March-2016

March

รายการฉบับที่ 45
ประจำวันที่ 31 มีนาคม 2559 ||อ่านข่าวย้อนหลังประจำเดือนมีนาคม ฉบับที่ >>> | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |

ข่าวการศึกษา

เริ่มแล้วงานประชุมวิชาการ สวทช. ประจำปี 2559
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานเปิดงานประชุมวิชาการ สวทช. ประจำปี 2559 (NSTDA Annual Conference 2016 : NAC2016) ซึ่งปีนี้จัดภายใต้หัวข้อ “25 ปี สวทช. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่ออนาคตเศรษฐกิจและสังคมไทย” มีวัตถุประสงค์เพื่อเสนอผลงานวิจัยที่ สวทช. ได้สนับสนุนและดำเนินการ โดยนักวิจัยของสวทช. ทั้ง 4 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ และศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ งานดังกล่าวจะจัดให้มีขึ้น ตั้งแต่วันที่ 30 มี.ค. – 2 เม.ย. 59 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี
ที่มา : เดลินิวส์. 2559. เริ่มแล้วงานประชุมวิชาการ สวทช. ประจำปี 2559. (ออนไลน์). URL: http://www.dailynews.co.th/it/388848. 31 มีนาคม 2559.
เทิดทูนพระเทพฯ “เจ้าฟ้านักพัฒนาแห่งแผ่นดิน”
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร จัดเสวนาเรื่อง “เจ้าฟ้านักพัฒนาแห่งแผ่นดิน” และนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เรื่อง “เจ้าฟ้านักพัฒนาแห่งแผ่นดิน” เนื่องในโอกาสมหามงคลคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2559 เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระราชกรณียกิจด้านการพัฒนา ใน 7 หัวข้อหลัก ได้แก่ สมเด็จพระบรมราชกุมารี, ทรงปรีชาชาญ, ตามรอยพระบาททรงประสบพบราษฎร์เร่งพัฒนา, อภิบาลประชาทั่วแดนดิน, นำศาสตร์ศิลป์ปรับประยุกต์ทุกแหล่งหล้า, สืบสานงานพัฒนาสู่งานพระราชนิพนธ์ และประชาชนแซ่ซ้องฉลอง 60 พรรษา โดยนิทรรศการฯจัดขึ้นที่สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ
ที่มา : เดลินิวส์. 2559. เทิดทูนพระเทพฯ “เจ้าฟ้านักพัฒนาแห่งแผ่นดิน”. (ออนไลน์). URL: http://www.dailynews.co.th/education/388618. 31 มีนาคม 2559.

ข่าววิทยาศาสตร์ / เทคโนโลยี

เปิดตัวหม้อหุงข้าวควบคุมด้วยสมาร์ทโฟน 5,400 บ.
หม้อหุงข้าวของเสี่ยวหมี่ (Xiaomi) ทำงานผ่านแอปพลิเคชัน ให้ผู้ใช้สามารถสแกนถุงบรรจุข้าวเพื่อให้ระบบวิเคราะห์ประเภทข้าวในห่อ ระบบจะกำหนดค่าความร้อนที่เหมาะสมต่อการหุงนั้นๆ ให้ได้ข้าวรสเลิศที่ผ่านการหุงด้วยความร้อนพอเหมาะต่อชนิดข้าวต่างๆ เบื้องต้น หม้อหุงข้าวนี้จะเริ่มวางจำหน่ายวันที่ 6 เมษายนนี้ ในราคา 999 หยวน หรือประมาณ 5,400 บาท
ที่มา : MGR Online. 2559. Xiaomi เปิดตัวหม้อหุงข้าวควบคุมด้วยสมาร์ทโฟน 5,400 บ. (ออนไลน์). URL: http://manager.co.th/Cyberbiz/ViewNews.aspx?NewsID=9590000032832. 31 มีนาคม 2559.
สดร.ร่วมมือเกาหลีมุ่งพัฒนาดาราศาสตร์วิทยุอาเซียน
สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ลงนามความร่วมมือด้านดาราศาสตร์วิทยุ กับสถาบันดาราศาสตร์และอวกาศเกาหลี เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการเดินหน้าโครงการหอดูดาวดาราศาสตร์วิทยุแห่งชาติ สร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายดาราศาสตร์วิทยุอาเซียน และร่วมเครือข่ายกล้องโทรทรรศน์ทางไกลเอเชียตะวันออก เตรียมพร้อมเป็นศูนย์ฝึกอบรมดาราศาสตร์นานาชาติภายใต้ยูเนสโก ซึ่งเป็นศูนย์ฝึกอบรมด้านดาราศาสตร์แห่งแรกของโลกภายใต้ยูเนสโก เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมล็อตเต้ โฮเทล โซล สาธารณรัฐเกาหลี
ที่มา : MGR Online. 2559. สดร.ร่วมมือเกาหลีมุ่งพัฒนาดาราศาสตร์วิทยุอาเซียน. (ออนไลน์). URL: http://manager.co.th/Science/ViewNews.aspx?NewsID=9590000032256. 31 มีนาคม 2559.
“แขนกลวัดไข่” ไซส์ไหนก็วัดได้
หนึ่งในผลงานมหกรรมการประกวดเทคโนโลยีสารสนเทสแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15 โครงการประดิษฐ์แขนกลคัดขนาดไข่ไก่ ของ นายธีรเดช ศรีธิมาสถาพร, นายพงษ์ชิต พลกิติพันธุ์และ น.ส.พชรนพ เที่ยงตรง นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ที่เริ่มต้นด้วยการใช้ผลจากกล้องและการตรวจจับของคลื่นอินฟราเรดให้ตรวจจับไข่ไก่ เพื่อพบแล้วดูดขึ้นมานำไปส่องกล้องเพื่อวิเคราะห์ ก่อนจะดูดไปวางในถาดไข่ขนาดต่างๆ ซึ่งสำคัญที่อินฟราเรด โดยนศ.ใช้ไฟฟ้าแค่ 6 โวต์เท่านั้น ประมาณ 27 วินาทีต่อไข่ 1 ฟอง เหมาะสำรับฟาร์มขนาดเล็ก ปัจจุบันกำลังพัฒนาให้แขนกลมีน้ำหนักเบาลง และอนาคตอาจจะนำไปให้เกษตรกรลองใช้
ที่มา : MGR Online. 2559. “แขนกลวัดไข่” ไซส์ไหนก็วัดได้. URL: http://manager.co.th/Science/ViewNews.aspx?NewsID=9590000032029. 31 มีนาคม 2559.
Search for alien signals expands to 20,000 star systems
The search for radio signals from alien worlds is expanding to 20,000 star systems. New scientific data has led the SETI Institute to believe systems orbiting red dwarfs — dim, long-lived stars that are on average billions of years older than our sun — are worth investigating. Experts have been hunting for alien intelligence for six decades, but have not found any evidence yet.
ที่มา : AFP. 2016. Search for alien signals expands to 20,000 star systems. (online). URL: http://www.bangkokpost.com/news/world/916825/search-for-alien-signals-expands-to-20-000-star-systems. March 31, 2016.

ข่าววิจัย/พัฒนา

เปิด “ฟาร์มหอยทากเชิงนิเวศ” แหล่งผลิตเมือกความงามแห่งแรกในเอเชีย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดฟาร์มหอยทากเชิงนิเวศ (Siam Snail Eco Farm) แห่งแรกในเอเชีย บริเวณ หมู่ 2 ถนนร่วมพัฒนา แขวงลำต้อยติ่ง เขตหนองจอก กทม. ที่เป็นส่วนหนึ่งของการต่อยอดงานวิจัยด้านหอยทากของ ศ.ดร.สมศักดิ์ ปัญหา จากภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ จนเกิดเป็นบริษัทสปิน-ออฟชื่อ บริษัท สยามสเนล จำกัด ภายใต้สถาบันทรัพย์สินทางปัญญา จุฬาฯ ปัจจุบันได้มีการร่วมทุนกับบริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหาชน) ผลิตเครื่องสำอาง ภายในฟาร์มมีโครงการสร้างพิพิธภัณฑ์หอยทาก เพื่อให้เด็กไทยและคนไทยได้รู้จักทรัพยากรที่มีคุณค่า เป็นโชว์รูมให้นักท่องเที่ยวได้แวะมาเยี่ยมชม ก่อนเดินทางต่อไปยังสยามบินสุวรรณภูมิที่อยู่ใกล้เคียง
ที่มา : MGR Online. 2559. เปิด “ฟาร์มหอยทากเชิงนิเวศ” แหล่งผลิตเมือกความงามแห่งแรกในเอเชีย. (ออนไลน์). URL: http://manager.co.th/Science/ViewNews.aspx?NewsID=9590000032910. 31 มีนาคม 2559.
เปิดตัว “บัญชีนวัตกรรมไทย”
‘บัญชีนวัตกรรมไทย’ เป็นความร่วมมือของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กับ สำนักนายกรัฐมนตรี โดย สำนักงบประมาณ และกระทรวงการคลัง เพื่อสนับสนุนผลงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมของไทยให้สามารถผลิตสู่เชิงพาณิชย์อย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน โดยการตรวจสอบคุณสมบัติผลงานนวัตกรรมที่ขอขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย พิจารณาตามเกณฑ์ 4 ข้อ ได้แก่
1. เป็นนวัตกรรมที่เป็นผลมาจากงานวิจัยและพัฒนาของคนไทยอย่างมีนัยสำคัญ
2. เป็นนิติบุคคลไทยที่มีผู้ถือหุ้นมากกว่า 51% หรือองค์กรภาครัฐที่มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายในการผลิตและจำหน่าย
3. ผ่านการรับรองมาตรฐานบังคับ
4. มีผลการทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์หรือบริการโดยหน่วยงานที่น่าเชื่อถือ
รายละเอียด http://www.innovation.go.th/
ที่มา : MGR Online. 2559. เปิดตัว “บัญชีนวัตกรรมไทย”. (ออนไลน์). URL: http://manager.co.th/Science/ViewNews.aspx?NewsID=9590000032232. 31 มีนาคม 2559.
ดนตรีบำบัดลดความเจ็บปวด-ความวิตกกังวลผู้ป่วยโรคไตขณะฟอกเลือด
การวิจัยในหัวข้อ “ใช้ดนตรีบำบัดในผู้ป่วยโรคไต ขณะฟอกเลือด ด้วยเครื่องไตเทียม” เป็นการลดความเจ็บปวด และ ความกังวลของผู้ป่วยโรคไต ขณะฟอกไต ที่โรงพยาบาลกลาง โรงพยาบาลตากสิน และโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ รศ.ดร.บุษกร บิณฑสันต์ กล่าวถึงวัตถุประสงค์ว่า เป็นการบุกเบิกในการวิจัยแบบสหสาขาวิชา โดยมีทั้งการใช้ดนตรีบำบัดแบบเดี่ยว ไม่ต้องเสียเวลาในการรอคอยผู้ป่วยอื่นๆร่วมกิจกรรมพร้อมเพรียงกัน กับการบำบัดแบบกลุ่ม ให้ความคิดในแง่ลบของผู้ป่วยถูกปลดปล่อย ซึ่งการวิจัยพบว่า ความวิตกกังวลของผู้ป่วยลดลงได้ด้วยการใช้ดนตรีบำบัด แต่ต้องขึ้นอยู่กับความต้องการและความจำเป็นของผู้ป่วยโดยคำนึงถึงปัจจัยด้านงบประมาณ บุคลากร และสถานที่ สิ่งอำนวยความสะดวกด้วย
ที่มา : MGR Online. 2559. ดนตรีบำบัดลดความเจ็บปวด-ความวิตกกังวลผู้ป่วยโรคไตขณะฟอกเลือด. (ออนไลน์). URL: http://manager.co.th/Science/ViewNews.aspx?NewsID=9590000032244. 31 มีนาคม 2559.
Antarctica alone may lift seas a meter by 2100: study
Melting ice from Antarctica could raise oceans by a metre before 2100 at current rates of greenhouse gas emissions, doubling previous forecasts for sea level rise according to a study of University of Massachusetts told AFP.
ที่มา : AFP. 2016. Antarctica alone may lift seas a meter by 2100: study. (online). URL: http://www.bangkokpost.com/news/world/915993/antarctica-alone-may-lift-seas-a-meter-by-2100-study. March 31, 2016.
US doctors perform first HIV-to-HIV liver transplant
The world’s first liver transplant from a donor infected with HIV to an HIV-positive recipient was announced Wednesday by Dorry Segev -US doctors. Under US law, it was illegal to use an organ from a donor infected with HIV for transplant until Congress passed the HOPE Act, which President Obama signed into law in 2013. They look forward to seeing this medical breakthrough offer hope to more people living with HIV infection who are in need of organ transplants.
ที่มา : AFP. 2016. US doctors perform first HIV-to-HIV liver transplant. (online). URL: http://www.bangkokpost.com/news/world/915989/us-doctors-perform-first-hiv-to-hiv-liver-transplant. March 31, 2016.

ข่าวทั่วไป

ปณท ออกแสตมป์ “100 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย”
บริษัท ไปรษณีย์จำกัด (ปณท) ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดทำตราไปรษณียากรที่ระลึก “100 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” ซึ่งครบรอบในวันที่ 26 มี.ค.60 โดยนำภาพสเก็ตช์หอประชุมจุฬาฯ มาย้อมสีประจำมหาวิทยาลัยสีชมพู ซึ่งเป็นสีประจำพระองค์รัชกาลที่ 5 ด้วย เหลือบสีน้ำเงินขาบสีประจำพระองค์รัชกาลที่ 6 เริ่มจำหน่าย 26 มีนาคม ที่ผ่านมา
ที่มา : เดลินิวส์. 2559. ปณท ออกแสตมป์ “100 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย”. (ออนไลน์). URL: http://www.dailynews.co.th/it/388412. 31 มีนาคม 2559.
วธ.ติวเข้มยิ้มทั่วไทยในท้องถนน
โครงการ “ความเป็นไทยสร้างวินัยจราจร” และกิจกรรมการอบรม “ยิ้มทั่วไทยในท้องถนน” เพื่อเริ่มต้นรณรงค์ส่งเสริมความเป็นไทยให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะผู้ขับขี่รถสาธารณะ โดยใช้วัฒนธรรมไทยควบคู่กับวินัยจราจร ซึ่งทางกระทรวงวัฒนธรรมได้จัดหลักสูตรอบรมให้ เน้นให้เห็นคุณค่าการใช้รถใช้ถนนด้วยความปลอดภัยมีน้ำใจ พร้อมทั้งคัดเลือกพนักงานขับรถดีเด่นมารับรางวัลทุกๆเดือน และใน 1 ปี จะคัดเลือกพนักงานขับรถที่ดีที่สุดเชิดชูเป็นต้นแบบคนขับรถทั่วประเทศ และจะขยายผลไปยังต่างจังหวัด
ที่มา : เดลินิวส์. 2559. วธ.ติวเข้มยิ้มทั่วไทยในท้องถนน. (ออนไลน์). URL: http://www.dailynews.co.th/education/388801. 31 มีนาคม 2559.
พบ 7 บุคคลถวายงานใกล้ชิดสมเด็จพระเทพฯ
ตามที่ได้รับมอบหมาย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) ในการจัดกิจกรรมตามหาบุคคลในภาพที่ได้มีโอกาสถวายงานสมเด็จพระเทพฯ อย่างใกล้ชิด จำนวน 6 ภาพ 7 บุคคลซึ่งได้พบบุคคลในภาพทั้งหมดแล้ว ได้แก่ นายกริช ชัยยะ, นางพัชนี พืชมงคล – นางชอุ่ม ดุจชาตบุษย์, นายภูวเตศว์ แก้วบุดดี, นางอารีย์ อาเบกู่ (อุ่นกระโทก), นายนาซาด หมัดตุ และนายเดชา จือเหลียง ซึ่งทุกคนล้วนมีความปลาบปลื้มใจในการถวายพระราชกรณียกิจทั้งสิ้น
ที่มา : เดลินิวส์. 2559. พบ 7 บุคคลถวายงานใกล้ชิดสมเด็จพระเทพฯ. (ออนไลน์). URL: http://www.dailynews.co.th/education/388631. 31 มีนาคม 2559.
เปิดตัวอินโฟกราฟฟิก 8 วิธีออกแบบอาคารสู้ธรณีพิบัติภัย
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ร่วมกับสภาวิศวกร จัดการสัมมนา “การออกแบบ ก่อสร้างและเสริมความมั่นคงอาคารบ้านเรือนในพื้นที่เสี่ยงแผ่นดินไหว” ณ ห้องเทวกรรมรังรักษ์ หอประชุมกองทัพบก ถ.วิภาวดี กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 30 มี.ค. 2559 เพื่อเผยแพร่ความรู้งานวิจัยสู่วิศวกรทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งการออกแบบอาคารต้านทานแผ่นดินไหวต้องเริ่มสำรวจจากฎหมายข้อบังคับ วิเคราะห์ทางวิศวกรรม ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ จำลองพฤติกรรม โครงสร้างความแข็งแรงของอาคาร ในส่วนวิธีการซ่อมแซมโครงสร้าง ใช้ 8 วิธี ผ่าน อินโฟกราฟิก
ที่มา : MGR Online. 2559. เปิดตัวอินโฟกราฟฟิก 8 วิธีออกแบบอาคารสู้ธรณีพิบัติภัย. (ออนไลน์). URL: http://manager.co.th/Science/ViewNews.aspx?NewsID=9590000032786. 31 มีนาคม 2559.
คนไทยอ่านหนังสือนานขึ้น 66 นาทีต่อวัน
สำนักงานสถิติแห่งชาติ ร่วมกับ สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ (ทีเคพาร์ค) เผยผลสำรวจสถิติการอ่านหนังสือของประชากร พ.ศ. 2558 และเสวนาในหัวข้อ “ผลสำรวจการอ่านกับแนวโน้มพฤติกรรมการอ่านของไทย” นางปัทมา อมรสิริสมบูรณ์ ได้กล่าวถึง ผลสำรวจประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไป มีอัตราการอ่านลดลง จาก 81.8% เป็น 77.7% แต่ใช้เวลาในการอ่านสูงขึ้น จาก 37 นาทีต่อวัน เป็น 66 นาทีต่อวัน วัยเด็กอ่านวันละ 71 นาที วัยรุ่นอ่านวันละ 94 นาที วัยทำงานอ่านวันละ 61 นาที และวัยสูงอายุอ่านวันละ 44 นาที และประเภทที่อ่านมากที่สุด คือหนังสือพิมพ์ รองลงมาคือสื่อสังคม ถ้าเทียบกับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ผู้อ่านยังนิยมอ่านหนังสือในรูปเล่มมากที่สุด และข้อมูลที่น่ากังวลคือ เด็กอายุ 6-14 ปีที่พบว่าไม่อ่านหนังสือ สาเหตุเพราะอ่านไม่ออกถึง 34.7%
ที่มา : เดลินิวส์. 2559. คนไทยอ่านหนังสือนานขึ้น 66 นาทีต่อวัน. (ออนไลน์). URL: http://www.dailynews.co.th/education/388795. 31 มีนาคม 2559.