February-2017

February ข่าวประจำวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560          ||อ่านข่าวย้อนหลังประจำเดือนกุมภาพันธ์ ฉบับวันที่ |27 ก.พ.|25 ก.พ.|24 ก.พ.|23 ก.พ.|17 ก.พ.|6 ก.พ.| [seed_social] ข่าวการศึกษา  ตั้งหลักใหม่เพิ่มชั่วโมงเรียนภาษาอังกฤษ นโยบายยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร ได้คัดเลือกครูแกนนำจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(สพป.) และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา(สพม.) มาพัฒนาความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ซึ่งนพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ ได้ลงพื้นที่เยี่ยมชม และค่อนข้างพอใจกับการจัดอบรมดังกล่าว เชื่อว่า ในระยะ 3 สัปดาห์จะทำให้ครูมั่นใจในการสื่อสารภาษาอังกฤษ และนำทักษะการสอนไปใช้ในชั้นเรียนได้ ที่มา : เดลินิวส์.  2560.  ตั้งหลักใหม่เพิ่มชั่วโมงเรียนภาษาอังกฤษ.  (ออนไลน์).  URL: https://www.dailynews.co.th/education/558403.  28 กุมภาพันธ์ 2560.  ฝึกงาน ‘สหกิจอาเซียน’ ที่..ลาว บทความกล่าวถึงนักศึกษาแลกเปลี่ยนในโครงการสหกิจอาเซียนของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ได้ไปฝึกงานคณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ฝึกงานใน 6 แผนก คือ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ฝ่ายห้องสมุด ภาควิชารัฐศาสตร์[…]

November-2017

November ข่าวประจำวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ข่าววิทยาศาสตร์ / เทคโนโลยี  ไฮเทคเกิ๊น! ชางงีเปิดแล้วอาคารผู้โดยสารใหม่ ใช้ระบบอัตโนมัติ ทำผู้โดยสารมึน  เมื่อวันที่ 31 ต.ค. ที่ผ่านมา ท่าอากาศยานชางงี ประเทศสิงคโปร์ เปิดใช้อาคารผู้โดยสารใหม่แล้ว ซึ่งถือเป็นอาคารที่ทันสมัยที่สุด ผู้ใช้บริการไม่ต้องพูดคุยกับเจ้าหน้าที่สนามบินเลย เพราะมีทั้งระบบเช็กอินอัตโนมัติ ระบบสแกนใบหน้า จุดโหลดกระเป๋าที่ใช้ระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วย แต่ในการให้บริการวันแรก ผู้โดยสารชุด 100 คนแรกยังไม่คุ้นชินกับการใช้เครื่องด้วยตนเองจึงยังต้องมีเจ้าหน้าที่คอยช่วยเหลืออยู่ ที่มา : มติชนออนไลน์. 2560. ไฮเทคเกิ๊น! ชางงีเปิดแล้วอาคารผู้โดยสารใหม่ ใช้ระบบอัตโนมัติ ทำผู้โดยสารมึน. (ออนไลน์). URL: https://www.matichon.co.th/news/716434. 1 พฤศจิกายน 2560.  ตัวช่วยมือใหม่…เปิดตัวคู่มือลงทุนพัฒนา “โซลาร์รูฟ” องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ประจำประเทศไทย ร่วมกับองค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา (USAID) เปิดตัวคู่มือแนวทางการพัฒนาและลงทุนระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคาครั้งแรกในประเทศไทย โดยมีเป้าหมายเพื่อเป็นคู่มือต้นแบบของแนวทางประกอบการพัฒนาโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทย การติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคาหรือโซลาร์รูฟ (Solar Roof) จะช่วยประหยัดค่าไฟฟ้าลงได้ 10% ที่มา[…]

October-2017

October ข่าวประจำวันที่ 27 ตุลาคม 2560      ||อ่านข่าวย้อนหลังประจำเดือนตุลาคม ฉบับวันที่ 25 ต.ค.|24 ต.ค.|19 ต.ค.|4 ต.ค.| ข่าวทั่วไป  งดงามในความเศร้า จาก”พระเมรุมาศ” สู่ “เขาพระสุเมรุ”…ส่งเสด็จครั้งสุดท้าย ส่งพ่อสู่สรวงสวรรค์ ตามคติพราหมณ์ความเชื่อที่ว่าพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นสมมติเทพ ตัวแทนสวรรค์จุติมาปกครองมนุษย์ เพื่อประกอบคุณงามความดีและสะสมบารมี ซึ่งสถานที่ประทับของเหล่าเทพเทวดาคือยอดเขาพระสุเมรุ จึงเป็นเหตุผลที่ต้องทำพระเมรุมาศให้งดงามอลังการตามคติความเชื่อ เหล่าช่างแขนงต่างๆ ร่วมกันก่อสร้างพระเมรุมาศ ที่ประกอบด้วยอาคารทรงบุษบกจำนวน 9 องค์ ตั้งอยู่บนฐานชาลารูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส 3 ชั้น มีบันไดทางขึ้นทั้ง 4 ทิศ ทิศตะวันตกหันหน้าเข้าพระที่นั่งทรงธรรม ทิศตะวันออกติดตั้งลิฟต์ และทิศเหนือติดตั้งสะพานเกรินสำหรับเชิญพระบรมโกศจากราชรถปืนใหญ่ขึ้นบนพระเมรุมาศ มีลานอุตราวรรต ฐานรอบพระเมรุมาศ ที่เป็นเหมือนสระอโนดาตจำลอง ประดับด้วยสัตว์หิมพานต์ พระที่นั่งทรงธรรม สำหรับสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระบรมวงศานุวงศ์ประทับทรงธรรมในพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศล และองคมนตรี ศาลาลูกขุน, ทับเกษตร, ทิม, ราชวัตร พลับพลายก สำหรับ พักและร่วมพระราชพิธี ที่มา[…]

September-2017

September ข่าวประจำวันที่ 26 กันยายน 2560     ||อ่านข่าวย้อนหลังประจำเดือนกันยายน ฉบับวันที่ 20 ก.ย.|18 ก.ย.|13 ก.ย.|7 ก.ย. ข่าวการศึกษา  อาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้รับรางวัล Ma Shi Huang Award นายสัตวแพทย์วีรพงศ์ ตั้งจิตเจริญ อาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้รับรางวัล Ma Shi Huang Award จาก Association Professor Mushtaq Memon, Executive Director of The World Association of Traditional Chinese Veterinary Medicine (WATCVM) จากการเดินทางไปนำเสนอผลงานทางวิชาการในงานประชุมวิชาการ The 19th Annual International Traditional Chinese Veterinary Medicine (TCVM)[…]

August-2017

August ข่าวประจำวันที่ 28 สิงหาคม 2560             ||อ่านข่าวย้อนหลังประจำเดือนสิงหาคม ฉบับวันที่  23 ส.ค.|15 ส.ค.|7 ส.ค.|1 ส.ค.| ข่าวการศึกษา  อาชีวะ เสริมทักษะเทคโนโลยีนวัตกรรม เน้นสอนแบบ Project-based Learning วิทยาลัยเทคนิค (วท.) พังงา จัดงาน “The 2nd International Convention on Vocational Innovation Project” เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเสริมทักษะให้นักเรียน นักศึกษา ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) และนักศึกษาอาชีวะต่างประเทศ โดยปีนี้มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 43 ทีม 17 สถาบันการศึกษา มีเป้าหมายหลักเพื่อสร้างนักเทคโนโลยี ผ่านระบบการศึกษาในหลักสูตรการเรียนการสอนแบบ Project-base learning ที่สามารถผสมผสานวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้เข้ากับทักษะวิชาชีพเพื่อสร้างนวัตกรรม ที่มา : มติชนออนไลน์.  2560.  อาชีวะ เสริมทักษะเทคโนโลยีนวัตกรรม เน้นสอนแบบ Project-based Learning.[…]