รู้จักพื้นที่การศึกษา มจธ.

นิทรรศการ “รู้จักพื้นที่การศึกษา มจธ.” เพื่อรู้ข้อมูลสำคัญ เช่น ตราสัญลักษณ์ สี และดอกไม้ ประจำมหาวิทยาลัย เป้าหมายการออกแบบพื้นที่การศึกษา มจธ. แต่ละพื้นที่ ผลงานโดดเด่นของนักศึกษา รวมทั้ง “รู้จัก” มุมมองอธิการบดีคนปัจจุบันของ มจธ.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.