July-2016

July

รายการฉบับที่ 93
ประจำวันที่ 26 กรกฏาคม 2559 ||อ่านข่าวย้อนหลังประจำเดือนกรกฎาคม ฉบับที่ >>> | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | | 89 | 90 |  91 | 92 |

ข่าวการศึกษา

ผลวิจัยชี้12ข้อเสนอรัฐต้องทำเพื่อพัฒนารร.ขนาดเล็ก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับทุนวิจัยจากสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) ศึกษาวิจัยเรื่อง “แนวทางการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็กในชุมชน” จากการเก็บข้อมูลโรงเรียนขนาดเล็กทั่วประเทศกว่า 400 แห่ง พบว่า รัฐบาลจะต้องทำ 12 เรื่อง เช่น 1. กระตุ้นสังคมให้เข้าใจบทบาทหน้าที่ของคนไทยให้สนับสนุนการศึกษา 2. สนับสนุนความร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นในการสร้างความเข้าใจในสนับสนุนงบประมาณด้านการศึกษาให้กับโรงเรียน 3. เปิดโอกาสให้โรงเรียนจัดการงบประมาณด้วยตนเองให้มากขึ้น  4.สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับหน้าที่ของคณะกรรมการโรงเรียนขั้นพื้นฐานในการกำกับและส่งเสริมสนับสนุนกิจการของโรงเรียน 5. สนับสนุนการวางแผนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรม 6 . สนับสนุนการถ่ายทอดนโยบายลงสู่การปฏิบัติให้สามารถประเมินวัดผลได้จริง เป็นต้น
ที่มา : เดลินิวส์. 2559. ผลวิจัยชี้12ข้อเสนอรัฐต้องทำเพื่อพัฒนารร.ขนาดเล็ก. (ออนไลน์). URL: http://www.dailynews.co.th/education/511314. 26 กรกฎาคม 2559.

ข่าววิทยาศาสตร์ / เทคโนโลยี

สิงคโปร์ตั้งเป้า 2050 ใช้รถยนต์ไฟฟ้าครึ่งประเทศ
สำนักเลขานุการด้านการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศแห่งชาติ (เอ็นซีซีเอส) ร่วมกับมูลนิธิเพื่อการศึกษาวิจัยแห่งชาติ (เอ็นอาร์เอฟ) แห่งสิงคโปร์ มอบหมายให้สถาบันวิจัยพลังงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี นานยาง ศึกษาวิจัยเพื่อกำหนดแผนแม่บทการใช้พลังงานในอนาคต ให้สอดคล้องกับการตั้งเป้าหมายจะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงให้ได้ 36 เปอร์เซ็นต์ ภายในปี 2030 โดยส่วนหนึ่งของแผนระบุว่า สิงคโปร์จะเปลี่ยน 50 เปอร์เซ็นต์ของรถยนต์ทั้งหมดที่ใช้ในประเทศให้กลายเป็นรถที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าได้ภายในปี 2050 โดยจะริเริ่มโครงการรถโดยสารที่ใช้พลังงานไฟฟ้าตั้งแต่ปี 2017 นี้เป็นต้นไป ภายในปี 2020 จะมีจุดชาร์จไฟฟ้า 2,000 จุดทั่วประเทศ ขณะนี้มีโครงการคาร์บอนรีเบท คืนเงินให้แก่ผู้ใช้รถยนต์พลังงานไฟฟ้าแล้ว เพื่อกระตุ้นนโยบายเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ที่มา : มติชนออนไลน์. 2559. สิงคโปร์ตั้งเป้า 2050 ใช้รถยนต์ไฟฟ้าครึ่งประเทศ. (ออนไลน์). URL: http://www.matichon.co.th/news/218799. 26 กรกฎาคม 2559.
ผลงานยาน “จูโน” ภาพแรกจาก ‘ดาวพฤหัสบดี’
องค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติ (นาซา) ของสหรัฐอเมริกา เผยแพร่ภาพถ่ายภาพแรกที่ได้จากกล้องถ่ายภาพจูโนแคมของยานอวกาศเพื่อการสำรวจ “จูโน” ที่เข้าสู่วงโคจรรอบดาวพฤหัสบดีเมื่อ 4 ก.ค. ที่ผ่านมา ภาพถ่ายมี “เกรท เรด สปอต” หรือจุดแดงใหญ่ที่มีชื่อเสียงของดาว และมีดวงจันทร์หรือดาวบริวารขนาดใหญ่อีก 3 ดวง คือ ยูโรปา, กานีมีด และ ไอโอ จากภาพถ่ายของจูโนแคมนี้ พบว่า จูโนแคมในยานจูโนนี้สามารถอยู่รอดจากสภาวะแวดล้อมที่เต็มไปด้วยรังสีเข้มข้นของดาวพฤหัสบดีได้โดยไม่เสื่อมสภาพหรือขีดความสามารถลดทอนลง และพร้อมที่จะถ่ายภาพพื้นผิวดาวด้วยความละเอียดสูงได้ต่อไป
ที่มา : มติชนออนไลน์. 2559. ผลงานยาน “จูโน” ภาพแรกจาก ‘ดาวพฤหัสบดี’. (ออนไลน์). URL: http://www.matichon.co.th/news/218804. 26 กรกฎาคม 2559.

ข่าววิจัย/พัฒนา

วช. พร้อมโชว์ผลงานคนไทยใน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2559”
มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2559 (Thailand Research Expo 2016) จัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 11 แล้ว ในปีนี้ให้ความสำคัญในความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่นำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้จริง ภายใต้แนวคิด “วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” นำเสนอนิทรรศการ “ศูนย์เรียนรู้ 89 พรรษา พระบิดาแห่งการวิจัย” โดยมีงานวิจัยในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 4 ด้าน คือ ด้านเศรษฐกิจพอเพียง ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสาธารณสุข และ ด้านส่งเสริมอาชีพ งานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-21 สิงหาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 18.00 น. ที่ ชั้น 22 และ 23 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์
ที่มา : เดลินิวส์. 2559. วช. พร้อมโชว์ผลงานคนไทยใน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2559”. (ออนไลน์). URL: http://www.dailynews.co.th/it/511344. 26 กรกฎาคม 2559.
จัดเก็บ ‘สงครามและสันติภาพ’ ไว้ใน ‘ดีเอ็นเอ’
เนื่องจากข้อมูลมีมากขึ้นทุกวัน ประเมินกันว่าภายในปี 2020 ข้อมูลจะทะลุเกินหลัก 44 ล้านล้านกิกะไบต์ ดังนั้นการใช้ดีเอ็นเอจึงเป็นทางเลือกหนึ่งสำหรับอนาคต เพราะการใช้โมเลกุลที่จับตัวเป็นห่วงโซ่ ขดเป็นเกลียว มีความหนาแน่นมากกว่าสตอเรจอื่นๆ หลายเท่า และคงทนอยู่ได้นานหลายสหัสวรรษ ซึ่งทีมนักวิจัยของมหาวิทยาลัยวอชิงตันกับไมโครซอฟท์ ได้ประสบความสำเร็จในการเริ่มต้นการจัดเก็บและอ่านข้อมูลจาก “ดีเอ็นเอ” สังเคราะห์แล้ว แต่ยังคงมีขนาดเพียง 200 เมกะไบต์ เช่น ข้อมูลเป็นคำประกาศสิทธิมนุษยชนสากล วรรณกรรมคลาสิก สงคราและสันติภาพ เป็นต้น ยังคงดำเนินการพัฒนาต่อไปให้อ่านข้อมูลได้เร็วขึ้นและบันทึกได้มากขึ้น
ที่มา : มติชนออนไลน์. 2559. จัดเก็บ ‘สงครามและสันติภาพ’ ไว้ใน ‘ดีเอ็นเอ’. (ออนไลน์). URL: http://www.matichon.co.th/news/218782. 26 กรกฎาคม 2559.
“แผนที่สมอง” ชุดใหม่เผยพื้นที่สมองอีก 100 จุด
นักประสาทวิทยาศาสตร์ ทำงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญคอมพิวเตอร์และวิศวกร พัฒนา “แผนที่สมอง” ทำให้เห็นพื้นที่สมองส่วนบริเวณเปลือกสมองใหญ่ (cerebral cortex) ถึงเกือบ 100 จุด ซึ่งก่อนจะมีการเผยแผนที่สมองชุดใหม่นี้มีบริเวณสมองที่รู้จักอยู่แล้ว 83 ส่วนอยู่ในสมองครึ่งหนึ่ง และตอนนี้บริเวณที่รู้จักได้เพิ่มขึ้นเป็น 180 ส่วน โดยทีมวิจัยได้ศึกษาสมองจากผู้ใหญ่ 210คน ด้วยเทคนิคระเบียบวิธีการสร้างภาพ (imaging methods) และทดสอบซอฟท์แวร์ใหม่กับผู้ใหญ่กลุ่มใหม่อีก 210 คน เชื่อว่าการทำแผนที่นี้จะทำให้การผ่าตัดสมองแม่นยำกว่าเดิม ไขปริศนาของโรคภัยไข้เจ็บต่อไปได้ รายละเอียดhttps://youtu.be/UHDfvfYCY0U
ที่มา : MGR Online. 2559. “แผนที่สมอง” ชุดใหม่เผยพื้นที่สมองอีก 100 จุด. (ออนไลน์). URL: http://manager.co.th/Science/ViewNews.aspx?NewsID=9590000073496. 26 กรกฎาคม 2559.

ข่าวทั่วไป

ชู “เชียงราย” เมืองศิลปะแห่งแรกในไทย
นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ได้ร่วมพิธีเปิดงานเทศกาลศิลปะนานาชาติ Setouchi Triennale 2016 “Session Setouchi Asia Village” ณ SunPort Takamatsu ประเทศญี่ปุ่น ที่เป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงวัฒนธรรม โดยหอศิลป์โตเกียวได้นำนิทรรศการมังงะ-อะนิเมะ และเกมส์ มาจัดแสดงที่หอศิลปวัฒนธรรม กรุงเทพฯ ส่วนไทยได้อนุญาตให้พิพิธภัณฑ์ศิลปะกรุงโตเกียวยืมโบราณวัตถุที่ล้ำค่าของกรมศิลปากรจำนวน 50 ชิ้นไปจัดแสดงที่ญี่ปุ่น จากการร่วมงานครั้งนี้จึงมีแนวคิดที่จะนำร่องจังหวัดเชียงราย ให้เป็นเมืองศิลปะแห่งแรกในประเทศไทย
ที่มา : เดลินิวส์. 2559. ชู “เชียงราย” เมืองศิลปะแห่งแรกในไทย. (ออนไลน์). URL: http://www.dailynews.co.th/education/511242. 26 กรกฎาคม 2559.
กระตุ้นคนไทยใส่ใจภาษาไทยเอกลักษณ์ชาติ
การจัดงานวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2559 ในปีนี้มีพิธีมอบเข็มและโล่เชิดชูเกียรติ รางวัลด้านภาษาไทย ให้แก่ ปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย, ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น และอื่นๆ อีกทั้งยกย่องบุคลลในวงการเพลง 24 รางวัล จะมีการจัดแสดงประวัติและผลงานผู้ได้รับรางวัล ประกวดท่องอาขยาน ร้อยกรอง และวรรณคดี ในโครงการ “เติมเต็มรักในความเป็นไทย” และอื่นๆ ณ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธรร (องค์การมหาชน) กิจกรรมวันภาษาไทย ณ วิทยาลัยนาฏศิลป์ และวิทยาลัยช่างศิลป์ทั่วประเทศ
ที่มา : เดลินิวส์. 2559. กระตุ้นคนไทยใส่ใจภาษาไทยเอกลักษณ์ชาติ. (ออนไลน์). URL: http://www.dailynews.co.th/education/511307. 26 กรกฎาคม 2559.
แพทย์เตือนหักดิบงดดื่มสุรากะทันหันร่างกายปรับสภาพไม่ทัน
กรณีที่มีข่าวชายวัย 60 ปี ตัดสินใจหักดิบเพื่อเลิกเหล้าเข้าพรรษา จนเกิดอาการช็อกเสียชีวิตนั้น จากข้อมูลศูนย์วิจัยปัญหาสุรา พบว่า คนไทยผู้มีปัญหาจากการดื่มสุรา 1.8 ล้านราย สามารถหยุดดื่มได้โดยไม่มีผลกระทบอะไร ผู้ที่ติดสุรากว่า 9 แสนราย ต่ำกว่าร้อยละ 50 ที่หยุดดื่มแล้วจะมีอาการขาดสุรา มีเพียงร้อยละ 2 เท่านั้นที่มีอาการขาดขั้นรุนแรง เช่น คนที่ดื่ม 10 แก้วต่อวัน ดื่มสุราขาวครึ่งขวดต่อวัน หรือดื่มได้ต่อเนื่องไม่รู้สึกมึนเมา เป็นต้น ผู้ที่มีอาการลงแดงจะเกิดขึ้นภายใน 72 ชั่วโมง อาการคือ หูแว่ว หลงผิด ชัก เพ้อคลั่ง ประสาทหลอน ถือเป็นอาการฉุกเฉินที่ควรพบแพทย์ ปรึกษาสายด่วนได้ที่ 1413
ที่มา : มติชนออนไลน์. 2559. แพทย์เตือนหักดิบงดดื่มสุรากะทันหันร่างกายปรับสภาพไม่ทัน. (ออนไลน์). URL: http://www.matichon.co.th/news/222482. 26 กรกฎาคม 2559.
นักโบราณคดีจากเยอรมนี พบหลักฐาน ‘นีแอนเดอร์ทัล’ กินเนื้อคน
ทีมนักวิจัยด้านโบราณคดีนำโดย ศ.แอร์เว โบเชอเรนส์ จากมหาวิทยาลัยเทอร์บิงเกน ประเทศเยอรมนี เผยแพร่ผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ ไซน์ทิฟิก รีพอร์ตส์ แสดงให้เห็นว่า มนุษย์นีแอนเดอร์ทัล มนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์ที่มีชีวิตอยู่เมื่อราว 40,000 ปีก่อนซึ่งสูญพันธุ์ไปแล้ว กินเนื้อคนเป็นอาหาร และฆ่าฟันกันเองเพื่อนำเนื้อมารับประทาน จากแหล่งขุดค้นทางโบราณคดีในถ้ำโกเยต์ พบว่า มีร่องรอยของการตัด รอยเจาะจนบุ๋มเป็นหลุม และร่องรอยของการบาก ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการชำแหละ มนุษย์ในยุคปัจจุบันทั้งในยุโรปและเอเชีย มีดีเอ็นเออยู่ราว 4% ซึ่งเชื่อกันว่าถ่ายทอดมาจากนีแอนเดอร์ทัล
ที่มา : มติชนออนไลน์. 2559. นักโบราณคดีจากเยอรมนี พบหลักฐาน ‘นีแอนเดอร์ทัล’ กินเนื้อคน. (ออนไลน์). URL: http://www.matichon.co.th/news/216063. 26 กรกฎาคม 2559.
Dutch men confirmed as world’s tallest
Article said the research that published in the journal eLife, has tracked growth trends in 187 countries since 1914. The average Dutchman is now 183cm (6ft) tall, while the average Latvian woman reaches 170cm (5ft 7in). People in Japan, China and South Korea are much taller than they were 100 years ago.So taller over this 100 years of analysis are in South Asia (such as India, Pakistan and Bangladesh) and in sub-Saharan Africa. Here increase in height is between 1-6cm.
ที่มา : Jonathan Amos. 2016. Dutch men confirmed as world’s tallest. (online). URL: http://www.bbc.com/news/science-environment-36888541. July 26, 2016.
End of the road or new beginning for Yahoo?
A deal announced Monday delivers the core assets of Yahoo to telecom giant Verizon for $4.8 billion, a fraction of its peak market value of $125 billion at the height of the dot-com boom. Yahoo will be run through the recently acquired Verizon unit AOL, another faded internet star. But while Yahoo as a corporate entity may be disappearing, the brand it created is likely to live on and potentially grow under its new corporate benefactor, analysts say.
ที่มา : AFP. 2016. End of the road or new beginning for Yahoo?. (online). URL: http://www.bangkokpost.com/news/world/1044841/end-of-the-road-or-new-beginning-for-yahoo-. July 26, 2016.