April-2016

April

รายการฉบับที่ 60
ประจำวันที่ 28 เมษายน 2559 ||อ่านข่าวย้อนหลังประจำเดือนเมษายน ฉบับที่ >>> |46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 

ข่าวการศึกษา

มจพ.จับมือหอการค้าเยอรมัน-ไทยพัฒนาครูช่างเทคนิค
มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง มจพ.กับหอการค้าเยอรมัน-ไทย เพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการปฏิรูปการอาชีวศึกษาและเทคโนโลยี พัฒนาศักยภาพของช่างเทคนิค นักเทคโนโลยี และครูฝึกช่างเทคนิคขั้นสูง (Thai-German Meister) ซึ่งได้จัดทำหลักสูตรอบรม 800 ชั่วโมงแล้วใน 3 สาขานำร่อง ได้แก่ สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และแมคคาทรอนิกส์
ที่มา : เดลินิวส์. 2559. มจพ.จับมือหอการค้าเยอรมัน-ไทยพัฒนาครูช่างเทคนิค. (ออนไลน์). URL: http://www.dailynews.co.th/education/394288. 28 เมษายน 2559.
ครูเอกชนเฮรัฐให้เงินเดือนย้อนหลัง 4%
พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) เปิดเผยว่า ได้ให้สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) เขียนแผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียนเอกชนขึ้นมาใหม่ โดยหาปัจจัยที่ส่งเสริมให้โรงเรียนนั้นๆมีคุณภาพ พร้อมทั้งคำนึงถึงสถานะทางการเงินควบคู่ไปด้วย และได้เห็นชอบให้จัดสรรเงินอุหนุนในส่วนเงินเดือนครูเพิ่มให้แก่สถานศึกษาเอกชน ร้อยละ 4 โดยจะมีผลย้อนหลังไปถึงเดือนธันวาคม 2557 เพื่อให้เห็นว่า รัฐบาลต้องการพัฒนาโรงเรียนเอกชนให้มีความแข็งแกร่งพร้อมกับโรงเรียนรัฐ
ที่มา : เดลินิวส์. 2559. ครูเอกชนเฮรัฐให้เงินเดือนย้อนหลัง 4%. (ออนไลน์). URL: http://www.dailynews.co.th/education/394248. 28 เมษายน 2559.
สอศ.จับมือ สสส.สร้างสุขภาวะที่ดีให้เด็กอาชีวะ
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ลงนามบันทึกข้อตกลงเพื่อดำเนินโครงการเสริมสร้างสุขภาวะในสถาบันการอาชีวศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ ลดปัจจัยเสี่ยง เช่น บุหรี่ เหล้า อุบัติเหตุ เพศสัมพันธ์ก่อนวัย และเพิ่มพฤติกรรมสุขภาพของนักเรียนนักศึกษาในสถานศึกษาอาชีวะ
ที่มา : เดลินิวส์. 2559. สอศ.จับมือ สสส.สร้างสุขภาวะที่ดีให้เด็กอาชีวะ. (ออนไลน์). URL: http://www.dailynews.co.th/education/394255. 28 เมษายน 2559.

ข่าววิทยาศาสตร์ / เทคโนโลยี

SpaceX vows to send capsule to Mars by 2018
SpaceX chief Elon Musk announced Wednesday that he will send an unmanned spaceship to Mars as early as 2018. He appeared to be referring to an upgraded version of the California-based company’s Dragon cargo capsule, which is currently used as an unmanned spacecraft to shuttle food and supplies to and from the International Space Station. Red Dragon Mars mission is the first test flight. Musk has previously spoken of his vision of creating a colony of a million earthlings on Mars, in order to make humanity “multi-planetary” and avoid the risk of extinction on Earth.
ที่มา : AFP. 2016. SpaceX vows to send capsule to Mars by 2018. (online). URL: http://www.bangkokpost.com/news/world/951425/spacex-vows-to-send-capsule-to-mars-by-2018. April 28, 2016.
ออดโรงเรียนอัตโนมัติ ไม่ต้องใช้ครู เปิด-ปิด
หนึ่งในผลงานที่แสงในงานประชุมวิชาการประจำปีสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (NAC 2016) คือ “ระบบกริ่งอัตโนมัติ” ที่ออกแบบโดยนักวิจัย นายวศุตม์ ปิติวรวงศ์ เจ้าหน้าที่ บริษัท ซีเอ็มเอส โซลูชั่น จำกัด ว่า บริษัทได้พัฒนาระบบ Timer ที่สามารถตั้งเวลาและเปิดปิดตัวเองได้ผ่านการป้อนคำสั่งแค่ครั้งเดียว ระบบทำงานผ่านการอ่านคำสั่ง Microsoft excel บันทึกลงใน SD card ผู้ใช้สามารถออกคำสั่งให้มีการตั้งเสียงเพลงหรือสัญญาณออดเตือนได้มากถึง 99 ช่วงเวลาต่อวัน เมื่อผู้ใช้ไม่ได้ป้อนคำสั่งให้แจ้งเตือนเป็นเวลานาน ระบบสามารถสั่งตัดไฟเพื่อปิดตัวเองได้โดยอัตโนมัติไม่ทำให้เปลืองพลังงาน
ที่มา : MGR Online. 2559. ออดโรงเรียนอัตโนมัติ ไม่ต้องใช้ครู เปิด-ปิด. (ออนไลน์). URL: http://manager.co.th/Science/ViewNews.aspx?NewsID=9590000041978. 28 เมษายน 2559.
หมึกพิมพ์ลายนูน
บริษัท เจ วอลเตอร์ ธอมสัน ประเทศไทย ร่วมกับ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และการสนับสนุนด้านเครื่องมือและปรึกษาจาก ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด พัฒนาหมึกพิมพ์ธรรมดา ให้มีคุณสมบัติพองตัวได้ เพื่อถูกความร้อนในอุณหภูมิที่เหมาะสม นูนพอที่จะสัมผัสรายละเอียดแม้มองไม่เห็น ภายใต้ชื่อ “ทัชเบิ้ลอิงค์” (Touchable Ink) สำหรับผู้พิการทางสายตา ทดแทนการใช้เครื่องพิมพ์อักษรเบรลล์ที่มีราคาสูง
ที่มา : นาตยา คชินทร. 2559. หมึกพิมพ์ลายนูน. (ออนไลน์). URL: http://www.dailynews.co.th/it/394250. 28 เมษายน 2559.

ข่าววิจัย/พัฒนา

Brain’s ‘atlas’ of words revealed
The work by team at the University of California, Berkeley, is published in the journal Nature. They found semantic atlas that the maps shows how, for example, one region of the brain activates in response to words about clothing and appearance. The results could eventually help those who are unable to speak, such as victims of stroke or brain damage, or motor neuron diseases.
ที่มา : BBC. 2016. Brain’s ‘atlas’ of words revealed. (online). URL: http://www.bbc.com/news/science-environment-36150503. April 28, 2016.

ข่าวทั่วไป

สศร.สร้างมูลค่าผ้าไทยท้องถิ่นสู่ระดับโลก
ที่งานเสวนา “การออกแบบเครื่องแต่งกายด้วยอัตลักษณ์ไทยร่วมสมัย” นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ กล่าวถึงกระทรวงวัฒนธรรม ได้มอบหมายให้สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (สศร.) ดำเนินการรณรงค์ให้ประชาชนและทุกภาคส่วนแต่งชุดผ้าไทย โดย สศร.ให้มีการออกแบบเครื่องแต่งกายผ้าไทยให้มีความร่วมสมัยเหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัย และลงพื้นที่ในภาคต่างๆ รวบรวมข้อมูลมาพัฒนารูปแบบให้เป็นไปตามความต้องการของกลุ่มลูกค้าด้วย ล่าสุดได้มีการพัฒนารูปแบบผ้าบาติกของภาคใต้ และผ้าทอของชาวเหนือ ให้มีกลุ่มผู้ใส่ผ้าไทย หลากหลายมากขึ้นแล้ว
ที่มา : เดลินิวส์. 2559. สศร.สร้างมูลค่าผ้าไทยท้องถิ่นสู่ระดับโลก. (ออนไลน์). URL: http://www.dailynews.co.th/education/394259. 28 เมษายน 2559.
ทันตแพทยสภาหนุน สปท.ขึ้นภาษีเครื่องดื่มน้ำตาลสูง ชี้ส่งผลคนไทยสุขภาพดี
คณะกรรมการทันตแพทยสภาเห็นด้วยกับมติสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) ที่มีข้อเสนอการขึ้นภาษีสรรพสามิตเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลเกินมาตรฐาน เพื่อช่วยลดปัญหาฟันผุ และลดการเจ็บป่วยด้วยโรคติดต่อไม่เรื้อรังหรือโรค NCDs เนื่องจากปัจจุบันพบคนไทยบริโภคน้ำตาลสูงกว่าที่องค์การอนามัยโลกแนะนำถึง 4 เท่า มากเป็นอันดับที่ 9 ของ 52 ประเทศสำรวจ
ที่มา : มติชนออนไลน์. 2559. ทันตแพทยสภาหนุน สปท.ขึ้นภาษีเครื่องดื่มน้ำตาลสูง ชี้ส่งผลคนไทยสุขภาพดี. (ออนไลน์). URL: http://www.matichon.co.th/news/119593. 28 เมษายน 2559.
แพทย์เตือนระวัง แมลงมีพิษ4กลุ่ม อันตรายถึงขั้นช็อก
นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย รองปลัดกระทรวงสาธารณสุขและโฆษกกระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึง แมลงมีพิษ 4 กลุ่มที่อาจอยู่ในแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ ให้ประชาชนระวัง ได้แก่
1. ด้วงก้นกระดก ด้วงน้ำมัน ชอบเล่นแสงไฟ ทำให้ผิวหนังพุพอง แก้พิษด้วยล้างน้ำ ฟอกสบู่
2. หนองบุ้งหนอนร่าน สัมผัสผิวหนังจะเป็นผื่นแดง ให้ใช้น้ำแข็งประคบ ทายาแก้แพ้แก้ปวด ถ้าช็อกต้องรีบส่งโรงพยาบาลทันที
3. มดคันไฟ คัน มีตุ่มน้ำใส
4. ผึ้ง ต่อ แตน เมื่อถูกต่อย และแพ้พิษอาการจะรุนแรง ถึงขั้นหายใจขัดได้ ให้ประคบด้วยน้ำแข็ง
ที่มา : แนวหน้า. 2559. แพทย์เตือนระวัง แมลงมีพิษ4กลุ่ม อันตรายถึงขั้นช็อก. (ออนไลน์). URL: http://www.naewna.com/local/213345. 28 เมษายน 2559.