August-2017

August

ข่าวประจำวันที่ 28 สิงหาคม 2560             ||อ่านข่าวย้อนหลังประจำเดือนสิงหาคม ฉบับวันที่  23 ส.ค.|15 ส.ค.|7 ส.ค.|1 ส.ค.|

ข่าวการศึกษา

 อาชีวะ เสริมทักษะเทคโนโลยีนวัตกรรม เน้นสอนแบบ Project-based Learning
วิทยาลัยเทคนิค (วท.) พังงา จัดงาน “The 2nd International Convention on Vocational Innovation Project” เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเสริมทักษะให้นักเรียน นักศึกษา ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) และนักศึกษาอาชีวะต่างประเทศ โดยปีนี้มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 43 ทีม 17 สถาบันการศึกษา มีเป้าหมายหลักเพื่อสร้างนักเทคโนโลยี ผ่านระบบการศึกษาในหลักสูตรการเรียนการสอนแบบ Project-base learning ที่สามารถผสมผสานวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้เข้ากับทักษะวิชาชีพเพื่อสร้างนวัตกรรม
ที่มา : มติชนออนไลน์.  2560.  อาชีวะ เสริมทักษะเทคโนโลยีนวัตกรรม เน้นสอนแบบ Project-based Learning.  (ออนไลน์).  URL: https://www.matichon.co.th/news/643994.  28 สิงหาคม 2560.
 สพม.19 ปลื้ม ร.ร.ศรีบุญเรืองวิทยาคาร ได้รับเลือก ‘โรงเรียนต้นแบบสภานักเรียนระดับประเทศ’
การแข่งขันโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียนระดับประเทศ ประจำปี 2560 ส่งเสริมให้นักเรียนได้รู้บทบาทหน้าที่ความเป็นพลเมืองตามวิถีประชาธิปไตยและสำนึกในความเป็นไทย โดยโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู เป็นโรงเรียนแห่งเดียวในสังกัด สพม.19 (เลย-หนองบัวลำภู) ที่สามารถผ่านเข้าสู่รอบการประเมินสภาพจริง และได้รับคัดเลือกระดับประเทศ ประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ที่มา : มติชนออนไลน์.  2560.  สพม.19 ปลื้ม ร.ร.ศรีบุญเรืองวิทยาคาร ได้รับเลือก ‘โรงเรียนต้นแบบสภานักเรียนระดับประเทศ’.  (ออนไลน์).  URL: https://www.matichon.co.th/news/644075.  28 สิงหาคม 2560.

ข่าววิทยาศาสตร์ / เทคโนโลยี

 วช.มอบรางวัลแก่นักประดิษฐ์สายอุดมศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดพิธีมอบรางวัลประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2560 ในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560 (Thailand Research Expo 2017)” ผลงานที่ได้รับรางวัลดีเด่น มีดังนี้
1.กลุ่มอาหาร เกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ รางวัลระดับดีเด่น ได้แก่ ผลงานชุดตรวจวัดปริมาณไซยาไนด์ในมันสาปะหลัง แบบเปรียบเทียบสีโดยใช้อนุภาคนาโนโลหะคู แห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
2. กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ รางวัลระดับดีเด่น ได้แก่ ผลงานการผลิตแผ่นแปะผิวหนังโดยใช้อนุภาคนาโนนาส่งสารเรสเวอราทรอลและกรดไลโปอิกสำหรับสลายไขมัน ใต้ผิวหนัง แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3.กลุ่มเครื่องมืออุปกรณ์อัจฉริยะ ระบบเครื่องกลที่ใช้อิเล็กทรอนิกส์ควบคุม ปัญญาประดิษฐ์ และเทคโนโลยี สมองกลฝังตัว รางวัลระดับดีเด่น ได้แก่ ผลงานโพลาร์กล้องจุลทรรศน์สมาร์ตโฟน สโคป: ชุดอุปกรณ์เสริมโพลาไรเซชันสำหรับกล้องจุลทรรศน์สมาร์ตโฟน แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4.กลุ่มสร้างสรรค์วัฒนธรรม การศึกษาและสังคม ที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิต รางวัลระดับดีเด่น ได้แก่ ผลงานชุดอุปกรณ์เพื่อการศึกษาเกี่ยวกับเลนส์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5.กลุ่มสิ่งแวดล้อมและพลังงาน รางวัลระดับดีเด่น ได้แก่ ผลงานการเพิ่มสมรรถนะการกลั่นเอทานอลรังสีอาทิตย์ด้วยคลื่นอัลตราโซนิค แห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และอื่นๆ
ที่มา : MGR Online. 2560. วช.มอบรางวัลแก่นักประดิษฐ์สายอุดมศึกษา. (ออนไลน์). URL: http://www.manager.co.th/Science/ViewNews.aspx?NewsID=9600000087656. 28 สิงหาคม 2560.
  จีนเปิดฉากศึก ‘ต่อสู้หุ่นยนต์’
 งาน “เวิลด์ โรบอต คอนเฟอร์เรนซ์” ที่กรุงปักกิ่ง มีการแข่งขันต่อสู้หุ่นยนต์รายการ “โรบอต คอมแบต คอมเพตทิชั่น” โดยผู้เข้าแข่งขัน 330 ทีม ต้องนำหุ่นยนต์มาต่อสู้กับทีมคู่แข่งเพื่อเฟ้นหาผู้ชนะ งานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-27 ส.ค. ที่ผ่านมา
ที่มา : กรุงเทพธุรกิจออนไลน์.  2560.  จีนเปิดฉากศึก ‘ต่อสู้หุ่นยนต์’.  (ออนไลน์).  URL: http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/770395.  28 สิงหาคม 2560.
 ญี่ปุ่นเปิดตัวหุ่นยนต์นักบวชให้เช่า

 

งานมหกรรมธุรกิจงานศพในกรุงโตเกียวของญี่ปุ่น มีหุ่นยนต์นักบวชเปปเปอร์สาธิตการท่องมนต์ด้วยระบบเสียงคอมพิวเตอร์และตีกลอง นายมิชิโอ อินามูระ ที่ปรึกษาบริษัทผู้เขียนซอฟต์แวร์คำสวด เผยว่า ประชากรญี่ปุ่นแก่ชราและลดจำนวนลง ทำให้นักบวชทางพุทธศาสนาได้รับเงินทำบุญน้อยลง ต้องไปทำงานพิเศษนอกวัด ซึ่งหุ่นยนต์นี้จะทำหน้าที่ในพิธีศพแทนกรณีที่นักบวชไม่ว่าง ในราคา 50,000 เยนต่องาน เทียบกับนักบวชจริงที่คิดค่าบริการกว่า 240,000 เยนต่องาน

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจออนไลน์.  2560.  ญี่ปุ่นเปิดตัวหุ่นยนต์นักบวชให้เช่า.  (ออนไลน์).  URL: http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/769974.  28 สิงหาคม 2560.

ข่าววิจัย / พัฒนา

 จิสด้าประกาศผลผู้ชนะไอเดียการทดลองงานวิจัยในอวกาศ
จิสด้าร่วมกับ สวทช. ประสานความร่วมมือด้านการศึกษาและวิจัยงานวิทยาศาสตร์อวกาศ ภายใต้โครงการ National Space Exploration หรือ NSE ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการวิจัยและการสำรวจในห้วงอวกาศ และรวมถึงการสร้างองค์ความรู้จากงานวิจัยที่มีคุณค่า และการพัฒนาต่อยอดให้เป็นนวัตกรรมอวกาศ กิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์ที่ผ่านการคัดเลือกได้แก่   1.โครงการวิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์ของโปรตีน-สารยับยั้ง และโปรตีน-โปรตีนสำหรับการพัฒนายาต้านมาลาเรีย โดย ดร.ชัยรัตน์ อุทัยพิบูลย์และทีมงาน 2.โครงการอาหารไทยไปอวกาศ โดย นายกฤษณ์ คุนผลินและทีมงาน 3.โครงการชักนำหัวของพืชสร้างหัวภายใต้สภาวะไร้น้ำหนัก โดย ดร. สุริยันตร์ ฉะอุ่มและทีมงาน 4.โครงการเครื่องพิมพ์สามมิติเพื่อผลิตอาหารในอวกาศ โดย นายตะวัน ถิ่นถาวรกุล และทีมงาน
ที่มา : MGR Online.  2560.  จิสด้าประกาศผลผู้ชนะไอเดียการทดลองงานวิจัยในอวกาศ.  (ออนไลน์).  URL: http://www.manager.co.th/Science/ViewNews.aspx?NewsID=9600000087680.  28 สิงหาคม 2560.
 ไทยเปิดเวทีประชุม “น้ำมันรำข้าว” นานาชาติหารือจริงจัง
การประชุมวิชาการน้ำมันรำข้าวนานาชาติ โดยมหาวิทยาลัยนเรศวรร่วมกับสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) ระหว่างวันที่ 24 – 25 สิงหาคม 2560 เพื่อยกระดับองค์ความรู้ให้ทั่วโลกได้รู้จักถึงประโยชน์ที่ได้จากน้ำมันรำข้าวและหันมาบริโภคน้ำมันรำข้าวมากยิ่งขึ้น ในการประชุมครั้งหน้าประเทศเวียดนามจะเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมโดยการประชุมจะถูกจัดขึ้น ในเดือนพฤษภาคม ณ กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม
ที่มา : MGR Online.  2560.  ไทยเปิดเวทีประชุม “น้ำมันรำข้าว” นานาชาติหารือจริงจัง.  (ออนไลน์).  URL: http://www.manager.co.th/Science/ViewNews.aspx?NewsID=9600000087038.  28 สิงหาคม 2560.
 มจธ.พัฒนาเทคโนโลยีลดความเสียหายทางความร้อนจากการตัดด้วยเลเซอร์

ผศ.ดร.วิบุญ ตั้งวโรดมนุกูล อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ผู้ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประจำปี 2560 จากมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ เจ้าของผลงานวิจัยด้าน “เทคโนโลยีและนวัตกรรมการตัดด้วยเลเซอร์ สำหรับอุตสาหกรรมการผลิตสมัยใหม่” เพื่อพัฒนากระบวนการตัดวัสดุด้วยความแม่นยำสูง โดยเฉพาะการใช้ “เลเซอร์” เป็นเครื่องมือในการตัดเพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ควบคู่ไปกับการเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการตัดด้วยเลเซอร์แบบเดิมให้สูงขึ้น

ที่มา : MGR Online.  2560.  มจธ.พัฒนาเทคโนโลยีลดความเสียหายทางความร้อนจากการตัดด้วยเลเซอร์.  (ออนไลน์).  URL: http://www.manager.co.th/Science/ViewNews.aspx?NewsID=9600000087391.  28 สิงหาคม 2560.

ข่าวทั่วไป

 Kenya bans plastic bags, may fine violators up to $38,000
A ban on plastic bags came into force Monday in Kenya and those found in violation of the ban could be given a maximum fine of $38,000 or serve a four-year jail term. Some 100 million plastic bags are handed out every year in Kenya by supermarkets alone. Manufacturers have said the ban will cost jobs, but Environment Minister Judi Wakhungu last week said more jobs will be created from making bags from environment friendly materials.
ที่มา : Associated press.  2017.  Kenya bans plastic bags, may fine violators up to $38,000.  (online).  URL: http://www.bangkokpost.com/news/world/1314452/kenya-bans-plastic-bags-may-fine-violators-up-to-38-000.  August 28, 2017.

 


ข่าวประจำวันที่ 23 สิงหาคม 2560 

ข่าวการศึกษา

 อบรมสร้างหนังสือเสียงผ่านโปรแกรม Obi
อุทยานการเรียนรู้ TK park เปิดอบรมพร้อมทั้งฝึกปฏิบัติการทำหนังสือเสียงด้วยโปรแกรม Obi 3.0.1 โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ (สมาชิก TK Park) ในวันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม 2560 เวลา 13.00 – 17.00 น.
ที่มา : เดลินิวส์.  2560.  อบรมสร้างหนังสือเสียงผ่านโปรแกรม Obi.  (ออนไลน์).  URL: https://www.dailynews.co.th/it/592830.  23 สิงหาคม 2560.
 มหา”ลัยตื่นเร่งศึกษาผลเปิดปิดภาคเรียน
ตามที่มีความเคลื่อนไหวให้ทบทวนการเปิดปิดภาคเรียน มหาวิทยาลัยนเรศวรได้ยกประเด็นดังกล่าวมาหารือเช่นกัน คาดว่า 2 เดือนจะรู้ผลการตัดสิน ว่าจะกลับไปเปิดปิดภาคเรียนตามเดิมหรือไม่ ในขณะที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ยังคงรอผลวิจัยเกี่ยวกับผลกระบการเปิดปิดภาคเรียนของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ก่อน
ที่มา : เดลินิวส์.  2560.  มหา”ลัยตื่นเร่งศึกษาผลเปิดปิดภาคเรียน.  (ออนไลน์).  URL: https://www.dailynews.co.th/education/593324.  23 สิงหาคม 2560.
 แนะนำเว็บสอนเขียนโคดดิ้งสำหรับเด็กไทย
กลุ่มบริษัท ซีดีจี   เปิดตัว เว็บไซต์  www.codetheirdreams.com  ศูนย์รวมการเรียนรู้ Coding สำหรับเยาวชน รวบรวมเครื่องมือการเรียนการสอนโค้ดดิ้งอย่างเป็นทางการ ผู้สนใจสามารถใช้หลักสูตร หรือชุดอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนจากเว็บไซต์นี้ได้ทันที โดยแบ่งกิจกรรมเป็นหมวดหมู่ ทั้ง “เรียนโค้ด (Let’s code)” สำหรับเด็กนักเรียน “สอนโค้ด (Let’s coach)” สำหรับคุณครูและผู้ปกครอง และ “จุดประกาย (Let’s inspire)” สำหรับ จิตอาสาและบุคคลทั่วไปที่สนใจ 
ที่มา : เดลินิวส์.  2560.  แนะนำเว็บสอนเขียนโคดดิ้งสำหรับเด็กไทย.  (ออนไลน์).  URL: https://www.dailynews.co.th/it/593222.  23 สิงหาคม 2560.
 ส่งใจไปเชียร์พนมดิน Robot
ทีม “พนมดิน Robot” จากวิทยาลัยการอาชีพท่าตูม (วก.ท่าตูม) จ.สุรินทร์ แชมป์ประเทศไทยจากการแข่งขันหุ่นยนต์เอบียู โรบอท คอนเทสต์ (ABU : Asia-Pacific Robot contest) ประจำปี 2560 เป็นตัวแทนประเทศไทย ไปชิงแชมป์หุ่นยนต์นานาชาติ เอบียู เอเชียแปซิฟิก คอนเทสต์ 2017 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น จะลงสนามแข่งขันกับหุ่นยนต์จาก 18 ประเทศ ระหว่างวันที่ 27-28 ส.ค.นี้ 
ที่มา : เดลินิวส์.  2560.  ส่งใจไปเชียร์พนมดิน Robot.  (ออนไลน์).  URL: https://www.dailynews.co.th/education/593250.  23 สิงหาคม 2560.

ข่าววิทยาศาสตร์ / เทคโนโลยี

 ไขความลับจักรวาลกับนิทรรศการ “เซิร์น”
 งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2560 มุ่งเน้นความรู้ทางวิทยาศาสตร์หลากหลายด้านให้เยาวชน ส่วนหนึ่งได้นำนิทรรศการเซิร์น (CERN) งานวิจัยระดับโลกมาร่วมแสดง เช่น แบบจำลองเครื่องเร่งอนุภาคของเซิร์น เครื่องเร่งอนุภาค LHC (Large Hadron Collider) ที่ใช้จำลองเหตุการณ์บิ๊กแบงจุดกำเนิดของจักรวาล  ห้องกิจกรรมไฟฉายแอลอีดี ให้เยาวชนได้ลองประดิษฐ์ไฟฉาย ลงมือทำตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนกระทั่งประกอบเป็นไฟฉายพร้อมการใช้งาน  ห้องกิจกรรม เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช จัดแสดงเครื่องมือและกรรมวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช ให้เยาวชนที่ร่วมกิจกรรม และอื่นๆ
ที่มา : เดลินิวส์.  2560.  ไขความลับจักรวาลกับนิทรรศการ “เซิร์น”.  (ออนไลน์).  URL: https://www.dailynews.co.th/it/593299.  23 สิงหาคม 2560.
 ‘พาทาโกไททัน’ ไดโนเสาร์ใหญ่ที่สุดในโลก

ทีมนักวิจัยจากอาร์เจนตินาเผยแพร่ผลการตรวจวิเคราะห์ซากฟอสซิลโครงกระดูกไดโนเสาร์ยักษ์พบเป็น “ไททันโนซอร์” สายพันธุ์ใหม่ที่หนักไม่น้อยกว่า 69 ล้านตัน อายุราว 100 ล้านปี ทำสถิติเป็นไดโนเสาร์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดที่เคยมีการค้นพบ นักวิจัยระบุว่ามีน้ำหนักเทียบได้กับช้างพลายเอเชียราว 12 ตัวรวมกัน

ที่มา : มติชนออนไลน์.  2560.  ‘พาทาโกไททัน’ ไดโนเสาร์ใหญ่ที่สุดในโลก.  (ออนไลน์).  URL: https://www.matichon.co.th/news/629763.  23 สิงหาคม 2560.
 ส่งตัวอย่างสู่ “ไอเอสเอส” หวังหาวิธีรักษา “พาร์กินสัน”
ทีมค้นคว้าวิจัยที่มูลนิธิ ไมเคิล เจ.ฟอกซ์ ให้การสนับสนุนเพื่อการวิจัยโรคพาร์กินสัน จัดส่งตัวอย่างโปรตีน “แอลอาร์อาร์เค 2” ที่เชื่อว่าเป็นตัวการทำให้เกิดโรคพาร์กินสันในคน ไปยังสถานีอวกาศนานาชาติ (ไอเอสเอส) เพื่อทดลองปลูกสร้างผลึกโปรตีนของมัน มาศึกษาโครงสร้าง หาทางยับยั้งการเติบโตของโปรตีนต่อไป ยับยั้งอาการของผู้ป่วยที่ทรุดลงเรื่อยๆได้ เบื้องต้นพบว่า ภาวะแรงโน้มถ่วงของโลกทำให้ผลึกโปรตีนที่เพาะได้มีขนาดเล็กและคุณภาพด้อยลง จึงลองส่งไปทดลองเพาะในสภาวะแรงโน้มถ่วงที่น้อยกว่าบนสถานีอวกาศเป็นเวลา 1 เดือน
ที่มา : มติชนออนไลน์.  2560.  ส่งตัวอย่างสู่ “ไอเอสเอส” หวังหาวิธีรักษา “พาร์กินสัน”.  (ออนไลน์).  URL: https://www.matichon.co.th/news/630641.  23 สิงหาคม 2560.
 ‘อเลซี’ ไพรเมท 13 ล้านปี ไขปมวิวัฒนาการมนุษย์

ทีมนักขุดค้นเพื่อการวิจัยด้านบรรพชีวินวิทยา ค้นพบกะโหลกของไพรเมท อายุ 13 ล้านปีโดยบังเอิญ ในตอนเหนือของประเทศเคนยา กะโหลกศีรษะมีขนาดเล็กเท่ากับลูกเลมอน สภาพสมบูรณ์มาก ทีมขุดค้นตั้งชื่อว่า “อเลซี” เชื่อว่าอาจเป็นบรรพบุรุษร่วมของมนุษย์และเอพส์ หรือลิงใหญ่ ที่มีวิวัฒนาการสืบทอดมาถึงปัจจุบัน

ที่มา : มติชนออนไลน์.  2560.  ‘อเลซี’ ไพรเมท 13 ล้านปี ไขปมวิวัฒนาการมนุษย์.  (ออนไลน์).  URL: https://www.matichon.co.th/news/632156.  23 สิงหาคม 2560.
 ปีหน้าไปดวงจันทร์ ใช้สมาร์ทโฟนโทรกลับบ้านได้
 บริษัท พาร์ท ไทม์ ไซนซ์ทิสต์ จะติดตั้งสถานีฐานแรกสุดสำหรับการถ่ายทอดสัญญาณโทรศัพท์ที่ใช้เทคโนโลยีแอลทีอีหรือเทคโนโลยี 4 จี บนพื้นผิวดวงจันทร์ปลายปี 2018 ถ่ายทอดข้อมูลกลับมายังโลก สามารถใช้สมาร์ทโฟนเพื่อโทรศัพท์กลับบ้านได้
ที่มา : มติชนออนไลน์.  2560.  ปีหน้าไปดวงจันทร์ ใช้สมาร์ทโฟนโทรกลับบ้านได้.  (ออนไลน์).  URL: https://www.matichon.co.th/news/635741.  23 สิงหาคม 2560.
 Thailand third largest for Line stickers
Thailand ranked as the world’s third-largest market for Line sticker download revenue. Line has 41 million users in Thailand, some 94% of mobile internet users. It follows Japan and Taiwan in Line sticker sales. 
ที่มา : Komsan Tortermvasana.  2017.  Thailand third largest for Line stickers.  (online).  URL: http://www.bangkokpost.com/tech/local-news/1311251/thailand-third-largest-for-line-stickers.  August 23, 2017.

ข่าววิจัย / พัฒนา

 มอบใบรับรองวิจัยและพัฒนาให้ “เอสซีจี” ใช้ยกเว้นภาษี 300% เป็นรายแรกของไทย
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) จัดพิธีรับมอบใบรับรองระบบบริหารการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ให้แก่ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) (เอสซีจี) ใช้สิทธิยกเว้นภาษี 300% ได้ด้วยตนเอง (Self-Declaration) สำหรับโครงการวิจัยฯ ที่มีมูลค่าโครงการไม่เกิน 3 ล้านบาท โดยการขอรับรองระบบบริหารการวิจัยฯ เป็นรายบริษัท แทนการรับรองโครงการวิจัยฯ เป็นรายโครงการแบบเดิม (Pre-approval)
ที่มา : MGR Online.  2560.  มอบใบรับรองวิจัยและพัฒนาให้ “เอสซีจี” ใช้ยกเว้นภาษี 300% เป็นรายแรกของไทย.  (ออนไลน์).  URL: http://www.manager.co.th/Science/ViewNews.aspx?NewsID=9600000084650.  23 สิงหาคม 2560.
 แคลเซียมไม่ใช่ทางออก นักวิจัยใช้ “แสงซินโครตรอน” หาสาเหตุข้อเข่าเสื่อม
พ.ท.นพ.บุระ สินธุภากร อาจารย์สำนักแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) ร่วมกับสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอนโดย ดร.กาญจนา ธรรมนู และ ดร.พินิจ กิจขุนทด นักวิจัยของสถาบันฯ ได้ประยุกต์ใช้เทคนิคแสงซินโครตรอน IR-microspectroscopy และใช้เทคนิค XAS และ X ray fluorescence  การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างขององค์ประกอบทางชีวเคมีในตัวอย่างกระดูกเพื่อทำการศึกษาพยาธิสภาพของการเกิดโรคข้อเข่าเสื่อม จากตัวอย่างข้อเข่าทั้งหมด 6 ราย 3 ช่วงอายุ ประกอบด้วย 20-30 ปี, 40-50 ปี และ 70-80 ปี นักวิจัยคาดว่าการศึกษาลักษณะนี้จะช่วยให้รักษาได้อย่างตรงจุด
ที่มา : MGR Online.  2560.  แคลเซียมไม่ใช่ทางออก นักวิจัยใช้ “แสงซินโครตรอน” หาสาเหตุข้อเข่าเสื่อม.  (ออนไลน์).  URL: http://www.manager.co.th/Science/ViewNews.aspx?NewsID=9600000085316.  23 สิงหาคม 2560.
 เปิดผลวิจัย พบ “การศึกษา” ตัวแปรสำคัญทำมนุษย์ตกงานในยุคออโตเมชั่น
เนื่องจากงานที่ผู้หญิงทำส่วนใหญ่เป็นงานที่มีความเสี่ยงสูงที่จะนำระบบอัตโนมัติมาแทนที่ ดังนั้น The Institute for Spatial Economic Analysis (ISEA) จึงพบว่า ผู้หญิงมีความเสี่ยงมากกว่าผู้ชายถึงสองเท่าที่จะถูกแทนที่ตำแหน่งงานโดยระบบอัตโนมัติ หากแบ่งตามเชื้อชาติแล้ว ยังพบว่า กลุ่มแอฟริกัน และคนเชื้อสายสเปน เสี่ยงตกงานเพราะระบบอัตโนมัติเช่นกัน โดยความเสี่ยงอยู่ที่ 13 เปอร์เซ็นต์และ 25 เปอร์เซ็นต์ตามลำดับ (เมื่อเปรียบเทียบกับคนผิวขาว) ส่วนชาวเอเชียความเสี่ยงอยู่ที่ 11 เปอร์เซ็นต์ แต่เมื่อวิเคราะห์ให้ลึกลงไปพบว่า สิ่งที่ทำให้มนุษย์เสี่ยงจะเสียตำแหน่งงานนั้นขึ้นอยู่กับการศึกษา โดยข้อมูลจากสำนักงานสถิติด้านแรงงานของสหรัฐอเมริกาพบว่า คนที่ไม่จบการศึกษาระดับมัธยมปลาย มีโอกาสเสี่ยงถึง 6 เท่า
ที่มา : MGR Online.  2560.  เปิดผลวิจัย พบ “การศึกษา” ตัวแปรสำคัญทำมนุษย์ตกงานในยุคออโตเมชั่น.  (ออนไลน์).  URL: http://www.manager.co.th/Cyberbiz/ViewNews.aspx?NewsID=9600000085751.  23 สิงหาคม 2560.

ข่าวทั่วไป

 จ็อบส์ดีบีเผย5 แนวโน้มจ้างงานยุคใหม่
jobsDB มี 5 แนวโน้มในการจ้างและการจัดการคนทำงานยุค Millennials มาแนะนำ โดยสรุปดังนี้
1. กลุ่ม Baby Boomers ค่อยๆลดบทบาทลงและเกษียณไป กลุ่ม Millennials จะก้าวเป็นผู้นำองค์กรในอนาต ซึ่งส่วนสำกคัญคือการส่งต่อการทำงาน การวางแผนกลยุทธ์ให้คนกลุ่มนี้
2. สร้างสมดุลให้ชีวิตด้วยเวลาทำงานที่ยืดหยุ่น Millennials ให้ความสำคัญมากกับเรื่องสมดุลชีวิตการทำงาน เวลาเข้า-ออกงาน จะยืดหยุ่นมากขึ้น
3. มีสถานที่ทำงานและชุดทำงานที่ดูสบายมากขึ้น นิยมทำงานจากที่อื่น วัฒนธรรมการทำงานจึงดูไม่เป็นทางการจนเกินไป ลดการใส่สูท ผูกไท แล้วเปลี่ยนเป็นการใส่เสื้อเชิ้ตที่ดูลำลองขึ้นกับกางเกงยีนส์แทน
4. คนทำงานยุคใหม่นี้ไม่ชอบให้รอครบปีถึงประเมินผลการทำงาน เพราะต้องการเห็นผลลัพธ์ที่รวดเร็วและนำไปปรับปรุงการทำงานได้ทันที ควรประเมินผลเป็นประจำหรือรายเดือน
5. เติบโตมาพร้อมกับการแบ่งปันความคิดและเสนอความคิดเห็นผ่าน Social media จึงชอบที่จะทำงานร่วมกันกับทุกๆ คนแบบเท่าเทียมกัน มากกว่าการทำงานแบบลำดับขั้น
ที่มา : เดลินิวส์.  2560.  จ็อบส์ดีบีเผย5 แนวโน้มจ้างงานยุคใหม่.  (ออนไลน์).  URL: https://www.dailynews.co.th/it/592958.  23 สิงหาคม 2560.

 


ข่าวประจำวันที่ 15 สิงหาคม 2560   

ข่าวการศึกษา

 เปิดอบรมใช้โปรแกรมโฟโต้ชอป ให้ผู้สูงอายุ
อุทยานการเรียนรู้ TK park เชิญผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ที่มีความสนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตร การใช้โปรแกรม Photoshop CS6 เบื้องต้น ให้นำไปใช้ประโยชน์ในการทำงานหรือชีวิตประจำวันได้จริง โดยการอบรมมีสองช่วง คือ วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2560 เรียนรู้การสร้างภาพแบบพาโนรามา และวันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2560 ทบทวน – สร้างชิ้นงานจาก Photoshop ตั้งแต่เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องสมุดไอที IT Workshop 1 – 2 อุทยานการเรียนรู้ TK park ชั้น 8 Dazzle Zone ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์
ที่มา : เดลินิวส์.  2560.  เปิดอบรมใช้โปรแกรมโฟโต้ชอป ให้ผู้สูงอายุ.  (ออนไลน์).  URL: https://www.dailynews.co.th/it/590334.  15 สิงหาคม 2560.
 ทปอ.ย้ำนักเรียนต้องมีเวลาเรียน 80 %ถึงจะเข้ามหา’ลัยได้
ปฏิทินการสอบของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) จะประกาศผลผู้สมัครที่ผ่านการสอบคัดเลือก “Thai university Central Admission System (TCAS )” หรือ “ทีแคส” รอบที่ 1 ในวันที่ 22 ธันวาคม 2560 ซึ่งนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ผ่านการคัดเลือกแล้วจะต้องอยู่ในชั้นเรียนให้ครบตามระยะเวลาของปฏิทินการศึกษาของโรงเรียน และนำใบเข้าชั้นเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมดมายื่นต่อมหาวิทยาลัยในวันที่มีการมอบตัวเข้าเป็นนักศึกษาด้วย  
ที่มา : เดลินิวส์.  2560.  ทปอ.ย้ำนักเรียนต้องมีเวลาเรียน 80 %ถึงจะเข้ามหา’ลัยได้.  (ออนไลน์).  URL: https://www.dailynews.co.th/education/589774.  15 สิงหาคม 2560.
 อาชีวะพัฒนาภาษาเด็กช่าง
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้นำโปรแกรม Echo Vec ไปเสนอต่อพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี โดย สอศ.ตั้งเป้าว่า ภายใน 6 เดือนเด็กอาชีวะ จำนวน 130,000 คนจะต้องได้รับการอบรมการใช้โปรแกรมดังกล่าวอย่างเข้มข้น เด็กที่เข้าอบรมการใช้โปรแกรมดังกล่าวหากผ่านการอบรม 100 ชั่วโมงขึ้นไปจะมีประกาศนียบัตรออกให้ เป็นอีกทางเลือกให้สถานประกอบใช้ประกอบการพิจารณารับเด็กเข้าทำงาน
ที่มา : เดลินิวส์.  2560.  อาชีวะพัฒนาภาษาเด็กช่าง.  (ออนไลน์).  URL: https://www.dailynews.co.th/education/591810.  15 สิงหาคม 2560.
 ม.กรุงเทพประกาศชัดไม่ยุบ ดันวารสารศาสตร์สู่ยุคดิจิทัล
ดร.พีรชัย เกิดสินธุ์ คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ได้ออกแถลงการณ์ชี้แจง เนื่องจากทางคณะไม่ได้ยุติการเรียนการสอนภาควิชาวารสารศาสตร์ แต่ได้ควบรวมภาควิชาวารสารศาสตร์เข้ากับภาควิชาบรอดแคสต์ติ้ง พร้อมทั้งเปลี่ยนชื่อภาควิชาเป็น “บรอดแคสต์ติ้งและวารสารศาสตร์ดิจิทัล” เพื่อให้สอดรับกับกระแสโลกที่รูปแบบการนำเสนอข่าวเปลี่ยนไป
ที่มา : เดลินิวส์.  2560.  ม.กรุงเทพประกาศชัดไม่ยุบ ดันวารสารศาสตร์สู่ยุคดิจิทัล.  (ออนไลน์).  URL: https://www.dailynews.co.th/education/590987.  15 สิงหาคม 2560.
 ไทย-อินเดียใช้ข้อมูลดาวเทียมทำสมุดภาพเชื่อมโยงร่องรอยพระพุทธศาสนาอาเซียน
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ หรือ จิสด้า จัดงานเปิดตัวสมุดภาพความเชื่อมโยงร่องรอยความเจริญของพระพุทธศาสนาผ่านแผนที่วัฒนธรรมอาเซียน หรือ “India-Asean Archaeological Atlas from Satellite Data Connectivity of Regional Culture: Finite Routes & Infinite Values”ภายใต้ โครงการแผนที่วัฒนธรรมอาเซียน เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี การจัดทำนี้บูรณาการเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศร่วมกัน ระหว่างรัฐบาลไทยและอินเดีย โดยใช้ข้อมูลจากดาวเทียม ข้อมูลภูมิสารสนเทศ ข้อมูลด้านโบราณคดีในพระพุทธศานา จัดทำเป็นภาษาอังกฤษและเผยแผ่ไปในหลายประเทศทั่วโลก
ที่มา : MGR Online.  2560.  ไทย-อินเดียใช้ข้อมูลดาวเทียมทำสมุดภาพเชื่อมโยงร่องรอยพระพุทธศาสนาอาเซียน.  (ออนไลน์).  URL: http://www.manager.co.th/Science/ViewNews.aspx?NewsID=9600000078981.  15 สิงหาคม 2560.

ข่าววิทยาศาสตร์ / เทคโนโลยี

 “มหกรรมวิทย์” จัดใหญ่โชว์สัตว์สารพัดพิษ-จำลองชีวิตผู้สูงวัย 17-27 ส.ค.
งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-27 ส.ค.60 ภายใต้แนวคิด “จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม” ในมหกรรมมี 9 นิทรรศการหลัก คือ นิทรรศการ “มนุษย์ครองโลก” นิทรรศการ “สูงวัยใกล้ตัว” นิทรรศการ “นวัตกรรมพลังงาน” นิทรรศการ “ท่องเที่ยวยั่งยืน” นิทรรศการ “โลกดิจิทัล” นิทรรศการ “สารพัดพิษ” นิทรรศการ “นวัตกรรมอาหารและการเกษตร” นิทรรศการ “จากสิ่งประดิษฐ์สู่วิถีคิดนวัตกรรม” และนิทรรศการ “ยักษ์ใหญ่ใต้ท้องทะเลลึก”
ที่มา : MGR Online.  2560.  “มหกรรมวิทย์” จัดใหญ่โชว์สัตว์สารพัดพิษ-จำลองชีวิตผู้สูงวัย 17-27 ส.ค.  (ออนไลน์).  URL: http://www.manager.co.th/Science/ViewNews.aspx?NewsID=9600000079122.  15 สิงหาคม 2560.
 “คลื่นความร้อน” เป็นเหตุนักท่องเที่ยวในฝรั่งเศสแห่เที่ยวถ้ำเพิ่ม 10%

นับแต่เกิดปรากฏการณ์คลื่นความร้อนในฝรั่งเศส พบว่า ยอดนักท่องเที่ยวเข้าไปเยี่ยมชมถ้ำเพิ่มขึ้น 10% นอกจากการเยี่ยมชมความงามตามธรรมชาติถ้ำแล้วยังได้รับความสดชื่นจากอุณหภูมิใต้ดินที่ต่ำกว่าอุณหภูมินอกถ้ำประมาณ 15 องศาเซลเซียส 

ที่มา : MGR Online.  2560.  “คลื่นความร้อน” เป็นเหตุนักท่องเที่ยวในฝรั่งเศสแห่เที่ยวถ้ำเพิ่ม 10%.  (ออนไลน์).  URL: http://www.manager.co.th/Science/ViewNews.aspx?NewsID=9600000079446.  15 สิงหาคม 2560.
 ตั้งชื่อไดโนเสาร์ร่างสวยตามคนทุ่มเวลาขุดฟอสซิลนาน 7,000 ชั่วโมง

ในอุโมงค์เหมืองในแคนาดา พบ ซากฟอสซิลไดโนเสาร์อายุ 110 ล้านปี นักเทคนิคของพิพิธภัณฑ์ มาร์ก มิตเชลล์ (Mark Mitchell) ผู้ขุดที่ใช้เวลาถึง 7,000 ชั่วโมงในการเอาร่างฟอสซิลขึ้นมา ชื่อวิทยาศาสตร์จึงได้ขนานนามตามชื่อผู้ขุดว่า บอรีเอโลเพลตา มาร์กมิตชิลลิ” (Borealopelta markmitchelli) ฟอสซิลนี้เป็นไดโนเสาร์มีเกราะหุ้มที่สมบูรณ์ที่สุดเท่าที่เคยค้นพบมา และยังเป็นหนึ่งในตัวอย่างฟอสซิสที่สมบูรณ์ที่สุดในโลกอีกด้วย

ที่มา : MGR Online.  2560.  ตั้งชื่อไดโนเสาร์ร่างสวยตามคนทุ่มเวลาขุดฟอสซิลนาน 7,000 ชั่วโมง.  (ออนไลน์).  URL: http://www.manager.co.th/Science/ViewNews.aspx?NewsID=9600000079552.  15 สิงหาคม 2560.
 ‘สเปซเอ็กซ์’ จ่อส่งซุปเปอร์คอมพิวเตอร์ขึ้นอวกาศ ทดสอบการใช้งานนาน 1 ปี
สเปซเอ็กซ์เตรียมยิงจรวดฟอลคอน 9 ในรัฐฟลอริดา สหรัฐอเมริกา ส่งยานบรรทุกสินค้าไร้คนขับดรากอนไปยังสถานีอวกาศนานาชาติ (ไอเอสเอส) ในเวลา 23.31 ของวันที่ 14 สิงหาคม (เวลาในไทย) รวมถึงซุปเปอร์คอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง เพื่อแนะนำแนวทางการปฏิบัติภารกิจในอวกาศต่อนักบินในอนาคต มีโอกาสถึง 70% ที่จะปล่อยยานสำเร็จตามกำหนดการณ์ในครั้งนี้ การส่งคอมพิวเตอร์นั้นจะทดสอบเป็นเวลา 1 ปี เพื่อตรวจสอบความสามารถในการทนทานสภาพการณ์ที่เลวร้ายในอนาคต
ที่มา : มติชนออนไลน์.  2560.  ‘สเปซเอ็กซ์’ จ่อส่งซุปเปอร์คอมพิวเตอร์ขึ้นอวกาศ ทดสอบการใช้งานนาน 1 ปี.  (ออนไลน์).  URL: https://www.matichon.co.th/news/628764.  15 สิงหาคม 2560.
 เผยโฉม “หลุมหลบภัยนิวเคลียร์” ที่กำลังขายดีที่สหรัฐ 3 วัน 30 ชุด

 

หลุมหลบภัยเชิงพาณิชย์ในสหรัฐอเมริกาขายดีขึ้น เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม วันเดียวสามารถขายได้ถึง 7 ชุด ในรัฐต่างๆ ซึ่งหลุมหลบภัยนิวเคลียร์นี้ แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนทางเข้า ปล่องโลหะทรงกลม และส่วนอยู่อาศัยที่ระบายอากาศแบบปิด ติดตั้งลึกลงไปใต้ดิน 20 ฟุต แหล่งพลังงานอยู่ได้ด้วยตนเองไม่ต้องพึ่งพลังงานไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้า

ที่มา : มติชนออนไลน์.  2560.  เผยโฉม “หลุมหลบภัยนิวเคลียร์” ที่กำลังขายดีที่สหรัฐ 3 วัน 30 ชุด.  (ออนไลน์).  URL: https://www.matichon.co.th/news/628517.  15 สิงหาคม 2560.
 นักดาราศาสตร์พบดวงจันทร์ของดาวเคราะห์ต่างระบบ
คณะนักดาราศาสตร์นำโดย เดวิด คิปปิง จากมหาวิทยาลัยโคลัมเบียนิวยอร์ก ดำเนินการค้นหาดวงจันทร์บริวารของดาวเคราะห์ต่างระบบ โดยวิเคราะห์กราฟความสว่างของการผ่านหน้าดาวเคราะห์ที่สำรวจได้จากกล้องโทรทรรศน์เพื่อวิเคราะห์ว่าการผ่านหนัาดาวเคราะห์ครั้งใดที่ทิ้งร่องรอยของดวงจันทร์เป็นบริวารไว้ด้วย ดังกราฟความสว่างของดาวเคราะห์ต่างระบบที่ชื่อ เคปเลอร์-1625 บี (Ke[er-1625b) ที่น่าจะมีดวงจันทร์บริเวารอยู่ดวงหนึ่ง
ที่มา : วิมุติ วสะหลาย.  2560.  นักดาราศาสตร์พบดวงจันทร์ของดาวเคราะห์ต่างระบบ.  (ออนไลน์).  URL: https://www.matichon.co.th/news/626326.  15 สิงหาคม 2560.
 อพวช.จัดกิจกรรมพิเศษฉลองวันวิทย์แห่งชาติ
เนื่องด้วยในวันที่ 18 สิงหาคม ของทุกปี เป็น “วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ” เพื่อร่วมเฉลิมฉลองวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ และเทิดพระเกียรติพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) จึงจัดกิจกรรมเนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติขึ้นเป็นประจำทุกปี และในปีนี้ได้กำหนดจัด  “งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2560” ขึ้น ที่องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) คลองห้า จ.ปทุมธานี ในระหว่างวันที่ 18 – 20 สิงหาคม 2560 มุ่งเน้นการนำแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องสะเต็มศึกษา (STEM Education) มาบูรณาการ กิจกรรม Enjoy Maker @ Science Museum  สนุกกับการทดลองประดิษฐ์ของเล่น ที่ลงมือปฎิบัติด้วยตนเองและเรียนรู้การทำงานของเครื่องพิมพ์สามมิติ
ที่มา : เดลินิวส์.  2560.  อพวช.จัดกิจกรรมพิเศษฉลองวันวิทย์แห่งชาติ.  (ออนไลน์).  URL: https://www.dailynews.co.th/it/591771.  15 สิงหาคม 2560.
 ไปรษณีย์ไทย พร้อมให้บริการตู้เอพีเอ็มตลอด24ชม.

 

การอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทาง และนักท่องเที่ยว ในกรณีที่มีสิ่งของที่ไม่สามารถนำติดตัวขึ้นเครื่องบิน บริษัท ไปรษณีย์ไทย ได้พัฒนาบริการ ตู้เอพีเอ็ม หรือ เครื่องบริการไปรษณีย์อัตโนมัติ รับฝากส่งสิ่งของทั้งในและต่างประเทศ ด้วยบริการ Post&Fly ทำได้ง่ายๆ เพียงชั่งน้ำหนักสิ่งของไม่เกิน 500 กรัม เลือกปลายทางที่จะฝากส่งและชำระเงิน ผนึกสติ๊กเกอร์รอยประทับไปรษณียากรและวางซองดังกล่าวลงในช่องรับฝาก

ที่มา : เดลินิวส์.  2560.  ไปรษณีย์ไทย พร้อมให้บริการตู้เอพีเอ็มตลอด24ชม.  (ออนไลน์).  URL: https://www.dailynews.co.th/it/591747.  15 สิงหาคม 2560.
 วช.ประกาศผลแข่งอากาศยานไร้คนขับ

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับ กองทัพบก จัดการประกวด “อากาศยาน
ไร้คนขับ (Unmanned Aerial Vehicle: UAV)” ประจำปี 2560 วันที่ 13 สิงหาคม 2560 เป็นรอบชิงชนะเลิศ ปรากฏว่า ผู้ชนะเลิศด้านความมั่นคง คือทีม”โดรนยุทธการและควบคุมฝูงชน” จาก โรงเรียนจ่าอากาศ
ด้านทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คือทีม”อุทยานแห่งชาติ” จาก อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช
ด้านการเกษตร
คือทีม”โดรนเพื่อเกษตรอินทรีย์” จาก กรมวิชาการเกษตร
และด้านคมนาคม คือทีม “นเรศวร” จากมหาวิทยาลัยนเรศวร  ส่วนรางวัลสูงสุดแชมป์ออฟเดอะแชมป์คือทีม โรงเรียนจ่าอากาศ

ที่มา : เดลินิวส์.  2560.  วช.ประกาศผลแข่งอากาศยานไร้คนขับ.  (ออนไลน์).  URL: https://www.dailynews.co.th/it/591663.  15 สิงหาคม 2560.
 เด็กประถมในชัยภูมิเก่ง คว้าแชมป์แข่งหุ่นยนต์ที่จีน

การแข่งขันหุ่นยนต์ “Liaoning International Robot Olympiad 2017, China” ที่ University of Science and Technilogy Liaoning ณ เมือง อัลซาน มณฑลเหลี่ยวหนิง สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่าง วันที่ 10-15 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา ปรากฎว่า ทีมนักเรียนจากโรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันหุ่นยนต์ชกมวย และรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 หุ่นยนต์ว่ายน้ำผลัดผสม โรงเรียนบ้านหัวนาคำ ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันหุ่นยนต์วิ่งม้าเร็ว 2 ขา และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันหุ่นยนต์ไตรกีฬา พร้อมรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 หุ่นยนต์ว่ายน้ำท่ากรรเชียง ส่วนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ทีมนักเรียนจากโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ2 หุ่นยนต์ว่ายน้ำ ประเภทว่ายกบ

ที่มา : เดลินิวส์.  2560.  เด็กประถมในชัยภูมิเก่ง คว้าแชมป์แข่งหุ่นยนต์ที่จีน.  (ออนไลน์).  URL: https://www.dailynews.co.th/education/591785.  15 สิงหาคม 2560.

ข่าววิจัย / พัฒนา

 มจธ. โชว์นวัตกรรมทำความสะอาดจากใยนุ่น

งานประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ The 3rd World Invention Innovation Contest  ( WiC 2017) ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี ผลปรากฏว่า ผลงาน “ฟองน้ำเช็ดทำความสะอาดคราบน้ำมันบนภาชนะ และเครื่องครัว”   (SuperClean Sponge: Oily-Utensil Cleaning Material) ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ประกอบด้วย นายชุติพนธ์ ลิ้มนิวัติกุล นางสาวจิรัฐติกาล แดงด้วง  นายภูวนัตถ์ รัตนเสถียร และนายธนาคาร จันทราคีรี จากภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ. คว้ารางวัลเหรียญทอง ถ้วยรางวัลพิเศษจาก WIA และรางวัลพิเศษจาก TISIAS Special Award และผลงาน “แผ่นเช็ดทำความสะอาดผิว”  (NViro Pad: Biodegradable Cosmetic Pad) ของ นายฉัตรชัย กล่อมแก้ว นายธนธรณ์ เผือกวิสุทธิ์ นายปริวรรต บุญยะไทย และนายวุฒิสิทธิ์ กิจเกรียงไกร  นักศึกษาจากภาควิชาเดียวกัน ได้รางวัลเหรียญ และถ้วยรางวัลพิเศษจาก KINEWS  ฟองน้ำเช็ดทำความสะอาดสามารถดูดซับน้ำมันได้ 50 เท่าของน้ำหนักเส้นใย ใช้ซ้ำได้มากกว่า 10 ครั้ง และแผ่นเช็ดทำความสะอาดผิว นำกลับมาใช้ซ้ำได้ ลดการใช้คลีนซิ่งและโทนเนอร์ ย่อยสลายได้ภายใน 60 วัน

ที่มา : เดลินิวส์.  2560.  มจธ. โชว์นวัตกรรมทำความสะอาดจากใยนุ่น.  (ออนไลน์).  URL: https://www.dailynews.co.th/it/591233.  15 สิงหาคม 2560.

ข่าวทั่วไป

 พ.ร.บ.ภาพยนตร์ฯใหม่มีจัดเรตติ้งเกม
การประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็นร่างพ.ร.บ.ภาพยนตร์และวีดิทัศน์เบื้องต้น ที่ประชุมเห็นว่า การปรับเนื้อหาควรต้องทำให้สอดคล้องกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว รวมทั้งต้องช่วยให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การส่งเสริมภาพยนตร์และวีดิทัศน์ระยะที่ 3 ปี 2560-2564 มีประสิทธิภาพมากขึ้น จะเกิดผลดีต่อการสร้างภาพลักษณ์และรายได้เข้าสู่ประเทศ ซึ่งร่างพ.ร.บ.ภาพยนตร์ฯ นี้มีเนื้อหาทั้งหมด 40 มาตรา สาระสำคัญ เช่น กำหนดให้มีการจัดเรตติ้งเกมให้เหมาะสมกับผู้เล่นแต่ละช่วงวัย พร้อมเสนอร่างพ.ร.บ.ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาเร็วๆนี้ 
ที่มา : เดลินิวส์.  2560.  พ.ร.บ.ภาพยนตร์ฯใหม่มีจัดเรตติ้งเกม.  (ออนไลน์).  URL: https://www.dailynews.co.th/education/590264.  15 สิงหาคม 2560.
 โพลเผย’เศรษฐกิจ-สิ่งแวดล้อม’ทำคนไทยเครียดที่สุด
สถาบันวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (เอยูโพล) เปิดเผยผลสำรวจหัวข้อ “ดัชนีความเครียดของคนไทย” ทำการสอบถามประชาชนกลุ่มตัวอย่างในพื้นที่กรุงเทพฯ เชียงใหม่ ขอนแก่น และสงขลา พบว่า “เศรษฐกิจ – การเงิน” เป็นปัจจัยที่ทำให้เครียดมากที่สุด อยู่ที่ 2.77 คะแนน รองลงมาเป็น “สิ่งแวดล้อม” 2.65 คะแนน และอันดับ 3 ร่วมกัน 2 เรื่อง คือ “การงาน” กับ “การเรียน”  ได้เท่ากันคือ 2.63 คะแนน ประชากรรุ่น “Baby Boom” (อายุ 51 – 69 ปี) เครียดเรื่อง เศรษฐกิจ – การเงิน มากที่สุด เช่นเดียวกับ “Gen – Y” (อายุ 25 – 36 ปี) สำหรับรุ่น “Gen – M” (อายุ 19 – 24 ปี) เครียดเรื่องการงานมากที่สุด  และประชากรรุ่น “Gen – Z” (อายุ 15 – 18 ปี) เครียดเรื่องการเรียนมากที่สุด
ที่มา : แนวหน้า.  2560.  โพลเผย’เศรษฐกิจ-สิ่งแวดล้อม’ทำคนไทยเครียดที่สุด.  (ออนไลน์).  URL: http://www.naewna.com/local/284965.  15 สิงหาคม 2560.
 Clubbers can buy ‘flashing lashes’ despite health risk
Ignoring warnings from a leading Mahidol University ophthalmologist, among others, authorities said this week they can be sold legally as a fashion accessory if they carry accurate instructions for use in line with the Consumer Protection Act. The LED eyelashes are lightweight but require the use of a controller that can be attached to the back of the head that concerns including the risk of cataracts.
ที่มา : Bangkok Post.  2017.  Clubbers can buy ‘flashing lashes’ despite health risk.  (online).  URL: http://www.bangkokpost.com/news/general/1306155/clubbers-can-buy-flashing-lashes-despite-health-risk.  August 15, 2017. 
 VAT kept at 7% for another year
The cabinet on Tuesday decided to keep value-added tax (VAT) at 7% for another year from Sept 30. Today the 7% rate was continued because our country is not ready. Income is still too low,” Prime Minister Prayut Chan-o-cha said after the cabinet meeting. 
ที่มา : Wichit Chantanusornsiri.  2017.  VAT kept at 7% for another year.  (online).  URL: http://www.bangkokpost.com/news/general/1306612/vat-kept-at-7-for-another-year.  August 15, 2017.

ข่าวประจำวันที่ 7 สิงหาคม 2560  

ข่าวการศึกษา

 2 นักศึกษา ม.ขอนแก่น-ศรีปทุม คว้าแชมป์ออกแบบสถาปัตยกรรมโครงสร้างเหล็ก SYS

บริษัท เหล็กสยามยามาโมโตะ จำกัด (SYS) มอบทุนการศึกษา แก่ผู้ชนะการประกวดออกแบบสถาปัตยกรรมโครงสร้างเหล็ก ประเภท นิสิต นักศึกษา ผู้ชนะเลิศ ได้แก่ ประเภทห้องเอนกประสงค์ นายพูนศักดิ์ พงศ์มากสุข มหาวิทยาลัยขอนแก่น และประเภทโรงจอดรถ น.ส.พีรสา สลัยรัมย์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดยงาน SYS Student Design Contest 2017 “Steel Modular System” นี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้แสดงความสามารถในการออกแบบโดยใช้ศักยภาพของเหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อนมาสร้างสรรค์งานทางสถาปัตยกรรมที่สวยงาม พร้อมเผยแพร่วิธีการ และแนวคิดการใช้ Modular system ด้วยโครงสร้างเหล็ก

ที่มา : มติชนออนไลน์.  2560.  2 นักศึกษา ม.ขอนแก่น-ศรีปทุม คว้าแชมป์ออกแบบสถาปัตยกรรมโครงสร้างเหล็ก SYS.  (ออนไลน์).  URL: https://www.matichon.co.th/news/615783.  7 สิงหาคม 2560.

ข่าววิทยาศาสตร์ / เทคโนโลยี

 “ซันฟิช” ปลาประหลาด ผู้มีชีวิตแสนเศร้า

Hoodwinker sunfish ลักษณะเหมือนปลาที่เหลือแค่ครึ่งเดียว แบบเด็กสองขวบวาดไว้ไม่เสร็จ ใช้ชีวิตในน้ำลึกกว่า 600 เมตร ชอบขึ้นมาผิวน้ำโดยมันจะพลิกเอาด้านข้างขึ้นแผ่ลอยอยู่นานๆ เพื่อต้องการแสงแดด ชอบอยู่ตามลำพังจึงเป็นเหยื่อของแมวน้ำและสิงโตทะเลได้ง่าย

ที่มา : มติชนออนไลน์.  2560.  “ซันฟิช” ปลาประหลาด ผู้มีชีวิตแสนเศร้า.  (ออนไลน์).  URL: https://www.matichon.co.th/news/616945.  7 สิงหาคม 2560.
 จีนประกาศสร้าง “ฐานดาวอังคาร” จำลอง
จีนใช้ที่ราบสูง ชิงไห่-ทิเบต เตรียมเป็นฐานฝึกจำลองสถานการณ์บนดาวอังคาร และเป็นศูนย์ศึกษา ท่องเที่ยวด้วย ฐานดาวอังคารจำลองนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการส่งยานสำรวจอวกาศไปยังดาวอังคารภายในปี 2020 ของจีน 
ที่มา : มติชนออนไลน์. 2560. จีนประกาศสร้าง “ฐานดาวอังคาร” จำลอง. (ออนไลน์). URL: https://www.matichon.co.th/news/616950. 7 สิงหาคม 2560.
 การค้นหา “เอ็มเอช370” ไม่สูญเปล่า

การค้นหาเที่ยวบินเอ็มเอช 370 ที่สูญหายไปเมื่อปี 2014 เรือวิจัยจัดทำแผนที่ภูมิลักษณะใต้ทะเลรวมทั้งสิ้น 278,000 ตารางกิโลเมตร ในพื้นที่ซึ่งต้องค้นหาซากเครื่อง แต่หากรวมการสำรวจพื้นผิวตั้งแต่ออกจากท่าเรือของออสเตรเลียแล้ว ได้จัดทำแผนที่ภูมิลักษณะใต้ท้องทะเล ละเอียดเพิ่มขึ้นเป็น 710,000 ตารางกิโลเมตร มีความ คมชัดกว่าเดิม 15 เท่า รายละเอียด คลิก https://www.youtube.com/user/GeoscienceAustralia

ที่มา : มติชนออนไลน์. 2560. การค้นหา “เอ็มเอช370” ไม่สูญเปล่า. (ออนไลน์). URL: https://www.matichon.co.th/news/616956. 7 สิงหาคม 2560.
 ฝึกโหดสไตล์ “มนุษย์อวกาศรัสเซีย” 
กล่าวถึงมนุษย์อวกาศที่ก่อนจะเดินทางไปปฏิบัติภารกิจนั้น ต้องผ่านการฝึกอย่างหนัก โดยสังเกตการณ์ที่ เซอร์กี รยาซานสกี (Sergei Ryazansky) มนุษย์อวกาศรัสเซีย มนุษย์อวกาศนั้นต้องสวมหมวกนิรภัยที่หนักถึง 100 กิโลกรัม แขวนตัวอยู่บนลวดที่ห้อยมาจากเพดาน ในสภาพไร้น้ำหนักนั้นน้ำหนักของหมวกนิรภัยไม่ทำให้รู้สึกอะไรว่าหนัก แต่มนุษย์อวกาศจะรู้สึกถึงแรงกดมหาศาลที่ทำให้พวกเขาบวมเป่งและไม่คล่องตัว และแม้ว่าตอนนี้อาชีพมนุษย์อวกาศทุกวันนี้ในรัสเซียจะไม่รุ่งเรืองเหมือนเมื่อยุคโซเวียต แต่ก็ยังเป็นอาชีพที่มีเกียรติและเป็นความใฝ่ฝันของเด็กๆ ตอนนี้มีมนุษย์อวกาศรัสเซียฝึกอยู่ที่สตาร์ซิตี 27 คน ซึ่งนอกจากการฝึกเชิงกายภาพแล้ว มนุษย์อวกาศฝึกหัดเหล่านี้ยังต้องศึกษาเกี่ยวกับการแพทย์ ดาราศาสตร์ ไอที การดำน้ำ การกระโดดร่ม หรือแม้แต่การฝึกภาษาต่างชาติ 
ที่มา : MGR Online.  2560.  ฝึกโหดสไตล์ “มนุษย์อวกาศรัสเซีย”.  (ออนไลน์).  URL: http://manager.co.th/Science/ViewNews.aspx?NewsID=9600000077882.  7 สิงหาคม 2560.

ข่าววิจัย / พัฒนา

 นาโนเทคเร่งสร้างตลาดนวัตกรรมสมุนไพร
ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) และโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP:ไอแทป) ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข จัดสัมมนา “การสร้างตลาดอุตสาหกรรมสมุนไพร (Local Wisdom to Global Value)” ขึ้น  ภายใต้ “โครงการ NANOVATION การเพิ่มมูลค่าสมุนไพรไทยด้วยนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยี เพื่อการสร้างตลาดสารสกัดให้กลุ่มอุตสาหกรรมสมุนไพรด้วยนาโนเทคโนโลยี”  เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรมสมุนไพร ยาแผนโบราณ อุตสาหกรรมอาหาร และอุตสาหกรรมเครื่องสำอางที่ใช้นาโนเทคโนโลยี สร้างศักยภาพการแข่งขันและใช้ประโยชน์จากวัตถุดิบสมุนไพรเพิ่มขึ้น
ที่มา : เดลินิวส์.  2560.  นาโนเทคเร่งสร้างตลาดนวัตกรรมสมุนไพร.  (ออนไลน์).  URL: https://www.dailynews.co.th/it/589073.  7 สิงหาคม 2560.
 Doctor told to stop marketing 3-person baby technique
US regulators on Friday warned a New York fertility doctor to stop marketing an experimental procedure that uses DNA from three people — a mother, a father and an egg donor — to avoid certain genetic diseases. After The doctor, John Zhang, used the technique to help a Jordanian couple have a baby boy last year. The FDA’s letter to Dr Zhang cites several other marketing claims, including a reference to “the first proven treatment for certain genetic disorders”. The birth of the boy was disclosed last September. The mother carries DNA that could have given her child Leigh syndrome, a severe neurological disorder that usually kills within a few years of birth.
ที่มา : Associated Press.  2017.  Doctor told to stop marketing 3-person baby technique.  (online).  URL: http://www.bangkokpost.com/news/world/1300522/doctor-told-to-stop-marketing-3-person-baby-technique.  August 7, 2017.

ข่าวทั่วไป

 เปิดหมุดโครงข่ายสถานีฐานอ้างอิงป้องกันภัยพิบัติ
สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.) ร่วมกับ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (สสนก.) และกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) บูรณาการจัดตั้งโครงข่ายสถานีฐานอ้างอิงค่าพิกัด ค่าระดับและเวลามาตรฐานประเทศไทยด้วยระบบดาวเทียมนำทางสากลแบบต่อเนื่อง (GNSS CORS) เพื่อการป้องกันพิบัติภัยและบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบและมีคุณภาพ โดยเฉพาะในเขตพื้นที่ลุ่มน้ำภาคกลางตอนล่าง ครอบคลุมพื้นที่จังหวัด อ่างทอง อยุธยา ปทุมธานี นนทบุรี นครปฐม สมุทรปราการ ปราจีนบุรี และกรุงเทพ
ที่มา : เดลินิวส์.  2560.  เปิดหมุดโครงข่ายสถานีฐานอ้างอิงป้องกันภัยพิบัติ.  (ออนไลน์).  URL: https://www.dailynews.co.th/it/589094.  7 สิงหาคม 2560.
 จับละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ ครึ่งปีแรก 110 บริษัท
กองบังคับการกองปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (บก.ปอศ.) แถลงผลงานครึ่งแรกของปี 2560 มากกว่าร้อยละ 90 ของบริษัทที่ถูกดำเนินคดีฐานละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟแวร์ อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมด้านชิ้นส่วนรถยนต์ ด้านการออกแบบ ที่ต้องใช้ซอฟต์แวร์เป็นเครื่องมือหลัก โดยปัจจุบันอัตราการละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ของประเทศไทย คิดเป็นร้อยละ 69 ซึ่งลดลงอย่างต่อเนื่อง แต่ยังคงสูงกว่าอัตราการละเมิดโดยเฉลี่ยในภูมิภาคเอเชีย และการบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นเพียงหนึ่งในมาตรการปราบปรามเท่านั้น
ที่มา : มติชนออนไลน์.  2560.  จับละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ ครึ่งปีแรก 110 บริษัท.  (ออนไลน์).  URL: https://www.matichon.co.th/news/615910.  7 สิงหาคม 2560.

 


ข่าวประจำวันที่ 1 สิงหาคม 2560   

ข่าวการศึกษา

 กทปส.จับมือม.นเรศวร ต่อยอดแพทย์ทางไกล
กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือ กทปส. เผยถึงปัญหาของระบบการแพทย์ไทยที่ขาดแคลนแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในชนบท พื้นที่ห่างไกล ดังนั้นจึงร่วมกับมหาวิทยานเรศวร จัดทำโครงการพัฒนาต้นแบบของเทคโนโลยีที่ช่วยในการพัฒนาคุณภาพการใช้บริการทางการแพทย์ฉุกเฉินทางไกลในชนบทโดยผ่านเครือข่ายดิจิทัลความเร็วสูง ระบบที่ตอบโจทย์คือ Moblie Application บนสมาร์ทโฟนที่ให้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเชื่อมต่อสามารถให้คำปรึกษาได้ตลอดเวลา กรณีการตรวจครรภ์ทางไกลก็ใช้เทคโนโลยี Augmented Reality (AR) 
ที่มา : เดลินิวส์.  2560.  กทปส.จับมือม.นเรศวร ต่อยอดแพทย์ทางไกล.  (ออนไลน์).  URL: https://www.dailynews.co.th/it/588438.  1 สิงหาคม 2560.
 เจ๋ง!! เด็กไทยกวาด 11 ทอง 16 เงิน 15 ทองแดง แข่งขันคณิตศาสตร์ระหว่างประเทศที่อินเดีย

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้คัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์ระหว่างประเทศ (InIMC 2017) มีนักเรียนไทยเข้าร่วมแข่งขันระดับประถมศึกษา 4 ทีม ระดับมัธยมศึกษา 4 ทีม รวม 34 คน ผลปรากฏว่า นักเรียนไทยสามารถคว้ารางวัล 11 เหรียญทอง 16 เหรียญเงิน 15 เหรียญทองแดง และรางวัลชมเชย 7 รางวัล รวม 49 ราวัล 88 เหรียญ

ที่มา : มติชนออนไลน์.  2560.  เจ๋ง!! เด็กไทยกวาด 11 ทอง 16 เงิน 15 ทองแดง แข่งขันคณิตศาสตร์ระหว่างประเทศที่อินเดีย.  (ออนไลน์).  URL: https://www.matichon.co.th/news/615377.  1 สิงหาคม 2560.

ข่าววิทยาศาสตร์ / เทคโนโลยี

 เผยผลงานเด่นนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่จาก มช.

นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประจำปี 2560 ผศ.ดร.บูรภัทร์ อินทรีย์สังวร อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดเผยถึงงานวิจัยที่มุ่งเน้นเรื่องการสังเคราะห์ตัวเร่งปฏิกิริยาวิวิธพันธ์สถานะของแข็ง ประเภทโลหะออกไซด์ โลหะซัลไฟด์ และวัสดุคอมโพสิตชนิดใหม่ ดัดแปลงพื้นผิวเพื่อเพิ่มเสถียรภาพตัวเร่งปฏิกิริยาเคมี ใช้ด้านเซลล์ไฟฟ้าเคมี และการเร่งปฏิกิริยาเชิงแสง แนวทางงานวิจัยที่สนใจแบ่งออกเป็น 2 แนวทาง คือการสร้างรอยต่อวิวิธพันธ์ (heterojunction formation) ระหว่างวัสดุกึ่งตัวนำ และการเพิ่มความจำเพาะเลือกของตัวเร่งปฏิกิริยาด้วยแสงสำหรับการสังเคราะห์สารอินทรีย์ที่มีมูลค่า เพื่อใช้ทดแทนตัวเร่งปฏิกิริยาเอกพันธ์ที่ใช้ในปัจจุบัน 

ที่มา : เดลินิวส์. 2560.  เผยผลงานเด่นนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่จาก มช. (ออนไลน์). URL: https://www.dailynews.co.th/it/588612. 1 สิงหาคม 2560.
 ‘แอลจี’ ส่ง ‘หุ่นยนต์อัจฉริยะ’ ยึดพื้นที่ในสนามบินอินชอน
ในการเป็นเจ้าภาพมหกรรมกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวที่ประเทศเกาหลีใต้ บริษัทแอลจี อิเล็กทรอนิกส์ เปิดตัวหุ่นยนต์อัจฉริยะที่สนามบินนานาชาติอินชอน ให้บริการแก่นักเดินทาง เริ่มใช้งานตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม ที่ผ่านมา แอลจีได้ทดลองให้บริการ Airport Guide Robots หุ่นยนต์นำทางอัจฉริยะ และ Airport Cleaning Robots หุ่นยนต์ทำความสะอาดภายในสนามบิน เคลื่อนที่ไปทั่วสนามบิน เพื่อให้บริการข้อมูลสำคัญ ทำความสะอาด สอดส่องดูแลสนามบิน สื่อสารได้ 4 ภาษา เกาหลี อังกฤษ จีน ญี่ปุ่น ซึ่งเป็นภาษาที่มีการใช้งานมากที่สุด
ที่มา : เดลินิวส์.  2560.  ‘แอลจี’ ส่ง ‘หุ่นยนต์อัจฉริยะ’ ยึดพื้นที่ในสนามบินอินชอน.  (ออนไลน์).  URL: https://www.matichon.co.th/news/615002.  1 สิงหาคม 2560.

ข่าววิจัย/พัฒนา

 ชมที่ตรวจลายนิ้วมือแฝงไฮเทคในมหกรรมวิจัยปีนี้

กิจกรรมในสัปดาห์แห่งงานวิจัย ประกอบด้วย งาน “มหกรรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560 ” หรือ Thailand Research Expo 2017 ครั้งที่ 12 ที่สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายในระบบวิจัยทั่วประเทศจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-27 ส.ค. 60 การประชุมวิชาการน้ำมันรำข้าวนานาชาติ โดยมหาวิทยาลัยนเรศวร และสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร จัดขึ้นระหว่างวันที่ 24-25 ส.ค. 60 และนิทรรศการและการประชุมวิชาการ “ 25 ปี สกว. : สร้างคน สร้างความรู้ สร้างอนาคต” ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-26 ส.ค. 60 สำหรับการจัดงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “ วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ไฮไลต์ผลงานเด่น อย่างเช่น  เครื่องตรวจหารอยลายนิ้วมือแฝงสำหรับการพิสูจน์หลักฐานอาชญากรรม ผลงานทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)  ซึ่งใช้วิธีการชุบโลหะด้วยไฟฟ้าในการตรวจพิสูจน์หลักฐานอาชญากรรม สามารถใช้ได้ทั้งแบบในห้องปฏิบัติการ และแบบพกพานอกสถานที่   โดยได้ผลการตรวจที่รวดเร็วใน1-2 นาทีจากเดิมที่ใช้เวลาเป็นชั่วโมง และอื่นๆ 

ที่มา : เดลินิวส์. 2560.  ชมที่ตรวจลายนิ้วมือแฝงไฮเทคในมหกรรมวิจัยปีนี้. (ออนไลน์). URL: https://www.dailynews.co.th/it/588833. 1 สิงหาคม 2560.
 Drinking a few times a week ‘reduces diabetes risk’
The study is published in Diabetologia, People who drink three to four times a week are less likely to develop type 2 diabetes than those who never drink. Wine appears to be particularly beneficial, probably as it plays a role in helping to manage blood sugar. But experts said this wasn’t a “green light” to drink more than recommended. 
ที่มา : BBC.  2017.  Drinking a few times a week ‘reduces diabetes risk’.  (online).  URL: http://www.bbc.com/news/health-40740247.  August 1, 2017.

ข่าวทั่วไป

 เว็บไซต์ดีดีฯเผยผลสำรวจเทรนด์ที่อยู่อาศัย
เว็บไซต์สื่อกลางอสังหาริมทรัพย์ของไทย เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของผู้บริโภคต่อสภาพตลาดอสังหาริมทรัพย์ในเขตกรุงเทพฯ – ปริมณฑล ช่วงครึ่งปีแรกของ พ.ศ. 2560 พบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่มีความกังวลเกี่ยวกับอนาคตอันใกล้ ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจากปัจจัยต่างๆ ทางเศรษฐกิจ แต่ยังคงมีมุมมองในเชิงบวกว่าในอีก 5 ปีข้างหน้ามูลค่าของอสังหาฯ จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เชื่อว่า มูลค่าของอสังหาริมทรัพย์จะเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 10 ภายในห้าปีข้างหน้า 
ที่มา : เดลินิวส์. 2560.  เว็บไซต์ดีดีฯเผยผลสำรวจเทรนด์ที่อยู่อาศัย. (ออนไลน์). URL: https://www.dailynews.co.th/it/588747. 1 สิงหาคม 2560.