Default title

Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

โครงการอบรมสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและนักวิจัย หัวข้อ “เครื่องมือประเมินคุณภาพวารสาร”

October 10, 2016 @ 9:00 am - 12:00 pm

โครงการอบรมสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและนักวิจัย หัวข้อ “เครื่องมือประเมินคุณภาพวารสาร” โดยใช้ฐานข้อมูล Journal Citation Reports (JCR) และ EndNote

โดย คุณจิรวัฒน์ พรหมพร แผนกสนับสนุนฝ่ายทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ทางการศึกษา บริษัท บุ๊ค โปรโมชัน แอนด์ เซอร์วิส จํากัด

วันที่ 10 ตุลาคม 2559 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้อง LIB 114 ชั้น 1 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

คลิกลงทะเบียน

Details

Date:
October 10, 2016
Time:
9:00 am - 12:00 pm
Event Category: