พระมหากษัตริย์นักกีฬา

นิทรรศการ “พระมหากษัตริย์นักกีฬา” เพื่อเทิดพระเกียรติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และเพื่อให้นักศึกษา บุคลากรและผู้สนใจทราบถึงพระอัจริยภาพและพระปรีชาสามารถด้านกีฬา

This entry was posted in . Bookmark the permalink.