กษาปณ์ ๑๐ สองสีที่ระลึก

นิทรรศการ “กษาปณ์ ๑๐ สองสีที่ระลึก” เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับเหรียญกษาปณ์ ทั้งที่เป็นเหรียญกษาปณ์หมุนเวียนและเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกชนิดราคา 10 บาท รวมทั้งสร้างความตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของเงินตราในประเทศไทย ซึ่งควรค่าแก่การศึกษาและอนุรักษ์สืบต่อไป

This entry was posted in . Bookmark the permalink.