ขอดเกร็ดประเพณีไทย : เดือน ๕ มหาสงกรานต์

นิทรรศการ “ขอดเกร็ดประเพณีไทย : เดือน ๕ มหาสงกรานต์” เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเป็นมาของประเพณีสงกรานต์ และส่งเสริมและสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามให้คงอยู่ต่อไป

 

This entry was posted in . Bookmark the permalink.