Directories :
ค้นหาจาก Web OPAC
ประเภท
คำค้น
 
HIGHLIGHT SERVICES
3Kings
e-Learning
Science&Tech for Kids
Scientific Game
R&D Journal
New Book
Sufficiency Economy
Customized Service
Book Order Request
Suggestion
Request Library TourWhat's happen @KMUTT Library?


Join us
   

Ask Librarian ให้บริการวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 9.00 - 17.00 น.

   Library Newsletter
   ประชาสัมพันธ์สำนักหอสมุด
   Digital News
   ข่าวสาร และสาระน่ารู้
 


ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากสำนักหอสมุด
ประชาสัมพันธ์สำนักหอสมุด
20 มกราคม 2558 ประกาศ ฐานข้อมูล ASTM สามารถให้บริการได้ตามปกติแล้ว
27 พฤศจิกายน 2557 ประกาศ Turnitin สามารถเข้าใช้งานได้แล้ว
16 ตุลาคม 2557 เชิญทดลองใช้งานฐานข้อมูล JSTOR / Invitation to trial JSTOR
13 มิถุนายน 2557 โครงการพัฒนาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ KMUTT-LM ได้รับรางวัลชมเชย จากการประกวด โครงการ Thailand ICT Excellence Awards 2013
29 เมษายน 2557 ประชาสัมพันธ์สื่อการเรียนการสอนของสำนักหอสมุด
30 มีนาคม 2557 Invitation to trial EBSCO Discovery Service (EDS)
27 มกราคม 2557 รายงานประจำปี 2556 สำนักหอสมุด (KMUTT Library Annual Report 2013)
4 มกราคม 2557 List of Subscribed Journal from SciDirect
2 พฤศจิกายน 2556 Invitation to use EndNote X7
9 กันยายน 2556 ขอเชิญเข้าใช้บริการบทเรียนออนไลน์ และเฉลยข้อสอบ
2 กันยายน 2556 Introduction to search KMUTT Library Resources: OPAC
22 เมษายน 2556 ขอเชิญใช้บริการบรรณารักษ์ช่วยสืบค้นสารสนเทศและช่วยงานวิจัย (Ask Librarian)
15 มีนาคม 2556 Engineering and Technology research- Free Trial
27 มกราคม 2556 ขอเชิญชมสื่อมัลติมีเดียส่งเสริมการเรียนการสอนวิชาพื้นฐาน
23 มกราคม 2556 The Wall Street Journal Online
21 กันยายน 2554 ขอเชิญใช้งานฐานข้อมูล e-Book ภาษาไทย : e-Library
9 กันยายน 2554 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาษาไทย (Thai eBook)
24 มกราคม 2554 วิธีการกำหนดค่า Proxy เพื่อเข้าใช้ฐานข้อมูลออนไลน์
30 มีนาคม 2552 ประกาศ แจ้งมาตรการในการเข้าใช้ฐานข้อมูลออนไลน์
12 มกราคม 2552 ประกาศ เรื่องการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์นอกสำนักหอสมุด
17 พฤษภาคม 2550 ฐานข้อมูล Material Science ถูกปิดไม่ให้เข้าใช้ฐานข้อมูลตลอดไป

ประกาศ ฐานข้อมูล ASTM สามารถให้บริการได้ตามปกติแล้ว
ขณะนี้ฐานข้อมูล ASTM สามารถให้บริการได้ตามปกติแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

สำนักหอสมุด/26 ม.ค. 58
ประกาศ Turnitin สามารถเข้าใช้งานได้แล้ว
Turnitin ฐานข้อมูลตรวจสอบการคัดลอก/ทำซ้ำผลงาน สามารถเข้าใช้งานได้แล้ว ตั้งแต่บัดนี้
บุคลากร/นักศึกษา มจธ. สามารถเข้าใช้งานโดยใช้ Login และ Password เดิมที่เคยสมัครไว้กับ Turnitin
http://www.turnitin.com

สำนักหอสมุด / 27 พ.ย. 57
เชิญทดลองใช้งานฐานข้อมูล JSTOR / Invitation to trial JSTOR
เชิญทดลองใช้งานฐานข้อมูล JSTOR / Invitation to trial JSTOR

Content : JSTOR Archive collections, Journal Current Issues (230 Title), Book at JSTOR (Full Text 100 Title)

URL : http://www.jstor.org

From now until December 15th, 2014

KMUTT Library/Oct 16, 2014
โครงการพัฒนาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ KMUTT-LM ได้รับรางวัลชมเชย จากการประกวด โครงการ Thailand ICT Excellence Awards 2013
โครงการพัฒนาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ KMUTT-LM ได้รับรางวัลชมเชย
จากการประกวด โครงการ "Thailand ICT Excellence Awards 2013"
ประเภท โครงการพัฒนากระบวนการหลักภายใน (Core Process Improvement Projects)
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 มิถุนายน 2557 ณ ห้องคริสตัลฮอลล์ โรงแรมพลาซ่าแอทธินี รอยัล เมอริเดียน กรุงเทพ

http://www.lib.kmutt.ac.th/news/doc/KMUTTLM_Award2013.pdf

สำนักหอสมุด / 13 มิ.ย. 57
ประชาสัมพันธ์สื่อการเรียนการสอนของสำนักหอสมุด
ด้วยสำนักหอสมุดให้บริการสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบวีดิทัศน์และมัลติมีเดียผ่านทางเว็บไซต์ http://www.lib.kmutt.ac.th/elearning โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน และส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นผู้ใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิต ทั้งนี้นักศึกษาสามารถทบทวนวีดิทัศน์การเรียนการสอนในภาคการศึกษาที่ 2/2556 ได้ตามรายการสื่อวีดิทัศน์ที่แนบมาด้วยนี้ http://www.lib.kmutt.ac.th/help/doc/e_learning_2-2556.pdf

สำนักหอสมุด/29 เม.ย. 57
Invitation to trial EBSCO Discovery Service (EDS)
ขอเชิญเข้าทดลองใช้งานระบบสืบค้น EBSCO Discovery Service (EDS) ซึ่งเป็นระบบการจัดการและสืบค้นฐานข้อมูลจำนวน 13 ฐานข้อมูลที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาบอกรับเพื่อให้บริการแก่มหาวิทยาลัย/สถาบันทั้ง 78 แห่ง อาทิเช่น ฐานข้อมูล ScienceDirect, Proquest Dissertation, ISI Web of Science ผ่านทางช่องทางการสืบค้นเดียว (Single Search)
โดยเข้าใช้งานผ่านทาง URL: http://search.ebscohost.com
และเลือก EBSCO Discovery Service

ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557

สำนักหอสมุด / 1 เม.ย. 57

KMUTT Library would like to invite to trial the single search system EBSCO Discovery Service (EDS). It can manage and query 13 databases such as ScienceDirect, Proquest Dissertation, and ISI Web of Science from the Commission on Higher Education.
Please access via URL-> http://search.ebscohost.com
and select EBSCO Discovery Service.
From now until December, 2014.

Library / Apr 1, 2014
รายงานประจำปี 2556 สำนักหอสมุด (KMUTT Library Annual Report 2013)
รายงานประจำปี 2556 สำนักหอสมุด (KMUTT Library Annual Report 2013) สามารถเข้าถึงได้ผ่านทาง
http://km.lib.kmutt.ac.th/index.php/annual-report/518-2556

สำนักหอสมุด / 27 ม.ค. 57
List of Subscribed Journal from SciDirect
Please browse titles of subscribed journals from SciDirect for getting Full-text via URL

http://www.sciencedirect.com/science/journals/a/subscribed

KMUTT Library / Jan 4, 2014
Invitation to use EndNote X7
ขอเชิญนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย ดาวน์โหลดโปรแกรม EndNote โปรแกรมช่วยจัดการรายการบรรณานุกรม

สามารถดาวน์โหลด EndNote (EndNote X7) ผ่านทาง
http://www.lib.kmutt.ac.th/services/research/onlinedbs.jsp
หรือ
https://download.kmutt.ac.th/software/v2/index.php

สำนักหอสมุด / 2 พ.ย. 56

Library invites students and staff of KMUTT to download EndNote program for bibliographic management.

Please access via
http://www.lib.kmutt.ac.th/services/research/onlinedbs.jsp
or
https://download.kmutt.ac.th/software/v2/index.php

KMUTT Library / Nov 2, 2013
ขอเชิญเข้าใช้บริการบทเรียนออนไลน์ และเฉลยข้อสอบ
สำนักหอสมุดขอเชิญใช้บริการบทเรียนออนไลน์และเฉลยข้อสอบ
โดยสามารถเข้าใช้ทาง URL: http://www.lib.kmutt.ac.th/elearning

สำนักหอสมุด / 9 ก.ย. 56
Introduction to search KMUTT Library Resources: OPAC
สำนักหอสมุดขอเชิญชมวีดิทัศน์แนะนำวิธีการสืบค้นสารสนเทศ
(Introduction to search KMUTT Library Resources: OPAC)
Intro. to search OPAC

สำนักหอสมุด / 2 ก.ย. 56
ขอเชิญใช้บริการบรรณารักษ์ช่วยสืบค้นสารสนเทศและช่วยงานวิจัย (Ask Librarian)
ขอเชิญใช้บริการบรรณารักษ์ช่วยสืบค้นสารสนเทศและช่วยงานวิจัย
การใช้พื้นที่ส่งเสริมการเรียนรู้ และประสานงานการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ ของสำนักหอสมุด
โดยคลิกที่สัญลักษณ์ S Call ที่อยู่ด้านซ้ายของโฮมเพจสำนักหอสมุด

http://www.lib.kmutt.ac.th/images/PR/PR-Ark_Librarian-forweb.jpg

สำนักหอสมุด/22 เม.ย. 56
Engineering and Technology research- Free Trial
ProQuest provides collections in Engineering, Materials Science, Computer Science and
Advanced Technologies (aerospace, optics, electronics, telecommunications
etc)
can access via http://links.proquest.mkt5049.com/servlet/MailView?ms=NDExNTgxNjYS1&r=NDkxNzgyMjU2NTgS1&j=MTgxMDc1MTY2S0&mt=1&rt=0

KMUTT Library
Mar 15, 2013
ขอเชิญชมสื่อมัลติมีเดียส่งเสริมการเรียนการสอนวิชาพื้นฐาน
สำนักหอสมุดขอเชิญชมสื่อมัลตีมีเดียเพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนวิชาพื้นฐานของมหาวิทยาลัย
ผ่านทาง http://www.youtube.com/kmutteducation

สำนักหอสมุด/27 ม.ค. 56


KMUTT Library would like to invite to learn KMUTT Educational Multimedia via http://www.youtube.com/kmutteducation

KMUTT Library/Jan 27, 2013
The Wall Street Journal Online
สำนักหอสมุดขอเชิญนักศึกษาและบุคลากรเข้าใช้งาน The Wall Street Journal
การอัพเดทข้อมูล : ทันทีตลอด 24 ชั่วโมง
ภาษา : อังกฤษ และอื่นๆ
การเข้าใช้งาน :
* สามารถ login พร้อมกันได้ 3 คน
* Save and print
* รองรับการใช้งานบน PC, iPhone, iPad, Android
* มีระบบการสืบค้น และสามารถเลือกฟังข่าวได้ (MP3)
* สืบค้นข้อมูลย้อนหลังได้ 2 ปี
* อ่านผ่านเวปไซด์ -> http://asia.wsj.com/home-page
* ดาวน์โหลดหนังสือพิมพ์ทั้งฉบับ -> http://epaper.wsj-asia.com/login.shtml

นักศึกษาและบุคลากรที่ต้องการใช้บริการามารถดู Login และ Password ได้ที่ Customized Service
http://www.lib.kmutt.ac.th/services/research/customize/userlogin.jsp

สำนักหอสมุด / 23 ม.ค. 56
ขอเชิญใช้งานฐานข้อมูล e-Book ภาษาไทย : e-Library
ขอเชิญใช้งานฐานข้อมูล e-Book ภาษาไทย
สามารถอ่านผ่านทางอินเทอร์เน็ต หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์พกพาอื่นๆได้
โดยสามารถเข้าใช้ทาง http://www.2ebook.com/kmutt

สำนักหอสมุด
21 ก.ย. 54
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาษาไทย (Thai eBook)
ขอเชิญใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาษาไทย (Thai eBook) ที่สำนักหอสมุดบอกรับ
สนใจสมัครสมาชิกเข้าใช้ เพื่ออ่าน และ/หรือยืม-คืนได้ด้วยตนเอง โดยใช้ e-Mail ของมหาวิทยาลัย ได้ที่ URL: http://www.2ebook.com/kmutt หรือ URL : http://www.lib.kmutt.ac.th/ หัวข้อ e-Resource
วิธีการกำหนดค่า Proxy เพื่อเข้าใช้ฐานข้อมูลออนไลน์
ผู้ใช้บริการที่ต้องการเข้าใช้บริการฐานข้อมูลออนไลน์
ซึ่งอยู่ภายนอกอาคารสำนักหอสมุด
สามารถดูวิธีการกำหนดค่า Proxy ได้ดังนี้

สำหรับผู้ที่ใช้ Internet Explorer Browser
http://www.lib.kmutt.ac.th/help/manual/proxy_ie.pdf

สำหรับผู้ใช้ FireFox Browser
http://www.lib.kmutt.ac.th/help/manual/proxy_firefox.pdf
ประกาศ แจ้งมาตรการในการเข้าใช้ฐานข้อมูลออนไลน์
สำนักหอสมุดขอแจ้งมาตรการในการเข้าใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ ดังนี้

ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2552 เป็นต้นไป
นักศึกษาและบุคลากรที่เข้าใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ต้องพิสูจน์ตัวตน (Authentication)
โดยใช้ Username และ Password
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ก่อนการเข้าใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ทุกครั้ง

ทั้งนี้ Username และ Password ของนักศึกษาและบุคลากร
ถือเป็นความรับผิดชอบส่วนบุคคล พึงรักษาไว้เป็นความลับ
และควรเปลี่ยน Password ทุกๆ 2-3 เดือน
ประกาศ เรื่องการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์นอกสำนักหอสมุด
ผู้ใช้บริการที่ต้องการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์
ซึ่งอยู่ภายนอกอาคารสำนักหอสมุดจะต้องกำหนดค่า Proxy
โดยสามารถดูวิธีการกำหนดค่าต่างๆ ดังนี้

สำหรับผู้ที่ใช้ IE Browser
http://www.lib.kmutt.ac.th/help/manual/proxy_ie.pdf

สำหรับผู้ใช้ FireFox Browser
http://www.lib.kmutt.ac.th/help/manual/proxy_firefox.pdf

จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ฐานข้อมูล Material Science ถูกปิดไม่ให้เข้าใช้ฐานข้อมูลตลอดไป
เนื่องจากผู้ใช้ มจธ. ทำผิดข้อตกลงไปทำ Systematic Download ผู้ใช้ มจธ.จึงถูกปิดไม่ให้เข้าใช้ฐานข้อมูลตลอดไป


 

About Us | Staff | Vision | Policy | Holiday | Statistic |

The Library of King Mongkut's University of Technology Thonburi
Tel. 0-2470-8211, Fax 0-2470-8212, info@lib.kmutt.ac.th