เบื้องหลังการออกแบบก่อสร้างการวางผังและภูมิสถาปัตยกรรมพระเมรุมาศ

แบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมฟังการบรรยาย หัวข้อ  “เบื้องหลังการออกแบบก่อสร้างการวางผังและภูมิสถาปัตยกรรมพระเมรุมาศ”  
วันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.00 – 15.00 น.
ณ ห้อง LIB 114 ชั้น 1 สำนักหอสมุด

* รับจำนวนจำกัด 30 คนแรก 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-470-8232, 02-470-8233

รายชื่อผู้ลงทะเบียน


Form could not be loaded. Contact the site administrator.