February-2017

February

ข่าวประจำวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560          ||อ่านข่าวย้อนหลังประจำเดือนกุมภาพันธ์ ฉบับวันที่ |27 ก.พ.|25 ก.พ.|24 ก.พ.|23 ก.พ.|17 ก.พ.|6 ก.พ.|
[seed_social] ข่าวการศึกษา

 ตั้งหลักใหม่เพิ่มชั่วโมงเรียนภาษาอังกฤษ
นโยบายยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร ได้คัดเลือกครูแกนนำจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(สพป.) และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา(สพม.) มาพัฒนาความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ซึ่งนพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ ได้ลงพื้นที่เยี่ยมชม และค่อนข้างพอใจกับการจัดอบรมดังกล่าว เชื่อว่า ในระยะ 3 สัปดาห์จะทำให้ครูมั่นใจในการสื่อสารภาษาอังกฤษ และนำทักษะการสอนไปใช้ในชั้นเรียนได้
ที่มา : เดลินิวส์.  2560.  ตั้งหลักใหม่เพิ่มชั่วโมงเรียนภาษาอังกฤษ.  (ออนไลน์).  URL: https://www.dailynews.co.th/education/558403.  28 กุมภาพันธ์ 2560.
 ฝึกงาน ‘สหกิจอาเซียน’ ที่..ลาว
บทความกล่าวถึงนักศึกษาแลกเปลี่ยนในโครงการสหกิจอาเซียนของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ได้ไปฝึกงานคณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ฝึกงานใน 6 แผนก คือ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ฝ่ายห้องสมุด ภาควิชารัฐศาสตร์ ภาควิชาการ ศูนย์บริการกฎหมายเพื่อประชาชน และฝ่ายความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ จากประสบการณ์การฝึกงานพบว่า นักศึกษาลาวเก่งภาษาฝรั่งเศสมากกว่าภาษาอังกฤษ นักศึกษาไทยมีโอกาสได้เรียนรู้ภาษาลาว และใช้ภาษาอังกฤษมากขึ้น อีกทั้งทักษะไอทีของนักศึกษาไทยเด่นชัดกว่ามีโอกาสในการทำงานสูง และเกิดแรงบันดาลใจที่จะทำงานที่สมัครทำงานในสปป.ลาว
ที่มา : ศิริเพ็ญ มีหลิน.  2560.  ฝึกงาน ‘สหกิจอาเซียน’ ที่..ลาว.  (ออนไลน์).  URL: http://www.matichon.co.th/news/478683.  28 กุมภาพันธ์ 2560.
 น.ศ.ศรีปทุมซิวรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 หนังสั้นสะท้อนค่านิยมซื่อสัตย์
มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ คณะนิเทศศาสตร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 รับเกียรติบัตรและเงินรางวัลทุนการศึกษา 5,000 บาท จากการส่งผลงานเข้าประกวดหนังสั้นสะท้อนค่านิยมแห่งการซื่อสัตย์สุจริต ในโครงการลมหายใจไร้มลทิน ประจำปี 2559 หัวข้อ “ความซื่อสัตย์” ผลรางวัลประเภทต่างๆ http://www.lomhaijai.org/index.php/news/313-2559
ที่มา : มติชนออนไลน์.  2560.  น.ศ.ศรีปทุมซิวรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 หนังสั้นสะท้อนค่านิยมซื่อสัตย์.  (ออนไลน์).  URL: http://www.matichon.co.th/news/478602.  28 กุมภาพันธ์ 2560.
 เล็งผนวกสอบวีเน็ต วัดมาตรฐานอาชีพ ไว้ระบบเดียวกัน
ตามที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ได้มีการจัดทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา หรือวีเน็ต ประจำปีการศึกษา 2559 เมื่อวันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ผลการสอบพบว่า มีเด็กส่วนใหญ่ขาดสอบเพราะต้องทำงานไปด้วยเรียนไปด้วย ซึ่งวีเน็ตจะนำไปใช้ปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนของสถานศึกษา จึงมีการกำชับให้นำเด็กเข้าสอบทุกคนต่อไป อีกทั้งวีเน็ตจะนำมาระบุไว้ในใบจบการศึกษาของนักศึกษาด้วย เพื่อการันตีให้แก่สถานประกอบการในการรับเข้าทำงานต่อไป ในอนาคตจะลดความซ้ำซ้อนของการสอบวัดทักษะวิชาชีพของเด็กอาชีวะ โดยอาจจะรวมการสอบ ทั้งนี้วีเน็ตทดสอบใน 4 องค์ประกอบหลัก คือ ทักษะภาษาและการสื่อสาร ทักษะการคิดและการแก้ปัญหา ทักษะทางสังคมและการดำรงชีวิต และทักษะการจัดการงานอาชีพ
ที่มา : ไทยโพสต์.  2560.  เล็งผนวกสอบวีเน็ต วัดมาตรฐานอาชีพ ไว้ระบบเดียวกัน.  (ออนไลน์).  URL: http://www.thaipost.net/.  28 กุมภาพันธ์ 2560.

ข่าววิทยาศาสตร์ / เทคโนโลยี

 ‘แอนโดรเมดา’ อาจเต็มไปด้วย ‘สสารมืด’

ทีมศึกษาวิจัยด้านฟิสิกส์ใช้หอสังเกตการณ์รังสีแกมมา เฟอร์มิ ขององค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติ (นาซา) ค้นหาแหล่งที่มาของการแผ่รังสีแกมมาพลังสูง พบว่า มาจากใจกลางของกาแล็กซี แอนโดรเมดา หรือ “เอ็ม31” กาแล็กซีที่อยู่ใกล้กับกาแล็กซีทางช้างเผือกของเรามากที่สุด จนเป็นที่มาของข้อสันนิษฐานว่า ใจกลางของกาแล็กซีใดๆ อาจเต็มไปด้วยอนุภาคของ “สสารมืด” (ดาร์ค แมทเทอร์) ซึ่งการค้นพบครั้งนี้สอดคล้องกับการค้นพบก่อนหน้านี้ที่ว่า สสารมืดน่าจะรวมตัวกันเป็นกระจุกอยู่ในบริเวณด้านในสุดของกาแล็กซีทางช้างเผือกหรือกาแล็กซีอื่นใดก็ตาม และคิดกันว่าเมื่ออนุภาคของสสารมืดบางอย่างเป็นอนุภาคของสสารมืดทางทฤษฎีวิ่งเข้าชนซึ่งกันและกัน มันจะสลายตัวออกไปปลดปล่อยพลังงานสูงออกมาอย่างเฉียบพลัน พลังงานดังกล่าวอยู่ในรูปของรังสีแกมมา เป็นต้น

ที่มา : มติชนออนไลน์.  2560.  ‘แอนโดรเมดา’ อาจเต็มไปด้วย ‘สสารมืด’.  (ออนไลน์).  URL: http://www.matichon.co.th/news/478884.  28 กุมภาพันธ์ 2560.
 สุริยุปราคา ‘วงแหวนแห่งไฟ’ ทั่วอเมริกาใต้

ภาพปรากฏการณ์สุริยุปราคาแบบวงแหวนที่เห็นมาจากหอดูดาวแห่งหนึ่งในเมืองกอยเฮเกของชิลี  เผยให้เห็นถึงจังหวะของการเกิดสุริยุปราคาในหลายพื้นที่ในทวีปอเมริกาใต้และแอฟริกา โดยประเทศที่อยู่ทางใต้สุดอย่างชิลีและอาร์เจนตินา สามารถเห็นสุริยุปราคาแบบวงแหวน หรือ วงแหวนแห่งไฟ เป็นเวลานานเกือบชั่วโมง

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจออนไลน์.  2560.  สุริยุปราคา ‘วงแหวนแห่งไฟ’ ทั่วอเมริกาใต้.  (ออนไลน์).  URL: http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/742503.  28 กุมภาพันธ์ 2560.
 “มาซาโยชิ ซัน” ประกาศ อีก 30 ปี โลกจะเข้าสู่ยุค SuperIntelligence
งาน Mobile World Congress 2017  ณ เมืองบาเซโลนา ประเทศสเปน มีมาซาโยชิ ซัน จากบริษัท SoftBank ออกมาคาดการณ์ว่ายุคแห่ง Singularity หรือจุดที่เทคโนโลยีจะก้าวข้ามขีดจำกัดของตัวเองได้นั้นจะมาถึงภายในปี 2047 หรืออีกประมาณ 30 ปีข้างหน้า เขาเผยว่า ซอฟท์แบงค์มีแผนจะพัฒนา AI ด้วยเงินลงทุน 100,000 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งมาจากกองทุนชื่อ SoftBank Vision Fund ซึ่งมีบริษัทอย่างแอปเปิล (Apple) และควอลคอมม์ (Qualcomm) เข้าร่วมด้วย โดยเชื่อว่า SuperIntelligence นั้นจะมาถึงแน่นอน โดยรวมแล้วเชื่อว่าจะทำให้มนุษย์ก้าวไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ที่มา : MGR Online.  2560.  “มาซาโยชิ ซัน” ประกาศ อีก 30 ปี โลกจะเข้าสู่ยุค SuperIntelligence.  (ออนไลน์).  URL: http://manager.co.th/Cyberbiz/ViewNews.aspx?NewsID=9600000020467.  28 กุมภาพันธ์ 2560.
 SpaceX to fly two tourists around Moon in 2018
SapceX announced that two tourists have paid to be sent around the moon with mission which planned for late 2018. The two unnamed people will fly aboard a spaceship which is set for its first unmanned test flight later this year. The space tourists would make a loop around the Moon, skimming the lunar surface and then going well beyond. It will not involve lunar landing.
ที่มา : BBC.  2017.  SpaceX to fly two tourists around Moon in 2018.  (online).  URL: http://www.bbc.com/news/science-environment-39111030.  February 28, 2017.

ข่าววิจัย/พัฒนา

 สกว.พบแนวทางการชะลอวัยลงลึกถึง “ดีเอ็นเอ”
ศาสตราจารย์ ดร.น.พ.อภิวัฒน์ มุทิรางกูร เผยว่า องค์ความรู้จากงานวิจัยภายใต้การสนับสนุนของ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ทำให้พบว่าบุหรี่ เบาหวาน และสภาวะออกซิเดชัน ล้วนส่งผลให้สารพันธุกรรม (ดีเอ็นเอ) สูญเสียความเสถียร ไม่สามารถคงสภาพปกติได้ โดยสังเกตจาก “หมู่เมททิล” ที่พบว่า ทารกที่มีหมู่เมททิลบนสายดีเอ็นเอมากจะโตเร็วกว่าทารกที่มีหมู่เมททิลบนสายดีเอ็นเอน้อย คนชราก็จะมีหมู่เมททิลบนสายดีเอ็นเอลดลง และพบว่าการมีหมู่เมททิลบนสายดีเอ็นเอน้อยยังพบร่วมกับการสูบบุหรี่ และการมีสภาวะออกซิเดชันของเซลล์ด้วย ดังนั้น หากพบวิธีเติมหมู่เมททิลบนสายดีเอ็นเอ ก็จะสามารถทำให้เซลล์ “ชราช้าลง” หรืออาจทำให้เซลล์ที่ชราแล้วกลับมาเป็นเซลล์ที่แข็งแรงเหมือนเซลล์ของหนุ่มสาวได้ ดังนั้น ศ.ดร.น.พ.อภิวัฒน์ และคณะ จึงใช้วิธีการทางชีววิทยาคอมพิวเตอร์และอณูพันธุศาสตร์ ทำให้ค้นพบกลไกที่เซลล์ของมนุษย์ใช้ในการเติมหมู่เมททิลที่ดีเอ็นเอในตำแหน่งเฉพาะ และพัฒนาเทคโนโลยีเติมหมู่เมททิลให้เซลล์ที่เลี้ยงในหลอดทดลองจนประสบความสำเร็จ ที่น่ายินดีอย่างยิ่งคือเซลล์ที่ได้รับการเติมหมู่เมททิลนี้ มีดีเอ็นเอที่เสถียรขึ้น โตเร็ว และมีรอยโรคบนสายดีเอ็นเอน้อยลง ยังมีโอกาสนำมาใช้รักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งอีกด้วย
ที่มา : MGR Online.  2560.  สกว.พบแนวทางการชะลอวัยลงลึกถึง “ดีเอ็นเอ”.  (ออนไลน์).  URL: http://manager.co.th/Science/ViewNews.aspx?NewsID=9600000020211.  28 กุมภาพันธ์ 2560.

ข่าวทั่วไป

 วธ.ยกย่องจิตอาสาทำดีเพื่อพ่อ
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม(สวธ.) ได้จัดตั้งศูนย์น้ำใจไมตรี เพื่อจัดกิจกรรมจิตอาสาทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ท้องสนามหลวง เป็นเวลามากกว่า 3 เดือนแล้ว พบว่า มีประชาชนสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะการสอนทำดอกไม้จันทน์ ซึ่งหลังจากนี้ สวธ.จะเปิดให้ผู้สนใจเข้ามาร่วมเป็นจิตอาสาทำดอกไม้จันทน์อย่างต่อเนื่อง และได้มีการมอบเกียรติบัตร  “น้ำใจ ไมตรี” แก่จิตอาสาในการทำความดีเพื่อพ่อ ให้แก่หน่วยงานภาคส่วนต่างๆ รวมถึงประชาชนที่ได้อุทิศตัวทำความดี จำนวน 99 ราย เช่น กรุงเทพมหานคร กระทรวงยุติธรรม กรมราชทัณฑ์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ มูลนิธิปอเต๊กตึ๊ง ศิลปินนักแสดง เป็นต้น
ที่มา : เดลินิวส์.  2560.  วธ.ยกย่องจิตอาสาทำดีเพื่อพ่อ.  (ออนไลน์).  URL: https://www.dailynews.co.th/education/558440.  28 กุมภาพันธ์ 2560.
 ดันไทยเป็นศูนย์กลางเมล็ดพันธุ์ระดับสากล
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดย ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการ สวทช. พร้อมด้วย ดร.สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร รศ.ดร.สิรี ชัยเสรี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) และ รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (มทร.ล้านนา)  ลงนามความร่วมมือการบริหารเชื้อพันธุกรรมพืชในระดับชาติ  เพื่อผลักดันไทยให้เป็นศูนย์กลางเมล็ดพันธุ์ (Seed hub) ในระดับสากล โดยมีเป้าหมายคือ เพิ่มขีดความสามารถในการส่งออกให้เป็น 10,000 ล้านบาท ภายในปี 2565 และร้อยละ 50 ของมูลค่าการส่งออก เน้นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และเมล็ดพันธุ์ผัก และมีเมล็ดพันธุ์คุณภาพดีให้เพียงพอต่อความมั่นคง ความยั่งยืนของประเทศ
ที่มา : เดลินิวส์.  2560.  ดันไทยเป็นศูนย์กลางเมล็ดพันธุ์ระดับสากล.  (ออนไลน์).  URL: https://www.dailynews.co.th/it/558473.  28 กุมภาพันธ์ 2560.

ข่าวประจำวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560    

ข่าวการศึกษา

 เห็นชอบ9หลักสูตรทันตแพทย์เท่าป.เอก.
ที่ประชุมคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้มีมติเห็นชอบหลักสูตร จำนวน 9 สาขา ดังนี้ 1.สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล 2.สาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก 3.สาขาทันตกรรมจัดฟัน 4.สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ 5.สาขาทันตสาธารณสุข 6.สาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์ 7.สาขาทันตกรรมหัตถการ 8.สาขาวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก และ 9.สาขาทันตกรรมทั่วไป ให้สามารถเทียบเท่ากับคุณวุฒิระดับปริญญาเอกได้ จากการเสนอขอความเห็นชอบของสกอ. จากราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย ในการเห็นชอบของที่ประชุมคณะกรรมการทันตแพทยสภา ในการประชุมครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2559 แล้ว
ที่มา : ไทยโพสต์.  2560.  เห็นชอบ9หลักสูตรทันตแพทย์เท่าป.เอก.  (ออนไลน์).  URL: http://www.thaipost.net.  27 กุมภาพันธ์ 2560.
 ทดสอบการอ่านออก เขียนได้ ย้ำการเรียนรู้อย่างมีความสุข
สพป.พังงา ทดสอบการอ่านออก เขียนได้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4 ตามนโยบายรัฐบาล ที่จะสร้างความเข้มแข็งด้านการอ่าน การประเมินผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป.1) และ ชั้นป.2-4 สำหรับเด็กป.1 สำนักทดสอบทางการศึกษา จะประเมินในปลายภาคเรียนที่ 1และ 2, ชั้น ป.2-4 จะประเมินเฉพาะปลายภาคเรียนที่ 2 ใช้แบบทดสอบวัดสมรรถนะนักเรียน 3 ด้าน คือ อ่านออก อ่านรู้เรื่องและเขียนได้ นายสมรักษ์ ถวาย ผอ.สพป.พังงา ได้กล่าวเน้นย้ำให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยการสร้างบรรยากาศในห้องเรียนให้เกิดความสุข
ที่มา : แนวหน้า.  2560.  ทดสอบการอ่านออก เขียนได้ ย้ำการเรียนรู้อย่างมีความสุข.  (ออนไลน์).  URL: http://www.naewna.com/local/258060.  27 กุมภาพันธ์ 2560.

ข่าววิทยาศาสตร์/เทคโนโลยี

 Nokia goes back to the future with €49 phone

Nokia’s newly revitalised phone business went back to the future. It’s re-introduced a brightly coloured version of the classic 3310 talk and text phone. The new model has bigger screens and is priced at just €49 (1,800 baht; US$52). It’s 22 hours of talk time and up to one month of standby time potentially heighten the phone’s appeal as a backup for smartphone users.

ที่มา : Bangkok Post.  2017.  Nokia goes back to the future with €49 phone.  (online).  URL: http://www.bangkokpost.com/news/special-reports/1205661/nokia-goes-back-to-the-future-with-%E2%82%AC49-phone.  February 27, 2017.

ข่าววิจัย/พัฒนา

 นักวิจัยสวิสผลิตหุ่นยนต์ซิลิโคนช่วยผู้ป่วย
คณะนักวิจัยที่สถาบันโพลีเทคนิคของเมืองโลซาน หรือ พีพีเอฟแอล กำลังพัฒนาหุ่นยนต์ที่มีลักษณะนิ่ม ยืดหยุ่น ใช้เป็นตัวกระตุ้นการเคลื่อนไหวกับร่างกายมนุษย์ ช่วยคนที่เคลื่อนไหวผิดปกติให้ขยับตัวทำอิริยาบถต่างๆได้ง่ายขึ้น โดยหุ่นยนต์นี้ควบคุมด้วยการปรับความดันอากาศ เมื่ออากาศเข้าสู่บอลลูนจะพองตัวในทิศทางที่ต้องการ ซิลิโคนนิ่มทำให้ผู้ใช้ไม่รู้สึกบาดเจ็บ นอกจากนี้คณะวิจัยยังได้ออกแบบเข็มขัดซึ่งขยายตัวออกได้สำหรับการใช้ในผู้ป่วยโรคเส้นเลือดสมอง ช่วยให้ผู้ใช้ได้ยืนตัวตรงระหว่างการฟื้นฟูร่างกายและช่วยการเคลื่อนไหว
ที่มา : กรุงเทพธุรกิจออนไลน์.  2560.  นักวิจัยสวิสผลิตหุ่นยนต์ซิลิโคนช่วยผู้ป่วย.  (ออนไลน์).  URL: http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/742471.  27 กุมภาพันธ์ 2560.
 มรส. ทำดินน้ำมันจากกระดาษรีไซเคิลบำบัดโรค
นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี ผลิตดินน้ำมันจากกระดาษรีไซเคิล ใช้เป็นของเล่นเพื่อการบำบัดคน 3 วัย  คือ วัยเด็ก วัยผู้ใหญ่และวัยผู้สูงอายุ เพื่อช่วยเสริมพัฒนาการ สร้างสมาธิเด็กออทิสติก แก้ปัญหานิ้วล็อค บำบัดอัมพฤกษ์ ฯ โครงการนี้ได้ผ่านการคัดเลือกจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ให้เป็น 1 ใน 28 โครงการทูตความดีแห่งประเทศไทย ปีที่ 5 เพื่อเข้าชิงถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีต่อไป
ที่มา : บ้านเมือง.  2560.  มรส. ทำดินน้ำมันจากกระดาษรีไซเคิลบำบัดโรค.  (ออนไลน์).  URL: http://www.banmuang.co.th/news/education/75359.  27 กุมภาพันธ์ 2560.

ข่าวทั่วไป

 สมาคมศิษย์เก่า ม.มหิดลฯ มีมติถวายรางวัล ‘มหิดลทยากร’ แด่ ‘ฟ้าหญิงจุฬาภรณฯ-พระองค์ติ๊ด’
สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดลในพระบรมราชูปถัมภ์ มีมติถวายรางวัล “มหิดลทยากร” ประจำปี 2559 แด่ศิษย์เก่าดีเด่น 2 พระองค์ คือ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี และพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ และมีมติมอบรางวัล “มหิดลทยากร” ประจำปี 2559 ให้แก่ ศิษย์เก่าดีเด่นอีกจำนวน 8 ท่าน ซึ่งจะมีการมอบรางวัลในงาน “48 ปี วันพระราชทานนามมหาวิทยาลัยมหิดล” วันที่ 2 มีนาคม ที่มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
ที่มา : มติชนออนไลน์.  2560.  สมาคมศิษย์เก่า ม.มหิดลฯ มีมติถวายรางวัล ‘มหิดลทยากร’ แด่ ‘ฟ้าหญิงจุฬาภรณฯ-พระองค์ติ๊ด’.  (ออนไลน์).  URL: http://www.matichon.co.th/news/477539.  27 กุมภาพันธ์ 2560.

 


ข่าวประจำวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560

ข่าวการศึกษา

 PM urges study of maths, science, English
 Prime Minister Prayut Chan-o-cha has urged Thai students in Si Sa Ket to study maths, science and English to meet growing demand as the country develops. He spoke during a visit to Rasi Salai School to observe teaching method. Teachers and parents should also encourage students to speak English all day once a week. Our country is faced with a shortage of scientists and engineers. His visit was part of his trip to assess implementation of government policies in Rasi Salai district of Si Sa Ket.
ที่มา : Bangkok Post.  2017.  PM urges study of maths, science, English.  (online).  URL: http://www.bangkokpost.com/news/general/1204373/pm-urges-study-of-maths-science-english.  February 25, 2017.

ข่าววิทยาศาสตร์/เทคโนโลยี

 26 กพ. เกิด “สุริยุปราคาวงแหวน” แต่ไม่เห็นในไทย

 

ดร. ศรัณย์ โปษยะจินดา รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สดร. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เผยว่า วันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ จะเกิดปรากฏการณ์ “สุริยุปราคาวงแหวน” ชุดซารอสที่ 140 แนวคราสวงแหวนพาดผ่านตอนใต้และตะวันตกของทวีปแอฟริกา และบางส่วนของทวีปอเมริกาใต้  แต่ไม่สามารถสังเกตเห็นได้ในประเทศไทย เนื่องจากตรงกับช่วงเวลากลางคืนของประเทศไทย 19.10 น. 

 ที่มา : เดลินิวส์.  2560.  26 กพ. เกิด “สุริยุปราคาวงแหวน” แต่ไม่เห็นในไทย.  (ออนไลน์).  URL: https://www.dailynews.co.th/it/557758.  25 กุมภาพันธ์ 2560.
 เก็บเมล็ดพืชในอุโมงค์นิรภัย ‘นอร์เวย์’ รับวันสิ้นโลก

 

ห้องนิรภัยเมล็ดพันธุ์โลกสวอลบาร์ด หรือ เอสจีเอสวี ธนาคารพันธุ์พืชขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ตั้งอยู่ที่ใต้ภูเขาบนเกาะสวอลบาร์ดในเขตทุ่งน้ำแข็งของนอร์เวย์ ห่างจากขั้วโลกเหนือประมาณ 1,000 กิโลเมตร ทำหน้าที่เก็บรวมรวมเมล็ดพันธุ์จากหลายประเทศทั่วโลก ซึ่งขณะนี้อุโมงค์นิรภัยดังกล่าวสามารถเก็บเมล็ดพันธุ์ได้แล้วประมาณ 4.5 ล้านชุด ตัวอย่างเมล็ดพันธุ์หลายส่วนใช้วิธียืมและสร้างใหม่แล้วคืนธนาคารต้นแหล่ง ธนาคารนี้เป็นโครงการความมั่นคงอาหารของโลก กรณีเกิดสงครามหรือภัยพิบัติทางธรรมชาติ ทำลายล้างพืชพรรณที่เป็นอาหารทั่วโลก

 ที่มา : กรุงเทพธุรกิจออนไลน์.  2560.  เก็บเมล็ดพืชในอุโมงค์นิรภัย ‘นอร์เวย์’ รับวันสิ้นโลก.  (ออนไลน์).  URL: http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/742138.  25 กุมภาพันธ์ 2560.

ข่าววิจัย/พัฒนา

 นักวิทย์แนะอยากอายุยืนต้องกินผัก-ผลไม้
 ทีมวิจัยจากวิทยาลัยอิมพีเรียล กรุงลอนดอน เผยแพร่ผลศึกษาล่าสุดว่า การกินผักและผลไม้วันละ 8 ส่วน หรือประมาณ 800 กรัม อาจช่วยให้อายุยืนขึ้น ผักและผลไม้ 1 ส่วนเทียบเท่ากับปริมาณ 80 กรัม หรือเท่ากับกล้วยหอม 1 ลูก หรือลูกแพร์ 1 ลูก หรือผักโขมช้อนชาพูนๆจำนวน 3 ช้อน เมื่อเปรียบเทียบการไม่กินผักและผลไม้เลยในแต่ละวัน พบว่า การกินผักและผลไม้วันละ 200 กรัม จะลดการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจได้ 13% และลดความเสี่ยงการเกิดมะเร็งได้ 4% ส่วนการกินในปริมาณ 800 กรัม จะลดความเสี่ยงการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจได้ 28% และลดความเสี่ยงการเกิดมะเร็งได้ 13%
 ที่มา : กรุงเทพธุรกิจออนไลน์.  2560.  นักวิทย์แนะอยากอายุยืนต้องกินผัก-ผลไม้.  (ออนไลน์).  URL: http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/742107.  25 กุมภาพันธ์ 2560.
 ‘หอยแก้วน้อย’ ชนิดใหม่ของโลก ค้นพบที่ภาคอีสาน

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนิดาพร ตุ้มปี่สุวรรณ และอาจารย์ ดร.ศักดิ์บวร ตุ้มปี่สุวรรณ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ ดร.กิตติ ตันเมืองปัก มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ค้นพบหอยทากบกชนิดใหม่ของโลก “หอยแก้วน้อย” ชื่อวิทยาศาสตร์ Sesara triodon Tanmuangpak & Tumpeesuwan, 2017 เป็นหอยที่มีเปลือกขนาดเล็ก รูปร่างแบน แข็ง เรียบ และใส บริเวณขอบปากเปลือกด้านในมีการสร้างติ่งยื่นออกมามีลักษณะคล้ายมีฟัน 3 ซี่ จึงเป็นที่มาของชื่อ “triodon” หมายถึงฟัน 3 ซี่  หอยนี้พบได้เฉพาะเขาหินปูนบริเวณภูผาล้อม จังหวัดเลย

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจออนไลน์.  2560.  ‘หอยแก้วน้อย’ ชนิดใหม่ของโลก ค้นพบที่ภาคอีสาน.  (ออนไลน์).  URL: http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/741369.  25 กุมภาพันธ์ 2560.

ข่าวทั่วไป

 UNFPA ชมไทยแก้แม่วัยรุ่น ชี้มีแต่กม.ไม่พอ-ปฏิบัติด้วย
 น.ส.ณัฐยา บุญภักดี คณะทำงานเรื่องการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ (UNFPA) ประจำประเทศไทย มีความเห็นว่า รัฐบาลไทยถือว่าให้ความสนใจและอยากแก้ปัญหาแม่วัยรุ่นอย่างจริงจัง จากพ.ร.บ.การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2559 ที่มีผลบังคับใช้เมื่อกลางปี 2559 ที่ผ่านมา และยังมีการร่างเป็นยุทธศาสตร์ระดับชาติ แต่จุดอ่อนของกฎหมายนี้คือ ไม่มีบทลงโทษที่รุนแรงถ้าไม่ทำผิดกฎหมาย ควรตระหนักถึงการสอนเพศวิถีศึกษาด้วย
 ที่มา : มติชนออนไลน์.  2560.  UNFPA ชมไทยแก้แม่วัยรุ่น ชี้มีแต่กม.ไม่พอ-ปฏิบัติด้วย.  (ออนไลน์).  URL: http://www.matichon.co.th/news/474995.  25 กุมภาพันธ์ 2560.
 สโลวีเนียไฟเขียวแต่งงานเพศเดียวกัน
 สโลวีเนียอนุญาตการแต่งงานเพศเดียวกันเป็นครั้งแรกตั้งแต่วันที่ 24 ก.พ. 60 เป็นต้นไป ภายใต้กฎหมายที่ให้คู่รักเพศเดียวกันมีสิทธิเหมือนกับคู่รักต่างเพศเกือบทั้งหมด แต่ยังห้ามไม่ให้รับอุปการะบุตรร่วมกัน
 ที่มา : กรุงเทพธุรกิจออนไลน์.  2560.  สโลวีเนียไฟเขียวแต่งงานเพศเดียวกัน.  (ออนไลน์).  URL: http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/742293.  25 กุมภาพันธ์ 2560.
 Fingerprints needed for phone users
 The national telecom regulator will impose a mandatory online fingerprint ID system for new prepaid and postpaid mobile SIM card customers in the deep South (Yala, Pattani and Narathiwat) to boost security, according to a highly placed source. The aim is to avoid the potential use of unregistered phones in detonating bombs remotely in the three southernmost provinces.
ที่มา : Komsan Tortermvasana.  2017.  Fingerprints needed for phone users.  (online).  URL: http://www.bangkokpost.com/news/security/1204341/fingerprints-needed-for-phone-users.  February 25, 2017.

 


ข่าวประจำวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560

ข่าวการศึกษา

 หนังสือเรียนไม่จำเป็นทุกวิชา
ตามนโยบายหนังสือยืมเรียนทางสมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน เห็นด้วยกับโครงการดังกล่าว  โดยมีข้อแนะนำว่า หนังสือยืมเรียนควรมีคุณภาพดี  ไม่ให้ฉีกขาดง่าย และใช้กระดาษถนอมสายตา ส่วนแบบฝึกหัดอาจมีคุณภาพระดับปานกลาง ให้นักเรียนสามารถขีด-เขียนได้และขอให้ซื้อใหม่ทุกปี นอกจากนี้ยังมีความเห็นว่า การใช้หนังสือเรียนควรพิจารณาตามธรรมชาติของแต่ละรายวิชา เพราะบางวิชาก็ไม่จำเป็นต้องมีหนังสือเรียน ขณะที่บางวิชาสามารถใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนหนังสือเรียนได้
ที่มา : เดลินิวส์.  2560.  หนังสือเรียนไม่จำเป็นทุกวิชา.  (ออนไลน์).  URL: https://www.dailynews.co.th/education/557553.  24 กุมภาพันธ์ 2560.
 สอศ.จัดแคมป์ภาคฤดูร้อน ฝึกอบรมระยะสั้นฐานสมรรถนะ
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) จัดโครงการ “ฝึกอบรมระยะสั้นฐานสมรรถนะ” หรือ Education to Employment Vocational Booth Camp เพื่อพัฒนาทักษะกำลังคนให้มีโอกาสมีงานทำมากขึ้น และให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และการประกอบอาชีพอิสระ ผู้เรียนสามารถปฏิบัติงานและประกอบอาชีพได้จริง โดยเน้น 2 กลุ่ม คือ 1.สาขาที่สอดรับกับนโยบายรัฐบาล นโยบายการพัฒนาประเทศ และกลุ่มที่ 2 สาขาที่ตอบโจทย์ SMEs หรือประชาชนทั่วไป หลักสูตรที่เตรียมเปิดมีกว่า 2,000 หลักสูตร ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถเลือกหลักสูตรที่เหมาะสมกับตนเองได้ โดยแบ่งกลุ่มผู้เรียน ออกเป็น 2 กลุ่ม คือกลุ่มนักเรียนนักศึกษา และกลุ่มประชาชนทั่วไป เริ่มดังเนินการฝึกอบรมทั่วประเทศพร้อมกันตั้งแต่ 1 มี.ค. 60 เป็นต้นไป
ที่มา : แนวหน้า.  2560.  สอศ.จัดแคมป์ภาคฤดูร้อน ฝึกอบรมระยะสั้นฐานสมรรถนะ.  (ออนไลน์).  URL: http://www.naewna.com/local/257771.  24 กุมภาพันธ์ 2560.

ข่าววิทยาศาสตร์ / เทคโนโลยี

 สดร.เผยเป็นเรื่องน่าตื่นเต้นกรณีนาซ่าพบดาวเคราะห์คล้ายโลก
สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สดร. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้ความเห็นจากการที่นาซา แถลงข่าวการค้นพบดาวเคราะห์หินถึงเจ็ดดวงที่ใกล้เคียงกับโลก ว่า ถือเป็นเรื่องน่าตื่นเต้น ซึ่งยังมีอะไรให้ศึกษาต่ออีกมาก นายมติพล ตั้งมติธรรม ผู้เชี่ยวชาญของสดร.กล่าวว่า ขณะนี้มีดาวเคราะห์ที่รอยืนยันการค้นพบกว่า 4,696 ดวง ส่วนมากจัดเป็นประเภทดาวยักษ์แก๊ส และในจำนวนนี้มีดาวเคราะห์หินใกล้เคียงกับโลกมากกว่า 348 ดวง 
ที่มา : เดลินิวส์.  2560.  สดร.เผยเป็นเรื่องน่าตื่นเต้นกรณีนาซ่าพบดาวเคราะห์คล้ายโลก.  (ออนไลน์).  URL: https://www.dailynews.co.th/it/557544.  24 กุมภาพันธ์ 2560.
 สดร.ชี้ “ไปอยู่ดาวอังคาร” ง่ายกว่าไปอยู่โลกใหม่ ที่เพิ่งค้นพบ ตั้งเป้าอีก 15 ปี ไปได้แน่
กรณีคณะนักวิจัยองค์การการบินและอวกาศแห่งชาติสหรัฐอเมริกา หรือ นาซา แถลงถึงการค้นพบระบบสุริยจักรวาลแห่งใหม่ เป็นดาว 7 ดวงขนาดใกล้เคียงกับโลก นายศรัณย์ โปษยะจินดา รองผู้อำนวยการสถาบันดาราศาสตร์แห่งชาติ(สดร.) เปิดเผยว่า การเดินทางไปพิสูจน์ดาวเคราะห์ทั้ง 7 ดวงนั้น คงยังยากลำบากเพราะอยู่ห่างจากโลกมากถึง 40 ปีแสง (1 ปีแสง = 9.4 ล้านล้านกิโลเมตร) เพราะฉะนั้นการเดินทางไปดาวอังคารยังง่ายกว่า เพราะขณะนี้นักวิทยาศาสตร์ตั้งเป้าว่าภายใน 15 ปี จะต้องเดินทางไปดาวอังคารเพื่อพิสูจน์ว่ามนุษย์และสิ่งมีชีวิตอยู่อาศัยได้หรือไม่
ที่มา : มติชนออนไลน์.  2560.  สดร.ชี้ “ไปอยู่ดาวอังคาร” ง่ายกว่าไปอยู่โลกใหม่ ที่เพิ่งค้นพบ ตั้งเป้าอีก 15 ปี ไปได้แน่.  (ออนไลน์).  URL: http://www.matichon.co.th/news/473810.  24 กุมภาพันธ์ 2560.
 ยานจูโนเครื่องยนต์ขัดข้อง หมดโอกาสขยับเข้าใกล้ ดาวพฤหัสบดี

ยานจูโน ยานสำรวจดาวพฤหัสบดีขององค์การนาซา ได้เดินทางไปถึงดาวพฤหัสบดีเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม ปีที่แล้ว นับเป็นยานลำที่สองที่เคยเดินทางไปโคจรรอบดาวพฤหัสบดีได้สำเร็จ เมื่อไปถึงยานได้ปรับทิศทางให้วงโคจรมีความรีมาก คาบ 53.4 วัน ในวันที่ 19 ต.ค. ยานปรับให้รีมากขึ้นอีก คาบสั้นลงเหลือรอบละ 14 วัน แต่ครั้งนั้นการปรับวงโคจรได้ล้มเหลวลง หลังจากนั้นยานจูโนเริ่มไม่ปกติ วิศวกรวิเคราะห์ข้อมูลแล้วพบว่า หากมีการจุดจรวดขึ้น จะกลับทำให้วงโคจรของยานกว้างขึ้น จึงตัดสินใจว่าจะไม่จุดจรวดอีก ปล่อยให้จูโนโคจรรอบดาวพฤหัสบดีในรูปแบบเดิมต่อไป นั่นหมายความว่าจูโนจะไม่มีโอกาสเข้าใกล้ดาวพฤหัสบดีมากไปกว่านี้ ซึ่งทำได้ใกล้ที่สุด 4,100 กิโลเมตร อย่างไรก็ตามภารกิจของยานจูโนนี้ไม่ถึงกับล้มเหลวเพราะยานยังคงเก็บข้อมูลด้านบรรยากาศ โครงสร้างภายในและสนามแม่เหล็กมาได้ด้วยคาบที่ยาวกว่าแผนที่ตั้งไว้ อีกทั้งโคจรรอบดาวพฤหัสบดีมาแล้วถึง 4 รอบ หากไม่มีปัญหาใดๆเกิดขึ้นอีก ยานจะปฏิบัติภารกิจเสร็จสิ้นในเดือน ก.ค. 61 รวมการโคจร 12 รอบ

ที่มา : มติชนออนไลน์.  2560.  ยานจูโนเครื่องยนต์ขัดข้อง หมดโอกาสขยับเข้าใกล้ ดาวพฤหัสบดี.  (ออนไลน์).  URL: http://www.matichon.co.th/news/473457.  24 กุมภาพันธ์ 2560.
 ‘มาร์ส 2117 โปรเจ็กต์’ อาณานิคมบนดาวอังคาร ของ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

ระหว่างการประชุม “เวิลด์ กอฟเวิร์นเมนต์ ซัมมิท” (ดับเบิลยูจีเอส) องค์การระหว่างประเทศเพื่อพัฒนาชีวิตและความเป็นอยู่ของมนุษยชาติ ชีค โมฮัมเหม็ด บิน ราชิด อัล มัคทูม เจ้าผู้ครองนครดูไบ ประกาศแผนดำเนินการโครงการขนาดใหญ่เพื่อก่อตั้งอาณานิคมบนดาวอังคารภายในอีก 100 ปีข้างหน้า โดยใช้ชื่อว่า “มาร์ส 2117 โปรเจ็กต์” ภายในที่ประชุมเผยการแสดงภาพคอนเซ็ปต์ ดีไซน์ ของ มาร์ส ซิตี้ ที่เน้นระบบการขนส่ง การผลิตพลังงาน และการจัดหาอาหารร่วมกัน ซึ่งขนาดเมืองจะใกล้เคียงกับชิคาโกของสหรัฐอเมริกา และในระยะแรกสุดจำเป็นต้องประเมินความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ที่จำเป็นทั้งหมดก่อน ก่อนหน้าที่จะเริ่มโปรเจคนี้ยูเออีประกาศโครงการส่งยานสำรวจดาวอังคารมาแล้วในปี 2015 ว่าจะส่งยานไปได้ภายในปี 2021 นี้

ที่มา : มติชนออนไลน์.  2560.  ‘มาร์ส 2117 โปรเจ็กต์’ อาณานิคมบนดาวอังคาร ของ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์.  (ออนไลน์).  URL: http://www.matichon.co.th/news/474314.  24 กุมภาพันธ์ 2560.
 อินเดียทำสถิติ ส่งดาวเทียม 104 ดวง

ในวันที่ 15 ก.พ.ที่ผ่านมาองค์กรวิจัยอวกาศแห่งชาติอินเดีย (ไอเอสอาร์โอ) ได้นำส่งดาวเทียมจำนวน 104 ดวงขึ้นสู่อวกาศ โดยจรวดรุ่นพีเอสแอลวี-ซี37 จากศูนย์วิจัยอวกาศ สาธิต ธาวัน ศรีหริโฆต ซึ่งเป็นการส่งดาวเทียมขึ้นสู่อวกาศเป็นจำนวนมากที่สุดด้วยการยิงจรวดในครั้งเดียว ในการส่งนี้มีดาวเทียมขนาดเล็กของต่างประเทศรวมถึง 101 ดวง 96 ดวงขนาดสหรัฐอเมริกา และจากอิสราเอล, คาซัคสถาน, สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์, เนเธอร์แลนด์ และสวิตเซอร์แลนด์ อีกประเทศละดวง ไอเอสอาร์โอได้แสดงให้เห็นถึงการพัฒนาทางความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเพื่อเน้นย้ำบทบาทการเป็นผู้นำด้านโครงการอวกาศกับนานาประเทศ

ที่มา : มติชนออนไลน์.  2560.  อินเดียทำสถิติ ส่งดาวเทียม 104 ดวง.  (ออนไลน์).  URL: http://www.matichon.co.th/news/474338.  24 กุมภาพันธ์ 2560.
 Google to help publishers find malicious comments on articles
A new technology to help news organisations and online platforms identify abusive comments on websites. It’s called Perspective, will review comments and score them. It has been tested on the New York Times and other news organisations such as The Guardian. Perspective examined hundreds of thousands of comments that had been labelled as offensive by human reviewers to learn how to spot potentially abusive language. The technology could in the future be expanded to trying to identify personal attacks or off-topic comments. Jared Cohen, President of Jigsaw, which is part of Alphabet Inc’s Google, wrote in a blog post.
ที่มา : Reuters.  2017.  Google to help publishers find malicious comments on articles.  (online).  URL: http://www.bangkokpost.com/news/world/1203692/google-to-help-publishers-find-malicious-comments-on-articles.  February 24, 2017.

ข่าววิจัย/พัฒนา

 Smoke alarms ‘fail to wake children’
Research by Dundee University and Derbyshire Fire and Rescue found that of 34 children tested, age 5- 13 of 27 repeatedly slept through smoke detector alarms. They have developed an alarm with a lower pitch and a woman’s voice, which issues a warning: “Wake up, the house is on fire.” Standard smoke alarms have a frequency of around 3,000Hz, but the prototype has a lower pitch of 520Hz, to which young children are more likely to respond.
ที่มา : Fergus Walsh.  2017.  Smoke alarms ‘fail to wake children’.  (online).  URL: http://www.bbc.com/news/health-38918056.  February 24, 2017.
 Fruit and veg: For a longer life eat 10-a-day
The researchers revealed eating loads of fruit and vegetables – 10 portions a day may give us longer lives. The study of Imperial College London calculated, that could prevent 7.8 million premature deaths each year. One portion counts as 80g (3oz) of fruit or veg – the equivalent of a small banana, a pear or three heaped tablespoons of spinach or peas. 
ที่มา : James Gallagher.  2017.  Fruit and veg: For a longer life eat 10-a-day.  (online).  URL: http://www.bbc.com/news/health-39057146.  February 24, 2017.

ข่าวทั่วไป

 วธ.เผยยอดเข้าชมพิพิธภัณฑ์ฯเพิ่มกว่า 300 %
ผลการดำเนินงานด้านแหล่งเรียนรู้มรดกศิลปวัฒนธรรม ว่า ช่วงระหว่างวันที่ 1 ต.ค.– 31 ธ.ค. 2559 มีผู้เข้าชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร เพิ่มขึ้น 171,139 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 317.44 เมื่อเทียบกับปี 2558 โดยเหตุผลที่มีผู้เข้าเยี่ยชมเพิ่มขึ้นนั้น เพราะพิพิธภัณฑ์มีการปรับปรุงใหม่ทั้งหมด ดึงดูดความสนใจผู้เข้าชมประกอบกับความสนใจของประชาชนที่ต้องการศึกษาค้นคว้าองค์ความรู้ด้านการบูรณปฏิสังขรณ์พระมหาพิชัยราชรถ ราชรถ ราชยาน และพระยานมาศ รวมทั้งเครื่องประกอบในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ที่มา : เดลินิวส์.  2560.  วธ.เผยยอดเข้าชมพิพิธภัณฑ์ฯเพิ่มกว่า 300 %.  (ออนไลน์).  URL: https://www.dailynews.co.th/education/557607.  24 กุมภาพันธ์ 2560.
 1มี.ค.เปิดแลกเหรียญ 2ชุดสุดท้ายรำลึกร.9 เช็คเสาเอกพระเมรุฯ
กรมธนารักษ์จัดทำเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 2 วาระประกอบด้วย เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 100 ปี การสหกรณ์ไทย และเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกการเข้าร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) ชนิดเหรียญละ 20 บาท เพื่อเป็นที่ระลึกและเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ถือเป็นเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 2 โอกาสสุดท้ายในรัชกาลที่ 9 เริ่มเปิดแลกตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม เป็นต้นไป ผลิตชนิดละ 5 แสนเหรียญ ประชาชนขอแลกได้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม เวลา 08.00-18.00 น. ในความคืบหน้าการจัดสร้างพระเมรุมาศ หลังเคลื่อนย้ายเสาเอกที่มีน้ำหนักกว่า 20 ตัน จะมีการซักซ้อมพิธีบวงสรวงยกเสาเอกในวันที่ 24 ก.พ.นี้ 
ที่มา : แนวหน้า.  2560.  1มี.ค.เปิดแลกเหรียญ 2ชุดสุดท้ายรำลึกร.9 เช็คเสาเอกพระเมรุฯ.  (ออนไลน์).  URL: http://www.naewna.com/local/257754.  24 กุมภาพันธ์ 2560.
 ตะลึง!’อาชีพที่ดีที่สุดในไทย’ รับ1ล้านต่อเดือนพร้อมสวัสดิการ
โลกออนไลน์ได้มีการแชร์โปสเตอร์ประกาศรับสมัครงาน “อาชีพที่ดีที่สุดในประเทศไทย” ตำแหน่ง “ผู้สำรวจความสุขคนไข้” โดยระบุว่าได้รับเงินเดือน 1,000,000 บาทต่อเดือน ล่าสุด จากการตรวจสอบข้อมูลพบว่า ข้อมูลดังกล่าวเป็นความจริง เป็นแคมเปญของโรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล ที่ปล่อยออกมาเพื่อประกาศรับสมัครผู้ร่วมงานในตำแหน่งนี้จริง ทั้งนี้ แคมเปญลักษณะนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเป็นครั้งแรก โดยเคยมีการประกาศรับสมัครงานเช่นนี้ที่ เกาะแฮมิลตัน ประเทศออสเตรเลีย เมื่อปี 2009
ที่มา : แนวหน้า.  2560.  ตะลึง!’อาชีพที่ดีที่สุดในไทย’ รับ1ล้านต่อเดือนพร้อมสวัสดิการ.  (ออนไลน์).  URL: http://www.naewna.com/local/257727.  24 กุมภาพันธ์ 2560.

 


ข่าวประจำวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560

ข่าวการศึกษา

 น่าเป็นห่วง ป.6 สอบโอเน็ต อัตนัยเขียนภาษาไทยผิดอื้อ
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ได้จัดสอบแบบทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือโอเน็ต โดยมีข้อสอบแบบอัตนัยในวิชาภาษาไทย สัดส่วน 20% ในระดับชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2559 เป็นปีแรก จากการตรวจกระดาษคำตอบ พบว่า นักเรียน เขียนและใช้คำผิดความหมายค่อนข้างมาก ไม่ว่าจะเป็นการสะกดคำ ทั้งการควบกล้ำ การใช้ทัณฑฆาต การใช้วรรณยุกต์ จึงมีการให้กรรมการรวบรวมคำที่เด็กมักเขียนผิดเพิ่ม เพื่อส่งให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ไปพิจารณาปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอน และสร้างสำนึกให้แก่เด็กในการใช้ภาษาไทยที่ถูกต้อง
ที่มา : เดลินิวส์.  2560.  น่าเป็นห่วง ป.6 สอบโอเน็ต อัตนัยเขียนภาษาไทยผิดอื้อ.  (ออนไลน์).  URL: https://www.dailynews.co.th/education/557302.  23 กุมภาพันธ์ 2560.
 นิสิตจุฬาฯคว้ารางวัลรองชนะเลิศ แข่งขันการวางแผนทางธุรกิจ
การแข่งขันการวางแผนทางธุรกิจ หรือ BI International Business Case Compertition 2017 ณ กรุงออสโล ประเทศนอร์เวย์ นิสิตจากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี หลักสูตรนานาชาติ (BBA Internation Program) สามารถคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ภายใต้ชื่อทีม Vanguard Associates โดยมี 1.นายนภฤกษ์ ฉันทวศินกุล 2. น.ส.วรรณวเรศ บุญคง 3. นายจักรพจน์ จิตรวรรณภา และ 4. นายชนุน หาญทวีวงศา 
ที่มา : เดลินิวส์.  2560.  นิสิตจุฬาฯคว้ารางวัลรองชนะเลิศ แข่งขันการวางแผนทางธุรกิจ.  (ออนไลน์).  URL: https://www.dailynews.co.th/education/557151.  23 กุมภาพันธ์ 2560.

ข่าววิทยาศาสตร์ / เทคโนโลยี

 นาซาเริ่มทดลอง หาทางทำ “สเปซฟาร์ม” เพื่อการยังชีพนอกโลก

องค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติ (นาซา) ของสหรัฐอเมริกา กำลังมองหาหนทางให้นักบินอวกาศสามารถเพาะปลูกอาหารกินเองได้ในอวกาศ โดยหัวหน้าทีมผู้รับผิดชอบ คือ ไบรอัน โอเนท ผู้ที่เคยเป็นผู้นำทีมสร้างระบบเพาะปลูกพืชรุ่นแรกของนาซา เตรียมส่งระบบเพาะปลูกพืชรุ่นที่ 2 (เอพีเอช) ในเดือนมีนาคมขึ้นไปประจำการบนสถานีอวกาศนานาชาติ (ไอเอสเอส) ซึ่งเป็นก้าวแรกที่นำไปสู่การทำฟาร์มเกษตรกรรมในอวกาศเพื่อการยังชีพของมนุษย์นอกโลก ระบบเพาะปลูกสำเร็จรูปนี้ เหมือนกล่องโลหะขนาดเท่าตู้เย็นขนาดเล็ก ภายในติดตั้งเซนเซอร์กับกล้องเพื่อทำหน้าที่เก็บบันทึกรายละเอียดการเติบโต เซนเซอร์จะตรวจบันทึกทั้งอุณหภูมิ, ความชื้น, ระดับออกซิเจนภายในตลอดเวลา ข้อมูลต่างๆจะนำไปประมวลผลผ่านระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อให้นักวิจัยทางภาคพื้นดินได้รับข้อมูล ว่า พืชชนิดต่างๆ เติบโตได้อย่างไรในสภาวะไร้น้ำหนัก นวัตกรรมของเอพีเอชนี้คือ ระบบแสง ที่สามารถปลอ่ยความเข้มออกมาที่ 1,000 ไมโครโมล หรือราวครึ่งหนึ่งของแสงแดดจากดวงอาทิตย์

ที่มา : มติชนออนไลน์.  2560.  นาซาเริ่มทดลอง หาทางทำ “สเปซฟาร์ม” เพื่อการยังชีพนอกโลก.  (ออนไลน์).  URL: http://www.matichon.co.th/news/472878.  23 กุมภาพันธ์ 2560.
 นาซาแถลงพบ”เอ็กโซแพลเน็ท” ขนาด-คุณสมบัติใกล้เคียงโลก

องค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติของสหรัฐอเมริกาหรือนาซาแถลงว่า นักบินอวกาศพบดวงดาวที่มีขนาดเท่าโลก 7 ดวงโคจรอยู่ในห้วงอวกาศห่างจากโลกราว 50 ปีแสง ซึ่งมีเงื่อนไขที่เหมาะสมที่จะมีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ ถือเป็นครั้งแรกที่มีการค้นพบ”เอ็กโซแพลเน็ท” หรือดาวเคราะห์ที่อยู่นอกระบบสุริยที่โคจรอยู่รอบดาวฤกษ์ของตัวเองซึ่งถือว่ามีคุณสมบัติหลายประการที่ใกล้เคียงกับโลกพร้อมกันหลายดวง โดยดาวทั้งหมดนี้ตั้งอยู่ใกล้เคียงกัน นักวิทยาศาสตร์เรียก “แทรปปิส์-1” ในดาว 3 ดวงแรกที่มีเงื่อนไขตรงกับควาเมป็นไปได้ที่จะมีชีวิตอยู่ โดยจะมุ่งเน้นหาก๊าซต่างๆ 

ที่มา : มติชนออนไลน์.  2560.  นาซาแถลงพบ”เอ็กโซแพลเน็ท” ขนาด-คุณสมบัติใกล้เคียงโลก.  (ออนไลน์).  URL: http://www.matichon.co.th/news/473338.  23 กุมภาพันธ์ 2560.

ข่าววิจัย/พัฒนา

 ชุดตรวจกุ้งตายด่วน ผลงานการันตีรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ

นักวิจัยจากห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีวิศวกรรมชีวภาพและการตรวจวัด โดยศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้พัฒนาชุดตรวจ โรคกุ้งตายด่วนหรือโรคอีเอ็มเอส (EMS: Early Mortality Syndrome) ให้ใช้งานง่ายและตรวจได้รวดเร็ว วรรณสิกา เกียรติปฐมชัย ผู้พัฒนาชุดตรวจ Amp-Gold ว่าเป็นการพัฒนาวิธีตรวจแบคทีเรียวิบริโอพาราฮีโมไลติคัส ด้วยการใช้เทคนิคแลมป์ (ที่เป็นเทคนิคเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอที่มีความจำเพาะต่อยีนที่สร้างสารพิษของเชื้อ นำสารละลายมาตรวจจับกับดีเอ็นเอ แล้วเติมเกลือแม็กนีเซียมซัลเฟต ทำให้อ่านผลด้วยตาเปล่าได้ สีที่ติดเชื้อจะเป็นสีแดง สีเทาม่วงคือไม่พบการติดเชื้อใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง

ที่มา : MGR Online.  2560.  AMP-Gold ชุดตรวจกุ้งตายด่วน ผลงานการันตีรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ.  (ออนไลน์).  URL: http://manager.co.th/Science/ViewNews.aspx?NewsID=9600000017607.  23 กุมภาพันธ์ 2560.

ข่าวทั่วไป

 ราชกิจจานุเบกษาประกาศ ยุบ 3 สำนักศิลปากร น่าน ร้อยเอ็ด ภูเก็ต
เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้ประกาศกฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560 แก้ไขเพิ่มเติมดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้ยกเลิกข้อความในข้อ 3 แห่งกฎกระทรวงแบ่งส่วนกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม พ.ศ.2554 แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
ข้อ 3 แบ่งส่วนราชการกรมศิลปากรดังต่อไปนี้ 1. สำนักบริหารกลาง 2. กองโบราณคดี 3. กองโบราณคดีใต้น้ำ 4. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศมรดกศิลปวัฒนธรรม 5. สำนักการสังคีต 6. สำนักช่างสิบหมู่ 7. สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 8. สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ 9.-20 สำนักศิลปากรที่ 1-12 21. สำนักสถาปัตยกรรม 22. สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ 23. สำนักหอสมุดแห่งชาติ หมายเหตุ เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการของกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม ในส่วนของสำนักศิลปากรที่ 1-15 โดยยุบเลิกสำนักศิลปากรที่ 7 น่าน สำนักศิลปากรที่ 10 ร้อยเอ็ด และสำนักศิลปากรที่ 15 ภูเก็ต เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพการปฏิบัติงานและอัตรากำลังคน อันจะทำให้การปฏิบัติภารกิจตามอำนาจหน้าที่มีประสิทธิภาะและประสิทธิผลยิ่งขึ้น จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้
ที่มา : มติชนออนไลน์.  2560.  ราชกิจจานุเบกษาประกาศ ยุบ 3 สำนักศิลปากร น่าน ร้อยเอ็ด ภูเก็ต.  (ออนไลน์).  URL: http://www.matichon.co.th/news/473279.  23 กุมภาพันธ์ 2560.
 AoT eyes internal rail line at Don Mueang
The article said about Airports of Thailand (AoT) Plc , that plans to introduce an internal rail system at Don Mueang to boost the airport’s capacity to handle increasing passenger numbers. Under the revised plan, Chiang Mai and Hat Yai airports will be first on the list (August 2017) followed by Don Mueang (November 2017), Chiang Rai’s Mae Fah Luang airport and Phuket (June 2018).
ที่มา : Bangkok Post.  2017.  AoT eyes internal rail line at Don Mueang.  (online).  URL:  http://www.bangkokpost.com/news/general/1203061/aot-eyes-internal-rail-line-at-don-mueang.  February 23, 2017.

 


ข่าวประจำวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560

ข่าวการศึกษา

 สกศ.รับสมัครปราชญ์ชาวบ้าน
สภาการศึกษา (สกศ.) ตระหนักถึงผู้ทรงภูมิปัญญาอันเป็นที่ยอมรับและผูกพันต่อการดำรงชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น โดยเฉพาะวิธีการจัดการและใช้การเรียนรู้ด้วยวิถีชาวบ้านซึ่งก่อให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่น สอดรับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ดังนั้น สกศ.จึงร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) เปิดรับสมัครสรรหาและคัดเลือกครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 8 เพื่อหาและยกย่องปราชญ์ชาวบ้านให้เป็นครูภูมิปัญญาไทยครอบคลุมทุกพื้นที่จังหวัดของประเทศ ผู้สนใจสมัคร หรือ เสนอรายชื่อผู้ทรงภูมิปัญญา ได้ทางเว็บไซต์ สกศ. www.onec.go.th ปิดรับสมัครวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560
ที่มา : เดลินิวส์.  2560.  สกศ.รับสมัครปราชญ์ชาวบ้าน.  (ออนไลน์).  URL: http://www.dailynews.co.th/education/554030.  17 กุมภาพันธ์ 2560.
 เปลี่ยนแจกหนังสือเรียนฟรีเป็น”ให้ยืม”
จากการหารือเพื่อขออุดหนุนงบประมาณในโครงการเรียนฟรี เรียนดี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ ประจำปี 2560 โดยหมวดหนังสือเรียนต้องใช้งบเพิ่มอีก เพราะต้นทุนค่ากระดาษสูงขึ้น ดังนั้นเมื่อพิจารณาแล้ว เห็นว่าควรจะมีการปรับรูปแบบการจัดซื้อหนังสือเรียนฟรีใหม่ให้นักเรียนรายบุคคล เป็นซื้อเข้าสถานศึกษาและให้นักเรียนยืมเรียน ยกเว้นแบบฝึกหัดที่ยังให้ซื้อเป็นรายบุคคลเหมือนเดิม โดยจะมอบเป็นนโยบายให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ไปเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 นี้เป็นต้นไป สำหรับงบประมาณที่เหลือจากโครงการดังกล่าวจะหารืออีกครั้งเพื่อดำเนินการจัดซื้อส่วนอื่น เช่น จัดซื้อหนังสือเข้าห้องสมุด ซื้ออุปกรณ์การเรียน เป็นต้น
ที่มา : ไทยโพสต์.  2560.  เปลี่ยนแจกหนังสือเรียนฟรีเป็น”ให้ยืม”.  (ออนไลน์).  URL: http://www.thaipost.net/.  17 กุมภาพันธ์ 2560.
 สจล.เปิดตัววิศวะอินเตอร์5หลักสูตรเน้นสนองเทรนด์โลก
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) เปิด 5 หลักสูตรนานาชาติเพิ่ม ระกอบด้วย หลักสูตรนานาชาติ สาขาวิศวกรรมโยธา, สาขาวิศวกรรมเคมี, สาขาวิศวกรรมอุตสาหกรรมและการจัดการระบบวิศวกรรม, สาขาวิศวกรรมชีวการแพทย์ และสาขานวัตกรรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งทุกหลักสูตรเป็นการเตรียมความพร้อมผลิตวิศวกรอินเตอร์ และสร้างเสริมองค์ความรู้ใหม่ตอบสนองแนวโน้มวิชาชีพและเทรนด์โลก ซึ่งการเรียนการสอนจะเน้น Active Learning เน้นทำงานเป็นทีม และนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ยุคใหม่ต้องมี 8 ทักษะ ได้แก่ ทักษะแก้ไขปัญหาที่ทับซ้อน การคิดวิเคราะห์ มีความคิดสร้างสรรค์ การจัดการด้านบุคคล การทำงานร่วมกับผู้อื่น ความฉลาดทางอารมณ์ การเจรจาต่อรอง และทักษะที่หลากหลายในการสื่อสาร 
ที่มา : ไทยโพสต์.  2560.  สจล.เปิดตัววิศวะอินเตอร์5หลักสูตรเน้นสนองเทรนด์โลก.  (ออนไลน์).  URL: http://www.thaipost.net/.  17 กุมภาพันธ์ 2560.
 เปิดรับสมัครเยาวชนเรียนรู้ธรรมชาติอินทนนท์
บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็กโก กรุ๊ป ร่วมกับมูลนิธิไทยรักษ์ป่า องค์กรสาธารณกุศล เชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.4 – ม.6 (ปีการศึกษา 2560) เรียนรู้หลักการทรงงานในพื้นที่อินทนนท์ของในหลวง รัชกาลที่ 9 ใน “ค่ายเยาวชนเอ็กโกไทยรักษ์ป่า รุ่นที่ 49”  ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 – 25 มีนาคม 2560 ณ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ จ.เชียงใหม่ สามารถสมัครร่วมเป็นเด็กค่ายได้ตั้งแต่วันนี้ – 24 กุมภาพันธ์ 2560 เพียงเขียนเรียงความด้วยลายมือตนเองหรือพิมพ์ ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 หรือส่งคลิปวีดีโอ ความยาวไม่เกิน 3 นาที บรรยายความคิด ความรู้สึกของตนเอง ในหัวข้อ “ป่าต้นน้ำและตัวฉัน”
ที่มา : บ้านเมือง.  2560.  เปิดรับสมัครเยาวชนเรียนรู้ธรรมชาติอินทนนท์.  (ออนไลน์).  URL: http://www.banmuang.co.th/news/education/74427.  17 กุมภาพันธ์ 2560.
 อาชีวะเอาจริง ทำหลักสูตรพลังงานแสงอาทิตย์
สถาบันการอาชีวศึกษา, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และผู้ประกอบการเอกชน เล็งเห็นความสำคัญในการใช้พลังงานแสงอาทิตย์มาเป็นพลังงานทดแทน จึงได้จัดทำหลักสูตร “วิชาพลังงานทดแทน” (พลังงานแสงอาทิตย์) ขึ้น โดยสถานผู้ประกอบการ Lekise Group และ กลุ่มบริษัท Metlink Info เตรียมพร้อมให้การสนับสนุนในด้านความรู้ เทคโนโลยี อุปกรณ์ รวมถึงสถานที่ให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้และฝึกปฎิบัติจริง
ที่มา : บ้านเมือง.  2560.  อาชีวะเอาจริง ทำหลักสูตรพลังงานแสงอาทิตย์.  (ออนไลน์).  URL: http://www.banmuang.co.th/news/education/74430.  17 กุมภาพันธ์ 2560.
 เปิดศูนย์อบรมภาษาอังกฤษระดับภูมิภาค
กระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) ได้ร่วมกับ บริติช เคานซิล เปิดศูนย์พัฒนาครูภาษาอังกฤษระดับภูมิภาค (Regional English Training Centre) ที่ รร.สุรนารีวิทยา จังหวัดนครราชสีมา เป็นศูนย์แห่งที่ 1 จาก 8 แห่งทั่วประเทศ โดยบริติช เคานซิลจะทำหน้าที่เป็นผู้ออกแบบหลักสูตรการอบรมตามรูปแบบ Communicative Approach ในระยะเวลา 3 สัปดาห์ อบรมครู จำนวน 5,100 คน ให้สอนภาษาอังกฤษที่ใช้ได้จริง
ที่มา : เดลินิวส์.  2560.  เปิดศูนย์อบรมภาษาอังกฤษระดับภูมิภาค.  (ออนไลน์).  URL: http://www.dailynews.co.th/education/555776.  17 กุมภาพันธ์ 2560.
 “สุเทพ”จี้ผู้บริหารอาชีวะเพิ่มผู้เรียนสายอาชีพ
ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(กอศ.) มอบนโยบายให้แก่ผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาทั้งรัฐและเอกชนทั่วประเทศ ในเรื่องการนำนโยบายไปปฏิบัติให้เกิดเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะเรื่องการยกระดับภาษาอังกฤษ การสร้างสถานศึกษาคุณธรรม การเปลี่ยนโรงเรียนเป็นโรงงาน และการบริหารงานให้เกิดความโปร่งใสไร้ทุจริต รวมถึงการขับเคลื่อนงานอาชีวศึกษาที่ต้องสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีของรัฐบาล นอกจากนี้ขอให้ผู้บริหารวิทยาลัยเร่งดำเนินโครงการอาชีวะภาคฤดูร้อนด้วย การเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นตามความต้องการของสถานประกอบการจะเปิดอย่างเป็นทางการในวันที่ 1 มี.ค.นี้
ที่มา : เดลินิวส์.  2560.  “สุเทพ”จี้ผู้บริหารอาชีวะเพิ่มผู้เรียนสายอาชีพ.  (ออนไลน์).  URL: http://www.dailynews.co.th/education/556004.  17 กุมภาพันธ์ 2560.

ข่าววิทยาศาสตร์ / เทคโนโลยี

 นาซาเผยผลกระทบ 1 ปีในอวกาศของมนุษย์

องค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติ (นาซา) ของสหรัฐอเมริกา อาศัยข้อดีจากการมีนักบินอวกาศฝาแฝดอย่าง สก็อตต์กับมาร์ค เคลลี ในการดำเนินโครงการวิจัยเพื่อหาความแตกต่างระหว่างการใช้ชีวิตอยู่ในห้วงอวกาศเป็นเวลานานเทียบกับตามปกติอยู่บนพื้นโลก นานสูงสุดของมนุษย์บนห้วงอวกาศคือ 1 ปี เพื่อกลับมาเก็บข้อมูลทำวิจัย ข้อมูลแรกสุดที่น่าสนใจมาก คือ ภาวะเทโลเมียร์ที่เพิ่มยาวขึ้นเมื่อยู่นอกโลก และสั้นลงอีกครั้งเมื่อกลับมาใช้ชีวิตบนโลก เทโลเมียร์คือ ส่วนหนึ่งในสารพันธุกรรมที่อยู่บริเวณปลายสุดของโครโมโซม เมื่อคนเราอายุยังน้อย เทโลเมียร์ จะยาวแต่จะหดสั้นลงเรื่อยๆ ตามอายุขัย ซึ่งนาซาตั้งข้อสังเกตว่า อาจจะเป็นผลมาจากการเพิ่มการออกกำลังกายและปริมาณแคลลอรีที่ลดลงขณะใช้ชีวิตอยู่ในห้วงอวกาศ และนอกจากนี้นาซายังพบว่า สก๊อตต์มีฮอร์โมนที่เกี่ยวกับสุขภาพของกระดูกและกล้ามเนื้อสูงผิดปกติ และพบแบคทีเรียในระบบทางเดินอาหารที่มีสารเมทาโบไลท์เพิ่มมากขึ้น จากนี้ยังต้องศึกษาต่อไปโดยละเอียดเพื่อดูว่าในส่วนของสก๊อตต์นั้นมียีนอวกาศเกิดขึ้นมาหรือไม่

ที่มา : มติชนออนไลน์.  2560.  นาซาเผยผลกระทบ 1 ปีในอวกาศของมนุษย์.  (ออนไลน์).  URL: http://www.matichon.co.th/news/455692.  17 กุมภาพันธ์ 2560.
 เรามาถึงจุดที่ สมาร์ทโฟนต้องล้างสบู่ได้แล้ว
เคียวเซราออกสมาร์ทโฟนชื่อรุ่น ดิกโน เรเฟรอ (DIGNO rafre) เป็นรุ่นที่สามารถนำไปล้างสบู่หรือโฟมได้ เรียกได้ว่า มีความสามารถในการกันน้ำและทนทานต่อโฟม เป็นสมาร์ทโฟนแอนดรอยด์ 7.0 พื้นที่ความจุ 16 GB และแบตเตอรี่ 3,000 มิลลิแอมป์ กล้องหลัง 13 ล้านพิกเซล กล้องหน้า 5 ล้านพิกเซล
ที่มา : มติชนออนไลน์.  2560.  เรามาถึงจุดที่ สมาร์ทโฟนต้องล้างสบู่ได้แล้ว.  (ออนไลน์).  URL: http://www.matichon.co.th/news/452595.  17 กุมภาพันธ์ 2560. 
 ค้นพบตุ๊กแกพันธุ์ใหม่หนีนักล่าด้วยการถอดเกล็ด

นักวิทยาศาสตร์พบตุ๊กแกที่มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า เกคโกเลพิส เมกาเลพิส (Geckolepis megalepis) เป็นตุ๊กแกสายพันธุ์ใหม่ซึ่งสามารถถอดอวัยวะของตัวเองได้และเกล็ดที่พร้อมจะหลุดได้ โดยที่บริเวณและผิวหนังที่เชื่อมกันนั้นมีพื้นที่เล็กมากกว่าตุ๊กแกชนิดอื่น ทั้งนี้นักวิทยาศาสตร์สนใจความสามารถในการงอกใหม่ของอวัยวะที่พบในสัตว์เลื้อยคลาน เพื่อนำไปสู่การรักษาทางการแพทย์เพื่อคืนอวัยวะ รวมถึงความเป็นไปได้ที่จะปลูกแขนขาที่เสียไปของผู้รอดชีวิตจากอุบัติเหตุ 

ที่มา : MGR Online.  2560.  ค้นพบตุ๊กแกพันธุ์ใหม่หนีนักล่าด้วยการถอดเกล็ด.  (ออนไลน์).  URL: http://manager.co.th/Science/ViewNews.aspx?NewsID=9600000014131.  17 กุมภาพันธ์ 2560.
 หัวค่ำ 17 กพ.นี้ชมดาวศุกร์สว่างสุดในรอบปี
สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือสดร.กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เปิดเผยว่า  ในช่วงค่ำของวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 หลังดวงอาทิตย์ตก เวลาประมาณ 18:30-20:30 น.  และรุ่งเช้าของวันที่ 30 เมษายน 2560 ก่อนดวงอาทิตย์ขึ้น เวลาประมาณ 04:00-06:00 น.   ดาวศุกร์จะโคจรมาอยู่ที่ตำแหน่งที่สามารถมองเห็นได้สว่างที่สุดในรอบปี  สามารถสังเกตได้ด้วยตาเปล่าได้อย่างชัดเจน 
ที่มา : เดลินิวส์.  2560.  หัวค่ำ 17 กพ.นี้ชมดาวศุกร์สว่างสุดในรอบปี.  (ออนไลน์).  URL: http://www.dailynews.co.th/it/555520.  17 กุมภาพันธ์ 2560.
 นักธรณีวิทยาเผย โลกมีอีกทวีป ชื่อ “ซีแลนเดีย”

ผลการศึกษาแผ่นเปลือกโลกล่าสุด พบว่า โลกเรามีทวีปที่ 7 เพิ่มขึ้นมา เรียกว่า “ซีแลนเดีย” ซึ่งนักวิจัยระบุว่า นิวซีแลนด์ และนิวแคลิโดเนีย (ดินแดนของฝรั่งเศส) ไม่ได้เป็นแค่เกาะในแนวเดียวกัน หากแต่เป็นผืนแผ่นดินเดียวกัน จึงตั้งชื่อทวีปนี้ว่าซีแลนเดีย และผลการวิจัยนี้เผยแพร่ในวารสารจีเอสเอ ทูเดย์ ของสมาคมธรณีวิทยาแห่งอเมริกา ซึ่งการค้นพบนี้รวบรวมข้อมูลมาได้ 10 ปีแล้ว ถือว่าทวีปนี้อายุน้อยที่สุด และมีความบางมากที่สุดในโลกเพราะมีพื้นที่อยู่ใต้น้ำมากถึง 94% 

ที่มา : มติชนออนไลน์.  นักธรณีวิทยาเผย โลกมีอีกทวีป ชื่อ “ซีแลนเดีย”.  (ออนไลน์).  URL: http://www.matichon.co.th/news/466185.  17 กุมภาพันธ์ 2560.
 นิด้าโพลเผย คนไทยใช้เน็ตบนมือถือไม่เคยพอ ชี้ ‘เน็ตปรับลดสปีด’ เป็นปัญหาใหญ่”
นิด้าโพลสำรวจความคิดเห็นพฤติกรรมการใช้เน็ตบนมือถือในกลุ่มตัวอย่างคนไทยในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล จำนวน 1,529 คน พบว่าปัญหาหลักที่พบจากการใช้แพคเกจอินเตอร์เน็ตทางมือถือ คือ ความต้องการการใช้อินเตอร์เน็ตมีมากกว่าแพคเกจที่ทางผู้ให้บริการเสนอขายอยู่ คิดเป็นร้อยละ 43.99 รองลงมาคือ ราคาของแพคเกจที่สูงเกินไป, แพคเกจซับซ้อน เข้าใจยาก บางครั้งไม่ได้ตรงความต้องการ โดยผลสำรวจพบว่า เวลาการใช้งานเน็ตบนมือถือใช้เวลา 1-2 ชั่วโมงต่อวัน ร้อยละ 24.72 รองลงมาคือมากกว่า 4 ชั่วโมงต่อวัน, 2-3 ชั่วโมงต่อวัน ตามลำดับ สำหรับวัตถุประสงค์การใช้พบว่า ส่วนใหญ่ใช้พูดคุยติดต่อกับบุคคลที่รู้จักร้อยละ 85.61 ผ่าน Line Facebook และ Instagram, โพสต์ข้อความ/รูปภาพ, ติดตามข่าวสารทั่วไป ตามลำดับ และอื่นๆ
ที่มา : มติชนออนไลน์.  2560.  นิด้าโพลเผย คนไทยใช้เน็ตบนมือถือไม่เคยพอ ชี้ ‘เน็ตปรับลดสปีด’ เป็นปัญหาใหญ่”.  (ออนไลน์).  URL: http://www.matichon.co.th/news/458670.  17 กุมภาพันธ์ 2560.
 พบแรงผลัก ‘ทางช้างเผือก’ เคลื่อนที่ข้าม ‘จักรวาล’
รายงานผลการศึกษาชิ้นใหม่ของ เยฮูดา ฮอฟฟ์แมน นักจักรวาลวิทยา จากมหาวิทยาลัยฮีบรูว์ ในกรุงเยรูซาเลม ประเทศอิสราเอล  อ้างว่ากาแล็กซีทางช้างเผือกกำลังถูกผลักให้เคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงข้ามจักรวาลด้วยแรงที่มองไม่เห็นจากอาณาบริเวณอื่นที่ตั้งอยู่ห่างจากโลกไปราว 500 ล้านปีแสง โดยฮอฟฟ์แมนและทีม ได้สร้างแผนที่สามมิติของกาแล็กซีใกล้เคียง และใช้ข้อมูลอัตราส่วนจากหอสังเกตการณ์รวมทั้งข้อมูลจากกล้องโทรทรรศน์อวกาศฮับเบิล เพื่อตรวจสอบการเคลื่อนที่กาแล็กซีกว่า 8,000 ว่าเคลื่อนที่ไปในทิศทางใด อย่างไร ทำให้รู้ว่า กาแล็กซีทางช้างเผือกเกิดขึ้นจากแรงดึงของแรงโน้มถ่วงกาแล็กซีอื่นๆ โดยรอบ และกาแล็กซีรอบๆนั้น ไม่ได้กระจายตัวสม่ำเสมอ ดังนั้น กาแล็กซีที่กระจุกตัวอยู่หนาแน่นในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งก็จะดึงกาแล็กซีอื่นๆ เข้ามาหากลุ่มกาแล็กซีดังกล่าวนั้น ในขณะเดียวกันพื้นที่ว่างเปล่าย่อมไม่มีกำลังถึงมากพอ จึงเหมือนว่า มันกำลังผลักดันสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้ออกห่างจากพื้นที่ว่างนั่นเอง
ที่มา : มติชนออนไลน์.  2560.  พบแรงผลัก ‘ทางช้างเผือก’ เคลื่อนที่ข้าม ‘จักรวาล’.  (ออนไลน์).  URL: http://www.matichon.co.th/news/458642.  17 กุมภาพันธ์ 2560.
 กังหันลมเดนมาร์ก ทำสถิติโลก ผลิตกระแสไฟฟ้าได้สูงที่สุดในโลก
กังหันลมผลิตกระแสไฟฟ้าที่ติดตั้งอยู่บริเวณนอกชายฝั่งเมืองเอสเทร์อิลด์ ของประเทศเดนมาร์ก พัฒนาโดยบริษัท เอ็มเอชไอ เวสทาส ออฟชอร์ วินด์  สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้สูงที่สุดในโลกถึง 216,000 กิโลวัตต์ชั่วโมงภายในระยะเวลาเพียง 24 ชั่วโมง ถือเป็นสถิติสูงสุดสำหรับกังหันลมเชิงพาณิชย์ ซึ่งกังหันนี้ใช้ชื่อรุ่นว่า “วี-164-8.0 เมกะวัตต์” เป็นกังหันลมชนิด 3 ใบพัด แต่ละใบพัดยาวถึง 80 เมตร น้ำหนักของใบพัดแต่ละใบเท่ากับ 35 ตัน ใช้พื้นที่รวม 21,125 ตารางเมตร
ที่มา : มติชนออนไลน์.  2560.  กังหันลมเดนมาร์ก ทำสถิติโลก ผลิตกระแสไฟฟ้าได้สูงที่สุดในโลก.  (ออนไลน์).  URL: http://www.matichon.co.th/news/458654. 17 กุมภาพันธ์ 2560.
 11 กุมภาพันธ์ ดาวหาง 45P โคจรมาใกล้โลก ไม่เฉียด ไม่ชน อย่าตกใจ

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา มีดาวหาง 45P/Honda-Mrkos-Pajdu kov โคจรมาใกล้โลกที่สุด ที่ระยะห่างประมาณ 12 ล้านกิโลเมตร มีค่าความสว่างปรากฏที่แมกนิจูด +7 (ความสว่างปรากฏที่ตามนุษย์สามารถมองเห็นได้มีค่าต่ำกว่าแมกนิจูด 6) ไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่า สามารถใช้กล้องโทรทรรศน์ขนาดเล็กช่วงสังเกต ซึ่งสังเกตได้ตั้งแต่เวลาประมาณตี 3 จนถึงรุ่งเช้า

ที่มา : มติชนออนไลน์.  2560.  11 กุมภาพันธ์ ดาวหาง 45P โคจรมาใกล้โลก ไม่เฉียด ไม่ชน อย่าตกใจ.  (ออนไลน์).  URL: http://www.matichon.co.th/news/458726.  17 กุมภาพันธ์ 2560.
 รอคอยมา 31 ปี ในที่สุด ลูกฟุตบอลของ โอะนิซุกะ ได้ขึ้นสู่อวกาศตามความฝันของเด็กๆแล้ว
เอลลิสัน โอะนิซุกะ นักบินอวกาศอเมริกันเชื้อสายญี่ปุ่น ได้เตรียมการเดินทางขึ้นสู่อวกาศ เพื่อนำลูกฟุตบอลที่มีลายเซ็นของสมาชิกภายในทีมขึ้นไปด้วย ซึ่งลูกฟุตบอลโอะนิซุกะนี้ เป็นหนึ่งในซากที่รอดพ้นจากการระเบิดของกระสวยอวกาศแชลแลนเจอร์เที่ยวบิน เอสทีเอส-51-แอล เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2539 ถือเป็นการสานต่อภารกิจที่คั่งค้างด้วยการนำมันขึ้นสู่อวกาศอีกครั้ง
ที่มา : มติชนออนไลน์.  2560.  รอคอยมา 31 ปี ในที่สุด ลูกฟุตบอลของ โอะนิซุกะ ได้ขึ้นสู่อวกาศตามความฝันของเด็กๆแล้ว.  (ออนไลน์).  URL: http://www.matichon.co.th/news/461029.  17 กุมภาพันธ์ 2560.
 บัซซี่บีส์ปลื้มแอพพ์ Buzzebees คว้ารางวัลชนะเลิศเจ้าฟ้าไอที
การประกวดผลงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ชิงโล่พระราชทาน “รางวัลเจ้าฟ้าไอที รัตนราชสุดา สารสนเทศ” ครั้งที่ 11 จารึกอักษรพระนามาภิไธย “ส.ธ.” ผลปรากฏว่า รางวัลชนะเลิศเป็นของ นางสาวณัฐธิดา สงวนสิน กรรมการผู้จัดการ บริษัท บัซซี่บีส์ จำกัด ในผลงานแอพพลิเคชั่น Buzzebees โดยมีนายคอลลิน ดินน์ ประธานกรรมการมูลนิธิวิจัยเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นผู้มอบรางวัล
ที่มา : มติชนออนไลน์.  2560.  บัซซี่บีส์ปลื้มแอพพ์ Buzzebees คว้ารางวัลชนะเลิศเจ้าฟ้าไอที.  (ออนไลน์).  URL: http://www.matichon.co.th/news/463510.  17 กุมภาพันธ์ 2560.
 “นาซา” เตรียมแผน สำรวจพื้นผิว “ยูโรปา”
องค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติ (นาซา) ของสหรัฐอเมริกา เตรียมการจัดส่งยานสำรวจพื้นผิวไปลงยัง “ยูโรปา” หนึ่งในดอดวงจันทร์ 17 ดวงของดาวพฤหัสบดี ซึ่งเบื้องต้นได้เผยไว้แล้วว่ายานสำรวจจะถูกส่งขึ้นสู่ห้วงอวกาศโดยเร็วในราวต้นปี 2024 เพื่อให้เดินทางลงจอดได้ในปี 2031 โดยมีเป้าหมายสามประการ ได้แก่ การค้นหาร่องรอยสิ่งมีชีวิต, การตรวจสอบสภาพการเอื้อต่อการดำรังชีพของมนุษย์ และการกำหนดพื้นที่สำรวจในครั้งถัดไป ซึ่งจรวดรุ่นใหม่สำหรับการสำรวจจะเรียกรวมๆว่า “สเปซ ลอนช์ ซิสเต็ม” ตามแผนงานของนาซา ยานสำรวจจะถูกกำหนดให้เก็บตัวอย่างมา 5 อย่างหรือจะมากกว่านั้น เพื่อนำมาวิเคราะห์องค์ประกอบทั้งที่เป็นอินทรียสารและอนินทรียสารของวัสดุ แล้วนำตัวอย่างแต่ละชิ้นเข้าไปวางไว้ในกล้องจุลทรรศน์ซึ่ง “มีความสามารถเป็นพิเศษในการจำแนกเซลล์จุลชีพ ที่มีขนาดเล็กมากถึง 0.2 ไมครอน และเจือจางอย่างมากถึงระดับ 100 เซลล์ต่อคิวบิกเซนติเมตร” ได้
ที่มา : มติชนออนไลน์.  2560.  “นาซา” เตรียมแผน สำรวจพื้นผิว “ยูโรปา”.  (ออนไลน์).  URL: http://www.matichon.co.th/news/465025.  17 กุมภาพันธ์ 2560.
 ส่งกุหลาบ “วาเลนไทน์” มาไกล 2,600 ปีแสง

ดร.ศรัณย์ โปษยะจินดา รองผู้อำนวยการสถบันวิัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (สดร.) ส่งภาพเนบิวลารูปกุหลาบมาฝากในช่วงวันวาเลนไทน์ที่ผ่านมา เป็น Rosette Nebula หรือ Caldwell 49 เนบิวลาเปล่งแสง (Emission Nebula) อยู่ห่างจากโลก ประมาณ 2,600 ปีแสง มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 55 ปีแสง มีขนาดปรากฏบนท้องฟ้าใหญ่กว่าดวงจันทร์ถึงสองเท่า ภายในเนบิวลามีดาวฤกษ์เกิดใหม่มากมาย ดาวฤกษ์เหล่านี้มีอายุประมาณ 4 ล้านปี นักดาราศาสตร์คำนวณว่าอาจจะมีดาวฤกษ์ที่มีมวลเท่าดวงอาทิตย์ประมาณ 11,000 ดวง สามารถเกิดขึ้นได้ในเนบิวลาดอกกุหลาบนี้

ที่มา : MGR Online.  2560.  ส่งกุหลาบ “วาเลนไทน์” มาไกล 2,600 ปีแสง.  (ออนไลน์).  URL: http://manager.co.th/Science/ViewNews.aspx?NewsID=9600000015435.  17 กุมภาพันธ์ 2560. 
  อยู่ก้นมหาสมุทรยังหนีไม่พ้นสารเคมีจากขยะพลาสติก

เอเอฟพีเผยรายงานผลงานศึกษาที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารเนเจอร์อีโอโลจีแอนด์อีโวลูชัน (Nature Ecology & Evolution) ว่า พบสัตว์น้ำเปลือกแข็งที่อาศัยอยู่ในมหาสมุทรที่ลึกที่สุด มีการปนเปื้อนสารเคมี ในการศึกษาทีมวิจัยได้ใช้ยานสำรวจใต้น้ำเก็บตัวอย่างสัตว์ที่อยู่ก้นมหาสมุทร จากร่องลึกมารินาเทรนช์ (Mariana trench) ซึ่งลึกกว่าความสูงของยอดเขาเอเวอเรสต์ และร่องลึกเคอร์มาเดคเทรนช์ (Kermadec trench) ที่อยู่ในมหาสุทรแปซิฟิก ทีมวิจัยพบว่า สัตว์น้ำดังกล่าวมีการปนเปื้อนในระดับสูง มี “โพลีคลอริเนตเต็ดไบฟีนิลส์” (polychlorinated biphenyls) หรือ PCBs ซึ่งถูกห้ามใช้มาเกือบ 40 ปี เนื่องจากเป็นสาเหตุของโรคมะเร็งและทำลายฮอร์โมน ทั้งนี้เชื่อว่ามีพลาสติก PCBs ราว 1.3 ล้านตัน ที่ถูกผลิตขึ้นระหว่างทศวรรษ 1930-1970 คาดว่ามี 35% ของพลาสติกเหล่านั้นที่เหลืออยู่ตามชายฝั่งและพื้นที่เปิดของมหาสมุทร

ที่มา : MGR Online.  2560.  อยู่ก้นมหาสมุทรยังหนีไม่พ้นสารเคมีจากขยะพลาสติก.  (ออนไลน์).  URL: http://manager.co.th/Science/ViewNews.aspx?NewsID=9600000015978.  17 กุมภาพันธ์ 2560.
 เตรียมจัดใหญ่งานโชว์ผลงานวิจัยอุตสาหกรรมระบบราง 9-11 มี.ค.
งานประชุมและนิทรรศการระบบรางของไทย ครั้งที่ 3 เป็นความร่วมมือของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กับหน่วยงานรัฐอื่นๆ และสถาบันวิจัยระบบรางญี่ปุ่น ภายใต้หัวข้อ “อนาคตอุตสาหกรรมระบบรางไทย: ก้าวกระโดดไปด้วยยุทธศาสตร์ความร่วมมือการจัดซื้อจัดจ้างที่มีเงื่อนไขความร่วมมือในการพัฒนาอุตสาหกรรมระบบรางไทย” ระหว่างวันที่ 9 – 11 มี.ค.60 ณ สถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงก์ มักกะสัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลักดันให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีอย่างแท้จริง รวมถึงการนำเสนอผลงานวิจัยและส่งมอบผลงานวิจัยระบบตรวจสภาพทางรถไฟ
ที่มา : MGR Online.  2560.  เตรียมจัดใหญ่งานโชว์ผลงานวิจัยอุตสาหกรรมระบบราง 9-11 มี.ค.  (ออนไลน์).  URL: http://manager.co.th/Science/ViewNews.aspx?NewsID=9600000016389.  17 กุมภาพันธ์ 2560

ข่าววิจัย/พัฒนา

 นักวิทย์ถอดจีโนม “ควินัว” ธัชพืชความหวังของโลกที่หิวโหย

นักวิทยาศาสตร์ถอดจีโนม “ควินัว” ธัญพืชที่กำลังเป็นที่นิยม ผู้เชี่ยวชาญระบุว่า ควินัวมีสารอาหารสำคัญหลายชนิด ทั้งกรดอะมิโน วิตามิน แร่ธาตุ และปลอดจากกลูเตน ควินัวมีดัชนีน้ำตาลที่ต่ำกว่าธัญพืชอื่นๆ ทนทานต่อดินเค็ม มาร์ก เทสเตอร์ ศาสตราจารย์จากมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคิงอับดุลลาห์ระบุว่า ควินัวจะเป็นแหล่งอาหารที่อุดมสารอาหารและมีประโยชน์ต่อสุขภาพ ให้โลกได้ใช้ดินและน้ำที่ปัจจุบันไม่สามารถเพาะปลูกได้ ซึ่งขณะนี้ทั่วโลกยังบริโภคในระดับต่ำเพราะควินัวมีรสชาติขม ความขมมาจากสารเคมีที่ชื่อว่า “ซาโปนินส์” (Saponins) ทั้งนี้นักวิทยาศาสตร์ได้ขุดลึกไปลงถึงระดับจีโนมของควินัวเพื่อทำให้มีรสชาติหวานขึ้นได้ เพียงการเปลี่ยนแปลงยีนเพียงยีนเดียว ประเทศที่มีการปลูกควินัวมากที่สุด 3 ประเทศรอบเทือกเขาแอนดีส นั่นคือ เปรู เอกวาดอร์ และโบลิเวีย

ที่มา : MGR Online.  2560.  นักวิทย์ถอดจีโนม “ควินัว” ธัชพืชความหวังของโลกที่หิวโหย.  (ออนไลน์).  URL: http://manager.co.th/Science/ViewNews.aspx?NewsID=9600000014006.  17 กุมภาพันธ์ 2560.
 สวทช.-มูลนิธิชัยพัฒนา นำงานวิจัยนาโนเทคโนโลยีสู่ชุมชนโครงการตามพระราชดำริฯ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับมูลนิธิชัยพัฒนา ลงนามความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อ 6 กุมภาพันธ์ 2560 ณ มูลนิธิชัยพัฒนา เพื่อนำงานวิจัยด้านนาโนเทคโนโลยีที่ใช้ได้จริง ต่อยอดผลิตภัณฑ์จากชุมชนของมูลนิธิฯ พร้อมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้ สร้างความเข้มแข็งของชุมชน เช่น “กระดาษปลูกกินได้” ผลิตโดยการนำฟางข้าวอินทรีย์ วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรในพื้นที่บ้านสามขา มาผนวกกับเมล็ดพันธุ์ผักพื้นบ้านจากศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ จังหวัดเชียงราย ผลิตเป็นกระดาษฟางข้าวอินทรีย์ที่สามารถเพาะเป็นต้นอ่อนจากเมล็ดพันธุ์ เป็นผลผลิตที่เรากินได้ ซึ่งกระบวนการ วิธีการผลิตและการใช้วัสดุเหลือใช้ทางการการเกษตร นำมาผลิตได้อีก เป็นต้น
ที่มา : MGR Online.  2560.  สวทช.-มูลนิธิชัยพัฒนา นำงานวิจัยนาโนเทคโนโลยีสู่ชุมชนโครงการตามพระราชดำริฯ.  (ออนไลน์).  URL: http://manager.co.th/Science/ViewNews.aspx?NewsID=9600000014141.  17 กุมภาพันธ์ 2560.
 นักวิจัยพัฒนา ‘กระดาษ ไฮเทค’ พิมพ์ซ้ำถึง 80 ครั้ง
ทีมนักวิจัยร่วมกันพัฒนากระดาษชนิดใหม่ ที่สามารถพิมพ์ซ้ำได้อย่างน้อย 80 ครั้ง ให้คุณภาพการพิมพ์ชัดเจน โดยไม่จำเป็นต้องเปลืองหมึกพิมพ์อีกต่อไป กระดาษที่วิจัยขึ้นใหม่นี้มีพื้นฐานเหมือนกระดาษทั่วไปเพียงแต่เคลือบผิวด้วยสารเคมีสังเคราะห์อนุภาคระดับนาโนทำให้กระดาษกลายเป็นสีฟ้าเข้มสดใส เมื่อผ่านการพิมพ์ที่มีหัวพิมพ์ใช้แสงเลเซอร์กระทบกับแสงทั่วไป สีฟ้าที่ไม่ถูกแสงเลเซอร์จะเปลี่ยนเป็นสีขาว ทิ้งตัวอักษรที่พิมพ์ให้เป็นสีฟ้าเหมือนเดิม และงานพิมพ์นี้จะคมชัดกว่าหมึกพิมพ์ส่วนใหญ่ อีกทั้งตัวอักษรจะเลือนหายไปภายใน 5 วัน
ที่มา : มติชนออนไลน์.  2560.  นักวิจัยพัฒนา ‘กระดาษ ไฮเทค’ พิมพ์ซ้ำถึง 80 ครั้ง.  (ออนไลน์).  URL: http://www.matichon.co.th/news/459346.  17 กุมภาพันธ์ 2560.
 Melted nuclear fuel search, one dead robot at a time
After the 2011 the disaster containing radiation and limiting ground water contamination, scienctists still do not have all the information they need for a cleanup that the Japanese government estimates will take four decades and cost 8 trillion yen (US$70.6 billion). It is not yet known if the fuel melted into or through the containment vessel’s concrete floor, and determining the fuel’s radioactivity and location is crucial to inventing the technology needed to remove it. The latest robot scorpion-shaped machine, built by Toshiba Corps that seeking to find the 600 tonnes of nuclear fuel and debris that melted down six years ago in Japan’s wrecked Fukushima Dai-Ichi power plant. The roadmap for removing the fuel is going to be long, 2020 and beyond. 
ที่มา : Bloomberg.  2017.  Melted nuclear fuel search, one dead robot at a time.  (online).  URL: http://www.bangkokpost.com/news/world/1200237/melted-nuclear-fuel-search-one-dead-robot-at-a-time.  February 17, 2017.
 Event Horizon Telescope ready to image black hole
The article said scientists believe they are on the verge of obtaining the first ever picture of a black hole. They have bulit an Earth-sized “virtual telescope” by linking a large array of radio receivers – from the South Pole, to Hawaii, to the Americas and Europe. In the sights of the so-called “Event Horizon Telescope” will be the monster black hole at the centre of our galaxy.  
ที่มา :  Jonathan Amos.  2017.  Event Horizon Telescope ready to image black hole.  (online).  URL: http://www.bbc.com/news/science-environment-38937141.  February 17, 2017.
 Scientists appeal for more people to donate their brains
The article said scientists are appealing for more people to donate their brains for research after they die. The researchers’ aim is to develop new treatments for mental and  neurological disorders. Samples are requested by scientists to find new treatments for Parkinson’s, Alzheimer’s and a whole host of psychiatric disorders. 
ที่มา : Pallab Ghosh.  2017.  Scientists appeal for more people to donate their brains.  (online).  URL: http://www.bbc.com/news/science-environment-39000433.  February 17, 2017.

ข่าวทั่วไป

 จัดสร้างพระโกศทองคำลงยาประดับรัตนชาติ6องค์ทรงพระบรมอัฐิ ร.9
พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี และประธานคณะกรรมการฝ่ายจัดสร้างพระเมรุมาศ กล่าวถึงความคืบหน้าในงานก่อสร้างพระเมรุมาศ ว่าในขณะนี้คืบหน้าไปไกลกว่าแผนงานที่กำหนดไว้ และมีความแข็งแรงมาก ซึ่งขณะนี้ทีมช่างได้วางโครงสร้างฐานรากเสร็จแล้ว พร้อมสำหรับพิธีบวงสรวงใน 27 ก.พ.นี้ และมั่นใจว่าการก่อสร้างทั้งหมดจะเสร็จเรียบร้อยภายในวันที่ 30 ก.ย.แน่นอน นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้เห็นชอบแบบของการจัดสร้างพระโกศทองคำลงยาประดับรัตนชาติทรงพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จำนวน  3 แบบ ได้แก่ 1.พระโกศทองคำลงยาประดับเพชร 9 เหลี่ยม 2.พระโกศทองคำลงยาประดับพลอย 8 เหลี่ยม 3.พระโกศทองคำลงยาประดับพลอย 8 เหลี่ยม 
ที่มา : เดลินิวส์. 2560. จัดสร้างพระโกศทองคำลงยาประดับรัตนชาติ6องค์ทรงพระบรมอัฐิ ร.9. (ออนไลน์). URL: http://www.dailynews.co.th/education/554468. 17 กุมภาพันธ์ 2560.
 พัฒนาแล็บสุขภาพ ทั้ง”คนและสัตว์” รับมือเชื้ออุบัติใหม่
การประชุมเชิงปฏิบัติการวาระความมั่นคงด้านสุขภาพโลกระดับภูมิภาคครั้งที่ 2 “2nd GHSA Detect 1 Workshop” หัวข้อ “Enhancing Joint Collaborative Efforts for Lab Preparedness” ถือเป็นความร่วมมือระดับโลกที่สร้างความเข้มแข็งให้ห้องปฏิบัติการสามารถตรวจชันสูตรและยืนยันโรคติดเชื้อชนิดต่างๆ เกิดผลชัดเจนในการควบคุม ป้องกันและดูแลสุขภาพของประชาชนในระดับนานาชาติ โดยความร่วมมือ 2 กระทรวงหลัก คือ กระทรวงสาธารณสุขโดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมปศุสัตว์
ที่มา : ไทยโพสต์.  2560.  พัฒนาแล็บสุขภาพ ทั้ง”คนและสัตว์” รับมือเชื้ออุบัติใหม่.  (ออนไลน์).  URL: http://www.thaipost.net.  17 กุมภาพันธ์ 2560.
 “อนันดา แคมปัส” ออฟฟิศน่าอิจฉาของมนุษย์เงินเดือน

บทความกล่าวถึง อนันดา แคมปัส (Ananda Campus) บริษัทอสังหาริมทรัพย์ ที่ได้ชื่อว่าเป็นออฟฟิศที่ทันสมัยที่สุดแห่งเอเชีย ตั้งอยู่ภายในอาคาร FYI ถนนพระราม 4 ซึ่งมีรูปแบบสถานที่ทำงานเอื้อต่อความคิดสร้างสรรค์ และรับผิดชอบต่อตัวเองและสังคม โดยเฉพาะคน Gen-Y ผู้มีทัศนคติที่เป็นตัวเองสูง ไม่ชอบทำอะไรในกรอบ ไม่ชอบงานประจำ เกลียดการถูกบังคับ รักอิสระ และเบื่อง่าย สมาธิสั้น เป็นพวกอยากทำงานน้อยแต่ได้งานมาก โดยบริษัทสนับสนุนให้ใช้รถไฟฟ้า มีห้องพักติดกับโต๊ะทำงาน อาหารกลางวันฟรี ซึ่งเชื่อว่าผลลัพธ์จะประสบความสำเร็จให้องค์กรเติบโตถึง 300% ในเวลา 3 ปี โดยที่ไม่จำเป็นต้องเพิ่มพนักงาน 

ที่มา : โพสต์ทูเดย์.  2560.  “อนันดา แคมปัส” ออฟฟิศน่าอิจฉาของมนุษย์เงินเดือน.  (ออนไลน์).  URL: http://www.posttoday.com/analysis/report/479996.  17 กุมภาพันธ์ 2560.
 ตั้ง”พระองค์ภาฯ”เป็นทูตสันถวไมตรี
สำนักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (UNODC) ประกาศว่า พระเจ้าหลานพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงได้รับแต่งตั้งเป็นทูตสันถวไมตรีด้านหลักนิติธรรมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของ UNODC ซึ่งพระองค์จะทรงช่วยส่งเสริมการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมและทรงมีความสนพระทัยเป็นพิเศษในปัญหาเรือนจำ
ที่มา : โพสต์ทูเดย์.  2560.  ตั้ง”พระองค์ภาฯ”เป็นทูตสันถวไมตรี.  (ออนไลน์).  URL: http://www.posttoday.com/social/general/480013.  17 กุมภาพันธ์ 2560.
 มอบคัมภีร์พุทธ 2,500 ปีบาบิยันให้วัดสระเกศถาวร
สถาบันอนุรักษ์สเคอเยน ออสโล ประเทศนอร์เวย์ มอบคัมภีร์พระพุทธศาสนาโบราณ โดยครั้งนี้ค้นพบที่บริเวณองค์พระพุทธรูปแห่งบามียัน ทำจากใบลานความยาวประมาณ 4 เซนติเมตร สร้างราว พ.ศ. 10-11 ถูกจารึกด้วยอักษรพราหมณ์ ระบุถึงโพธิสัตว์ปิฏกสูตร สถาบันอนุรักษ์ฯได้มอบให้แก่วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร ทั้งนี้ทางวัดได้สร้างพิพิธภัณฑ์คัมภีร์พระพุทธศาสนาที่ได้รับมอบมาทั้งหมดบริเวณทางขึ้นภูเขาทอง
ที่มา : เดลินิวส์.  2560.  มอบคัมภีร์พุทธ 2,500 ปีบาบิยันให้วัดสระเกศถาวร.  (ออนไลน์).  URL: http://www.dailynews.co.th/education/556021.  17 กุมภาพันธ์ 2560.
 กูเกิลเผยช่วงวาเลนไทน์ คนไทยดูวิดีโอเพิ่มขึ้น199%
กูเกิล (Google) ได้นำข้อมูลเชิงลึกพฤติกรรมการชมวิดีโอของคนไทยโดยระบุว่าปี 2559 ยอดการชมวิดีโอในช่วงเทศกาลวาเลนไทน์โตขึ้นถึง 199% เมื่อเทียบกับปี 2558 ซึ่งคนไทยนิยมดูยูทูปเพื่อ 3 สิ่งเหล่านี้เป็นหลัก 1) เพื่อเคล็ดลับความงาม 2) เพื่อความขำขัน เฮฮา 3) วิดีโอบล็อก (Blogs) 
ที่มา : มติชนออนไลน์.  2560.  กูเกิลเผยช่วงวาเลนไทน์ คนไทยดูวิดีโอเพิ่มขึ้น199%.  (ออนไลน์).  URL: http://www.matichon.co.th/news/463496.  17 กุมภาพันธ์ 2560.
 UK scientists seek closer relationship with US after Brexit
The article said about the UK and US are in talks to extend their “special relationship” in science after the UK leaves the European Union. British institutions are in talks with their US colleagues to try to make it easier for scientists to travel, collaborate and share facilities. Thirty-three researchers are speaking at the American Association for the Advancement of Science (AAAS) conference and over 200 scientists and science policy specialists are also attending. (Brexit = Britian+Exit)
ที่มา : Pallab Ghosh.  2017.  UK scientists seek closer relationship with US after Brexit.  (online).  URL: http://www.bbc.com/news/science-environment-38986954.  February 17, 2017.

ข่าวประจำวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560
 
ข่าวการศึกษา

 ย้ำวีซ่าเด็กเข้าอเมริกาไม่เปลี่ยนแปลง
งานแนะแนวการศึกษาต่อประเทศสหรัฐอเมริกา มีนายเกลิน ที เดวีส์ เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย กล่าวเปิดงาน และให้สัมภาษณ์ว่า สหรัฐอเมริกาได้รับความนิยมจากนักศึกษาต่างชาติมาเรียนมากกว่า 1 ล้านคน โดยปัจจุบันมีนักเรียนไทยเรียนมากกว่า 7 พันคน ซึ่งอยากให้เด็กไทยมาเรียนกันมากๆ สามารถขอคำแนะนำ การหาทุนศึกษาต่อ การสมัคร การขอวีซ่า ได้ทางเว็บไซต์ เฟซบุ๊ก หรือสอบถามโดยตรงที่สถานทูตทั้งในกรุงเทพฯ และเชียงใหม่ ขณะนี้วีซ่าของนักเรียนไทยยังไม่มีการเปลี่ยนแปลง
ที่มา : เดลินิวส์.  2560.  ย้ำวีซ่าเด็กเข้าอเมริกาไม่เปลี่ยนแปลง.  (ออนไลน์).  URL: http://www.dailynews.co.th/education/553392.  6 กุมภาพันธ์ 2560.
 พ่อแม่มึน? ลองทำ “ข้อสอบ” ลูกหลานในงาน “วันผู้ใหญ่แห่งชาติ” เผยคำถาม-คำตอบสุดงง
งาน “”วันผู้ใหญ่แห่งชาติ 2017 แด่ผู้ใหญ่สมัยโลกพัฒนา” ที่ พิพิธบางลำภู ถนนพระสุเมรุ กรุงเทพฯ จัดขึ้นสำหรับพ่อแม่ที่รู้สึกว่าคุยกับลูกไม่ค่อยเข้าใจ และผู้ใหญ่ที่รู้สึกว่าตามไม่ค่อยทันลูกหลาน กิจกรรมในงาน ประกอบด้วยการเสวนาปัญหาชีวิตประเด็นลูกเป็นตุ๊ด , ทอล์คโชว์ว่าด้วยกิจกรรมที่ (ดูเหมือน) ไร้สาระที่ลูกหลานชอบทำ, สอยดาวภาษาวัยรุ่น ลุ้นรับรางวัล, สอนทำภาพสวัสดีวันจันทร์สำหรับส่งใน Line เป็นต้น นอกจากนี้ กิจกรรมที่ได้รับความสนใจอย่างมากคือ การทดลองเป็นลูกหลานด้วยการทำข้อสอบ ONET และ PAT  ซึ่งเป็นข้อสอบที่เคยถูกใช้จริงและถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างมาก
ที่มา : มติชนออนไลน์.  2560.  พ่อแม่มึน? ลองทำ “ข้อสอบ” ลูกหลานในงาน “วันผู้ใหญ่แห่งชาติ” เผยคำถาม-คำตอบสุดงง.  (ออนไลน์).  URL: http://www.matichon.co.th/news/452117.  6 กุมภาพันธ์ 2560.
 มทส.คว้า 3 รางวัลดีเด่น-ดี จากสภาวิจัยแห่งชาติ
รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติในงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2560 นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) ได้รับคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  ระดับดีเด่น 2 ผลงาน ได้แก่ รางวัลผลงานวิจัย ประจำปี 2559 เรื่อง “การประยุกต์ใช้แสงซินโครตรอนในการศึกษาสมบัติพิเศษของวัสดุขั้นสูงสำหรับใช้ในเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ยุคใหม่” โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวัฒน์  มีวาสนา และรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2560 เรื่อง “เครื่องเอสพีอาร์แบบภาพและระบบฟลูอิดิกแบบหลายช่องวัด” โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญส่ง  สุตะพันธ์ และรางวัลระดับดี หนึ่งผลงาน ได้แก่ รางวัลวิทยานิพนธ์ ประจำปี 2559 เรื่อง “โครงสร้างทางอิเล็กทรอนิกส์สองมิติบนพื้นผิววัสดุโลหะทรานซิซันไดแชลโคเจไนด์โดยเทคนิคโฟโตอิมิชชันสเปกโทสโกปี” โดย ดร.ธนชาติ เอกนภากุล
ที่มา : มติชนออนไลน์.  2560.  มทส.คว้า 3 รางวัลดีเด่น-ดี จากสภาวิจัยแห่งชาติ.  (ออนไลน์).  URL: http://www.matichon.co.th/news/451281.  6 กุมภาพันธ์ 2560. 
 จิสด้า จับมือ ม.บูรพา เน้นวิจัยและสร้างเครือข่ายเทคโนโลยีอวกาศ
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) หรือจิสด้า จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมกับมหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อมุ่งหวังให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และพัฒนาองค์ความรู้เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถให้แก่บุคลากรซึ่งกันและกัน ทางด้านการวิจัย การพัฒนา และการให้บริการทางวิชาการ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมด้านอวกาศและภูมิสารสนเทศ ตลอดจนด้านวิศวกรรมและการออกแบบ เพื่อการผลิต การประกอบ การทดสอบ ด้านอวกาศและอากาศยาน (Space/Aerospace) นอกจากนี้ยังคงมุ่งหวังที่จะพัฒนาในโครงการด้าน Area Based Development อาทิ การพัฒนาเศรษฐกิจบนเส้นทาง East West Corridor สายล่าง, การกำหนดและบริหารพื้นที่การเกษตร (Zoning) พืชสวนและไม้ยืนต้น, การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอย่างยั่งยืน เป็นต้น
ที่มา : MGR Online.  2560.  จิสด้า จับมือ ม.บูรพา เน้นวิจัยและสร้างเครือข่ายเทคโนโลยีอวกาศ.  (ออนไลน์).  URL: http://manager.co.th/Science/ViewNews.aspx?NewsID=9600000011798.  6 กุมภาพันธ์ 2560. 
 สวีเดนใช้เทคโนโลยี แก้ปัญหา “รถพยาบาลฉุกเฉิน”
ไมเคิล เออร์เนเบิร์ก และเพื่อนๆ นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมจากเคทีเอช ราชสถาบันเทคโนโลยีแห่งสวีเดนนำเสนอระบบเตือนฉุกเฉินแบบใหม่ให้ผู้ขับขี่รถยนต์ได้รับสัญญาณฉุกเฉินล่วงหน้าว่าให้เบนออกจากเส้นทางของรถพยาบาลหรือรถฉุกเฉินเพื่อเป็นการลดภาวะตื่นตกใจและภาวะเครียดที่เกิดขึ้นจากผู้ที่ได้รับสัญญาณแบบกะทันหัน ระบบที่พัฒนาขึ้นนี้เรียกว่า อีแวมซิสเต็ม ” ทำงานโดยการส่งสัญญาณวิทยุจากรถพยาบาลหรือรถฉุกเฉินไปยังเครื่องรับวิทยุ (ในระบบเอฟเอ็ม) ที่ติดตั้งอยู่ในรถยนต์ โดยเตือนเป็นคำพูดให้หลีกออกนอกเส้นทาง และปรากฏบนหน้าจอเครื่องวิทยุภายในรถไปพร้อมกันด้วย
ที่มา : มติชนออนไลน์.  2560.  สวีเดนใช้เทคโนโลยี แก้ปัญหา “รถพยาบาลฉุกเฉิน”.  (ออนไลน์).  URL: http://www.matichon.co.th/news/440810.  6 กุมภาพันธ์ 2560.
 เรื่องไกลตัว แต่ รู้เอาไว้ก็ดีเหมือนกัน อาจเกี่ยวข้องกับโลก “กล้องฮับเบิล ส่องพบดาวหางพุ่งใส่ดาวฤกษ์ดวงแม่
องค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติสหรัฐอเมริกา(นาซา) แถลงว่า กล้องโทรทรรศน์อวกาศฮับเบิลได้ค้นพบสิ่งที่ดูคล้ายกับดาวหางพุ่งเข้าชนดาวฤกษ์ที่ชื่อ เอชดี 172555 (HD 172555) ดาวที่ห่างจากโลก 95 ปีแสง คาดว่าหากการสันนิษฐานนี้ถูกต้อง ดาวเอชดี 172555 ก็จะเป็นระบบสุริยะต่างถิ่นแห่งที่สามที่พบว่ามีดาวหางพุ่งเข้าชนดาว สามารถวิเคราะห์ต่อไปได้ว่า การที่ดาวหางพุ่งชนดาวฤกษ์น่าจะเป็นเรื่องปกติของระบบสุริยะที่มีอายุน้อย ในบางครั้งที่ดาวหางพุ่งชนแล้วจะทิ้งน้ำไว้จำนวนมหาศาล ดังนั้นดาวหางอาจจะเป็นต้นกำเนิดน้ำและนำสารอินทรีย์มาสู่โลกได้ คลิป https://youtu.be/A1yH_DuC88M
ที่มา : มติชนออนไลน์.  2560.  เรื่องไกลตัว แต่ รู้เอาไว้ก็ดีเหมือนกัน อาจเกี่ยวข้องกับโลก “กล้องฮับเบิล ส่องพบดาวหางพุ่งใส่ดาวฤกษ์ดวงแม่”.  (ออนไลน์).  URL: http://www.matichon.co.th/news/442623.  6 กุมภาพันธ์ 2560.
 บันทึกจากอะพอลโล 1 โศกนาฏกรรม ที่โลกไม่มีวันลืม
บทความกล่าวถึง โครงการสำรวจอวกาศภารกิจอะพอลโล 1 ในวันที่ 27 มกราคม 2510 มีการซักซ้อมใหญ่ของภารกิจ ขณะที่ซ้อมอยู่นั้นเกิดไฟไหม้ในห้องนักบิน ประกายไฟกับวัสดุภายในยานติดไฟได้ง่าย ทำให้เพลิงลุกไหม้อย่างรวดเร็ว นักบินพยายามที่จะเปิดประตูหลบหนี แต่ประตูมีสองชั้นและต้องใช้เวลาเปิดนาทีครึ่งยิ่งกว่านั้นเมื่อภายในร้อนขึ้นความดันอากาศจึงสูงขึ้นทำให้ดึงประตูออกไม่ได้ กว่าที่นักบินจะได้รับการช่วยเหลือก็พบว่านักบิน ได้แก่ รอเจอร์ แชฟฟี, เอ็ดเวิร์ด ไวท์ และ กัส กริสซอม ทั้งสามท่านได้เสียชีวิตไปแล้ว โครงการฯชะงักไปหนึ่งปีครึ่ง นาซาได้เรียนรู้ถึงความผิดพลาดในการออกแบบ นำวัสดุติดไฟยากไปแทนที่วัสดุไวไฟ และประตูเข้าออกเป็นชั้นเดียวที่เปิดได้รวดเร็วเพียง 7 วินาที อวกาศภายในเป็นออกซิเจน 60% และไนโตรเจน 40% ทั้งนี้ยังคงจัดงานรำลึกถึงเหตุการณ์นั้น และจดจำการเรียนรู้เหตุการณ์เพื่อไม่ให้เกิดขึ้นอีก
ที่มา : มติชนออนไลน์.  2560.  บันทึกจากอะพอลโล 1 โศกนาฏกรรม ที่โลกไม่มีวันลืม.  (ออนไลน์).  URL: http://www.matichon.co.th/news/444165.  6 กุมภาพันธ์ 2560.
 ทีมวิจัยออสเตรเลีย พบวิธีสร้างภาพ “โฮโลแกรม”
ทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลีย (เอเอ็นยู) ได้พัฒนาเทคโนโลยีใหม่ขึ้นมาในระดับนาโนสเกล เชื่อว่าจะสามารถนำไปพัฒนาเป็นอุปกรณ์สำหรับการสร้างภาพโฮโลแกรมลอยตัวขึ้นมาได้จริงเพื่อสร้างภาพสามมิติแบบลอยตัวเหมือนวัตถุจริง โดยทีมวิจัยเปิดเผยเพิ่มเติมว่า รายละเอียดอุปกรณ์โฮโลแกรมของทีมนั้นจะสามารถฉายแสงออกมาผ่านนาโนพิลลาร์ เส้นออปติกโปร่งใสขนาดจิ๋ว (เล็กกว่าเส้นผมของคนทั่วไปถึง 500 เท่า) เพื่อให้รายละเอียดออกมาเป็นภาพที่ต้องการ ซึ่งมีแนวคิดจากหนังสตาร์วอร์ส
ที่มา : มติชนออนไลน์.  2560.  ทีมวิจัยออสเตรเลีย พบวิธีสร้างภาพ “โฮโลแกรม”.  (ออนไลน์).  URL: http://www.matichon.co.th/news/446109.  6 กุมภาพันธ์ 2560.
 ปรากฏการณ์อันตราย เมื่อสนามแม่เหล็กโลก ‘สลับขั้ว’

นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าจะเกิดการสลับขั้วสนามแม่เหล็กโลกโดยสมบูรณ์ราว 2,000 ปีข้างหน้า เมื่อเกิดปรากฏการณ์นี้พลังของสนามแม่เหล็กโลกจะอ่อนแอลง อนุภาครังสีที่มีประจุไฟฟ้าจะผ่านเข้ามาถึงโลกมากขึ้น หากเกิดขึ้นในปัจจุบันรังสีเหล่านี้อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อดาวเทียม, การบิน และสถานที่ต่างๆ บนพื้นโลกที่มีระบบไฟฟ้าติดตั้งอยู่ ดังเช่น เหตุการณ์พายุสุริยะ ที่ทำให้ไฟดับทั้งหมดในปี 2003 ที่สวีเดน อย่างไรก็ตาม นักวิทยาศาสตร์ไม่พบความเชื่อมโยงระหว่างการสูญพันธุ์ครั้งใหญ่กับการเกิดการสลับขั้วสนามแม่เหล็กโลก และไม่พบว่าการสลับขั้วจะก่อให้เกิดภาวะภูเขาไฟระเบิดต่อเนื่องจนเกิดหายนะบนโลกติดตามมาแต่อย่างใด

ที่มา : มติชนออนไลน์.  2560.  ปรากฏการณ์อันตราย เมื่อสนามแม่เหล็กโลก ‘สลับขั้ว’.  (ออนไลน์).  URL: http://www.matichon.co.th/news/448608.  6 กุมภาพันธ์ 2560. 
 สดร. เผยภาพแรก “ใจกลางทางช้างเผือกเหนือฟ้าอินทนนท์” ประเดิมฤดูกาลล่าทางช้างเผือก

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บันทึกภาพในช่วงเช้าก่อนดวงอาทิตย์ขึ้นของวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 05.48 น. ที่บริเวณจุดชมวิวดอยอินทนนท์ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นภาพใจกลางทางช้างเผือกภาพแรกของฤดูกาลถ่ายภาพทางช้างเผือกปีนี้ นายศุภฤกษ์ คฤหานนท์ เปิดเผยว่า แนวใจกลางทางช้างเผือกจะปรากฏบริเวณขอบฟ้าทางทิศตะวันออก ขนานกับเส้นขอบฟ้า ระหว่างกลุ่มดาวแมงป่องกับกลุ่มดาวคนยิงธนู ที่สามารถสังเกตเห็นได้ตั้งแต่เวลาประมาณ 05.00 น. จนถึงก่อนดวงอาทิตย์ขึ้น

ที่มา : มติชนออนไลน์.  2560.  สดร. เผยภาพแรก “ใจกลางทางช้างเผือกเหนือฟ้าอินทนนท์” ประเดิมฤดูกาลล่าทางช้างเผือก.  (ออนไลน์).  URL: http://www.matichon.co.th/news/448744.  6 กุมภาพันธ์ 2560. 
 เดินเครื่อง “ซูเปอร์เลเซอร์” กำลังสูงกว่าเลเซอร์ใดๆ บนโลก 10 เท่า
ความร่วมมือระหว่างนักวิจัยอังกฤษจากศูนย์เลเซอร์ซีแอลเอฟ (Central Laser Facility: CLF) และโครงการพัฒนาเลเซอร์กำลังสูงไฮเลส (HiLASE: High average power pulsed laser) ของสาธารณรัฐเช็ก พัฒนาอุปกรณ์กำเนิดแสงซูเปอร์เลเซอร์ ที่มีชื่อว่า “บิวอจ” (Bivoj) ให้เลเซอร์กำลังเฉลี่ยสูงถึง 1,000 วัตต์ เครื่องนี้หนักราว 20 ตัน และมีมูลค่าสูงถึงประมาณ 1.67 พันล้านบาท ซึ่งบนโลกของเรายังมีเครื่องกำเนิดเลเซอร์กำลังสูงระดับพันล้านวัตต์ คือ เท็กซัสพี“เท็กซัสพีตาวัตต์เลเซอร์” (Texas Petawatt Laser) และ “แอลเฟกซ์” (Fast Ignition Experiments: LFEX) ในโอซากา ญี่ปุ่น ที่ผลิตเลเซอร์กำลังสูง 2 พีตาวัตต์ หรือ 2 พันล้านวัตต์ โดยบิวอจต่างจากเครื่องกำเนิดเลเซอร์กำลังสูงทั้งสองตรงที่ไม่ได้ผลิตเป็นช่วงๆ แต่ให้ค่ากำลังเฉลี่ย
ที่มา : MGR Online.  2560.  เดินเครื่อง “ซูเปอร์เลเซอร์” กำลังสูงกว่าเลเซอร์ใดๆ บนโลก 10 เท่า.  (ออนไลน์).  URL: http://manager.co.th/Science/ViewNews.aspx?NewsID=9600000008795.  6 กุมภาพันธ์ 2560. 
 “กลุ่มกาแล็กซีแคระ” หนุนหลักฐานกำเนิดทางช้างเผือก-แย้มปริศนาสสารมืด

กล้องโทรทรรศน์ทางแสง เผยให้เห็น “กลุ่มกาแล็กซีแคระ” เป็นครั้งแรก หลังจากที่ทราบทางทฤษฎีว่ามีอยู่ ซาบรินา สเทียร์วอลต์ (Sabrina Stierwalt) นักฟิสิกส์ดาราศาสตร์ หัวหน้าทีมตีพิมพ์ผลงาน ได้ระบุว่า การค้นพบครั้งนี้เผยปริศนา ว่า โครงสร้างใหญ่ๆอย่างกาแล็กซีนั้นก่อกำเนิดในยุคกำเนิดเอกภพได้อย่างไร ซึ่งทฤษฎีที่ได้รับการยอมรับทำนายว่าหลังระเบิดบิกแบง แต่มีหลักฐานจากการสังเกตเพียงไม่กี่หลักฐานที่เผยถึงการรวมตัวกันของกาแล็กซีแคระ นอกจากนี้กาแล็กซีแคระยังช่วยทำให้เราเข้าใจสสารลึกลับอย่างสสารมืดได้ดีขึ้นด้วย เพราะกาแล็กซีแคระเล็กกว่ากาแล็กซีใหญ่ๆ จึงทำให้มีเศษซากอย่างก๊าซหรือฝุ่นเหลือน้อย เปิดทางให้ค้นหาสสารมืดได้สะดวกขึ้น ทั้งนี้ทีมค้นพบได้เผยแพร่ลงในวารสารเนเจอร์แอสโทรโนมี (Nature Astronomy)

ที่มา : MGR Online. 2560.
“กลุ่มกาแล็กซีแคระ” หนุนหลักฐานกำเนิดทางช้างเผือก-แย้มปริศนาสสารมืด. (ออนไลน์). URL: http://manager.co.th/Science/ViewNews.aspx?NewsID=9600000007980. 6 กุมภาพันธ์ 2560
 Password ain’t a password
The article said about we can start with a good password, not something like 123456 but say We3kEnd5*r3G0od (weekendsaregood). A good password should be easy to remember but contain a mix of lower and upper case letters, numbers and special characters. It should be also be at least 12 characters. One alternative is to use a password manager like say LastPass (www.lastpass.com) or similar. We can use about support Login Approvals in Facebook and local bank. Go to settings > security > Login alerts or login approvals.
ที่มา : James Hein.  2017.  Password ain’t a password.  (online).  URL: http://www.bangkokpost.com/tech/local-news/1190641/password-aint-a-password.  February 6, 2017.
 Bangkokian Phones
The article said about variety of lives that revolve around our smartphones. Categorising the type of Bangkokians, based on their phones.
1. The Hi-So : Their phones are the lastest model and they will be always be encased in something suchas brand-name match with case.
2. The Fitness Nut : Their posts are either all about the lastes diet craze or the route and distance of their run of the day.
3. The “Antisocial” : Who that full inboxes and constant message notifications. How the can live with the sight of that two-digit number on the right-hand corner of their mail and messaging apps is beyond us. You have to actually talk on the phone instead of typing words on a screen.
4. The Grandma and The Grandpa : They send you e-cards with really cheesy greetings or flower pictures to say good morning. If you are irritate, you should think that they send them because they care. It just shows “they have phones and you can contact them”.
5. The Mobile “Gamer” : They unstoppable such as Pokemon Goers, Fruit Ninjas. They are mobile gamers which is annoyed people when invite to be a part of their clan or team or cult.
6. The Foodie : They post photos up to their food-based IG accounts.
7. The one who doesn’t give a damn : People could replace the broken screens like normal people would.
ที่มา : Eric Surbano.  2017.  Bangkokian Phones.  (online).  URL: http://www.bangkokpost.com/tech/local-news/1192037/bangkokian-phones.  .  February 6, 2017.
 ฝรั่งทึ่ง ‘แหนไทย’ ชี้เป็น ‘ซุปเปอร์ฟู้ด’ ในอนาคต

ศาสตราจารย์ แกร์ฮาร์ด ยาห์รีส นักวิชาการจากสถาบันโภชนาการแห่งมหาวิทยาลัยฟรีดริค ชิลเลอร์ เจนา ในเมืองเจนา ประเทศเยอรมนี เผยผลศึกษาวิจัยเกี่ยวกับคุณสมบัติเชิงโภชนาการของ “ดัควีด” หรือ “แหน” พืชน้ำที่พบเห็นทั่วไปตามแหล่งน้ำธรรมชาติในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียง ว่า แหนอาจทำหน้าที่เป็นแหล่งโปรตีนสำคัญของอาหารในอนาคตสำหรับมนุษยชาติในระดับซุปเปอร์ฟู้ด ทั้งสามารถนำมาใช้โดยตรงอย่างเช่น ผสมในซุป, แกง, เป็นส่วนผสมของไข่เจียวและสลัด หรือนำไปทำเป็นอาหารแปรรูปได้ นอกจากนี้แหนยังมีคุณสมบัติด้านการรักษาอีกด้วย สามารถดูดซับจุลธาตุได้ ใช้เพื่อบรรเทาอาการเป็นพิษของ ภาวะทุพโภชนาการ

ที่มา : มติชนออนไลน์.  2560.  ฝรั่งทึ่ง ‘แหนไทย’ ชี้เป็น ‘ซุปเปอร์ฟู้ด’ ในอนาคต.  (ออนไลน์).  URL: http://www.matichon.co.th/news/440821.  6 กุมภาพันธ์ 2560.
 พบ “แมลงอีที” ที่พม่า อายุ 100 ล้านปี

โลกของเราสามารถจัดกลุ่มแมลงที่ใกล้เคียงกันได้ 31 ลำดับ และเมื่อเร็วๆนี้มีการค้นพบแมลงที่แตกต่างออกไปทำให้ต้องแยกเป็นลำดับที่ 32 ผู้ค้นพบคือ ศาสตราจารย์กิตติคุณ จอร์จ ปัวนาร์ จูเนียร์ นักกีฏวิทยาจากมหาวิทยาลัยแห่งรัฐโอเรกอน สหรัฐอเมริกา ค้นพบแมลงในสภาพก้อนอำพันอายุ 100 ล้านปี ที่หุบเขาฮูกอว์งในประเทศพม่า ตั้งชื่อวิทยาศาสตร์ให้ว่า เอทีโอคาเรนัส เบอร์มานิคัส (Aethiocarenus burmanicus) แต่หลายคนเรียกมันว่าแมลงอีที เพราะหน้าตาคล้ายคลึงกับมนุษย์ต่างดาวอีทีในภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ ด้วยลำตัวแบนบอบบาง ส่วนหัวมีลักษณะเป็นสามเหลี่ยมที่หันฐานออก พร้อมลูกตาโปน สามารถมองเห็นได้ 180 องศา ส่วนคอพบต่อมผลิตสารเคมีเชื่อว่าใช้เพื่อขับไล่ศัตรู คาดว่ามันจะใช้ชีวิตอยู่ตามรอยแยกของตอไม้ กินหนอน ปลวก และเห็ดราเป็นอาหาร สูญพันธุ์แล้ว

ที่มา : มติชนออนไลน์.  2560.  พบ “แมลงอีที” ที่พม่า อายุ 100 ล้านปี.  (ออนไลน์).  URL: http://www.matichon.co.th/news/448808.  6 กุมภาพันธ์ 2560. 
 3 ภาคีวิจัยขยายพันธุ์ “ปลาพลวงชมพู” ปลาเนื้ออร่อยขายที่ฮ่องกงโลละ 8,000
โครงการวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบการเลี้ยงและการขยายพันธุ์ปลาพลวงชมพู (ปลากือเลาะห์) ราชาแห่งแม่น้ำสายบุรีเพื่อสร้างอาชีพใหม่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ของทีมวิจัย นำโดย ผศ. ดร.ศราวุธ เจ๊ะโส๊ะ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และคณะ ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เพื่อให้ได้รับการเผยแพร่และให้สาธารณชนได้รับรู้เกี่ยวกับปลาพลวงชมพู วัตถุประสงค์หลัก คือ พัฒนารูปแบบการเลี้ยงและขยายพันธุ์ปลาพลวงชมพูให้เป็นแนวทางในการส่งเสริมการเพาะเลี้ยงปลาให้ประชาชนในพื้นที่ลุ่มน้ำสายบุรี เพราะปลาพลวงชมพูเป็นที่ต้องการของตลาดเป็นอย่างมาก เป็นปลาที่มีรสชาติดี ซึ่งราคาในบ้านเรา ณ ขณะนี้สูงถึงกิโลกรัมละ 2,500 บาท และในฮ่องกงอาจมีราคาสูงถึงกิโลกรัมละ 8,000 บาท
ที่มา : MGR Online. 2560.
3 ภาคีวิจัยขยายพันธุ์ “ปลาพลวงชมพู” ปลาเนื้ออร่อยขายที่ฮ่องกงโลละ 8,000. (ออนไลน์). URL: http://manager.co.th/Science/ViewNews.aspx?NewsID=9600000010978. 6 กุมภาพันธ์ 2560. 
 อุปกรณ์อุดผนังหัวใจฝีมือคนไทยแก้ปัญหา “หัวใจมีรูรั่ว” ไม่ต้องผ่าตัด

ผศ.ดร.อนรรฆ ขันธะชวนะ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาความเป็นสากล และทีมนักวิจัย Smart Lab มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) เผยผลงานว่า มจธ. สามารถสร้างอุปกรณ์อุดผนังหัวใจเพื่อใช้ในการรักษา สามารถปิดรูรั่วหัวใจได้โดยไม่ต้องผ่าตัด ซึ่งงานวิจัยดังกล่าวเป็นการคิดค้นสร้างอุปกรณ์อุดผนังหัวใจ (Occluder) เพื่อทำหน้าที่คล้ายกับเป็นร่ม 2 ชั้นประกบกันเพื่อปิดรูรั่วโดยการใส่สายอุปกรณ์ขนาดเล็กเข้าไปทางเส้นเลือดใหญ่บริเวณหน้าขา โดยอุปกรณ์อุดผนังหัวใจนี้ทำจากลวดโลหะผสมนิกเกิลไทเทเนียมที่มีสมบัติยืดหยุ่นยิ่งยวด (Superelastic) สามารถควบคุมสมบัติทางกลและทางชีวภาพได้ ช่วยลดการนำเข้าอุปกรณ์จากต่างประเทศ ลดราคาค่าอุปกรณ์

ที่มา : MGR Online.  2560.  อุปกรณ์อุดผนังหัวใจฝีมือคนไทยแก้ปัญหา “หัวใจมีรูรั่ว” ไม่ต้องผ่าตัด.  (ออนไลน์).  URL: http://manager.co.th/Science/ViewNews.aspx?NewsID=9600000011748.  6 กุมภาพันธ์ 2560. 
 “สมาร์ทแจ็คเกต” จากยูกันดาตรวจปอดบวมได้เร็วกว่าหมอ

โอลิเวีย โกบุรองโก (Olivia Koburongo) และทีมวิศวกรชาวยูกันดา ประดิษฐ์ “สมาร์ทแจ็คเกต” ช่วยวินิจฉัยโรคปอดบวม โดยพัฒนาเป็นชุดเครื่องมือสำเร็จรูป “มามา-โอป” (Mama-Ope) ความหวังของแม่ เป็นสมาร์ทแจ็คเกตติดอุปกรณ์ชีวการแพทย์และมีแอปพลิเคชั่นในสมาร์ทโฟนสำหรับทำหน้าที่วินิจฉัย ซึ่งโรคปอดบวมนั้นได้คร่าชีวิตเด็กชาวยูกันดาที่อายุต่ำกว่า 5 ปี ถึงปีละ 24,000 ราย และถูกวินิจฉัยคลาดเคลื่อนว่าเป็นโรคมาลาเรียอีกด้วย นอกจากนี้ทีมพัฒนาเสื้อแจ็คเกตยังอยู่ระหว่างยื่นจดสิทธิบัตร และชุดตรวจอยู่ในรายชื่อรางวัลประจำปี 2017 ของสภาวิศวกรรมแอฟริกา (Royal Academy of Engineering Africa) ด้วย

ที่มา : MGR Online.  2560.  “สมาร์ทแจ็คเกต” จากยูกันดาตรวจปอดบวมได้เร็วกว่าหมอ.  (ออนไลน์).  URL: http://manager.co.th/Science/ViewNews.aspx?NewsID=9600000007988. 6 กุมภาพันธ์ 2560.
 ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ เปิด 4 เทรนด์โลกเปลี่ยน ที่ผู้ประกอบการต้องรู้
ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) เปิด 4 เทรนด์โลกประจำปี 2017 ที่ผู้ประกอบการต้องรู้อันเป็นผลมาจากความทันสมัยของเทคโนโลยีดิจิทัลที่สร้างปรากฏการณ์ใน 4 ประเด็น คือ 1. ประชากรศาสตร์ เกิดสินค้าและบริการแบบใหม่ที่ไม่จำกัดด้วยประชากรศาสตร์ เช่น แฟชั่นเครื่องแต่งกายแบบไม่ระบุเพศ 2. เขตแดน การเปิดกว้างทางความหลากหลายของเชื้อชาติ 3. ความจริง มีกระแสความต้องการให้แอนาล็อกกลับมา เช่น เทรนด์กล้องโพลารอยด์ 4. ธรรมชาติ กระแสธุรกิจที่ตอบโจทย์คนรักธรรมชาติ เน้นความยั่งยืน เช่น การจัดบ้านของ KonMari ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในหนังสือบทสรุป “เจาะเทรนด์โลก 2017” โดยดาวน์โหลด e-Book ได้ฟรีที่ www.tcdc.or.th
ที่มา : มติชนออนไลน์.  2560.  ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ เปิด 4 เทรนด์โลกเปลี่ยน ที่ผู้ประกอบการต้องรู้.  (ออนไลน์).  URL: http://www.matichon.co.th/news/447001.  6 กุมภาพันธ์ 2560.
 กลุ่มมิตรผล-สกว. ปั้นนักวิจัยสู่เศรษฐกิจชีวภาพ
กลุ่มมิตรผล และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) โดยโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการสนับสนุนโครงการวิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพสำหรับนักวิจัยระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ร่วมกันจัดสรรงบประมาณฝ่ายละ 50% ไม่จำกัดจำนวนทุน ภายในระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่ 1 ต.ค. 59 – 30 ก.ย. 64 ซึ่งจะมุ่งเน้นที่การพัฒนาบุคลากรการวิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพ รวมถึงเทคโนโลยีการจัดการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่มีความสำคัญต่ออุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลของไทย และงานวิจัยปีแรกจะมีทั้งหมด 10 โครงการ แบ่งเป็นระดับปริญญาเอก 2 โครงการ และปริญญาโท 8 โครงการ
ที่มา : MGR Online.  2560.  กลุ่มมิตรผล-สกว. ปั้นนักวิจัยสู่เศรษฐกิจชีวภาพ.  (ออนไลน์).  URL: http://manager.co.th/Science/ViewNews.aspx?NewsID=9600000011846.  6 กุมภาพันธ์ 2560. 
 ‘Big Bang’ conference to tantalise investors
The “Thailand Digital Big Bang” conference will be held at Queen Sirikit National Convention Center during May 25-28 with support from the Industry and Science and Technology ministries. They want to inform global tech firms, particulary those in Asean, that Thailand is developing a digital ecosystem through the national digital roadmap, paving the way to lift up new S-curve industrial developments here. Among new potential industries are those related to robotics, aircraft, digital business, biofuels, biochemicals and nanotechnology.
ที่มา : Bangkok Post.  2017.  ‘Big Bang’ conference to tantalise investors.  (online).  URL: http://www.bangkokpost.com/tech/local-news/1189385/big-bang-conference-to-tantalise-investors.  February 6, 2017.
 App security tipped to propel market
Based on an internal survey conducted by F5 Networks Thailand with 2000 IT professional respondents globlally, respondents use 14 app services currently, up from 11 in 2016. They are planning to use 17 app services in the next 12 months. Mr.Watchara Jiracharoensuwan, the newly appointed country manager said the millennial generation, wihich includes those aged 18-34, will continue to put pressure on companies to increase their businesses’speed. There are about 22 million millennials in Thailand, representing 31% of population.
ที่มา : Suchit Leesa-Nguansuk.  2017.  App security tipped to propel market.  (online).  URL: http://www.bangkokpost.com/tech/local-news/1190477/app-security-tipped-to-propel-market.  February 6, 2017.