สถิติผู้เข้าใช้บริการเว็บไซต์

Visitors Website 2018

 

Month User Pageviews Pages/Session
January  4,337 39,744 6.00
February  4,407 45,161 6.34
March  5,233 50,429 6.10
April  5,483 44,150 5.51
May  6,320 56,789 5.15
June 5,875 37,794 4.65

 

 

Visitors Website 2017

Month User Pageviews Pages/Session
January  2,949 40,191 6.49
February  3,785 40,619 5.63
March  3,623 46,599 6.93
April  3,255 46,047 7.75
May  3,871 48,837 7.07
June  2,685 32,872 7.05
July  2,711 32,051 6.85
August  4,228 47,046 7.12
September 5,806 63,519 6.93
October 4,277 40,539 6.20
November 5,097 46,427 5.95
December 3,461 28,725 5.58

Update March 02, 2018
via Google Analytics