เบื้องหลังการขับเคลื่อน มจธ.

นิทรรศการ “เบื้องหลังการขับเคลื่อน มจธ.” เพื่อประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษา บุคลากร และผู้สนใจได้รู้จักผู้บริหารตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันซึ่งเป็นบุคคลต้นแบบในด้านต่างๆ เช่น แนวคิด วาทะคำคม ผลงานที่โดดเด่น และเป็นบุคคลที่อยู่เบื้องหลังการขับเคลื่อน มจธ. รวมทั้งกระตุ้นให้คนรุ่นใหม่สนใจประวัติศาสตร์ รู้จักรากเหง้าของ มจธ.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.