ราชาคีตศิลป์

นิทรรศการ “ราชาคีตศิลป์” 

เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระปรีชาสามารถในการทรงดนตรีของพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 9 และการรังสรรค์บทเพลงพระราชนิพนธ์จำนวน 48 บทเพลง ซึ่งล้วนมาจากการสร้างสรรค์แนวคิดที่ดีในการดำรงชีวิต

 

This entry was posted in . Bookmark the permalink.