นายช่างใหญ่ของแผ่นดิน

นิทรรศการ “นายช่างใหญ่ของแผ่นดิน” เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระอัจฉริยภาพทางด้านช่างอันนำมาสู่การพัฒนาประเทศ เกิดโครงการพระราชดำริตามภูมิภาคของประเทศไทย นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ต่าง ๆ มากมายจนได้รับการถวายการรับจดทะเบียนสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร รวมทั้งเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ ทักษะการจัดการ ทักษะการคิด

This entry was posted in . Bookmark the permalink.