียอา ดอมปารีเซนซิส” (Vouivria damparisensis) จากการวิเคราะห์เชิงสรีระ พบว่า ไดโนเสาร์ดังกล่าวอยู่ในสกุล แบรคิโอซอรัส กลุ่ม “ไททาโนซอริฟอร์ม ไดโนเสาร์” (ไททาโนซอร์) ที่แตกแขนงออกมาจากอันดับ (ออร์เดอร์) “ซอโรพอด” ซึ่งเดินสี่ขา, คอยาว, หางยาว ขนาดมหึมา ตัวอย่างเช่น แบรคิโอซอรัส อัลทิโทแรกซ์ เป็นต้น

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ.  2560.  พบไดโนเสาร์พันธุ์ใหม่ จากฟอสซิลเก่าเก็บ.  (ออนไลน์).  URL: https://www.matichon.co.th/news/556556.  15 พฤษภาคม 2560.

ข่าววิจัย / พัฒนา

 อียิปต์พบซากมัมมี่ 17 ศพในสุสานใต้ดิน

นักโบราณคดีอียิปต์ขุดพบสุสานโบราณที่ลึกลงไปใต้ดินราว 8 เมตรพบที่จังหวัดมินยา ห่างจากกรุงไคโรลงไปทางใต้ราว 250 กม. มีซากมัมมี่ 17 ศพ ในสภาพเกือบสมบูรณ์ ภายในสุสานมีโลงโบราณทำจากหินปูนและดินเหนียว หีบศพของสัตว์ และกระดาษปาปิรุสจารึกเกี่ยวกับประชาชน สุสานแห่งนี้ถูกพบครั้งแรกเมื่อปีที่แล้วโดยคณะนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยไคโรที่ใช้เรดาร์สำรวจ ทางการอียิปต์หวังว่า การขุดพบสุสานโบราณและมัมมี่จะช่วยสร้างภาพที่ดีของอียิปต์ในต่างประเทศ เพื่อหวังกระตุ้นความสนใจของนักท่องเที่ยวต่างชาติให้เดินทางมาท่องเที่ยว เนื่องจากที่ผ่านมาสะดุดลงเพราะสถานการณ์ความวุ่นวายทางการเมือง

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ.  2560.  อียิปต์พบซากมัมมี่ 17 ศพในสุสานใต้ดิน.  (ออนไลน์).  URL: http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/754716.  15 พฤษภาคม 2560.
 เพาะเลี้ยงสำเร็จ “สาหร่ายจีเอ็มโอ”
ทีมนักวิจัยของศาสตราจารย์ สตีเฟน เมย์ฟิลด์ นักชีววิทยาและผู้เชี่ยวชาญด้านพันธุกรรมสาหร่ายจากมหาวิทยาลัยแห่งแคลิฟอร์เนีย ซานดิเอโก ร่วมกับทีมวิจัยของบริษัท แซปไฟร์ อีเนอร์ยี บริษัทพลังงานทางเลือกในรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา ทดลองเพาะเลี้ยงสาหร่ายที่ผ่านการตัดแต่งพันธุกรรมในสระน้ำทดลองภายในห้องปฏิบัติการ เพื่อค้นหาสาหร่ายที่มีประสิทธิภาพในการเจริญเติบโตที่ดี ตอบความต้องการของอุตสาหกรรม ผลการทดสอบครั้งนี้ได้สาหร่ายจีเอ็มโอที่สามารถเติบโตได้ในสภาพแวดล้อมธรรมชาติ ไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม เชื่อว่าทดแทนผลิตภัณฑ์เดิมที่ใช้คาร์บอนเป็นฐาน
ที่มา : มติชนออนไลน์.  2560.  เพาะเลี้ยงสำเร็จ “สาหร่ายจีเอ็มโอ”.  (ออนไลน์).  URL: https://www.matichon.co.th/news/556560.  15 พฤษภาคม 2560.
 นักวิจัยพบ ‘วิธีหยุด’ มัลแวร์เรียกค่าไถ่ระบาด
หนุ่มนักวิจัยด้านความปลอดภัยไซเบอร์ชาวอังกฤษ วัย 22 ปี ค้นพบช่องโหว่ทางเทคนิคของมัลแวร์เรียกค่าไถ่ “วอนนาคราย” (WannaCry) จากการสังเกตรูปแบบการทำงานที่ติดต่อเข้าไปยังเว็บแอดเดรสแห่งหนึ่ง เขาลงทะเบียนเพื่อซื้อโดเมนเนมเป็นของตนเอง ทันทีที่ลงทะเบียนจะมีรหัสทำลายตัวเองที่เรียกว่า “คิลสวิตช์” (Kill switch) แฝงอยู่ในรหัสของมัลแวร์ดังกล่าวก็เกิดทำงานขึ้น ทำให้วอนนาครายหยุดการแพร่กระจายตัวลงโดยปริยาย อย่างไรก็ตาม ความสำเร็จของมัลแวร์เทคนั้นเพียงหยุดยั้งการแพร่ระบาดของวอนนาครายทั่วโลก แต่ไม่สามารถแก้ไขความเสียหายที่เกิดขึ้นกับระบบคอมพิวเตอร์ที่ถูกมัลแวร์นี้เข้าโจมตีไปแล้ว
ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ.  2560.  นักวิจัยพบ ‘วิธีหยุด’ มัลแวร์เรียกค่าไถ่ระบาด.  (ออนไลน์).  URL: http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/754720.  15 พฤษภาคม 2560.

ข่าวทั่วไป

 เปิดนิทรรศการสัมพันธ์130ปี ไทย-ญี่ปุ่นที่โตเกียว
ระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) และกระทรวงการต่างประเทศ(กต.) ของไทย กับมหาวิทยาลัยโซคา ประเทศญี่ปุ่น ร่วมกันจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และนิทรรศการความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-ญี่ปุ่น ครบรอบ 130 ปี ระหว่างวันที่ 12-18 พ.ค. 2560 กรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) ได้คัดเลือกคณะศิลปินพื้นบ้านที่มีชื่อเสียงของไทย เช่น คณะหมอลำแม่ฉวีวรรณ คณะโนราจากสหพันธ์สมาคมโนราแห่งประเทศไทย คณะกลองล้านนา เป็นต้น ทั้งนี้คณะคีตศิลปินที่ได้อัญเชิญเพลงพระราชนิพนธ์ Oh I Say และเพลงในตำนานอย่างเพลงซุบารุ (ตัวอย่าง)  ในเวอร์ชั่นภาษาไทยและภาษาญี่ปุ่นขับร้องด้วย
ที่มา : เดลินิวส์.  2560.  เปิดนิทรรศการสัมพันธ์130ปี ไทย-ญี่ปุ่นที่โตเกียว.  (ออนไลน์).  URL: https://www.dailynews.co.th/education/573520.  15 พฤษภาคม 2560.
 สุดทึ่ง!หม้อก๋วยเตี๋ยวดัดแปลงเป็นกลองโยธวาทิต เด็กมีฝีมือคว้าแชมป์-ไร้ทุนไปแข่งมาเลย์
นักเรียนจากวงโยธวาทิตของโรงเรียนอนุบาลเชียงของ ได้ดัดแปลงเครื่องดนตรีจากถังโลหะที่ใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น หม้อน้ำซุปก๋วยเตี๋ยว ถังไอศครีม แทนกลองไทโกะ กลองที่มีราคาแพง มาซ้อมประกอบท่าทางต่างๆ ตามที่อาจารย์สอน สาเหตุที่ต้องฝึกซ้อมเป็นประจำนั้น เนื่องจากได้รับรางวัลชนะเลิศโยธวาทิตภาคเหนือ และได้รับเชิญจากสมาคมโลกแห่งการแสดงโยธวาทิต (The World of Marcing Show Bands หรือ WAMSB) ระหว่างวันที่ 20-22 ก.ค.2560 ณ รัฐสลังงอร์ ประเทศมาเลเซีย ซึ่งขณะนี้ประสบปัญหาด้านงบประมาณและอุปกรณ์อยู่  
ที่มา : แนวหน้า.  2560.  สุดทึ่ง!หม้อก๋วยเตี๋ยวดัดแปลงเป็นกลองโยธวาทิต เด็กมีฝีมือคว้าแชมป์-ไร้ทุนไปแข่งมาเลย์.  (ออนไลน์).  URL: http://www.naewna.com/local/270127.  15 พฤษภาคม 2560.

 


ข่าวประจำวันที่ 11 พฤษภาคม 2560

ข่าวการศึกษา

 เด็กหญิงป.5บ้านโนนสวรรค์ แชมป์บรรยาย’วิสาขบูชา นำพาไทยเจริญ’ รับโล่พระราชทานพระเทพฯ

ด.ญ.ธนิสร สุขา นักเรียนชั้น ป.5 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ จ.หนองคาย ได้รับรางวัลชนะเลิศ และได้รับโล่พระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และทุนการศึกษาในการแข่งขันประกวดบรรยายธรรมนักเรียน ระดับประเทศ ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-ป.6) ในวันที่ 2-3 พฤษภาคมที่ผ่านมา โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเนื่องในงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เทศกาลวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก

ที่มา : มติชนออนไลน์.  2560.  เด็กหญิงป.5บ้านโนนสวรรค์ แชมป์บรรยาย’วิสาขบูชา นำพาไทยเจริญ’ รับโล่พระราชทานพระเทพฯ.  (ออนไลน์).  URL: https://www.matichon.co.th/news/556240.  11 พฤษภาคม 2560.
 ชวนเด็ก 8-11 ปีประกวดภาพวาดอวกาศลุ้นไปอินเดีย
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศหรือจิสด้า (GISTDA) เชิญชวนเยาวชนที่สนใจกิจกรรมด้านศิลปะ อายุระหว่าง 8 -11 ปี ส่งภาพวาดในหัวข้อ “United Through Space” เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนของประเทศไทยนำภาพวาดเข้าประกวดในการประชุมนานาชาติ APRSAF ครั้งที่ 24 ณ สาธารณรัฐอินเดีย
ที่มา : MGR Online.  2560.  ชวนเด็ก 8-11 ปีประกวดภาพวาดอวกาศลุ้นไปอินเดีย.  (ออนไลน์).  URL: http://manager.co.th/Science/ViewNews.aspx?NewsID=9600000047359.  11 พฤษภาคม 2560.
 “คุรุสภา”เล็งปรับใหญ่มาตรฐานการสอนครู
การประชุมรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา ในเบื้องต้นจะยึดเกณฑ์ที่เป็นคุณลักษณะและสมรรถนะครูที่มีทั้งความรู้ ความคิด ทักษะ และคุณธรรมครบถ้วน แบ่งเป็น 4 กลุ่ม ประกอบด้วย 1.ครูปฏิบัติการ มีความรู้ปฏิบัติการสอนในขั้นพัฒนางานได้ 2.ครูชำนาญการ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปรับปรุงวิธีการสอนให้ทันสมัยเสมอ 3.ครูเชี่ยวชาญ มีความชำนาญ รู้ลึกซึ้ง บูรณาการในการสอนได้ และ 4.ครูทรงคุณวุฒิคิดสร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่ ตกผลึกในความคิด สามารถคาดคะเนได้  ซึ่งสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาจะสรุปผลการประชุมเสนอต่อคณะกรรมการคุรุสภา จากนั้นจะจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพครูครั้งใหญ่ช่วงต้นเดือนมิถุนายน ก่อนปรับปรุงประกาศ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป
ที่มา : ไทยโพสต์.  2560.  “คุรุสภา”เล็งปรับใหญ่มาตรฐานการสอนครู.  (ออนไลน์).  URL: http://www.thaipost.net.  11 พฤษภาคม 2560.
 สพฐ.สรุปผลรับนักเรียนปี60เรียบร้อยดี
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)ได้ดำเนินการรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2560 ผ่านไปด้วยความเรียบร้อยดี โรงเรียนส่วนใหญ่อยู่ในระหว่างการเตรียมความพร้อมเพื่อรับการเปิดภาคเรียนในสัปดาห์หน้า สำหรับตัวเลขการรับนักเรียนปีการศึกษา 2560 ในส่วนของโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูงของกรุงเทพมหานคร 57 โรงเรียนนั้น ภาพรวมพบว่า รับได้ต่ำกว่าแผนการรับ คาดว่าอาจเป็นเพราะจำนวนประชากรในช่วงวัยนี้ลดลง
ที่มา : เดลินิวส์.  2560.  สพฐ.สรุปผลรับนักเรียนปี60เรียบร้อยดี.  (ออนไลน์).  URL: https://www.dailynews.co.th/education/573175.  11 พฤษภาคม 2560.

ข่าววิทยาศาสตร์ / เทคโนโลยี

 เรื่องเหลือเชื่อ เมื่อ ‘นาซา’ ขาดแคลนชุดอวกาศ

องค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติ (นาซา) ของสหรัฐอเมริกาต้องลงทุนใหม่ในการพัฒนาชุดสำหรับสำรวจอวกาศห้วงลึกในอนาคต เนื่องจากชุดอวกาศปัจจุบันนี้ทำงานได้ดีในสภาพที่ต้องออกไปล่องลอยไร้น้ำหนักแต่ไม่เหมาะสมสำหรับการใช้เพื่อเดินบนพื้นผิวของดาว มันหนักเกินไป ไม่ยืดหยุ่นเพียงพอบริเวณสะโพกและเข่า ขณะนี้นาซากำลังขาดแคลนชุดอวกาศ แม้แต่ชุดอวกาศเดิมที่รู้จักกันในชื่อ “เอ็กซ์ตราเวฮิคูลาร์ โมบิลิตี ยูนิท (อีเอ็มยู)” ซึ่งผลิตมาทั้งหมด 18 ชุดก็เหลือให้ใช้งานได้เพียง 11 ชุดเท่านั้น และชุดอวกาศรุ่นใหม่ที่กำลังอยู่ระหว่างการพัฒนา ก็อาจไม่แล้วเสร็จได้ทันใช้ในปี 2023

ที่มา : มติชนออนไลน์.  2560.  เรื่องเหลือเชื่อ เมื่อ ‘นาซา’ ขาดแคลนชุดอวกาศ.  (ออนไลน์).  URL: https://www.matichon.co.th/news/555278.  11 พฤษภาคม 2560.
 ไร้ฟอสซิลมนุษย์โบราณ นักวิจัยยังพบ “ดีเอ็นเอ” 
ทีมนักวิจัยด้านบรรพชีวินวิทยา นำโดย แมทเธียส เมเยอร์ นักพันธุศาสตร์ ประเทศเยอรมนี ตรวจสอบพบ ดีเอ็นเอหรือสารเก็บข้อมูลทางพันธุกรรมของมนุษย์ยุคโบราณในตะกอนถ้ำที่มีอายุตั้งแต่ 14,000 ปี เรื่อยไปจนถึงกว่า 550,000 ปีก่อน ทั้งมนุษย์นีแอนเดอร์ธัลและมนุษย์เดนิโซวัน เชื่อว่าจะเป็นแนวทางในการศึกษาวิวัฒนาการของมนุษย์จากยุคโบราณมาจนถึงยุคปัจจุบัน เพราะไม่จำเป็นต้องค้นหาซากโครงกระดูกแต่เพียงอย่างเดียวอีกต่อไปแล้ว ศาสตราจารย์เมเยอร์เชื่อว่าในเมื่อดีเอ็นเอถูกเก็บรักษาไว้ในกระดูกได้ เมื่อไม่มีกระดูก ดีเอ็นเอที่จับตัวอยู่กับแร่ธาตุต่างๆ ของกระดูกก็สามารถคงอยู่ในตะกอนซึ่งเต็มไปด้วยแร่ธาตุต่างๆ ได้เช่นเดียวกัน
ที่มา : มติชนออนไลน์.  2560.  ไร้ฟอสซิลมนุษย์โบราณ นักวิจัยยังพบ “ดีเอ็นเอ”.  (ออนไลน์).  URL: https://www.matichon.co.th/news/556109.  11 พฤษภาคม 2560.
 นักวิชาการแนะโรงแรม เข้าสู่ดิจิตอลรับกลุ่ม GEN Y
สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาเชียงใหม่ จัดอบรมพัฒนาการท่องเที่ยวด้านโรงแรมที่พัก ระบุถึงสิ่งสำคัญในการท่องเที่ยวที่ต้องสะดวก สะอาด ปลอดภัย เป็นไปตามกระแสที่พัฒนาเข้าสู่ยุคดิจิตอล ต้องรองรับนักท่องเที่ยว GEN Y ที่มีกำลังซื้อสูง เพิ่มช่องทางเป็นเว็บที่พักให้บริการ เพราะ GEN Y เป็นกลุ่มที่ผูกติดอยู่กับเทคโนโลยีสมัยใหม่ เน้นเรื่องของอินเทอร์เน็ตเป็นสำคัญ โดยโรงแรมอาจจะเข้าร่วมกับกลุ่มแอพพลิเคชั่น หรือเว็บไซต์ที่ให้บริการด้านจองที่พักต่างๆ ผ่านทางโซเชียลมีเดีย
ที่มา : กรุงเทพธุรกิจออนไลน์.  2560.  นักวิชาการแนะโรงแรม เข้าสู่ดิจิตอลรับกลุ่ม GEN Y.  (ออนไลน์).  URL: http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/753276.  11 พฤษภาคม 2560.
 Lone workers’ phone has red alarm button
Swedish mobile phone company Doro has unveiled a hard-wearing handset. The Doro 8020X features a red “call for help” button on the side. If the button is pressed, the phone can send a text message containing its GPS location to up to five contacts. Doro had specialised in handsets for older people and it had 130,000 subscribers for its range of “digital telecare solutions”.
ที่มา : BBC.  2017.  Lone workers’ phone has red alarm button.  (online).  URL: http://www.bbc.com/news/technology-39858388.  May 11, 2017.

ข่าววิจัย/พัฒนา

 นักวิทยาศาสตร์ชี้ “กินขี้มูก” ดีต่อสุขภาพ
บทความที่ตีพิมพ์ลงในวารสาร “อเมริกันโซไซตี้ฟอร์ไมโครไบโอโลจี” วารสารวิชาการด้านจุลชีววิทยาของสหรัฐอเมริกา ระบุว่าการ กินขี้มูกเป็นการช่วยป้องกันไม่ให้แบคทีเรียติดอยู่ที่ฟัน น้ำมูกหรือขี้มูก ป้องกันการติดเชื้อทางเดินหายใจ แผลในกระเพาะอาหาร หรือแม้แต่เชื้อเอชไอวีได้ ขณะนี้นักวิทยาศาสตร์กำลังอยู่ระหว่างการคิดค้นยาสีฟัน รวมถึงหมากฝรั่ง จากขี้มูกสังเคราะห์เพื่อใช้ประโยชน์จากขี้มูกที่ดีต่อสุขภาพปากและฟันต่อไป ในแง่ของระบบภูมิคุ้มกัน จมูกถือเป็นตัวกรองที่มีแบคทีเรียอยู่เป็นจำนวนมาก และเมื่อส่วนผสมเหล่านั้นเข้าสู่ระบบย่อยอาหารจึงคล้ายกับยาดีๆ 
ที่มา : มติชนออนไลน์.  2560.  นักวิทยาศาสตร์ชี้ “กินขี้มูก” ดีต่อสุขภาพ.  (ออนไลน์).  URL: https://www.matichon.co.th/news/556080.  11 พฤษภาคม 2560.
 HIV life expectancy ‘near normal’ thanks to new drugs
A study in The Lancet suggests young people on the latest HIV drugs now, have near-normal life expectancy because of improvements in treatments. The study authors, from the University of Bristol, said the extraordinary success of HIV treatments was a result of newer drugs having fewer side effects and being better at preventing the virus from replicating in the body. Antiretroviral therapy involves a combination of three or more drugs which block the normal progress of HIV (human immunodeficiency virus).
ที่มา : BBC.  2017.  HIV life expectancy ‘near normal’ thanks to new drugs.  (online).  URL: http://www.bbc.com/news/health-39872530.  May 11, 2017.

ข่าวทั่วไป

 7 อาการ บอกว่า “เบาหวาน” กำลังมาเยือน
สัญญาณอันตราย อาการเบาหวาน
– ปัสสาวะบ่อยผิดปกติ หรือมีอาการปวดปัสสาวะทั้งวัน ถ้ามีอาการน้ำตาลในเลือดสูงเกินไป
– หิวน้ำมากกว่าปกติ และรู้สึกว่าดื่มน้ำมากเท่าไหร่ก็ไม่กระหายน้ำ
– เบื่ออาหาร น้ำหนักลงอย่างไม่ทราบสาเหตุ
– อ่อนเพลีย เหนื่อยง่าย
– มีอาการชา เป็นเหน็บ รู้สึกเหมือนมีเข็มทิ่มที่ปลายนิ้วมือนิ้วเท้า ซึ่งเรียกว่ามีอาการ “เส้นประสาทอักเสบ” และอาจจะมีอาการนี้มากขึ้นเรื่อยๆ
– ตาพร่ามัว เริ่มมองเห็นไม่ชัด
– ผิวหนังแห้งผิดปกติ เป็นแผลง่าย และแผลติดเชื้อได้ง่าย แผลหายยาก หรือหายช้า
ที่มา : MGR Online.  2560.  7 อาการ บอกว่า “เบาหวาน” กำลังมาเยือน.  (ออนไลน์).  URL: http://manager.co.th/GoodHealth/ViewNews.aspx?NewsID=9600000046520.  11 พฤษภาคม 2560.
 กรมศาสนาเผยเด็กไทยปฏิบัติธรรมเพิ่ม80%
กรมการศาสนา (ศน.) กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) จัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชาและอัฏฐมีบูชา โดยมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเวียนเทียนร่วมกับทูตานุทูตจากประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนา 5 ประเทศ คือ ลาว กัมพูชา ศรีลังกา เวียดนาม และภูฏาน ร่วมกับพุทธศาสนิกชนชาวไทย ซึ่งนายมานัส ทารัตน์ใจ อธิบดี ศน. กล่าวถึง ผลสำรวจที่พบว่า เยาวชนไทยปฏิบัติกิจกรรมทางทางศาสนามากขึ้นกว่า 80% เริ่มตั้งแต่การทำบุญตักบาตรในช่วงเช้า การเวียนเทียน และปฏิบัติธรรม
ที่มา : ไทยโพสต์.  2560.  กรมศาสนาเผยเด็กไทยปฏิบัติธรรมเพิ่ม80%.  (ออนไลน์).  URL: http://www.thaipost.net.  11 พฤษภาคม 2560.
 สำรวจปชช.90%หนุนติดภาพเตือนพิษเหล้า
ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา (ศวส.) ภายใต้สสส. ร่วมกับศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาสังคมและธุรกิจ (SAB) ลงพื้นที่สำรวจการรับรู้และความคิดเห็นต่อฉลากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จากประชาชน 16 จังหวัดทั่วประเทศ พบว่า การสำรวจร้านจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รวมถึงร้านขายของชำ พบเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกยี่ห้อมีข้อความคำเตือนเหมือนกัน ผู้ดื่มกว่า 2 ใน 3 ระบุว่าไม่มีผลให้ดื่มลดลงแต่อย่างใด ส่วนใหญ่ 93.8% ระบุว่า เห็นด้วยหากจะมีภาพและข้อความคำเตือนบนฉลาก คล้ายกับที่มีภาพและข้อความคำเตือนบนซองบุหรี่
ที่มา : ไทยโพสต์.  2560.  สำรวจปชช.90%หนุนติดภาพเตือนพิษเหล้า.  (ออนไลน์).  URL: http://www.thaipost.net.  11 พฤษภาคม 2560.
 Moon Jae In sworn in as S. Korea’s new president
South Korea’s new president, Moon Jae In is  becoming the country’s 19th president formally. From the liberal Democratic Party of Korea, he won 41.08% of the vote in the election, according to the NEC. Mr Moon said he is prepared to visit the South’s reclusive northern neighbour. To resolve the security crisis arising from North Korea’s nuclear and missile programs. He was sworn into office on Wednesday hours after being confirmed the winner.
ที่มา : Kyodo news.  2017.  Moon Jae In sworn in as S. Korea’s new president.  (online).  URL: http://www.bangkokpost.com/news/world/1247034/moon-jae-in-sworn-in-as-s-koreas-new-president.  May 11, 2017.
 ‘อีเลฟเว่นสตรีท’ ชวน ‘เชค’ รับส่วนลด
ปรากฏการณ์ชอปปิ้งแบบใหม่ของ อีเลฟเว่นสตรีท ให้ผู้ใช้บริการหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาเขย่าทุกวันที่ 11 ของเดือน ระหว่างเวลา 11.00-12.00 น. เริ่มตั้งแต่ 11 พฤษภาคม เป็นเดือนแรก 
ที่มา : มติชนออนไลน์.  2560.  ‘อีเลฟเว่นสตรีท’ ชวน ‘เชค’ รับส่วนลด.  (ออนไลน์).  URL: https://www.matichon.co.th/news/554344.  11 พฤษภาคม 2560.

 


ข่าวประจำวันที่ 9 พฤษภาคม 2560

ข่าวการศึกษา

 พระองค์โสมฯประทานรางวัลสิ่งประดิษฐ์อาชีวะ

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้จัดประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ”ประชารัฐร่วมพัฒนา สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา : การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ และการแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนอาชีวศึกษา” ระดับชาติ ปี 2560 ระหว่างวันที่ 4 – 7 พ.ค. 60 ผลปรากฏว่า ประเภทสิ่งประดิษฐ์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ อุปกรณ์ตัดไม่ตก วิทยาลัยการอาชีพตรัง ประเภทประเภทสิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เครื่องหยอดเมล็ดผัก วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช ประเภทสิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ อุปกรณ์ชุดใบเสริมตัดหญ้า วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี ประเภทสิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ประเภทด้านผลิตพลังงาน รางวัลชนะเลิศ และHonor Award ได้แก่ ทุนเตือนภัยร่องน้ำ พลังงานคลื่นทะเล วิทยาลัยเทคนิคสุราษฏร์ธานี ประเภทสิ่งประดิษฐ์ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รางวัลชนะเลิศ และ Honor Award ได้แก่ เครื่องเป่าแอลกอฮอล์ เวอร์ชั่น2 วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี ประเภทสิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์และชีวอนามัย รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เครื่องวัดดัชนีมวลกาย วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี และอื่นๆ

ที่มา : เดลินิวส์.  2560.  พระองค์โสมฯประทานรางวัลสิ่งประดิษฐ์อาชีวะ.  (ออนไลน์).  URL: https://www.dailynews.co.th/education/572753.  9 พฤษภาคม 2560.
 สอศ.ปรับวิธีเรียนประวัติศาสตร์ไม่น่าเบื่อ
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.) ได้จัดโครงการอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษามีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ตระหนักรู้คุณค่าความสำคัญในประวัติศาสตร์การสร้างชาติของพระมหากษัตริย์ไทย โดยจัดอบรมใน 4 ภูมิภาคทั่วประเทศ จากนั้นจะมีการอบรมครูผู้สอนวิชาประวัติศาสตร์และครู อาจารย์ รวมถึงบุคลากรในสถานศึกษาทั้งหมด เพื่อนำไปสู่การจัดการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษาต่อไป
ที่มา : เดลินิวส์. 2560. สอศ.ปรับวิธีเรียนประวัติศาสตร์ไม่น่าเบื่อ. (ออนไลน์). URL: https://www.dailynews.co.th/education/572675. 9 พฤษภาคม 2560.
 เด็กไทยเจ๋งคว้าเหรียญทองฟิสิกส์โอลิมปิก

ตามที่ประเทศไทยได้คัดเลือกและจัดส่งผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระดับทวีปเอเชีย ประจำปี พ.ศ.2560 (18th Asian Physics Olympiad) ระหว่างวันที่ 1-9 พ.ค.60 จำนวน 8 คน ผลปรากฏว่า ผู้แทนประเทศไทยสามารถทำได้ 1 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง และ 4 เกียรติคุณประกาศ ดังนี้คือ นายอธิคม วาณิชย์กุล เหรียญทองจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพฯ นางสาวธิษณาพร มุ่งมีพฤทธิ์ เหรียญเงินโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จ.นครปฐม นายปฏิญญ์  อินทร์แก้ว เหรียญทองแดงโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพฯ และรางวัลเกียรติคุณประกาศ ได้แก่ นายสิรภพ กลิ่นขจร นายธนวัฒน์ ศรวณีย์ นายณพ เติมตฤษณา และ นางสาวณัฐณิชา เมรินทร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพฯ

ที่มา : เดลินิวส์.  2560.  เด็กไทยเจ๋งคว้าเหรียญทองฟิสิกส์โอลิมปิก.  (ออนไลน์).  URL: https://www.dailynews.co.th/education/572739.  9 พฤษภาคม 2560.
 สอศ.มั่นใจเป็นไปได้เพิ่มผู้เรียนสายอาชีพ
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้เตรียมรองรับการผลิตผู้เรียนสายอาชีพไว้หลากหลายรูปแบบทั้งการจัดการศึกษาทวิภาคีรูปแบบใหม่ ความร่วมมือกับสถานประกอบการในการให้นักศึกษาอาชีวะเข้าไปฝึกทักษะวิชาชีพ รวมถึงหลักสูตรระยะสั้นอาชีวะภาคฤดูร้อน ซึ่งตั้งเป้าไว้ว่าในปีการศึกษา 2560 นี้จะเพิ่มผู้เรียนสายอาชีพได้มากขึ้น
ที่มา : เดลินิวส์.  2560.  สอศ.มั่นใจเป็นไปได้เพิ่มผู้เรียนสายอาชีพ.  (ออนไลน์).  URL: https://www.dailynews.co.th/education/572681.  9 พฤษภาคม 2560.

ข่าววิทยาศาสตร์ / เทคโนโลยี

 นักวิทยาศาสตร์นาซา ทึ่ง ‘เสียงเงียบ’ จากดาวเสาร์
ในการดิ่งลงสู่ชั้นบรรยากาศของดาวเสาร์ทั้งหมด 22 รอบของยานแคสซินี จะมีอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ที่ทำหน้าที่เก็บรวบรวมข้อมูล ด้วยการยื่นออกมานอกโล่กำบัง หนึ่งในนั้นคือ เรดิโอ แอนด์ พลาสมา เวฟ ไซนซ์ หรือ “อาร์พีดับเบิลยูเอส” ซึ่งปกติใช้ตรวจหาคลื่นพลาสมา แต่สามารถนำมาใช้ในการ “ฟัง” เสียงอนุภาคต่างๆ พุ่งชนแผงเสาอากาศได้ ในวันที่ 26 เม.ย.ที่ผ่านมา ในการดิ่งลงครั้งแรกนั้น อาร์พีดับเบิลยูเอส ได้ยินเสียงคลื่นพลาสมาชัดเจนจนประหลาดใจ จากการวิเคราะห์เบื้องต้นพบว่า แคสซินีชนเข้ากับอนุภาคเพียง 2-3 ครั้ง ระหว่างการดิ่งลงครั้งแรกแถมแต่ละชิ้นมีขนาดไม่เกิน 1 ไมครอน หรือขนาดประมาณอนุภาคที่ปนอยู่กับควันไฟเท่านั้นเอง
ที่มา : เดลินิวส์.  2560.  นักวิทยาศาสตร์นาซา ทึ่ง ‘เสียงเงียบ’ จากดาวเสาร์.  (ออนไลน์).  URL: http://www.matichon.co.th/news/554324.  9 พฤษภาคม 2560.
 Mystery US space plane lands with a bang after 2 years
The Air Force tweeted Monday that the reusable X-37B Orbital Test Vehicle had landed safely, completing its fourth classified mission. The X-37B, one of two in the Air Force fleet, conducted unspecified experiments for more than 700 days while in orbit. It was the fourth and lengthiest mission so far for the secretive program, managed by the Air Force Rapid Capabilities Office.
ที่มา : Bangkok Post.  2017.  Mystery US space plane lands with a bang after 2 years.  (online).  URL: http://www.bangkokpost.com/news/world/1245994/mystery-us-space-plane-lands-with-a-bang-after-2-years.  May 9, 2017.

ข่าววิจัย / พัฒนา

 นักวิจัยบังเอิญพบ “หนอนกินพลาสติก”

เฟเดอริกา แบร์ทอกคินี นักวิจัยสังกัดสภาวิจัยแห่งชาติสเปน (ซีเอสไอซี) และสถาบันชีวะแพทย์และชีวะเทคโนโลยีแห่งแคนทาเบรีย ได้เลี้ยงผึ้งสมัครเล่น ค้นพบวิธีการใหม่ที่สามารถย่อยสลายพลาสติกโพลีเอทิลีนให้เร็วขึ้นโดยใช้วิธีการธรรมชาติ นั่นคือการปล่อยให้ “หนอนผีเสื้อกลางคืน” หรือ “หนอนแว็กซ์” หรือ “ฮันนี เวิร์ม” จัดการกินแล้วย่อยสลายมัน การทดลองช่วงแรกๆพบว่า เมื่อจับหนอนผีเสื้อใส่ถุงพลาสติกโพลีเอทิลีน มันสามารถแทะกินเป็นรูได้ภายใน 1 ชั่วโมง และตรวจสอบพบว่าตัวหนอนสามารถย่อยสลายถุงพลาสติกได้ เพราะมันมีพันธะเคมีแบบเดียวกับที่พบในขี้ผึ้ง (บีแว็กซ์) ทีมวิจัยทดลองต่อจนพบสัดส่วนเวลาที่แน่นอนมากขึ้น กล่าวคือ ตัวหนอน 100 ตัวสามารถย่อยสลายโพลีเอทิลีน 92 มิลลิกรัมได้ภายในเวลา 12 ชั่วโมง ซึ่งถือว่าเร็วมาก โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับการปล่อยให้ย่อยสลายตามธรรมชาติ 

ที่มา : เดลินิวส์.  2560.  นักวิจัยบังเอิญพบ “หนอนกินพลาสติก”.  (ออนไลน์).  URL: http://www.matichon.co.th/news/553018.  9 พฤษภาคม 2560.

ข่าวทั่วไป

 ปี 61 ไทยเจ้าภาพวิสาขบูชาโลกเฉลิมพระเกียรติร.10
จากที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2542 อันมีมติรับรองให้วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสากลของโลก ซึ่งพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จทรงเปิดงานเฉลิมฉลองวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี 2560 โดยการประชุมวิชาการนานาชาติสมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติ ครั้งที่ 3 ในวันที่ 6-8 พ.ค. 60 นี้ จะมีการรวบรวมรายงานวิชาการเกี่ยวกับเรื่อง การใช้สติในการบำบัดความเครียด ของกลุ่มแพทย์ นักจิตวิทยา  นักปรัชญา และพระวิปัสสนาจารย์ เสนอต่อที่ประชุมวิสาขบูชาโลก ในวันที่ 11-15 พ.ค. อันมีประเทศศรีลังกาเป็นเจ้าภาพครั้งนี้ ในปี 2561 ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพอีกครั้ง เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
ที่มา : เดลินิวส์.  2560.  ปี 61 ไทยเจ้าภาพวิสาขบูชาโลกเฉลิมพระเกียรติร.10.  (ออนไลน์).  URL: https://www.dailynews.co.th/education/572787.  9 พฤษภาคม 2560.
 หลักสมาธิพุทธแก้ความเครียด-ลดความดันได้จริง
การประชุมผู้นำชาวพุทธนานาชาติ เนื่องในวันวิสาขบูชาโลก ประจำปี 2560 ในหัวข้อ “สติ : วิถีปฏิบัติและวิถีแห่งการประยุกต์บนฐานแห่งความกรุณา” ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติกรุงเทพ มีการบรรยายพิเศษของ นายกาบอร์ เฟสกัส ในแนวทางที่ใช้สติเพื่อลดความเครียด (Mindfulness-based Stress Reduction) หรือเอ็มบีเอสอาร์ ซึ่งพัฒนาโดย จอน กาบัต-ซิน นักชีววิทยาด้านโมเลกุล หลักสูตรเอ็มบีเอสอาร์นี้ ใช้ธรรมะ คือ สติไปช่วยลดความเครียด ความเจ็บป่วยทางใจ และความทุกข์ให้แก่คนอเมริกัน เนื้อหาส่วนใหญ่ปรับมาจาก “สติปัฏฐานสูตร”
ที่มา : เดลินิวส์. 2560. หลักสมาธิพุทธแก้ความเครียด-ลดความดันได้จริง. (ออนไลน์). URL: https://www.dailynews.co.th/education/572751. 9 พฤษภาคม 2560.
 วธ.ขนทัพนักแสดงโชว์วัฒนธรรมไทย 4ภาค ที่ญี่ปุ่น
เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 130 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-ญี่ปุ่น กรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) ได้คัดเลือกคณะศิลปินพื้นบ้านที่มีชื่อเสียงจาก 4 ภาคของไทย รวมทั้งคีตศิลปินจากกรมศิลปากร และคณะหุ่นละครเล็กโจหลุยส์ ไปจัดการแสดงระหว่างวันที่ 10-15 พ.ค.นี้ ณ จังหวัดมิเอะ และกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น  นอกจากการแสดงทางวัฒนธรรมแล้ว วธ. ยังมีการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และนิทรรศการความสัมพันธ์ทางการทูต ไทย-ญี่ปุ่น ครบรอบ 130 ปี ณ มหาวิทยาลัยโซคา กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ในระหว่างวันที่ 12-18 พ.ค.2560 ด้วย
ที่มา : เดลินิวส์.  2560.  วธ.ขนทัพนักแสดงโชว์วัฒนธรรมไทย 4ภาค ที่ญี่ปุ่น.  (ออนไลน์).  URL: https://www.dailynews.co.th/education/572769.  (ออนไลน์).  URL: https://www.dailynews.co.th/education/572769.  9 พฤษภาคม 2560.

 


ข่าวประจำวันที่ 7 พฤษภาคม 2560

ข่าวการศึกษา

 ทปอ.ยังไม่คิดปรับเปิด-ปิดภาคเรียน
 ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรณสวัสดิ์ ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(ทปอ.) กล่าวถึงการเปิด-ปิดภาคเรียนของสถาบันอุดมศึกษา ว่า ทปอ.ยังยืนมติเดิมในการเปิด-ปิดภาคเรียนตามอาเซียน ซึ่งขณะนี้การวิจัยของ ทปอ.เกี่ยวกับผลกระทบการเลื่อนเปิด-ปิดภาคเรียนตามอาเซียนและแนวทางการพัฒนา ที่ได้มอบให้คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ไปดำเนินการศึกษาวิจัยนั้นยังไม่เสร็จ
ที่มา : เดลินิวส์.  2560.  ทปอ.ยังไม่คิดปรับเปิด-ปิดภาคเรียน.  (ออนไลน์).  URL: https://www.dailynews.co.th/education/571792.  7 พฤษภาคม 2560.
 สอศ.วิจัยก่อนมอบอำนาจสถาบันการอาชีวะ
 การมอบอำนาจให้แก่สถาบันการอาชีวศึกษา ตาม พ.ร.บ.การอาชีวศึกษา พ.ศ.2551 นั้น ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) ได้ตั้งคณะทำงานศึกษาวิจัยเกี่ยวกับบทบาท และความพึงพอใจของสถาบัน เพื่อจะได้ทราบข้อมูลเชิงลึก ที่จะนำมาใช้เป็นแนวทางในการพิจารณามอบอำนาจ ส่วนผลการวิจัยเรื่องการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อสายวิชาชีพ จากผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาทั่วประเทศ พบว่า มี 5 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจ คือ การสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าถึงของสถานศึกษา ความมีชื่อเสียงของสถานศึกษา การสนับสนุนของผู้ปกครอง พฤติกรรมผู้เรียน และการจัดการเรียนการสอน ซึ่ง สอศ.จะมาทบทวนระบบการแนะแนวการเรียนต่อสายอาชีพใหม่ 
ที่มา : เดลินิวส์.  2560.  สอศ.วิจัยก่อนมอบอำนาจสถาบันการอาชีวะ.  (ออนไลน์).  URL: https://www.dailynews.co.th/education/571803.  7 พฤษภาคม 2560.
 เล็งขยายสอนภาษาเกาหลีในอาชีวะ
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเกาหลีศึกษา เข้าสู่ระดับอาชีวศึกษารองรับแรงงานสายอาชีพตามยุทธศาสตร์ไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งมอ.ปัตตานีเป็นที่แรกที่จัดการเรียนการสอนภาษาเกาหลีมาตั้งแต่ปี 2529 ปัจจุบันมีมหาวิทยาลัยสอนภาษาเกาหลีอยู่ 21 แห่ง โรงเรียนเปิดสอนรวม 107 โรง ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) กำหนดให้ภาษาเกาหลีเป็นวิชาสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัยในปีการศึกษา 2561 นอกจากนี้ยังส่งเสริมแรงงานไทยให้ได้เรียนภาษาเกาหลีด้วยโดยการใช้อาชีวศึกษาเป็นหลักในการพั
ที่มา : เดลินิวส์.  2560.  เล็งขยายสอนภาษาเกาหลีในอาชีวะ.  (ออนไลน์).  URL: https://www.dailynews.co.th/education/571853.  7 พฤษภาคม 2560.
 สพฐ.เปิดผลสอบครูปี 60 ผ่านไม่ถึง 16%
 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้จัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ประจำปี 2560 โดยมีตำแหน่งว่างบรรจุได้ 6,437 อัตรา ใน 61 สาขา ในภาพรวมมีผู้สมัครทั้งสิ้น 198,683 คน ในจำนวนนี้เข้าสอบ 186,638 คน แต่สอบแข่งขันได้ 29,242 คน คิดเป็น 15.67% ของผู้เข้าสอบทั้งหมด 
ที่มา : เดลินิวส์.  2560.  สพฐ.เปิดผลสอบครูปี 60 ผ่านไม่ถึง 16%.  (ออนไลน์).  URL: https://www.dailynews.co.th/education/571996.  7 พฤษภาคม 2560. 
 สอศ.-ยูเนี่ยนฟู้ดร่วมสร้างคนเก่งสู่วงการอาหาร
 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้ลงนามความร่วมมือกับ บริษัท ยูเนี่ยนฟู้ด จำกัด เพื่อพัฒนากำลังคนในรูปแบบการศึกษาระบบทวิภาคี เปิดสอนสาขาอาหารและโภชนาการ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง จัดการเรียนการสอน ทำหลักสูตรร่วมกัน มีทั้งภาคปฏิบัติและทฤษฎี ซึ่งทางบริษัทยินดีที่จะสนับสนุนเรื่องค่าใช้จ่ายระหว่างที่นักศึกษาเข้ามาฝึกประสบการณ์ และมีสิทธิประโยชน์เสมือนพนักงานจริง พร้อมทั้งยินดีรับนักศึกษาหลังจากที่เรียนจบแล้ว
ที่มา : เดลินิวส์.  2560.  สอศ.-ยูเนี่ยนฟู้ดร่วมสร้างคนเก่งสู่วงการอาหาร.  (ออนไลน์).  URL: https://www.dailynews.co.th/education/571775.  7 พฤษภาคม 2560. 

ข่าววิทยาศาสตร์ / เทคโนโลยี

 สวิตช์ไฟฟ้า DI Smart Wireless Switch

 

กล่าวถึง สวิตช์ไฟฟ้าที่ไม่ต้องเจาะผนังเดินสายไฟ ทำงานโดยไม่ต้องใช้แบตเตอรี่ ใช้หลักการ energy-havesting เก็บเกี่ยวพลังงานจากสิ่งแวดล้อม เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพราะนำกลับมาสร้างใหม่ได้เสมอ 

ที่มา : เดลินิวส์.  2560.  สวิตช์ไฟฟ้า DI Smart Wireless Switch.  (ออนไลน์).  URL: https://www.dailynews.co.th/it/572067.  7 พฤษภาคม 2560. 
 ฟิตบิทเผยสถิติคนไทยนอนน้อยแค่คืนละ 6.3 ชั่วโมง
 ฟิตบิท อัลธ่า เอชอาร์ (Fitbit  Alta HR) สายรัดข้อมือ ติดตามอัตราการเต้นหัวใจ นับก้าวเดิน ฟีเจอร์ใหม่ติดตามการนอนหลับโดยอัตโนมัติ ในงานเปิดตัวได้เผยสถิติการวิจัยเกี่ยวกับชั่วโมงการนอนหลับของคนไทย พบว่า คนไทยนอนหลับเฉลี่ย คืนละ 6.3 ชั่วโมง ถือว่านอนน้อยเกินไป ควรนอนให้ได้ค่าเฉลี่ย 7.7 ต่อคืน   หากนอนไม่เพียงพอ จะทำให้เป็นโรคอ้วน เบาหวาน มีผลต่อระบบประสาท สุขภาพจิต และอายุขัยเฉลี่ย
ที่มา : เดลินิวส์.  2560.  ฟิตบิทเผยสถิติคนไทยนอนน้อยแค่คืนละ 6.3 ชั่วโมง.  (ออนไลน์).  URL: https://www.dailynews.co.th/it/571950.  7 พฤษภาคม 2560. 
 นักวิทย์ใช้เทคโนโลยีไอบีเอ็มประกอบจีโนมยุง

 

นักวิจัยจากศูนย์สถาปัตยกรรมจีโนม (TC4GA) แห่งวิทยาลัยการแพทย์เบย์เลอร์ ได้ใช้เทคโนโลยีจากไอบีเอ็ม เมลลาน็อกซ์ และเอ็นวิเดีย ในการประกอบจีโนม 1.2 พันล้านตัวอักษรของยุงสายพันธุ์ Culex quinquefasciatus ยุงพาหะเชื้อไวรัสเวสต์ไนล์ โดยจีโนมใหม่นี้ช่วยให้นักวิทยาศาสตร์สามารถระบุความไวต่อการติดเชื้อของยุงที่เป็นพาหะได้ ซึ่งใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง High Performance Computing (HPC) ในชื่อ VOLTRON (วอลทรอน)

ที่มา : เดลินิวส์.  2560.  นักวิทย์ใช้เทคโนโลยีไอบีเอ็มประกอบจีโนมยุง.  (ออนไลน์).  URL:  https://www.dailynews.co.th/it/570817.  7 พฤษภาคม 2560. 
 พบ “โลก” เวอร์ชันน้ำแข็งอยู่นอกระบบสุริยะ

 

นักวิทยาศาสตร์พบดาวเคราะห์นอกระบบ เรียกดาวเคราะห์นี้ว่า “ไอซ์บอล” (iceball) สังเกตพบด้วยเทคนิคไมโครเลนส์ (microlensing) เทคนิคค้นหาวัตถุในระยะไกล ที่ใช้ดาวฤกษ์ที่อยู่พื้นหลังเป็นแสงแฟลช ไอซ์บอลนี้มีชื่อว่า OGLE-2016-BLG-1195Lb มีมวลเท่าๆกับโลก และอยู่ห่างจากดาวฤกษ์ศูนย์กลางของระบบในระยะประมาณโลกห่างกับดวงอาทิตย์ ด้วยความไกลมาก นักวิทยาศาสตร์จึงไม่แน่ใจว่าเป็นดาวฤกษ์หรือไม่ อาจจะเป็นดาวเคราะห์ที่หนาวเย็นยิ่งกว่าดาวเคราะห์แคระพลูโตก็ได้

ที่มา : MGR Online.  2560.  พบ “โลก” เวอร์ชันน้ำแข็งอยู่นอกระบบสุริยะ.  (ออนไลน์).  URL:  http://manager.co.th/Science/ViewNews.aspx?NewsID=9600000044423.  7 พฤษภาคม 2560.
 เจอคู่เหมือน “ระบบสุริยะ” ห่างจากโลก 10.5 ปีแสง

 

กล้องโทรทรรศน์อินฟราเรดโซเฟีย (SOFIA : Stratospheric Observatory for Infrared Astronomy) ของนาซา ซึ่งลอยอยู่ในชั้นสตราโตสเฟียร์ ได้เก็บรายละเอียดของระบบดาวฤกษ์ที่อยู่ใกล้เคียงเสร็จสมบูรณ์แล้ว และจากการศึกษายืนยันว่าระบบดาวฤกษ์ข้างเคียงนั้นมีสถาปัตยกรรมที่คล้ายคลึงกับระบบสุริยะของเราอย่างมาก นั้นคือระบบดาวฤกษ์เอปซิลอนอีริดานิ (Epsilon Eridani) หรือเรียกสั้นๆ ว่า “อีริ” (Eri) อยู่ห่างออกไป 10.5 ปีแสง เป็นระบบดาวฤกษ์ที่อยู่ใกล้เรามากที่สุด

ที่มา : MGR Online.  2560.  เจอคู่เหมือน “ระบบสุริยะ” ห่างจากโลก 10.5 ปีแสง.  (ออนไลน์).  URL:  http://manager.co.th/Science/ViewNews.aspx?NewsID=9600000045171.  7 พฤษภาคม 2560.
 จับมือญี่ปุ่นพัฒนาเครื่องรับสัญญาณวิทยุพัฒนาดาราศาสตร์ไทย
 สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ลงนามความร่วมมือกับกระทรวงกิจการภายในและการสื่อสารญี่ปุ่น มุ่งพัฒนาชุดอุปกรณ์รับสัญญาณคลื่นวิทยุความถี่ต่ำ กรองสัญญาณรบกวนจากโทรศัพท์มือถือ ขนาดเล็กกว่าทั่วไปถึง 50 เท่า เพื่อใช้กับกล้องโทรทรรศน์วิทยุแห่งชาติของไทย
ที่มา : MGR Online.  2560.  จับมือญี่ปุ่นพัฒนาเครื่องรับสัญญาณวิทยุพัฒนาดาราศาสตร์ไทย.  (ออนไลน์).  URL:  http://manager.co.th/Science/ViewNews.aspx?NewsID=9600000045645.  7 พฤษภาคม 2560.
 Russia blocks China’s social media app WeChat
 Russia’s telecoms watchdog has blocked China’s WeChat, the popular social media app developed by Tencent Holding. Watchdog Roskomnadzor published the information on its website on Friday, the newspaper said, adding that Chinese tech giant Tencent was aware of the move.
ที่มา : Reuters.  2017.  Russia blocks China’s social media app WeChat.  (online).  URL: http://www.bangkokpost.com/news/world/1244811/russia-blocks-chinas-social-media-app-wechat.  May 7, 2017.
 India launches ‘invaluable’ South Asia satellite
 India has successfully launched a new communications satellite for South Asia from Sriharikota space centre. The satellite, funded entirely by India, is aimed at helping regional countries boost their telecommunication and broadcasting services. Sri Lanka, the Maldives, Bangladesh, Nepal and Bhutan will benefit from this satellite. The satellite is also capable of providing crucial communication links between the nations in times of natural disasters.
ที่มา : BBC.  2017.  India launches ‘invaluable’ South Asia satellite.  (online).  URL: http://www.bbc.com/news/world-asia-india-39814455.  May 7, 2017.

ข่าววิจัย / พัฒนา

 วว.จับมือกรมชลประทานวิจัยให้ได้มาตรฐานสากล
 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับกรมชลประทาน ภายใต้โครงการเครือข่ายงานวิจัย ทดสอบและวิเคราะห์คุณภาพ โดยมีวัตุประสงค์เพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านงานวิจัย ทดสอบและวิเคราะห์คุณภาพระหว่างสองหน่วยงานตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ตลอดจนประเมินคุณภาพน้ำ และวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในโครงการพัฒนาด้านชลประทาน มีระยะเวลาความร่วมมือ 3 ปี 
ที่มา : เดลินิวส์.  2560.  วว.จับมือกรมชลประทานวิจัยให้ได้มาตรฐานสากล.  (ออนไลน์).  URL: https://www.dailynews.co.th/it/571970.  7 พฤษภาคม 2560. 
 พบคนไทย30-40% เป็นโรคนอนไม่หลับ ผู้สูงอายุพบ1ใน5
 กรมสุขภาพจิตเผยประชาชนไทยมีปัญหานอนไม่หลับช่วงกลางคืนหรือหลับไม่พอมากถึงร้อยละ 30-40 ส่วนในกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปซึ่งเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงนอนไม่หลับอยู่แล้ว พบถึง 1 ใน 5 อาการที่พบเช่น หลับยาก ตื่นกลางดึก ตื่นเช้ากว่าปกติ ง่วงระหว่างวัน ผู้หญิงนอนไม่หลับสูงกว่าผู้ชาย ข้อแนะนำ เช่น ให้เข้านอนและตื่นนอนเป็นเวลาทุกวัน ลุกจากที่นอนทันทีหลังจากตื่นแล้ว ออกกำลังเบาๆ 10-15 นาที จัดที่นอนให้มืด เงียบ สบาย ไม่ควรทำงานหรืออ่านหนังสือบนที่นอน เป็นต้น 
ที่มา : ไทยโพสต์.  2560.  พบคนไทย30-40% เป็นโรคนอนไม่หลับ ผู้สูงอายุพบ1ใน5.  (ออนไลน์).  URL:  http://www.thaipost.net.  7 พฤษภาคม 2560. 
 ไบโอเทคเปิดตัว “กุ้งกุลาดำโอเมก้า” ทางเลือกคนรักสุขภาพ
 ดร.พนิดา อุนะกุล นักวิจัยไบโอเทค เปิดเผยถึง จุลินทรีย์เชื้อออแรนทิโอไชเทรียม ลิมาซินัม (Aurantiochytrium limacinum) ที่สามารถผลิตกรดไขมันโอเมก้า-3 โดยเฉพาะอย่างยิ่งดีเอชเอ (DHA; Docosahexaenoic acid) ได้ในปริมาณมาก ไบโอเทคจึงได้ร่วมกับบริษัท ภูเก็ตกรีนชริมป์ จำกัด นำจุลินทรีย์นี้ไปทดสอบผสมกับกอาหารเพื่อใช้เลี้ยงกุ้งในฟาร์มในสัดส่วน 5 กรัมต่ออาหาร 5 กิโลกรัม พบว่าสัดส่วนของ DHA และ EPA ในตัวกุ้งมีปริมาณเพิ่มขึ้นมากกว่ากุ้งที่กินอาหารปกติ จึงเป็นที่มาของกุ้งกุลาดำโอเมก้า นวัตกรรมใหม่สำหรับผู้รักสุขภาพ
ที่มา : MGR Online.  2560.  ไบโอเทคเปิดตัว “กุ้งกุลาดำโอเมก้า” ทางเลือกคนรักสุขภาพ.  (ออนไลน์).  URL:  http://manager.co.th/Science/ViewNews.aspx?NewsID=9600000045187.  7 พฤษภาคม 2560.
 “ชีทเว็บ สไปเดอร์” ถักทอใยคลุมทั้งเนิน

เทรซีย์ แมริส ค้นพบปรากฏการณ์ประหลาด เห็นเส้นใยสีขาวแวววาว พลิ้วเป็นระลอกคลื่น เหมือนผ้าไหม ปกคลุมเนินทุ่งหญ้าบริเวณ เขตสงวนกอร์ดอน สแปรตต์ พื้นที่อพยพชั่วคราวในกรณีที่เกิดคลื่นยักษ์สึนามิ ใยสีขาวคะเนความยาวได้ราว 30 เมตร เป็นแถบกว้าง 2-3 เมตร เมื่อเข้าไปดูใกล้ๆ ก็ได้พบ แมงมุมสีดำขนาดเล็กจำนวนมาก เมื่อโทมาส ชีเบล มาศึกษาพบว่า ผืนเส้นใยน่าจะเป็นผลงานของแมงมุม ชีท เว็บ ที่สามารถทอใยต่อเนื่องกันเป็นผืนได้ 

ที่มา : http://www.matichon.co.th/news/546691มติชนออนไลน์.  2560.  “ชีทเว็บ สไปเดอร์” ถักทอใยคลุมทั้งเนิน.  (ออนไลน์).  URL:  .  7 พฤษภาคม 2560.
 พบเด็กไทยเป็น”โรคคลั่งผอม”สถิติล่าสุด1ใน20
 พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันราชานุกูล เผยสถิติพบคนไข้เป็นโรคคลั่งผอม โรคทางจิตเวช ว่า เดิมที พบ 1 ต่อ 100 แต่ปัจจุบันพบ 1 ต่อ 20 ซึ่งแบ่งสาเหตุของโรคได้ 3 ปัจจัย คือ เซลล์สมองและสารในสมองทำงานไม่ลงตัว ความกดดันต่อต้านพ่อแม่ลึกๆ และสภาพสังคมที่ให้คุณค่ากับความสวยงามภายนอก ซึ่งจะนำไปสู่โรคขาดสารอาหารได้ 
ที่มา : ไทยโพสต์.  2560.  พบเด็กไทยเป็น”โรคคลั่งผอม”สถิติล่าสุด1ใน20.  (ออนไลน์).  URL:  http://www.thaipost.net.  7 พฤษภาคม 2560.

ข่าวทั่วไป

 ไม่เคยเจอมาก่อน “สวนจำลอง” อายุ 4,000 ปี นอกสุสานอียิปต์โบราณ

 

นักสำรวจสเปนค้นพบวัตถุโบราณ เป็นสวนจำลองอายุเกือบ 4,000 ปีที่สุสานดราอะบูลนากา (Draa Abul Nagaa) อีกฟากของแม่น้ำไนล์ตรงข้ามเมืองลักซอร์ (Luxor) ในปัจจุบัน สวนจำลองที่พบเป็นสีเหลี่ยมผืนผ้าขนาด 3×2 เมตร และแบ่งช่องที่มีความกว้างช่องละ 30 เซ็นติเมตร พบที่ลานเปิดรอบๆ สุสานราชอาณาจักรกลาง (Middle Kingdom) ที่อยู่ในช่วง 2050-1800 ปีก่อนคริสตศักราช สุสานอียิปต์โบราณ

ที่มา : MGR Online.  2560.  ไม่เคยเจอมาก่อน “สวนจำลอง” อายุ 4,000 ปี นอกสุสานอียิปต์โบราณ.  (ออนไลน์).  URL:  http://manager.co.th/Science/ViewNews.aspx?NewsID=9600000044993.  7 พฤษภาคม 2560.
 “ที.คาพาเลปซิส” ปิศาจทะเลอายุ 500 ล้านปี

 

“ที.คาพาเลปซิส” เป็นสัตว์จำ “พวกอาร์โทรพอด” หรือสัตว์ที่มีเปลือก ลำตัวเป็นปล้อง ขาและหนวดต่อกันเป็นข้อๆ เป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังอยู่ในกลุ่มเดียวกับแมลงวัน, มด, กุ้งเครย์ฟิช และ กิ้งกือ ลักษณะเด่น คือ มีเขี้ยวหรือก้ามที่ใช้จับได้ เคยใช้ชีวิตอยู่เมื่อ 508 ล้านปีก่อน ในตอนปลายของยุคแคมเบรียน ยุคที่มีการแตกตัว แตกวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตใหม่ๆจนหลากหลาย 

ที่มา : มติชนออนไลน์.  2560.  “ที.คาพาเลปซิส” ปิศาจทะเลอายุ 500 ล้านปี.  (ออนไลน์).  URL:  http://www.matichon.co.th/news/549511.  7 พฤษภาคม 2560.
 France bans extremely thin models
 A law in France banning the use of unhealthily thin fashion models has come into effect. Aiming of the health ministry is to fight eating disorders and inaccessible ideals of beauty. Models will need to provide a doctor’s certificate attesting to their overall physical health, with special regard to their body mass index (BMI) – a measure of weight in relation to height.
ที่มา : BBC. 2017. France bans extremely thin models. (online). URL: http://www.bbc.com/news/world-europe-39821036. May 7, 2017.