April-2017

April

ข่าวประจำวันที่ 29 เมษายน 2560 ||อ่านข่าวย้อนหลังประจำเดือนเมษายน ฉบับวันที่ 24 เม.ย.|18 เม.ย.|10 เม.ย.|7 เม.ย.|4 เม.ย.
[seed_social]

ข่าวการศึกษา

 เปิดตัวครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีปี60
มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ร่วมกับ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา และ กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) จัดการประชุมวิชาการนานาชาติ มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 1 ภายในงานมีการเปิดตัว “ครูผู้สมควรได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ประเทศไทย” ประจำปี 2560 คือ นายจิรัฏฐ์ เเจ่มสว่าง ครูเชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์เเละเทคโนโลยี โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรี นอกจากนี้มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าฯได้มีการพิจารณารางวัลคุณากร จำนวน 2 รางวัล ซึ่งเป็นครูที่ผ่านการคัดเลือกรอบรองสุดท้าย ได้เเก่ นางนฤมล เเก้วสัมฤทธิ์ ครู กศน.ของศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาบ้านกรูโบ จ.ตาก เเละ นายศรัณย์ ศรีมะเริง ครูนักพัฒนาดนตรีโรงเรียนเมืองนครราชสีมา และมีรางวัลครูยิ่งคุณ 17 รางวัล เเละรางวัลครูขวัญศิษย์ 136 รางวัล
ที่มา : เดลินิวส์.  2560.  เปิดตัวครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีปี60.  (ออนไลน์).  URL: https://www.dailynews.co.th/education/570367.  29 เมษายน 2560.
 คลอดเกณฑ์สรรหาเลขาธิการสกสค.-คุรุสภา
นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยว่า ได้ลงนามในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาเลขาธิการคุรุสภา และประกาศฯการสรรหาเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.)แล้ว ซึ่งการคัดเลือกบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อจะไม่เกิน 3 คนในแต่ละตำแหน่ง และให้คณะกรรมการเลือก 1 คนเป็น เลขาธิการ สกสค. บุคคลที่อยากให้ดำรงตำแหน่ง ต้องเป็นบุคคลที่จับโกงเก่ง ถึงลูกถึงคน และกล้าแก้ปัญหา และเลือกอีก 1 คน เป็นเลขาธิการคุรุสภา โดยต้องสร้างให้คุรุสภาเป็นสภาวิชาชีพของครูอย่างแท้จริง และแก้ปัญหางานบุคคลของครูได้ 
ที่มา : เดลินิวส์.  2560.  คลอดเกณฑ์สรรหาเลขาธิการสกสค.-คุรุสภา.  (ออนไลน์).  URL: https://www.dailynews.co.th/education/570370.  29 เมษายน 2560.
 สอศ.วางแผนผลิตกำลังคนป้อนอีอีซี
การประชุมความก้าวหน้าในการวางแผนการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา ตามโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) ได้มีกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) และ กระทรวงแรงงาน ร่วมมือกันขับเคลื่อนเรื่องนี้ ซึ่งในที่ประชุมมีข้อเสนอแนะการผลิตกำลังคนจะต้องสอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพ อีกทั้งต้องให้ตอบโจทย์กับสาขาที่เป็นความต้องการในพื้นที่อีอีซี เช่น สาขาดิจิทัล  อิเลคทรอนิกส์อัจฉริยะ และชิ้นส่วนยานยนต์ เป็นต้น  ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์  เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) เผย
ที่มา : เดลินิวส์.  2560.  สอศ.วางแผนผลิตกำลังคนป้อนอีอีซี.  (ออนไลน์).  URL: https://www.dailynews.co.th/education/570566.  29 เมษายน 2560.
 สอศ.ประกวดหุ่นยนต์ระดับชาติปี 60
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) จัดประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ และการแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนอาชีวศึกษา ระดับชาติ 2560  ในงาน “ประชารัฐร่วมพัฒนา สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” ระหว่างวันที่ 4-7 พฤษภาคม 2560 ผลงานที่ชนะการประกวดจะได้รับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ด้วย ซึ่งการประกวดแบ่งออกเป็นทั้งหมด 11 ประเภท ได้แก่ สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้านการประกอบอาชีพ ด้านผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ด้านการอนุรักษ์พลังงาน ด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ด้านการแพทย์ ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ด้านเทคโนโลยีการเกษตร ด้านหัตถศิลป์ ด้านนวัตกรรมซอฟแวร์และระบบสมองกลฝังตัว สุดท้ายคือด้านสิ่งประดิษฐ์บำบัดน้ำ
ที่มา : เดลินิวส์.  2560.  สอศ.ประกวดหุ่นยนต์ระดับชาติปี 60.  (ออนไลน์).  URL: https://www.dailynews.co.th/education/570602.  29 เมษายน 2560.

ข่าววิทยาศาสตร์ /  เทคโนโลยี

 อาทิตย์30เม.ย.ตื่นแต่เช้า ชม’ดาวศุกร์’สว่างที่สุดอีกครั้ง
ในช่วงเช้ามืดของวันอาทิตย์ที่ 30 เม.ย.60 เวลาประมาณ 04:00-06:00 น. ก่อนดวงอาทิตย์ขึ้น ดาวศุกร์จะปรากฏสว่างที่สุดครั้งสุดท้ายในรอบปี สามารถสังเกตได้ด้วยตาเปล่าอย่างชัดเจน ในทุกภูมิภาคของประเทศ คาดว่าจะมีความสว่างปรากฏถึงแมกนิจูด -4.6 (ระดับความส่องสว่างปรากฏของดวงจันทร์เต็มดวง แมกนิจูด -12.6) หากสังเกตผ่านกล้องโทรทรรศน์ดาวศุกร์จะปรากฏเป็นเสี้ยวคล้ายดวงจันทร์ ซึ่งการที่ดาวศุกร์มีความสว่างปรากฏมากที่สุดในรอบปีนั้น เนื่องจากดาวศุกร์โคจรมาอยู่ในตำแหน่งที่ห่างจากดวงอาทิตย์ในระยะที่พอดี 
ที่มา : เดลินิวส์.  2560.  อาทิตย์30เม.ย.ตื่นแต่เช้า ชม’ดาวศุกร์’สว่างที่สุดอีกครั้ง.  (ออนไลน์).  URL: https://www.dailynews.co.th/it/570569.  29 เมษายน 2560.
 ชมภาพใกล้ “ดาวเสาร์” จากภารกิจเสี่ยงของ “ยานแคสสินี”

ยานแคสสินี (Cassini) ขององค์การบริหารการบินอวกาศสหรัฐฯ (นาซา) เพิ่งผ่านเข้าไปในช่องว่างระหว่างวงแหวนและดาวเสาร์เมื่อวันที่ 26 เม.ย.2017 และได้ส่งภาพและข้อมูลกลับมาเมื่อเวลา 14.01 น.ของวันที่ 27 เม.ย.ตามเวลาประเทศไทย ซึ่งนับเป็นเหตุการณ์สำคัญเนื่องจากยังไม่เคยมียานอวกาศลำใดผ่านช่องว่างดังกล่าวมาก่อน ครั้งต่อไปที่ยานแคสสินีจะผ่านเข้าช่องว่างดังกล่าวอีกครั้งคือ 2 พ.ค. 

ที่มา : MGR Online.  2560.  ชมภาพใกล้ “ดาวเสาร์” จากภารกิจเสี่ยงของ “ยานแคสสินี”.  (ออนไลน์).  URL: http://manager.co.th/Science/ViewNews.aspx?NewsID=9600000042767.  29 เมษายน 2560.
 ฟูจิตสึชูโครงการ เกษตรกรรมอัจฉริยะ ‘อิวาตะ’
โครงการเกษตรกรรมอัจฉริยะในเขตอิวาตะ ประเทศญี่ปุ่นเกิดจากการร่วมทุนกันระหว่างบริษัทชั้นนำ ประเทศญี่ปุ่นกำลังประสบปัญหาเกษตรกรลดลง เนื่องจากประชากรชาวเกษตรกรเริ่มชราภาพ จึงอาจนำไปสู่ปัญหาพื้นที่ทางการเกษตรถูกละทิ้ง ดังนั้นจึงพลิกโฉมอุตสาหกรรรมเกษตรด้วยเรือนเพาะชำระบบคลาวด์  Akisai และใช้เทคนิค Market-in วางแผนการผลิตให้ตรงความต้องการของลูกค้า ระบุประเภทของผักที่ผู้บริโภคร้านค้าปลีกต้องการได้ โรงงานเพาะปลูกจะประกอบด้วยเรือนกระจกขนาดใหญ่สร้างไว้ในเมืองอิวาตะ จังหวัดชิซูโอกะ ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีปริมาณแสงแดดมากกว่าเฉลี่ยของประเทศถึงร้อยละ 15 ต่อปี สำหรับการปลูกพืชผักในอนาคต ข้อมูลประสิทธิภาพการเพาะปลูกที่มีการจัดเก็บไว้ใน Akisai จะรวมการตั้งค่าเซ็นเซอร์ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับเมล็ดพันธุ์แต่ละชนิดเอาไว้ด้วย 
ที่มา : มติชนออนไลน์.  2560.  ฟูจิตสึชูโครงการ เกษตรกรรมอัจฉริยะ ‘อิวาตะ’.  (ออนไลน์).  URL: http://www.matichon.co.th/news/541454.  29 เมษายน 2560.
 นักวิทยาศาสตร์เล็งทดลอง “ควบคุมบรรยากาศโลก”
ทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัย ฮาร์วาร์ด สหรัฐอเมริกา กำลังเตรียมการทดลองเพื่อหาวิธีการควบคุมบรรยากาศของโลก ด้วยการพ่นสสารในรูปของละอองลอย (แอโรซอล) สู่บรรยากาศชั้นสตราโตสเฟียร์ เป็นส่วนหนึ่งของแขนงวิชาที่เรียกว่า “ภูมิวิศวกรรม” (Geoengineer) โดยการทดลองอาจจะเริ่มต้นขึ้นในปี 2018 จะใช้บอลลูนติดเครื่องยนต์ติดตั้งอุปกรณ์และเซนเซอร์ในการตรวจวัดปล่อยขึ้นเหนือพื้นดิน 20 กิโลเมตร และบังคับให้อุปกรณ์นั้นพ่นละอองน้ำขนาดเล็กออกสู่บรรยากาศ ละอองน้ำดังกล่าวจะจับตัวเป็นผลึกน้ำแข็งกลายเป็นลำหมอกบนท้องฟ้ายาว 1 กิโลเมตร ภาคพื้นดินของบอลลูนจะบังคับให้บอลลูนผ่านลำหมอกนั้นเพื่อตรวจวัดค่าต่างๆได้ ทั้งนี้การทดลองดังกล่าวไม่สามารถแก้ปัญหาโลกร้อนได้ทั้งหมดเพียงแต่หยุดยั้งให้ประเทศต่างๆ ยอมรับและควบคุมการปล่อยชั้นคาร์บอนไดออกไซด์เข้าสู่ชั้นบรรยากาศได้ สิ่งนี้เป็นความคาดหวังของโครงการวิจัย
ที่มา : มติชนออนไลน์.  2560.  นักวิทยาศาสตร์เล็งทดลอง “ควบคุมบรรยากาศโลก”.  (ออนไลน์).  URL: http://www.matichon.co.th/news/535392.  29 เมษายน 2560.
 “เกรท แบร์ริเออร์ รีฟ” ตายแล้ว”อย่างเป็นทางการ”!
ฟาเบียง คอสติเยอร์ นักสำรวจใต้น้ำและนักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมระดับแนวหน้าของโลก ผู้ก่อตั้ง “ศูนย์เพื่อการเรียนรู้มหาสมุทรฟาเบียงคอสติเยอร์” ยืนยันว่า “เกรท แบร์ริเออร์ รีฟ” แนวปะการังใหญ่ที่สุดในโลก ตกอยู่ในระยะสุดท้ายของชีวิตแล้วหลังจากเกิดอาการฟอกขาวเป็นแนวยาวขนาดใหญ่ ผลพวงจากภาวะโลกร้อน
ที่มา : มติชนออนไลน์.  2560.  “เกรท แบร์ริเออร์ รีฟ” ตายแล้ว”อย่างเป็นทางการ”!.  (ออนไลน์).  URL: http://www.matichon.co.th/news/541559.  29 เมษายน 2560.

ข่าววิจัย / พัฒนา

 Hope for premies as artificial womb helps tiny lambs grow

Researchers are creating an artificial womb to improve care for extremely premature babies, that weighing as little as 500 grammes which are connected to ventilators and other machines inside incubators.  The researchers created a fluid-filled transparent container to simulate how foetuses float in amniotic fluid inside the mother’s uterus, and attached it to a mechanical placenta that keeps blood oxygenated. 

ที่มา : Associated press.  2017.  Hope for premies as artificial womb helps tiny lambs grow.  (online).  URL: http://www.bangkokpost.com/news/world/1238987/hope-for-premies-as-artificial-womb-helps-tiny-lambs-grow.  April 29, 2017.

ข่าวทั่วไป

 นายกฯยกกระทรวงวิทย์เป็นกระทรวงแห่งอนาคตของประเทศ
จากการเดินทางเข้าตรวจเยี่ยมกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของนายกรัฐมนตรีเพื่อรับทราบแผนการดำเนินงานของกระทรวงในอนาคตนั้น รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์กับผู้บริหารระดับสูงให้การต้อนรับ ได้กล่าวถึงว่า กระทรวงวิทย์ฯ มีการประชุมหารือที่ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมเยาวชนและประชาชนทุกคนสนใจวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมากขึ้น ดาวเทียมธีออส 2 ของไทยที่ทดแทนดาวเทียมดวงเดิมก็ทำให้ทุกกระทรวงเข้าถึงภูมิสารสนเทศได้ และจะมีการจัดงานสตาร์ทอัพในเดือน ก.ค.นี้ อีกทั้งยังมีโครงการใหม่ที่เรียกว่า “อินโน อะกรี” ที่เป็นการนำเอาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม ไปช่วยเกษตรกร เกิดเกษตรกรรุ่นใหม่ เกษตรกร 4.0
ที่มา : เดลินิวส์.  2560.  นายกฯยกกระทรวงวิทย์เป็นกระทรวงแห่งอนาคตของประเทศ.  (ออนไลน์).  URL: https://www.dailynews.co.th/it/570634.  29 เมษายน 2560.

 


ข่าวประจำวันที่ 24 เมษายน 2560

ข่าวการศึกษา

 โปรดเกล้าฯกฤษณพงศ์นายกฯสภาม.เกษตรฯ
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน2559 และครั้งที่ 10/2559 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน2559 ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบให้เสนอขอพระราชทานโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งผู้สมควรดํารงตําแหน่งใหม่ รวม 16 ราย โดยมี นายกฤษณพงศ์ กีรติกร เป็น นายกสภามหาวิทยาลัย ประกาศ ณ วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2560
ที่มา : Sanook.  2560.  โปรดเกล้าฯกฤษณพงศ์นายกฯสภาม.เกษตรฯ.  (ออนไลน์).  URL: http://news.sanook.com/2202062/.  24 เมษายน 2560.
 สอศ.ปรับโครงสร้างผุดสำนักทวิภาคี
จากนโยบายการปรับโครงสร้างภายในของแต่ละองค์กรหลักของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้ตั้งคณะทำงานวิเคราะห์ภารกิจภายในในการปรับโครงสร้างแล้ว โดย รมว.ศธ นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ มีข้อเสนอว่า อยากให้มีสำนักทวิภาคีแนวใหม่เกิดขึ้น เพื่อให้สถานประกอบการได้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาอาชีวะโดยตรง
ที่มา : เดลินิวส์.  2560.  สอศ.ปรับโครงสร้างผุดสำนักทวิภาคี.  (ออนไลน์).  URL: https://www.dailynews.co.th/education/568767.  24 เมษายน 2560.
 สวทช. เปิดรับสมัครทุนสนับสนุนการวิจัยปริญญานิพนธ์
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยโครงการสร้างปัญญาวิทย์ ผลิตนักเทคโน (Young Scientist and Technologist Programme: YSTP) เปิดรับสมัครทุนสนับสนุนการวิจัยปริญญานิพนธ์ (Senior Project) ปีการศึกษา 2560 แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทุกสาขาวิชาชั้นปีสุดท้าย ปีการศึกษา 2560 ที่มีผลการเรียนดี  รับจำกัดไม่เกิน 30 ทุน สมัครได้ตั้งแต่ 1 – 31 พฤษภาคม 2560 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.nstda.or.th/ystp หรือโทรศัพท์สอบถามที่ 0 2564 7000 ต่อ 1439 อีเมล: piyawat@nstda.or.th 
ที่มา : MGR Online.  2560.  สวทช. เปิดรับสมัครทุนสนับสนุนการวิจัยปริญญานิพนธ์.  (ออนไลน์).  URL: http://manager.co.th/Science/ViewNews.aspx?NewsID=9600000039477.  24 เมษายน 2560.
 สอศ.จับมือฟู้ดแพชชั่นยกระดับคุณวุฒิพนักงาน
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ร่วมกับ บริษัท ฟู้ดแพชชั่น จำกัด และบริษัทในเครือข่าย พัฒนาการเรียนการสอนรูปแบบทวิภาคี ในการจัดการของร้านในเครือให้เป็นรูปแบบของ “โรงงานโรงเรียน” โดยผลักดันให้พนักงานบริษัท ได้ศึกษาต่อในสายอาชีวศึกษาแบบทวิภาคี ทั้งในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ผู้เรียนจะได้รับการพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถที่เป็นพื้นฐานจำเป็นของอาชีพ ส่งผลต่อการเพิ่มศักยภาพในการทำงาน เพิ่มผลผลิตของบริษัท และเพิ่มรายได้ให้แก่พนักงาน ในระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี
ที่มา : เดลินิวส์.  2560.  สอศ.จับมือฟู้ดแพชชั่นยกระดับคุณวุฒิพนักงาน.  (ออนไลน์).  URL: https://www.dailynews.co.th/education/569015.  24 เมษายน 2560.
 คะแนน”แกต-แพต”เฉลี่ยไม่ถึงครึ่งเกือบทุกวิชา
 สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ได้จัดการทดสอบความถนัดทั่วไปหรือแกต  และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ หรือแพต ครั้งที่ 2/2560 สอบวันที่ 11 – 14 มี.ค. ที่ผ่านมา และได้ประกาศผลสอบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผู้อำนวยการ สทศ. รศ.ดร. สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ เปิดเผยว่า คะแนนเฉลี่ยเต็ม 300 คะแนน ผู้เข้าสอบได้คะแนนเฉลี่ยที่ 161 คะแนน แบ่งเป็น
แกต 1 เต็ม 150 อ่านเขียน เชิงวิเคราะห์ เฉลี่ยที่ 115.68 คะแนน
แกต 2 เต็ม 150 สื่อสารภาษาอังกฤษ เฉลี่ยที่ 45.34 คะแนน
แพต 1 เต็ม 300 คณิตศาสตร์ เฉลี่ยที่ 49.61 คะแนน
แพต 2 เต็ม 300 วิทยาศาสตร์ เฉลี่ยที่ 79.94 คะแนน
แพต 3 เต็ม 300 วิศวกรรมศาสตร์ เฉลี่ยที่ 93.77 คะแนน และอื่นๆ
ที่มา : เดลินิวส์.  2560.  คะแนน”แกต-แพต”เฉลี่ยไม่ถึงครึ่งเกือบทุกวิชา.  (ออนไลน์).  URL: https://www.dailynews.co.th/education/569169.  24 เมษายน 2560.

ข่าววิทยาศาสตร์ / เทคโนโลยี

 พบอีก “ซูเปอร์เอิร์ธ” นอกระบบอยู่ในข่ายอาจจะมีสิ่งมีชีวิต

ดาวเคราะห์แอลเอชเอส 1140บี (LHS 1140b) เป็นดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะที่โคจรรอบดาวฤกษ์ซึ่งอยู่ห่างจากโลก 40 ปีแสง และโคจรห่างจากดาวฤกษ์ดวงแม่ในขอบเขตที่เรียกว่า “โกลดิล็อคส์” (Goldilocks) ขอบเขตดังกล่าวเป็นระยะห่างจากดาวฤกษ์ใจกลางระบบที่มีอุณหภูมิไม่ร้อนหรือหนาวเกินไป และหากมีน้ำซึ่งจำเป็นต่อการำรงชีวิตบนดาวเคราะห์ในขอบเขตดังกล่าว น้ำจะปรากฏในรูปของเหลว ไม่แข็งเป็นน้ำแข็งหรือเป็นแค่ไอน้ำ นักวิทยาศาสตร์สามารถเก็บรวมรวมข้อมูลของดาวเคราะห์ LHS 1140b จากคาบโคจรในตำแหน่งตั้งฉากกับโลก ซึ่งนอกจากพิจารณาข้อมูลทางแสงที่บ่งบอกถึงคุณลักษณะของดาวแล้วยังหาคำตอบของขนาดดาวเคราะห์ มวลรวม และบรรยากาศได้

ที่มา : MGR Online.  2560.  พบอีก “ซูเปอร์เอิร์ธ” นอกระบบอยู่ในข่ายอาจจะมีสิ่งมีชีวิต.  (ออนไลน์).  URL: http://manager.co.th/Science/ViewNews.aspx?NewsID=9600000039971.  24 เมษายน 2560.
 เจอ “เพรียงยักษ์” ตัวยาวเท่าแขนนักวิทยาศาสตร์ยังไม่เคยศึกษา

ณ ชายฝั่งในฟิลิปปินส์ตอนใต้ พบเพรียงยักษ์ที่มีขนาดความยาวเท่าแขนคน ซึ่งเป็นสปีชีส์ “กูฟัสโพลีธาลาเมีย” (Kuphus polythalamia) สปีชีส์หายาก โดย แดเนียล ดิสเทล (Daniel Distel) นักชีววิทยาทางทะเลจากมหาวิทยาลัยนอร์ธอีสเทิร์น (Northeastern University) ได้ยัดเพรียงยักษ์ลงในท่อพีวีซีเพื่อขนส่งตัวอย่างเป็นๆ ไปให้ มาร์โก เฮย์กูด (University of Utah) นักเคมีการแพทย์ของมหาวิทยาลัยยูทาห์ (University of Utah) ศึกษา

ที่มา : MGR Online.  2560.  เจอ “เพรียงยักษ์” ตัวยาวเท่าแขนนักวิทยาศาสตร์ยังไม่เคยศึกษา.  (ออนไลน์).  URL: http://manager.co.th/Science/ViewNews.aspx?NewsID=9600000039539.  24 เมษายน 2560.
 ปลายปีนี้ลุ้นคนไทยลงแข่งรถพลังงานแสงอาทิตย์

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามเตรียมพร้อมลงแข่งรถพลังงานแสงอาทิตย์อีกครั้งปลายปีนี้ที่ออสเตรเลีย โดยจะสานต่อรถ STC-2 รถพลังงานแสงอาทิตย์ฝีมือคนไทยให้ไปแข่งขันในเวทีการแข่งขันระดับโลกอีกครั้งซึ่งปรับปรุงจาก STC-1 ใน 4 เรื่องสำคัญ คือ เรื่องมอเตอร์ทนร้อนในทะเลทราย น้ำหนักของรถ ระบบส่งถ่ายกำลัง และระบบกลไกเคลื่อนที่ให้มีความคล่องตัวมากขึ้น ลงแข่งขัน World Solar Challenge 2017 ณ ประเทศออสเตรเลียอีกครั้ง โดยการแข่งขันจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-15 ต.ค.60 นี้

ที่มา : MGR Online.  2560.  ปลายปีนี้ลุ้นคนไทยลงแข่งรถพลังงานแสงอาทิตย์.  (ออนไลน์).  URL: http://manager.co.th/Science/ViewNews.aspx?NewsID=9600000039087.  24 เมษายน 2560.
 Chinese cargo spacecraft docks with orbiting lab
China’s first cargo spacecraft docked successfully with the Tiangong-2 spaฑce lab on Saturday, the official Xinhua news agency reported, marking a major step toward Beijing’s goal of establishing a permanently manned space station by 2022. The Tiangong-2 space laboratory, or “Heavenly Palace 2”, was home to two astronauts for a month last October in China’s longest ever manned space mission.
ที่มา : Reuters.  2017.  Chinese cargo spacecraft docks with orbiting lab.  (online).  URL: http://www.bangkokpost.com/news/world/1236534/chinese-cargo-spacecraft-docks-with-orbiting-lab.  April 24, 2017.

ข่าววิจัย/พัฒนา

 นักวิจัยเผย 75% ของสัตว์ทะเล “เรืองแสง”ได้
ทีมนักวิจัยจากสถาบันวิจัยสัตว์น้ำมอนเทอเรย์ เบย์ (เอ็มบีเออาร์ไอ) นำเสนอผลงานวิจัยใหม่ที่แสดงให้เห็นว่าสัตว์ทะเลมากถึง 75 เปอร์เซ็นต์สามารถเรืองแสงได้ด้วยตัวมันเอง โดยนักวิจัยใช้วิธีการสำรวจเชิงปริมาณอย่างเป็นระบบ สัตว์ 2 กลุ่มที่มีความสามารถในการเรืองแสง คือ แมงกะพรุน กับ ไซโฟโนฟอเรส ที่ 99 เปอร์เซ็นต์เรืองแสงได้ด้วยตัวมันเอง ลึกลงไปที่ระหว่าง 1,500-2,250 เมตร สัตว์เรืองแสงที่พบมากที่สุดเป็นสัตว์จำพวกหนอนทะเล หรือ มารีน เวิร์ม ในขณะที่สัตว์จำพวก ลาวาซีน ซึ่งล่องลอยไปตามกระแสน้ำเพื่อกรองเอาอาหารจากน้ำทะเล เป็นกลุ่มเรืองแสงใหญ่ที่สุด คิดเป็นครึ่งหนึ่งของสัตว์เรืองแสงที่พบในระดับลึกกว่า 2,250 เมตรเป็นต้นไป
ที่มา : มติชนออนไลน์.  2560.  นักวิจัยเผย 75% ของสัตว์ทะเล “เรืองแสง”ได้.  (ออนไลน์).  URL: http://www.matichon.co.th/news/533106.  24 เมษายน 2560.
 พัฒนาเซนเซอร์แบบสวมได้ช่วยตรวจโรคจาก “เหงื่อ”
นักวิจัยพัฒนาเซนเซอร์ตรวจวัดเหงื่อเพื่อการวินิจฉัยโรคแบบสวมใส่ ช่วยยกระดับการวินิจฉัยและการบำบัดรักษาโรคซิสติกไฟโบรซิส (cystic fibrosis) โรคเบาหวาน โรคทางพันธุกรรมที่เป็นสาเหตุให้เกิดเมือกในปอดและตับอ่อนซึ่งยากต่อการรักษา โดยคาร์ลอส มิลลา (Carlos Milla) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด้านกุมารแพทย์จากมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด (Stanford University) ผู้ร่วมวิจัย กล่าวว่าการพัฒนานี้ถือเป็นการก้าวกระโดด
ที่มา : MGR Online.  2560.  พัฒนาเซนเซอร์แบบสวมได้ช่วยตรวจโรคจาก “เหงื่อ”.  (ออนไลน์).  URL: http://manager.co.th/Science/ViewNews.aspx?NewsID=9600000039077.  24 เมษายน 2560.
 นิสิต ม.นเรศวรสุดเจ๋ง! ผลิตเสื้อกันกระสุนแบบคอมโพสิตได้สำเร็จ เบาและถูกกว่าตลาด 3 เท่า

นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมวัสดุ ชั้นปี 4 มหาวิทยาลัยนเรศวร คิดค้น “เสื้อเกราะคอมโพสิตกันกระสุน” (Bulletproof Composite Vest) ถูกกว่าท้องตลาด จากปัจจุบันราคา 15,000 เหลือเพียง 2,500 บาทเท่านั้น คุณสมบัติเสื้อเกราะกันกระสุนเป็น 2 แบบ คือ แบบเกราะอ่อนและแบบเกราะแข็ง แตกต่างในด้านวัสดุ น้ำหนัก ความยืดหยุ่น ความหนาของเกราะและความสามารถในการป้องกันความเสียหายที่เกิดขึ้น

ที่มา : มติชนออนไลน์.  2560.  นิสิต ม.นเรศวรสุดเจ๋ง! ผลิตเสื้อกันกระสุนแบบคอมโพสิตได้สำเร็จ เบาและถูกกว่าตลาด 3 เท่า.  (ออนไลน์).  URL: http://www.matichon.co.th/news/534881.  24 เมษายน 2560.
 สุดล้ำ! 3 นักศึกษาคิดค้น “โอ้โฮ” น้ำดื่มไร้ขวด ลดการใช้พลาสติก

นักศึกษาจากอิมพีเรียล คอลเลจ ลอนดอน ประเทศอังกฤษ ได้แนวความคิดเรื่องการเปลี่ยนขวดบรรจุน้ำพลาสติกให้เป็นวัสดุแบบใหม่ วัสดุนั้นคือ “โอ้โฮ” (Ooho) น้ำดื่มที่บรรจุอยู่ในเนื้อเยื่อใส ไร้สี ไร้กลิ่น สามารถกินเข้าไปพร้อมกับน้ำก็ได้ หรือ จะคายทิ้งก็ไม่เป็นปัญหา เพราะเนื้อเยื่อที่เป็นภาชนะบรรจุน้ำดังกล่าวสามารถย่อยสลายไปเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติภายใน 6 สัปดาห์ รายละเอียดการนำเสนอ คลิก

ที่มา : มติชนออนไลน์.  2560.  สุดล้ำ! 3 นักศึกษาคิดค้น “โอ้โฮ” น้ำดื่มไร้ขวด ลดการใช้พลาสติก.  (ออนไลน์).  URL: http://www.matichon.co.th/news/534120.  24 เมษายน 2560.

 


ข่าวประจำวันที่ 18 เมษายน 2560

ข่าวการศึกษา

 สพฐ.รุกขยายผลโรงเรียนคุณธรรม 3 หมื่นโรงในปี 2561
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ดำเนินโครงการโรงเรียนคุณธรรมเพื่อสืบสานพระราชปณิธาน เดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 โดยตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ในปีการศึกษา 2560 กำหนดให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 225 เขต และโรงเรียนในสังกัด สพฐ. 10,000 แห่ง เข้าร่วมโครงการ และขยายผลการดำเนินงานให้ครอบคลุมโรงเรียนอย่างน้อย 30,000 แห่ง ในปีการศึกษา 2561
ที่มา : มติชนออนไลน์.  2560.  สพฐ.รุกขยายผลโรงเรียนคุณธรรม 3 หมื่นโรงในปี 2561.  (ออนไลน์).  URL: http://www.matichon.co.th/news/530355.  18 เมษายน 2560.
 มรภ.สงขลา จัดค่ายวิทยาศาสตร์ เปิดประสบการณ์นอกห้อง ‘ครู-นักเรียน’ 3 จังหวัดชายแดนใต้
การจัดโครงการค่ายบูรณาการวิทยาศาสตร์สำหรับครู และนักเรียนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมให้ข้อเสนอเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน มุ่งเน้นรูปแบบการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ใช้ชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้ ให้โอกาสครูและนักเรียน จำนวน 60 คน ได้ฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เดินทางศึกษาหาความรู้ในแหล่งเรียนรู้ที่มีชื่อเสียงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจนจัดให้มีการนำเสนอผลงาน และนิทรรศการโครงงานวิทยาศาสตร์ ระหว่างวันที่ 8-9 มิถุนายน ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ (มรภ.) สงขลา อันเป็นการช่วยกระตุ้นให้เกิดการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์อย่างมีประสิทธิภาพ และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น
ที่มา : มติชนออนไลน์.  2560.  มรภ.สงขลา จัดค่ายวิทยาศาสตร์ เปิดประสบการณ์นอกห้อง ‘ครู-นักเรียน’ 3 จังหวัดชายแดนใต้.  (ออนไลน์).  URL: http://www.matichon.co.th/news/531739.  18 เมษายน 2560.
 กองทุนช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์
การยกร่าง พ.ร.บ.กองทุนเงินช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในการศึกษา มีสาระสำคัญ คือ จัดตั้งสำนักงานกองทุนฯเป็นหน่วยงานของรัฐ มีฐานะเป็นนิติบุคคล อยู่ในกำกับดูแลของ รมว.ศธ. มีวัตถุประสงค์สนับสนุนและส่งเสริมการศึกษา โดยให้เงินช่วยเหลือแก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์โดยไม่ต้องใช้คืน ซึ่งผู้ที่จะได้รับการช่วยเหลือต้องเป็นผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ทั้งนี้ให้อาศัยฐานข้อมูลจากการลงทะเบียนผู้ขอรับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาล ซึ่งรวบรวมโดยสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
ที่มา : เดลินิวส์.  2560.  กองทุนช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์.  (ออนไลน์).  URL: https://www.dailynews.co.th/education/568578.  18 เมษายน 2560.

ข่าววิทยาศาสตร์ / เทคโนโลยี

 สักคันมั๊ย! เปิดจอง “แอโรโมบิล” รถบินได้ ปลายปีนี้
แอโรโมบิล รุ่นใหม่ จากบริษัทในประเทศสโลวาเกีย เป็นได้ทั้งรถยนต์ 4 ล้อ และเครื่องบิน มีเครื่องยนต์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและระบบไฮบริด ออกเผยโฉมครั้งแรกในงาน “ท็อป มาร์เควส โมนาโก” ที่จะเริ่มในวันที่ 20 เมษายนนี้
ที่มา : มติชนออนไลน์.  2560.  สักคันมั๊ย! เปิดจอง “แอโรโมบิล” รถบินได้ ปลายปีนี้.  (ออนไลน์).  URL: http://www.matichon.co.th/news/531943.  18 เมษายน 2560.
 ทำไม “นาซา” ต้องทำลาย”แคสซินี”?

แคสซินี ยานสำรวจดาวเสาร์จากนาซาจะสำรวจขั้นตอนสุดท้ายตามภารกิจในวันที่ 23 เมษายน ทางทีมควบคุมภาคพื้นดินของนาซาจะปรับวงโคจรให้ลดต่ำลงเรื่อยๆจนถึงวันที่ 15 กันยายนจะครบรอบที่ 22 รอบสุดท้ายพอดี จากนั้นแคสซินีจะถูกบังคับให้ลดระดับลงสู่บรรยากาศที่เต็มไปด้วยก๊าซหนาแน่นของดาวเสาร์ เผชิญกับแรงเสียดสีและความร้อน จนถูกหลอมละลายและแตกเป็นชิ้นๆ เหตุที่ต้องทำเช่นนี้เนื่องจากว่า จุลชีพจากโลกสามารถมีชีวิตอยู่ในห้วงอวกาศนานหลายปี การตกลงสู่ดาวบริวารดวงใดดวงหนึ่งโดยบังเอิญ ไม่สามารถการันตีได้ว่ายานจะถูกทำลายกลายเป็นไอและเป็นผุยผง ดังนั้นจึงมีโอกาสที่จะเกิดมีสิ่งมีชีวิตจากโลกไปปนเปื้อนอยู่ในสภาพแวดล้อมใหม่ ซึ่งจะทำให้การค้นหาสิ่งมีชีวิตในต่างดาวซับซ้อนและยุ่งยากมากขึ้น

ที่มา : มติชนออนไลน์.  2560.  ทำไม “นาซา” ต้องทำลาย”แคสซินี”?.  (ออนไลน์).  URL: http://www.matichon.co.th/news/526654.  18 เมษายน 2560.
 “แม็กซ์ มอเตอร์ดรีมส์” เปลกล่อมเด็กจากฟอร์ด
“แม็กซ์ มอเตอร์ดรีมส์” ออกแบบโดย อาเลฮันโดร โลเปซ บราโว วิศวกรของฟอร์ด ได้แนวคิดมาจากการพูดคุยกับพ่อแม่เด็กที่เคยประสบปัญหาไม่ยอมนอน จนกว่าจะถูกนำตัวขึ้นรถขับวนเล่นแถวบ้าน จึงพัฒนาเปลดิจิตอลที่ติดตั้งลำโพงขนาดเล็กไว้ด้านใต้ เล่นเสียงเครื่องยนต์เบาๆ ติดตั้งมอเตอร์สำหรับทำให้ตัวเปลขยับเคลื่อนไหว เพิ่มหลอดไฟแอลอีดีคล้ายไฟถนน จำลองการถูกอุ้มไปอยู่บนรถ เชื่อว่าจะทำให้เด็กนอนหลับสนิทได้เร็ว ไม่จำเป็นต้องอาศัยรถยนต์จริงๆอีกต่อไป
ที่มา : มติชนออนไลน์.  2560.  “แม็กซ์ มอเตอร์ดรีมส์” เปลกล่อมเด็กจากฟอร์ด.  (ออนไลน์).  URL: http://www.matichon.co.th/news/529020.  18 เมษายน 2560.
 โลกเครียดทำยอดเสิร์ช “สงครามโลกครั้งที่3” ในกูเกิลสูงเป็นประวัติการณ์
เว็บไซต์ “เดลีดอท” รายงานเมื่อเร็วๆนี้ว่า ปริมาณการสืบค้นด้วยคำค้นว่า “สงครามโลกครั้งที่ 3” (world war 3) และ “กำลังเกิดสงคราม” (going to war) ผ่านระบบการสืบค้นของกูเกิล เพิ่มขึ้นสูงสุดเป็นประวัติการณ์ มากที่สุดในวันที่ 7 เมษายน จากข่าวประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ สั่งให้ถล่มโทมาฮอว์ก 59 ลูกเข้าใส่ฐานทัพอากาศของซีเรียซึ่งรัสเซียให้การสนับสนุนอยู่ เพื่อตอบโต้การใช้อาวุธเคมีของทางการซีเรียต่อประชาชนของตนเอง ข้อมูลจาก “กูเกิล เทรนด์” แสดงให้เห็นว่าการสืบค้นด้วยคำค้นทำนองนี้คงอยู่ในระดับสูงแบบผิดปกติ เมื่อสถานการณ์ตึงเครียดระหว่างสหรัฐอเมริกากับหลายประเทศ โดยเฉพาะกับเกาหลีเหนือยังเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่อง
ที่มา : มติชนออนไลน์.  2560.  โลกเครียดทำยอดเสิร์ช “สงครามโลกครั้งที่3” ในกูเกิลสูงเป็นประวัติการณ์.  (ออนไลน์).  URL: http://www.matichon.co.th/news/531063.  18 เมษายน 2560.
 ดีแทคแจ้งยอดใช้งานดาต้าสงกรานต์เพิ่มเฉลี่ย 2-3 เท่าของการใช้ปกติ
บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด หรือดีแทค ให้ข้อมูลว่า ยอดการใช้งานอินเตอร์เน็ตบนมือถือ 5 จังหวัดที่มีการใช้งานสูงสุดในวันสงกรานต์ ได้แก่ 1. กรุงเทพ (รวมปริมณฑล) 2. ชลบุรี 3. ขอนแก่น 4. เชียงใหม่ และ 5. ฉะเชิงเทรา วันสงกรานต์ 13 เมษายนที่ผ่านมามีอัตราการใช้งานเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 2-3 เท่า ตามจุดท่องเที่ยวสำคัญ เส้นทางหลัก และสถานีขนส่งเดินทาง โดยเฟซบุ๊กครองอันดับ 1 สำหรับแอพพลิเคชั่นยอดนิยมในการใช้งานช่วงสงกรานต์ ตามด้วย LINE และอินสตาแกรม
ที่มา : มติชนออนไลน์.  2560.  ดีแทคแจ้งยอดใช้งานดาต้าสงกรานต์เพิ่มเฉลี่ย 2-3 เท่าของการใช้ปกติ.  (ออนไลน์).  URL: http://www.matichon.co.th/news/531253.  18 เมษายน 2560.
 ไขปม ‘สิ่งมีชีวิต’ บนดวงจันทร์ ดาวเสาร์-พฤหัสฯ
องค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติ (นาซา) ของสหรัฐอเมริกา ได้แถลงข่าวใหญ่ในการพบหลักฐานล่าสุด ว่ามีมหาสมุทรบนดวงจันทร์เอนเซลาดัส ดวงจันทร์บริวารของดาวเสาร์ โดยพบหลักฐานชี้ชัดว่ามีน้ำ แหล่งพลังงาน และสารเคมี จึงคาดว่าจะมีโอกาสเจอสิ่งมีชีวิตนอกโลก ดร.ศรัณย์ โปษยะจินดา รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (สดร.) ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าการพบพวยน้ำที่พุ่งออกมาจากดวงจันทร์เอนเซาดัสของดาวเสาร์ และค้นพบก๊าซไฮโดรเจนมากมายน้ำในน้ำที่พุ่งออกมานั้น คาดว่าอาจเกิดจากกระบวนการทางเคมีระหว่างหินและน้ำในมหาสมุทรของดวงจันทร์ดวงนี้ คล้ายกับกระบวนการที่เกิดใต้มหาสมุทรบนโลกอาจเป็นแหล่งพลังงานของสิ่งมีชีวิต ส่วนดวงจันทร์ยูโรปาของดาวพฤหัสบดี คาดว่ามีมหาสมุทร เอื้อต่อสิ่งมีชีวิตเช่นเดียวกับเอนเซลาดัส แต่พื้นผิวน้ำแข็งของยูโรปาหนากว่านั้น และขณะนี้นาซาได้อนุมัติโครงการสำรวจ คาดว่าอีก 7 ปีข้างหน้าจะมีโครงการสำรวจอีกครั้งŽ ดร.ศรัณย์กล่าว
ที่มา : มติชนออนไลน์.  2560.  ไขปม ‘สิ่งมีชีวิต’ บนดวงจันทร์ ดาวเสาร์-พฤหัสฯ.  (ออนไลน์).  URL: http://www.matichon.co.th/news/531516.  18 เมษายน 2560.
 “นาซา” พบอะไร ในมหาสมุทร “เอ็นเซลาดัส”

ยานสำรวจอวกาศ แคสซินี ขององค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติ (นาซา) เดินทางไปสำรวจดาวเสาร์และดาวบริวาร โดยเฉพาะ “เอ็นเซลาดัส” หนึ่งในดวงจันทร์ 26 ดวง ในเดือนตุลาคม ปี 2015  แคสซินีถูกบังคับให้โฉบผ่านเข้าไปในบริเวณน้ำพุร้อนเพื่อเก็บตัวอย่างมาวิเคราะห์ ได้ข้อสรุปว่า ในปริมาณของไอที่ถูกพ่นขึ้นมาทั้งหมด มีโมเลกุลของไฮโดรเจน (H2) อยู่ระหว่าง 0.4-1.4 เปอร์เซ็นต์, คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) 0.3-0.8 เปอร์เซ็นต์ ในมวลของไอที่ถูกพ่นขึ้นมาทั้งหมด ไฮโดรเจนเหล่านั้นถูกสร้างขึ้นมาตลอดเวลาโดยปฏิกิริยาระหว่างหิน (หลอมเหลว) กับน้ำร้อนบริเวณรอบๆแกนกลางของเอ็นเซลาดัส ซึ่งบริเวณดังกล่าวอาจรองรับการมีสิ่งมีชีวิตก็เป็นได้

ที่มา : มติชนออนไลน์.  2560.  “นาซา” พบอะไร ในมหาสมุทร “เอ็นเซลาดัส”.  (ออนไลน์).  URL: http://www.matichon.co.th/news/531927.  18 เมษายน 2560.

ข่าววิจัย/พัฒนา

 นักวิจัยมสด.เจ๋ง ออกแบบนำเที่ยวจ.ราชบุรี บนมือมือ แสดงแผนที่ Google Mapไปยังสถานที่ต่าง ๆ
นางพิชญ์สินี พุทธิทวีศรี หัวหน้าโครงการวิจัยจากมหาวิทยาลัยสวนดุสิต (มสด.) เปิดเผยถึงงานวิจัยว่า ได้ใช้การจัดการสนทนากลุ่ม รับทราบความต้องการด้านการท่องเที่ยวของจังหวัด ราชบุรี แล้วนำมาเป็นแนวทางในการออกแบบและพัฒนาระบบนำทางการท่องเที่ยวของจ.ราชบุรี ซึ่งแบ่งการทำงานออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนของแอปพลิเคชัน ทำงานบนโทรศัพท์สมาร์ทโฟน และส่วนของระบบฐานข้อมูล ทำงานบนเว็บไซต์ แอปพลิเคชั่นสามารถแสดงเส้นทาง สถานที่ท่องเที่ยว ที่พัก ร้านอาหาร และแหล่งขายของฝากและสามารถนำทางการท่องเที่ยวผ่านทาง Google Map
ที่มา : มติชนออนไลน์.  2560.  นักวิจัยมสด.เจ๋ง ออกแบบนำเที่ยวจ.ราชบุรี บนมือมือ แสดงแผนที่ Google Mapไปยังสถานที่ต่าง ๆ.  (ออนไลน์).  URL: http://www.matichon.co.th/news/530862.  18 เมษายน 2560.
 คอนแทกต์เลนส์สำหรับผู้ป่วยเบาหวาน
 ทีมนักวิจัยนำโดยศาสตราจารย์เกรกอรี่ เฮอร์แมน จากมหาวิทยาลัยแห่งรัฐโอเรกอน สหรัฐอเมริกา ประสบความสำเร็จในการผลิต “ไบโอเซ็นเซอร์” ต้นแบบสำหรับให้ผู้ป่วยเบาหวานติดเข้ากับคอนแทกต์เลนส์เพื่อใช้สวม ทำหน้าที่เตือนให้รับรู้ได้ทันทีที่ระดับน้ำตาลในเลือดเกิดการเปลี่ยนแปลง เชื่อว่าสามารถนำเอาหลักการเดียวกันไปใช้ในการเตือนภัยของโรคอีกหลายโรคที่จำเป็นต้องเฝ้าระวัง กำหนดจะนำไปทดลองในสัตว์ทดลองภายใน 1 ปี ก่อนที่จะทดลองใช้ในคนเพื่อขออนุญาตผลิตจำหน่ายในเชิงพาณิชย์ต่อไป
ที่มา : มติชนออนไลน์.  2560.  คอนแทกต์เลนส์สำหรับผู้ป่วยเบาหวาน.  (ออนไลน์).  URL: http://www.matichon.co.th/news/529047.  18 เมษายน 2560.
 กุ้งพันธุ์ใหม่เปล่งเสียงก้องในมหาสมุทรได้ชื่อตามวงร็อค “พิงค์ ฟลอยด์”

นักวิทยาศาสตร์พบกุ้งพันธุ์ใหม่ มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า ไซนัลเฟียสพิงค์ฟลอยดิ (Synalpheus pinkfloydi) มีก้ามสีชมพูสดใส หนึ่งในสัตว์ที่เปล่งเสียงดังก้องที่สุดในมหาสมุทรจนได้ชื่อตามวงร็อคในตำนานของอังกฤษ “พิงค์ ฟลอยด์” 

ที่มา : MGR Online.  2560.  กุ้งพันธุ์ใหม่เปล่งเสียงก้องในมหาสมุทรได้ชื่อตามวงร็อค “พิงค์ ฟลอยด์”.  (ออนไลน์).  URL: http://manager.co.th/Science/ViewNews.aspx?NewsID=9600000037799.  18 เมษายน 2560.
 Live, long and black giant shipworm found in Philippines
Scientists have found live specimens of the rare giant shipworm for the first time in the Philippines. It  can reach up to 1.55m (5ft) in length and 6cm (2.3in) in diameter. The “rare and enigmatic species”, also known as Kuphus polythamia, is the longest living bivalve known to man, according to the study published in the Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America (PNAS). 
ที่มา : BBC.  2017.  Live, long and black giant shipworm found in Philippines.  (online).  URL: http://www.bbc.com/news/world-asia-39626131.  April 18, 2017.
 ไขปริศนา ทำไม ยิ่งอายุมาก ยิ่ง “หลับ” น้อยลง
ผลงานศึกษาวิจัยชิ้นใหม่ของทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัยแห่งแคลิฟอร์เนียเบิร์กลีย์ นำโดยแมทธิว วอล์คเกอร์ หัวหน้าห้องปฏิบัติการ นิวโรอิเมจจิงและการหลับ ที่เบิร์กลีย์ ให้คำตอบในภาวะนอนหลับสนิทน้อยลงของผู้สูงวัย โดยมีหลักฐานบ่งชี้ว่า เมื่อคนเราอายุมากขึ้น ยังคงต้องการการนอนหลับสนิทเท่าเดิม เพียงแต่ทำไม่ได้อย่างที่ต้องการ เมื่ออายุมากขึ้นความสามารถในการนอนหลับสนิทจริงๆก็จะลดลงเรื่อยๆ เป็นผลมาจากการที่สมองของเราสูญเสียการเชื่อมต่อระหว่างระบบประสาทที่ทำหน้าที่รับคำสั่งให้นอนหลับไป “รีเซปเตอร์” หรือหน่วยรับสัญญาณการนอนหลับในสมองของคนเรา เริ่มเสื่้อมลงในทันทีที่คนเราอายุเข้าสู่ตอนปลายของอายุ 20 ปีไปจนถึงตอนเริ่มต้นอายุ 30 ปี
ที่มา : มติชนออนไลน์.  2560.  ไขปริศนา ทำไม ยิ่งอายุมาก ยิ่ง “หลับ” น้อยลง.  (ออนไลน์).  URL: http://www.matichon.co.th/news/527384.  18 เมษายน 2560.

ข่าวทั่วไป

 Thailand popular destination for skilled workers from Philippines
Thailand is a popular destination for skilled workers and technicians from Asean countries, with the Philippines taking the top spot, according to the Department of Employment (DE). The top five were the Philippines (14,830), Malaysia (2,924), Singapore (2,034), Myanmar (1,948) and Indonesia (1,279). As of February, of the total 1,380,349 workers from Asean countries in Thailand, about 50,000 are skilled labour and technicians. The have taken jobs in teaching, management, engineering, architecture and business.
ที่มา : Bangkok Post.  2017.  Thailand popular destination for skilled workers from Philippines.  (online).  URL: http://www.bangkokpost.com/news/asean/1232842/thailand-popular-destination-for-skilled-workers-from-philippines.  April 18, 2017.

 


ข่าวประจำวันที่ 10 เมษายน 2560

ข่าววิทยาศาสตร์ / เทคโนโลยี

 คนแห่ชม “ดาวพฤหัสบดีใกล้โลก” กลางกรุง
สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ  (องค์การมหาชน) หรือ สดร.กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมสังเกตการณ์ “ดาวพฤหัสบดีใกล้โลก 2560” ตั้งแต่เวลา 18.00-22.00 น.  ซึ่งมีประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 600 คน โดยปรากฏการณ์ดาวพฤหัสบดีใกล้โลกนั้นดาวพฤหัสบดีจะโคจรมาอยู่ในตำแหน่งตรงข้ามกับดวงอาทิตย์ และใกล้โลกมากที่สุดในรอบปี ในช่วงรุ่งเช้าของวันที่ 8 เมษายน 2560 เวลาประมาณ 04.28 น. (ตามเวลาประเทศไทย) ซึ่งดาวพฤหัสบดีจะโคจรมาใกล้โลกอีกครั้งในวันที่ 9 พฤษภาคม 2561
ที่มา : เดลินิวส์.  2560.  คนแห่ชม “ดาวพฤหัสบดีใกล้โลก” กลางกรุง.  (ออนไลน์).  URL: https://www.dailynews.co.th/it/567089.  10 เมษายน 2560.
 นักวิทย์พบชั้น ‘บรรยากาศ’ บนดาวเหมือนโลก ‘จีเจ 1132บี’
วารสารแอสโทรโนมิคอล เผยแพร่รายงานผลการศึกษาล่าสุด พบว่าดาวเคราะห์ที่มีลักษณะคล้ายโลก ที่ชื่อ “จีเจ 1132บี” มีชั้นบรรยากาศปกคลุมอยู่ด้วย ดาวเคราะห์นี้เรียกกันว่า ซุปเปอร์เอิร์ธ เพราะขนาดใหญ่กว่าโลกราว 1.4 เท่า และอยู่ห่างจากโลกราว 39 ปีแสง ดาวเคราะห์มีแก๊สปกคลุมอยู่หนาทึบ ซึ่งอาจจะเป็นน้ำ หรือมีเทน หนึ่งในความเป็นไปได้คือ ดาวเคราะห์ดวงนี้อาจจะเป็นดาวที่เต็มไปด้วยน้ำ ที่มีไอน้ำปกคลุมชั้นบรรยากาศอยู่ การค้นพบชั้นบรรยากาศนี้ถือเป็นก้าวสำคัญในการค้นหาสิ่งมีชีวิตนอกระบบสุริยะ แต่สำหรับดาวดวงนี้ อาจจะไม่สามารถมีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ได้ เนื่องจากอุณหภูมิบนพื้นผิวของดวงดาว สูงถึง 370 องศาเซลเซียส
ที่มา : มติชนออนไลน์.  2560.  นักวิทย์พบชั้น ‘บรรยากาศ’ บนดาวเหมือนโลก ‘จีเจ 1132บี’.  (ออนไลน์).  URL: http://www.matichon.co.th/news/522353.  10 เมษายน 2560.
 เฟซบุ๊กเริ่มใช้เครื่องมือให้ผู้ใช้ช่วยสกัด “ข่าวปลอม”
เฟซบุ๊กได้เพิ่มเครื่องมือในการต่อสู้กับ “ข่าวปลอม” โดยเป็นข้อความที่จะแจ้งว่าจะทำอย่างไรกับข่าวที่เป็นข่าวปลอม และวิธีในการรายงาน เครื่องมือดังกล่าวจะแสดงอยู่บริเวณด้านบนสุดของส่วนหน้าจอแสดงผลบน   เฟซบุ๊กเพื่อระบุและรายงานเรื่องข่าวปลอม เริ่มเปิดการใช้งานก่อนในสหรัฐอเมริกา อังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมนี อิตาลี แคนาดา อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ พม่า ไต้หวัน บราซิล เม็กซิโก อาร์เจนตินา และโคลอมเบีย
ที่มา : มติชนออนไลน์.  2560.  เฟซบุ๊กเริ่มใช้เครื่องมือให้ผู้ใช้ช่วยสกัด “ข่าวปลอม”.  (ออนไลน์).  URL: http://www.matichon.co.th/news/522463.  10 เมษายน 2560.

ข่าวทั่วไป

 นิด้าโพลเผย 72.44% แนะแต่งกาย ‘มิดชิด-ไม่สั้น-โป๊’ ป้องกันถูกลวนลามทางเพศช่วงสงกรานต์

“นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเรื่อง “เทศกาลสงกรานต์ : การถูกลวนลาม-คุกคามทางเพศ” ระหว่างวันที่ 5-6 เมษายน ทั่วประเทศ จำนวน 1,250 หน่วยตัวอย่าง พบว่า การถูกลวนลาม มีประชาชน 55.20% เห็นว่าเป็นพฤติกรรมไม่เหมาะสม โดย 43.28% เห็นว่าเกิดจากการดื่มแอลกอฮอล์ ความคึกคะนองหรือมึนเมา 31.28% มองว่านำมาสู่การก่ออาชญากรรมอื่นๆ นอกจากนี้การรับรู้ของประชาชนเกี่ยวกับการลวนลามทางเพศในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ถือว่าเป็นการกระทำอนาจารในที่สาธารณะ พบว่า 79.52% ทราบ ขณะที่ 20.48% ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ นอกจากนี้การรับรู้ของประชาชนเกี่ยวกับบทลงโทษทางกฎหมายเกี่ยวกับการลวนลามทางเพศ พบว่า 66.24% นั้นไม่ทราบ และพบว่า 73.33% เคยถูกลวนลามจากเพศตรงข้ามในช่วงเทศกาลสงกรานต์แบบเจตนา รองลงมา 22.50% จากเพศเดียวกัน และอื่นๆ ในข้อเสนอแนะของประชาชนเกี่ยวกับการป้องกันพฤติกรรมดังกล่าว พบว่า 72.44% ควรระมัดระวัง และป้องกันตัวเอง เช่น แต่งกายมิดชิด ไม่ล่อแหลม ไม่ใส่เสื้อผ้าที่โชว์สรีระ ไม่สั้นหรือโป๊ หรือผ้าสีขาวบาง และหลีกเลี่ยงในพื้นที่เสี่ยง

ที่มา : มติชนออนไลน์.  2560.  นิด้าโพลเผย 72.44% แนะแต่งกาย ‘มิดชิด-ไม่สั้น-โป๊’ ป้องกันถูกลวนลามทางเพศช่วงสงกรานต์.  (ออนไลน์).  URL: http://www.matichon.co.th/news/523931.  10 เมษายน 2560.
 Growth in jobless spurs government skills plan 
According to the National Statistical Office (NSO) a total of 496,000 people were jobless last month, a jump of 66,000 from February. The majority of unemployed were men. It also said 169,000 of the unemployed last month were new university graduates while last year was 56,000 lower. Meanwhile, Thailand now has around 21 million non-regular or “informal” workers, who are usually underpaid and not granted proper health and welfare benefits. About authorities seminar meeting last week on a strategic management plan for non-regular worker, which provides them access to living assistance and medical care.
ที่มา : Penchan Charoensuthipan.  2017.  Growth in jobless spurs government skills plan.  (online).  URL: http://www.bangkokpost.com/news/general/1229964/growth-in-jobless-spurs-government-skills-plan.  April 10, 2017.
 US Navy strike group heads towards Korea
Earlier this month North Korea tested a liquid-fuelled Scud missile. So the strike group, called Carl Vinson will be moving toward the western Pacific Ocean near the Korean peninsula. Carl Vinson includes an aircraft carrier that departed Singapore after it arrived on April 4 during a port visit. Earlier this week US President Donald Trump and Chinese President Xi Jinping met in Florida, where Trump pressed his counterpart to do more to curb North Korea’s nuclear program. 
ที่มา : Reuters.  2017.  US Navy strike group heads towards Korea.  (online).  URL: http://www.bangkokpost.com/news/world/1229836/us-navy-strike-group-heads-towards-korea.  April 10, 2017.

 


ข่าวประจำวันที่ 7 เมษายน 2560

ข่าวการศึกษา 

 ศธ.ลุยจัดการศึกษาตามรัฐธรรมนูญใหม่ทันที
การเรียกประชุมผู้บริหารกระทรวงศึกษษธิการเพื่อกำหนดแผนการดำเนินงานตามที่รัฐธรรมนูญฉบับใหม่กำหนดนั้น มีงานเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน คือ ให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) แต่งตั้งคณะกรรมการที่มีความเป็นอิสระในการดำเนินการศึกษา จัดทำข้อเสนอแนะ ร่างกฎหมายและเสนอต่อครม.ภายใน 2 ปีหลังจากแต่งตั้ง ซึ่งต้องเป็นคนรุ่นใหม่ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ เข้าใจปัญหาการศึกษาไทย นอกจากนี้มีงานด่วนที่ต้องทำให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี เช่น การดำเนินการให้เด็กได้รับการศึกษาเป็นระยะเวลา 12 ปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบภาคการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
ที่มา : เดลินิวส์.  2560.  ศธ.ลุยจัดการศึกษาตามรัฐธรรมนูญใหม่ทันที.  (ออนไลน์).  URL: https://www.dailynews.co.th/education/566662.  7 เมษายน 2560.

ข่าววิทยาศาสตร์ / เทคโนโลยี

 27 เมษา ดวงอาทิตย์ตั้งฉาก ย้ำอาจไม่ใช่วันร้อนที่สุด
สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.)กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดเผยว่า ในช่วงเดือนเมษายน-พฤษภาคม ดวงอาทิตย์จะโคจรมาอยู่ในตำแหน่งตั้งฉากกับประเทศไทย เริ่มจากใต้สุดของประเทศไทย ณ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ในวันที่ 5 เมษายน 2560 เวลาประมาณ 12:19 น. ดวงอาทิตย์จะโคจรมาอยู่ในแนวตั้งฉากกับพื้นที่เหนือขึ้นมาเรื่อยๆ จนกระทั่งวันที่ 27 เมษายน 2559 เวลาประมาณ   12.16 น. ดวงอาทิตย์จะโคจรมาอยู่ในแนวตั้งฉากกรุงเทพมหานคร และวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 เวลาประมาณ 12:17 น. ดวงอาทิตย์จะตั้งฉากกับเหนือสุดของประเทศไทย ณ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย แต่อุณหภูมิจะสูงที่สุดหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง เช่น เฆฆ มรสุม ความร้อนสะสม เป็นต้น
ที่มา : เดลินิวส์. 2560.  27 เมษา ดวงอาทิตย์ตั้งฉาก ย้ำอาจไม่ใช่วันร้อนที่สุด. (ออนไลน์). URL: https://www.dailynews.co.th/it/566136. 7 เมษายน 2560.
 “หลุมลึกลับไซบีเรีย” เชื่อเกิดจากก๊าซใต้ดินระเบิด
บทความอธิบาย หลุมลึกลับแห่งไซบีเรีย โดยนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าดินที่มีสภาพเยือกแข็งตลอดปีมาเป็นระยะเวลานาน (ไซบีเรียนทุนดรา) เมื่อมันจับตัวแข็งเพราะอากาศหนาวเย็น มันจะกักเก็บอินทรีย์วัตถุไว้ภายในไม่ว่าจะเป็นซากพืช หรือซากสัตว์ (รวมทั้งซากแมมมอธ) ไม่เน่าเปื่อย และสภาพจะเปลี่ยนไปเมื่ออุณหภูมิของโลกเพิ่มขึ้น ทุนดราเริ่มหลอมละลายก็เกิดการเน่าเปื่อยขึ้นตามมา ก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจกหลายชนิด สภาพการหลอมละลายของพื้นที่เพอร์มาฟรอสต์จะเกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่า “แอคทีฟ-เลเยอร์ ดีพเพนนิง” ปรากฏการณ์ที่การหลอมละลายทำให้พื้นผิวของพื้นที่เยือกแข็งลึกลงมากขึ้นเรื่อยๆในทุกปี จึงเชื่อว่าเป็นที่มาของหลุมลึกลับขนาดใหญ่ในพื้นที่ไซบีเรีย พื้นผิวด้านบนจะยุบตัว ถูกดันออกด้านบนด้วยแรงดันมหาศาลของก๊าซ ส่งผลให้เกิดหลุมลึก ชวนประหลาดใจ
ที่มา : มติชนออนไลน์.  2560.  “หลุมลึกลับไซบีเรีย” เชื่อเกิดจากก๊าซใต้ดินระเบิด.  (ออนไลน์).  URL: http://www.matichon.co.th/news/517747.  7 เมษายน 2560.
 ปลูกถ่าย “ลูกตา” ใหม่ ไว้ที่ “หาง” ลูกอ๊อด

ทีมวิจัยนำโดยไมเคิล เลวิน กับดักลาส แบลคคิสตัน และเวียน ข่าน ใช้หลักการว่า ลูกตา สามารถหาช่องทางเชื่อมต่อกับระบบประสาทส่วนกลางอื่นๆได้ผ่านทางช่องทางสำหรับการเชื่อมต่อที่มีอยู่ในหลายๆอวัยวะบนร่างกาย หรือ “พอร์ท”  ซึ่งหากจัดการควบคุมหรือดัดแปลงให้เหมาะสมได้ก็จะสามารถพบทางลัดในการเชื่อมต่อ ดังนั้นทีมวิจัยจึงประสบผลสำเร็จในการปลูกถ่ายลูกตาใหม่ไว้ที่หางของลูกอ๊อดตาบอดแล้วทำให้มันมองเห็นใหม่ได้ 

ที่มา : มติชนออนไลน์.  2560.  ปลูกถ่าย “ลูกตา” ใหม่ ไว้ที่ “หาง” ลูกอ๊อด.  (ออนไลน์).  URL: http://www.matichon.co.th/news/521452.  7 เมษายน 2560.
 กระทรวงวิทย์ลุยสร้างเมืองนวัตกรรม 2 แห่งที่ระยอง – ชลบุรี
รัฐบาลได้มอบหมายให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นเจ้าภาพหลักในการดำเนินการร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรจากทุกภาคส่วน เพื่อพัฒนาอีอีซีไอให้มีระบบนิเวศนวัตกรรมที่สมบูรณ์ เป็นพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ที่มีความเข้มข้นของงานวิจัยและนวัตกรรม โดย ดร.อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดเผยว่า มติจากที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ (คนพ.) มีความเห็นชอบให้จัดสร้างอีอีซีไอบนพื้นที่ 2 แห่ง ได้แก่ วังจันทร์วัลเลย์ จ.ระยอง เพื่อให้เป็นที่ตั้งของอุตสาหกรรมเป้าหมาย 2 ส่วน คือ แอริโพลิส (ARIPOLIS) ศูนย์กลางระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์ และระบบอัจฉริยะ และ ไบโอโพลิส (BIOPOLIS) ศูนย์กลางอุตสาหกรรมชีวภาพ แห่งที่สองคือ พื้นที่อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศของสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) หรือจิสด้า ใน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ 
ที่มา : MGR Online.  2560.  กระทรวงวิทย์ลุยสร้างเมืองนวัตกรรม 2 แห่งที่ระยอง – ชลบุรี.  (ออนไลน์).  URL: http://manager.co.th/Science/ViewNews.aspx?NewsID=9600000035116.  7 เมษายน 2560.
 สดร.จัด 4 จุดหลักสังเกต “ดาวพฤหัสฯ ใกล้โลก” 8 เม.ย.นี้
สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เตรียมตั้งจุดสังเกตการณ์ดาวพฤหัสบดีใกล้โลกที่สุดในรอบปี 8 เมษายนนี้ใน 4 แห่ง กรุงเทพฯ – ลานพาร์คพารากอน ศูนย์การค้าสยามพารากอน, เชียงใหม่ – หอดูดาวสิรินธร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, นครราชสีมา – หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา นครราชสีมา ,ฉะเชิงเทรา – หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ฉะเชิงเทรา สดร. ชวนคนไทยร่วมสัมผัสดาวเคราะห์ยักษ์แบบเต็มตา ชมแถบเมฆ จุดแดงใหญ่ และสุริยุปราคาบนดาวพฤหัสบดี ตั้งแต่เวลา 18:00-22:00 น. พร้อมกันทั่วประเทศ โดยดาวพฤหัสบดีอยู่ในตำแหน่งใกล้โลกที่สุด เวลาประมาณ 04.28 น. (ตามเวลาประเทศไทย) ที่ระยะทางประมาณ 667 ล้านกิโลเมตร
ที่มา : MGR Online.  2560.  สดร.จัด 4 จุดหลักสังเกต “ดาวพฤหัสฯ ใกล้โลก” 8 เม.ย.นี้.  (ออนไลน์).  URL: http://manager.co.th/Science/ViewNews.aspx?NewsID=9600000034779.  7 เมษายน 2560.
 Atmosphere found around Earth-like planet GJ 1132b
The study is published in the Astronomical Journal. Scientists have studied a world known as GJ 1132b, which is 1.4-times the size of our planet and lies 39 light years away. Their observations suggest that the “super-Earth” is cloaked in a thick layer of gases that are either water or methane or a mixture of both that like Earth for the first time. But it is highly unlikely that this world is habitable becuse it has a surface temperature of 370C. It’s an important step forward in the hunt for life beyond our Solar System.
ที่มา : Rebecca Morelle.  2017.  Atmosphere found around Earth-like planet GJ 1132b.  (online).  URL: http://www.bbc.com/news/science-environment-39521344.  April 7, 2017.

ข่าววิจัย/พัฒนา

 นักวิจัยม.ธรรมศาสตร์คว้ารางวัลระดับโลกที่เจนีวา
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) นำคณะนักประดิษฐ์/นักวิจัยไทยเข้าร่วมประกวดและนำเสนอในงาน 45th International Exhibition of Inventions Geneva” งานประกวดสิ่งประดิษฐ์นานาชาติ ผลปรากฏว่า นักวิจัยไทยสามารถคว้ารางวัลสูงสุดของงานคือ รางวัล Grand Prix (Grand Prix du Salon International des Inventions de Geneve) จากผลงานเรื่อง “การตรวจคัดกรองผู้ป่วยโรคเบาหวานขึ้นจอตาอย่างอัตโนมัติจากภาพถ่ายจอตาบนสมาร์ทโฟน” ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นอกจากนี้ยังมีรางวัลเหรียญทองเกียรติยศ (Gold Medal with Congratulations of Jury) จำนวน 9  ผลงาน รางวัลเหรียญทอง (Gold Medal) จำนวน  22 ผลงาน รางวัลเหรียญเงิน (Silver Medal) จำนวน  36 ผลงาน รางวัลเหรียญทองแดง (Bronze Medal) จำนวน  24 ผลงาน และมีผลงานจากประเทศไทยได้รับรางวัลพิเศษ (Special Award) จากองค์กร/หน่วยงานต่างประเทศ จำนวน  21 รางวัล จาก 8 ประเทศอีกด้วย
ที่มา : เดลินิวส์.  2560.  นักวิจัยม.ธรรมศาสตร์คว้ารางวัลระดับโลกที่เจนีวา.  (ออนไลน์).  URL: https://www.dailynews.co.th/it/565689.  7 เมษายน 2560.
 งานวิจัยใหม่ไขปริศนา “น้ำแข็งเขียว” ที่อาร์คติก

ปรากฏการณ์ “เมลท์พอนด์” หรือสระน้ำบนผืนน้ำแข็งเกิดจากการละลายของพื้นน้ำแข็งเป็นหย่อมๆ ซึ่งโดยปกติสีของน้ำแข็งบริเวณขั้วโลกเหนือไม่ควรจะมีสีเขียว เพราะขั้วโลกเหนือนั้นแสงส่องเข้าไม่ถึง ไม่ควรจะมีสีเขียวที่เป็นสีของพืชที่มีชีวิตเจริญเติบโต แต่คริสโตเฟอร์ ฮอร์วัท และจอห์น เอ.พอลสัน นักวิจัย อธิบายว่า สีเขียวที่เกิดขึ้นนี้เพราะการเจริญเติบโตของ “แพลงก์ตอนพืช” หรือ “ไฟโตแพลงก์ตอน” เพราะอุณหภูมิโลกสูงขึ้น และแผ่นน้ำแข็งอาร์คติกหลอมละลาย ทำให้ความหนาลดลง และการเกิดเมลท์พอนด์ ก็ยิ่งลดการสะท้อนแสงกลับไปยังอากาศ ทำให้แสงอาทิตย์ส่วนหนึ่งสามารถส่องลอดผ่านผิวน้ำแข็งลงไปได้ เป็นที่มาของพืชที่มีชีวิตรอดบนผิวน้ำ

ที่มา : มติชนออนไลน์.  2560.  งานวิจัยใหม่ไขปริศนา “น้ำแข็งเขียว” ที่อาร์คติก.  (ออนไลน์).  URL: http://www.matichon.co.th/news/520704.  7 เมษายน 2560.

ข่าวทั่วไป

 สร้างพระประธานวัดไทยในอเมริกาถวายในหลวงร.9
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงเป็นประธานพิธีเททองหล่อพระเกศ พระประธานประจำอุโบสถ เพื่ออัญเชิญไปประดิษฐานยังพระอุโบสถวัดพุทธาราม เกาะกวม ประเทศสหรัฐอเมริกา ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 โดยการจัดสร้างพระพุทธรูปนี้อยู่ในปางสมาธิ ขนาดหน้าตัก 80 นิ้ว
ที่มา : เดลินิวส์. 2560. สร้างพระประธานวัดไทยในอเมริกาถวายในหลวงร.9. (ออนไลน์). URL: https://www.dailynews.co.th/education/566453. 7 เมษายน 2560.
 ยอดว่างงานเดือนมี.ค.ทะลุ 5 แสนคน
สำนักงานสถิติแห่งชาติ เผยว่า เดือนมี.ค.60 ที่ผ่านมา ประเทศไทยมีคนว่างงานถึง 496,000 คน คิดเป็นอัตรา 1.3% เพิ่มจากช่วงเดียวกันกับปีก่อนถึง 99,000 คน ส่วนใหญ่ผู้ว่างงานที่เคยทำงานมาก่อนมีถึง 274,000 คน หรือเพิ่มขึ้น 49,000 คน โดยเป็นผู้ว่างงานจากการบริการและการค้า 125,000 คน และอื่นๆ ผู้ว่างงงานที่ไม่เคยทำงานมาก่อน กลุ่มที่สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษามี 127,000 คน เป็นต้น
ที่มา : เดลินิวส์.  2560.  ยอดว่างงานเดือนมี.ค.ทะลุ 5 แสนคน.  (ออนไลน์).  URL: https://www.dailynews.co.th/economic/566628.  7 เมษายน 2560.
 Electronic ID move seeks to cut red tape
At least 80% of government-issued citizen identity papers in Thailand will go electronic this year. Government aims to lift Thailand’s ranking on the ease of doing business index to the world’s top 46 out of 190 countries in 2017. The measure is a key step to simplify bureaucratic systems and enhance efficiency, accountability, continuity and transparency. The special order is expected to accelerate the adoption of e-government across state agencies nationwide, which in turn can help reduce physical identity documents and provide citizens and businesses with more covenient access to government services.
ที่มา : Suchit Leesa-Nguansuk.  2017.  Electronic ID move seeks to cut red tape.  (online).  URL: http://www.bangkokpost.com/news/general/1228456/electronic-id-move-seeks-to-cut-red-tape.  April 7, 2017.

 


ข่าวประจำวันที่ 4 เมษายน 2560

ข่าวการศึกษา

 จับตาสอบครูผู้ช่วย สพฐ.ปี60
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) จัดเสวนาเรื่อง “รัฐเปิดช่องให้ผู้ที่ไม่ได้เรียนครูมาเป็นครูได้หรือเสีย?” ซึ่งโดยสรุปนั้นนักวิชาการ และนักศึกษาตระหนักถึงการค้นหาผู้ที่มีจิตวิญญาณของความเป็นครูและ รักการสอน อีกทั้งการพัฒนาและผลิตครูยังมีงบประมาณน้อย และควรต้องให้เวลาครูอยู่กับห้องเรียนมากขึ้นเพราะจากงานวิจัยพบว่า ครูใช้เวลา 65% ต่อปี ทำอย่างอื่นมากกว่าการสอน
ที่มา : เดลินิวส์.  2560.  จับตาสอบครูผู้ช่วย สพฐ.ปี60.  (ออนไลน์).  URL: https://www.dailynews.co.th/education/565605.  4 เมษายน 2560.
 สวนกุหลาบครองแชมป์แข่งขันสูงในกทม.
การติดตามการรับนักเรียนปีการศึกษา 2560 ของผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในภาพรวม พบว่าเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ภาพรวมทั่วประเทศอัตราการแข่งขันโดยเฉลี่ยลดลงเนื่องจากอัตราการเกิดของประชากรลดลง โรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูงในกรุงเทพมหานคร 5 อันดับแรก ได้แก่ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม โรงเรียนเทพศิรินทร์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย และโรงเรียนโยธินบูรณะ
ที่มา : เดลินิวส์.  2560.  สวนกุหลาบครองแชมป์แข่งขันสูงในกทม.  (ออนไลน์).  URL: https://www.dailynews.co.th/education/565523.  4 เมษายน 2560.
 เด็กเก่งสอบโอเน็ตคณิต-อังกฤษ100เต็ม เผยตั้งใจเรียนทบทวนหนังสือ
โรงเรียนธรรมสิริศึกษาสัตหีบ สถานศึกษารางวัลพระราชทานระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2555 มีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่สามารถสอบโอเน็ตวิชาคณิตศาสตร์ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน จำนวน 4 คน และวิชาภาษาอังกฤษ คะแนนเต็ม 100 คะแนน จำนวน 2 คน นักเรียนให้ความคิดเห็นส่วนตัวสำหรับผลการสอบว่า ตกใจที่ได้ทราบผลคะแนน รู้สึกโชคดีที่ได้เรียนกับครูที่สอนเข้าใจง่าย มีการนำข้อสอบเก่าๆมาติวให้ ตนนั้นตั้งใจเรียน จดบันทึก ทบทวนเนื้อหา ครูและผู้ปกครองมีส่วนร่วมอย่างมาก ในการสอนและให้คำแนะนำปรึกษา อาชีพที่ใฝฝันส่วนใหญ่ คือ แพทย์และจิตแพทย์
ที่มา : แนวหน้า.  2560.  เด็กเก่งสอบโอเน็ตคณิต-อังกฤษ100เต็ม เผยตั้งใจเรียนทบทวนหนังสือ.  (ออนไลน์).  URL: http://www.naewna.com/local/263250.  4 เมษายน 2560.

ข่าววิทยาศาสตร์ / เทคโนโลยี

 ชมผลงานคนไทย “โดรนแจมเมอร์” ควบคุมโดรนไม่ให้ล้ำเส้น

บริษัท T-Net จำกัด พัฒนา Drone Jammer T-NET 1.0 D ปืนรบกวนสัญญาณบังคับ มีน้ำหนัก 15 กิโลกรัม ป้องกันงานภารกิจลับ ใช้สำหรับการป้องกันพื้นที่ที่ต้องรักษาความลับปืนนี้ทำให้ไม่สามารถควบคุมโดรนได้และโดรนจะบินกลับไปยังจุดที่ปล่อย สามารถยินงโดรนในรัศมีที่ห่างออกไปได้ถึง 700-1,000 เมตร ผลงานนี้ได้รับรางวัล Silver Award จากงาน Asian ICT Awards (AICTA) ครั้งที่ 5 

ที่มา : MGR Online.  2560.  ชมผลงานคนไทย “โดรนแจมเมอร์” ควบคุมโดรนไม่ให้ล้ำเส้นที่งาน NAC2017.  (ออนไลน์).  URL: http://manager.co.th/Science/ViewNews.aspx?NewsID=9600000030794.  4 เมษายน 2560.
 ‘เอ็กซ์-37บี’ สเปซเพลน ทำสถิติใหม่ในวงโคจร
ยานอวกาศอัตโนมัติไร้นักบิน “เอ็กซ์-37 บี” ทำสถิติใหม่ปฏิบัติการอยู่ในวงโคจรยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์ของโครงการ 675 วัน ภารกิจในวงโคจรรู้จักกันในชื่อ “โอทีวี-4” (Orbital Test Vehicle-4 OTV-4) เป็นภารกิจลับทดลองในวงโครจรครั้งที่ 4 ระบุว่า วันร่อนลงจอดนั้นจะถูกกำหนดหลังจากภารกิจเสร็จสมบูรณ์ โดยเอ็กซ์-37 บี มีวัตถุประสงค์หลัก 2 อย่าง คือการทดสอบเทคโนโลยีที่ใช้จัดสร้างยานอวกาศที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ และการใช้เครื่องดำเนินการทดลอง ให้นำมาตรวจสอบภายหลังบนภาคพื้นดินได้ 
ที่มา : มติชนออนไลน์.  2560.  ‘เอ็กซ์-37บี’ สเปซเพลน ทำสถิติใหม่ในวงโคจร.  (ออนไลน์).  URL: http://www.matichon.co.th/news/513682.  4 เมษายน 2560.
 นักธรณีวิทยา มก.นำหินแอนตาร์กติกกลับมาทำนายอนาคต
ผลการสำรวจข้อค้นพบจากการสำรวจทวีปแอนตาร์กติก ของ ดร.ประหยัด นันทศิล อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์(มก.) ที่ได้รับคัดเลือกให้ไปร่วมทีมสำรวจทวีปแอนตาร์กติกของประเทศญี่ปุ่น ดร.ประหยัด กล่าวโดยสรุปได้ว่า ทีมวิจัยได้เก็บตัวอย่างจำนวนทั้งสิ้น 216 ตัวอย่าง น้ำหนักรวม 281 กิโลกรัม เพื่อนำมาวิเคราะห์ที่ มก. และเครือข่ายวิจัยในประเทศญี่ปุ่นและยุโรป รวมถึงวางแผนให้นิสิตระดับปริญญาโท-เอก ด้านธรณีวิทยาร่วมศึกษาวิจัย การวิจัยนี้ช่วยให้เข้าใจเหตุการณ์ทางธรณีวิทยาที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วในอดีตเพื่อที่จะทำนายการเปลี่ยนแปลงของโลกในอนาคต
ที่มา : เดลินิวส์.  2560.  นักธรณีวิทยา มก.นำหินแอนตาร์กติกกลับมาทำนายอนาคต.  (ออนไลน์).  URL: https://www.dailynews.co.th/education/565189.  4 เมษายน 2560.

ข่าววิจัย / พัฒนา

 Firefighters have higher heart attack risk ‘because of heat’
The research, funded by the British Heart Foundation (BHF), is published in the journal Circulation. Nineteen non-smoking, healthy firefighters were randomly selected from the Scottish Fire and Rescue Service. They took part in exercises, including from a two-storey structure, which exposed them to extremely high temperatures, while wearing heart monitors. They found their core body temperatures remained high for three to four hours following exposure to the fire. Their blood became stickier and was about 66% more likely to form potentially harmful clots. Their blood vessels also failed to relax in response to medication. The researchers also found that the exposure to fire caused minor injury to the heart muscles.
ที่มา : BBC.  2017.  Firefighters have higher heart attack risk ‘because of heat’.  (online).  URL: http://www.bbc.com/news/health-39478080.  April 4, 2017.
 วัสดุดามกระดูกสัตว์เล็กฝีมือไทย ช่วยเจ้าของประหยัด ตอบโจทย์สัตวแพทย์

ผศ.สพ.ญ.ดร.มนชนก วิจารสรณ์ ให้ข้อมูลงานวิจัยเพื่อพัฒนาวัสดุดามกระดูกสัตว์เล็กที่มีน้ำหนัก 5-7 กิโลกรัม ว่า โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน มีสัตว์เลี้ยงทุกชนิดเข้ารับการรักษาวันละ 300-400 ตัว เป็นรายที่ต้องผ่าตัดวันละ 40 ตัว ในจำนวนนั้นต้องดามกระดูกวันละ 2-3 ตัว ซึ่งเป็นปัญหาสำหรับสัตว์เลี้ยงขนาดเล็กเพราะไม่มีวัสดุที่เหมาะสม ใช้วัสดุดามใบหน้ามนุษย์มาประยุกต์แทน ซึ่งมีราคาสูง จึงต้องพัฒนาวัสดุที่มีราคาถูกลง โดยพัฒนาวัสดุดามกระดูกสัตว์เล็กต่ำกว่าราคาวัสดุนำเข้าอย่างน้อยถึง 1 ใน 3 และได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่บริษัทไมโครสตาร์ส มอบสิทธิและนวัตกรรมการผลิตหมุดยึดแผ่นดามและแผ่นดามกระดูกสำหรับสัตว์เล็กแล้ว

ที่มา : MGR Online.  2560.  วัสดุดามกระดูกสัตว์เล็กฝีมือไทย ช่วยเจ้าของประหยัด ตอบโจทย์สัตวแพทย์.  (ออนไลน์).  URL: http://manager.co.th/Science/ViewNews.aspx?NewsID=9600000033043.  4 เมษายน 2560.
 บรรจุภัณฑ์เก็บ “เห็ดหอมชาวดอย” ได้นาน 10 วัน

“ActivePAK Ultra” งานวิจัยในระดับห้องปฏิบัติการที่ร่วมทดสอบกับมูลนิธิโครงการหลวง เป็นบรรจุภัณฑ์เพื่อยืดอายุเห็ดหอมสดให้สดนานขึ้นกว่าบรรจุภัณฑ์แบบเดิม ซึ่งเคยเก็บเห็ดหอมได้เพียง 3 วัน แต่บรรจุภัณฑ์รุ่นใหม่นี้ช่วยยืดอายุเห็ดหอมให้สดยาวนานถึง 10 วัน โดย ดร.นพดล เกิดดอนแฝก นักวิจัยศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) เผยว่า บรรจุภัณฑ์นี้ยังสามารถนำไปใช้คงความสดของเห็ดยามาบูชิตาเกะ เห็ดพอตโตเบลโล่ และเห็ดคริมินี่ ให้สดนานขึ้นได้อีกด้วย

ที่มา : MGR Online.  2560.  บรรจุภัณฑ์เก็บ “เห็ดหอมชาวดอย” ได้นาน 10 วัน.  (ออนไลน์).  URL: http://manager.co.th/Science/ViewNews.aspx?NewsID=9600000030792.  4 เมษายน 2560.
 “ไข่เหลวพลาสเจอร์ไรซ์” เลือกได้จะใช้ไข่ขาวหรือไข่แดง
บริษัท ดีเอ็มเอฟ (ประเทศไทย) ร่วมมือกับศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) ศึกษาปัจจัยกระบวนการผลิตที่มีผลกระทบต่อคุณภาพของไข่เหลวพลาสเจอร์ไรส์ ไข่ที่แยกไข่ขาวและไข่แดงมาให้เสร็จสรรพ เหมาะสำหรับโรงงานทำขนมที่เลือกได้ว่าจะใช้ส่วนใด เช่น ใช้ไข่ขาวตีให้โปร่งฟู เป็นคุณลักษณะของเนื้อสัมผัสอาหาร ใช้ไข่แดงให้เกิดอีมัลชัน การทำน้ำมันให้รวมตัวกันได้ เช่น ไอศกรีมและมายองเนส ซึ่งงานวิจัยพบว่า เปลือกไข่ไก่ที่เหลือทิ้งจากการผลิตไข่พลาสเจอร์ไรส์ในแต่ละวันสามารถนำไปผลิต “ไบโอแคลเซียม” ที่ร่างกายย่อยและดูดซึมได้ง่ายกว่า “มิเนอรัลแคลเซียม”
ที่มา : MGR Online.  2560.  “ไข่เหลวพลาสเจอร์ไรซ์” เลือกได้จะใช้ไข่ขาวหรือไข่แดง.  (ออนไลน์).  URL: http://manager.co.th/Science/ViewNews.aspx?NewsID=9600000030789.  4 เมษายน 2560.
 ผลวิจัยใหม่ชี้มะเร็ง 2 ใน 3 เกิดเพราะดีเอ็นเอบกพร่อง

งานวิจัยชิ้นใหม่ เผยแพร่ผ่านวารสารวิชาการ เจอร์นัล ไซนซ์ ระบุว่า มะเร็งส่วนใหญ่มากถึง 2 ใน 3 ของมะเร็งทั้งหมด เกิดขึ้นจากข้อผิดพลาดในดีเอ็นเอ สัดส่วนดังกล่าวได้มาจากการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงสถิติจากระเบียนผู้ป่วยมะเร็งทั่วโลก โดยนายแพทย์เบิร์ต โวเกลสตีน พยาธิแพทย์จากศูนย์เพื่อบูรณาการมะเร็งซิดนีย์คิมเมล สหรัฐอเมริกา ให้ข้อมูลในความเชื่อที่ว่าการกลายพันธุ์หรือมิวเทชั่นในดีเอ็นเอเป็นสาเหตุสำคัญที่สุดที่ทำให้เกิดมะเร็ง เพราะปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมส่งผลให้ดีเอ็นเอเสียหาย เช่น การสูบบุหรี่ หรือแสงอัลตราไวโอเลต ดังนั้นการป้องกันมะเร็งที่ได้ผลดีที่สุดจึงเป็นมะเร็งชนิดที่เกิดจากปัจจัยแวดล้อม ใช้วิธีการป้องกันทุติยภูมิที่ตรวจสอบมะเร็งเป็นประจำ เพื่อการรักษาที่ได้ผล

ที่มา : มติชนออนไลน์.  2560.  ผลวิจัยใหม่ชี้มะเร็ง 2 ใน 3 เกิดเพราะดีเอ็นเอบกพร่อง.  (ออนไลน์).  URL: http://www.matichon.co.th/news/512190.  4 เมษายน 2560.
 เตือนภัยคลินิกใช้สเต็มเซลล์รักษา 3คนไข้ถึง ‘ตาบอด’
ทีมนักวิชาการด้านการแพทย์สหรัฐอเมริกา นำโดยนายแพทย์โทมัส อัลบินี เขียนรายงานทางการแพทย์กรณีผู้ป่วยสตรี 3 รายเข้ารับการรักษาดวงตาด้วยสเต็มเซลล์ตาบอดสนิททั้ง 2 ข้าง หวังใช้เป็นกรณีตัวอย่างให้สังคมตื่นตัวตระหนักถึงความเสี่ยงจากวิธีการรักษาด้วยสเต็มเซลล์ ใช้กระบวนการรักษา “การรักษาด้วยสเต็มเซลล์จากเนื้อเยื่อไขมัน” (แอดดิโพส ทิสชู-ดีไรฟ์ สเต็มเซลล์) เริ่มจากการนำเอาเซลล์เนื้อเยื่อไขมันจากช่องท้องของผู้ป่วยนำมาผ่านกระบวนการแยกสเต็มเซลล์ด้วยเอนไซม์ นำสเต็มเซลล์ที่ได้ไปผสมกับพลาสม่าของเลือดผู้ป่วยที่ทำให้มีเกล็ดเลือดเข้มข้นเป็นพิเศษ แล้วจึงนำไปฉีดเข้าไปในดวงตาของผู้ป่วยทั้ง 3 ราย ที่ได้รับการปลูกถ่ายสเต็มเซลล์กับดวงตาทั้ง 2 ข้างในคราวเดียว ซึ่งถือว่าเป็นวิธีการรักษาที่ไม่ปลอดภัย โดยปกติแล้วแพทย์ส่วนใหญ่จะใช้วิธีลองการรักษากับดวงตาทีละข้าง ซึ่งผู้ป่วยทั้งสามรายตาบอดสนิทและไม่น่ามีโอกาสกลับมามองเห็นได้ อาจเป็นไปได้ว่าสเต็มเซลล์อาจปนเปื้อนเอนไซม์ 
ที่มา : มติชนออนไลน์.  2560.  เตือนภัยคลินิกใช้สเต็มเซลล์รักษา 3คนไข้ถึง ‘ตาบอด’.  (ออนไลน์).  URL: http://www.matichon.co.th/news/508597.  4 เมษายน 2560.

ข่าวทั่วไป

 เปิดตัวแสตมป์ชุด “ฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี”ยาวที่สุดในโลก
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) เปิดตัวแสตมป์ที่ระลึกชุด “ฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี” น้อมเกล้าฯ รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช ภายใต้แนวคิด “The Longest Reign, The Longest Stamp” ในฐานะทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ครองราชย์ยาวนานที่สุดในโลกขณะยังทรงมีพระชนม์ชีพ ด้วยความยาวของดวงแสตมป์ 170 มม. หรือประมาณ 17 เซนติเมตร ถือเป็นสถิติใหม่ “แสตมป์ดวงยาวที่สุดในโลก” นำเสนอเป็นภาพพระบรมฉายาลักษณ์ 6 พระอิริยาบถขณะทรงงาน พร้อมภาพพื้นหลังศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 6 แห่ง สามารถถ่ายทอดเรื่องราวผ่านคลิปวิดีโอด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริง หรือ เออาร์ (AR : Augmented Reality) อีกด้วย จำหน่ายพร้อมกันทั่วประเทศตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.60 เป็นต้นไป 
ที่มา : เดลินิวส์.  2560.  เปิดตัวแสตมป์ชุด “ฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี”ยาวที่สุดในโลก.  (ออนไลน์).  URL: https://www.dailynews.co.th/it/564989.  4 เมษายน 2560.
 พบพระพุทธรูป 2 พันปี ที่อัฟกานิสถาน

นักโบราณคดีขุดค้นพบพระพุทธรูปเก่าแก่ที่ถูกฝังอยู่ใต้ดินบริเวณพื้นที่ที่เรียกว่า เมส ไอแนค ทางตะวันออกเฉียงใต้ของกรุงคาบูล อัฟกานิสถาน โดยคาดว่าพระพุทธรูปดังกล่าวมีอายุเก่าแก่ตั้งแต่ช่วงศตวรรษที่ 3-5 เออร์มาโน คาร์โบนารา ผู้เชี่ยวชาญด้านการบูรณะชาวอิตาลี เปิดเผยว่า พระพุทธรูปที่พบอยู่ในสภาพเกือบสมบูรณ์ รวมทั้งที่เศียร ทางกองทัพอัฟกานิสถานเตรียมนำพระพุทธรูปไปเก็บไว้ที่พิพิธภัณฑ์แห่งชาติอัฟกานิสถานเพื่อเตรียมเปิดให้ประชาชนได้เข้าชมกันต่อไป

ที่มา : มติชนออนไลน์.  2560.  พบพระพุทธรูป 2 พันปี ที่อัฟกานิสถาน.  (ออนไลน์).  URL: http://www.matichon.co.th/news/504349.  4 เมษายน 2560.
 จับชีพจร’ห้องสมุด’ยุค’โซเชียล’ปรับตัวอย่างไรให้รอด
บทความกล่าวถึง การสำรวจการใช้ห้องสมุดประชาชน ในมุมมองของผู้ให้บริการ และมุมมองของผู้ใช้บริการ โดยสรุปพบว่า ห้องสมุดจะมีผู้ใช้บริการมากในช่วงนอกเวลาราชการ หลังเลิกเรียนและในวันเสาร์อาทิตย์ ส่วนใหญ่ทุกวันเสาร์จะมีกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว เช่น กิจกรรมรักการอ่าน การประดิษฐ์สิ่งต่างๆ การเล่านิทาน เป็นต้น ผู้ใช้บริการยังคงใช้บริการห้องสมุด แม้ว่าจะค้นหาข้อมูลในสื่อออนไลน์ได้ง่าย เพราะต้องการค้นคว้าในเชิงวิชาการ ด้านนายกสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย(PUBAT) นายจรัญ หอมเทียนทอง ให้มุมมองว่า ห้องสมุดยังคงน่าใช้บริการ ประกอบด้วย 3 ข้อ คือ 1. หนังสือดี ไม่เป็นพิษเป็นภัย เนื้อหาสาระเหมาะสม ถูกต้อง 2. บรรยากาศดี สภาพแวดล้อมเอื้ออำนวยต่อการค้นคว้าหาความรู้ มีความบันเทิง ปลอดโปร่ง ประหยัดพลังงาน สะท้อนเอกลักษณ์ชุมชน 3. บรรณารักษ์โ มีความเป็นมืออาชีพ รู้ลึกรู้รอบ ทันสมัย ทันต่อการเปลี่ยนแปลง เป็นนักจัดกิจกรรม และบริหารจัดการความรู้ได้ดี ปฏิบัติงานได้อย่างมีความสุข
ที่มา : แนวหน้า.  2560.  จับชีพจร’ห้องสมุด’ยุค’โซเชียล’ปรับตัวอย่างไรให้รอด.  (ออนไลน์).  URL: http://www.naewna.com/local/263800.  4 เมษายน 2560.
 เจอ “ปลาถ้ำ” ในยุโรปครั้งแรก

นักดำน้ำชื่อ “โจอาคิม ไครเซลไมเออร์” (Joachim Kreiselmaier) พบปลาถ้ำเมื่อเดือน ส.ค.2015 ระหว่างสำรวจส่วนที่ลึกที่สุดของเส้นทางแม่น้ำดานูบ-อาค (Danube-Aach) พบว่าเป็นปลาถ้ำตัวแรกที่พบในยุโรปจุดเชื่อมระหว่างแม่น้ำดานูบและบ่อน้ำพุอาคทอปฟ์ (Aachtopf) ทางตอนใต้ของเยอรมนี  การค้นพบนี้นักวิจัยได้ตีพิมพ์ผลงานเผยแพร่ลงวารสารวิชาการเคอร์เรนท์ไบโอโลจี (Current Biolog) อีกทั้งในรายงานทางวิชาการยังระบุถึงการค้นพบของนักดำน้ำด้วย ปลาถ้ำ หรือปลาลอช (loach) เป็นปลาตัวสีชมพูในสกุลบาร์บาทูลา (Barbatula) อาศัยอยู่ในความมืด มีตาขนาดเล็กกว่าปลาอื่นและโค้งเข้าข้างใน สีจางกว่าปลาอื่นๆอย่างมาก มีเงี่ยงยาวๆ คล้ายหนวดบนหัวและช่องจมูก ทั้งนี้ผู้เชี่ยวชาญระบุว่า ปลาลอชน่าจะโผล่มาเมื่อประมาณ 20,000 ปีที่แล้วเป็นช่วงเวลาที่ธารน้ำแข็งละลายแ เหมาะสำหรับเป็นแหล่งอาศัยของปลา 

ที่มา : MGR Online.  2560.  เจอ “ปลาถ้ำ” ในยุโรปครั้งแรก.  (ออนไลน์).  URL: http://manager.co.th/Science/ViewNews.aspx?NewsID=9600000034307.  4 เมษายน 2560.
 Cherry blossoms burst into bloom across Tokyo
Cherry trees reached full bloom in central Tokyo on Sunday, a day earlier than normal but two days later than last year, the Japan Meteorological Agency said. The cherry blossoms’ spectacular arrival had been delayed due to a cold snap in mid- to late-March but will be at their best during this week. The trees will come into full bloom in wide areas of eastern and western Japan. 
ที่มา : Kyodo new.  2017.  Cherry blossoms burst into bloom across Tokyo.  (online).  URL: http://www.bangkokpost.com/news/world/1225743/cherry-blossoms-burst-into-bloom-across-tokyo.  April 4, 2017.
 1 dead, 14 ill in New Zealand typhoid outbreak
New Zealand health authorities say one woman has died from typhoid fever and least 14 have been hospitalised. Someone who traveled to the Pacific Islands apparently contracted the disease there then spread it to others in New Zealand. The bacterial disease is most common in developing countries. It can be contracted by eating food or drinking water handled by somebody who has the disease, or when contaminated sewage comes into contact with drinking water. 
ที่มา : Associated press.  2017.  1 dead, 14 ill in New Zealand typhoid outbreak.  (online).  URL: http://www.bangkokpost.com/news/world/1226811/1-dead-14-ill-in-new-zealand-typhoid-outbreak.  April 4, 2017.