คุณสมบัติของเสียง

เสียง เป็นเคลื่นตามยาวชนิดหนึ่ง เกิดจากการสั่นสะเทือนของแหล่งกำเนิด แล้วส่งพลังงานการสั่นสะเทือนให้อนุภาคของตัวกลาง เช่น อากาศ แสดงให้เห็นว่า คลื่นเสีง อาศัยตัวกลางในการเคลื่อนที่

ความสูงต่ำของเสียง

ความสูงต่ำของเสียง เป็นตัวบ่งบอกเสียงสูงหรือต่ำได้ โดยขึ้นอยู่กับความถี่ของคลื่นเสียงที่ส่งออกมา

ความเข้มของ เสียง

ความเข้มเสียง เป็นพลังงานของเสียงที่ถูกส่งผ่าน พี้นที่หนึ่งๆ ในทิศตั้งฉาก ใน 1 หน่วยวินาที โดยจะสามารถวัดระดับความเข้มเสียงได้ในหน่วย เดซิเบล ( dB ) ซึ่งมนุษย์เราจะได้ยิน เสียงที่ระดับความเข้มเสียงระหว่าง 0 - 120 เดซิเบล

การสะท้อนของคลื่นเสียง

การสะท้อนของคลื่นเสียง เกิดได้โดยมีลักษณะการเกิดเหมือนคลื่นทั่วไป แต่สิ่งที่เป็นตัวกลางของการสะท้อนจะต้องมีขนาดเท่ากับความคลื่นเสีง และการสะท้อนของเสียงเกิดขึ้นได้ทุกเวลา ตัวอย่างเช่น การเกิดเสียงก้องเมื่อตะโกนในพื้นที่ที่กว้างขวาง เช่น ตะโกนบนยอดเขา

การหักเหของคลื่นเสียง

การหักเหของคลื่นเสียง เกิดจากคลื่นเสียงเดินทางในตัวกลางที่ต่างสภาวะกัน เช่น เห็นฟ้าแลบแต่ไม่ได้ยินฟ้าร้อง เพราะในบริเวณที่เกิดฟ้าแลบจะมีอุณหภูมิต่ำกว่า บริเวณอื่น คลื่นเสียงจึงเดินทางจากบริเวณทุ่ณหภูมิต่ำ เมื่อเดินทางมาถึงบริเวณที่อุณหภูมิสูงแล้ว จะเกิดการหักเหในมุมที่สามารถเกิดการสะท้อนกลับหมดคลื่นเสียงจึงไม่ เกิดนทางมาถึงหูเรา

การแทรกสอดของคลื่นเสียง

การแทรกสอดของคลื่นเสียง เกิดจากคลื่นเสียง 2 ลูก ที่เหมือนกันทุกประการ เดินทางมาชนกัน ทำให้เกิดเสียงที่ดัง เมื่อสันคลื่นของคลื่นทั้ง 2 ลูกชนกัน ทำให้สันคลื่นสูงขึ้น และเกิดเสียงค่อย เมื่อสันคลื่นของคลื่นลูกหนึ่ง และท้องคลื่นของคลื่นอีกลูกหนึ่งพบกัน ทำให้สันคลื่นและท้องคลื่นหายไป จึงเกิดเสียงดังและค่อยสลับกันไปมา

การเลี้ยวเบนของคลื่น เสียง

การเลี้ยวเบนของคลื่นเสียง เกิดจากคลื่นเสียงเดินทางอ้อมสิ่งกีดขวางทำให้คลื่นเสียง สามารถเข้าถึงได้ทุกที เช่น เราอยู่หลังกำแพงแต่ยังได้ยินเสียงเพลงทีดังมาจากห้องข้าง