August-2016

รายการฉบับที่ 102
ประจำวันที่ 29 สิงหาคม 2559   ||อ่านข่าวย้อนหลังประจำเดือนสิงหาคม ฉบับที่ >>> | 94 | 95 96 | 97 | 98 |99|100|101|

ข่าวการศึกษา

วิทยาลัยอาชีพสองพี่น้อง หารือประกันคุณภาพการศึกษา
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมจัดการประชุมการวิเคราะห์ การประกันคุณภาพ การจัดการศึกษาภายในสถานศึกษา เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการที่จะนำไปปรับปรุงการบริหารจัดการคุณภาพการจัดการเรียน การสอน และการบริหารสถานศึกษา ให้มีคุณภาพก่อเกิดประโยชน์กับนักเรียนนักศึกษาโดยตรง พัฒนาจุดด้อย และจุดที่ควรจะพัฒนา ให้สถานศึกษามีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นต่อไป
ที่มา : เดลินิวส์. 2559. วิทยาลัยอาชีพสองพี่น้อง หารือประกันคุณภาพการศึกษา. (ออนไลน์). URL: http://www.dailynews.co.th/education/520061. 29 สิงหาคม 2559.
ชี้รับตรงร่วมกันเหมือนเอนทรานซ์สมัยก่อน
การแก้ไขปัญหาระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา ได้ข้อสรุปว่า ระบบการสอบรับตรงร่วมกัน โดย รศ.นพ.กำจร ตติยกวี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ชี้แจงเพิ่มเติมว่า วิธีนี้จะคล้ายกับระบบเอนทรานซ์เดิม เพียงแต่เด็กจะรู้คะแนนล่วงหน้า และเลือกสมัครเรียนคณะ/สาขาที่คะแนนถึงได้ 4 อันดับ มหาวิทยาลัยก็จะคัดเลือกเด็กรอบที่หนึ่ง จากนั้นมหาวิทยาลัยจะส่งชื่อเด็กเข้าระบบเคลียร์ริงเฮาส์ เพื่อแจ้งผลการคัดเลือกไปให้เด็ก ซึ่งคนที่สอบติดหลายที่ก็ต้องเลือกว่าจะเรียนที่ไหน หากมีที่นั่งเหลือก็จะมีการเปิดรับสมัครเข้าสู่ระบบเคลียร์ริงเฮาส์รอบสองได้ โดยเลือกได้อีก 4 อันดับ เท่ากับเด็กจะมีโอกาส 2 ครั้ง และถ้ายังไม่มีที่เรียนก็สามารถติดต่อโดยตรงกับมหาวิทยาลัยที่ยังมีที่นั่งเหลือได้ นอกจากนี้จะมีการออกคู่มือเพื่อให้นักเรียนไว้ศึกษาได้
ที่มา : เดลินิวส์. 2559. ชี้รับตรงร่วมกันเหมือนเอนทรานซ์สมัยก่อน. (ออนไลน์). URL: http://www.dailynews.co.th/education/519637. 29 สิงหาคม 2559.
เด็กม.กรุงเทพคว้า 5 แสน สุดยอดแนวคิดพลิกธุรกิจไทย
โครงการประกวด “ออมสิน สุดยอดแนวคิดพลิกธุรกิจไทย” Startup Thailand by GSB ผลปรากฏว่า นาย รัฐชาติ พลแสน นักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพฯ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในชื่อผลงาน โครงการออกแบบผลิตภัณฑ์จากอัตลักษณ์ชุมชนหัตถกรรมจักสานไม้ไผ่ของชุมชนบ้านเมืองน้อย เงินรางวัลมูลค่า 500,000 บาท
ที่มา : แนวหน้า. 2559. เด็กม.กรุงเทพคว้า 5 แสน สุดยอดแนวคิดพลิกธุรกิจไทย. (ออนไลน์). URL: http://www.naewna.com/local/232257. 29 สิงหาคม 2559.
เด็กไทยสุดยอดคว้าแชมป์หุ่นยนต์นานาชาติ World Robot Game 2016
การแข่งขันหุ่นยนต์นานาชาติในเวที World Robot Game 2016 ณ เมืองบันดุง ประเทศอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ 24-28 สิงหาคม 2559 มีประเทศที่เข้าร่วม 5 ประเทศ ได้แก่ อินโดนีเซีย จีน เวียดนาม สิงคโปร์ และประเทศไทย ผลปรากฏว่า นักเรียนไทยสามารถคว้าได้ 3 เหรียญทอง 4 เหรียญเงิน 2 เหรียญทองแดง พร้อมรางวัล Performant Award และคะแนนรวมสูงสุด เหรียญทอง ในประเภทหุ่นยนต์ค้นหาและกู้ภัย รุ่นจูเนียร์ ,ประเภทหุ่นยนต์ซูโม่ และประเภทหุ่นยนต์เคลื่อนที่ตามเส้น รุ่นซีเนียร์ และอื่นๆ ส่วนรางวัล Performant Award เป็นของ นายหัสวรรษ อัคติ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และเด็กชายปุณยวัฒน์ เจริญท้าว นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ สพม. เขต 24 จังหวัดกาฬสินธุ์
ที่มา : แนวหน้า. 2559. เด็กไทยสุดยอดคว้าแชมป์หุ่นยนต์นานาชาติ World Robot Game 2016. (ออนไลน์). URL: http://www.naewna.com/local/232514. 29 สิงหาคม 2559.
อบรมครูฝึกสู้วิกฤติตลาดแรงงาน ออโตเมชั่นและแมคคาทรอนิกส์ชั้นสูง
กรมพัฒนาฝีมือแรงงานร่วมมือกับ โครงการ “Chevron Enjoy Science” จัดอบรมหลักสูตรออโตเมชั่นและแมคคาทรอนิกส์ชั้นสูง เพื่อสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพครูฝึกฝีมือแรงงาน โดยมีประเด็นที่น่าสนใจ ได้แก่ สถานการณ์แรงงานทักษะวิชาชีพด้านนวัตกรรมเทคโนโลยี ในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ อาทิ ปริมาณความต้องการ ทักษะที่ภาคเอกชนต้องการ ฯลฯ และเป้าหมายการพัฒนาครูฝึกกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน พร้อมทิศทางของอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ในอนาคต
ที่มา : แนวหน้า. 2559. อบรมครูฝึกสู้วิกฤติตลาดแรงงาน ออโตเมชั่นและแมคคาทรอนิกส์ชั้นสูง. (ออนไลน์). URL: http://www.naewna.com/local/232559. 29 สิงหาคม 2559.
อาจารย์ดัง ชูจุดเด่นติวเข้มทุกวิชา เจาะลึกทุกสนามสอบสู่มหาวิทยาลัย
โครงการทบทวนความรู้ฯกับสหพัฒน์ ครั้งที่ 19 เตรียมจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 3-9 ตุลาคม 2559 โดยในวันที่ 3-8 ตุลาคมนี้ เป็นการจัดการเรียนการสอนพร้อมกันทั้ง 4 ภาค4 มหาวิทยาลัย ได้แก่ ภาคกลางที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ภาคเหนือที่มหาวิทยาลัยนเรศวร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น และภาคใต้ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ส่วนในวันที่ 9 ตุลาคมนี้ เป็นการติวพิเศษเฉพาะที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยโดยจะมีการถ่ายทอดสดการสอน ตลอดทั้ง 7 วัน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่ต้องการเตรียมความพร้อมกับโครงการฯ สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ทางเว็บไซต์ www.sahapat.co.th และ www.247friend.net ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 26 กันยายนนี้
ที่มา : แนวหน้า. 2559. อาจารย์ดัง ชูจุดเด่นติวเข้มทุกวิชา เจาะลึกทุกสนามสอบสู่มหาวิทยาลัย. (ออนไลน์). URL: http://www.naewna.com/local/232560. 29 สิงหาคม 2559.
“แปรรูปยางพารา ทำสื่อการสอน”
แนวคิดการผลิตสื่อการสอนจากยางพารา ของ นายอนุชิต วิเชียรชม หัวหน้าสาขาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดทำขึ้นเพื่อสนับสนุนสื่อการสอนในโรงเรียนชนบทขนาดเล็ก ที่มีราคาค่อนข้างแพง ทำให้โรงเรียนไม่สามารถหามาสอนได้ จึงใช้ยางพาราที่มีคุณสมบัติเหนียว ทนทาน มาเข้าสู่กระบวนการหล่อแบบจากน้ำยางพารา ขึ้นแม่พิมพ์ปูนพลาสเตอร์เป็นแบบในการขึ้นรูป และอบแห้ง ในอนาคตจะพัฒนาไปสู่การจำหน่ายตามคำสั่งซื้อจากผู้ที่สนใจโดยตรงหรือผ่านช่องทางออนไลน์
ที่มา : บ้านเมือง. 2559. “แปรรูปยางพารา ทำสื่อการสอน”. (ออนไลน์). URL: http://www.banmuang.co.th/news/education/60336. 29 สิงหาคม 2559.
ไทยมีเด็กเข้าข่ายต้องพัฒนา7ล้าน
การประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ประจำปี 2559 ภายใต้หัวข้อ “การวิจัยนวัตกรรมการเรียนรู้และการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” มี นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมช.ศธ) บรรยายพิเศษ เรื่อง การศึกษาไทย 4.0 ในบริบทการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ตอนหนึ่งว่า การที่ประเทศจะสามารถขับเคลื่อนไปถึงไทยแลนด์ 4.0 ได้นั้น กระบวนการขับเคลื่อนเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการเตรียมการด้านศึกษา จะต้องคำนึงข้อมูลที่สำคัญ 4 ด้าน 1.ข้อมูลด้านการเข้าถึงการศึกษาของเด็ก 2.ข้อมูลด้านคุณภาพมาตรฐานการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ 3.ข้อมูลความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 4.ข้อมูลด้านประสิทธิภาพทางการศึกษา ซึ่งจากข้อมูลของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) พบว่า มีเด็กในระบบการศึกษาประมาณ 9 ล้านคน อยู่ในสังกัด สพฐ. ประมาณ 7 ล้านคน เด็กประมาณ 4 ล้านคนจัดอยู่ในกลุ่มด้อยโอกาส หากพัฒนาได้ประเทศก็จะก้าวหน้าอย่างยั่งยืน
ที่มา : ไทยโพสต์. 2559. ไทยมีเด็กเข้าข่ายต้องพัฒนา7ล้าน. (ออนไลน์). URL: http://www.thaipost.net/. 29 สิงหาคม 2559.

ข่าววิทยาศาสตร์ / เทคโนโลยี

“คนครึ่งม้า” ดาวเคราะห์ข้างบ้าน ใกล้โลกแค่เอื้อม
ดาวเคราะห์ต่างระบบดวงที่ค้นพบล่าสุด มีชื่อว่า พร็อกซิมาคนครึ่งม้าบี (Proxima Centauri b) หรือเรียกย่อ ๆ ว่า พร็อกซิมาบี เป็นบริวารของ ดาวพร็อกซิมาคนครึ่งม้า (Proxima Centauri) อยู่ห่างจากโลก 4.25 ปีแสงเท่านั้น เป็นดาวเคราะห์หินแบบโลก มีมวลมากกว่าโลกแค่ 30% โคจรรอบดาวฤกษ์รอบหนึ่งใช้เวลา 11.2 วัน อยู่ห่างจากดาวฤกษ์แม่ 7 ล้านกิโลเมตร เป็นเขตที่เรียกว่าเขตเอื้ออาศัย หมายความว่า ไม่ร้อนเกินไป ไม่เย็นเกินไป ถ้าที่นั่นมีบรรยากาศ บนพื้นผิวก็จะมีน้ำอยู่ได้เช่นเดียวกับบนโลก ดาวเคราะห์ดวงนี้ย่อมเป็นเป้าหมายที่น่าจับมองที่สุด การค้นพบครั้งนี้เกิดจากการสำรวจในคืนระหว่างวันที่ 19 มกราคม ถึง 31 มีนาคมปีนี้ โดยใช้กล้องฮาปส์ของหอสังเกตการณ์อีเอสโอ
ที่มา : มติชนออนไลน์. 2559. “คนครึ่งม้า” ดาวเคราะห์ข้างบ้าน ใกล้โลกแค่เอื้อม. (ออนไลน์). URL: http://www.matichon.co.th/news/265777. 29 สิงหาคม 2559.
Year-long Mars isolation experiment in Hawaii ends
The six people who went into isolation for a year in Hawaii to help Nasa plan for a mission to Mars emerged on Sunday, happy to breathe fresh air and meet new people. The crew also included a German physicist and four Americans — a pilot, an architect, a doctor/journalist and a soil scientist. The dome was located in a place with no animals and little vegetation around. The team locked themselves in on Aug 28, 2015.
ที่มา : AFP. 2016. Year-long Mars isolation experiment in Hawaii ends. (online). URL: http://www.bangkokpost.com/news/world/1073516/year-long-mars-isolation-experiment-in-hawaii-ends. August 29, 2016.

ข่าววิจัย/พัฒนา

ข่าวร้าย… อินเตอร์เน็ตอาจทำให้เรา ‘โง่’ ลง!!!
บทความกล่าวถึงการค้นหาคำตอบในปัจจุบัน ที่คนเรามักจะค้นหาคำตอบในกูเกิล หรือตามช่องทางโซเชียลอื่นๆ ล่าสุดมีผลการศึกษาจากนักจิตวิทยาที่ออกมาเตือนว่าพฤติกรรมที่เราใช้อินเตอร์เน็ตกันอยู่ทุกวันนี้ อาจทำให้คนเรา “โง่” ลง เนื่องจากไม่ได้ใช้สมองในการคิดหาคำตอบ จากรายงานของหนังสือเมโทรของอังกฤษ อ้างผลการศึกษาของ ดอกเตอร์เบนจามิน สตรอม และเพื่อนทีมงาน ที่ศึกษาถึงประเด็นนี้ลงตีพิมพ์ในนิตยสารชื่อ Memory ว่า ได้แบ่งกลุ่มคนเป็นสองกลุ่ม กลุ่มที่ใช้กูเกิลในการค้นหาคำตอบได้ กับกลุ่มที่ห้ามใช้เด็ดขาด และทดสอบให้คำถามอีกครั้งซึ่งเป็นคำถามที่ง่ายกว่าเดิม โดยหาคำตอบแบบใดก็ได้ พบว่า กลุ่มแรกยังคงหาในกูเกิ้ล และอีกกลุ่มพยายามที่จะหาคำตอบเองได้
ที่มา : มติชนออนไลน์. 2559. ข่าวร้าย… อินเตอร์เน็ตอาจทำให้เรา ‘โง่’ ลง!!!. (ออนไลน์). URL: http://www.matichon.co.th/news/264586. 29 สิงหาคม 2559.

ข่าวทั่วไป

สสส.สร้างกลไกดูแลเด็กปฐมวัยระดับจังหวัด
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดการประชุมวิชาการ “สานพลังร่วมสร้างสุขภาวะเด็กปฐมวัย: ขยายผลสู่การขับเคลื่อนระบบและกลไกระดับจังหวัด” เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ เครือข่ายที่ทำงานเพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัยสู่การผลักดันให้เกิดการขับเคลื่อนระบบและกลไกการทำงานเพื่อเด็กปฐมวัยระดับจังหวัดที่เป็นรูปธรรม โดยมีองค์กรภาครัฐและผู้สนใจเข้าร่วมงานกว่า 1,000 คน จากการศึกษาพบว่า กลไกของจังหวัดควรมีองค์ประกอบสำคัญใน 6 ระบบ ได้แก่ 1.การบริหารจัดการ 2.สารสนเทศ 3.การมีส่วนร่วมของภาคีและเครือข่าย  และส่วนระบบหลัก 3 ระบบ ได้แก่ 1.การจัดทำแผนการพัฒนาเด็กปฐมวัย 2.ฐานข้อมูล 3.การพัฒนาเด็กปฐมวัยในระดับพื้นที่
ที่มา : เดลินิวส์. 2559. สสส.สร้างกลไกดูแลเด็กปฐมวัยระดับจังหวัด. (ออนไลน์). URL: http://www.dailynews.co.th/education/519896. 29 สิงหาคม 2559.
เตือนกิน “ยาคุม” หวังเป็นสาว อันตรายระยะยาว “หลอดเลือดอุดตัน”
นพ.นิพัฒน์ ธีรตกุลพิศาล แพทย์ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย กล่าวในงานเสวนาระหว่างผู้ให้บริการทางด้านสุขภาพแก่คนข้ามเพศ กับผู้นำชุมชนคนข้ามเพศ ว่า การข้ามเพศจากชายเป็นหญิง หรือหญิงเป็นชายนั้น มีการรักษาด้วยการใช้ฮอร์โมน โดยลดฮอร์โมนเพศเดิม และเสริมฮอร์โมนเพศที่ต้องการ การกินอีอี หรือ ยาคุม มีผลข้างเคียงต่อหลอดเลือดดำอุดตันและโรคหลอดเลือดหัวใจ แม้แพทย์จะไม่แนะนำให้กิน แต่หากคนข้ามเพศจากชายเป็นหญิงที่อายุน้อยกว่า 35 ปี ก็ยังใช้ยาคุมกำเนิดเพิ่มฮอร์โมนเพศหญิงได้ ค่อนข้างปลอดภัย แนะนำให้กิน คือ 17-เบตา เอสทราดิอัล (17-beta estradiol) เอสทราดิอัล วาเลเรท (Estradiol Valerate) สำหรับยาต้านไวรัสเอชไอวี ที่ชื่อว่า ยาเพร็พ (PrEP) ป้องกันการติดเชื้อได้ 92% แต่พบว่าสาวประเภทสองทานยาเพร็บไม่สม่ำเสมอ เนื่องจากเชื่อว่า ยาเพร็บจะไปกดระดับฮอร์โมน ส่งผลต่อทำให้การข้ามเพศไม่เต็มที่ ซึ่งในทางทฤษฎีแล้วไม่เกี่ยวกัน
ที่มา : MGR Online. 2559. เตือนกิน “ยาคุม” หวังเป็นสาว อันตรายระยะยาว “หลอดเลือดอุดตัน”. (ออนไลน์). URL: http://manager.co.th/QOL/ViewNews.aspx?NewsID=9590000086113. 29 สิงหาคม 2559.
ชวนอาชีวะส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์ ทุกชีวิตปลอดภัย
บริษัท ทีวีบูรพา จำกัด ร่วมกับ ฟอร์ด ประเทศไทย และสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน จัดโครงการ Go Further Innovator Scholarship 2016 เชิญชวนนักเรียนระดับอาชีวศึกษา ทั้งปวช. และปวส.ทั่วประเทศ ประกวดสิ่งประดิษฐ์ ในหัวข้อ “เพื่อทุกชีวิตปลอดภัยบนท้องถนน (ROAD SAFETY)” ชิงรางวัล ทุนการศึกษาพร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร เปิดรับเอกสารโครงงานตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 กันยายน 2559 ประกาศผลผู้เข้ารอบ วันที่ 15 ตุลาคม 2559 ติดตามความเคลื่อนไหวรายละเอียดโครงการ และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook : บริษัท ทีวีบูรพา จำกัด
ที่มา : บ้านเมือง. 2559. ชวนอาชีวะส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์ ทุกชีวิตปลอดภัย. (ออนไลน์). URL: http://www.banmuang.co.th/news/education/60335. 29 สิงหาคม 2559.
Singapore increases Zika precautions, reports 41 cases
Singapore has stepped up its fight against the Zika virus after confirming 41 locally transmitted cases just one day after reporting its first infection. The Ministry of Health said it will continue to screen people who had close contact with those infected. Of the 41 people who contracted the virus in Singapore, 34 have fully recovered, with the majority of cases occurring among foreign construction workers.
ที่มา : BLOOMBERG NEWS. 2016. Singapore increases Zika precautions, reports 41 cases. (online). URL: http://www.bangkokpost.com/news/asia/1073469/singapore-increases-zika-precautions-reports-41-cases. August 29, 2016.